ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österhaninge socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 551 Naturnamn : 534 Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 236
Österhaninge sn Apaludden, se Apelvicksudd udde Österhaninge socken socken Österhaninge socken socken
Österhaninge sn Apelviksholme udde Österhaninge socken sn Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn *Apelvik vik Österhaninge socken Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Apelviksudd udde Haninge nätgruppsn. Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Apelviksudd udde Alby gård Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Askviken vik Anderslund lht Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Badviken, Lilla vik Anneberg lht Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Bergholmen holme Annehäll lht Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Bergholmen holme Apelvreten lht Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Bergholmen holme Askvik, Västra arrendegård Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Bihagen triangelpunkt Askvik, Östra arrendegård Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Bihagsmar vik Asphagen torp Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnlavarna kärr Backen stuga Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnö ö Beatalund stuga Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnön ö Berga gd Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnö ö Berga bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnö ö Berga, se Bondäng Saknas Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnö ö Berget arrendegård Nummerförteckning förteckning
Österhaninge sn Björnökobb skär Berghagen torp Aftersudd(?) annat namn på Hagtornsudd
Österhaninge sn Blisfjärden fjärd Bergshyddan lht Aludden notvarp
Österhaninge sn Blista fjärd fjärd Bergtäppan stuga, nu borta Apelviksholme holme
Österhaninge sn Blista fjärd fjärd Betania lht Apelviksudd udde
Österhaninge sn Blista fjärd fjärd Betby, Södra gård Askfatet vik och strandremsa
Österhaninge sn Blista fjärd fjärd Betby gård Askviken vik
Österhanninge sn *Blistafjärden fjärd Betby, Lilla gård Aspängarna odlad mark
Österhaninge sn Blista Näsudd udde Bihagen, Nedre torp Badhusviken vik
Österhanninge sn *Blistaudd udde Bihagen, Övre torp Bergholm holme
Österhaninge sn *Bogholmen holme Björka lht Bergholmen holme
Österhaninge sn /Se Brandfältshöjden terräng Björkberga lht Bergtäppsbergen berg
Österhaninge sn Bredberg berg Björkberga lht Bihagsmar vik
Österhaninge sn Bromyrshagen sumpmark Björkdalen lht Björnö ö
Österhaninge sn Brännskärr ägomark Björkhagen torp Björnö kobb kobbe
Österhaninge sn Byggnadskärr kärr Björkhyddan lht Blista fjärd vik
Österhaninge sn Bylsjöbäcken bäck Björkhyddan lht Blista Näsudden udde
Österhaninge sn Bylsjön sjö Björklund lht, förr torp Bockskog strand
Österhaninge sn Byslätt mosse Björknäs lht Bommenshage beteshage
Österhaninge sn Byslätt mosse Björnö torp Bredberg berg
Österhaninge sn Bånudden udde Blista förr gårdar Brännkärr sankmark
Österhaninge sn Dammträsket tjärn Bondäng, Västra arrendegård Brännkärrsbergen berg
Österhaninge sn Djupträsk sjö Bondäng, Östra arrendegård Busbacken backe
Österhaninge sn Djupvik vik Borinstorp båtsmanstorp Busken skär
Österhaninge sn Djupängen ägomark Brink torp Bylen sjö
Österhaninge sn Drevviken sjö Broby förr gårdar Djupsund sund
Österhaninge sn Drevviken vik Brostugan lht Djupträsk insjö
Österhaninge sn Dräfwiken, se Drevviken sjö Brunnstorp bebyggelse Djupvik vik
?Österhaninge sn Dyviksmar vik Charlottenlund lht Drevviken (?) insjö
Österhaninge sn Ekholmen holme Dalbergstorp båtsmanstorp Drunkbrink berg
Österhaninge sn Ekholmen holme Dalsboda torp Dunderberget berg
