ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grödinge socken : Svartlösa härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 511 Naturnamn : 241 Bebyggelsenamn : 348 Naturnamn : 114
Grödinge sn Abborrberget skogsmark Grödinge kyrka kyrka Nummerförteckning förteckning
Grödinge sn Anneberg ängsmark Grödinge landskommun Nummerförteckning förteckning
Grödinge sn Axaberg terräng? Grödinge socken sn Nummerförteckning förteckning
Grödinge sn Axaberg berg /Se Grödinge sn Axa berg berg
Grödinge socken Axaren sjö Grödinge tassar inbyggarbeteckning Axaren sjö
Grödinge socken Axaren sjö Alstugan »eget hem» avs. Axarn sjö
Grödinge socken Axaren sjö /Se Anderstorp torp Axgärdet gärde
Grödinge socken Axaren sjö /Se Annelöt avs. Axån å
Grödinge sn Axaren sjö /Se Annero avs. lht Bergabrink backe
Grödinge sn Axaren sjö /Se Backen avs. Bergfälten gärden
Grödinge sn Axån å Berga gård Björksta gärde gärde
Grödinge sn Axån å /Se Berga gård Brockelhalsen gärde
Grödinge sn Axängen äng? /Se Bergatorp torp Brosjön sjö
Grödinge sn Badholmen holme Berga-Nytorp gård Brottet terräng
Grödinge sn Bergabrink terräng Bergsta förr torp Brudhamra äng gärde
Grödinge sn Bergsbrink terräng /Se Bergtorp torp Byrstavreten gärde
Grödinge sn Björksta ägomark Björknäs förr torp Byängen gärde
Grödinge sn Bockån å Björksta förr gård, nu borta Båtsängen äng
Grödinge sn /Se Brandalsund sund Björksta lada lada Dalkarlskärret kärr
Grödinge sn Brandalsund sund /Se Björndammen torp Dalsgärdet gärde
Grödinge sn Brosjön sjö Blåsut stuga Dals odling gärde
Grödinge socken Brunnsvik ägomark Blåsut stuga Dotron betesmark
Grödinge sn Byängen terräng Boda gård Eksgärdet gärde
Grödinge sn Båtsviken vik Bondberga gård Eksåker gärde
Grödinge sn Dalkarskärret ängsmark Bovallen lantbruk Fågelsången kulle
Grödinge sn Domarängen terräng Bremora förr torp, nu handelsträdgård Getaren sjö
Grödinge sn Dotera åker /Se Bremorstorp biform till Bremora Getaren sjö
Grödinge sn Dotron åker /Se Brink arrendegård Getaren(?) sjö
Grödinge sn Ensta strand strandområde Brotorp förr soldattorp, nu lht Getkärr kärr
Grödinge sn Enstaviken vik Brubbhamra utj., torp, nu borta Getryggen sjö
Grödinge sn Ensta ö ö Brunnsvik förr torp Getryggen sjö
Grödinge sn Entorp skogsmark Bråkullhalsen(?) nedlagt torp Grindsjön sjö
Grödinge sn Falkenbergsviken vik Bröta, Västra utj., by Grynsjön sjö
Grödinge sn Fiolberget berg Bröta Västra bebyggelse Grynsjön sjö
Grödinge sn *Fläsk holme Bröta, Östra gårdar Gubbfoten gärde
Grödinge sn Fläsklösa holme Bröta, Östra bebyggelse Göla gärde gärde
Grödinge sn Fläsklösa ö /Se Brötalund lht Gölan sjö
Grödinge sn Fosängen äng /Se Brötsta gård Gölan sjö
Grödinge sn Friarvreten ägomark Bullsta förr gårdar Gölan (?) sjö
Grödinge sn Fågelbacken kulle Byrsta utj, kvarn, gårdar, bondgård och en arrendegård Gölaån, se Axån å
Grödinge sn Fågelsången terräng /Se Byrsta Nedra Kvarn Saknas Hallsfjärden fjärd
