ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Salems socken : Svartlösa härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 420 Naturnamn : 257 Bebyggelsenamn : 209 Naturnamn : 78
Salem sn Acksjön sjö Nummerförteckning förteckning Salems socken Saknas
Salem sn Acksjön sjö Nummerförteckning förteckning Acksjön sjö
Salem sn *Asknäsfjärden fjärd Nummerförteckning förteckning Acksjön sjö
Salem socken Axsjön sjö Salems sn sn Axsjön insjö
Salem socken *Bergaviken vik Salem kommun Bergsjön insjö
Salem socken *Bergavik vik Salems socken socken Björkfjärden, Södra fjärd
Salem sn Bergsjön tjärn Salems socken socken Björkfjärden, Södra fjärd
Salem sn Bergsjötorp ägomark Salems socken socken Bockholmssund sund
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Salems sn sn /Se Bockholmssund sund
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Salem socken Borgudden halvö
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Salem sn /Se Bornhuvud triangelpunkt, udde
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Almtorp nu lht Bornsjön sjö
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Andersboda torp, nu styckat till lhter Bornsjön (?) insjö
Salem sn Björkfjärden, Södra fjärd Andersboda lht Bornsjön sjö /Se
Salem sn Blockhussund, se Bockholmssund sund /Se Backen nedlagt torp Bornö ö
Salem sn »Blockhuussund» = Bockholmssund? sund /Se Baggebol förr gård Bornö öberget berg
Salem socken *Blåkullsund sund Beateberg Saknas Bredängen gärde
Salem socken Blåkålsund, se Bockholmssundet sund Bergaholm gård Bura knösen höjd
Salem sn Bocholmssund, se Bockholmssundet sund Bergdala lht Dalkarlsäng gärde
Salem sn Bockholmssundet sund Bergsjötorp förr torp, nu stuga Dalkarlsäng sank äng
Salem sn Bockholmssundet sund Bergtorp torp Daltorpsån vattendrag
Salem sn Borkberget berg /Se Björknäs lht Djupvik vik
Salem sn /Se Bockholmen triangelpunkt Blåsut stuga, nu borta Dånviken vik
Salem sn Bockholmssund sund Blockholmssättra bebyggelse Dånviken vik
Salem sn Bockholmssundet sund Bornö förr gård, nu riven Dånängen äng
Salem sn Bockholmssundet sund Bornö gd /Se Edby holme ö
Salem sn Bockholmssundet sund Botorp lht Experimentalfältet Saknas
Salem sn Bockholmssundet sund Brink torp, nedlagt Flaten insjö
Salem sn Bockholmssundet sund Brink torp, nu nedlagt Fruängen äng
?Salem sn Bockholmssund sund Bråttom förr torp, nu stuga Fågelsta grind Saknas
Salem sn ?Bockholmssund sund Buren torp, nedlagt Hamberget berg
Salem sn Bockholmssund sund /Se Dalkarlstorp torp Hamnberget berg
Salem sn Bockholmssund sund /Se Daltorp torp Igelsjön sjö
Salem sn Bockholmssundet sund Djupvik Saknas Isbäck bäck
Salem sn sn Bockholmssund sund /Se Duvdal lht Kastellholmen holme
Salem sn Bockholmssund sund /Se Duvdal lht Kattängsgärdet gärde
Salem sn Borgskogen skogsområde /Se Dånvik f.d. torp Kolbottsberg triangelpunkt, höjd
Salem sn Borgskogen skog /Se Edby förr gård, nu lht Korpberget bergshöjd
Salem sn Borgudden udde Ekbacken nu lht Kullaholmen ö
Salem sn Bornan, se Bornsjön sjö /Se Ekedal lht Kurberget bergshöjd
Salem sn Bornen lacus, se Bornsjön sjö Ellensdal lht Kvarnredden gärde
Salem sn *Bornen sjö Eriksberg lht Kyrkfjärden fjärd
Salem sn *Bornen holme? Eriksdal förr torp, nu statarstugor Lindholmen holme
Salem sn Bornen, se Bornsjön sjö /Se Erikslund stuga Långnäsudd udde
Salem sn Bornhuvud udde Erikslund lht Länsmansudden del av ö
?Salem sn Bornhuvud udde Ersboda torp Menne udden halvö
Salem sn Bornhuvud udde Ersdala bebyggelse Menne årtan (?) bergsknatt
Salem sn Bornhuvud triangelpunkt Finnbrink torp Märberget berg
Salem sn Bornhuvud höjd, triangelpunkt Finnspång torp Märrudden gärde
Salem sn Bornhuvud udde /Se Fiskarstugan nu lht Mölle badställe
Salem sn Bornhuvud udde /Se Fiskarudden lht Nergårdsängsplogar gärde
Salem sn Bornhuvud udde /Se Fivälle torp, nu nedlagt Näsbyvik vik
Salem sn Bornsjön sjö Fivälle torp Olvarssund (?) sund
Salem sn Bornsjön sjö Fredriksberg lht Ormholmen holme
Salem sn Bornsjön sjö Friberga lht Ormsätragärdet gärde
