ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sorunda socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 830 Naturnamn : 498 Bebyggelsenamn : 1373 Naturnamn : 2735
Sorunda sn Arkholmen, Stora och Lilla öar Sorunda sn sn Abborrgrundet grund
Sorunda sn Arkholmen, Stora o. Lilla holmar Sorunda sn Abborrgrundet grund
Sorunda sn Arkholmen, Lilla holme Sorunda sn Abborrviken benämning på Lyngstaviken
Sorunda socken Arkholmen, Stora holme Sorunda sn Adolfsdgrundet Saknas
Sorunda sn Aspbacken skog Sorunda socken Albrektsgärdet åkrar
Sorunda socken Bastholmen udde Sjurunda = Sorunda sn sn Albrektshagen hage
Sorunda socken Berga dye ägomark Solrunda = Sorunda socken socken Albrektsvreten, Västra åker
Sorunda socken *Bergholm numera del av udde /Se Svintrinda sn Albrektsvreten, Östra åker
Sorunda sn *Bispskär holme Sörända = Sorunda socken socken Albrektsvägen väg
Sorunda sn Biörkhålmen, se Koholmen ö Sorunda bassar inbyggarbeteckning Albrunnen bybrunn
(?)Sorunda sn Björkakärr åkermark Adolfsberg kvarn Alhagen hage
Sorunda sn Björkholmen ö Albrektstorp torp Alhagsberget berg
Sorunda sn Björkholmen kobbe Albrektstorp lht Alhagshagen hage
Sorunda sn Björkholmen holme Alkärret lht Alhagsslätten äng
Sorunda sn Björkmon ägomark Alkärret fd. tp Alhagsåkern delvis igenlagd åker
Sorunda sn Björnkjusan dalgång, ö /Se Allén lht Alkällan källa
Sorunda sn Björntjuvsudden f.d. udde Alphyddan lht Alkärrberget berg
Sorunda sn Björsholmen förr holme nu del av Lisö Alphyddan lht Alkärret kärr
Sorunda sn Björsholmen udde Andersas loge lada Alkärr kärr
Sorunda sn Björsholmen udde Andersborg lht Alkärr sankmark
Sorunda sn Blista dyr ägomark Anders Erikas hmn Alkärret f.d. åkrar
Sorunda sn Borgberget berg med fornborg Anderslund rivet t Alperna åker
Sorunda sn Borgholmen terräng Anderslund, Norra avs. Alängen åker
Sorunda sn Borgkärr kärr Anderslund f.d. lht Alängen åkrar
Sorunda sn Brandtäppan ägomark Anders Magnusas gd Alängsåkrarna åkrar
Sorunda sn Breda bergen berg Anders Petters gd Anbäcksängen äng
Sorunda sn Broviken vik Anders Petters gd Anderslundshagen hage
Sorunda sn Brudskär holme Anders Petters hmn Anderslundsåkrarna åkrar
Sorunda sn Brudskär holme Andra gård Anders Magnusas gärde åkrar
Sorunda sn Brudskär skär Andra gd Andslotten äng
Sorunda sn Brudskär skär /Se Andra kvarn f.d. kvarn Annebergs backe backe
Sorunda sn Brygghäll kobbe Annalund rivet torp Annebergsbacken gärdesbacke
Sorunda sn Bråtskogen skogsområde Anneberg gd Annebergs gärde åkrar
Sorunda sn Brännudden udde Anneberg bebyggelse Annebergshagen hage
Sorunda sn Brännängen ägomark Anneberg hgd Annebergs skog skogsparti
Sorunda sn Bårsten (el. Kyrksten) sten /Se Anneberg herrgård Annebergsvägen väg
Sorunda socken Dalen ägomark Anneberg gd Annebergs äng åkrar
Sorunda socken Dalkarskärret ängsmark Annehill avs Arkholmen Saknas
Sorunda socken Dalsrödjan åker /Se Annelund lht Arkholmen, Lilla holme
Sorunda sn Dalsröjan ägomark Appeltorp gård Arkholmen, Stora holme
Sorunda sn Dalängen ängsmark Aska gd Arvslotten gärde
Sorunda sn /Se Dammsängen ängsmark Aska by Arvslotten åkrar
Sorunda sn Dammsängen ängsmark Aska by Aska gärde åkrar
Sorunda sn Dansängen åkermark Aska by Aska lertag lertag
Sorunda sn Dianaskär kobbe Aska gdr Askalundsgärdet åkrar
Sorunda sn *Dijgham äng Aska gd Aska skog skogsparti
Sorunda sn [Dijgham] Saknas Aska gd Askavägen byväg
Sorunda sn Doterhäll berghäll /Se Askalund rivet torp Askaån å
Sorunda sn Dybacken terräng Askalund fd lht Aspbacka fly kärr
Sorunda sn Dyviken vik Asknäs avs Aspbacken hagbacke
Sorunda sn Dyån å Asknäs lht Aspbacken hagbacke
Sorunda sn Ehrsön, se Eriksö ö Aspbacken lht Aspbacken gärdesbacke
Sorunda sn Ekbacken skogsmark Aspbacken lht Asphagen hage
Sorunda sn Ekbacken terräng med fornminne Asphagen lht Asphagen hage
Sorunda sn Ekholmen, se Ekskär holme Asphagsbastun fd. bastu Asphagsbacken hagbacke
Sorunda sn *Ekholmen holme Asplund torp Aspkullarna kullar
Sorunda sn Ekhålmen, se Ekskär holme Aspstugan Saknas Asptäppan backe, linda
Sorunda sn Eklötsmaren sjö Aspudden lht Asptäppan åker
Sorunda sn Ekskär holme Augustalund lht Asptäppan åker
Sorunda sn Ekskär holme Augustalund lht Backdälden åker
Sorunda sn Ekskär holme Backalid f.d. stuga Backhus kärr kärr
Sorunda sn Ekskär skär Backalid lht Backåkern åker
Sorunda sn Enbymalmen skogsområde Backen avs Badstubacken hagbacke
Sorunda sn Eriksö ö Backen fd. lht Badstubacken ängsbacke
Sorunda sn Erstaberg ängsmark Backen gd Badstuhagen hage
Sorunda sn Fagersjön sjö Bakfjällen lht Badstuknösen berg
Sorunda sn Falkenbergsviken vik Beateberg lht Badstukällan källa
Sorunda sn Fifångsdjupet fjärd? Berg avs Badstuplatsen badstu
Sorunda sn Finkelkärr ängsmark Berg lht Badstutäppan åker
Sorunda sn Fituna hammar berg? Berga by Badstutäppan åker
Sorunda sn Fituna kasberg berg /Se Berga by Badstutäppan åker
Sorunda sn Fitunaån å /Se Berga gdr Badstuåkern åker
Sorunda sn Flåbusens källa källa /Se Berga gdr Badstället badplats
Sorunda sn »fredingzøø» Saknas /Se Berga gdr Badställsbacken backe
Sorunda sn *Fredlingsö ö Bergalund rivet torp Badställsberget berg
Sorunda sn *Friþinsö ö Berget riven bs Badviken vik
Sorunda sn *Fridhinbo ö Berget gd Bakfjällen åker
Sorunda sn *Fridnibo ö Berggården avs Bakgärdet åker
Sorunda sn *Fridnibo ö /Se Bergholm lht Bakgärdet åkrar
Sorunda sn *Fridnibo ö /Se Bergholm lht Bakgärdet åker
Sorunda sn *Frosomor Saknas Bergshamra lht Bakgärdet åker
Sorunda sn »frosomoor» Saknas Bergshamra lht Bakstangan åkrar
Sorunda sn *Frosomor utmark /Se Bergshyddan lht Basthagen hage
Sorunda sn Fräckstahäll, Norra holme Bergsta rivet torp Bastubacken backe
Sorunda sn Fräckstahäll, Norra skär Bergsta f.d. lht Bastubacken backe
Sorunda sn Fräckstahäll, Södra skär Bergtomta lht Bastuberget berg
Sorunda sn Fräksta, grund, se Fräckstahäll, Norra holme Bergtorp lht Bastuberget berg
Sorunda sn Frölunda brink backe /Se Bergudden lht Bastuhagen hage
Sorunda sn Frölunda malm skogsområde Betlehem f.d. statbyggning Berga backe landsvägsbacke
Sorunda sn *Full å /Se Betlehem stuga Berga dye dyjord
Sorunda sn Fullbro malm terräng Billsta by Berga fjäll åker
Sorunda sn Fågelvik triangelpunkt Billsta hgd Berga grustag förr grustag
Sorunda sn Fållnäsviken vik Billstatorp fd. torp Bergahagen hage
Sorunda sn Fållnäsviken vik Björkskärr lht Berga Kvarntegar åker
Sorunda sn Fållnäsviken vik Björkakärr lht Berga lertag lertag
Sorunda sn Fårbacken terräng med fornminne Björkbacken lht Berga mossdye dyjord
Sorunda sn Fårbacken terräng Björkbacken lht Berga skogsbro bro
Sorunda sn Fårhagen terräng Björkbacken lht Bergavägen förr landsväg, nu byväg
Sorunda sn Fårhagsberget berg Björkbacken lht Bergaåkrarna åkrar
Sorunda sn Fämötet ängsmark Björkbacken lht Berga äng åker
Sorunda sn Fämötet ängsmark /Se Björkebo lht Bergholmsgärdet åkrar
Sorunda sn Galtbettet (el. Hundbettet) åkerdel /Se Björkhagen avs. Bergholmshagen hage
Sorunda sn Giersholm, se Gårdsholmen holme Björkliden lht Bergkällan bykälla
Sorunda sn Gorran terräng, torp Björkliden lht Bergkällan källa
Sorunda sn Granhammar terräng Björkliden lht Bergskogen skog
Sorunda sn Granholmen holmar Björklund rivet torp Bertils hals hage
Sorunda sn Granholmen ö Björklund fd lht Beteshagarna hagmark
Sorunda sn Granholmen holme Björksättra lht Billsta backe landsvägsbacke
Sorunda sn Granholmen holme Björksätra lht Billstaberget berg
Sorunda sn Granholmen holme Björkudden avs. Billsta berget berg
Sorunda sn Granholmen f.d. holme Björkvik avs Billsta dye dyjord
Sorunda sn Grimstaviken vik Björkvik avs Billsta gärde åkrar
Sorunda sn Grinsjön sjö Bladenstorp f.d. båtsmanstorp Billsta hage hage
Sorunda sn Grindsjön sjö Bladens torp f.d båtsmanstorp Billsta hammar skogs- och bergparti
Sorunda sn Grindsjön sjö /Se Blista by Billsta skog skogsskifte
Sorunda sn Grindsjöån å Blista by Billstavängen landsvägskrök
Sorunda sn Grindstugubacken terräng Blista by Billstaåkern åker
Sorunda sn Grusbacken terräng med fornborg Blista gdr Björkekärr f.d. sankmark (nu uppodlad)
Sorunda sn Grytnäsudden udde Blista gdr Björkakärrsvret åker
Sorunda sn Gråskär skär Blista gd Björkakärrs äng åkrar
Sorunda sn Gråsten terräng? Blista, se Palmens torp fd torp Björkbacken gärdesbacke
Sorunda sn Gräsholmen holme Blista skola skola Björkens hage hage
Sorunda socken socken /Se Gräsholmen holme Blå-Sundby gd Björket åkrar
Sorunda sn /Se Grönbrinksberget berg med fornborg Blå-Sundby gd Björkhagen förr hage
Sorunda sn /Se Grönsö, St. (resp. Grönsö) ö Boda bebyggelse Björkholmen holme
Sorunda sn /Se Grönsö ö Boda backe lht Björkholmen holme
Sorunda sn /Se Grönsö ö Bodalen rivet torp Björkholmsberget berg
Sorunda sn /Se Grönsö triangelpunkt Bodalen lht Björkkällan källa
Sorunda sn /Se Grönsö ö Bodalund rivet torp Björkmobacken hage
Sorunda sn /Se Grönsö, Lilla ö Bomanstorp f.d. båtsmanstorp Björkmon utlagd äng, nu odlad skog
Sorunda socken /Se Grönvik triangelpunkt Bomanstorp fd. båtsmanstorp Björkmon åker
Sorunda sn /Se Gubbkällan källa? Bond-Ottersta gd? Björkmoängen åkrar
Sorunda sn /Se Gullklo kobbe Bond-Ottersta bebyggelse Björnakärr kärr
Sorunda sn /Se Gumudden udde Brebol gd Björndalen dalgång
Sorunda sn /Se Gumudden udde Brebol gård Björndalskärret kärr
Sorunda sn /Se Gålklubb kobbe m. fyr Bredsbacke lht Björnkjusan dalgång
Sorunda sn /Se Gårdklubb kobbe Bredstäk gård Björnkällan källa
Sorunda sn /Se Gärdsholmen holme Brink rivet torp Björntäppan åker
Sorunda sn /Se Gärdsholmen holme Brink fd. tp Björsholmen holme
Sorunda sn /Se Gärdsholmen holme Bro gård Blistabron bro
Sorunda kyrka kyrka *Gärsholmen holme Brolid lht Blista broäng förr äng
Andra gd Hagalund ägomark, torp Brolöt skifte Blista dye dyjord
Andra gd Hagatäppor ägomark Bromsättra, Norra avs. Blista dyäng förr äng
Andra gd Hagudden udde Bromsättra, Södra avs. Blista fjäll åker
Andra by /Se Hallonbacken skogsbacke Broängen rivet torp Blista fjäll åker
Andra by /Se Hammarby terräng Brundins soldattorp Blista gården åkermark
Annelund (el. Wimossatorpet) tp /Se Hammarsbacken terräng Brunnsberg lht Blistagärdet åkrar
Aska by Handviken vik Brunnsberga by Blistagärdet åker
Aska by Hanveden skogsmark Brunnsberga by Blista hage hage
Aska by Hanveden skogstrakt Brunnsberga gd:ar Blista hällristning hällristning
Aska by Hanvedsmossen mosse Brunnsberga gd Blista lergrop lertag
Aska by ?Himmerfjärden fjärd Brunnsberga gd Blista sandgrop sandtag
Aska by Himmerfjärden fjärd Brunnsberga gdr Blista skog skogsparti
Aska by Himmerfjärden havsvik Brunnsberga fd gd Blistavägen förr del av landsväg, nu byväg
Aska by Himmerfjärden fjärd Brunnsberga bebyggelse Blistaån å
Aska by /Se Himmerfjärden fjärd Brunnsberga eller Anneberg gd (nu herrgård) Blistaängen åker
Aska by /Se Himmerfjärden fjärd Brunnsberga Ryttartorp f.d. gt Blistberget, Stora berg
Aska by /Se Hin håles trädgård terräng Brunnsberga Ryttartorp soldattorp Blåkulla berg
Aska by /Se Hoxlabergen berg Bruns torp f.d. soldattorp Blååkers löt äng
?Berga by Huldran ö Bryggan lht Boda backe hage
Berga, se även Ösmo, Öster- o.Västerhaninge snr by Hultet öppen terräng Bränneriet fd. hus Boda hage hage
Berga by Hundkyrkan terräng med fornminne Bränningsängen, se Brännängen Saknas Boda kärr kärr
Berga by Hålldammen terräng? Brännkojan rivet brännvinsbränneri Boda skog skogsmark
Berga by Hägnan ägomark Brännängen jd Bodavägen väg
Berga by Hästhagen åkermark? Brännängen Saknas Boda åker åker
Berga by Hästhagen terräng Bylängan uthuslänga Bodaån å
Berga by Hästhagen terräng Byn bebyggelse Boda äng åkrar
Berga by /Se Hästnäsviken vik Båtsmanstäppan ställe? Bodena äng äng
Berga by /Se Hästnäsviken vik Byrumstorp avs. Bodo åker
Berga by /Se Hästnäsviken vik Charlottenberg lht Bomans kärr kärr
Berga Saknas /Se Högsta ägomark Charlottenborg lht Bondängen f.d. åkrar
Billsta gård Höjbacken terräng med fornminne Charlottenborg lht Borg terräng
Billsta gd *Höknäbb udde Dalen riven bs Borgberget berg