Grödinge sn Fårbacken terräng Byrsta Övra Kvarn för kvarn med lht och jordbruk, nu lht Hamragärde gärde
Grödinge sn Galtberget berg Dalsta avs. gård Hamra skog skog
Grödinge sn Gatudden udde Dampen eller Skälbobrink Saknas Hamraskog skogsområde
Grödinge sn Getaren sjö Dappen gd Hanmossen (?) mosse
Grödinge sn Getaren sjö /Se Dappen f.d. torp Herrängen gärde
Grödinge sn Getaren sjö /Se Dappen f.d. torp Hjälmängen gärde
Grödinge sn Getaren sjö /Se Dappen, se Dampen el. Skälbobrink Saknas Holma mossen mosse
Grödinge sn Getkärr kärr? Davidstorp = Dåstorp Saknas Husby hammare högplatå
Grödinge sn Getran sjö /Se Dåstorp förr torp Högkullberget berg
Grödinge sn Getryggen sjö Ekbacken hmd Iselstasättra, se Sättrarna Saknas
Grödinge sn Getryggen näs Eldtomta gårdar Kaggefjärden fjärd
Grödinge sn Grindsjön sjö Eldtomta by Kaggfjärden fjärd
Grödinge sn Grindsjön sjö Eldtomta pst Karlskrona gärde
Grödinge sn Grindsjön sjö /Se Eldtomtahage avs. Korpberg berg
Grödinge sn? Grindstuhagen terräng Eldtomtavreten = Vreten Saknas Korpängen gärde
Grödinge sn *Grödinge allmänning Saknas Elinsborg lht Kristoffersåkern gärde
Grödinge sn Grödinge Näs, se Näslandet udde Enbacken avs. lht Kvarnsjön sjö
Grödinge sn Grönslätt terräng Enboda torp Kyrkgärdet gärde
Grödinge kyrka Saknas *Gröp(a) å /Se Eneberg avs. lht Kyrksjön sjö
Grödinge sn Gullhamra terräng Ensta gd Källenborg gärde
Grödinge sn Gullhamraberg berg Ensta utj, gårdar Källstorp plogarna gärden
Grödinge sn Gökbacken delvis odlat område Enstatorp = Ploglandet bebyggelse Lillmossen mosse
Grödinge sn Hallsfjärden fjärd Entorp förr torp Ljunghagen hage
Grödinge prgd? Hallsfjärden fjärd Eriksberg lht Malmsjön sjö
Grödinge sn Hammaren terräng med fornminne Eriksborg lht Mellansjön sjö
Grödinge sn Hamra skog skogsområde Erikslund avs. lht Möängen gärde
Grödinge sn Hannmossen mosse Erikslund torp Norga å å
Grödinge sn Hanveden skiljegräns /Se Erstalund lht Nyröjan gärde
?Grödinge sn Hanvedsmossen mosse Flingkens f.d. båtsmanstorp Näslandsfjärden fjärd
Grödinge sn Hanvedstorp ägomark Fogdegården (?) gård Olvarssund (?) sund
Grödinge sn Heddvik ägomark Fogdegården gård Prinsudden udde
Grödinge sn Hjälmängen ägomark Folkesta avs. Pålamalm skogsområde
Grödinge sn Husby hammare terräng Fosäng torp Rigärdet gärde
Grödinge sn Husby hammare skogsmark Fredriksberg lht Risberga borg fornborg
Grödinge sn Husby hammare skogsmark Fredriksdal torp Rollängen = Röllängen Saknas
Grödinge sn Högkullberg berg Fredrikslund avs. lht Råbysättra, se Sättrarna Saknas
Grödinge sn Högkullberg triangelpunkt Friarvreten nu ledlagt torp Saxbro landsvägsbro
Grödinge sn Jakobsberg f.d. torp? Fridhem lht Saxbroäng, vid Saxbro Saknas
Grödinge sn Jungfruberget terräng Fridhem lht Segersjön sjö
Grödinge sn Jungfrutäppan ängsmark Friskoppens båtsmanstorp Sjöbergs bergen berg
