ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väddö och Häverö skeppslag : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Väddö o Häverö skg Blåkarn sjö /Se    
Väddö o Häverö skplg Galtfjärden fjärd    
Väddö och Häverö skplg Klovsten gränsmöte    
Väddö och Häverö skplg Måsjön sjö    
Väddö o Häverö skg Skebo ström å /Se    
Väddö sn Väddö och Häverö skg skg    
Väddö och Häverö skg      
Väddö o Häverö skg      
Väddö o Häverö skg      
Väddö o Häverö skg      
Väddö och Häverö skg skg      
Väddö och Häverö skg skg      
*Væddö skiplagh skeppslag /Se      
Väddö och Häverö skg      
Väddö o Häverö skg skg /Se      
*Almesta Saknas /Se      
*Almesta Saknas      
Attundalands Rod, se Rod, Attundalands Saknas      
Björkö tinglag Saknas      
*Girella Saknas      
*Girellom skg      
*Girellom Saknas /Se      
Häver förr skg      
Hanerbo sciplagh Saknas      
Häverbo f.d. skg      
Häverö skeppslag      
Rodhin, Östra Saknas      
*Sidhaby Saknas      
*Sidhaby by      
*Sidhaby by /Se      
*Tuna by      
*Tutlunge Saknas      
*Tutlunge Saknas /Se      
Östrodhen skg      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.