Billsta by /Se *Jerholmen, Stora halvö Dalen lht Borgens backe backe
Billsta Saknas /Se Jeppeskär skär Dalgrenstorp f.d. båtsmanstorp Borgens backe höjd
Billsta gård /Se Jättefot stenblock? Dalgrenstorp tp Borgens backe skogsbacke
Billsta gd /Se Jättkullen terräng med fornminne Dammborg lht Borgholmen holme
Billsta gd /Se Jättkullen höjd? Dammen avs Borgkärr kärr
Bladens Torp tp /Se Jösthagen hage /Se Dyvik avs. Borgkärr kärr
Blista by Jöstmarken terräng /Se Eby avs. Borgsberg berg
Blista by Kaggfjärden vik Eby jd Borgsberget bergshöjd
?Blista by Kaggfjärden vik Ebyhagen rivet torp Borg(s)kärr kärr
?Blista by Kaggfjärden vik Ebyhagen lht Bortre hagen åker
?Blista by Kaggfjärden fjärd Ebytorp lht Boselius tomt åker
?Blista by Kaggfjärden vik /Se Edbymarken, se Eby Saknas Bostenen berghäll
Blista Saknas Kalvudden udde Edet, Lilla hmd Bostengärdeslöten ängsmark
Blista by Kalvudden udde Einarsborg lht Bostensgärdet gärde
Blista by Kalvudden udde Ekbacken lht Bostensgärdet åker
Blista by /Se Kanalen ägomark Ekbacken avs. Bostensgärdet åkrar
Blista by /Se Kaptenen holme Ekbacken lht Bostenskullarna gravhögar
Blista by /Se Kaptenen kobbe Ekeberg lht Bostensåkrarna förr åkrar
Blista by /Se Kaptensholmen holme Ekelund avs Boställsbacken gärdesbacke
Blista Saknas /Se Kaptensholmen holme Ekensberg avs Boställsgärdet åkrar
Blista by /Se Karta holme Ekensberg avs Botten gärde
Boda gård /Se Karta ö Ekhamra avs. Botten åker
Brebol gd Karta holme Ekhamra lht Botten skogs- och bergsparti
Brebol gd Karta ö Ekhamra, Södra lht Botten åker
Brebol gård Kaseberg triangelpunkt Ekholmens f.d. bt Brandtäppan åker
Bredstäk gd Kassättra ägomark Eklöt torp Brandtäppan åker
Bredstäk gård Kerstinholmen holme Elinsborg lht Breda renen åker
Bredstäk gd Klockaputtan kärr /Se Elinsborg lht Brantåkern åker
Bredstäk gård /Se Klockhorn ägomark Enbacken rivet torp Brinkarns åker åker
Bredstäket gd /Se Knappen kobbe Enbacken lht Brinkhagen hage
Bredstäket gd /Se Koholmen ö Enberga lht Brokärret kärr
Bro gd Koholmen holme Enberga fd lht Brolöten åker
Bro gd Koholmsviken vik Enby by Brolötsskogen skog
Bro gård Kohällorna udde Enby, Norra by Brotäppan åker
*Brunketorp gård Korpberget berg? Enby, Norra by Brovattningen förr vattningsplats
[Brwncktorp] Saknas Korsholmen holme Enby Norra bebyggelse Broviken vik
Brunsberga by Korsholmen holme Enby, Södra by Brovreten hage
Brunnsberga gd Korsholmen kobbe Enby, Södra by Brudskär skär
Brunsberga by Kotomten terräng med fornminne Enby Södra bebyggelse Brudskär holme
Brunnsberga by Krogabro bro Enbylund lht Brudskärsgrynnan grund
Brunnsberga gd Kråkberget berg Enbylund fd lht Brundins kärr åkrar
Brunsberga by Kråkskär holme Engelska boden torkria Brunnsberg gärden åkrar
Brunnsberga by Kråkskär holme Engården bebyggelse Brunnsberghålet åkrar
Brunnsberga by Kvarnbacken skogsområde Ensta lht Brunnsberg häll skär
Brunnsberga by Kvarnkjusan gärde /Se Ensta lht Brunnsberg skog skogsparti
Brunnsberga by Kvarnklint berg? Enstalund lht Brunnsbergvägen byväg
Brunnsberg gd Kvarnkärret ägomark Enstalund lht Brunnsberg äng åkrar
Brunnsberga by Kvarnån å Ensten fd tp Brunnsgärdet åker
Brunnsberga by /Se Kyrkholmen holme Eriksberg lht Brunnsgärdet åker
Brunnsberga by /Se Kyrksten (el. Bårsten) sten /Se Eriksberg, Södra f.d båtsmanstorp Brunnsgärdet åkrar
Brunnsberga by /Se Källsängen åkermark Eriksberg, Södra lht Brunnskällan källa
»brymsabergum», se Brunnsberga by Käringhålet vik Eriksberg lht Brunnsutfallet bäck
Byrumstorp tp /Se Käringkällan källa? Eriksberg lht Brunnsåkern åker
Carlslund (el. Grönlund) tp /Se Kättholmarna förr holmar nu del av Lisö Eriksborg avs Bruns täppa åker
Christineholm tp /Se Kättholmarna uddar Eriksborg lht Bryggberget berg
Enby, Norra o Södra byar Kättholmarna uddar? Eriksborg avs Bråten åker
?Eneby by Köpenhamn åkermark Eriksdal avs Bråten nyodling
Eneby by Köpenhamnsviken vik Eriksdal torp Brååkers berg berg
Enby, Norr o. Söder byar /Se Ladholmen udde Eriksdal lht Brååkers löt äng
Enby, Norr by /Se Ladholmen f.d. holme Eriksdal lht Brännebacken skogsbacke
Falloness, se Fållnäs fideikommissegendom Lagertorp terräng Eriksdal lht Brännerigärdet åkrar
Fituna hg Larsboda öppen terräng Eriksdal, Västra lht Bränneriåkern, Lilla åker
Fituna hg Liljberget berg /Se Eriksholm bs Bränneriåkern, Stora åker
Fituna hgd Liljekonvaljholmen holme Erikshäll lht Bränningen utj.
Fituna säteri Lillån å Erikshäll lht Bränningkullen skogslotter
Fituna hg Lillån å Erikslund avs Bränningsängen åkrar
Fituna hg *Lindholmsfjärden fjärd Erikslund avs. Bränno skogsbacke
Fituna hg *Lissbokalvudd udde Erstaberg bs Brännorna åkrar
Fituna hg Lisön halvö Espingens fd. båtsmanstorp Brännorna åkrar
Fituna hg Lisön halvö Espingstorp f.d. båtsmanstorp Brännvinshålet åker (förr betesäng)
Fituna hg Lisön halvö Evalund lht Brännängen utjord
Fituna hg Lisön halvö Evalund lht Brännängen utj.
Fituna hg ?Lisön halvö Excellensbyggningen lht Brännängen äng
Fituna hg Lisön halvö Excellensbyggnaden byggnad Brännängen åkrar
Fituna hg Lisön halvö Fagerbjörk f.d. båtsmanstorp Brännängskullen gärdesbacke
Fituna hg Lisön halvö Fagerbjörk lht Brötavägen väg
Fituna hg Lisö triangelpunkt Fagerlund rivet torp Burbacken backe
Fituna hg Lisö ö Fagersjö gård Byberget berg
Fituna herrg. Lisö ö Fagersjö bebyggelse Byberget berg
Fituna hgd /Se Lisö ö Fagersta lht Byberget berg
Fituna Saknas /Se Lisö ö? Fagersta lht Bygärdena åkrar
Fituna gård /Se Lisö halvö /Se Fagervik avs Bygärdet åker
Fituna gd /Se Lisöudden udde Fagervik lht Byjorden åkrar
Fituna gd /Se Lisöudd udde Fagervik lht Bykällan källa
Fituna gd /Se Loppkulle terräng med fornminne Fagerviks skola skola Bykällan källa
Fituna sätesgård /Se Loppkulla gravkulle /Se Fagervreten rivet torp Bykällan källa
Fituna gd /Se Lundängen ägomark Fattighuset f.d. ålderdomshem Bykällan källa
Fituna by /Se Lusön, se Lisön halvö Finkelskärr rivet torp Bykällan bykälla
Foldenäs = Fållnäs hg Långa slätten ägomark Fiskartorpet stuga Bylandet åker
Follnäs gd Långbackarna terräng Fituna hgd Bytomten hage
*Forista Saknas Långholmen f.d. holme Fituna säteri Byängen äng
*Forista ortnamn /Se Långmossen mosse Fituna Båtsmanstorp fd torp Byängen åkrar
»forsom» Saknas Långsättraån å Fituna kvarn kvarn Byängen äng
*Fors(a) Saknas Lövhagen terräng Fituna kvarn kvarn Byängen åkrar
*Fors(a) gd el. by /Se Lövhagsbacken terräng Fituna skola skola Bårsten sten
Fors[a] gård el. by Lövsjön f.d. sjö Fituna skola skola Båtsmanshagen hage
*Fredingsö f.d. torp /Se Lövsjön f.d. sjö Flygeln byggnad Båtsmanstäppan åker
*Fridstorp förr gd Lövsjön f.d. sjö Fläskoset lht Båtsmanslyckan åker
Fridstorp f.d. torp /Se Lövsjön sänkt sjö /Se Fläskoset stuga Båtsmanslyckorna åkrar
Fräcksta gård Lövsjön sjö /Se Fläskudden stuga Båtsmanstäppan åker
Fräcksta gård Lövvreten terräng Folkets hus lht Båtsmanstäppan åker
?Fräcksta gd Malmpusen tjärn /Se Folkets Hus folkpark Båtsmansängen äng
?Fräckstæ gd Marbäcksåkrarna åkrar /Se Folkets Hus lht Bäckarna dyjord
?Fräcksta gd Marieberg ägomark Folkparken avs Bäckdälden åker
Fräcksta gd Marielund terräng? Folkparken lht Bäckja äng
Fräcksta Saknas /Se Marsjön sjö /Se Forsmans f.d. båtsmanstorp Bäckkärret kärr
Fräcksta by Mastberget berg /Se Fors utjord avs. Bättre skogen skog
Fräcksta gd /Se Mellanberg terräng Fredrikas gd Dalberget berg
Fräcksta gård /Se Mitthällen kobbe Fredrikas lht Dalen hagmark
Frölunda by Moraviken vik Fredriksberg handelslägenhet Dalkarlshugget gärde
?Frölunda by MarkarFierden, se Mörkarfjärden vik Fredriksberg lht Dalkarlskärret kärr
?Frölunda by Markar Fiählen, se Mörkarfjärden fjärd Fredrikslund lht Dalkarlskärret kärr
Frölunda by *Morkarfjärden vik Fredrikslund f.d. båtsmanstorp Dalkarlsängen ängsmark
?Frölunda by Morviken, Lilla vik Fridhem lht Dalkullsberget benämning på Kvarnsklint
Frölunda Saknas /Se Morviken, Stora vik Fridhem, Lilla avs. Dalrödjan åker
Frölunda by /Se Morängen ägomark Fridhem, Lilla lht Dalsröjan åker
Frölunda by /Se Mossen ägomark Fridhem, Lilla lht Dalvreten förr åker
Förlunda by /Se Muskan sjö Fridhem, Norra avs. Dalåkrarna förr åkrar
Frölunda by /Se Muskan sjö Fridhem missionshus Dalängen gärde
Frönäs gd Muskan sjö /Se Fridhem f.d missionshus Dalängen äng
Frönäs gård Månsdal ägomark Fräcksta by Dalängen åkrar
Frönäs gård /Se Måshällen kobbe Fräcksta gdr Dalängsdiket bäck
Frönäs gd /Se Mörkarfjärden vik Fräcksta, Lilla bebyggelse Dammen damm
Fullbro by Mörkarfjärden vik Fräcksta, Lilla bebyggelse Dammen åkrar
Fullbro by Mörkarfjärden fjärd Fräcksta, Stora bebyggelse Dammsgrinden korsväg
Fullbro by Mörkarfjärden vik Fräcksta, Stora bebyggelse Dammsängarna äng
Fullbro by Mörkarfjärden fjärd Fräcksta båtsmanstorp f.d. tp Dammsängen äng
Fullbro by Mörköfjärden fjärd /Se Frälsegården bebyggelse Dammsängen åkrar
Fullbro by Mörten kobbe Frölunda by Dammsängen åkrar
Fullbro by Nissesudde udde Frölunda by Dammsängen åkrar
Fullbro by Norra hagen terräng Frölunda by Dammsängsån å
Fullbro by Norrboda terräng Frölunda by Dammsängsån å
Fullbro gdar Norrgården terräng Frölunda gd Dammvreten åker
Fullbro by Norrgårdspusen damm /Se Frölunda gd Damsvreten åker
Fullbro by Norrhagen ägomark Frölunda by /Se Daniels hage hage
Fullbro by Norrskog ägomark Frölunda båtsmanstorp tp Dansbanebacken backe
Fullbro by Norrängen ägomark Frönäs gård Dansbanehagen hage
Fullbro by Notholmen holme Fullbro by Djupdal åker
Fullbro by Notholmen kobbe Fullbro by Djup tapp äng
Fullbro by Nybergstorp ägomark Fullbro by Djävulsgången pass
Fullbro by Nybohagen terräng Fullbro by Domarringen domarring
Fullbro by Nygärdet ägomark Fullbro båtsmanstorp fd tp Dotterhäll berghäll
Fullbro by Nykärret ägomark Fullbrolund lht Drängstugugärdet åkrar
Fullbro by Nyängen ägomark Fullbrolund lht Dumlan gärde
Fullbro by Orghälla, se Slaktbassa holmar Fullbro mejeri mejeri Dumlan gärde
Fullbro by Ormkärret f.d. kärr? Fullbro mejeri f.d. mejeri Dumran åker
Fullbro Saknas /Se Otterstaberget berg Fullbro utmark utjd Dumran åkrar (delvis dyjord)
Fullbro by /Se Otterstamalmen terräng med fornminne Fågelboda rivet torp Dundergärdet åker
Fullbro by /Se Ottersta mosse, terräng Fågelvik avs Dundergärdet gärde
Fullbro by /Se Oxbåsviken vik Fågelvik lht Dundergärdet åkrar
Fullbro by /Se Oxmyran ägomark Fållnäs hgd Duvberget berghäll
Fullbro by /Se Oxnö ö Fållnäs hgd Dyarna gärde
Fullbro by /Se Oxnö ö Fållnäs skola skola Dybacken åker
Fullbro by /Se Pers gryta vik Fållnäs skola skola Dubacken gärdsbacke
Fullbro by /Se Pipskär holme Fämöte torp Dybacken hage
Fullbro by /Se Pipskär holme Fämöte fd lht Dybacken åker
Fullbro by /Se Pipskär holme Församlingshemmet församlingshem Dybacksåkern åker
Fållnäs fideikomissegendom /Se Pipskär skär Galtbettet utjord Dybotten åker
Fållnäs fideikommissegendom Plogen ägomark Gamla Fituna plats Dybotten åker
Fållnäs hgd Ramsholmen ö Gamla skolan f.d. skola Dÿbrinken gärde
Fållnäs egendom Ramsholmen holme Gamla skolan fd skola Dybrinken åker
Fållnäs hg Ramsholmen ö Gammelgården byggnad Dydumlan gärde
Fållnäs fideikommissegendom Ramsöarna triangelpunkt Gillberga gård Dydälden åker
Fållnäs fideikommissegendom Regarn holme Gillberga fd gd Dyen gärde
Fållnäs fideikommissegendom Regarn holme Gobbertens torp f.d. båtsmanstorp Dyen åker
Fållnäs fideikommissegendom Regarn ö Gobortstorp båtsmanstorp Dyfjällen åker
Fållnäs gods Regarn holme /Se Goddaga torp Dykullarna forngravar
Fållnäs gd Regarn ö /Se Goddaga lht Dykulla gravhögar
Fållnäs säteri *Regnsholmen holme Gorr backe bebyggelse Dykärret sankmark
Fållnäs säteri Rigärdet åkermark Granbrink fd. lht Dylandet åkrar
Fållnäs fideikommissegendom Rishopen fornminne Granhammar rivet torp Dylandet åker
Fållnäs fidekommissegendom Risphammar terräng Granhammar f.d. lht Dylandsvägen byväg
Fållnäs fidekommissegendom Rispängen ägomark Granlid lht Dyn ängsmark
Fållnäs fidekommissegendom Ristomtadalen ägomark Granlund lht Dysnipen åker
Fållnäs fidekommissegendom Ruda kärr ägomark Granlund fd lht Dysnipen åker