Österhaninge sn Falkenstorp åker Daltorp bebyggelse Dunderberget berg
Österhaninge sn Finkarudds holme holme Djuprännilen lht Dyvikmar vik
Österhaninge sn Finkaruddsström sund Dyvik arrendegård Ekholmen holme
Österhaninge sn Fjäderholmarna, Ö. o. V. holmar Dyvik bebyggelse Eldmossa mosse
Österhaninge sn Fjäderholmarna, Ö. o. V. holmar Eden lht Finkaruddström sund
Österhaninge sn Fjäderholmen, Västra o Östra Saknas Edholmen avs. Fjäderholmen, västra holme
Österhaninge sn Fjäderholmen, Västra holme Edlund lht Fjäderholmen, Östra holme
Österhaninge sn Fjäderholmen, Östra o. Västra holmar Ekberga lht Flomossen mosse
Österhaninge sn Fjäderholmen, Östra holme Eriksberg lht Flygarbergen berg
Österhaninge sn Fjäderholmen, Ö. o. V. öar /Se Eriksberg torp Forsla kärr kärr
Österhaninge sn Fjäderholmen, Östra holme /Se Eriksborg lht Franska knallen grund
Österhaninge sn Fjäderholmen, Västra holme /Se Eriksborg lht Fredagen skär
Österhaninge sn Flygars terräng Eriksdal lht Frostmossen mosse
Österhaninge sn Forsla kärr sankmark Erikslund hmd Furuholmen holme
Österhaninge sn Forsla kärr kärr Erikslund lht Fågelgrund kobbe
Österhaninge sn Fredagen holme Erikslund lht Fårholmen holme
Österhaninge sn Fredagen holme Falkenstorp båtsmanstorp, nu borta Gammeldammen vattensamling
Österhaninge sn *Fredagen holme Finkarudd arrendetorp Garpängen odlad mark och beteshage
Österhaninge sn Fredagen holme Finnedal lht Gorfjällen åkermark
Österhaninge kyrka kyrka Fredagen holme Fiskarstugan lht Grålådan (?) odlad mark
Österhaninge sn Fredagen holme Flygartorp förr båtsmanstorp Gråmossa skär
Österhaninge sn Frönäs udd udde Forsen gård Grältäppan åker
Österhaninge sn Frönäsudd udde Forsen bebyggelse Grässkär holme
Österhaninge sn Frönäsudd triangelpunkt Fredrikslund lht Grönholmen holme
Österhaninge sn Fågelgrundet holme Fridhem lht Gubbkulla berg
Österhaninge sn Fårhagen terräng Fröberg arrendetorp Gumsholmen holme
Österhaninge sn fårslökierr, se Forsla kärr sankmark Frönäs arrendegård Gunnarsholmen holme
Österhaninge sn *Fälokvik vik Frönäsudd arrendetorp Gunnarsholmsgrunden grund
Österhaninge sn Galgmossen kärr Furuberg lht Gålön ö
Österhaninge sn Galgstenen sten? /Se Furubo lht Hagtornsedet ede
Österhaninge sn Gammeldammen tjärn Fågelsången lht, förr torp Hagtornsklippan grund
Österhaninge sn Gardhorn, se Gålö ö Gammelgården stuga Hagtornsudd(?) udde
Österhaninge sn Garpängen ägomark Glädjen lht Hammarbanken mosse
Österhaninge sn Gillerkärr kärr Gottfridslund lht Hemträsk sjö
»Hanninge» sn Gorrfjällen ägomark Granebo lht Hjortronmossa mosse
Österhaninge sn Granholm, se Grönholmen holme Granhem lht Huvudholmen, Lilla holme
Österhaninge sn Granholmen holme Grindstugan lht Huvudholmen, Stora holme
Österhaninge sn Gråmossa holme Grindstugan lht Högarn udde
Österhaninge sn Gråmossa skär Grindstugan torp Högarns edet `ede´
Österhaninge sn Grässkär del av holme Grindsvreten nu lht, förr torp Högarns öronen grund
Österhaninge sn Grässkär del av halvö Gudö förr gård Högholmen holme
Österhaninge sn Grönholmen holme Guldringen lht Högkulla(?) berg
Österhaninge sn Grönholmen holme Gulliberg lht Högsta bergen berg
Österhaninge sn Gudöviken vik Gustavsberg lht Hökmossen odlad mark
Österhaninge sn Gudöå å Gustavsborg lht Ickelberg bergshöjd
Österhaninge sn Gumersholm, se Gunnarsholmen holme Gustavslund lht Johannisgrund grund
Österhaninge sn *Gummersholm holme Hagtornsudd arrendetorp Kakelugnsbrink backe
Österhaninge sn Gumsen holme Hammar stuga Kassätra (?) hage
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hammarby gård Kattbranten, Nedre notvarp
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hamra lht Kattbranten, Övre notvarp
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Handen station Kavelbrobergen berg