Grödinge sn Järnafjärden fjärd Fristad lht Sjövället gärde
Grödinge sn Järnafjärden fjärd Frommens f.d. båtsmanstorp Skarphagen betesmark
Grödinge sn Järnafjärden fjärd Frösängstorp = Fosäng Saknas Skinnardal dalgång
Grödinge sn Järnafjärden fjärd Granhem avs. lht Skockmalm (?) höjdsträckning
Grödinge sn Järnafjärden, se Ytter- o. Över-Järna fjärd Granliden lht Skogssjön, Lilla sjö
Grödinge sn Kaggfjärden vik Grindstugan f.d. lht Skogssjön, Stora sjö
Grödinge sn Kaggfjärden vik Grindstugan förr torp, nu lht Skälbrink (?) sluttning
Grödinge sn Kaggfjärden vik Grindstugan lht Skorra bro landsvägsbro
Grödinge sn Kaggfjärden fjärd Grindstugan stuga Skorra gärde gärde
Grödinge sn Kaggfjärden fjärd Grönbrink lht Skorra kärr kärr
Grödinge sn Kaggfjärden vik /Se Gullhamra förr bondgård, nu riven Skorra å, se Axån å
Grödinge sn Karlberg ägomark Gullhamratorp förr torp Skrammelvreten gärde
Grödinge sn Katsviken vik Gulltorp torp, nu borta Slåkärr kärr
Grödinge sn Kattkulla terräng med fornminne Gustavsberg torp Snäckviken del av vik
Grödinge sn Kilstugan terräng Gustavslund lht Somran sjö
Grödinge sn Kolnäset näs /Se Gärdemänget (?!) torp Somran sjö
Grödinge sn Korpberget berg med fornborg Gökbacken torp Somra äng betesmark
Grödinge sn Korpängen ägomark Haga gård Stormossen mosse
Grödinge socken socken /Se Kråkudden udde Hagaberg »eget hem», avs Strömsholm höjd
Grödinge socken socken /Se Kungsdalen strandområde Hagaberg lht Svalängen äng
Grödinge sn /Se Kvarnsjön sjö Hagalund stuga Såghålet sänka
Grödinge sn /Se Kyrkgärdet ägomark Hagalund lht Sätrarna gärden
Grödinge sn /Se Kyrksjön sjö Hagalund stuga Tenglas ploga gärde
Grödinge sn /Se Kyrksjön sjö /Se Hagstugan nu nedlagt torp Tingshagen beteshage
Grödinge sn /Se Källarhagen terräng med fornminne Hagstugan lht Torpängen gärde
Grödinge sn /Se Källhagen terräng Hammarstugorna lht Torskberget klippa
Grödinge socken /Se Källtorp terräng Hanebo Saknas Träsket, Lilla vattensamling
Grödinge sn /Se Kärret ägomark Harlöt förr torp, nu arb.bost. Träsket, Stora vattensamling
Grödinge sn /Se Ladkärrsmossen mosse? Henningsdal avs. lht. Utterkalven del av sjö
Grödinge sn /Se Lilla träsket träsk Herrberga gård Uttran sjö
Grödinge kyrka Saknas Lindbacken terräng Hjälmängen, Lilla torp Vårsta lergärde gärde
Grödinge kyrka kyrka Ljusberget berg Hjälmängen, Stora torp Ålvärsundet sund
grodinge, se Grödinge sn Ljusbergshagen terräng Holmen torp Översjön sjö
»alaberghum» = Olberga? lht Långbacke, Ensta skogsmark Hummeltorp gård  
Avinge gd /Se Långbacke, Malmsjö skog Husberga avs. lht  
»awungom», se Åvinge gd Långbacke, Tyttlinge skog Husby gård  
Berga by Långkärr, Nedre ägomark Husby gård  
Berga by Långkärr Övre ägomark Hästhagen lantbruk  
?Berga by Lövhagen ägomark Hästmossen lht  
Berga by Lövvreten ägomark Höglund arb.-bost.  
Berga by Malmsjöberg triangelpunkt Hörningsnäs handels lht, avs.  
