ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Färentuna härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 129 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 6
Färentuna hd /Se *Algö Saknas Färentuna hd Brofjärden vik
Färentuna hd Björkfjärden, Södra fjärd Färingsö, se Ekerö f.d. landskommun Färingsön ö
[Färingö tingslag] tingslag Björköfjärden, Södra fjärd   Hovgårdsfjärden Saknas
Färentuna hd hd Brofjärden fjärd   Långtarmen vik
Färentuna hd Brofjärden fjärd /Se   Svartsjölandet ö
Färentuna hd *Eknö ö   Svinsundet sund
Färenturna hd Estbröte holme /Se    
Färentuna hd *Falstöö Saknas    
Färentuna hd Fiskarfjärden fjärd /Se    
Färentuna hd Färingsön, se Svartsjölandet Saknas    
Färentuna hd Färingön, se Svartsjölandet ö    
Färentuna hd Färingön, se Svartsjölandet ö    
Färentuna hd Färingön ö /Se    
Färentuna hd Färingsö ö /Se    
Färentuna hd /Se Färingsön, se Svartsjölandet Saknas    
Färentuna hd /Se Färingsön, se Svartsjölandet Saknas    
Färentuna hd /Se Färingsön, se Svartsjölandet Saknas    
Färentuna hd /Se »Færing(s)ø se Svartsjölandet ö    
Färentuna hd /Se Färingsö, se Färentuna hd Saknas /Se    
Färentuna hd /Se Färingsö, se Svartsjölandet ö /Se    
Färentuna hd /Se Färingsö, se Svartsjölandet ö /Se    
Färentuna hd /Se *Færingöiar öar /Se    
Färentuna hd /Se Färingön, se Svartsjölandet ö    
Färentuna hd /Se Färingön ö    
Färentuna hd /Se Färingön ö    
Färingtuna, se Färentuna hd /Se Färingön ö    
»Færingö», se Färentuna hundare Färingön ö    
Svartsjö hd /Se Färingön ö    
Asknäs rättaredöme f. rd Färingön Saknas    
Berga Saknas Färingö ö    
Berga by el. gd Färingön ö    
*Edby, Dighre Saknas Färingön Saknas    
*Ekeby Saknas Färingön Saknas    
Ekeby förr tingsställe /Se Färingön ö    
»Feringaen» se Svartsjölandet ö Färingön Saknas    
*Færengø se Svartsjölandet ö Färingön ö    
Färingia skeppslag /Se Färingön ö    
Färingö f. tingslag, nu del av hd Färingön ö    
Färingö, se Svartsjölandet Saknas Färingön ö    
Färingölandet Saknas Färingö Saknas    
Færingö skeppslag /Se Saknas Saknas    
*Greggia Saknas Färingön Saknas    
*Konungsnäs förr kungsgård Färingön ö    
Kärsösund förr sund /Se Färingön Saknas    
*Loghbo skiplagh förr skeppslag /Se Färingön ö    
Myra = Myran Saknas /Se Färingön ö    
Myran Saknas /Se Färingön ö    
Skå prosteri Saknas Färingön ö    
Swartesiö Saknas Färingön ö    
Svartsiö Saknas Färingön Saknas    
Sanda rättaredöme hdr Färingön ö    
»staffh» Saknas /Se Färingön Saknas    
Svartsjölandet Saknas Färingön ö    
Svartsjölandet? Saknas Färingön ö    
Svartsjölandet ö Färingön ö    
Svartsjölandet ö Färingön ö    
Svartsjölandet ö Färingön = nuv. Svartsjölandet Saknas /Se    
Svartsjölandet ö Färingön Saknas    
Svartsjölandet ö Färingön ö    
Svartsjölandet ö Färingön Saknas    
Svartsjölandet ö Färingön ö    
Svartsjölandet ö /Se Färingön ö    
Sätra Saknas Färingön ö    
Sätra Saknas Färingön Saknas    
Sätra Saknas Färingön Saknas    
Sätra Saknas Färingö ö    
Sätra Saknas Färingsön ö    
*Södergården Saknas Färingön ö    
Tofta rättaredöme f. rd Färingön ö    
[Torpa] Saknas Färingsön ö    
*Udby Saknas Färingsön ö    
*Withby Saknas /Se Färingön ö    
Väsby gård Hilleshögsviken vik /Se    
Öijernes prosteri, se Skå prosteri Hästbröte, se Estbröte holme /Se    
  Lagö, se Lovön ö    
  Lambarfjärden fjärd /Se    
  Lambarfjärden fjärd /Se    
  Lovö? Saknas    
  Lovö förr eget skepplag, nu del av Färentuna hd    
  Lovön ö    
  Långtarmen del av Mälaren /Se    
  Långtarmen havsvik /Se    
  Långtarmen fjärd /Se    
  *Munsängen Saknas    
  Näsfjärden fjärd /Se    
  Prästfjärden fjärd    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet Saknas    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Färingsö = Svartsjölandet Saknas    
  Svartsjölandet (förr Färingön)    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet (f. Färingön)    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet Saknas    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet Saknas    
  Svartsjölandet Saknas    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjölandet ö    
  Svartsjö län, se Svartsjölandet ö /Se    
  Svartsjö län, se Färentuna Saknas /Se    
  Sätunaviken del av Mälaren /Se    

  ^  

Stockholms läns härader m.m.