ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Turinge socken : Öknebo härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 492 Naturnamn : 395 Bebyggelsenamn : 450 Naturnamn : 370
Turinge sn Almnäsberget berg Turinge sn Almsjömosse mosse
Turinge sn Almsjömosse mosse Turinge sn Almsjön sjö
Turinge sn Almsjömosse mosse Adolfsro lht Almviken vik
Turinge sn almsiön, se Almsjön sjö Almlunda lht Alåkrarna gärden
Turinge sn Almsjön sjö Almsjön lht Asphagen hage
Turinge sn Almsjön sjö Almsjötorp, se Almsjön Saknas Asphagen hage
Turinge sn Almsjön sjö Almvik lht Axeldalsviken vik
Turinge sn Almsjön sjö Anneberg lht Avröjda udden udde
Turinge sn Almsjön sjö Axeldal lht Bastetäppan gärde
Turinge sn Almsjön sjö /Se Axeldal lht Bastutäppan åker
Turinge sn Alphyddan hydda? Backkrönet lht Bergaviken vik
Turinge sn Andersstuguvreten ägomark Baggebol gård Björkkärret kärr
Turinge sn andå Wiken, se Ånersåviken vik Baggebol gård Björkmossen mosse
Turinge sn Berga ö udde Berga gård Björknäsudd udde
Turinge sn Berga ö terräng Berga by Björknäsviken Saknas
Turinge sn Biörck näset, se Björknäsudd udde Bergdalen lht Björkviken vik
Turinge sn *Björkfjärden fjärd Berghem lht Björkviksmossen mosse
Turinge sn /Se Björkkärret, Stora kärr Bergshamra lht Björkviksviken vik
Turinge sn Björkmossen terräng Bergshyddan lht Björnhagen hage
Turinge sn Björkmossen mosse Bergåsa lht Björnkärret kärr
Turinge socken Björknäsudd udde Betania bönhus Björnmossen mosse
Turinge sn Björknäsudd udde Björkesta lht Björnäsmosse mosse
Turinge socken Björknäsudd udde Björkhagen lht Bommersviksjön sjö
Turinge socken Björkviken vik Björknäs gård Bommerviksviken vik
Turinge socken Björkviken vik Björksäter lht Borgberget berg
Turinge sn Björkviksmossen mosse Björkudden lht Borgen, Nedre gärde
Turinge socken Bjönrkärret ängsmark Björkvik lht Borgen, Övre gärde
Turinge sn Björnnäsudd udde Björkåsen lht Borgsberg berg
Turinge sn Blåport brukningsväg gnm skog Björnnäs torp Borrsjön (?) sjö
Turinge sn Blåport terräng Björnnäs gård Bruksgärde gärde
Turinge sn Bommersviksviken vik Björnnäs bebyggelse Brygghusviken vik
Turinge sn Borgberget terräng Björnnäskogen bebyggelse Brännena skog
Turinge sn Borgberget höjd Blomåkra lht Brännmossen mosse
Turinge sn Borgen del av ägomark Bommersvik gård Byggegärdet gärde
Turinge sn Borgå terräng? Borgen Saknas Byhagsgärdet gärde
Turinge sn Brygghusviken vik Borgen förr lht Byholmen holme
Turinge sn Brygghusviken vik Borgå torp Bykudden udde
Turinge sn Brännan terräng Borgå lht Bylammen göl
Turinge sn Brännan terräng Bosäter lht Bystaberget berg
Turinge sn Bylammen sjö Bredvik lht Byängen äng
Turinge sn Bylammen sjö Brokvarn lht Båglabergen berg
Turinge sn Bylammen tjärn /Se Brolunda lht Båglamossen mosse
Turinge sn Bystaberg triangelpunkt Bruket, Nedre förr pappersbruk Båglan gärde
Turinge sn Byängen terräng Bygget lht Bångsvik vik
Turinge sn Byängen terräng Bysta by Bårsjöfly kärrsjö
Turinge sn Båglabergen skogsmark Bysta, Lilla bebyggelse Bårsjön sjö
Turinge sn Båglamossen mosse Bysta Stora bebyggelse Bårsjön, se Bårsjöfly Saknas
Turingse sn Bårsjön sjö Båglan lht Bårsjön sjö
Turinge sn Bårsjön sjö Bångsta gård Djupviken sjö
Turinge sn Bårsjön tjärn Bångsta förr gård Djupviken sjö
Turinge sn Bårsjön sjö Charlottenberg Saknas Ekudden udde
Turinge sn Borsjön sjö /Se Charlottenberg lht Ekuddholmarna holmar
Turinge sn Bårsjön sjö /Se Dalhem lht Eriksbergsbacke landsv.-backe
Turinge sn Diupsiön, se Djupviken sjö Dammköket förr lht Farfars vret förr åker
Turinge sn Djupviken sjö Dammstugan lht Fattiggrundet grund