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Handen förr lht, nu villasamhälle Kikarberg berg
Österhaninge sn /Se Gunnarsholmen holme Haninge ev. postststion Killingen holme
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hasslinge arrendegård Killingsedet `ede´
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hermanstorp gård Killingskläppen skär
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Herrhagen lht, förr torp Killingströmmen sund
Österhaninge sn Gunnarsholmen ö Hässleholm lht Kimmarn(?) bergsrygg
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hesslingby gård Klappsten skär
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Husby arrendegård Klintarna notvarp
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Huset arrendegård Kläppholmen holme
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hyddan lht Knagges (?) område
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hässleholm bebyggelse Knoga udde
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hässlingby bebyggelse Kolartorpsjön insjö
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Hässlingbytomten bebyggelse Kolartorpsjön sjö /Se
Österhaninge sn Gunnarsholmen holme Högalid lht Koön ö
Österhaninge socken sn /Se Gunnarsholmen ö Högdalen gård Krangeln notvarp
Österhaninge sn /Se Gunnarsön, se Gunnarsholmen holme Höglund lht Krankdalen dalsänka
Österhaninge sn /Se *Gunneholmen holme Högsta gårdar Kråkskär holme
Österhaninge sn /Se Gålø ö /Se Högstalund lht Kuckuboda (?) skogsområde
Österhaninge kommun /Se Gålön ö Höjden lht Kullholmen holme
Österhaninge sn /Se Gålö ö Hörneborg lht Kvarna (?) däld
Österhaninge kyrka kyrka /Se Gålö ö Janstorp lht, förr torp Kvarndalen dalsänka
Österhaninge kyrka /Se Gålö ö Johanneslund lht Kyrkmossen mosse
Han(n)inge benämning på automatiserat teleomr. Gålön ö Jordbro lht Kärrmarängsholmen udde
Haninge, se Österhaninge sn Gålön ö Jordbro anhalt Liljedal område
Alby by Gålön ö Kalvholmen torp Lingonlidsbergen berg
Alby by Gålön ö Kalvsvik gårdar Lundbacken berg
Alby by Gålön ö Kalvsviks kvarn kvarn Lycksjön insjö
Alby beb. /Se Gålö ö Karlberg lht Lycksjöhagsbergen berg
Alby gd /Se Gålö halvö Karlhäll lht Långgarn holme
Alby by /Se Gålön ö Karlsborg lht Långgarn notvarp
Askvik gård Gålö ö Karlslund torp Långgarnsedet sund
Askvik by *Gålölandet ö Karlslund torp Långgarnsudd udde
Askvik gård *Gålölandet ö Karlslund lht Långholmen holme
Askvik by /Se Gålön Saknas Katrineberg lht Långholmen holme
?Berga gård Gålö friluftsområde Kikartorp förr torp Långmyran sankmark
?Berga gd Gålö ö /Se Klackebacken arrendegård Långsjön insjö
?Berga gd *Hacktorsfjärden fjärd Klena förr gårdar Lännåkersviken vik
Berga by *Hacktornsudde udde Klåvkällan torp Löpanträsk mosse
Berga by *Hacktorsudden udde Kolartorp bebyggelse Lördagen skär
Berga gästgivaregård /Se *Hagtornelandet udde Kolartorp lht Lövholmen holme
Berga gd /Se *Hagtornslandet udde Korp-Norrby, se 2-3 Norrby bebyggelse Masberget berg
?Beteby by Hagtornslandet, se Havtornsudd udde Korp-Norrby bebyggelse Mejsgarn holme
?Beteby by *Hagtornsudd udde Kristineberg lht Mellanvarpet notvarp
Beteby by *Hagtornsudd udde Kråkvilan lht Mossberget berg
Beteby by Hagtorns üdde, se Havtornsudd udde Kullen hmd. Måbärsskär skär
Beteby by *Hagtornsudde udde Kvarnbro arrendegård Mödomen skär
Betby by *Hagtorplandet udde Kvarntorp nu lht Mörudden udde
Beteby lhtr *Hagtorsudden udde Kvarntäppan gård Möruddsvarpet notvarp
Betby, Upp Saknas /Se *Hagtornsudden udde Kvarnängen lht Nordankärr insjö
Björklund lht /Se Hammarbanken terräng Kycklinghagen stuga, nu borta Nordankärrsbergen berg
Björklund torp /Se Havtornsklippan grund Kyrkogården bebyggelse Norrbyberget triangelpunkt, berg
*Björkö torp Havtornsudd udde Källtorp förr torp, nu avs. lht Nygrynnan grund
