ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frösåkers härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 2
Frösåker hd Alandsån, se Olandsån å Frösåkers hd hd Olandsån å
Frösåker hd /Se *Fjärdingsö naturnamn? Frösåkers hd härad Öregrundsgrepen sund
Frösåker hd Galtfjärden fjärd    
Frösåker hd Olands rättaredöme snr    
Frösåker hd Olandsån å    
Frösåker hd Olandsån å    
Frösåker härad Olandsån å    
Frösåker hd Olandsån å    
Frösåker hd Olandsån å    
Frösåker hd Olandsån å    
Frösåker hd Tvärnö ö /Se    
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Försåker hd      
Frösåker hd      
Försåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåkers hd hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker skg /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösaker skeppslag /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker hd /Se      
Frösåker skg /Se      
Redvi härad, se Frösåker hd /Se      
Frösåkers härads prosteri f. prosteri      
Bärsta Saknas      
*Börstils skiplagh förr skeppslag /Se      
*Börstil förr skeppslag /Se      
*Börstils skeppslag nu sn /Se      
Börstil förr skeppslag, nu sn      
*Fjärdingsö beb?      
Försäter Saknas      
»Lida» försv. beb.      
Lida Saknas      
Olands rättaredöme f. rd      
*Olunda Saknas      
*Rörby Saknas      
*Sælagarne försv. gd?      
Skædhunære skiplagh del av hd      
Skædhundare skg /Se      
*Skædhunære skg /Se      
Skædhundare Saknas /Se      
»Tolka» gård      
Östhammars hd, se Frösåkers hd hd      
*Östhammars skeppslag förr skeppslag /Se      
Östhammars län Saknas      
Östhammars län Saknas      
Östhammars län Saknas      
Östhammars län Saknas      
*Östhammars skeppslag förr skeppslag /Se      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.