Berga by Malmsjön sjö Iselsta gård  
Berga by Malmsjön sjö /Se Jakobsberg lht  
Berga by /Se Mellansjön sjö Jakobsberg stuga  
»biwrawik» torp? Morkarfierden, se Mörkarfjärden vik Johannesberg avs.  
»biøristum», se Byrsta by Murkar Fiählen, se Mörkarfjärden fjärd Järptorp nedlagt torp, nu lht  
Björksta gård *Morkarfjärden vik Kagghamra gård  
Björksta gård Morviken, Stora vik Kagghamra gård  
Björksta gård Myrudden ängsmark Karlberg lht  
Björksta gd Måsholmen holme Karlberg lht  
Björksta gd Mörkarfjärden vik Karlslund avs. lht  
Björksta gd Mörkarfjärden vik Karlsvik avs. lht  
Björksta försv. gd /Se Mörkarfjärden fjärd Kasshamra gård  
Björksta gd /Se Mörkarfjärden vik Katrineberg obebodd lht  
Björksta gd /Se Mörkarfjärden fjärd Katrineberg lht, förr torp  
Björkesta gd /Se Norgaån å /Se Kilstugan torp  
Björksta gd /Se Norrgaviken vik Klinten lht  
Björksta gd /Se Norrhagen ägomark Klippsta by  
Björksta gd /Se Norrtorp ägomark Klippsta gårdar  
Borgmästartorp (nu Ektorp) gd /Se Norrängen ägomark Klippsta Källtorp numera nedlagt torp  
*Bredabol torp? Norrborg f.d. torp Klippstatorp torp  
Brobyhamra, se Brubbhamra torp Nyhagsberg berg Knösen avs.  
[Brobyhamra] Saknas Nyhagsberg triangelpunkt Kolbotten nedlagt torp  
Brockelhalsen förr torp, numera tomt /Se *Näsfjärden fjärd Korphagen avs.  
Brokens hals förr torp, numera tomt /Se *Näsfjärden fjärd Korshamra mark  
*Brodersonsbol torp? Näshagen terräng? Korsnäs avs.  
Brubbhamra gd? Näslandet halvö Kristineberg Saknas  
Brubbhamra torp, nu borta Näslandet udde Kroken lht  
Brubbhamra torp torp Näslandet udde Kråklöt lantbruk  
Brubbhamra gd /Se Näslandet skogsområde Kuckubo avs.  
Brubbhamra gd /Se Näslandsfjärden fjärd Kullen förr torp, nu skogvaktarbost.  
Brøbyhamber, se Brubbhamra försv. torp Näslandsfjärden fjärd Kullen lht  
Bröta gd Petersberg berg? Kvarnbacken lht  
Bröta, Öster- och Väster- byar Petersborg terräng Kvarntorp nu lht  
Bröta by Puttekällsbacken terräng Kyrktorp arrendetorp  
Bröta by Pålamalm skogsområde Källenborg lht  
Bröta by Pålamalm terräng Kärrhagen förr torp  
Bröta, Öster by Pålamalm skog /Se Lavreten förr torp, nu villatomter  
Bröta, Väster och Öster byar Pålamalm skogsområde /Se Lillbrink förr torp  
Bröta Saknas /Se Påla malm ås /Se Lillegården avs.  
Bröta by /Se Pålamalm skogsområde /Se Lillmalm förr torp  
Bröta gd /Se Radön, Lilla ö Lindbacken förr torp  
Brötsta, se Snäckstavik gd Radön, Stora ö Lindvreten lht, f.d. torp  
Brötsta (nu Snäckstavik) gd /Se Ranberget berg Lindängen lht  
Brötsta (nu Snäckstavik) säteri /Se Ribacken kulle Lugnet lht  
Bullsta förr gdar Rissleskiftet ägomark Lundbacken stuga  
Bullsta Saknas Rissleskiftet ägomark /Se Lunderåker torp  
Bullsta förr gårdar Ropberget färjplats /Se Lundvik arrendeställe  
Bullsta Saknas /Se Röllängen kulle? Lundbik arb.-bost.  