*Björkö torp Havtornsudd udde Källtäppan hmd Oxhagsberget berg
Blista by Havtornsudd udde Kärrmaräng arrendetorp Oxnö huvududden udde
Blista by Havtornsudd udde Käveråker gård Oxnö näset udde
?Blista by Havtornsudd udde Laxenstorp lht Oxnöudden udde
?Blista by Havtornsudd udde Lida torp Oxnöviken vik
?Blista by Havtornsudd udde Lilltorp lht Ramsjön insjö
?Blista by Havtornsudd udde Lindersberg torp Roligheten åkrar och lada
Blista by Havtornsudd udde Linderstorp båtsmanstorp Rudasjön sjö
Blista by Havtornsudd udde Lindersvik lht Rysse vik vik
Blista by Havtornsudd udde Liåker, Lilla gård Rågholmen holme
Blista Saknas Havtornsudd udde Liåker Lilla bebyggelse Rågholmen holme
Blista gård Havtornsudd udde Liåker, Stora gård Rågholmsgrundet Saknas
Blista by Havtornsudd udde Liåker Stora bebyggelse Rågholmsgrundet grund
Blista by Havtornsudd udde Ljungby lht Rågholmsrevet rev
Blista by Havtornsudd udde Ljushagen torp Råstensberget berg
Blista förr gårdar /Se Hemträsk sjö Loviseberg lht Rönnskär skär
Blista Saknas /Se *Hengrund grund Lunda lht Rönnudden udde
Blista by /Se Hjortronmossen terräng Lundby förr gårdar Sandemarsfjärd del av Saltsjön
Blista by /Se Hogholmen, se Rågholmen holme Lyckbyn gård Sandemarsgrunden grund
Blista Saknas /Se Horsfjärden fjärd Lycksjöhagen stuga Sandvikssjön sjö
Bredstäket förr försvarsanläggning /Se Horsfjärden fjärd /Se Lännatorp lht Schweizerdalen(?) dalsänka
Broby by Huvudholmen, Lilla holme Lännåker gårdar Simons sump vik
Broby by Huvudholmen, Lilla holme Lännåker bebyggelse Simpdal notvarp
Broby by Huvudholmen, Stora holme Lötensberg lht Simpviksholmen holme
Broby by Huvudholmen, Stora holme Lötkärr torp Sjöbergen berg
Broby by *Huvudskärsfiske Saknas Lövlund lht Skalludden udde
Broby by Håltäppan ägomark Malmen torp Skrammeln notvarp
Broby förr gd:ar /Se Hällen holme Manhem lht Skälberget (?) bergshöjd
*Broby äng Saknas Hästhagen ägomark Margretelund lht Skälåkersholmen udde
»byorkø» torp Högarn halvö Marieberg lht Skälåkervik vik
»calsut», se Kalvsvik by Högarn halvö eller udde Mariehill lht Skärbåtsholmen holme
»calswi», se Kalvsvik by Högarn holme /Se Marielund lht Slottet berg
*Canterborg, se *Stensborg förr slott /Se Höggarn udde Marielund lht Slätmossen mosse
*Djupabäck torp Höggarn halvö Marielund lht Sotlidsbergen berg
Ed Saknas Höggarn udde Marielund lht Spjutsunds holmen holme
*Ed försv. beb. Höggarn udde Mellanberg lht Staffans vret notvarp
Edholmen avs. Höggarn udde Mimmilund lht Stenvarpet notvarp
Frönäs gård Höggarn halvö Morarna torp Stora Fias svarta hål vägkrok
Frönäs gd Höggarn halvö Målet lht Storsund sund
Frönäs gd Höggarn halvö Nor arrendegård Strömviken vik
Frönäs Saknas /Se Höggarn udde Mårtensberg lht Stubbakärr sankmark
[Grynby] Saknas Höggarn udde Mårtensbergs skola bebyggelse Studentholmen holme
»grynby» försv. beb. Höggarn udde Mörby gård Sumpholmen holme
Gudö by Höggarn udde Nilsberga lht Svartrännilen bäck
Gudö by Höggarn halvö Norrby gård Svartsjön insjö
Gudö by Höggarn triangelpunkt o. udde Norrby arrendegård Svartvik vik
Gudö by *Höggarnsöra udde Norrby-torp torp Svärdsnäsvik vik
Gudö by Höggarsörh, se Gråmossa holme Norrängen torp Sävkärr sankmark
Gudö by Högholmen holme Nybacka lht Tallen notvarp
Gudö gdar Högholmen holme Nybygget torp Tallholmen holme
Gudö by Högholmen holme Nybygget lht Tangdalen dalsänka
Gudö by *Högtornudden udde Nylända torp Tangdalsmossbergen berg
Gudö Saknas /Se Hökmossen ägomark Nytorp förr torp Tjursjön insjö
Gudö förr gd /Se Hökmossen ägomark Nyvreten lht Tjursjön insjö
Guldringen Saknas /Se Hönsviken vik Nämmerstäppan hmd Tjursjön insjö
Guldringen torp /Se Jute-Skåre (förr *Skåren) ravin /Se Näsby lht Toklo holme
Gullringen torp /Se *Jutskåra backe Saknas /Se Näset torp Toklo (?) holme
