ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öknebo härad : Stockholms län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 236 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Eknabo, se Öknebo hd Grimsholms Fiählen, se Gripsholmsviken vik Öknebo hd  
Öknebo hd /Se Gripsholmsviken vik Öknebo härad hd  
Öknebo hd Hallsfjärden vik /Se Öknebo härad hd  
Öknebo hd Igelstaviken vik /Se Öknebo härad hd  
Öknebo hd »ingasa tingxstadh» förr tingsställe Öknebo härad härad  
Öknebo hd Lillen sjö Öknebo hd  
Öknebo hd *Silleskog ?skog Öknebo härad härad  
Öknebo hd *Silleskog skog    
Öknebo härad *Talgh vik /Se    
Öknebo hd Yngern sjö /Se    
Öknebo hd Yngern, Norra o. Södra sjö    
Öknebo härad Yngen sjö /Se    
Öknebo hd Yngen, N. o. S. sjöar /Se    
Öknebo hd »Yngs taska» sjö el. tjärn /Se    
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo härad hd      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Öknebo härad      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo härad      
Ökæbo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd?      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo hd /Se      
Öknebo härads prosteri f. prosteri      
*Aleby Saknas      
*Alebytorp Saknas      
*Billestanäs Saknas      
Brandaborgs län Saknas      
[Brannaborg] slott      
Brandaborgs län förr slottslän      
*Bron Saknas      
Davidstads rättardöme Saknas      
*Ekeby Saknas      
*Gista Saknas      
*Gærdaby Saknas      
»gærdaby» Saknas      
[Gærdisthum] Saknas      
*Hanaster gård      
Hanstavik, jfr *Hanaster gård      
*Ingåsa tingsställe      
*Ingåsa tingsställe      
+Ingeasa försvunnet tingsställe /Se      
»jnwalstadom» beb. /Se      
*Karlsholms län slottslän      
*Kärretorp Saknas      
Medeltveta rättaredöme f. rd      
Nibble Saknas      
Nibble Saknas /Se      
Nibble gd      
Nibble Saknas /Se      
Nibble gd      
*Nordeby gård      
Norrbyvälle, se Nordeby gård      
*Signelsetorp Saknas      
Sigtuna by /Se      
*Skæbsthe Saknas      
Södertälje hed Saknas      
»Tælbo», se Västertälje sn      
Tælgbo sokn, se Väster- el. Östertälje sn      
Telge sn      
Tælbo, se Västertälje o Östertälje snr      
Valsta gd el. by      
?Valsta by el. gd /Se      
*Vik hamn      
»wædherskæll» Saknas      
*Wædherskæll Saknas      
»ymilstadum» Saknas      
*Ymilstada Saknas      
+Yngiaasa försvunnet tingsställe /Se      
*Ål Saknas      
*Ängeby Saknas      
*Ängaby Saknas      
*Ökna beb.      
*Ökna Saknas      
»Østenskog» gård      

  ^  

Stockholms läns härader m.m.