Institutet för språk och folkminnen

ORTNAMNSREGISTRET  |  Sök i samlingen Göteborgs och Bohus län  [ länet nu i Västra Götalands län ]

Till registrets startsida Till information 

Sök på
Ortnamn
Lokal
Socken
Härad

 Välj kategori  Välj språk
 Samtliga  Äldre namnformer  Uppteckningar  
Bebyggelse- och naturnamn Bebyggelsenamn Naturnamn Bebyggelsenamn Naturnamn AllaSvenska Finska Samiska 

 Visa endast tolkningar  Ordna sidnummer alfabetiskt  (Obs: kan ta tid!)
Söktips:  med %-tecken menas vilket antal tecken som helst och med understreck( _ ) ett tecken utelämnat.

<< 30 svar (nr 1..30) sida 1(1) >>
Nr Ortnamn Lokal Socken Härad Län Landskap Tolkat Tabell
1 Backaförr snBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
2 BackasnBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
3 BackaförsBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
4 BackasnBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
5 BackaförsamlingBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
6 BackasnBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
7 Backasn o gårdBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
8 Backa-Tingstadind:omrBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
9 DyngvikSaknasBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
10 KnipanlhtBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
11 LärjebyBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
12 LärjebyBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
13 LärjebyBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
14 Lärjesund = KnipanbebyggelseBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
15 BjörningsåsåsBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
16 BjörnåsentriangelpunktBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
17 FlabbenåkerBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
18 Klare mossemosseBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
19 *Kvill(er)åkrar(na)förr åkrarBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
20 PärtåsåsBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
21 PärtåsåsBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
22 SvinemossenmosseBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
23 Sågarängenöppet områdeBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
24 Vadskedetväg med gammalt vadställeBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland Ja  #>
25 HisingsbackapstBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
26 Lärje MadgårdgårdBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
27 Lärje TorkelegårdgårdBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
28 TingstadgårdBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
29 Tingstad MadgårdgårdBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>
30 ToftanavsBackaV. Hisings hdGöteborgs och BohusVästergötland   #>

Skriv ut

 ^