Fållnäs fidekommissegendom Runhällen terräng med fornminne Granlund avs Dytäppan åker
Fållnäs hg Rödko kobbe Grans f.d. stuga Dytäppåkern åker
Fållnäs gd Rödkärret ägomark Granudden rivet torp Dytäppängen äng
Fållnäs gård Röko kobbe /Se Granudden fd lht Dyviken vik
Fållnäs gd Rökö kobbe /Se Grimsta by Dyvreten åker
Fållnäs gd Salströms udd udde Grimsta by Dyvägen väg
Fållnäs gd *Saltsjön fjärd Grimsta gd:ar Dyvägen byväg
Fållnäs gd Sandviksberget triangelpunkt Grimsta gd:ar Dyåkern åker
Fållnäs gd Sibirien öppen terräng Grimsta gd Dyån benämning på Fitunaån
Fållnäs gd Själsankan kobbe Grimsta gd Dyängen åkrar
Fållnäs hg Sjöfjällarna ägomark Grimsta, Söder bebyggelse Dyängen åkrar
Fållnäs hg Sjötäppan ängsmark Grimsta, Väster bebyggelse Dyängen åkrar
Fållnäs gd Sjöåker ägomark Grimsta, Öster bebyggelse Dyängen åkrar
Fållnäs hg Skallängen äga /Se Grindstugan lht Dyängsbacken åkrar
Fållnäs gd Skansberget berg Grindstugan lht Dyängsbacken hagbacke
Fållnäs hg Skarpudden udde Grindstugan riven lht Dyängsvägen väg
Fållnäs hg Skiättholm, se Kättholmarna uddar Grindstugan förr stuga Dyängsvägen byväg
Fållnäs hg Skogseldskärr ägomark, torp Grindstugan lht Dyängsåkern åker
Fållnäs gd Skogshagen ägomark Grindstugan lht Dyängsån å
Fållnäs hg Skogsängen ägomark Grindstugan lht Edby hage utjord
Fållnäs hg Skorpan kobbe Grundshammar avs. Edbymarken utjord
Fållnäs gd Skrähäll Saknas Grödby frälsehemman Ekbacken hagbacke
Fållnäs hg Skälsten fornborg Grödby by Ekhagen hage
Fållnäs gd Skälstensudde udde Grödby by Ekhamragärdet åkrar
Fållnäs hg Skärlingeviken vik Grödbylund hmd Ekholmsbacken backe
Fållnäs gd Skärlingeviken vik Grönbrink torp Eklötsnaren = Marsjön Saknas
Fållnäs hg Skärpingen åker /Se Grönbrink lht Ekskär skär
Fållnäs gd Skönskär, se Skötskär holme Gröndal gd Elinsborgsbacken landsvägsbacke
Fållnäs hg Sköthällorna kobbar Gröndal lht Elinsborgshagen hage
Fållnäs gd /Se Skötskär holme Gröndal avs Enbacken hage
Fållnäs hg Skötskär kobbe Grönlund, Östra lht Enbacken gärdesbacke
Fållnäs hg Slaktbassa holmar Grönlund rivet torp Enbergakällan trefaldighetskälla
Fållnäs hg Slaktbassa kobbe Grönlund, se Granlund lht Enbergavägen skogsväg
Fållnäs hg Slåkärret ägomark Grönlund, Norra avs Enby backe landsvägsbacke
Fållnäs gd Slätkärr ägomark, torp Grönvik lht Enbybacken hagbacke
Fållnäs gd Slätmossen f.d. mosse Grönsö fiskartorp Enbybacken gärdesbacke
Fållnäs gd Smedhagen skogsområde Grönvik lht Enby dye dyjord
Fållnäs hg Smedkärrberg triangelpunkt Gudby by Enby dye dyjord
Fållnäs hrgd Smålandsbacken skogsbacke Gudby by Enby gärden gärden
Fållnäs hrgd Snipen äng /Se Gudby by Enby hage hage
Fållnäs gd Snusviken vik Gudby by Enby korsväg vägskäl
Fållnäs gd *Snåckstavik vik Gudby gd Enby källa bykälla
Fållnäs gd /Se Solsbackarna terräng med fornminne Gudby gd Enby lergrop förr lertag
Fållnäs gods Sorunda-högen tingshög /Se Gudby gd Enbylyckan förr åker
Fållnäs hg Stada hällar hällar Gudby, Lilla avs Enby malmen skog
Fållnäs gods Stada hällar uddar Gudby Långbacke gård Enby potatisgrop förr potatisgrop
Fållnäs hg /Se Stangan ägomark Gudby missionshus missionshus Enby sandgrop grustag
Fållnäs hg Stangan ägomark /Se Gudby Missionshus missionshus Enby sandgrop grustag
Fållnäs gd Starhällarna hällar Gustafsberg rivet torp Enbysvängarna landsvägskrökar
Fållnäs gods Stenbyberget berg /Se Gustafsberg rivet torp Enbysvägen, Nedre landsvägskrök
Fållnäs fid.kom. Stenby hammar berg Gustavsberg lht Enbysvängen, Övre landsvägskrök
Fållnäs hg Stockholmen holme Gustafsborg lht Enbyvägen byväg
Fållnäs gods Storboberget berg Gustafsborg lht Enkullan åker
Fållnäs gd Storborgsberget berg Gästbyn förr by Enkullen åker
Fållnäs hg Storbosundet sund Haga lht Enstenshagen hage
Fållnäs gd Storboudd udde Haga lht Enstens täppa åker
Fållnäs gd Stordal terräng Haga lht Enstenstäppan åker
Fållnäs fideikom. Storskogen skogsområde Hagaberg torp Enstensåkern åker
Fållnäs hgd /Se Strö(j)kärret mark /Se Hagaberg avs. Envisan hage
Fållnäs fideikommissegendom /Se Strökärr ägomark Hagaberg avs Erstabergsbacken backe
Fållnäs hg Stuthagen skogsmark Hagaberg, Södra lht Estvreta(rna) hage
Fållnäs hg Styran, Västra sjö Hagaberg lht Fagersjön sjö
Fållnäs hg Styran, Västra sjö /Se Hagadal lht Fagersjövägen landsväg
Fållnäs hg Styran, Östra förr sjö Hagaholm lht Fagerstaderna slätt
Fållnäs hg Styran, Östra f.d. sjöbotten ? Hagaholm lht Fagerstaderna berg
Fållnäs hg Styran, Östra sjö /Se Hagalund rivet torp Fagerstavägen väg
Fållnäs hg Styran, V:a o. Ö:a sjöar /Se Hagalund rivet torp Fagersta äng åkrar
Fållnäs hg Styrmannen kobbe m. fyr Hagberga fd. tp Falkenberg berg
Fållnäs gods Styro(rna) sjöar /Se Hagen rivet torp Falkens hage hage
Fållnäs hg Styrån å /Se Hagen rivet torp Falkens täppa åker
Fållnäs hg Susmossen f.d. mosse Hagen lht Falkens täppa åker
Fållnäs hg Svalsta backar ängsmark Hagen avs., lht Fanjunkarhagen hage
Fållnäs hg Svanholmen holme Hagstugan ställe Fanjunkaråkern åker
Fållnäs hg Svartudd udde Hagstugan rivet torp Farmors hage hage
Fållnäs hg Svärdfjärden fjärd Hagstugan avs Fiahagen hage
Fållnäs hg Svärdsfjärden fjärd Hagstugan rivet torp Finkelskärr kärr
Fållnäs hg Svärdsfjärden fjärd Hagstugan lht Finnhålet gärde
Fållnäs hg *Svärdssund f.d. sund Hammarby äng avs Finnhällarna hällar
Fållnäs fideikommissegendom Sättran f.d. sjö? Hamra f.d. båtsmanstorp Fittan åker
Fållnäs hg, fideikommissegendom Sättra strand strandområde? Hamra avs Fituna hammar skogs och bergparti
Fållnäs fideikommissegendom Sättrasundet sund Handvik torp Fituna korsväg vägskäl
Fållnäs fideikommissegendom Söderby triangelpunkt Hanvedsmossen avs. Fituna malm skogsskifte
Fållnäs fideikommissegendom *Söderholmen del av skär Hanvik lht Fituna park trädgård
Fållnäs fideikommissegendom Söderkärren ägomark Hedesnäs lht Fituna skog skogsskifte
Fållnäs fideikommissegendom Södernäset ägomark Hedersnäs lht Fitunavägen landsväg
Fållnäs fideikommissegendom Södertörn halvö Hellmans stuga Fitunaån benämning på Styrån
Fållnäs hg Söderängsberget berg Helvetet lht Fituna ängar åkermark
Fållnäs fideikommissegendom Söderängsberget triangelpunkt Hemmet bebyggelse Fjälla gärde
Fållnäs hgd /Se Söderängskärr sankmark Henningsberg lht Fjälla utj.
Fållnäs hgd /Se Södra hagen skogsmark? Henningsberg avs., lht Fjällarna åkerbitar
Fållnäs hgd /Se Södra hagen ägomark Henriksborg lht Fjällarna åkrar
Fållnäs gods /Se Tallbacken bergsområde Herr-Ottersta bebyggelse Fjällarna åkrar
Fållnäs gd, samh. /Se Tallskär skär Herr-Ottersta bebyggelse Fjällen gärde
Fållnäs hgd /Se Tallskärshäll kobbe Hillesjö avs Fjällen gärde
Fållnäs Saknas /Se Tegelbådan grund Hillersjö lht Fjällen åker
Fämötet nu riven lht (numera ängsmark) /Se Torpet ägo-o. betesmark Himmelriket lht Fjällen åker
Gillberga gård Torps malm skogsområde Himmelriket fd statbyggning Fjällen åker
Gillberga gd Torps malm skogsområde /Se Himmerboda lht Fjällskällan källa
Gillberga ödetorp /Se Torsberget berg Hjortsgummans tp Fjällstäppan åker
Godeby, se Gudby by Torsberget triangelpunkt Hjälmsättra bebyggelse Fjälltäppan åker
Grimsta by Torön ö Holmboda riven undantagsstuga Fjällåkern gärde
Grimsta by? Tranmossen mosse Holmvreten bebyggelse Flintberget berg
Grimsta by Transjön sjö Hoxla by Flintskallen åker
Grimsta by Transjön sjö Hoxla by Floddiket bäck
Grimsta hg Trefaldighetskällan källa Hoxla by Flyt ängsmark
Grimsta Saknas /Se Triballa skär /Se Hoxla by Flyt ängsmark
Grimsta by /Se Tvärorna ägomark Hoxla gd Flyt ängsmark
Grimsta by /Se Tärnan sjö Hoxla gårdar Flåmossen mosse
»grodhby», se Grödby by Tärnan sjö /Se Hoxla gd Fläskosbacken landsvägsbacke
Grödby by Uddsundet sund Hoxla gd Fläskoskroken landsvägskrök
Grödby by Ullevi ägonamn /Se Hoxla, Lilla avs Framslättorna åkrar
Grödby by Ullevi backe terräng med fornminne Hoxla, Lilla avs., lht Framstangan åkrar
Grödby by Ullevi udd terräng med fornminne Hoxla båtsmanstorp Saknas Framtäppan åkrar
Grödby by Utängen ägomark Hoxla Båtsmanstorp f.d. båtsmanstorp Fribergs udd udde
Grödby by Uvberget bergsområde Hoxlatorp lht Fridhemsbacken förr landsvägsbacke
Grödby by /Se Varggrop f.d. varggrop Hoxlatorp avs., lht Fräcksta backe landsvägsbacke
Grödby by /Se Vargkärr terräng Hugget bebyggelse Fräcksta gärden åkrar
Grödby by /Se Varplötarna ägomark Hultet fd. tp Fräckstahagen hage
Grönlund (el. Carlslund) tp /Se Vattskjutet terräng? Hulttorpet fd tp Fräcksta grund skär
Gudby by Vimossen ägomark, torp Hummelbacken rivet torp Fräcksta hällar hällar
Gudby by Vinarbergen triangelpunkt Hummelbacken lht Fräcksta hällar skär
Gudby by Vinarbergen berg Hummelstugan bs Fräcksta häll, Norra skär
Gudby by Vinaren sjö /Se Hummelstugan lht Fräcksta häll, Södra skär
Gudby by Vinarträsket sjö Hundbettet utjord Fräckstakärret kärr
Gudby Saknas /Se Vinkrogskälla källa /Se Hyddan lht Fräcksta skog skogsskifte
Gudby by /Se Vårdberget berg Hyddan, Lilla lht Fräcksta skär skär
Gudby by /Se Vårdberget berg /Se Hyddan, Lilla lht Fräckstaån å
Gudby by /Se Vårdberget berg /Se Hägersten avs. Fräcksta äng åkrar
Gudby by /Se Vårdbergsviken vik Hällsta lht Fräkenhålet gärde
Gudby by /Se Vårdkasen berg /Se Hällsta lht Fräsare gärde
Gudby by /Se Vädersjön sjö Hässlingens torp f.d. båtsmanstorp Frölunda backe landsvägsbacke
Hanaveden gd /Se Vädersjön sjö Hässlingstorp f.d. båtsmanstorp Frölundabacken gärdesbacke
Hoxla by Vädersjön sjö /Se Hästbacken stuga Frölunda brink landsvägsbacke
Hoxla by Vädersjön sjö /Se Hästhagen, Norra torp Frölunda gata landsvägsbacke
Hoxla by Väggarö mosse mosse Hästhagen arbetarbostad Frölunda gärden åkermark
Hoxla by Västerkoxlaberg berg Hästhagen torp Frölunda malm skogsskifte
Hoxla by Ådholmen holme Hästhagen lht Fullbro backe landsvägsbacke
Hoxla by Åmanshålet vik Hästnäs gård Fullbrobacken gärdesbacke
Hoxla by Äppelgarn holme Högalid lht Fullbro bro landsvägsbro
Hoxla by Äppelgarn ö Högbacka lht Fullbro dye dyjord
Hoxla by Äppelgarn ö Högdalen avs Fullbro gärden åkrar
Hoxla by Äppelgarn holme Högsta fd. tp Fullbrogärdet åkrar
[Hoxlo] Saknas Äppelgarn ö Hökenstorp förr bt Fullbrohagen hage
Hoxla by Äppelgarn holme /Se Hökens torp fd torp Fullbrojorden utjord
Hoxla Saknas /Se Ättkulla gravfält /Se Jan Olovas hmn Fullbro korsväg vägskäl
Hoxla by /Se Ön, se Lisön halvö Jan Petters hmn Fullbrokroken landsvägskrök
Hoxla by /Se Österholmarna holmar Jerusalem by Fullbro malm skog
Hoxla by /Se Österholmarna holmar Jerusalem by Fullbrovägen landsväg
*Hwndasta, se Understa by Österholmarna holmar Jerusalem riven lht Fullbroåkrarna åkrar
Hästhagen Saknas /Se Österstyran, se Styran, Östra förr sjö Jerusalem fd statbyggning Fullbroån benämning på Fitunaån
Hästhagen Saknas /Se   Jerusalem fd statbyggnad Fyrkanten hag- och ängsmark
Hästnäs gd   Johannadal Saknas Fåfängan åker
Hästnäs gd   Johannedal lht Fågelboda hage hage
Hästnäs gård   Johannesberg riven lht Fågelboda kärr åker
Hästnäs gd /Se   Johannesberg rivet torp Fågelboda vret åker
*Jowarstorp Saknas   Johannesberg fd tp Fågelhålet åker
»iowarsthorp» Saknas   Johannesborg avs. Fållnäshugget hygge
*Jowarstorp Saknas /Se   Johannesborg lht Fållnäsviken vik
*Jovarstorp gård(?) /Se   Johannesdal lht Fårbacken hage
*Jöstaby f.d. by /Se   Johannesdal, Södra lht Fårbacken hage
Kalvnäs gd   Johanneslund, Södra lht Fårhagen hage
Kalfnäs gård   Johanneslund lht Fårhagen hage
Katrinedal (el. Nymans täppa) tp /Se   Jöstaby by Fårhagen hage
Kungstorp gd   Kallebonds gd Fårhagen hage
Källsta by   Kallebonds hmn Fårhagsbacken landsvägsbacke
Källsta by   Kalvnäs gård Fårhagsberget berg
Källsta by   Karlberg lht Fårhagsberget berg
Källsta by   Karlberg lht Fårplogen åkertäppa
?Källsta by   Karlhäll avs Fårskyfflahalsen äng
Källsta by   Karlhäll lht Fårstensgärdet gärde
Källsta by   Karlsberg lht Fämötegärdet åkrar
Källsta by   Karlsborg lht Fämötevreten, Norra åker
Källsta by   Karlsborg lht Fämötevreten, Södra åker
Källsta gård /Se   Karlsborg lht Fämötesbrunnen källa
