ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ärlinghundra härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 220 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Ärlinghundra hd Ekoln vik    
Ärlinghundra hd Fysingen insjö    
Ärlinghundra hd Fysingen sjö /Se    
Ärlinghundra hd ?Garnsviken sjö /Se    
Ärlinghundra hd Garnsviken vik /Se    
Ärlinghundra hd *Horga natn? /Se    
Ärlinghundra hd »iuria» natn? /Se    
Ärlinghundra hd Kunterbacka Saknas    
Ärlinghundra hd ?Långåsen sandås    
Ärlinghundra hd *Plogarne äng /Se    
Ärlinghundra hd Sigtunafjärden fjärd    
Ärlinghundra hd Skarven vik    
Ärlinghundra hd Ärlinghundra allmänning allmänning /Se    
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra härad      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Erlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Erlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Erlinghundra hd hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Erlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Arland hundare /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra hd /Se      
Ärlinghundra prosteri f. prosteri      
Arland äldre namn på Ärlinghundra /Se      
*Arland hd /Se      
*Arland förr namn på Ärlinghundra /Se      
Arland sn /Se      
Arland äldre namn på Ärlinghundra /Se      
Arland äldre namn på Ärlinghundra /Se      
*arlände inbyggarbeteckning /Se      
»arlenninghia hundare», se Ärlinghundra hd      
»ægista» Saknas /Se      
*Almby by el. gd      
Almerstäks län, se Stäkes län län      
[Asskarbo] Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
*Eghesta Saknas      
*Eghesta Saknas      
*Gettherdösa Saknas      
Fransåkers rättaredöme Saknas      
*Gullabolstadha Saknas      
*Gullabolstadha Saknas      
*Gullabolstadhe by el. gd      
*Gullabolstadha Saknas /Se      
*Gullabolstadhe gd? /Se      
*Habo quærn kv      
*Hanaholm gd      
*Hanaholm gd      
*Hekby Saknas /Se      
*Horga bebn? /Se      
Husby-Odensala, se Husby-Ärlinghundra sn      
Husby rättaredöme f. rd      
»iuria» bebn? /Se      
*Jarsta hd      
*Jarsta Saknas      
*Jarstom by el. gd      
*Kaieboda Saknas      
Laggarbo Saknas      
»Löstha» gård      
Odensala prosteri f. prosteri      
[Ravelsbo] Saknas      
*Sigwarpi Saknas      
[Skellinge] Saknas      
*Skånela rättaredöme gods /Se      
»slagnawiik» gd?      
[Snarsätra] Saknas      
Stäkes län förr slottslän      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
»Stäkes län» län      
»Stäkes län» län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäks län län      
Stäks län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län      
Stäkes län län /Se      
*Suderby Saknas      
»tærneholm» gd      
Tor Saknas      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.