ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Östergötlands läns härader

Till sidan Östergötlands läns städer och socknar

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Östergötlands län (Allmänt) Aska härad Gullbergs härad Memmings härad
  Bankekinds härad Göstrings härad Skärkinds härad
  Björkekinds härad Hammarkinds härad Valkebo härad
  Bobergs härad Hanekinds härad Vifolka härad
  Bråbo härad Kinda härad Ydre härad
  Dals härad Lysings härad Åkerbo härad
  Finspånga läns härad Lösings härad Östkinds härad