*Kärlaby f.d. by /Se   Karlsfrid avs Fämöteshagen hage
Körunda hg   Karlslund lht Fämötevägen väg
*Ledinberg förr gd   Karlslund avs Fämöte äng ängsmark
Leghnista, se Lyngsta by   Karlslund f.d. torp Gamla vägen förr landsväg
»lighnistom», se Lyngsta by   Karlsnäs torp Gamlingsbacken förr landsvägsbacke
?Lundby hg   Karlsnäs lht Gammalängen äng
?Lundby gd   Karlsro lht Gammeltäppan åker
?Lundby gd   Karlsstugan torp Gastmöte däld
Lundby by   Karlstugan lht Gastmötet dalgång
Lundby gd   Karlstugan lht Gastmötet dalgång
?Lundby, Stora gd /Se   Karlsstugan bebyggelse Getkällan källa
Lundby by /Se   Karlstugan, Norra torp Getkällsbacken hagbacke
Lundby herrgård /Se   Karlstugan, Södra lht Gillbergabacken gärdesbacke
Lyngsta by   Karlsvik, Norra lht Gillberga gärde åkrar
Lyngsta by   Karlsvik, Södra lht Gillberga hage hage
Lyngsta by   Karlsvik fd lht Glo strandäng
Lyngsta by   Katrineberg lht Gluggen åker
Lyngsta by   Katrinadal rivet torp Gluggen åker
Lyngsta by   Katarinalund rivet torp Gluggvägen väg
Lyngsta by   Katrineberg bs Godrotskällan källa
Lyngsta by   Katrinelund fd lht Gorran kärrmark
Lyngsta by   Kilberga f.d. båtsmanstorp Gorran källa
Lyngsta by   Kilen avs Gorran kärr
Lyngsta by   Klastorp rivet torp Gorran ej utdikad dyjord
Lyngsta by   Klastorp lht Gorrkällan källa
Lyngsta by   Klippan lht Gorrkälla Saknas
Lyngsta by   Klockaregården klockarboställe Gorrkällan källa
Lyngsta by   Knubbstugan stuga Granbacken gärdsbacke
Lyngsta Saknas /Se   Knutsdal avs Granbrink backe
Lyngsta by /Se   Knutsdal avs., lht Granbrinken gärde
Lyngsta by /Se   Knuven rivet torp Granhammars täppa åker
Lyngsta by /Se   Knuven f.d. tp Granhammars äng åkrar
Malmtorp (el. Staffanstorpet) tp /Se   Kobacken lht Granholmarna holmar
Marsta gd /Se   Kobacken lht Granholmen holme
Marsta gd /Se   Koholmen torp Granholmen holme
Marsta gård /Se   Koholmen fd lht Granholmen holme
Maskbol gd   Koholmsvarv rivet båtvarv Granholmen (Södra) tidvis landfast holme
Maskbol gård   Koholmsvarf fd lht Granholmen, Lilla holme
Mora gård   Komministerbostället gd Granholmen, Stora holme
Mora gård   Krakan utjd Grans gärde åkrar
Mora by (försvunnen) /Se   Krako jordstuga Greft hage
Muskva tp /Se   Krakow rivet torp Griftsbacken landsvägsbacke
*Medningsberga Saknas /Se   Kristinalund avs Grimstagärdet åkrar
[Nedingsberg] Saknas   Kristineberg lht Grimsta trädgård åker
Norlins båtmanstorp /Se   Kristineberg rivet torp Grimstaviken vik
Nybergstorp (el. Rosenborg) tp /Se   Kristinelund lht Grindfjällarna åkrar
Nymans torp tp /Se   Kroken gård Grindfjällshagen hage
Nymans täppa (el. Katrinedal) tp /Se   Kullinge bebyggelse Grindstugubacken backe
?Näset gd /Se   Kullsta lht Grindstugubacken landsvägsbacke
Näset riven by   Kullsta lht Grindstuguvreten förr åker
Näset gård   Kungstorp gård Grindstukällan källa
Näset gård   Kungstorp bebyggelse Grottvägen skogsväg
Ogxloo, se Hoxla by   Kvarnbacken avs Grundet åker
Olvsta torp /Se   Kvarnberga lht Grundet åker
*Opperby f.d. by /Se   Kvarnberga fd. tp Grusgruvan grustag
Ottersta by /Se   Kvarntorp torp Grynsjön sjö
Palmsta (el. Palmens torp) tp /Se   Kvarntorpet stuga Grynsjön sjö
Pipartorp by   Kyrkbyn Saknas Grytbacken hagbacke
Rangsta, Norra o. Södra gd o. by   Källberga rivet torp Gräft hage
Rangsta gårdar   Källberga lht f.d. Gräft hage
Rangsta, Norra el. Ragnsta, Södra gd resp. hg   Källhagen riven lht Gräshagen åker
Rangsta, Södra el. Rangsta, Norra hg resp. gd   Källplana Saknas Gräsholmen holme
Rangsta, Norr gård   Källsta by Gräskärret kärr
Rangsta, Norr gård   Källsta by Gräslöten åker
Rangsta, Norra o. Södra gdr   Källsta by Grässjön Saknas
Rangsta gård   Källsta båtmanstorp tp Gröna planen äng
Rangsta gårdar   Källsta kvarn kvarn Grönbrink backe
Rangsta, Norra el. Södra gårdar   Källsta kvarn fd kvarn Grönbrinksbacken landsvägsbacke
Rangsta, Norra el. Södra gårdar   Källsta, Norra bebyggelse Grönbrinksberget berg
Rangsta herrg.   Källsta Norra bebyggelse Gröndalsbacken backe
Rangsta by /Se   Källsta, Södra bebyggelse Gröndalsgärdet åkrar
Rangsta, Norr gd /Se   Källsta, Södra bebyggelse Gröndalshagen hage
Ristomta hg   Källsta Södra bebyggelse Grönviks täppa åker
Ristoma hg   Källstugan fd. stuga Grönsö ö
Ristomta hgd   Källtäppan fd. tp Grönsö, Lilla ö
Ristomta hgd   Kärret avs Grönsö, Stora ö
Ristomta hg   Kärret lht Grönvik triangelpunkt
Ristomta hg   Kärrhagen rivet torp Grönviksviken vik
Ristomta herrg.   Kärrhagen, Norra torp Grönviksvägen väg
Ristomta gd   Kärrhagen lht Gubbens täppa åker
Ristomta säteri /Se   Ladkullen gård Gubbens åker åker
Rosenborg (el. Nybergstorp) tp /Se   Lantjägarbostället bebyggelse Gubbfjälla åkrar
*Sigtuna Saknas   Lantjägarbostället f.d. gd Gubbfjällan gärde
*Sigtuna gd?   Lars Andersas gd Gubbfjällarna åkrar
[Siltuna] Saknas   Larsberga lht Gubbkällan källa
Sjövik Saknas /Se   Larsboda torp Gubbkärret kärr
Skogstorp, se Stutby gård   Larsboda fd. lht Gubbkärret kärr
Skärlinge hg   Larsbonds fd gd Gubbkärret åkrar
Skärlinge gård   Larsbonds hmn Gubbmossen mosse
Skärlinge gd /Se   Lars Nilsas gd Gudby backar landsvägsbackar
Skärlinge bebyggelse /Se   Lars Olovas f.d. gd Gudbybacken gärdesbacke
Skärlinge gd /Se   Lars Perses gd Gudby dye dyjord
Skärlinge gd /Se   Lars Perses hmn Gudby gärden åkrar
Staffanstorpet (el. Malmtorp) tp /Se   Lars Petters gd Gudbyhagarna hagmark
Stangvreten (el. Stångarvreten) tp /Se   Lars Petters hmn Gudbyhagen, Norra hage
Stutby by /Se   Liljebacken lht Gudbyhagen, Södra hage
Spångbro lht /Se   Lilla Edet lht Gudby hammar skogs- och bergsparti
Stemby, se Stenby by   Lilla Vika förr gd Gudby korsväg vägskäl
Stenbacken gd   Lillebo lht Gudbyvägen byväg
Stenbacken gård   Lillgården hmd Gydby äng äng
Stenby by   Lillgården gård i Fräcksta Gumshagen hage
Stenby by   Lillgården lht Gummudden udde
Stenby by   Lillgården bebyggelse Gumudden udde
Stenby by   Lillhamra lht Gudmuddsberget berg
Stenby by   Lill Sundby gd Gumuddsgrynnan grund
Stenby by   Lilltomta lht Gumuddsvreten äng
Stenby by   Lilltomta lht Gunna backe backe
Stenby Saknas /Se   Lindalen gd Gunna backe hagbacke
Stenby by /Se   Lindalsberg lht Gustavsbergs täppa åker
Stenby by /Se   Lindberga lht Gåsbäck sänka
Stenby by /Se   Linddalen gård Gåshagarna åkrar
Stennäs gd   Linddalen bebyggelse Gåshagen hage
Stennäs gd   Lindhagen avs Gåshagen hage
Stennäs herrg.   Lindhagen lht Gärdesbacken skogsbacke
?*Ström torp   Lindholmen avs. Gärdesbacken åkrar
Ström gård   Lindhov avs Gärdesbacken åkrar
?*Ström torp   Lindsberg torp Gärdesbacken gärdesbacke
Stutby by   Lindsberg lht Gärdesbacken gärdesbacke
Stutby, Norra by   Lindvreten avs Gärdesbacken, Lilla gärdsbacke
Stutby Saknas /Se   Lindängen rivet torp Gärdesbacken, Stora gärdesbacke
Stutby, Norra by /Se   Lindängen fd. lht Gärdesbacken, Stora gärdesbacke
Stutby by /Se   Lisaborg lht Gärdstöten äng
Stutby by /Se   Ljungens torp f.d. båtsmanstorp Gärdet åkrar?
Stäket gd   Ljungs båtsmanstorp f.d. båtsmanstorp Gärdsbacken backe
Stäket gård   London statbyggnad Gärdsholmen holme
Stäket gd /Se   Lugnet bebyggelse Gärfvagsberget (?) berg
Stäket gård /Se   Lugnet torp Gässet skär
Stäket gd /Se   Lugnet fd. torp Gösbacken hagbacke
*Sund Saknas   Lugnet, Norra lht Göstäppan åker
Sundby by   Lugnet, Nya statarbostad Gösthagen hage
?Sundby by   Lugnet, Övre avs. Göstängen gärde
Sundby by   Lund rivet torp Hagarna åkrar
?Sundby by /Se   Lund lht Hagarna åkrar
Sundby by   Lunda lht Haga täppor åkrar
Sundby by   Lundby gård Hagatäpps backe landsvägsbacke
Sundby by   Lundby kvarn kvarn Hagavägen väg
Sundby by   Lusthuset lht Hagavägen väg
Sundby by /Se   Lyngsta by Hagberget bergshöjd
Sunnerby gd /Se   Lyngsta by Hagberget berg
Svalbol gd   Lyngsta båtsmanstorp f.d. båtsmanstorp Hagberget berg
Svalbol gård   Lyngsta båtsmanstorp fd. tp Hagberget berg
Svalsta by   Långa raden arbetarbostad Hagdiket bäck
Svalsta by   Långbacka fd stuga Hagena ängar
Svalsta by   Långbro torp Hagen åker
Svalsta by   Länsmansbostället bebyggelse Hagen åkrar
Svalsta by   Lärkbacken torp Hagkällan källa
Svalsta Saknas /Se   Lövhagen, Norra lht Hagkällsåkern åker
Svalsta by /Se   Lövhagen, Södra torp Hagplogen åker
Svärdsö gård   Lövhagen lht Hagstugärdet åkrar
*Säby ?försvunnen by   Lövhagen lht Hagstugutäppan åker
Söder boda, se Boda f.d. gård   Lövhyddan lht Hagstuguvägen väg
Söderby gd   Lövhyddan lht Hagstuguvägen väg
Söderby Saknas   Lövlund, Norra avs. Hagstuguåkern åker
Söderby by   Lövsta lht Hagtäppan åker
[Sörby] Saknas   Lövstaberg bebyggelse Hagtäppan åker
Söderby by   Lövstaberg lht Hagtäppan åker
Söderby hg   Lövstaholm lht Hagtäppan åker
Söderby by   Lövstaholm torp Hagtäppsåkrarna åkrar
Söderby by   Lövstalund, Södra lht Hallonberget berg
Söderby, Nedre Saknas /Se   Lövstalund avs Hammarberget berg
Söderby, Övre Saknas /Se   Lövstalund lht Halskärret gärde
Söderby, Övre o. (el.) Nedre byar   Lövstugan lht Hammarbergstäppan åker
Söderby, Nedre by /Se   Lövtorp, Norra gård Hammarby äng äng
Söderby, Neder o. Över byar /Se   Lövtorp, Södra f.d. båtsmanstorp Hammaren skog
Tagebol, se Tobol gd   Lövtorp, Södra avs. Hammaren, Norra bergshöjd
Tibble by   Majtuna lht Hammaren, Södra bergshöjd
Tibble by   Malmberga torp Hammarn hage
Tibble by   Malmtorp rivet torp Hammarsbackavägen förr landsväg
Tibble by   Malmtorp fd torp Hammarsbacken backe
Tibble by   Malmvreten fd. tp Hammarsbacken landsvägsbacke
Tibble by   Maren avs. Hammarsbacken, Lilla skogsbacke
Tibble by   Marieberg rivet torp Hammarsbacken, Stora landsvägsbacke
Tibble Saknas /Se   Marieberg lht Hammarsbacksåkern åker
Tibble by /Se   Marieberg lht Hammarsgärdet åkrar
Tibble by /Se   Mariehill lht Hammarstäppan åker
Tibble by /Se   Mariehäll avs Hammersbacke backe
´Tiureby´se Stutby, Norra by   Mariehäll lht Hamptäppan samfälld mark
Tobol gd   Marielund lht Hampåkerna åker
Tollnäs Saknas /Se   Marielund rivet torp Hampåkern åker
?Torp by /Se   Marielund lht Hamrabacken landsvägsbacke
Torp by   Marsta gd Handfatet åker
Torp by   Marsta, Lilla torp Hanmossen mosse
Torp by   Marsta, Lilla fd gd Hanningen ängsmark
Torp by   Marsta, Stora gård Hanningsängen äng
Torp Saknas /Se   Maskbol gård Hannängen gärde
Torp kyrkby /Se   Maskbol bebyggelse Hanveden skogsmark
Torp by /Se   Mellanberg torp Hanvikshagen hage
Torp by /Se   Mellanberg lht Hanängen åkrar (förr äng)
Torp kyrkby /Se   Mellangård, Hoxla gd Hanängsvägen byväg
?Torpet gd /Se   Mellangård, Ottersta gd:ar Hanängsåkern åker
Trollsta by   Mellangården Saknas Hasselbacken backe
Trollsta by   Mellangården hmd Hasselängen äng
Trollsta Saknas /Se   Mellangården bebyggelse Hasselängen åkrar
Trollsta by /Se   Mellangården bebyggelse Hellströmsjorden utmark
Trollsta by /Se   Mellangården hmd Hemgärdena åkrar
Trollsta by /Se   Mellangården hmd Hemgärdet åker
Trollsta by /Se   Mellangården bebyggelse Hemgärdet åker
Trollsta ryttartorp tp /Se   Mellangården hmd Hemgärdet åker
*Trækasta = Fräcksta? gd   Mellangården bebyggelse Hemgärdet åkrar
trækastom, se Fräcksta Saknas   Mellangården bebyggelse Hemgärdet åkrar
Tyrved by   Mellangården gård i Torp Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Mellangården gård i Väfsla Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Minnet avs Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Minnet avs., lht Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Mjölnartorpet stuga Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Montörns lht Hemgärdet åkrar
Tyrved by /Se   Mora rivna gårdar Hemhagen hage
Tyrved by /Se   Mora fd gdr Hemhagen hage
Tyrved by /Se   Mora båtsmanstorp fd. torp Hemkällan källa
Tyrved by /Se   Moravik lht Hemskogen skogsmark
Tyrved by /Se   Morganå lht Hemskogen skog
Tyrved by /Se   Mororna avs. Hemskogen skog
Tyrved by /Se   Muskva rivet torp Hemstycket åkrar
Täbol gård   Månsdal lht Hemtomten hage
*Ufristær Saknas   Månsdal fd lht Hemtäppan åker
Ullevi Saknas   Mälby f.d. by Hemängen mojord?