Turinge sn Djupviken numera igenväxt sjö Dammtorp lht Finkarskogen skog
Turinge sn Djupviken tjärn Djurstaberg lht Finnvreta hage
Turinge sn Djupviken sjö Djurstaberg lht Fiskarån å
Turinge sn Eknäsmossen mosse Egebo lht Fjällen utmark
Turinge sn Ekudden udde Egelsjön, se Igelsjön Saknas Fly kärrmark
Turinge sn Ekuddholmarna holmar Egesta lht Fräkenkärret odling
Turinge sn Ekuddholmarna holmar Ekberga lht Furuholmen, Stora o. Lilla holmar
Turinge sn Engzlamen, se Hundsjön sjö Ekensberg, se Kråkhopp Saknas Gnällhagen hage
Turinge sn Farfars udde udde Ekhamra lht Gnällodlingen åker
Turinge sn Fattiggrundet grund Ekliden lht Grillsesbänk udde
Turinge sn Fjälla hage terräng Eknäs Saknas Grindskogen skog
Turinge sn Furuholmen, Lilla holme Eknäs lht Grindviken vik
Turinge sn Furuholmen, Lilla holme Eknäset lht Grönalundsgärdet gärde
Turinge sn Furuholmen, Stora holme Ekudden lht Gummarholmarna holmar
Turinge socken socken /Se Furuholmen, Stora holme Elsaborg Saknas Gummarholmarna holmar
Turinge kyrka kyrka /Se Fäfot betesmark Elsaborg lht Gärdsberget berg
Turinge sn /Se Fäfot ägomark Eriksberg lht Hagstugan åker
Turinge sn /Se Gravbacken skogshöjd Eriksberg förr torp Hagtäppan åker
Turinge sn /Se Gravbacken terräng med fornlämning /Se Eriksborg lht Hammarhagen hage
Turinge sn /Se Grindviken vik Eriksdal Saknas Hammarskällaviken vik
Turinge sn /Se Grindviken vik Eriksdal lht Harmossen mosse
Turinge sn /Se Gummarholmarna holmar Erikslund lht Hemgärdet gärde
Turinge sn /Se Gummarholmarna holmar Fjälla förr gård Hemängen äng
Turinge samh. o sn /Se Gärdsholmen, Lilla holme Fornboda lht Herrviken vik
Turinge sn /Se Haglammen sjö Forshammar lht Herrängen äng
Turinge sn /Se Haglammen sjö Fredriksberg lht Herrängen åker
Turinge sn /Se Haglammen tjärn /Se Fridensdal lht Hullings skär holme
*Akerby försvunnen gård Hammaren terräng Fridhem lht Hundsjön sjö
Almsjön, förr Almsjötorp gd /Se Hammaren terräng Fridhäll lht Hundtäppan gärde
Baggebol gård /Se Hammaren el. Turinge Hammar halvö /Se Furesta lht Hundudden udde
?Berga gård *Hamntäppestaven gränsmärke Furuborg lht Hundängen äng
Berga gård Herrviken vik Furuhall lht Hålviksberget berg
Berga gård Herrviken vik Furuliden lht Hårsmossen mosse
Berga gård Herrviksfjärden del av sjö Furuskog lht Hästhagen hage
Berga by Herrviksfjärden del av sjö Gammeltorp lht Hästhagen hage
?Berga gd *Hjelmsättrastaven gränsmärke Gjutvreten, se Jutvreten Saknas Hästhagsbacken skogsbacke
Berga gd Hoppet skogsmark Gjutvreten, se Jutvreten Saknas Hästhagsudden udde
?Berga gd Horsmossen mosse Gläntan lht Hästhagsviken vik
Berga gd Horsmossen mosse Granberga lht Hästhuvkärret kärr
Berga gd Hundsjön sjö Granebo lht Hästhuvudet udde
?Berga gd Hundsjön sjö Graneskog lht Högledhagen hage
Berga Saknas /Se Hundtäppan ägomark Granhem lht Hökmossen mosse
Berga by /Se Hundtäppan ägomark Granliden lht Hökö ö
Berga by /Se Hundudden udde Grind lht Igelsjön sjö
Björknäs gård /Se Hundudden udde Grindstugan lht Igelsjön sjö
Björnäs gård Hällarna grund Grindstugan lht Jägarskogsudd udde
?Björnäs gd Hällarna hällar Grindstugan stuga Kattkärrsmosse mosse
Björnnäs gård /Se Hökön ö Grävsten lht Kattlammen sjö
Björnnäs torp Hökön ö Grönalund förr torp Killingudden udde
*Biörnstorp Saknas /Se Hökön ö Gunnebo lht Klubbenskärr kärr
Bommersvik gård /Se Igelsjön sjö Gustavslund lht Klubberget berg
Bysta gårdar /Se Igelsjön tjärn Gustavslund förr lht Klubbholmarna holmar
Bysta, St. o. L. Saknas /Se Igelsjön sjö Haga lht Klubbudd udde
Bångsta för gård /Se Jakobsholmar holmar Hagaberg lht Klämavik vik
Charlottenberg lht /Se Jakobsholmar holmar Hagby lht Knatraviken, se Tjärdalen Saknas