Bullsta förr gd:ar /Se Saltängen ägomark Långkärr lht  
Bullsta gd /Se Sandvik ägomark Långängen avs.  
Bullsta gdr /Se Saxbro bro? Lövlund avs.  
Byrsta by Segersjön tjärn Lövstalund lht  
Byrsta by Segersjön sjö /Se Lövstugan förr torp, nu smedja  
Byrsta by Skarphagen terräng med fornminne Lövvreten arrendetorp  
Byrsta by Skinnarviksdalen terräng Malma bebyggelse  
Byrsta by Skogssjön, Lilla sjö Malmbacka avs. lht  
Byrsta by Skogssjön, Stora sjö Malmbro förr gård, nu lht  
Byrsta (?) by Skogssjön Stora sjö Malmbronäs lht  
Byrsta by Skorra bro bro Malmen arrendetorp  
Byrsta kvarn kvarn Skrammelvreten ägomark Malmsjö gård  
Byrsta gd Skyberget berg Malmsjödal lht  
Byrsta by Skärholmen holme Malmsjölund avs.  
Byrsta by Skärhällan udde med fyr Malmstugan avs.  
Byrsta by Slåkärr ägomark Malmtorp, Lilla lht  
Byrsta by /Se Slåkärr ägomark Malmtorp, Stora förr torp, nu pensionat  
Byrsta by /Se Smörasken holme Mariad bebyggelse  
Byrsta by /Se »Snecksta wijk», se Snäckewikenn vik /Se Marieberg gård  
Dalkarstorp torp /Se »Snäckewikenn», se Snecksta wijk vik /Se Mariedal lht  
Dåstorp torp /Se *Snäckstavik vik Marielund lht  
Eldtomta gd *Snäckstavik vik Mellanberg nedlagt torp  
Eldtomta gård Snäckviken vik Mellangård förr gård. avs  
Eldtomta by Snäckviken vik Mariaberg missionshus  
Eldtomta by Snäckviken vik /Se Mullbrink nedlagt torp  
Eldtomta by Somran sjö Nolinge gård  
Eldtomta gd Somra äng sankmark Nordenstorp förr båtsmanstorp  
Eldtomta gd Stora Träsket träsk Norrbacken stuga  
Eldtomta gd Storbosundet sund Norrbacken stuga  
Eldtomta by Strömskullen berg med fornborg Norrbyvret förr torp, nu lht  
Eldtomta by Sundbylund terräng Norrga gård  
Eldtomta by Sundet sund Norrga lund arb.-bost.  
Eldtomta by Sundudden udde Norrga Övra Kvarn Saknas  
Eldtomta by /Se Svartkällsskogen skogsområde Norrhagen lht  
Eldtomta by /Se Svartviken vik Norsborg nedlagt torp  
Eldtomta by /Se Svenshagen terräng Nyboda lht, förr torp  
Elletomt, se Eldtomta gd Sättrarna ägomark Nybohage torp  
Ensta gd Sättrarna ägomark Nybolund stuga  
??Ensta by Tingshagen terräng Nybygget torp  
Ensta gd Tingshagen hage /Se Nybygget lht, förr torp  
Ensta gd Tomtberget berg /Se Nybygget f.d. torp  
Ensta gd Torpängen ägomark Nyhagen nedlagt torp  
Ensta gård Trefaldighetskällan källa Nytorp torp  
Ensta gård Trefaldighetskällan källa Nyängen arrendetorp  
Ensta gd Trekantsbacken terräng Näs arrendegårdar  
Ensta gd /Se Trollsjön sjö Olberga gård  
Ensta by /Se Trulltorp terräng Olberga gård  
Ensta gd /Se Träsket, Lilla sjö /Se Oxhagen lht  
Ensta gd /Se Törnbacken terräng Pettersberg arrendetorp  
Erikslund f.d. torp? Uringeberg berg Pettersborg lht  
Fosäng gd (torp) /Se Uringeberg triangelpunkt Ploglandet förr torp, nu avs.  
Fredlingzøø = Fridingsö förr säteri Utterkalven sjö Ploglandet förr torp, nu avs.  