Ullevi utjord   Nedergården bebyggelse Hemängen åkrar
Ullevi utjord   Nedergården bebyggelse Hemängen åkrar
[Vllabwi] Saknas   Nedergården hmd Hemängen åkrar
*Wllaui Saknas /Se   Nedergården hmd Hemängen åkrar
*Ullvi kultplats /Se   Nedergården gård i Västerby Himmelriket åker
+Wllaui Saknas /Se   Nedergården gd Himmelsbacken backe
Ullvi (»Wllaui») f.d. offerplats /Se   Nedergården gd Himmelsbacken hagbacke
Ulfsta Saknas /Se   Nederrum del av sn Himmerfjärden fjärd
Ulfsta försv. by /Se   Neder, Söderby missionshus missionshus Himmerfjärden vik
Ulvsta el. Ålvesta kronotorp   Nedre Söderby gd Hin Håles gång pass
Ulvsta l. Ålvesta f.d. kronotorp   Nedersta gd Hin Håles gång pass
Ulvsta kronotp. /Se   Nergården gd Hin Håles trädgård äng
Ulvsta kronotorp /Se   Nergården gd Hjortens backe backe
Ulvesta gd /Se   Nilsberg rivet torp Hjälmsättra t. och gärde
Understa by   Nilsberg f.d. lht Holmarna åkrar
Understa by   Nilsbonds gd Holmen äng
Understa by   Nilsbonds f.d. mansbyggnad Holmen gärdesbacke
Understa by   Nils Erikas gd Holmen äng
Understa by   Nils Nilsas hmn Holmkärret kärr
Understa by   Nils Nilsas gd Holmsundet sund
Understa by   Nils Olses gd Holmtegarna åkrar
Understa by   Nils Petters gd Hopen åker
Understa by   Nordenbergstorp bebyggelse Hopen åker
Understa by   Nordenbergs torp förr båtsmanstorp Hopen åkrar
Understa gd   Nordplana rivet torp Hopena åker
Understa gd   Norrbacka lht Hoperna åkrar
Understa by   Norrbergs båtsmanstorp, fd tp Hophagen hage
Understa gd /Se   Norrboda fd tp Hopkärret kärr
Understa by /Se   Norregård lht Hopskogen skog
Understa by /Se   Norrenby by, gästg.gd Hopvreten hagmark
Understa by /Se   Norr Enby by Hornskrok vägkrök
Understa by /Se   Norr Enby gdr Hornsängen äng
Vika samh /Se   Norr Enby gd Hornsäng åkrar
Vika, St. o. L. Saknas /Se   Norr Enby Båtsmanstorp, se Bladens torp fd. tp Hornsängsån å
Vika, Lilla gård /Se   Norr Enby handelsbod fd. lanthandel Hovbergsbacken backe
Vika, Stora samh. /Se   Norrgård, Hoxla gd Hoxlabacken gärdesbacke
Wimossatorpet (el. Annelund) tp /Se   Norrgård, Ottersta hmn Hoxla dye dyjord
Vinaren by /Se   Norrgård, Sundby bebyggelse Hoxladälden åkrar
Vinaren by /Se   Norrgård, Väfsla bebyggelse Hoxla gata landsvägsbacke
Vinaren gdr /Se   Norrgården Saknas Hoxla gärde åkrar
Vreta, Södra gd   Norrgården bebyggelse Hoxla hage hage
Vreten gård   Norrgården bebyggelse Hoxla hammar skogs- och bergsparti
Vårdbergstorp gd /Se   Norrgården hmd Hoxla hugg hygge
*Væfsælla, se Vävsta by   Norrgården bebyggelse Hoxlajorden utjord
?Väggarö by   Norrgården bebyggelse Hoxla lertag förr lertag
Väggarö by   Norrgården hmd Hoxla skog skogsparti
Väggarö by   Norrgården gård i Stenby Hoxlaåkrarna åkrar
Väggarö by   Norrgården gård i Stutby Hoxla äng förr ängsmark
Väggarö by   Norrgården hmd Huggarängen gärde
Väggarö by   Norrgården bebyggelse Huggdalen gärde
Väggarö by   Norrgården bebyggelse Hugget hygge
Väggarö by   Norrgården gård i Tyrved Hultet skog
Väggarö by   Norrgården gård i Västerby Hultkärret kärr
Väggarö by   Norrgården gård i Väggarö Humlegårdstäppan åker
Väggarö by   Norrgården gård i Väfsla Hummelgården åker
Väggarö by   Norrgården bebyggelse Hummelgårdstäppan åker
Väggarö Saknas /Se   Norrgården gd Hummelstu backe backe
Väggarö by /Se   Norrgården fd gd Hummelstu hage hage
Väggarö gd /Se   Norrgården f.d. gd Hummelstugutäppan åker
Väggarö by /Se   Norrhagen riven bs Hundbitarna gärde
Väggarö by /Se   Norrhagen rivet torp Hundkyrkan skogsbacke
Väggarö by /Se   Norr Källsta gdr Hundtorget vägskäl
Väggarö by /Se   Norrlänningstorpet f.d. båtsmanstorp Hundåkrarna åkrar
Väggarö by /Se   Norrlöt fd tp Husbacken backe
Västerby Saknas /Se   Norr Näset lht Husbacken skogsbacke
Västerby by /Se   Norrskog torp Husgubbas täppa åker
Västerby by /Se   Norrskog fd lht Hålkärret kärr
Västerby by /Se   Norr-Stutby by Hålldammen hålldamm
Vävsta by   Norr Stutby gdr Hålldammen damm
?Väfsla Saknas   Norr-Tibble gd:ar Hålldammsån förr hålldamm
Väfsla by   Norrudden avs Hålsjön kärr
Vävsla by   Norsborg lht Hålsjöskogen skog
?Väfsla by   Notplana bebyggelse Hägnan åker
?Väfsla by   Nuckebo lht Hägnan äng
Väfsla by   Nybohagen avs. Hällstahagen hage
Väfsla by /Se   Nybohagen lht Hällsta täppor åkrar
Åby gård   Nyboholm ställe Hällstavägen väg
?Åby gd   Nyboholm gård i Aska Hängnan åker
Åby by   Nyboholm gård i Frölunda Hästbacken hage
Åby gd   Nyboholm lht Hästhaga hage hage
Åby gård /Se   Nybolund lht Hästhagen hage
Åby gd /Se   Nybolund lht Hästhagen hage
?Åkerby herrgård   Nybygget rivet torp Hästhagen hage
Åkerby gd   Nybygget, Södra torp Hästhagen hage
?Åkerby hg   Nybygget torp Hästhagen hage
Åkerby gd   Nybygget, Lilla bs Hästhagen hage
Åkerby herrg.   Nybygget lht Hästhagen hage
Åkerby gård /Se   Nybygget lht Hästhagen hage
Ålvesta el. Ulvsta kronotorp   Nyhagen, Södra lht Hästhagen hage
Arnäs gd   Nyhagsberg fd torp Hästhagen hage
Årnäs gård   Nyhagslund rivet torp Hästhagen, Lyngsta hage
Österby by /Se   Nyhagslund fd torp Hästhagen, Norra hage
    Nynäs, Lilla »ställe under Vansta» Hästhagen, Sjöviks hage
    Nynäs lht Hästhagen, Södra hage
    Nynäs lht Hästhagsbacken landsvägsbacke
    Nytorp, Norra avs. Hästhagsslätten åker
    Nytorp, Södra torp Hästhagsåkern igenlagd åker
    Nytorp lht Hästnäset udde
    Nyvreten riven lht Hästnäsudd udde
    Nyängen avs Hästnäsviken vik
    Nyängen lht Hästvretarna åker
    Nämndemansgården bebyggelse Hästvreten åker
    Näsbacken torp Hästvreten åker
    Näset riven by Högfjällen åker
    Näset lht Högsta hage hage
    Näset, Norra lht Högstaåkrarna åkrar
    Näset, Södra rivet torp Högåkrarna åkrar
    Olivelund torp Höjbacke backe
    Ollas hmnsdel Höjbacken gärdesbacke
    Olofslund lht Höjbacksåkrarna åkrar
    Olsbonds hmn Hönskullarna åker
    »Opperby» fd. by Hönshusåkern åker
    Oppgården hmd Hönskulla dunge
    Oppgården gård i Stutby, Norra Hönskulla gärde åkrar
    Oppgården avs. Hönstäppan åker
    Oppgården bebyggelse Hösäng gärde
    Oppgården gård i Västerby Igelkärret kärr
    Oppgården hmd Igelkärret kärr
    Oppgården, Södra hmd Intaget åker
    Oppgården gd Isakssons källa benämning på Rostkällan
    Oppgården f.d. gd Italien åker
    Oppgården gdr Jordbrogärdet åkrar
    Oppgården f.d. bastu Jordbron bro
    Oppstugan bebyggelse Jordbrostycket åkrar
    Ormbacken gd Jordbrotäppan åker
    Ottersta by Jordbrotäppåkern åker
    Ottersta by Jordbrovägen byväg
    Ottersta by Jungfrukullen dunge
    Ottersta by Jungfrukullsgärdet åkrar
    Ottersta gd:ar Junkerbacken ängsbacke
    Ottersta gd Jättestenen flyttblock »jättekast»
    Ottersta gd Jättkullen kulle
    Ottersta brink förr torp Jösta hage hage
    Oxhagen lht Saknas Saknas
    Oxhagen lht Jösthagarna hagmark
    Oxhagen, Östra avs. Jöst hage hage
    Palestina stuga Jösthagen, Billsta hage
    Palmenstorp f.d. båtsmanstorp Jösthagen, Källsta hage
    Palmenstorp fd. båtsmanstorp Jösthagskällan källa
    Palmsta lht Jösthagsvägen väg
    Paris lht Jöstmarken åkrar
    Paris statbyggnad Jöstmarken åkrar
    Parkudden lht Kaggen fjärd
    Parkudden riven lht Kaggfjärden fjärd
    Parkudden lht Kaggfjärden vik
    Per Andersas gd Kajhagen hage
    Perbonds (Pers) hmn Kalhagslöten åker
    Per Erikas hmn Kallebonds hage hage
    Pers f.d. stuga Kallegubbens backe benämning på Himmelsbacken
    Persbonds f.d gd Kallrenen terräng, (vägsträcka?)
    Perstorp lht Kalvhagen hage
    Perstorp fd torp Kalvhagen hage
    Petersborg lht Kalvhagen hage
    Pettersberg, Norra lht Kalvhagslötarna ängbitar
    Pettersborg lht Kalvnäsholmen holme
    Pettersdal rivet torp Kalvtomten åker
    Petterslund lht Kalvtomterna åkrar
    Pinnskrindan lht Kalvtomterna hagar
    Pinnskrindan fd. stuga Kalvtomtsbacken hagbacke
    Pipartorp gd Kalvtäppan åker
    Pipartorp gård Kalvudden udde
    Porthus grindstuga? Kampkärr kärr
    Porthus förr bränneri, nu affär Kampkärret kärr
    Porthus lht:er Kanalen gärde
    Pottåker rivet torp Kanalen åker
    Prinsens stuga stuga Kapten holme
    Ragnarök avs. Karlabacken hagbacke
    Ragnarök lht Karlbergsvreten åker
    Ragnarök lht Karlslundsåkrarna åkrar
    Ragnaröstugan f.d. stuga Karlslundsåkrarna åkrar
    Ragnhildsborg avs Karlstuguhagen hage
    Ragnhildsborg lht Karlstugukärret kärr
    Ramsmör Saknas Karsättra gärde
    Rangsta, Norra gård Karta holme
    Rangsta Norra bebyggelse Karta ö
    Rangsta, Söder gård Kastberget berg
    Rangsta, Söder hg Kastberget flyttblock
    Rangsta Södra bebyggelse Kastbergsgubben berg
    Rensättra avs Kastellet gärde
    Riksdagsmans hmn Kattbäck göl
    Rissle lht Kattdragskärret kärr
    Rissle, Södra avs. Kattgullsberget berg
    Risslet lht Kattrumpan gärde
    Ristomta hgd Kattrumpan åker
    Ristomta herrgård Kilen åker
    Rosenborg lht Kittelkällan källa
    Rosenborg riven lht Kitterkällan källa
    Rosenborg avs. Kittelkällån å
    Rosenborg avs., lht Kjolstyckena åkrar
    Rosenborg, Norra lht Klases backe åker
    Rosendal torp Klastorpsviken vik
    Rosendalstorp f.d. båtsmanstorp Klastorpsviken vik
    Rosenhill riven lht Klintåkern åker
    Rosenlund avs Klintåkersknösen berghäll
    Rosentorp lht Klockarbacken ängsbacke
    Rosersberg avs. Klockarjorden åkrar
    Rostad lht Klockarlanden åkrar
    Ruddammen lht Klockarputtan kärr
    Rudmans torp Saknas Klockgropen grop
    Rudmanstorp f.d. båtsmanstorp Klockhorn åker
    Runhällen lht Klockhorn vägkrök
    Ryttartorp bebyggelse Klockhorn vägkrök
    Ryttartorp f.d. tp Klockhornsgärdet åkrar
    Revudden bebyggelse Klockon berg
    Rävudden avs. Klövsten råmärke
    Rörudden avs. Knaperbacken förr landsvägsbacke
    Rörudden lht Knappen skär
    Salmans torp bebyggelse Knubbstubacken förr landsvägsbacke
    Salmanstorp fd. båtsmanstorp Knutstäppan åker
    Sanda lht Knuven berg (?)
    Sanda lht Kogropen hage
    Sandbäck rivet torp Kogropen äng?
    Sandbäck fd lht Kohagarna åkrar
    Sandsborg lht Kohagarna hagar
    Sandstugan avs Kohagarna förr hagmark, nu åkrar
    Sandstugan lht Kohagarna, Nedre åkrar
    Sandtorp rivet torp Kohagarna, Övre åker
    Sandvik avs Kohagen förr hage
    Sandvik lht Kohagen hage
    Selldéns fd. handelsbod Kohagen åker
    Severins fd. tp Kohagen, Norra hage
    Simonsberg lht Kohagen, Södra hage
    Själsten torp Kohagsbacken gärdesbacke
    Sjöbacken rivet torp Kohagsbacken landsvägsbacke
    Sjöbacken rivet torp Kohagsgärdet åkrar
    Sjöberg avs. Kohagshagen hage
    Sjöberg, Norra lht Kohagssundet åker
    Sjöberg, Södra gd Kohagstäppan åker
    Sjödalen torp Kohagstäppan åker
    Sjöfjällen lht Koholmen holme
    Sjögärde gd Koholmen ö
    Sjögärdet gård i Lyngsta Kohällarna skär
    Sjöhagen, Södra avs. Kojhagen hage
    Sjöhagen rivet torp Kolbotten hage
    Sjölöt f.d. tp Koppargölen göl
    +Sjölöt fd. tp Korghagarna åkrar
    Sjöstugan torp Korghagsbacken landsvägsbacke
    Sjöstugan lht Korghagshagen hage
    Sjötorp lägenhet Kornlanden åkrar
    Sjötorp rivet torp Korpberget berg
    Sjötäppan lht Korpberget berg
    Sjövik gård i Lyngsta Korpsten berg
    Sjövik hgd Korpåkern åker
    Sjövreten torp Korpåkersbacken skogsbacke
    Sjövreten, Södra torp Korsholmen holme
    Sjöåker ödetorp Korskällan källa
    Sjöåker lht Korumpan gärde
    Sjöåker f.d. tp Korumpan åker
    Sjöängen ställe Kotomten gärde
    Sjöängen rivet torp Kotomten hage
    Sjöängen lht Kovreten åker
    Sjöängen gd Krakan utmark
    Skattegården gård i Väggerö Krakosta utmark
    Skoga lht Krangellangan åker
    Skogalid riven bs Krangelåkern Saknas
    Skogalund rivet båtsmanstorp Kristoffers kärr kärr
    Skogsborg avs. Kristoffers kärr kärr
    Skogshagen rivet torp Kroga bro landsvägsbro
    Skogshem lht Krogabro backe landsvägsbacke
    Skogshyddan lht Krokare gärde
    Skogshyddan lht Krokvik hage
    Skogshyddan avs Kroppgärdet gärde
    Skogshyddan torp Kroppåkra gärden
    Skogshyddan lht Kryddtäppan åker
    Skogshyddan lht Kråkbacken gärdesbacke
    Skogshyddan lht Kråkberget berghäll
    Skogshöjden lht Kråkens gärde åker
    Skogstorp gd Kråkskär Saknas
    Skogstorp gård i Stutby, Södra Kråkskär holme
    Skogshöjden lht Kråkskärsholmen Saknas
    Skogstorp herrgd Kråkskärshällen skär
    Skrytbo lht Kuckuberget berg
    Skräddarns f.d. stuga Kullan gärde
    Skräddarns lht Kullsta backe landsvägsbacke
    Skräddarängen rivet torp Kungshålet gärde
    Skräddarängen fd. tp Kungshålet hygge
    Skrähäll gård Kungsklinten bergstopp
    Skälsten = Själsten Saknas Kvarnbacken backe
    Skälsten fd lht Kvarnbacken gärdesbacke
    Skärlinge herrgård Kvarnbacken backe
    Skärlinge gård Kvarnberga damm förr kvarndamm
    Sköndal torp? Kvarnbergaån å
    Sköndal lht Kvarnbron bro
    Sköndal lht Kvarnbron landsvägsbro
    Slängkrok slöjdstuga Kvarnbron bro
    Smedsborg avs., lht Kvarndammen damm
    Smedstugan stuga Kvarngärdet åker
    Snickartorp torp Kvarngärdet åker
    Snickartorp rivet torp Kvarngärdet åker
    Snickartorp f.d. tp Kvarngärdet åkrar
    Snäckvik lht Kvarnhagarna hagar
    Snäckvikshage torp Kvarnkjusan gärde
    Sofielund lht Kvarnkjusan dalgång
    Sofielund lht Kvarnklint bergstopp
    Solbacken lht Kvarnklinten berg
    Solbacken avs Kvarnklinten berg
    Solbacken, Södra avs., lht Kvarnkullen gärdesbacke
    Solbacken lht Kvarnkärret kärr
    Solberga torp Kvarnkärret kärr
    Solberga lht Kvarnkärret kärr
    Solgård lht Kvarnkärret åkrar
    Solhem lht Kvarnkärrsbacken skogsbacke
    Solhem handelslokal Kvarnkärrstäppan förr åker
    Solhem lht Kvarnlötarna ängar
    Solhem avs. Kvarnsklint berg
    Solhöjd lht Kvarntegarna åkrar
    Solklinten avs Kvarntorpshagen hage
    Solliden lht Kvarnåkern åker
    Solliden lht Kvarnängen äng
    Solliden lht Kvicksängen äng
    Solliden lht Kvicksängen äng
    Soludden lht Kvicksängen åkrar
    Solås lht Kyrkbacken landsvägsbacke
    Soläng lht Kyrkbrinken backe
    Sovelbacka gd Kyrkbrinken backe
    Spångbacka lht Kyrkholmen holme
    Spångbro avs Kyrkkroken vägkrök
    Staktorp fd. torp Kyrkstigen stig
    Starkenstorp båtsmanstorp Kyrkvretarna åkrar
    Starkens torp förr båtsmanstorp Kyrkvreten åker
    Statbyn arbetarbostäder Kyrkvreten åker
    Stavlöt Saknas Kyrkvägen väg
    Stavtorp lht Kyrkvägen, Gamla väg
    Stavtorp lht Kålgården åker
    Stenbacken gård Kålgårdslöten åker
    Stenbacken bebyggelse Kålgårdsängen äng
    Stenberga lht Kållöterna smååkrar
    Stenberga lht Kålvreten åker
    Stenbrink rivet torp Källarhagen hage
    Stenby by Källbacken hagbacke
    Stenby by Källbergabacken hagbacke
    Stenby by Källbergahagen hage
    Stenhammar lht Källbergavägen väg
    Stenkulla gård i Grimsta Källfallet åker
    Stenkulla gd Källgatan väg
    Stenkulla kvarn riven kvarn Källgatan förr landsvägsbacke
    Stennäs gård Källgärdet åker
    Stensborg lht Källgärdet åker
    Stensborg, Norra lht Källhagen hage
    Stensborg, Södra torp Källhagsbacken skogsbacke
    Stensborg, Övre lht Källhagsberget berg
    Stensbro torp Källhagskällan källa
    Stensbro lht Källoset åker
    Stensnytan bebyggelse Källose äng gärde
    Stenstorp f.d. båtsmanstorp Källsidan åker
    Stenstorp fd båtsmanstorp Källstaberget berg
    Stensvik lht Källstadammen damm
    Stigen lht Källsta utäng utjord
    Stinas hmn Källstavägen byväg
    Stora Vika förr gdr, nu kalkbrott Källstäppan åker
    Storbo rivet torp Källsängen äng
    Storboda fd. tp Källsängen äng
    Storbomarken utjord Källtomten hage
    Storbonds gd Källtvärorna åkrar
    Storgården hmd Källviken vik
    Storgården hmd Källvägen väg