»Elleby» Saknas »jngasa» förr tingsställe Hagalund Saknas Kohagen hage
»Elleby» beb. *Jäbrostaven gränsmärke Hagalund lht Kolarstubacken landsv.-backe
Fjälla förr gård /Se Jägarskogsudden udde Hagstugan förr torp Konungholmen holme
Grävsten lht /Se Järndammen tjärn Hammaren lht (?) Konungholmen holme
*Hagha torp Kampestasiön, se Kämstasjön sjö Hammaren lht Korpö ö
Hammarskällan lht /Se Kassörsbacken höjd Hammarskälla lht Koudden udde
Hedetorp gård /Se Kassörsbacken terräng med fornlämningar /Se Hedetorp, se Herrvik Saknas Krampabacken landsv.-backe
Herrlöten lht /Se Kattlammen sjö Hemmet lht Kranglaviken vik
Herrvik gård /Se Kattlammen tjärn /Se Henriksberg lht Kristinelundsviken vik
Herrvreten lht /Se Klubben, se Kråkön ö Hermansberg lht Krokdansen gärde
Hjulsätra lht /Se Klubbudd udde Herrlöt torp Kråksjön mosse
Hjälmängen gård Klubbudd udde Herrlöt Saknas Kråkskiftet åker
*Hælmeng torp Klämmavik vik Herrlöt lht Kråkö ö
Hjälmängen lht Klämmavik vik /Se Herrvik gård Kulleråkern åker med kulle
Hjälmängen lht /Se Konungholmen skogsholme Herrvreten lht Kullänga äng
Hökmossen by Konungholmen terräng Hillemo lht Kullängsbacken åker
Hökmossen gård /Se Kranglaviken vik Hjulsättra Saknas Kumlaberget, se Gärdsberget Saknas
Hökmossen torp Kranglaviken vik Hjulsätra lht Kumlaberget berg, triangelpunkt
Hökärr gård /Se Kristinelundsviken vik Hjulsättra bebyggelse Kvarnlötsränneln bäck
Igelsjön gård och sjö /Se Kristinelundsviken vik Hjälmängen Saknas Kvarnlötviken vik
*Ingåsa förr tingsställe Krokängen ägomark Hjälmängen lht Kvarnängen åker
*Ingåsa förr tingsplats Kråksjön kärr Hyddan lht Kyrkhagen hage
*Ingåsa f. tingsställe Kråkön ö Hälsingdal Saknas Kyrkmossen mosse
Ingåsa tingsplats Kråkön ö Hälsningdal lht Kyrkvreten gärde
*Ingeåsa tingsplats Kräftholmen holme Hälsningdal bebyggelse Källarbergen berg
Ingåsa tingsplats Krumla Gärdsberg triangelpunkt o. fornlämningar /Se Högfjäll lht Källarbergs mosse mosse
Yngsåsen f. tingsplats *Kumlaskogen skog Högled lht Källhagen hage
Ingasa förr tingsställe Kvarnlötsrändeln bäck /Se Högloft förr båtsmanstorp Källstycket gärde
Ingasa förr tingsställe Kvarnlötsviken vik Högloft lht Källsviken vik
Ingasa förr tingsställe Kvarnlötsviken vik Högås lht Kämstaborg annat namn för Borgberget
*Ingåsa förr tingsställe Kvarnmora ägomark Hökmossen gård Kämstasjön sjö
[Ingåsa] Saknas Kvarnmora ägomark Hökärr gård Kämstasjön Saknas
Ingåsa förr tingsställe Kvarnmora borg fornborg Hörningsdal lht Kämstasjön sjö
Ingeasa tingsställe /Se Kyrkmossen mosse Höstens förr soldattorp Ladvikstoräng förr slåttermark
Johannisdal Saknas /Se Källhagen ägomark Idalund lht Laggarkärret kärr
Jägarskogen lht /Se *Kämsta borg borglämning /Se Igelsjön lht Laggarängen äng
Kimber? beb. /Se Kämstaborg fornborg /Se Jennyhill lht Lerviken vik
Kjulsta? Saknas /Se Kämstaborg fornborg Johannesdal lht Lerviken vik
Klubben gård /Se Kämstasjön sjö Jonsborg lht Lerviksholmen, Stora o. Lilla, se Ekuddholmarna Saknas
Krummeltorp lht /Se Kämstasjön tjärn Jutvreten Saknas Lillgärdet gärde
Kumla by Kämstasjön sjö Jutvreten lht Lillhagsplogen åker
Kumla by Laggartorp ängsmark Jutvreten bebyggelse Lillkumlagärdet gärde
Kumla by Laggartorp f.d. torp? Jutvreten bebyggelse Lillryssjön, se Ryssjön Saknas
Kumla by Lamsiön, se Haglammen sjö Jägarskogen lht Lillsanda åker
Kumla by lamsiön, se Bylammen sjö Jönsenstorp förr torp Lill-Turingen del av Turingen
?Kumla by »Lamsiön» tjärnar /Se Kaptensro lht Lillvartmossen mosse
Kumla by Lerviken vik Karelen torp Lillängen äng
?Kumla by Lerviken vik Karelen lht Lillöudd udde
Kumla by Lillsanda ägomark Karlsberg lht Limpan ö
