ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sollentuna härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 4
Sollentuna hd /Se Edsviken vik /Se Sollentuna hd Saknas Björnmyra Saknas /Se
Sollentuna hd Giörwällsfiärd, se Görväln vik Sollentuna hd Björnmyren Saknas /Se
Sollentuna hd Görväln vik Sollentuna härad härad Lambarfjärden fjärd /Se
Sollentuna hd Görväln fjärd /Se   Lammarfjärden = Lambarfjärden Saknas /Se
Sollentuna härad Kävingen benämn. på Edsviken /Se    
Sollentuna hd Lombar fjärden fjärd /Se    
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna härad      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna sn o. hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna sn o. hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Solenda hundare /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd och köping /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
Sollentuna hd /Se      
*sollar inbyggarbeteckning /Se      
solländar inbyggarbeteckning /Se      
»benabergom» beb?      
Boda gd      
*Drikhusum Saknas      
*Dr[ik]husum by erl. gd      
*Eds rättaredöme gods /Se      
*Flogsta Saknas      
*Insta Saknas      
*Kimsta Saknas      
*Kregesta Saknas      
*Kregesta Saknas      
*Rodhgersby Saknas      
*Rodhgersby Saknas      
*Rodhgersby Saknas /Se      
Sol(l)and medeltida beb. /Se      
Skälby Saknas      
Skälby samh., gd /Se      
[Skarpwdzwik] Saknas      
*Skeglinge Saknas      
*Skeglinge by el. gd      
Skålhammars rättaredöme f. rd      
Skällnora rättaredöme f. rd      
Soland äldre namn på Sollentuna hundare /Se      
Soland, se *Solland Saknas /Se      
Solland? Saknas /Se      
Sol(l)and äldre namn på Sollentuna hd /Se      
Sollentuna prosteri prosteri      
»thæby» gd      
*Threlnista Saknas      
*Threlnista Saknas      
[Vngxsundaboda] Saknas      
*Vafra Saknas      
*Vafra Saknas      
*Vafrom by el. gd      
Vedelösa gd? /Se      
*Vedelösa Saknas /Se      
*Wendestad Saknas      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.