Fridingsö förr säteri Utterkalven sjö /Se Reinholdstorp förr torp, nu avs.  
Fridingsö förr säteri Utterkalven sjö /Se Ripbacken lht  
Fosängstorp torp /Se Utterkalven sjö /Se Rosenborg avs. lht  
Frökulla f.d. torp? Utterstenarna terräng Rosendal lht  
»grodhunge kirkio» , se Grödinge sn Uttran sjö Rosendal lht  
Grödinge by Uttran sjö /Se Rosenhill avs. lht  
Grödinge prästgård kyrkoherdebost. /Se Utängen ägomark Rosenhill namnförslag på pst  
Gullhamra gård Vederbrunn vik Rosenlund lht  
Gullhamra gd Vradberg triangelpunkt Rosenlund lht  
Gullhamra gård Vinterskogen skogsmark Rosensberg torp  
Gullhamra gd? /Se Vitlockens terräng Runsten gård  
Gullhamra gd /Se Vitmossen mosse Råby gård  
Hamra Saknas vret ägonamnselement /Se Rådalen gård  
?*Hamra (= ?Kagghamra) beb. Vretabacken terräng Rödlöt torp  
? *Hamra beb. Vretarna ägomark Rödmossen torp  
? *Hamra (=?Kagghamra) beb -vreten eled i ägonamn /Se Röllängen lht, f.d torp  
? *Hamra (= ?Kagghamra) beb. Vreten terräng Sanda arrendegård  
? *Hamra (= ?Kagghamra) beb. *Västbrötaskogen skog? /Se Sandbrink lht  
Hambre Saknas Övrasjön sjö Sandbäck, Lilla avs.  
? *Hamra (= ?Kagghamra) beb.   Sandbäck, Stora avs.  
Hamra Saknas   Sandborg torp  
Hummeltorp gd /Se   Sandtorp nu nedlagt torp  
Husby gård   Sandvik lht  
Husby gård   Sibble gård  
Husby gd   Sibblelund lht. avs  
Husby gd   Sjöberg gård  
Husby gård   Sjöstugan förr torp, nu avs  
Husby gård /Se   Sjövik lht  
Husby gd /Se   Sjövreten arrendegård  
Husby gd /Se   Skogshyddan lht. avs  
Iselsta by   Skogssjömalm avs. lht  
Iselsta by   Skogsudd riven stuga  
Iselsta by   Skyttorp avs. lht  
Iselsta by   Skälbobrink Saknas  
Iselsta Saknas /Se   Skälbobrink, se Dappen gd  
Iselsta gd /Se   Skälby förr arrendegård  
Iselsta by /Se   Sköndal förr torp  
Iselsta gd /Se   Slättmalm arrendeställe  
Iselsta gd /Se   Smedtorp avs. lht  
Kagghamra = Sjöberg gd   Smällan avs.  
?Kagghamra gd   Snäckstavik gård  
[Kaggehambra] Saknas   Snäckstavik gård  
Kagghamra beb.   Snörom lantbruk  
Kagghamra gd /Se   Sofiehill avs. lht  
»Karlshambra», se Karshamra gd   Solbacken avs. lht  
Karshamra gård   Solberga lht  
Karshamra gd   Solgården avs.  
Ka(r)shamra gård   Solvik avs. lht.  
Karshamra gård   Starrängen utjord  
Karshamra Saknas /Se   Stenbacken torp, nu borta  
Karshamra gd /Se   Stendal avs.  
Karshamra gd /Se   Stenkulla lht  
*Kijlesta Saknas   Stensborg arrendetorp  
*Kijlesta Saknas   Stensvik lht  
Klippsta gd   Stenvik »eget hem»  
Klippsta gd   Stjärnvik gård  
Klippsta gd   Stjärten arrendetorp  
Klippsta by   Storbrink arrendegård  
Klippsta by   Storkärr lht  
Klippsta by   Stormalm förr torp, nu avsöndrad mindre gård  
Klippsta by   Storvreten arrendetorp  
Klippsta by   Ström torp  
Klippsta by   Strömsberg lht  
Klippsta by   Stubbhagen = hanebo Saknas  
Klippsta Saknas /Se   Sundby lht och utj.  