?Kumla by Lillvartsjön sjö /Se Karlsborg Saknas Lugnekärret åker
Kumla by Lill - Vartåsjön sjö Karlsborg lht Lundesjön sjö
Kumla by Limpan kobbe Karlshem lht Lundesjön sjö
Kumla by Limpan holme Karlshill lht Lungsängshagen hage
Kumla by Loppan kobbe Karlshäll lht Lustigkulle gärde
Kumla by Lugnet terräng Karlslund lht Långbro mosse mosse
Kumla by Lugnet ägomark Karlsro lht Långmossen mosse
Kumla by Lundesjön sjö Katrineberg lht Långmossen mosse
Kumla by Lundesjön sjö Klippan lht Långsjön sjö
Kumla, Västra Saknas /Se Lundesjön sjö Klockargården klockargård Långudden udde
Kumla, Västra gd /Se Lusthusberget udde Klubben gård Lövnäsbergsberget bergsudde
Kumla, -Östra - Saknas /Se Lustigkulle skogbeväxt kulle Kolarstugan lht Lövnäsudden udde
Kumla, Östra Saknas /Se Lustigkulle terräng Kranglan torp Magasinsviken vik
Kumla, Östra gd /Se Långdal ägomark Kranglan lht Malmsjön insjö
Kumla gård /Se Långdal ägomark Kristinelund Saknas Malmsjön sjö
?Kumla, Östra gd Långgärdet ägomark Kristinelund lht Malmsjön sjö
Kumla, se Väster- och Österkumla by Långgärdet ägomark Krummeltorp lht Mansviken vik
Kumla gdr /Se Långmossen mosse Kråkhopp lht Mansviksnäs udde
Kumla by /Se Långsjön sjö Kråkhoppet lht Marstabrake vik
Kumla, Västra gd /Se Långsjön sjö Kumla, Lilla gård Mellanborgen gärde
Kumla, Östra gd /Se Löfnäset, se Lövnäsudden näs Kumla,Lilla förr gård Miaren sjö
Kungsbro prästgård /Se Lökängen ägomark Kumla, Västra gård Miaren sjö
Kungsbro gd /Se Lövnäsudden näs Kumla, Västra o Östra gårdar Miaren sjö
Kvarnlöt lht /Se *Lövstafjärden fjärd Kumla Västra bebyggelse Mindalssjön sjö
Kvarnmora gård /Se Malmsjön sjö Kumla, Östra gård Mindalssjön sjö
Källsvik gård /Se Malmsjön sjö Kumla Östra bebyggelse Moseudd udde
Källtorp gård /Se Malmsjön sjö Kungsbro prästgård Myssjö ö
Kämsta by Malmsjön sjö Kungsbro bebyggelse Myssjöklubb udde
Kämsta by Mansviken vik Kvarnlöt Saknas Norrfjäll åker
Kämsta by Mansviken vik Kvarnlöt lht Norrfjällsgatan väg
Kämsta by Mansviken vik /Se Kvarnmora bs Norrfjällsodlingen gärde
Kämsta by Mansvik kalvar grund Kvarnmora gård Norrlinda åker
Kämsta by Mansvik kalvar stenar Kyrkoherdebostället, se Kungsbro Saknas Norrlundsbergen berg
Kämsta by Mansviksnäs näs Källhagen lht Norrlundsgärdet gärde
Kämsta by Mansviksnäs udde Källsvik gård Norrängen åker
Kämsta by Mansviksnäs udde /Se Källtorp, se Hökärr Saknas Norrängen äng
Kämsta by Meean, se Miaren sjö Kämsta by Norshålet vik
Kämsta by Miaren sjö Kämsta by Notholmen holme
Kämsta by Miaren tjärn Kämstabyn Saknas Nyckelkärret kärr, nu odlat
Kämsta by Miaren sjö Kämstaborg lht Nyhagen hage
Kämsta by Miaren sjö /Se Kärr bondgård Nyhagskärret kärr
Kämsta by Miaren sjö /Se Kärr lht Nyhagsmossen gärde
Kämsta by Mindalssjön sjö Ladvik gård Nykärret kärr
?Kämsta gdar Mindalssjön tjärn Ladvreta lht Nyängen mosse
Kämsta gdar Mindalssjön sjö Laggartorp torp (?), nu borta Näset landtunga
Kämsta gdar Moseudd udde Laggartorp förr torp Näskärret kärr
Kämsta by Moseudd udde Larsberg lht Näsviken vik
Kämsta by Myssjö ö Larsro lht Ocean gärde
Kämsta by Myssjöklubb udde Lidenhov lht Oxhagen hage
Kämsta by /Se Myssjöklubb udde /Se Lilleskog lht Oxhagen hage
Kämsta by /Se Måsnaren sjö Lillhaga lht Oxhagen hage
Kämsta gdr /Se Norrlund terräng Lillgården lht Oxhagsberget berg
Ladvik gård /Se Norrlund terräng? Lillkök torp Oxhagsberget berg
Lillkimbler? beb /Se Norr ÿngen, se Yngen, Norra sjö Lillkök lht Oxhagskärret kärr
Långbro gd Norryngen, se Norra Yngern sjö Lillstugan lht Oxhagsodlingen åker
Långbro gd Norrÿngen, se Yngern, Norra sjö Lillsäter lht Oxvreten hage
