ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Seminghundra härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Seminghundra hd »buhi» natn? /Se Seminghundra hd  
Seminghundra hd Fysingen insjö Seminghundra hd  
Seminghundra hd Fysingen sjö    
Seminghundra härad ?Långåsen sandås    
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Seminghundra härad      
Semingehundrat hd      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra härad      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
?Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Sæmingia hundare /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Seminghundra hd /Se      
Sämminghundre Saknas /Se      
Allmänning, Seminghundra härads häradsallmänning /Se      
Bergby by      
Bergby byar      
Bergby by el. gd      
Bergby Saknas      
Bergby by      
»buhi» bebn? /Se      
*Eghistha Saknas      
Ekeby by      
Ekeby by      
*Guderby Saknas      
Långåsen, se Allmänning, Seminghundra härads Saknas /Se      
Långåsen allmänning /Se      
Näs by      
Rickeby rättaredöme rd      
Risberga rättaredöme f. rd      
Seminghundra härads allmänning Saknas /Se      
»skanilla sokn», se Skånela sn      
Skånela prosteri Saknas      
*Skånela rättaredöme gods /Se      
Säby Saknas      
*Særby Saknas      
Söderby Saknas      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.