    Storgården bebyggelse Källvägen väg
    Storgården gd Källåkern åker
    Stor Sundby gdr Källåkrarna åkrar
    Strömsberg arbetarbostad Källåkrarna åkrar
    Stutby by Käringholmen holme
    Stutby by Käringhålet vik
    Stutby, Norra by Käringskällan källa
    Stutby, Norra åkerfjäll Käringslotten åkrar
    Stutby Norra bebyggelse Käringsåkrarna åkrar
    Stutby båtsmanstorp fd tp Kärrhaga backe hagbacke
    Styreborg torp Kärrhagarna hagmark
    Styreborg lht Kärrhagen hage
    Ståtbergs stuga Kärrhagen hage
    Stångvreten rivet torp Kärrhagstomten hagbacke
    Stäket gård Kärrhagshagen hage
    Sundby by Kärrhagskällan källa
    Sundby by Kärrhagsvägen skogsväg
    Sundby, Lilla bebyggelse Kärrhagsåkern åker
    Sundby, Lilla gd Kärren åkrar
    Sundby, Lilla lht Kärret kärrmark
    Sundby Lilla bebyggelse Kärret åkrar
    Sundby, Stora bebyggelse Kärrtäppan åker
    Sundby, Stora bebyggelse Kärrvägen väg
    Sundby, Stora gd Kärrån del av Bodaån
    Sundby, Stora gd Kättelholmen holme
    Sundby Stora bebyggelse Köpenhamn åkrar
    Sundbyberg lht Körsbärsmossen kärr
    Sundbyberg lht Labbatsberg berghäll
    Sundby Båtsmanstorp förr bt Ladfjällen åker
    Sundbyfjällen avs Ladholmen holme
    Sundbylund lht Ladholmen holme
    Sundbylund lht Laduhagen hage
    Sundsberg lht Ladviken vik
    Sundsberg fd. lht Ladängen gärde
    Sundsta handelslägenhet Lagbacken skogsbacke
    Sunnerby kyrkoherdeboställe Laggarstäppan åker
    Sundsta handelslokal Laggartorpshalsen åker
    Svalbol gård Landkallen gärde
    Svalkulla gd? Landkallen åkerremsa
    Svalkulla fd. torp Landkallen åkrar
    Svalsta by Landkullen åker
    Svalsta by Landsvägsbacken gärdesbacke
    Svedvik avs Lantjägargärdet åker
    Svedvik avs., lht Lappkärret åkrar
    Svältan utjord Lars Nilssons täppa åker
    Sågen bebyggelse Lars Perses backe hagbacke
    Sågen gd Lars Perses hage hage
    Sågtorp förr kvarn och såg Larstäppan åker
    Sågtorp gd Latryggen landsväg
    Sågtorpet Saknas Lenas backe backe
    Sågtorpet f.d. tp Lerbäck gärde
    Sälldalen lht Lerbäck gärde
    Sälldalen fd tp Lerbäcksgärdet åkrar
    Sättra gd? Lerbäcksåkrarna åkrar
    Sättra tp Lerkistorna åkerbitar
    Sättra torp Liljberget berg
    Sättra lht Liljbergsbacken gärdesbacke
    Söder Boda fd torp Liljbergsåkern åker
    Söderby, Nedre by Liljeberget berg
    Söderby Nedre bebyggelse Liljekonvaljbacken hagbacke
    Söderby Nedre bebyggelse Lilla tomten hage
    Söderby, Övre by Lilla vägen gångväg
    Söderby, Övre by Lilldalen dalgång
    Söderby Övre bebyggelse Lilldalen skog
    Söderbyberg f.d. båtsmanstorp Lillgårdsbacken gärdesbacke
    Söderbysund avs. Lillgårdsgärdet åkrar
    Söder Enby by Lillgärdet gärde
    Söder Enby Båtsmanstorp, se Salmans torp fd. båtsmanstorp Lillgärdet åkrar
    Söder Grimsta gd Lillgärdet åkrar
    Södergård, Hoxla gd Lillgärdet åkrar
    Södergård, Sundby bebyggelse Lillgärdet åkrar
    Södergård, Väfsla bebyggelse Lillgärdet åker
    Södergården gård i Väfsla Lillgärdet åkrar
    Södergården bebyggelse Lillgärdet, Norra åkrar
    Södergården gård i Väggarö Lillgärdet, Södra åker
    Södergården gård i Söderby Lillgärdsbacken hagbacke
    Södergården hmd Lillgärdstäppan åker
    Södergården bebyggelse Lillhagen hage
    Södergården bebyggelse Lillkatekesen gärde
    Södergården bebyggelse Lill Sundby backen landsvägsbacke
    Södergården bebyggelse Lill Sundby gärde åkrar
    Södergården bebyggelse Lill Sundby hage hage
    Södergården f.d. gd Lill Sundby hammar skogs- och bergsparti
    Södergården gd Lillån å
    Söder Hagen fd lht Lillån, Blista å
    Söder Hoxla gd Lillängarna åkrar
    Söderkällsta gd Lillängen äng
    Söder Källsta gd Lillängen äng
    Söder Näset lht Lillängen äng
    Söder Rangsta bebyggelse Lillängen äng
    Söder-Stutby gd? Lillängen äng
    Söder Stutby bebyggelse Lillängen åker
    Söder Tibble gd:ar Lillängen åkrar
    Söderängen gård Lillängen åkrar
    Södersocken del av sn Lillängen åkrar
    Söderängstorp gård Lillängen åkrar
    Tallboda lht Lillängen åkrar
    Talludden avs. Lillängen åkrar
    Tallåsen villa Lillängen åkrar
    Tallåsen lht Lillängen åkrar
    Tavelbergs stuga Lillängen åker
    Tegelbruket rivet tegelbruk Lillängen åkrar
    Tegelladan riven tegellada Lillängen åkrar
    Tegelladan fd. lht Lillängen åkrar
    Tibble by Lillängen åkrar
    Tibble by Lillängskärret kärr
    Tibble by Lillängsbacken åkrar
    Tibble, Norra bebyggelse Lillängsdiket bäck
    Tibble, Södra bebyggelse Lillängshagen hage
    Tibble by Lillängshagen hage
    Tibble gd Lillängskällan källa
    Tibble gd:ar Lillängskällan källa
    Tibble gd Lillängskärret f.d. sankmark
    Tibble backe riven gård Lillängstäppan åker
    Tibblebacka f.d. tp Lillängsåkern åker
    +Tibblevret f.d. tp Lillängsån å
    Tingsgärdet avs. Lindalsån å
    Tjyvhålet f.d. stuga Lindevalls odling åker
    Tobol gård Lindholmsviken vik
    Torehill lht Lindängen åkrar
    Torehäll lht Lindängsbacken gärdesbacke
    Torp by Lisbacken backe
    Torpet gård Lisö halvö
    Torpet lht Lisö kalv ö
    Torpet lht Lisön halvö
    Torpängen lht Lisö udde udde
    Torpängen rivet torp Litzelgärdet åkrar
    Torpängen fd tp Livstycket åker
    Transjönäs avs. Livstycksknösarna berghällar
    Trollboda lht Loggärdet åker
    Trollsta by Logslätten ängsmark
    Trollsta by Loppkulla berghällar
    Trollsta by Loppkullarna gravhögar
    Trollsta grenadjärtorp soldattorp Lortbrokorna hage
    Trollstalund lht Lorthålet åkrar
    Trädgårdstorpet stuga Lortputtan kärr
    Träma lht Lugnet gärde
    Träma lht Lugnet åker
    Tuntalurn lht Lugnetbacken skogsbacke
    Tuntaluren byggnad Lumpan dyjord
    Tureberg lht Lumpan åkrar
    Tureberg lht Lumpen åker (förr äng)
    Tyrved by Lumptegarna åkrar
    Tyrved by Lund äng
    Tyrved by Lund åkrar
    Tyrved bebyggelse Lundbyån Saknas
    Törnsberg lht Lundåkern gärde
    Udden fiskarbostad Lundåkrarna åkrar
    Udden lht Lundån å
    Udden bebyggelse Lundängen äng
    Udden lht Lundängen äng
    Ullevi utjord /Se Lundängen åkrar
    Ulvesta bebyggelse Lundängsvägen skogsväg
    Ulvesta bebyggelse Lyngsta dye dyjord
    Understa by Lyngsta dytegar åker
    Understa gårdar Lyngsta fjäll åker
    Uppgården bebyggelse Lyngsta glo kärr
    Uppsvalsta gd Lyngsta gärden åkermark
    Uppsvalsta gård Lyngsta gärdet åkrar
    Uppsvalsta gd Lyngsta kärr kärr
    Utjorden jd Lyngsta skog skog
    Utängen torp Lyngstasnyten hagmark
    Utängen f.d. tp Lyngstaviken vik
    Uvängen lht Lyngstavägen byväg
    Uvängen lht Långa backen landsvägsbacke
    Vakttorp bebyggelse Långbackahagen hage
    Valsta lht Långbackarna landsvägsbackar
    Venisberg avs Långbackatäppan åker
    Vika by Långbackavreten åker
    Vika by (f.d.) Långbacken, Lilla landsvägsbacke
    Vika, Lilla bebyggelse Långbacken, Stora landsvägsbacke
    Vika, Stora bebyggelse Långbro backe gärdesbacke
    Vika, Stora poststation Långbrohagen hage
    Vika, Stora poststn Långbrokärret åkrar
    Vika Stora bebyggelse Långbro täppa åker
    Vikaberg rivet torp Långbrovretarna åkrar
    Vikaberg fd. lht Långbroängen åkrar
    Vika äng lht Långbråten åker
    Vildkärrsvägen avs Långhagarna åkrar
    Vilhelmsberg torp Långhagarna åkrar
    Vilhelmsberg fd. lht Långhagarna hagar
    Villhelmsro lht Långhagen förr hagmark, nu skog
    Villan lht Långhagstärnen tjärn
    Villastaden lht:er Långhagstäppan åker
    Villkulla avs Långkällan bykälla
    Villkulla fd. lht Långlöt äng
    Villtorp avs Långlöten åker
    Vinaberg rivet torp Långmossen mosse
    Vinalund lht Långmossen kärr
    Vinaren gårdar Långslätten åker
    Vinaren bebyggelse Långsätra gärde
    Vreta skola bebyggelse Långsättran dalgång
    Vreta skola skola Långsättraån Saknas
    Vreta, Södra gård Långtarmen gärde
    Wretaberg ställe Långtarmen hage
    Vretaberg avs. Långtegarna, Västra åkrar
    Vretaberg rivet torp Långtegarna, Östra åkrar
    Vretaberg lht Långtäppan åker
    Vretaberg tp Långtäppkällan källa
    Vretalund rivet torp Länsmanskroken vägkrök
    Vreten lht Länsmansängen åker
    Vreten, Norra torp Lötarna ängar
    Vretendal torp Lötarna, Norra åkrar
    Vårdbergstorp torp Löten åker
    Vårdbergstorpet torp Löten åker
    Väfsla by Löten åker
    Väfsla by Löten skogstäppa
    Väfsla by Löterna åkrar
    Väfsla by /Se Löttväran åker
    Väfsla by Lötåkrarna åkrar
    Väfsla gd Lötängen äng
    Väfsla gd Lövhagarna hagar
    Väfslas hmnsdel Lövhagarna hagmark
    Väggarö by Lövhagen, Berga hage
    Väggarö by Lövhagen, Enby hage
    Väggarö by Lövhagen, Åkerby hage
    Väggarö skans? Saknas Lövhagsbacken gärdesbacke
    Vägglusen Saknas Lövhagsbacken landsvägsbacke
    Vänshagen lht Lövhagssnytan åker
    Väntalite f.d. stuga Lövhagstäppan åker
    Väpplingens torp fd. soldattorp Lövhagsåkrarna åkrar
    Västerby by Lövlunds vret åker
    Västerbyjorden jd Lövsjön sjö
    Västerby skola skola Lövtorpsbacken backe
    Väster Grimsta gd:ar Lövvreten åker
    Västergård, Ottersta gd Madamesvreten åker
    Västergården gd Magnusas hage hage
    Västergården bebyggelse Malins väg skogsväg
    Västergården bebyggelse Malmbacken landsvägsbacke
    Västergården gård i Stenby Malmberga gärde åkrar
    Västergårdsstugan f.d. mansbyggnad Malmgärdet gärde
    Västerhagen rivet torp Malmgärde, Mellangården åker
    Västerhagen fd lht Malmgärde, Norrgårds åkrar
    Väster hoxla gd? Malmgärde, Östergårds åkrar
    Väster-Hoxla gd Malmgärdesbacken landsvägsbacke
    Västervik avs Malmgärdet åkrar
    Västervik lht Malmhagen hage
    Västeräng lht Malmhagen hage
    Västerängen avs., utjord Malmpusen tjärn
    Vävsta by Malm(s)gärdet åkrar
    Åby hgd Malmsängen äng
    Åbytomt lht Malm(s)ängen åkrar
    Åby villa lht Malmtorpet åkrar
    Ådalen lht Malmtorpsbacken skogsbacke
    Åkeberg lht Malmtorpsvägen väg
    Åkerby gård Malmtorpsängen åkrar
    Åkerby herrgd Malmudden udde
    Åkerbyjorden Saknas Malmvreten åker
    Åkerby soldattorp fd. torp Malmvreten åker
    Ålderdomshemmet ålderdomshem Malmåkrarna åkrar
    Ålvesta, se 1 Ulvesta Saknas Malmängsvägen väg
    Årnäs, se 1 Ärnäs Saknas Marbäcksåkrarna åkrar
    Åttondelen hmn Mariebergsbacken skogsbacke
    Åvik lht Marsjön sjö
    Ändsten Saknas Marstabacken backe
    Ängsbacken avs Marstaberget berg
    Ängsstugan torp Marsta gärde åkrar
    Ängstorpet tp Marsta skog skog
    Ängsvik lht Marsta äng förr ängsmark
    Ärnäs gård Mastberget berg
    Ärnäs bebyggelse Mechasgärdet åker
    Östberga lht Mellanbergsgärdet åker
    Österby by Mellanbergshagen hage
    Österbydelen Saknas Mellanbergsvägen väg
    Österby soldattorp avs. Mellanbergsåkrarna åkrar
    Öster Grimsta gd:ar Mellandälden däld
    Östergården bebyggelse Mellangårdens hage hage
    Östergården hmd Mellangärdet åker
    Östergården bebyggelse Mellangärdet åkrar
    Östergården gd Mellangärdet åkrar
    Östergården fd. gd Mellangärdet åkrar
    Österholmarna bebyggelse Mellanmossen mosse
    Östervik avs Mellanåkern åker
    Österviks mejeri mejeri Mellersta hagen hage
    Österäng torp Milstensbacken landsvägsbacke
    Österäng fd. lht Missionsbacken landsvägsbacke
    Östra Aska gd Missionsgärdet åker
    Överrum del av sn Mittengärdena åkrar
    Över-Söderby by Mittengärdet åker
      Mittenmossen mosse
      Mjölnargärdet åkrar
      Molmberg backe
      Mora gärde åkrar
      Mora hagar hagmark
      Mora källor sankmark
      Mora malm skog
      Mordal dalgång
      Moraviken vik
      Mora äng f.d. ängsmark
      Moro jordområde
      Mororna hedmark
      Morängen gärde
      Morängen äng
      Morängen kärr
      Mossbacken skogsbacke
      Mossberget berg
      Mossdiket bäck
      Mossdyen åkrar
      Mosskärret kärr
      Mosskärrsberget berg
      Mosskärrshagen hage
      Mosskärrskällan källa
      Mosstegarna åkrar
      Mossvreten åker
      Mossvreten åker
      Munsvik vik
      Munsvik vik
      Muskan sjö
      Myrbacken skogsbacke
      Myrkärr kärr
      Måbärsholmen holme
      Mörkarfjärden vik
      Mörköfjärden fjärd
      Mörköfjärden vik
      Nabben åkerbit
      Nedergårdstomten gärdesbacke
      Nederängen teg
      Nederängen äng
      Nederängen äng
      Nedre åkern åker
      Nergårdsbacken gärdesbacke
      Nergårdsdyen dyjord
      Nergårdsgropen källa
      Nergårdshagen hage
      Nergårdskällan källa
      Nergårdsskogen skogsmark
      Nikrogen gärde
      Nilsbonds hage hage
      Nilsbondstomten förr hage
      Nilsbonds äng åkrar
      Nils Nilses backe hagbacke
      Nisses kärr kärr
      Norhagen hage
      Norhålet gärde
      Norhålet f.d. sankmark
      Norra beteshagen hage
      Norra dammen förr branddamm
      Norra dyen »nu åker o. äng»
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åker
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra gärdet åkrar
      Norra hagen hage
      Norra källan källa
      Norra renen åker
      Norra skogen skogsparti
      Norra skogen skog
      Norra täppan åker
      Norra udden fotbollsplan
      Norra utfallet bäck
      Norra åkern åker
      Norra åkrarna åkrar
      Norrdyen åkrar
      Norrdyen dyjord
      Norrdyvägen byväg
      Norrgårdens kalvhage hage
      Norrgårdsbacken backe
      Norrgårdsbrunnen källa
      Norrgårdsbrunnen brunn
      Norrgårdsdyen dyjord
      Norrgårdsgärdet åkrar
      Norrgårdsgärdet åkrar
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårdshagen hage
      Norrgårds kåltegar åker
      Norrgårdsplogen åker
      Norrgårdspusen damm
      Norrgårdstomten hage
      Norrgårdsvägen byväg
      Norrgårds västra långtegar åker
      Norrgårds östra långtegar åker
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdsbacken gärdesbacke
      Norrgärdslöten åker
      Norrhagabacken landsvägsbacke
      Norrhagen hage
      Norrhagen hage
      Norrhagen åkrar
      Norrhagstäppan åker
      Norr Hoxla gärden gärden
      Norrhägnaden skog, (sandmo)
      Norrhägnaden hage
      Norr Källsta backe gärdesbacke
      Norr Källsta gärden åkrar
      Norr Källsta skog skog
      Norrkärret åkrar
      Norrlöterna åkrar
      Norrlötshagen hage
      Norrnäset udde
      Norrskogen del av skog
      Norrskogsgärdet åker
      Norrskogshagen hage
      Norrskogsvreten, Västra åker
      Norrskogsvreten, Östra åker
      Norrskogsvägen väg
      Norrsocknen del av sn
      Norr Stutby backe gärdesbacke
      Norr Stutby gärde åkrar
      Norr Stutby hagar åkrar
      Norr Stutby skog skog
      Norrtibble hage hage
      Norrtäppan åker
      Norrudd hage
      Norråkrarna åkrar
      Norråkrarna åkrar
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen åkrar
      Norrängen åkrar
      Norrängen äng
      Norrängen åkrar
      Norrängnan gärde
      Norrängsbacken backe
      Norrängsberget bergshöjd
      Norrängsberget berg
      Norudden f.d. udde
      Nothagen hage
      Notholmen holme
      Nuttas backe skogsbacke
      Nya vreten åker
      Nybo hage hage
      Nybohagsflyt kärr
      Nyboholmsgärdet åker
      Nyboholmsmossen sankmark
      Nyboholmsängen ängs- och kärrmark
      Nybolundshagen hage
      Nybo mosse åkrar
      Nybyggsvägen väg
      Nyckelbrink landsvägsbacke
      Nyckelbrink förr landsvägsbacke
      Nyckelbrinksberget berg
      Nyckelbrinkstäppan, Västra åker
      Nyckelbrinkstäppan, Östra åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdet åkrar
      Nygärdesbacken gärdesbacke
      Nygärdshagen hage
      Nyhagen hage (?)