?Långbro gd Notholmen holme Lillvartå förr lht Oxsvängen åker
Långbro Saknas Notholmen holme Lillängen torp Pannkärr kärr
Långbro gd Nyckelkärret ägomark Lindebo lht Perstäppan odling
Långbro (h)gd Nyckelkärret ägomark Lindås lht Persudden udde
?Långbro gd Nyängsbacken terräng Linneaborg lht Prästgårdsberget berg, triangelpunkt
Långbro gd Näsholmarna, se Gummarholmarna holmar Lugnet förr stuga Prästgårdsberget berg
?Långbro gd Näsån sund Lugnet lht Prästgårdshagsberget triangelpunkt, berg
Långbro gd Näsån del av sjö Lugnet stuga Prästgårdshagsberget, se Prästgårdsberget Saknas
?Långbro gd Orrbacken skogshöjd Lunda lht Pådalsäng ängsmark
?Långbro gd Orrbacken terräng Lungsängen förr torp Pådalsäng åker
Långbro gd /Se Oxvreten skogsmark Lyckås lht Ribbhagsgärdet gärde
Långbro gård /Se Persudden udde Långbro gård Rimsjön sjö
Långdal förr lht /Se Persvreten ägomark Långdal Saknas Rimsjön sjö
Lövdal gård /Se Prästgårdsberget berg Långdal förr lht Risstycke gärde
Lövnäsberg gård /Se Påldalen ägomark Långdal förr gård Rothugget hage
Lövtorp, nuv. Lövdal gård /Se Påldalen ägomark Lökängen lht Rothugget skog
Mansvik gård /Se Rimsjön sjö Lövdal gård Ruda uppodlad mosse
Mansvik torp Rimsjön sjö /Se Lövhyddan lht Runebäcksjö, se Runnbäckssjön Saknas
Marsta herrgård Rimsjön sjö Lövnäs lht Runnbäckssjön sjö
Marsta gd Ronnebäcken, se Runnbäckssjön sjö Lövnäsberg gård Ryhagen hage
Marsta Saknas /Se Runnbäckssjön sjö Lövtorp, se Lövdal Saknas Ryssjön sjö
Marsta by /Se Runnbäckssjön sjö Malma lht Ryssjön sjö
Marsta gård /Se Runnbäckssjön sjö Malmgården lht Räfsängen äng
Marsta gd /Se Runnön ö /Se Malmliden lht Räfsängen åker
Marsta gd /Se Ryssjön sjö Malmtorp Saknas Räfsängsbacken skogsbacke
Mindal lht /Se Ryssjön sjö Malmtorp lht Rävlöt åker
Mindal beb. /Se Ryssjön sjö Mansvik gård Römossen mosse
Mörby by Ryssjön sjö Mariedal Saknas Sandahagen hage
Mörby hg Rävlöt ägomark Mariedal lht Sandtorpsviken vik
Mörby herrgård Rävlöt ägomark Mariehill lht Sandudden udde
Mörby hg Sandarna ägomark Marielund lht Sanduddmossen mosse
Märby hg Sandtorpsviken vik Marsta gård Sjöbackasjön, se Lundesjön Saknas
Mörby by Sandtorpsviken vik Marsta by Sjöhagen hage
Mörby gård Sandudden udde Mellanberg torp Skabbhagen hage
?Mörby hg Sandudden udde Mindal avs. Skabbplogen åker
Mörby by Sjöbacke skogsmark Mindal lht Skansberget berg
Mörby by Skarpårby ägomark Märtlund Saknas Skarpårby åker
Mörby by Skepparholme holme Märtlund lht Skepparholme udde
Mörby by /Se Skiraberget berg Mörby by Skjuthagen hage
Mörby by /Se *Skirastaven gränsmärke Mörby bebyggelse Skogsstutäpper gärden
Nibble gd Smedjebacken skogshöjd Nerstuga Saknas Skolhagen hage
Nibble gd Smedjebacken terräng med fornlämning /Se Nibble förr gård Skrapgärdet gärde
Nibble gd Smörasken holme Nibblelund lht Skräddartäppan åker
Nibble gård Smörasken holme Norrfjäll f.d. gård? Smedhagen hage
Nibble gd Stadaviken vik Norrlund förr torp Smedskiftet gärde
Nibble gård Stadaviksmossen mosse Norrmyr lht Smens gryta strand
Nibble gård Stafholmen, se Svalholmen holme Norrtorp torp Smörasken holme
Nibble gd Stavholmen holme Norrtorp lht Snickarbacken backe
Nibble gård Stavholmen holme Novilla lht Snickarbacksgärdet mark
?Nibble gd *Stavrumsberget berg Nyckelkärr förr torp Stackudden udde
Nibble gård *Stavrumsstaven gränsmärke Nyboda lht Stada udde udde
?Nibble gd Stjärnabacke vägbacke Nyborg lht Stadavikmossen mosse
?Nibble hg Stjärnabacke terräng Nyhagen gård Stadaviksviken vik
Nibble förr gård /Se Storkärr ägomark Nyhagen lht Stavarholmen holme
Nykvarn tätort /Se Storkärr ägomark Nyhagen lht Stavholmen holme
Nykvarn samhälle /Se Storängsviken vik Nyhammar kvarn Stenamerika gärde
