ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frötuna och Länna skeppslag : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 3
Frötuna o. Länna skeppslag Lommaren sjö /Se   Frötuna o. Länna skg
Frötuna o. Länna skg Lommaren sjö /Se   Norrfjärden, se Norrteljefjärden vik
Frötuna o. Länna skg skg /Se Lommaren sjö /Se   Norrteljefjärden vik
Frötuna o. Länna skplg Norrtäljeviken vik /Se    
Frötuna och Länna skeppslag Täljefjärden, se Norrtäljeviken vik /Se    
Frötuna o. Länna skplg      
Frötuna förr skg      
Frötuna och Länna skeppslag skeppslag      
Frötuna o. Länna skg skg      
Frötuna och Länna skplg      
Frötuna o. Länna skplg skplg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna skplg      
Frötuna fd skg      
Frötuna sn      
Frötuna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna o. Länna skg skg      
Frötuna skplg skplg      
Frötuna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna förr skg, nu Frötuna och Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frøtuna o. Länna skg      
Frötuna skeppslag      
Frötuna och Länna skeppslag      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna o. Länna skg Saknas      
Frötuna numera Frötuna o. Länna skg      
Frötuna och Länna sklg      
Frötuna o. Länna skplg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna och Länna skplg      
Frötuna och Länna skplg      
Frötuna skplg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna o. Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna och Länna skg      
Frötuna o. Länna skg skg /Se      
Frötuna o. Länna skeppslag skeppslag /Se      
Frötuna och Länna skg skg /Se      
Frötuna skeppslag /Se      
Frötuna skg /Se      
Frötuna o. Länna skg /Se      
Fridboskiplag, se Frötuna o. Länna skg skg      
Telgboa skg /Se      
Telgboa skg /Se      
*Tälgboa skg /Se      
Askarna förr härad, nu del av skg      
Askarna förr härad, del av skg      
*Askarna härad del av skg      
*Ascarna härad del av skg      
*Ascarna hd del av skg      
*Askarna hæradh förr del av skg /Se      
»askarna hærade» förr hd, del av skg      
Askarna härad förr del av skg      
*Askarna härad Saknas      
[Askarna hd], se Frötuna skplg Saknas      
Askarna härad f. del av skg /Se      
Attundalands Rod, se Rod Attundalands skg      
?Björnö hg      
*Buthum Saknas      
*Fanø gd o. ö?      
*Gullboda Saknas      
Göesta Saknas      
*Huggesö Saknas      
Länna skeppslag Saknas      
Länna sn      
Oxläba, se *Öslabo tingslag öar och holmar      
*Robolby Saknas      
*Robolby by el. gd      
*Robolby Saknas      
Rod, Attundalands Saknas      
Roden, Östra Saknas      
Rodkin, Östra Saknas      
Strömsbacka Saknas      
»Stympnarenn» gård      
[Sæglinge] Saknas      
»Tellie» gård      
Telgboa skiplag, se Frötuna och Länna skplg skplg      
*Telgboa skiplagh Saknas /Se      
Öslobo län öar och holmar      
Øslobolææn, se Øslabo thinglagh medeltida distrikt      
*Öslabo tingslag öar och holmar      
Öslabo thinglagh förr tingslag      
*Öslabo thinglagh öar o. holmar      
Öslabo tinglag Saknas      
*Öslabo tinglag öar o. holmar      
*Öslabo thinglagh öar och holmar /Se      
*Öslabo thinglagh öar och holmar /Se      
Øslabo thinglagh medeltida distrikt /Se      
Östrodhen Saknas      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.