ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjuhundra härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 4
Sjuhundra hd »silu» (i silu) natn? /Se Sjuhundra kommun Saknas Kattbackröret gränsmärke
Sjuhundra hd »silu:nur» (i silu:nur) natn? /Se Sjuhundra härad hd Kattbackröret gränsmärke
Sjuhundra hd /Se Sparren sjö /Se Sjuhundra hd Kattbacksröret gränsmärke
Sjuhundra hd *Stormossen mosse   Kattbacksröset, se Kattbackröret gränsmärke
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra hd      
Siuhund hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra härad      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd      
Sjuhundra hd hd /Se      
Sjuhundra härad hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Se hundare (nuv. Sjuhundra) Saknas /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra härad hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
Sjuhundra hd /Se      
*Sæhundære, se Sjuhundra hd      
søundheredi = Sjuhundra hd      
*Bedinge Saknas      
*Botareby gd? /Se      
Brottby rättaredöme gårdar /Se      
*Dalsboda Saknas      
*Fundby Saknas      
»grytænege» beb      
*Gutbyørnnaby Saknas      
Husby-Skederij, se Skederid sn      
*Koffra (?) Saknas      
*Kulla Saknas /Se      
*Kulleby Saknas /Se      
Kætilberg Saknas      
Lundby Saknas      
*Micklaby Saknas      
Mälby by      
Mälby Saknas      
Näs by      
?Rasby Saknas      
Rånäs rättaredöme f. rd      
Saninge Saknas      
»silu» (i silu) bebn? /Se      
»silu:nur» (i silu:nur) bebn? /Se      
Sjuhundra härads prosteri Saknas      
*Tijsta Saknas      
»wadby» beb.      
*Vatby Saknas      
*Vatby Saknas      
?Ösby Saknas      
Ösby by      
Ösby by el. gd      
Ösby by      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.