ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svartlösa härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Svartalöt förr häradstingsplats /Se Baggensfjärden fjärd Svartlösa hd hd  
Svartlösa, se även Tör, Övra hd Saknas Saknas Svartlösa härad härad  
Svartlösa hd Drevviken sjö /Se    
Svartlösa hd Fiskarfjärden fjärd /Se    
Svartlösa hd Hallsfjärden vik /Se    
Svartlösa hd Hanveden skog /Se    
Svartlösa härad Hanveden skog /Se    
Svartlösa hd Stäket sund /Se    
Svartlösa hd *Talgh vik /Se    
Svartlösa hd *Vændil (=Drevviken) sjö /Se    
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa härad hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa hd /Se      
Svartlösa härads prosteri f. prosteri      
*Swortaløt, se Svartlösa hd      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övre hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) härad      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd /Se      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) Saknas      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övra (nu Svartlösa) hd      
Tör, Övra (nu Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) härad      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra hd      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övra, nu Svartlösa hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) härad      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) härad      
Tör, Övra hd      
Tör, Övre härad      
Tör, Övra (nuv. Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra (numera Svartlösa) hd      
Tör, Övra, numera Svartlösa hd /Se      
Tör, Övre hd /Se      
Tør, Øvra (=numera Svartlösa) hd /Se      
Övre Tör (numera Svartlösa) hd /Se      
Tör, Övra hd /Se      
*Astum gård      
?Berga beb.      
Botwidha kirkio sokn, se Botkyrka sn      
Brandaborgs län förr slottslän      
[Brunnby] Saknas      
»hagaby» beb.      
»hal» beb.      
»hal» beb.      
»Halenda» gård      
Halla gård      
[Heigö] Saknas      
»helghøø» gd?      
»helghøø» gd      
*Karlsholms län slottslän      
»Kasby» gård      
*Kranka Saknas      
*Ledby Saknas      
*Lista gd el. by      
Neglinge gård      
Neglinge villaområde      
*Næsi gd      
Sanda rättaredöme Saknas      
Sanda rättaredöme f. rd      
*Saphamra Saknas      
*Skötby Saknas      
»staff» gd?      
»staff» gd      
*Svartslöt tingsställe      
Svartalöt förr tingsställe /Se      
Svartalöt Saknas      
Svartalöt tingsställe      
Svartalöt tingsställe      
Svartalöt tingsställe      
Svartalöt f. tingsställe      
*Svartalöt tingsställe      
Svartalöt förr tingsställe      
Svartalöt f. tingsställe      
Svartalöt f. tingsställe      
Svartalöt tingsplats /Se      
*Svartalöt tingsplats /Se      
Svartalöt förr tingsställe /Se      
Svartalöts ting tingsplats      
[Swederssbb] Saknas      
Trolletorp Saknas      
*Trutinge gd      
[Träckesta] Saknas      
»træskasstom» beb.      
Tælge län Saknas      
*Uddunge, se Huddinge sn      
*Väderne Saknas      
»Yttergårdh» gård      
»øffrathør», se Tör, Övra (nuv. Svartlösa) Saknas      
Öfvergården Saknas      
*Övergården gd      
*Övergården gd      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.