ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Närdinghundra härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 6
Närdinghundra hd Alandsån, se Olandsån å Närdinghundra härad härad Kattbackröret gränsmärke
Närdinghundra hd Giningen sjö /Se Närdinghundra hd Kattbackröret gränsmärke
Närdinghundra hd Ginningen sjö /Se Närdinghundra hd Kattbacksröret gränsmärke
Närdinghundra hd Giningen sjö /Se   Kattbacksröret, se Kattbackröret gränsmärke
Närdinghundra hd Giningen sjö /Se   Klovsten gränsmöte
Närdinghundra hd »Högerån» gränsmärke   Olandsån å
Närdinghundra hd Nälingen, se Närdingen sjö /Se    
Närdinghundra hd Närdingen sjö /Se    
Närdinghundra hd Olandsån å    
Närdinghundra hd Olandsån å    
Närdinghundra hd Olandsån å    
Närdinghundra hd Olandsån å    
Närdinghundra hd Testen sjö /Se    
Närdinghundra hd Vällen sjö    
Närdinghundra hd Ältan sjö /Se    
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd      
Närdinge Saknas      
Närdinghundra Saknas      
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra prebende och hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra härad      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra hd      
Närdinghundra härad hd /Se      
Närdinghundra härad härad /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra härad härad /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Nærdingia hundare /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra hd /Se      
Närdinghundra prosteri Saknas      
Närdinghundra prosteri Saknas      
»Atsund»? gård      
Ekeby Saknas      
Ekeby gård      
[Granby] Saknas      
*Hellista Saknas      
»iasby» beb.      
»iæsby» beb.      
»kædelinga swnda» gd el. by      
*Kædelingswnda Saknas      
*Körlinge beb.      
*Körlinge Saknas      
»lataby» gd el. by      
*Lataby Saknas      
*Moro gd      
?Näridnghudnra prebende Saknas      
*Nærdingia Saknas      
*Nærdingia Saknas      
Näs Saknas      
»Opethebol» gård      
»singa» försv. by      
*Slumsbo Saknas      
*Soldala gård      
»Stadinge» gård      
[Sthithninghe] Saknas      
Söderby Saknas      
*Watlu Saknas      
Vinnge hæredh sn      
*Västerbyn Saknas      
alandh Saknas      
Åby Saknas      
Åsby Saknas      
Åsby by      
?Åsby gård      
»Ælinsta»? gård      
Ösby Saknas      
Ösby by      
Ösby by      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.