Salem sn Bornsjön sjö Fridshäll Saknas Oxhaga holme holme
Salem sn Bornsjön sjö Frostängen Saknas Prästholmarna holmar
Salem sn Bornsjön sjö /Se Frostängen lht? Rothuggsån vattendrag
Salem sn Bornsjön sjö Furuberg lht Ryggbergen berg
Salem sn Bornsjön sjö /Se Fågelsta gård Skitgropsredden åker
Salem sn Bornsjön sjö /Se Gipparstugan stuga Skårby loppan holme
Salem sn Bornsjön sjö /Se Gustavsberg lht Sofiaberget berg
Salem sn Bornsjön sjö /Se Hagen arrendetorp Stallvik vik
Salem sn Bornsjön sjö /Se Hallinge gård Söderbyvik vik
Salem sn Bornsjön sjö /Se Hallsta förr torp, nu lht Tegelgärdet gärde
Salem sn Bornsjön sjö /Se Hjälmsätra torp, nedlagt Tegelhagen, se Tegelgärdet Saknas
Salem sn Bornsjön sjö /Se Hällamsdal lht Tullarn sjö
Salem sn Bornökalv udde Hästhagen, Lilla torp Tullasjön insjö
Salem sn Bornö numera halvö Hästhagen, Stora torp Tullasjön sjö
Salem sn Bornö halvö Högantorp gård Utterkalven del av sjö
Salem sn Bornön ö Högantorps egnahem bebyggelse Uttran insjö
Slems Saknas *Bornön numera halvö Högtorp gård Uttringegrundet grund /Se
Slems Saknas *Borö holme? Högvreten torp Viksbergs holme holme
Salem sn Braxenbacken terräng Igeltorp förr gård, nu lht Vitskär klippa
Salem sn /Se Brink terräng Isselboda förr torp, nu lht Vällingeviken bukt
Salem sn /Se Brink terräng /Se Jungfrulund lht Åby plogar gärde
Salem sn /Se Buraknösen udde Karlberg lht Åttategar gärde
Salem sn /Se Buren terräng Klanten lht Ängstäppevägen vägnamn
Salem sn /Se Burmossen ägomark Klanten torp  
Salem sn /Se Busbacken höjd Klanten lht  
Salem sn /Se Bårsjön sjö /Se Klockaregården Saknas  
Salem sn /Se Dalkarlsäng ägomark Klockartäppan bebyggelse  
Salem sn /Se Dansbanebacken terräng Knösen Saknas  
Salem sn /Se Dansbanebacken terräng Kojan torp, nu nedlagt  
Salem sn /Se Danviken vik Kolbotten torp  
Salems kyrka kyrka *Drödzlöthen ängslott Kolvreten torp, nu nedlagt  
Salems kyrka kyrka *Drödslöten förr äng Kråklund torp, nu nedlagt  
Salem sn Duvdal terräng Kullen torp  
Salems kyrka Saknas Dånviken vik Kyrkobyn bebyggelse  
Salems kyrka kyrka /Se Dånviken vik /Se Käggelboda förr gård  
Slem = Salem sn /Se Dånviken vik Källtorp torp, nu borta  
Släm = Salem sn /Se Edeby holme holme Labacka f.d. torp  
Slöm, se Salem sn Edebyholmen holme Laboda bebyggelse  
Bergaholm el. Ersdala säteri Ekbacken skogsholme i odlad mark Ladvik gård  
Bergaholm el. Ersdala hg Eriksdal terräng Laddvik gård  
Bergaholm (el. Ersdala) hg Falkenberget höjd Ladviks egnahem bebyggelse  
Bergaholm el. Ersdala hg Falkenberget berg Ladvreten torp, nu nedlagt  
Bergaholm el. Ersdala gd Falkenbergsgrundet grund Lidby, Lilla gård  
Bergholm hg /Se Falkenbergsgrundet grund Lidby, Stora gård  
Bergaholm Saknas /Se Fiskarudden udde Lideby gård  
Bergaholm gd /Se Fiskarängen ängsmark Lilldal förr torp  
Bockholmssätra hg Fiskgjuseberget berg Lindholmen Saknas  
?Bockholmssätra gd Flaggstångsberget berg Loringe arrendetorp  
Bockholmssättra gd Flaggstångsberget berg Lugnet lht  
Bornö gård Flaten sjö Lundby förr gård  
?Bornö gård Flaten sjö /Se Lundby utjord  
Bornö gd Fredriksberg terräng Lunde torp  
Bornö gd Fruängen ängsmark Långhäll lht, nu borta  
Bornö gård Fyrvälle terräng Lövhagen förr torp, nu statarstuga  
Bornö gård Gustavsberg ägomark Lövvreten förr torp, nu lht  
Bornö gård Hagen betesmark Mannötorp torp  
Bornö gård /Se Hamberget berg /Se Marieberg lht  
Bornö gd Hamnberget berg Mellanberg nu utgård  
Bornö gård Hamnberget terräng Menne (?) torp, nu försvunnet  
Bornö gd /Se Holmen numera ude Mossen lht, nu borta  
Bornö gård Holmen, se *Mjölaren holme /Se Mårdnäs torp, nu nedlagt  
Bornö gd /Se Holmen f.d. ö, nu udde Norrtorp förr torp, nu lht  
Bornö gd /Se Holmen f.d. ö, nu halvö Norrtorp torp, nu rivet  
Bornö gd /Se Holmen halvö Nyboda torp  
Brink torp /Se Holmen udde Nytorp torp  
Daltorp f.d. torp Holmen udde, förr ö /Se Näsby Saknas  
Edeby gård Igelsjön tjärn Näset torp, nu nedlagt  
Edeby gd Igelsjön sjö /Se Ormsätra avs.  