Nykvarn Saknas /Se Stubbäng ägomark Nyhammar bebyggelse Stenkälla åker
Näs gård Stutmossen terräng Nyhem lht Stenkällsmossen mosse
?Näs gd Stutmossen mosse Nykvarn gård Stjärneredden gärde
Näs gård /Se Stålbruksdammen tjärn Nyland torp (förr) Stjärneskog skog
Näs, se även *Turingenäs beb. Sundsborg fornborg /Se Nyland lht Stora täppan åker
Onasta, se Ånsta säteri Sundsborg fornborg Nyslott förr lht Storkällsåkrarna gärden
Påldal förr lht /Se Sundsvik terräng Näs gård Storkärr åker
Runnbäcken gård /Se Sunds-Wiken, se Sundsörsviken vik Näs gård Storsanda åker
Rävlöt gd /Se Sundswijken, se Sundörsviken vik ?Näsvreten torp /Se Storskogen skog
Rödvik lht /Se Sundsörsviken vik Olvarskrog torp, förr krog Storängen gärde
Sandtorp gård /Se Sundsörsviken vik Olvarskrog lht Storängen äng
Sjöberg gd Sundsörsviken vik Oskarsborg lht Storängen åker
Sjöbergstorp gård /Se Sundsörsviken vik Parkudden lht Storängen äng
Sjöborg gård Sundsörsviken vik Pettersberg lht Storängen äng
Sjöborg gård /Se Svalholmen holme Pådal (?) Saknas Storängen äng
?Skälby gd Svalholmen holme Påldal förr lht Storängen äng
Skälby gd Svallängen ägomark Ragnhildsborg lht Storängsbacke gärde
Skälby gård Svallängen ägomark Ragnhildsborg lht Storängshalsen åker
Skälby gd Svartviken, Lilla vik Ringsjöborg lht Storängsviken vik
Skälby gd Svartviken, Stora vik Rosenberg lht Storängsviken vik
Skälby gd:ar Svenningeholme holme Rosenborg lht Stutmossen mosse
Skälby gd Svenningeholme holme Rosenhill lht Stubbängen åker
Skälby gd Svinkelsjön, även kallad Igelsjön sjö /Se Rosenlund lht Stångarövägen Saknas
Skälby by /Se Svinsundet sund Rudkälla lht Störbrinksberget berg
Skälby by /Se Svinsundet sund Runnbäcken gård Sundsredden gärde
Skälby Saknas /Se *Sätraskogen skog Runnbäcken bebyggelse Sundsörsviken vik
*Skälby såg gd Sörbostada Staf råmärke /Se Rävlöt förr torp Sundsörsviken vik
*Slutathorp torp Sörbysundet sund Rödkälla, se Rudkälla Saknas Svalholmen holme
Stada lht /Se Sörbysundet sund Rödvik lht Svarta kärret kärr
Stada gd /Se Sörsiön, se Bårsjön sjö Sanda lht Svartbäcksmossen mosse
Stada Saknas /Se Tingstaviken vik Sandhäll lht Svartkärret kärr
Stadavik lht /Se *Tokröret gränsmärke Sandtorp gård Sveniholma holme
Stavstad? Saknas /Se Torsättra holme holme Sandudden lht Svinbacken hage
Stenkälla torp Trångö holme holme Sandås lht Svinkelsjön sjö
Stensätra hg Turinge Hammar el. Hammaren halvö /Se Savolax torp Svinsundet sund
Stensätra hg Turingen sjö Savolax lht Svinsundsberget berg
Stensätra hg Turingen sjö Sjöbacka Saknas Svinsundssänkan kärr
Stensätra gd Turingen sjö Sjöbacka lht Sättra gärde
Stensätra hg Turingen, Lilla vik Sjöberg förr gård Sätravik vik
Stensätra säteri /Se Turingen, Lilla del av sjö Sjöberg, se Sjöbergstorp Saknas Sörbysundet sund
Ströpsta gård Turingen sjöar /Se Sjöbergstorp gård Sörskogen skog
?Ströpsta gård Turingen sjö /Se Sjöbergstorp lht Timmermossen mosse
Ströpsta gd Turingen sjö /Se Sjöändan gård Tingsta holme holme
Ströpsta gård Turingesiön, se Turingen sjö Sjöändan lht Tingstaviken vik
Ströpsta gd Turingesjön sjö /Se Skogsborg lht Tjärdalen vik
Ströpsta gd *Turinge sockens allmänning allmänning Skogshall lht Tobäcksjön kärr
Ströpsta gård Turingeån å Skogshyddan lht Tomtategarna gärden
Ströpsta gd Täppan ägomark Skogshöjd lht Torsätraholmen holme
Ströpsta gd Tärnskäret ö Skogslund lht Torsättra stenar domarringar
Ströpsta gård Tärnskär skär Skogsstugan lht Torsätratäppan gärde
Ströpsta gård Tärnskäret skär Skogsätra lht Torsätraviken vik
Ströpsta gd Tärnskäret holme Skogsvillan lht Trångö holme holme