Hammarby by Jägarspången spång Olsholmen torp Torknallen undervattensgrund
?Hammarby by Kallbäcksdal ägomark Opp-Norrby gård Torrbäcken holme
Hammarby by Kalvholmen holme Opp- Norrby bebyggelse Trädgårdsklippan skär
Hammarby gd /Se Kalfholmen Saknas Oxhagen förr torp Trälbäcken bäck
Hammarby by /Se Kasberget berg? Oxnö arrendegård Trälbäcksvreten gärde
Hasslinge gård Kasberget skogsmark Paulineborg lht Tutviksholmen holme
Hasslinge gård Kavelbro mosse mosse Perstorp torp »Tyresta» skog Saknas
Hasslinge by Killingen udde Ramsdalen gård Uddvarpet notvarp
Hasslinge gd /Se Killingen halvö Rissel hmd Vadegöl vattensamling
Hasslinge gd /Se Killingen udde Rosenberg lht Vandringsudd (?) udde
Husby gd Killingen udde Rosenhill lht Vassholmen, Lilla holme
Husby gd Killingen udde Rosenhill lht Vassholmen, Stora holme
?Husby by Killingen halvö eller udde Rosenhill lht Vaxnäsvik vik
Husby gård Killingen halvö Rudan, Västra gård Vinningen (?) odlad mark
Husby gård Killingen förr ö, numera udde Rudan Västra bebyggelse Vretbergen berg
Husby gd Killingen halvö Rudan, Östra gård Vårdkasberget berg
Husby gård Killingen udde Runebo lht Väsby fjärd fjärd
Husby gd Killingen udde Runeborg lht Väsby lumpen åkermark och moras
Husby gd Killingen udde Rysses torp Ålsjön insjö
?Husby gård Killingen förr ö, nu halvö Råberg lht Ålsjön insjö
Husby gd Killingen udde Råttfällan torp Ålsjöträsk, Lilla vattensamling
Husby by *Killingholmen holme Rödkärr lht Ålsjöträsk, Stora vattensamling
Husby gd Killingskläppen udde Sanda gård Ängemaren odlad mark
Husby gd /Se Killingsströmmen sund Sandbrink stuga, nu borta Ängemarsgrynnan grund
Husby Saknas /Se Kimmarn bergsrygg /Se Sandemar säteri Ängemarsviken vik
Husby gd /Se Kimmarn bergrygg /Se Sandviken torp Ävjamossen mosse
Husby gd /Se Klappen, se Killingskläppen udde Sandvreten torp, nu nedlagt Österängsbacken skogssluttning
?Huset gd *Klappholmen holme Sipängen torp Östra bukten vik
»hwælinsta», se Valsta by Klappstenen grund Sjöstugan lht  
Hässlingeby Saknas /Se Klovkällsmossen mosse Sjöviksborg lht  
Hässlingby Saknas /Se Klovkällsmossen mosse Sjövikslund lht  
Hässlingby by /Se Kläppen udde Sjövreten hmd  
Hässlingby hgd /Se Kläppholmen holme Skogalund torp  
Hässlingby gd /Se Kläppholmen holme Skogshill lht  
Högsta by Knoga udde Skogshyddan lht  
Högsta by Knogaviken vik Skogshyttan lht  
Högsta by Kohagen skogsmark Skogslasses stuga, nu borta  
?Högsta by Kohagen skogsmark Skogsäng torp  
Högsta by Kolartorpsjön sjö /Se Skutan hmd  
Högsta by *Koöhögarn halvö Skäggsmo lht  
Högsta Saknas /Se *Koöhögarn halvö Skälbrunn torp  
Högsta gd:ar /Se Koön holme Skälåker torp  
Jordbro f.d. krog /Se Koön halvö Småhamra arrendegårdar  
Kalvholmen torp Koön holme Småhamra by /Se  
Kalvvik by Koön halvö Snåltäppan torp  
Kalvsvik by Koön halvö Snörom stuga  
Kalvvik by Kråkskär, Lilla skär Sofieberg lht  
Kalvvik gd Kråkskär, Stora skär Solbacken hmd  
Kalvsvik by Kullholmen holme Solberga gård  
Kalvvik gård Kvarnmossen mosse Solsidan lht  
Kalvsvik by Kycklingarna öar Solsättra lht  
Kalvsvik by Kycklingarna holmar Sommarro lht  
Kalvvik gård Kycklingarna holmar Spjutsund stuga  
Kalvsvik by Kycklingarna ögrupp Stadsberga gårdar  
Kalvsvik by ?Kycklingarna holmar Stegsholm gård  
Kalvsvik by Kycklingarna öar Stegsholm pst  
Kalfvik gård Kycklingarne holmar Stenhamra lht  
Kalvsvik by *Kycklingberget berg /Se Stenkulla torp  
Kalvsvik by Kyklingen, se Kycklingarna förr holme, nu ögrupp Stentäppan hmd  
Kalvsvik by Kyklingen, se Kycklingarna holmar Strandvik lht  
Kalvsvik by Kyrkmossen mosse Strömslund lht  
Kalvsvik by Kyrkviken vik Stymninge utgård  
Kalvsvik by *Källebäck Saknas Stymningevik torp  
Kalvsvik by Kärleken skär Sunnansund gård  
