ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ösmo socken : Sotholms härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 26
*Hässleby försvunnen gård *Allsnäset udde Bovreten »boställe» Alviken vik /Se
  *Bedaröholmarna holmar Ekudden gd? Björknäsudden udde
  Bedarön del av ö Järflotta gårdar Dragebergena Saknas /Se
  *Benebofjärden del av vik Kampkärr torp? Edet Saknas
  *Djupklubben holme Långholm ställe Fattigvårdslätterna? Saknas /Se
  Fälöv holme Söderstugan Saknas Fågårdsviken Saknas
  Fälöv holme   Gräsknösen skär
  Gubbhällan holme   Hornskallviken, Lilla, Stora vikar
  Gunnarstenar holmar   Hudarna skär /Se
  Gunnarstenar holmar   Hällarna skär
  Himmelsö ö   Hässelhamn? Saknas
  *Hönsjöholm holme (numera möjl. del av udde)   Kalkstenar Saknas
  Källsholmen holme   Kalkviksberget Saknas
  *Nordviksholmarna, Små holmar   Katthamn Saknas
  Norviks- (resp. Norrviks-) fjärden fjärd   Klubbholmen Saknas
  *Nyhamn, Inre vik   Laxviken vik
  Ramklöv, L. holme   Lindegrynnan skär
  *Ramlövsknölen grund?   Läggningsbådarna skär
  Roxen grund   Norrösudd udde
  *Sand udde   Röudd Saknas
  Skorvan holme   Skalkvik Saknas
  Skäringsholmen (resp. Skälingsholmen) holme   Skvallerholmarna holmar
  Slangholmen, Ö. o. V. holmar   Svartbådarn? skär /Se
  Strömskär holme   Svartskåren skär? /Se
  *Svaskär (?) holme   Tjyvkrok Saknas
  Svedviksholmen holme   Tjärdalsudd Saknas
  Tattmar ö    
  *Torsboviken vik    
  *Täkra (?) holme    
  Yxelön ö    
  Ådfjärden fjärd    
  *Ömsholmarna holmar    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.