Klippsta gd:ar /Se   Sundbylund lht  
Klippsta by /Se   Sundet torp  
Klippsta by /Se   Sundstorp lht  
Knösen Saknas /Se   Svalanstorp förr torp, nu avs. villa  
Knösen Saknas /Se   Svalastorp förr torp, nu villa  
Lund Saknas /Se   Svalsta gård, kyrkoherdeboställe  
Lavreten Saknas /Se   Svalstalund lht  
Lunderåker gd   Svarvartorp torp  
Lunderåker gd   Sågstugan nu riven stuga  
Lundeåker gd /Se   Sävens förr båtsmanstorp  
Lövstalund Saknas /Se   Söderäng torp  
Lövstalund lht /Se   Tallbacken lht  
Malma gd   Tegelhagen torp  
Malma (nu Malmsjö) by   Tegelvreten f.d. torp  
Malma gd   Tillflykten lht  
Malma (nu Malmsjö) by   Torpet lador  
Malma gd   Torpängen lht, förr torp  
[Malma] Saknas   Trulltorp förr gård, nu riven  
Malma herrg   Tureberg förr torp, nu lht  
Malma hg   Tyskbotten förr torp  
Malma (nu Malmsjö) hg   Tyttinge gård  
Saknas Saknas   Törnbacken lht  
Malma gd /Se   Törnbacken lht  
Malmby (numera Malmsjö) gd   Törnbacken lht  
Malmsjö gd   Uppinge gårdar  
Malmsjö gd /Se   Uringe, Lilla gård  
Malmtorp lg:er /Se   Uringe Lilla bebyggelse  
*Mariads kloster förr kloster /Se   Uringe, Stora gård  
[Maren] = Marieberg hg   Uringe Stora bebyggelse  
marem, se Marieberg gd   Uttrans villastad Saknas  
Maria (nu Marieberg) hgd /Se   Utängen nu nedlagt torp  
Maria(d) by /Se   Vasastugan avs. lht  
Maria(d), nu Marieberg gd /Se   Viad gård  
Marieberg gd   Viad herrgård  
?Marieberg gd   Viadberg lht  
Marieberg gd   Viadlund lht  
Marieberg by /Se   Vikare förr torp  
[Mariem] gård   Vikanstorp grenadiertorp  
Mariad gd   Vinterskogen avs. lht  
Marieberg Saknas /Se   Vipptorp torp  
Marieberg gd /Se   Vitlockens båtsmanstorp  
Marieberg, se Mariad Saknas   Vreta gård  
Marieberg gd /Se   Vretaberg gård  
Marieberg (förr Maria) hgd /Se   Vreten torp, nu borta  
Marien, se Marieberg gd   Vreten förr torp  
Nolinge by   Vreten arrendetorp  
Nolinge hg   Vreten förr torp, nu lht  
Nolinge hg   Vårsta gård  
Nolinge hgd   Vårsta poststation  
Nolinge hg   Vårstavi lht  
Nolinge hg   Västanväder förr torp, nu lht  
Nolinge hg   Zionsborg lht  
Nolinge hg   Åkerslund torp  
Nolinge hgd   Åkertorp nu nedlagt torp  
Nolinge hg   Åvinge gård  
Nolinge by   Åvinge Kvarn Saknas  
Nolinge by /Se   Älgensbacke f.d. båtsmanstorp  
Nolinge gd /Se   Älgenstorp, se Älgensbacke f.d. båtsmanstorp  
Nordainge, se Nolinge hg   Älgenstorp f.d. båtsmanstorp  
Nordrunge se Nolinge hg   Ödesäng torp  
»nordrunge», se Norlinge hg   Österby förr gårdar, nu lht  
Norga by /Se      
*Norra hamnen hamnplats?      
*Norra hamnen hamnplats?      