Kalvsvik by /Se Kärrmarängsholmen halvö Svartbäcken gård  
Kalvsvik Saknas /Se Ladängarna ägomark Svartbäcken bebyggelse  
Kalvsvik gd:ar /Se Lannak:s wijken, se Lännåkersviken vik Svenslund torp  
Kalvsvik by /Se Lemons backe terräng Svensro torp  
Klena gd Lennocksviken vik Svärdsnäs lht  
Klena gd Lida mosse Sången lht, förr torp  
Klena by lilla Torrbänken, se Lördagen holme Sävnäs torp  
Klena by Lillsjön tjärn Söderby gård  
Klena by *Lindholm holme Söderbytorp rå och rör  
Klåvkällan gård *Lindholmen holme Södersund torp  
Korp-Norrby by Lingonliden ägomark Södersund torp  
Korpnorrby by Liåkersviken vik Tallbacken lht  
Korpnorrby by Lundby gärden åkermark Tallbacken lht  
*Kumbleby Saknas *Lundsberget berg /Se Tallbacken hmd  
Kålängstorp(et) beb. /Se Lustigkulla ägomark Tallmo lht  
Käveråker tp /Se Lyckeby mosse mosse Talludden lht  
Liåker gård Lyckeby mosse mosse Tegeludden lht  
Liåker by Lyckebysjön sjö Teresiaberg lht  
Liåker gård Lycksjöhagen skogsmark Tjursta arrendegård  
Liåker gd /Se Lycksjön sjö Tjurstatorp arrendegård  
Liåker gd /Se Lycksjön sjö Tomta arrendegård  
*Lund Saknas Lycksjön sjö Toreborg lht  
?Lundby gd Långgarn ö Trollbo lht  
?Lundby gd Långgarn ö Trollebo lht  
?Lundby gd Långgarn ö Trumpa? Saknas  
Lundby gd Långgarn ö Tureberg lht  
Lundby gd Långgarn ö Tureberg lht  
Lundby gd Långgarn holme Tutviken gård  
Lundby by Långgarn ö Tyresta gård  
?Lundby f.d. gdr /Se Långgarn, Lilla ö Tyresta gård  
Lännåker by Långgarn ö /Se Tyresta bebyggelse  
Lännåker by Långgarnsfjärden fjärd Täckeråker, Lilla bebyggelse  
Lännåker by Långgarnsfjärden fjärd Täckeråker, Västra gård  
Lännåker by Långgarnsholm holme Täckeråker Västra bebyggelse  
Lännåker by Långgarnsholmen holme Täckeråker, Östra gård  
Lännåker by Långgarnsholmen holme Täckeråker Östra bebyggelse  
Lännåker by Långgarnsudd udde Upp-Betby gård  
Lännåker by Långholmen, se Långgarn holme Vadet gård  
Lötkärr torp Långholmen holme Vadet bebyggelse  
Mörby by Långholmen holme Valsta gårdar  
Mörby by Långmossen mosse Vaxnäs torp  
Mörby by Långmyran ägomark Vega lht  
Mörby by Långsjön sjö Vändelsjö gd  
Mörby by Långängen ägomark Vändelsjö gd  
Mörby by Länåkersviken vik Vendelsö poststation  
Mörby by /Se *Lännåkersskogen skog /Se Vendelsö pst  
Mörby by Lännåkersviken vik Vendelsö traktnamn  
?Mörby gd Lännåkersviken vik Vändelsö gård  
Mörby Saknas /Se Lännåkersviken vik Vändelsöborg lht  
Mörby gd /Se Löpanträsk sankmark Vändelsökrogen förr krog  
Nor gård Lördagen holme Vikenshöjd lht  
Nor gd Lördagen holme Vilan lht  
Nor gd Lördagen holme Vilan lht  
Nor gd *Lördagen holme Vretaberg torp  
Nor gård Lördagen holme Vreten torp  
Nor gd Lövholmen holme Vänersborg lht  
Nor gd /Se Lövholmen holme Väsby arrendegård  
?Norrby by Majas buske kobbe Västerdalen lht  
Norrby by Mejsgarn holme Växjö lht  
?Norrby gd Majsgarn holme Åbrunna gård, nu nedl.  
Norrby gd /Se Majsgarn (resp. Mejsgarn) holme Ålöhamn strömmimgsfiske  
*Näsby Saknas Majsgarn, se Mäjsgarn holme Årsta säteri  
Näsby lg /Se Mejsgarn ö Ävja torp  
Orste, se ?Årsta hg Mejsgaarn holme Ösby. Västra arrendegård  
Oxnö gård Mejsgarn ö Ösby, Östra arrendegård  
Oxnö gd *Morudden udde Ösbybro arrendegård  
Oxnö gård Muiskiär, se Mejsgarn holme Östergården del av Kalvsvik  
Oxnö gd Mysingen fjärd Österhaninge kyrkogårdstomt, se 2 Kyrkogården Saknas  
Oxnö gd /Se *Måbergsskär ö Österhaninge skola bebyggelse  
Pålsund beb? /Se Måbärsskär holme Österäng gård  
Rysses torp /Se Måbärsskär skär    
[Saarlöga] Saknas Mäiskarn, se Mejsgarn ö    
Sanda hg Mäjsgarn holme /Se    
?Sanda herrg *Märskarn holme    
Sanda hg Mödomen holme    
Sanda hg Mödomen holme    
Sanda hgd Mörudden udde    
Sanda hgd Nordankärrsberget berg    
Sanda herrgård Norrby mosse mosse?    