Ströpsta gd Uddaviken vik Skylsta, se Skyrsta Saknas Turingen sjö
Ströpsta gd Ulvsundet sund Skylsta Saknas Turingen, Stora del av sjö
Ströpsta gd Ulvsundet sund Skyrsta lht Turingen, Stora o. Lilla sjöar
Ströpsta gård Undersäng betesmark Skälby by Tvillingmossen mosse
Ströpsta gd Undersäng ägomark Smedsbygget ålderdomshem Tärnskär skär
Ströpsta gd Vartåviken vik Snåret lht Tärnskär holme
Ströpsta gd Vashatten ö Snåret bondgård Uddaberget berg
Ströpsta gård Vashatten skär Solbacken torp Ulvsundet sund
Ströpsta säteri Vashatten skär Solbacken lht Undersäng gärde
Ströpsta by Vashatten holme Solberga lht Undersäng äng
Ströpsta gd /Se Vashatten holme Solbo lht Vaggbacken landsv.-backe
Ströpsta by /Se Wasshatten, se Vashatten ö Solgården lht Vallarkrog igenlagd källa
Ströpstad Saknas /Se wasshatten, se Vashatten skär Solhem lht Vargberget berg
Ströpsta gd /Se Vekabergen berg Solinge lht Varmabad mosse
?Ströpsta ålfiske Saknas Vitvassmossen mosse Solliden lht Vartåsjön sjö
Stångarö by Vitvassmossen mosse Solsäter lht Vartåviken vik
Stångarö gd /Se Vitvassundet sund Spisen lht(?) Vashatten skär
Stångarö gård /Se Vitvassundet sund Spisen lht Vashatten skär
Stångarö gdr /Se Vretsgärdet ägomark Stada lht Vasshallt, se Vashatten skär
Stångarö by /Se Vretsgärdet ägomark Stadavik lht Vekabergen berg
Sund, numera Sundsör säteri /Se Vällingen sjö Stenbäcken Saknas Vibynäsån å
Sunds kvarn förr kvarn Vällingen sjö Stenbäcken lht Vissmora kärr kärr
Sunds kvarn förr kvarn Vällingen sjö Stene lht Vitvassmossen mosse
[Swndz qwern] Saknas Vällingen sjö /Se Stenhamra lht Vitvassundet sund
*Sunds Quern Saknas Värsta backe gravfält /Se Stenkullen lht Vreta mosse mosse
*Sundsz Quarnn Saknas Wästersiön, se Mindalssjön sjö Stenkälla lht Vretsgärdet Saknas
*Sundskvarn Saknas Wäster Yngen, se Yngern, Norra sjö Stensborg lht Vretsgärdet gärde
Sundsvik gd /Se Wäster-ÿngen, se Yngen, Södra sjö Stensätra säteri Vällingen sjö
Sundsör säteri *Västeryngern vattendrag Stensättra gård Värstabacksredden åkerremsa
Sundör Saknas /Se Yngen, se Yngern, Södra sjö Stenåsen lht Västergårdsskiftet gärde
Sundsör hgd /Se Yngen, Norra sjö Stigtomta lht Västerviksbacke landsv.-backe
Sundsör hgd /Se Yngern, Norra sjö Stjärnan lht Yngern sjö
Sundsör hgd /Se Norra Yngern sjö Storkärr förr lht Yngerns öga göl
Sundsör säteri /Se Yngern, Norra sjö Storkärr torp Yngsten udde
Svinkeln gd /Se Yngern, Norra sjö Storkök torp Yngsön, se Ön Saknas
Svinkeln gård /Se Yngern, Norra sjö Storkök lht Yngön, se Ön Saknas
Södreby gård Yngen, Södra sjö Stranda lht Åndersåviken vik
Söderby gd Yngern, Södra sjö Ström lht Ånstasjön sjö
Sörby gd Yngern, Södra sjö Strömsborg lht Ånstasjön dysjö
Sörby gd /Se Yngern, Södra sjö Ströpsta gård Ånstasjön sjö
Sörby by /Se Yngern, Södra sjö Ströpsta by Älgmossen mosse
Sörby gd /Se Yngern, Södra sjö Ströppsta gd /Se Älgsmosse mosse
Thurunganes, se Vidbynäs? gods Yngen sjö /Se Sturehill lht Ängsudden udde
Tingstaden gård /Se Yngen insjö /Se Stångarö gård Ön ö
Tingstaden gd Yngern, N. o. S. sjöar /Se Stångarö Saknas Öringsgärdet gärde
Tingstaden gd Yngern sjö /Se Stångarö gårdar Österängen äng
Tingstaden gård /Se Yngern sjö /Se Stångarö by /Se Öviken vik
Tingstaden gd /Se Yngen sjö /Se Sundsvik tegelbruk  
Tingstaden, se Ingåsa Saknas Yngerns öga sjö Sundsvik gård  
Torsätra gård /Se Yngerns öga sjö Sundsvik sågverk och bostäder  
Trångö gård /Se Yngssten holme Sundsvik poststn  
*Turingenäs Saknas Yngssten skär Sundsör Saknas  
*Turunganäs förr gård Yngstaska, se Yngerns öga sjö Sundsör gård  
*Turingenäs beb. Yngsön ö Sundsör säteri  
Turinge sockenstuga f. tingsställe Yngsön ö Sundsör, se Sundsvik poststn  