      Nyhagshagen hage
      Nyhagstäppan åker
      Nykroken beteshage
      Nykärret åkrar
      Nyplogarna åker
      Nyplogarna åkrar
      Nyrödjan åker
      Nytäppan åkrar
      Nyängarna åkrar
      Nyängen äng
      Nyängen åkrar
      Nyängen åkrar
      Nyängen åkrar
      Nyängen, Nedre åker
      Nyängen, Övre åker
      Nyängsbacken gärdesbacke
      Nyängsåkern åker
      Nästäppan åker
      Nötholmen gärdesbacke
      Nötkulla dunge
      Odonbäcken förr kärr
      Olas gärde åker
      Olas mosse mosse
      Olas äng förr åker
      Ollas gärde åkrar
      Ollas mosse åker
      Olvstabacken gärdesbacke
      Olvsta dye del av dye
      Olvsta fjäll utjord
      Olvsta gärden åkrar
      Olvsta hagar hagmark
      Olvsta hage hage
      Olvsta norra gärde åkrar
      Olvsta skog skogsmark
      Olvsta södra gärde åkrar
      Olvstavägen väg
      Oppgårdsbacken gärdesbacke
      Oppgårdsgärdet åkrar
      Oppgårdsåkern åker
      Oppgärdslöten ängsmark
      Opp och ner vägsträcka
      Oppsvalsta källa källa
      Ormbacken gärdsbacke
      Ormmyrorna förr kärr, nu åkrar
      Ormåkrarna åkrar
      Otterstaberget berg
      Ottersta grotta grotta
      Ottersta hagen hage
      Ottersta holme holme
      Ottersta malmen skogsparti
      Ottersta skog skogsparti
      Otterstavägen byväg
      Oxa backe landsvägsbacke
      Oxa backe landsvägsbacke
      Oxbacken Saknas
      Oxbåset åker
      Oxbåsviken vik
      Oxelbacken gärdesbacke
      Oxelfjällen gärde
      Oxelgärdet åkrar
      Oxelåkrarna åkrar
      Oxfotviken vik
      Oxfotsviken vik
      Oxhagabrunnen källa
      Oxhaga hage hage
      Oxhagavreten åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsbacken landsvägsbacke
      Oxhagsbacken landsvägsbacke
      Oxhagskärret kärr
      Oxhagstäppan åker
      Oxmyran åkrar
      Oxmyrtäppan åker
      Oxmyrvägen skogsväg
      Oxrumporna åkrar
      Oxåkern åker
      Palmens hage hage
      Pellas göl ågöl
      Per Axelssons hage hage
      Per Marsas äng åker
      Per Olovs sten sten
      Per Perssons hage hage
      Per Perssons täppa åker
      Pers kärr kärr
      Pers pus tjärn
      Pinabacke backe
      Pinan backe
      Pinbron landsvägsbro
      Pinbron förr landsvägsbro
      Pinbron landsvägsbro
      Pinnsgrindskroken landsvägskrök
      Pipskär skär
      Pittbacken hagbacke
      Pitten åker
      Plogen gärde
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Plogen åker
      Ploglandet åker
      Ploglandet åker
      Ploglandet åker
      Plumpkälla källa
      Plumskällan källa
      Pluntåkern åker
      Pluntåkersknösen kulle
      Porskärret kärr
      Prinsens backe ängsbacke
      Prästgårdshagen hage
      Pusberget berg
      Pusbrunnen brunn
      Pusvägen skogsväg
      Pusåkern åker
      Påskkärret kärr
      Ramsholmen Saknas
      Ramsö holme
      Ramsöarna Saknas
      Rangsta backar gärdesbackar
      Rangstabacken landsvägsbacke
      Rangsta dammar dammar
      Rangstafjällen utj.
      Rangsta fjäll åker
      Rangsta gärde åker
      Rangsta hage hage
      Rangsta utfall å
      Rangstavägen landsväg
      Regarn holme
      Regarn holme
      Remsan åker
      Remsan åker
      Remsorna åkrar
      Ribacken backe
      Ribacken backe
      Rigärdet åker
      Rigärdet åkrar
      Rihagarna åkrar
      Rihagskällan källa
      Ripen gärde
      Rishagen hage
      Rishagen hage
      Rishagsbacken förr landsvägsbacke
      Rishopen rishög
      Rishopsbacken landsvägsbacke
      Risphammar hagmark, bitvis åker
      Rispängen gärde
      Risselkärr gärde
      Risselkärr kärr
      Risselmossen mosse
      Risseläng äng
      Risslet åkrar
      Risspången bro
      Ristomtgärdet åkrar
      Ristomthagen hage
      Ristomtkärret kärr
      Ristomtpusen damm
      Ristomtskogen skog
      Ristomtvretarna förr åkrar, nu hagmark
      Ristomtvägen väg
      Ristomtängen åkrar
      Risvreten åker
      Risvreten åker
      Romför slåmark
      Rosslan, Norr äng
      Rosslan, Söder äng
      Rostkällan källa
      Rostkällan källa
      Rostkällan källa
      Rostkällan källa
      Rostkällsåkern åker
      Rothugget äng
      Ruda åker
      Ruda kärr åker
      Rudkärr kärr
      Rumpholmen dunge
      Runhällen berghäll med runristningar
      Runstensbacken backe
      Runstensbacken landsvägsbacke
      Runstensknösen berghäll
      Runstensstycket åkrar
      Rysslena beteshagar
      Ryttarens betesmark hage
      Ryttarens betesäng äng
      Ryttartomten hage
      Ryttartäpporna åkrar
      Ryttarvretarna åkrar
      Ryttarängen åker
      Råglanden åkrar
      Rännilen bäck
      Rännilen bäck
      Rättsplatsen avrättningsplats
      Rävgärdet åker
      Rävgärdet åkrar
      Rävkulan berg
      Rävudden udde
      Rödagrindsbacken landsvägsbacke
      Röda Klippan skär
      Rödblocksbacken backe
      Rödko skär
      Rödkärret kärr
      Rödkärret åker
      Rödkärrskällan källa
      Rödskinnsberget berg
      Röjtega gärde
      Römossen mosse
      Rönnbacken gärdesbacke
      Rönnkärren kärr
      Rövlaxe kärr? åker
      Salmans hage åkrar
      Salmansskogen skog
      Salmansskogen skogsparti
      Salströms udd udde
      Saltsjön benämning på Himmerfjärden
      Sandfjällen gärde
      Sandfjällen åker
      Sandfjällen åker
      Sandgropsbacken landsvägsbacke
      Sandkällan källa
      Sandkällan källa
      Sandtäppan åker
      Sandtäpporna åkrar
      Sandviksten skär
      Sandvreten åker
      Sibirien hage
      Sidgärdet åkrar
      Simmarhällen berghäll
      Simons hage hage
      Simons hage hage
      Själhällan, se Själsankan skär
      Själhällan skär
      Själhällorna skär
      Själsankan skär
      Själsankan skär
      Sjöbergen berg
      Sjöberget, Stora berg
      Sjöbergsbacken landsvägsbacke
      Sjöbergshagen hage
      Sjöbergshålet åkrar
      Sjöbergsån å
      Sjöfjällarna åkrar
      Sjöfjällen t. o. gärde
      Sjöfjällen åker
      Sjögärdet åkrar
      Sjögärdeshagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagsvreten igenlagd åker
      Sjökällan källa
      Sjökärren kärr
      Sjölöterna åkrar
      Sjölötsviken vik
      Sjöskogen hage
      Sjöstugehagen hage
      Sjöstuguvägen väg
      Sjöstuguängen, Norra åker
      Sjöstuguängen, Södra åker
      Sjötäppan åker
      Sjötäppan åker
      Sjöviksgärdet åkrar
      Sjöviksholmen holme
      Sjöviksskogen skog
      Sjövikstäppan åker
      Sjöviksängen åkrar
      Sjövretsåkern förr åker
      Sjövägen väg
      Sjövägen skogsväg
      Sjöåkersberget berg
      Sjöåkers grind pass
      Sjöåkers hage hage
      Sjöåkersskogen skog
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen åkrar
      Sjöängen åkrar
      Sjöängsgärdet åkrar
      Sjöängskällan förr källa
      Skaftet gärde
      Skallängen äng
      Skannasbacka backar
      Skannasängen äng
      Skansberget berg
      Skarborr backe
      Skarnhagsbackarna åkrar
      Skarnhagshagarna hagmark
      Skarnhagstäppan åker
      Skarnhagsängen åker
      Skarnhålet sumpmark
      Skarnhålet åker
      Skarnängen äng
      Skarnängen åker
      Skarplöten åker
      Skarpängen gärde
      Skarvhålet åker
      Skattfjällan gärde
      Skattfjällarna åkrar
      Skattfjällsdiket bäck
      Skattfjällshagen hage
      Skattfjällskällorna källor
      Skattfjällskärret hage
      Skattfjällsåkern åker
      Skattvreten åker
      Skavlan åker
      Skedängen ställe
      Skedängen hage
      Skedängen utjord
      Skedängen åkrar
      Skedängsdiket bäck
      Skengålens kärr kärr
      Skeppstenarna skeppsättning
      Skitbäck mosse
      Skitgatan bygata
      Skockmalm? skog
      Skogsbacken gärdesbacke
      Skogbacken skogsparti
      Skogselskärr åkrar
      Skogselskärrskällan källa
      Skogshagarna hagar
      Skogshagarna åkrar
      Skogshagarna hagar
      Skogshagen hage
      Skogshagen åker
      Skogshagen hage
      Skogshagen hage
      Skogshammaren skogs- och bergsparti
      Skogsjorden åker
      Skogskällan källa
      Skogskällan källa
      Skogskärret kärr
      Skogsmarken skog
      Skogstorpsgärdet åkrar
      Skogstorpshagen hage
      Skogstvärorna åkrar
      Skogstäppan åker
      Skogstäppan åker
      Skogsvreten skogsmark
      Skogsvägen väg
      Skogsvägen skogsväg
      Skogsvägen, Gamla förr väg
      Skogsängen äng
      Skogsängen åkrar
      Skogsängshagen hage
      Skolbacken landsvägsbacke
      Skolkällan källa
      Skomakaretomten hage
      Skomakartäppan åker
      Skommarkärret kärr
      Skommakärret kärr
      Skrammelbacken gärdesbacke
      Skrovelberg berg
      Skrovlan åker
      Skräddarns täppa förr åker
      Skräddarträdet träd
      Skräddartäppan åker
      Skräddarängen äng
      Skräddarängen åkrar
      Skrällbärg berg
      Skrällberget berg
      Skurberg berg
      Skurberg bergshöjd
      Skurberg berg
      Skvattermossen f.d. sankmark
      Skårberget berg
      Skälsten t. och gärde
      Skälstenshagen hage
      Skälstensudd udde
      Skärhäll skär
      Skärlinge grynna grynna o. grund
      Skärlingeviken vik
      Skärpängarna ängar
      Skärpängen äng
      Skärpängen åker
      Skärpsängsgärdet gärde
      Skönäng gärde
      Skönängen äng
      Skötskär skär
      Slamran beteshage
      Slamran åker
      Slamrorna skogsmark
      Sloglandet åker
      Sloglöten åker
      Slåhagarna hagar
      Slåhagarna åkrar
      Slåhagen hage
      Slåkärret kärr
      Slåkärret kärrmark
      Slåtten äng
      Slåtthagarna hagmark
      Slåvreten åker
      Slåvretsudden udde
      Slåängen äng
      Slängkrok vägkrok
      Slängkrok vägkrök
      Slätkärr kärr
      Slätmossen mosse
      Slätmossen mosse
      Slätten åker
      Smedbacken backe
      Smedbacken backe
      Smedbacken hagbacke
      Smedens holme holme
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedholmen holme
      Smedjebacken gärdesbacke
      Smedjebacken åker
      Smedkällan förr källa
      Smedkällan källa
      Smedkärret kärr
      Smedkärrsberget berg
      Smedsbacken åker
      Smedsbacken gärdesbacke
      Smedsbacken backe
      Smedshagen hage
      Smedshagen hage
      Smedhagstäppan åker
      Smedskärrberget triangelpunkt
      Smedstäppan åker
      Smedtäppan f.d. åker
      Smedtäppan åker
      Smedtäppan åker
      Smedtäppsbacken hagbacke
      Smedtäppshagen hage
      Smedtäppskällan källa
      Smedåkern åker
      Smiddrillen gärde
      Småhagarna hagmark
      Småhagslöten åker
      Småmossarna kärr
      Småskogen skog
      Småskogsåkrarna åkrar
      Smååkrarna åkrar
      Smååkrarna åkrar
      Smååkrarna åkrar
      Smörasken gärde
      Smörasken sten
      Smörasken ängsbacke
      Smörpundet ängsbacke
      Smörpundsknosen berghäll
      Snickartorpshagen hage
      Snickartorpskällan källa
      Snickstuguröret råsten
      Sniparna åkrar
      Snipen äng
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snusbacken hage
      Snusudden udde
      Snusviken vik
      Snuttäppan åker
      Snåltäppan åker
      Snårtäppan täppa
      Snärtan berg
      Solbergagärdet åkrar
      Solbergavreten, Norra åker
      Solbergavreten, Södra åker
      Solsbackahagen hage
      Solsbackarna backar
      Solsbackarna hagbacke
      Solsbacka åkern förr åker
      Solsbacke backe
      Sorunda brink förr landsvägsbacke, nu hagbacke
      Sotvretskärret Saknas
      Sotoretskärret kärr
      Sovelbacka backe landsvägsbacke
      Sovelbackagärdet åkrar
      Sovelbackarna gärdesbacke
      Sovelbackastycket åkrar
      Sovelbacke backe
      Sovel backe åkrar
      Spjällen åker
      Sprundet åkerbit
      Spångbacka backe
      Spångbacka backe förr landsvägsbacke
      Spångbacka gärde åkrar
      Spångbackarna gärdesbacke
      Spångbackavägen förr landsväg
      Spångbacken landsvägsbacke
      Spångbrovägen landsväg
      Spångbroån benämning på Fitunaån
      Spångfjällarna åkrar
      Spånglötarna ängar
      Spånglöterna förr ängsmark, nu åkrar
      Spånglöterna åkrar
      Spånglötåkern åker
      Spångåkern åker
      Spängerna väg
      Spängersbacke backe
      Spängersmossen mosse
      Stangan gärde
      Stangbrink hage
      Starbäcken bäck
      Starrbäck gärde
      Starrbäckarna åkrar
      Starrbäcken bäck
      Starrbäcksbacken förr landsvägsbacke
      Starrbäcksbrinken landsvägsbacke
      Starrbäckshagen hage
      Starrbäckskällan källa
      Starrbäckstäppan åker
      Starrbäcksåkrarna åkrar
      Stavkärret kärr
      Stavlöt gärde
      Stavlöt åkrar
      Stavtorpet åkrar
      Stavtorpsbacken landsvägsbacke
      Stavtorpshagen hage
      Stavtorpsängen åkrar
      Stenbacken åkrar
      Stenbacksängen åkrar
      Stenbrinken backe
      Stenbrinken landsvägsbacke
      Stenby backe gärdesbacke
      Stenbyberg berg
      Stenby gärde åkrar
      Stenby gärde, Norra åkrar
      Stenby gärde, Södra åkrar
      Stenby hammar berg- och skogsparti
      Stengärdet åker
      Stengärdet åker
      Stengärdet åker
      Stengärdet åker
      Stenhagen hage(?)