Sanda herrgård Norrholmen, se Huvudholmen, Lilla holme    
Sanda gd Norrskogen skogsmark    
Sanda by Norrängen ägomark    
Sanda gd Norrängen ägomark    
Sanda gd Norsträsk terräng?    
Sanda by Nygrynnan grund    
Sanda gd Nämdö ö /Se    
Sanda hg /Se Näset skogsmark    
Sanda Saknas /Se Näsudden udde    
Sanda gd /Se Orsängen terräng    
Sandemar fideik., samh. /Se Oxnö triangelpunkt    
Sandemar hg *Oxenöhuvud udde    
Sandemar herrg Oxnö huvud udde    
Sandemar hgd Oxnö huvud udde    
Sandemar herrg Oxnöudden udde /Se    
Sandemar hg Pommern näs    
Sandemar hgd Pottan vik    
Sandemar hg Pottan vik /Se    
Sandemar hgd /Se Pålsund sund? /Se    
Sandemar gd /Se *Raggholmen holme    
Sandemar hg /Se *Ragön holme    
Sandemar gods /Se Ramsjön sjö    
Sandemar hgd /Se Ramsjön sjö    
Sand(e)mar gods? /Se Ramskär, se Rönnskär holme    
Skogalund Saknas /Se Rogholm, Roghol., se Rågholmen holme    
Småhamra by Rogholm, se Rågholmen ö    
Småhamra by Rogön, se Rågholmen ö    
Småhamra by Roligheten ägomark    
Småhammar by Rotholmen, Lilla holme    
Småhamra by Rotholmen, Stora holme    
Småhamra gd /Se Rudasjön, Nedre sjö    
Snuggstugan lht /Se Rudasjön, Övre sjö    
Snuggstugorna lägenheter /Se *Ruda skans borglämning /Se    
Solberga Saknas Ryssedal terräng    
Solberga gd /Se Ryssevik vik    
Spjutsund torp Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen ö    
Stadsberga by Rågholmen holme    
?Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by Rågholmen holme    
Stadsberga by /Se Rågholmen holme    
Stadsberga by /Se Rågholmen holme    
Stadsberga by /Se Rågholmen holme    
Stadsberga by /Se Rågholmen holme    
*Stalberg Saknas Råttfällan ägomark    
Stegsholm herrg. Rönnskär holme    
Stegsholm by Rönnskär skär    
Stegsholm herrg Rönnskär skär /Se    
Stegsholm gd *Sandemarsfjärden fjärd    
Stegsholm Saknas /Se *Sandemarsfjärden (resp.*Sandhamnsfjärden) fjärd    
Stegsholm gd /Se *Sandemarsfjärden fjärd    
Stegsholm gd /Se Sandemarsfjärd fjärd    
Stegsholm herrgård /Se Sandemarsfjärd fjärd    
Stegsholm gd /Se *Sandemarslandet landområde    
*Stensborg förr slott /Se *Sandhamnsfjärden fjärd eller vik    
*Stensborg förr slott /Se *Sandhamnsfjärden fjärd    
?Stymninge gd *Sandhamnsfjärden vik    
?Stymninge gård Sandvreten terräng    
Stymninge gård Simpviken vik    
Stymninge by Simpviksholmen udde    
Stymninge gd Sipängen ägomark    
Stymninge gd /Se Skalludden udde    
Stymninge gd /Se Skalludden udde    
*Stynæborg, se *Stensborg förr slott /Se Skattkällsåkrarna åker    
Stäket förr försvarsanläggning /Se *Skinnarängen äng    
?Söderby hg Skogarn halvö /Se    
?Söderby hg, samh Skälåkers holme udde    
Söderby gård Skälåkersviken vik    
Söderby gd Skärbåtsholmen holme    
Söderby by Skäret ö    
Söderby Saknas Slomossen mosse    
Söderby hg Smörasken skogsmark    
Söderby Saknas /Se Solön ö    
Söderby gd /Se *Spjutsund sund    
Tjursta Saknas /Se Spjutsund sund    
Tjursta gd /Se Spjutsundsängen ängsmark    
Tjursta gd /Se Spångaberget terräng    
Tomta gd Stegsholmsviken sjö    
Tomta gård Stegholmen del av ö    
Tuppstugan hus /Se Stegsholm förr ö /Se    
Tyresta gd Stengrund, se Nygrynnan grund    
Tyresta by Stensjön sjö    
Tyresta by Storkärret mosse    
Tyresta by Strömbron bro    
Tyresta by Stymningeviken vik    
Tyresta by *Sundbrink höjd    
Tyresta gd Svartsjön sjö    
Tyresta gd Svärdsnäsvik vik    
Tyresta gd Sävkärr kärr    
Tyresta gd Sävkärrs mosse mosse    
?Tyresta by /Se *Söderby äng Saknas    