Turinge sockenstuga f. tingsställe Yngsön ö Svansta lht  
Waderstad, se Värsta gd Yngsön ö Svinkeln gård  
Vartå lht /Se Yngön ö /Se Svinkeln gård  
Vibynäs säteri /Se Åndersåviken vik Svinkeln bebyggelse  
?Vidby gård Åndersåviken vik Säby lht  
?Vidby gård Ånstasjön sjö Säterslund förr båtsmanstorp  
Vidbynäs hg Ånstasjön sjö Sättra Saknas  
Vidby gd Ånstasjön sjö Sätra lht  
Vidby gård Ånstasjön sjö Sätravik barnhem  
?Vidby gård Älgnäset näs Sätterlund förr lht  
?Vidbynäs gods Älgnäset udde Söderby, se Sörby Saknas  
Vidby gård Älgskallen höjd Söderby gård  
Vidby gd Älgskallen terräng Sörby by  
Vidby gd Änglammen tjärn /Se Sörliden lht  
Vidby gd Öhn, se Myssjö ö Tallbacken lht  
Vidby gd Öringsgärdet ägomark Tingstaden gård  
Vidby gd Öringsgärdet ägomark Tingsstaden bebyggelse  
Vidby gd   Tobäcken förr lht  
Vidby gård   Torsätra gård  
Vidby gd   Toreborg lht  
Vidby gård   Torvan lht  
Vidby gd?   Trångö gård  
Vidby gd   Turbergslund lht  
Vidby gd   Turkiet handelsbod  
Vidby by /Se   Udden lht  
Vidby gd /Se   Vartå lht  
Vidbynäs Saknas /Se   Vendelsdal lht  
Vidbynäs gd /Se   Vidby Saknas  
Vidbynäs gd /Se   Vidbynäs gård  
Vidbynäs herrgård /Se   Vidbynäs gård  
Vidbynäs gods /Se   Vilan lht  
Vidbynäs gd /Se   Vinkleska slöjdskolan slöjdskola  
Vighby, se Vidby? gård   Vitvass lht  
Vitvass lht /Se   Vreta gård  
?Vreta gd   Vretstorp lht  
?Vreta gd   Vårtala torp  
Vreta gård /Se   Vårtala (?) stuga  
Våtala Saknas /Se   Vårtala, se Våtala Saknas  
Vänstra gård /Se   Våtala lht  
Värsta hg   Vänstra gård  
Värsta gd   Värsta gd  
Värsta gd   Värsta förr gård  
Värsta gd   Värsta bebyggelse  
Värsta gd   Värstaborg lht  
?Värsta gd   Västerkumla, se Kumla Saknas  
?Värsta gård   Västerlund lht  
Värsta gd   Västerlund Saknas  
Värsta gård   Västertorp Saknas  
Värsta gd   Västertorp lht  
Värsta gd   Västervik förr torp  
Värsta jblhtr   Yngsborg lht  
?Värsta gd /Se   Yngsängen, se Ängön Saknas  
Värsta förr gård /Se   Ådalen lht  
Västerkumla by /Se   Åkersta lht  
Västervik förr torp /Se   Åliden lht  
*Ynggiaasa förr tingsplats   Ånsta gård  
Yngiasa tingsställe /Se   Ånsta gård  
Yngiaasom, Ingeasa förr häradstingsplats /Se   Årby gård  
*Yngsåsen förr tingsställe /Se   Åsby lht  
Yngsåsen tingsplats   Åsgården lht  
*Yngsåsen förr tingsställe   Åshyddan lht  
*Yngsåsen tingsställe   Åsvillan lht  
*Yngsåsen tingsställe   Älgbosta gård  
*Yngsåsen f. tingsplats   Älgbostad bebyggelse  
*Yngsåsen förr tingsställe   Ängsborg lht  
Yngåsa f.d. tingsst.   Ängstorp lht  
Yngåsa tingsplats /Se   Ängstorp förr lht  
*Yngsåsa förr tingsställe /Se   Ängön förr gård  
?* Åkerby Saknas   Ängön bebyggelse  
Åkerby förr gd   Österkumla, se Kumla Saknas  
Åkerby förr gård /Se   Österäng lht  
Ånsta hgd   Österäng Saknas  
Ånsta säteri      
Ånsta gd      
Ånsta gård      
Ånsta gård      
Ånsta gård      
Ånsta gd      
Ånsta gård      
Ånsta hg      
Ånsta gd      
?Ånsta säteri      
?Ånsta tp      
Ånsta by /Se      
Ånsta hg      
Ånsta hg      
Ånsta lht /Se      
Ånsta gd /Se      
Ånsta gd /Se      
Ånsta gård /Se      
Ånsta Saknas /Se      
Ånsta tp /Se      
?Årby gd      
Årby gd      
?Årby gd      
Årby gd      
Årby gd      
Årby gård      
Årby gård      
Årby gd      
Årby gd /Se      
Årby gård /Se      
Årby gd /Se      
Årby Saknas /Se      
*Äleby Saknas      
*Ælleby gd      
*Ælleby by      
*Æleby gård      
*Ælebii Saknas      
»æleby» beb.      
Älgskall torp      
Älgbosta gård /Se      
Österkumla by /Se      
*Östhammer Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.