Norga by      
Norrga by      
Norrga by      
Norrga by      
Norrga ny      
Norrga by      
Norrga Saknas /Se      
Norrga gd /Se      
Norrga by /Se      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs Saknas /Se      
Näs gd:ar /Se      
»olafflangsbool» torp?      
?Olberga lht      
?Olberga lht      
Olberga gård      
Olberga gd      
Olberga gd      
Olberga gd      
Olberga gd      
Olberga by      
Olberga Saknas /Se      
Olberga gd /Se      
Olberga gd /Se      
Olberga gd /Se      
Prästgården prästgård /Se      
Prästgården kyrkoherdebost. /Se      
»Roknadal = Rådala? gård      
Roknadal bebyggelse      
Runsten gd /Se      
Råby by      
Råby by      
Råby by /Se      
Rådala gård      
Rådala gd /Se      
Rölöt torp /Se      
*Senapsträda , se »sinapstrædha» torp?      
Sibble lhter      
Sibble lhter      
Sibble gd      
Sibble Saknas /Se      
Sibble gd /Se      
Sibble gd /Se      
»Sinapstrædha» torp?      
Skälby gd      
?Skälby gd      
Skälby gd /Se      
Snäckstavik el Brötsta säteri      
Snäckstavik (förr Brötsta) gd      
Snäckstavik säteri      
Snäckstavik gård      
Snäckstavik Saknas /Se      
Snäckstavik gd /Se      
Snäckstavik (förr Brötsta) gd /Se      
(Brötsta el.) Snackstavik by /Se      
Snäckstavik (förr Brötsta) säteri /Se      
Stjärnvik Saknas /Se      
?Ström gd      
?Ström gd      
Ström gd      
Ström torp /Se      
Svalsta gd /Se      
Svalsta gd /Se      
Svalsta gård /Se      
Svalstad prästgård /Se      
Svalsta Saknas /Se      
Svalsta kyrkoherdebost. /Se      
»sæbardhum», se Sibble lht      
Trulltorp förr gd      
Trulltorp förr gd      
Trulltorp gård      
Trulltorp gd /Se      
Trältorp (nu Trulltorp) gd /Se      
?Tyttinge Saknas      
Tyttinge Saknas      
Tyttinge gd /Se      
Tyttinge gd /Se      
Vlabergen, se Olberga gd      
Uppinge gd      
Uppinge by      
Uppinge gd:ar      
Uppinge Saknas /Se      
Uppinge gd:ar /Se      
Uppinge gd /Se      
Uppinge by /Se      
Uringe gd      
Uringe gd      
Uringe gd      
Uringe by      
Uringe Saknas /Se      
Uringe gd /Se      
Uringe gd:ar /Se      
Uringe by /Se      
Uringe gd /Se      
Uttringe gård      
Saknas Saknas      
Vasastugan gd /Se      
Wyen, se Viad Saknas      
Viad herrgård      
Viad gd      
Viad hg      
Viad hg      
Viad hg      
Via Saknas /Se      
Via Saknas /Se      
Viad gd /Se      
Viad by /Se      
Viad gd /Se      
Viad herrgård /Se      
Viad gd /Se      
Viad hgd /Se      
?Viad gd /Se      
»viem», se Viad gd      
Vikare torp /Se      
Vihmar Saknas /Se      
Vreta el. Vretaberg säteri      
Vreta(berg) gård      
Vreta el. Vretaberg säteri      
Vreta (eller Vretaberg) gd /Se      
Vretaberg gd      
Vretaberg Saknas /Se      
Vretaberg gd /Se      
Vretaberg (eller Vreta) gd /Se      
Värsta by      
Vårsta samh.      
Vårsta samh.      
Vårsta gård      
Vårsta gård      
Vårsta gd      
Vårsta gd      
Vårsta Saknas /Se      
Vårsta gd /Se      
Vårsta gd /Se      
Vårsta gd /Se      
Åvinge hg      
Åvinge hg      
Åvinge gd      
Åfvinge hg      
Åvinge gd /Se      
*Ænnarsta, se Ensta gård      
Österby gård      
Österby förr gdr      
?Österby gd      
Österby gd      
Österby Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.