ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Andershanssonsgryndan grund    
  Arnholmen St. o. L. holmar    
  *Bocken grund    
  Bottenholmen holme    
  Bredgrund grund    
  Bulan grund    
  *Dörgrundet grund    
  *Galten, Lilla holme    
  Galten, Ö. grund    
  Grässkär, St. o. L. holmar    
  Göjknösen grund    
  *Herreknöse holme    
  *Hildebrandskubb holme    
  Hindricken holme    
  *Hålfjärden fjärd    
  Järnklubben holme    
  Kastbådan grund    
  *Kärret grund    
  Lillpallarn grund    
  *Måsklabb holme eller holmar    
  *Nygryndan grund    
  *Olovskär holme    
  *Parten grund    
  Revskär holme (ev.holmar)    
  Sebogrundet grund    
  Skomarskär, resp. Skomakarskär holme    
  Skorvan holme    
  *Skånsund trol. sund    
  *Soparklabb holme    
  Storpallarn grund    
  Storpellsholmar holmar    
  Sundsbådarna holme o. grund    
  Svärdsö del av ö    
  Svärdsö del av ö    
  *Svärdsöfjärden del av vik    
  *Södergryndan grund    
  Tallskär holme    
  Trävikskär holme    
  *Täppan grund    
  *Ulvskär holme    
  Vinterskär, St. o. L. holmar    
  Vinterskär, St. o. L. holmar    
  *Ålkråka holme    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.