ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åkers skeppslag : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn :
Akerboskiplagh, se Åkers skeppslag Saknas ?Garnsviken sjö /Se Åkers skeppslag skg  
Åker skg /Se   Åkers skeppslag skeppslag  
Åkers skplg   Åkers tuppar inbyggarbeteckning  
Åker skplg      
Åker skeppslag      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åkers skg      
Åker skg      
Åker skeppslag      
Åker skeppslag      
Åkers skeppslag skg      
Åkers skeppslag skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skeppslag      
Åker skg      
Åkers skeppslag skeppslag      
Åker skg      
Åker skplg skplg      
Åkers skg skg      
Åker skeppslag      
Åker sklg      
Åker skeppslag      
Åker skg      
Åker skg      
Åkers skeppslag skg      
Åkers skeppslag skeppslag      
Åker skeppslag      
Åker skeppslag      
Åker skeppslag      
Åker skg      
Åkers skplg skplg      
Åker skpl      
Åker skeppslag      
Åker skeppslag      
Åker skg      
Åker skg      
Åker skg /Se      
Åker skg /Se      
Åker skg /Se      
Åker skg /Se      
Åkers skeppslag /Se      
Akerbo = Åkers sklg skeppslag /Se      
Åker sklg /Se      
Ljusterö, Norra förr fjärding /Se      
Ljusterö, Södra förr fjärding /Se      
Lo skiplagh förr skeppslag, nu del av skg /Se      
[Rodz skiplagh] Saknas      
Akerbo sokn, se Österåkers sn      
*Aker(s) tingsplats /Se      
*Bergh Saknas      
Brottby rättaredöme rättaredöme /Se      
Lo skiplagh förr skeppslag, nu del av skg /Se      
Lo f.d. skg /Se      
Roden, Östra Saknas      
Rydbo f.d. skg, nu del av skg      
Rydbo f.d. skg, nu del av skg      
Rydbo f.d. skg, nu del av skg      
rydh skiplagh, se Rydbo f.d. skg, nu del av skg      
Rydbo f.d. skg      
*Stabby by el. gd      
»Staby» gård      
Ålesunda Saknas      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.