ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Muskö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Adamsskär holmar    
  Bergholmen (resp. Bergholmen, St.) holme    
  Blacken holme    
  Ekesgarn ö    
  Itsgarn ö    
  Kråkholmen holme    
  *Källsund sund    
  Skutholmen holme    
  Söderhäll holme    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.