Tyresta Saknas /Se *Tallholmen holme    
Tyresta gd /Se Tallholmen holme    
Tyresta by /Se Tjursjön sjö    
Tyresta Saknas /Se Tjursjön sjö    
Tyresta by /Se Tjursjön sjö /Se    
Tyresta gård /Se *Toeklön holme    
Täckeråker gård *Tokklon holme    
Täckeråker gd Toklo (resp. Tuklo) holme    
Täckeråker gd /Se Toklo ö    
»vdby» beb. Toklo holme    
*Uddby Saknas Toklo (resp. Tuklo) holme    
*Upby Saknas Toklo holme    
Upp-Betby gd /Se Toklo holme    
*Utby Saknas Toklo ö    
*Valsholmen Saknas *Torbanken holme    
[Valsholmen] Saknas Torbenken, se Torrbänken holme    
Valsta by *Torbänken, L. holme    
Valsta by *Torrbanksholmarna holmar    
Valsta by Torrbänken holme    
Valsta by Torrbänken holme    
Valsta by Torrbänken holme    
Hvalsta by Torrbänken holme    
Valsta gårdar Torrbänken holme    
Valsta gd:ar /Se Torrbänken holme    
Valsta by /Se Torrbänken holme    
Hwelinstadh, se Valsta by Torrbänken holme    
*Velsnesta gård Torrbänken holme    
Vendelsö hg Torrbänken holme    
Vändelsö herrg Torrbänken holme    
Vändelsö hg Torrbänken holme    
Vändelsö hg Torrbänken ö    
Vendelsö hg *Torvbänken holme    
Vendelsö hgd Trumpa triangelpunkt    
Vendelsö hgd Trylen tjärn    
Vändelsö bebodd ö Trylen sjö /Se    
Vendelsö herrg Trädgårdsgrundet skär    
Vändelsö by Trälbäcken bäck    
Vändelsö hg Träsket tjärn    
Vändelsö Saknas /Se Träskmyran kärr    
Vändelsö gd /Se Tuklo holme    
Vendelsö Saknas Tuklo ö    
Vändelsjö gd /Se Tuklo holme    
Vendelsö gods /Se Täppan ägomark    
Vendelsö villasamhälle /Se Törngrundet skär    
Väsby gd /Se Ungfars kärr kärr    
Åbrunna gård Ungfars mosse mosse    
Åbrunna Saknas /Se Vadsviken vik    
Åbrunna förr gd /Se Valstaberget triangelpunkt    
Årsta hg /Se Valsta hage terräng    
Årsta hg Valsta kulle kulle    
Årsta hgd Vandringsudd udde    
Årsta hgd Vassholmen, Stora holme    
Årsta hg Vassholmen holme    
Årsta hgd Vassholmen, Lilla holme    
Årsta hg Vasholmen, St. holme    
Årsta hg Vasholmen, Stora holme    
Årsta gd Vassholmen, Stora ö    
Årsta herrg *Vastholmen holme    
Årsta hg Vinterkärren kärr    
Årsta hg *Vägarn udde    
Årsta hg Wäsbofierden, se Väsbyfjärden fjärd    
Årsta herrg *Väsbofjärd fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärd fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärden fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärd fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärden fjärd    
?Årsta hg Väsbyfjärden fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärden fjärd    
Årsta hg Väsbyfjärden fjärd    
Årsta hg Västerskogen skogsmark    
?Årsta hgd /Se Västerskogsvreten ägomark    
Årsta herrg Västertäppan skogsmark?    
Årsta herrg. Årsjöbäcken bäck    
Årsta hg Årsjön sjö    
Årsta hgd Årsjötjärnen tjärn    
Årsta hg Årsjöträsk terräng    
Årsta hg Åvadal skogsmark    
Årsta hg Ängemaren ägomark    
Årsta hg Ängemarsgrynnan grund    
Årsta hg Ävjamossen mosse?    
Årsta hg *Ösbolandet område    
Årsta hg *Österfjärden fjärd    
Årsta hg Österfierden, se Långgarnsfjärden fjärd    
Årsta hg Österhaninge skärgård Saknas    
Årsta hg Österhaninge skärgård Saknas    
Årsta hg Österudden udde    
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg /Se      
Årsta Saknas /Se      
Årsta säteri /Se      
Årsta gd /Se      
Årsta hg /Se      
Ävjabro tp /Se      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
*Östenvik f. gård      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.