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagsbacken hagbacke
      Stenkulla backe backe
      Stenkulla gärde åkrar
      Stenkullaån å
      Stenkullskogen skog
      Stenkullviken vik
      Stenkullviken vik
      Stenlandet åker
      Stensbro backe gärdesbacke
      Stenskisslan terräng
      Stensängen äng
      Stensängen äng
      Stenudden åker
      Stenåkern åker
      Stigstuguröret sten
      Stjälpbrink landsvägsbacke
      Stockholm holme
      Stockkällan källa
      Stockkällsdälden åker
      Stockskällan bybrunn
      Stora backen gärdesbacke
      Stora graven benämning på Bodaån
      Stora kärret kärr
      Stora kärret åkrar
      Stora läggningen åker
      Stora mossen mossmark
      Stora skogen skog
      Stora tomten hage
      Stora utfallet bäck
      Stora vägen väg
      Stora åkerflakan åkermark
      Storberget hagbacke
      Storboberget berg
      Storbohagen hage
      Storbo hage hage
      Storbomarken utmark
      Storborgsberget berg
      Storbro landsvägsbro
      Storbysundet sund
      Storbäcken vägskäl
      Stordalen skog
      Stordalen dalgång
      Stordalskärret kärr
      Stordalskärret kärr
      Stordalsmossen förr sankmark
      Stordalsviken vik
      Storfjällen gärde
      Storgårdsbacken gärdesbacke
      Storgårdsgärdet åkrar
      Storgårdshagen hage
      Storgårdskroken vägkrök
      Storgårdsvreten skogsmark
      Storgårdsvägen f.d. landsväg
      Storgärdet åkrar
      Storgärdet åkrar
      Storhagarna åkrar
      Storhagen hage?
      Storhagen åkrar
      Storhagsbro bro
      Storhagstä korsväg
      Storkatekesen gärde
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan bykälla
      Strokärret kärr
      Storkärret förr kärr
      Storkärrsberget berg
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskrevan skåra
      Storsten åker
      Stor Sundby hage hage
      Stor Sundby hammar skogs- och bergparti
      Storudden udde
      Storåkrarna åkrar
      Storåkrarna åkrar
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån benämning på Fitunaån
      Storängarna åkermark
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åkrar
      Storängen åkrar
      Storängen åkrar
      Storängen förr ängsmark, nu åkrar
      Storängen åkrar
      Storängen åkrar
      Storängsbacken skogsbacke
      Storängsdiket bäck
      Storängshagen hage
      Storängshagen hage
      Storängsplogen åkrar
      Storängsplogen åker
      Storängsån å
      Ströberget berg
      Ströjkärret kärr
      Ströjängen åker
      Strökärr kärr
      Strömdiket bäck
      Stuntåkra gärde
      Stutvreten åker
      Stymran åker
      Styran, Västra sjö
      Styran, Östra sjö
      Styran, Västra sjö
      Styran, Östra f.d. sjö
      Styrbro bro
      Styrholmen f.d. holme
      Styrorna f.d. sjöar
      Styråker gärde
      Styråker åker
      Styråkersgärdet åkrar
      Styrån å
      Styrån å
      Styrån å
      Stålbergs backe landsvägsbacke
      Stättan väg
      Stöveln åker
      Sundbybacken förr landsvägsbacke
      Sundby fjäll åker
      Sundby fjäll åker
      Sundby gärde åkrar
      Sundbyhagen hage
      Sundbyhagen hage
      Sundbykroken förr landsvägskrök
      Sundby Råda bykälla
      Sundet åker
      Sundgärdet åkrar
      Sundhagen åker
      Sundhagen hage
      Sundåkern åker
      Sundsåkrarna åkrar
      Susmossen kärrmark
      Svalkullagärdet åker
      Svalstabacken landsvägsbacke
      Svalsta fjäll åker
      Svalsta gärde åkrar
      Svartens mosse kärr
      Svartgöl kärr
      Svarthålsbergen berg
      Svartjorden åker
      Svartkjusan dalgång
      Svartkärr kärr
      Svartkärr kärr
      Svartlöga kärr
      Svedviks udd udde
      Svedviksviken vik
      Svingårdshagen hage
      Svinkärret kärr
      Svinkärret kärr
      Svinkärret kärr
      Svinvallen hage
      Svältahagen hage
      Svältan utjord
      Svältan utjord
      Svältan åkrar
      Svältkullen åker
      Sågtorpsgärdet åkrar
      Sågtorpshagen hage
      Sågtorpsängen gärde
      Säby holme holme
      Sämre skogen skog
      Sänkasgärdet åker
      Sänkasängen äng
      Sänkhagen äng
      Sänkhagsbacken gärdeshagen
      Sänkhagsgärdet åker
      Sänkhagsängen åker
      Sänkängen äng
      Sätra brink backe
      Sätrahagen hage
      Sätrahagen hage
      Sätrahagskällan källa
      Sätrakärret åkrar
      Sätrakärret åkrar
      Sätrakärrshagen hage
      Sätran utjord
      Sätraskogen skog
      Sätrasundet åker
      Sätravreten åker
      Sätravägen väg
      Sätraängen åkrar
      Sättran åker
      Sättran äng
      Sättran äng
      Söderbodavägen byväg
      Söderby skog Saknas
      Söderdyen dyjord
      Söderdyvägen byväg
      Södergårds grindfjäll åker
      Södergårdskällan källa
      Södergärdet åkrar
      Söderhagen hage
      Söderhagen åkrar
      Söderhagen åkrar
      Söderhagsbacken gärdesbacke
      Söderhagstäppan åker
      Söder Hoxla gärden gärden
      Söder Källsta backe gärdesbacke
      Söder Källsta gården åkrar
      Söder Källsta skog skog
      Söderkärren åkrar
      Söderlöten åker
      Söderskogen skog
      Söder Stutby backe gärdesbacke
      Söder Stutby gärden åkrar
      Söder Stutby hage hage
      Söder Stutby skog skog
      Söderängsberget bergshöjd
      Söderängsberget berg
      Söderängsgärdet åkrar
      Söderängshagen hage
      Södra backen åker
      Södra dammen förr branddamm
      Södra dyan Saknas
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åker
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra gärdet åkrar
      Södra hagen hage
      Södra renen åker
      Södra skogen skogsparti
      Södra skogen skogsparti
      Södra skogen skog
      Södra åkern åker
      Södra åkrarna åkrar
      Södra ån å
      Sörgårdsdyen dyjord
      Tallbacken skogsbacke
      Tallskär skär
      Taskan åker
      Tebäcken bäck
      Tegelbacken backe
      Tegelbåden skär
      Tegelbådan häll
      Tevreta gärde
      Tevretsbacka backar
      Tibblebackaknosen flyttblock
      Tibblebackarna hage
      Tibblebackaåkern igenlagd åker
      Tibble dya del av dyar
      Tibble skog skog
      Tibblevretarna förr åkrar
      Tibble ängsfjäll åker
      Tingsgropen grop
      Tingsgropen grop
      Tingsgärdet åkrar
      Tingsgärde utjorden utjord
      Tingshögen gravhög
      Tingshögen tingshög
      Tinktgärdesbacken landsvägsbacke
      Tinktgärdeslyckan förr åker
      Tinktgärdesängen åkrar
      Tinktgärdet åkrar
      Tinktgärdet åkrar
      Tintgärdet gärde
      Tintgärdet åker
      Tintgärdet åker
      Tjustäppan åker
      Tjusvreten hage
      Tjuvhålet vägskäl
      Tjuvhålsgärdet åkrar
      Tjuvhålskroken vägkrök
      Tjuvhålskällan källa
      Tjuvhålsvattningen vattningsplats
      Tjuvhålsängen äng
      Tjärhagskiftet hagmark
      Tjärkulla dunge
      Tjärkullaåkern åker
      Tobaken samfälld mark
      Tobaksgärdet åker
      Tolvhörningen åker
      Tolvhörningsbacken gärdesbacke
      Tomta gärde
      Tomtan åkrar
      Tomtbacken gärdesbacke
      Tomtbacken hagbacke
      Tomten åker
      Tomthagarna hagmark
      Tomthagarna hagmark
      Tomtlöten äng
      Tomtåkern åker
      Tomtåkern åker
      Torpgatan bygata
      Torpgärdena åkrar
      Torpgärdet åkrar
      Torphagen hage
      Torp malm skog
      Torps gärde åkrar
      Torps lertag förr lertag
      Torps malm skogsparti
      Torpängen åkrar
      Torpängshagen hage
      Torpsängsåkrarna åkrar
      Tors berg bergshöjd
      Torsberg berg
      Torsbergshålet åker
      Torvladan f.d. lada
      Tranorna åkrar
      Transjön sjö
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningesknosen berghäll
      Trekanten åker
      Trekantiga lindan åker
      Trettonhörningen åker
      Triballa skär
      Trindtäppan åkerbit
      Trollboda gärde åkrar
      Trollboda hage hage
      Trollboda äng åkrar
      Trullholmen holme
      Trullshagen, Lilla hage
      Trullshagen, Stora hage
      Trångsund pass
      Tullbergen berg
      Tullen gärde
      Tullen skog
      Tullkärr kärr
      Tuppkullarna kullar
      Tuvkärret kärr
      Tuvmossen mosse
      Tväran åker
      Tväran åker
      Tvärena gärde
      Tvärorna åkrar
      Tvärorna åkrar
      Tvärorna åker
      Tvärorna åkrar
      Tvärtegarna åker
      Tyrvedbacken landsvägsbacke
      Tyrvedhålet gärde
      Tyrvedhålet åkrar
      Tyrvedkrokarna vägkrökar
      Tyrveds dye dyjord
      Tyrveds skog hagmark
      Täbacken åker
      Täbäcken åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täpporna åker
      Täpporna åkrar
      Täppudden udde
      Täppvägen väg
      Täppvägen väg
      Täppåkern åker
      Täppängen äng
      Tärnan sjö
      Tärnan sjö
      Tärnvreten åker
      Tävretarna åkrar
      Tävreten åker
      Tävreten åker
      Tävretsbackarna åkrar
      Törn åkrar
      Törnbacken åkrar
      Törnhagen hage
      Törnängen åkrar
      Ullvi källa Saknas
      Ullevi källa källa
      Ullevi utjord Saknas
      Ullevi udde ås
      Ullvi? Saknas
      Ullviskogen skog
      Understa backe backe
      Understa dye dyjord
      Understa gärden åkermark
      Understa ån å
      Understa äng åkrar (förr ängsmark)
      Uppochned backkrön
      Utbacken hagbacke
      Utmarken skog
      Utmarken, Västra skog
      Utmarken, Östra skog
      Utskogen skog
      Utskogen benämning på Enbymalmen
      Uvberget berg
      Uvängen åkrar
      Uvängshagen hage
      Uvängsvägen väg
      Valgmässberget berg
      Vansta holme f.d. holme
      Varggropen grop
      Vargkärr kärr
      Varplöterna åkrar
      Vatthaga gärde
      Vatthagarna förr ängsmark, nu åkrar
      Vatthagsåkern åker
      Vattlöterna åkrar
      Vattskjulet berg
      Vendelshagen hage
      Vepan åker
      Videsängen äng
      Vika dye del av dye
      Vikahagen hage
      Vika kärr sankmark
      Vika äng åkrar
      Vikulla åkrar
      Vikåkrarna gärde
      Villes gärde åker
      Villkärret kärr
      Vimossarna kärrmark
      Vinabergen berg
      Vinaren = Vinabergen Saknas
      Vindfällena åker
      Vindfället åker
      Vindshagen hage
      Vinkrogen källa
      Vitroten åker
      Vret åker
      Vretabergshagen hage
      Vretagärdet åkrar
      Vretahagen hage
      Vretarna åker
      Vretarna åkrar
      Vretberget berg
      Vreten skogsmark
      Vreten hage
      Vreten åker
      Vretlotten åker
      Vårberget benämning på Lill Sundby hammar
      Vårberget berg
      Vårbäckspusen damm
      Vårdberget berghöjd
      Vårdberget berg
      Vårdkasen berg
      Vårtassan gärde
      Vårtlöt gärde
      Våtlöt gärde
      Våttassa åker
      Vädersjön sjö
      Väfslaberget berg
      Väfsla dye dyjord
      Väfslagärdet åkrar
      Väfslahagen hage
      Väfsla hammar skogs- och bergparti
      Väggarö backe gärdesbacke
      Väggarö dye dyjord
      Väggarö gärden åkrar
      Väggarö mosse mosse
      Väggarövägen nu byväg
      Väggaröån benämning på Fitunaån
      Väggarö äng åkrar
      Vänshagen hage
      Vänshagen hage
      Vänshagsåkrarna gärde
      Väntalitebacken förr landsvägsbacke
      Väppkulla åkrar
      Värmlandsgärdet åker
      Värmlandsgärdet åker
      Västerbyjorden åkrar
      Västerbytegarna åkrar
      Västerbyvallen äng
      Västerby ängsteg åker
      Väster Grimsta backe gärdesbacke
      Västergården gårdstomt
      Västergårdens hage hage
      Västergårdsbacken gärdesbacke
      Västergårdshagen hage
      Västergårdsvägen väg
      Västerhagen beteshage
      Västerhagen hage
      Västerhagen hage
      Västerhagen, Lilla hage
      Västerhagen, Stora hage
      Väster Hoxla berget berg
      Väster Hoxla gärde åkrar
      Väster Hoxla hage hage
      Väster Hoxla täppa åker
      Väster Hoxlavägen byväg
      Västerkällan källa
      Västerkärret kärr
      Västertäppan åker
      Västerängen äng
      Västerängen åkrar
      Västerängen åkrar
      Västerängen åkrar
      Västerängen åkrar
      Västerängen äng
      Västerängen åkrar
      Västerängen åkrar
&nb