Edeby gd Isselboda terräng Oxelby gård  
Edhby Saknas Kaninudden udde Oxeltorp torp, nedlagt  
Edby lht /Se Kappsäcken terräng Oxhagen torp  
Edeby Saknas /Se Karlberg terräng Parklund lht  
Edeby lht /Se Karlskronaviken vik Perlarbo (?) lht  
*Eestala gd? /Se Kastellholmen holme Persboda Saknas  
*Elgetorp Saknas /Se Kastellholmen holme Petersberg lht  
Ersdala el. Bergaholm säteri Klanten terräng Randan lht  
?Ersdala gd /Se Klåvsten gränsmärke (stenblock) /Se Raskens lht  
Ersdala el. Bergaholm gård Kolbotten ägomark Rosenlund lht  
Ersdala herrgård Kolbottsberg triangelpunkt Rothugget torp  
Ersdala (el. Bergaholm) hg Korpberget berg Rothugget torp /Se  
Ersdala nu Bergaholm gd Korpberget berg Rudastorp lht  
Ersdala el. Bergaholm gård Korpberget berg Rävtorp torp, nedlagt  
Ersdala gård Kråklundskärret betesmark Rönninge gård  
Ersdala, nu Bergaholm gd Kullaholmen holme Rönninge station station  
»estalom», se Bergaholm o. Ersdala Saknas Kullen terräng Rönninge villasamhälle bebyggelse  
Folkesta lht /Se Kullen terräng Salem kommuncentrum  
Fågelsta hg Kullholmen holme Salems prästgård bebyggelse  
Fågelsta herrgård Kvarngärdet ägomark Sandbäck förr torp  
Fågelsta hg Kyrkfjärden fjärd Skogslund förr torp, nu lht  
Fågelsta gård Källtorp terräng Skogstorp f.d. torp, nu lht  
Fågelsta gd Ladbacksängen ägomark Skomakartorp gård  
Fågelsta herrgd. Ladbacksängen ägomark Skrämman backstuga  
Fågelsta gd *Lerviken vik Skyttetorp förr torp, nu lht  
Fogelsta hg Lillsjön tjärn Skårby herrgård  
Fågelsta gd Limpan holme Skårby gård  
Fågelsta hg Limpan holme Smedstorp torp, nu lht  
Fågelsta gd:ar Lindholmen holme Smedstugan lht  
Fågelsta säteri Lugnet betesmark Smedstugan lht  
Fågelsta hg Lusthusåkrarna ägomark Snickartorp torp, nu nedlagt  
Fågelsta gd Långhäll, se Långhällsudde udde Snutan lht  
Fågelsta Saknas /Se Långhäll ägomark Snutan lht  
Fågelsta gd /Se Långhäll ägomark Snutan torp  
Fågelsta gd /Se Långhällsudde udde Sofielund lht  
Fågelsta hgd /Se Långhällsudde udde /Se Solberga förr torp, nu lht  
Garnudden torp Långhällsudde udde Solliden lht  
Hallinge gd Långhällsudde udde Stordal torp, nu nedlagt  
Hallinge gård Långnäsudd udde Strålsnäs lht  
Hallinge gård Lövhagen terräng Sundsvik lht  
Hallinge gd Lövhagen ägomark Säby område  
Hallinge gd Lövvreten terräng Säby vreten förr torp, nu lht  
?Hallinge gård *Mendvik vik Sättra, se 1 Bockholmssättra Saknas  
Hallinge gd *Mennön numera halvö Söderby gård  
Hallinge gård *Mennöviken vik Söderby, Nedre nu lht  
Hallinge hg Mennöö kalf, se Månnö udd udde Söderby krog krog, nu borta  
Hallinge hg och by Mennöön, se Männö numera udde Söderbylund lht, nu borta  
Hallinge gd /Se *Menökalven holme? Söderby nergården nu lht  
Hallinge, Västra Saknas /Se *Menökalven f.d. holme, nu udde? Söderby sanatorium bebyggelse  
Hallinge gd /Se Miölaren, se Holmen f.d. ö, nu udde Söderby uppgården nu skogvaktarboställe  
Hallinge gd /Se *Mjölaren holme /Se Söderbytorp förr torp  
Hallinge, Väster- och Öster byar /Se *Mjölarö numera halvö Söderby uppgården Saknas  
*Häggelunda försv. gd Mossen terräng Talby gård  
*Häggelunda försv. gd Mossen terräng Talby båtmanstorp bebyggelse  
(*Hakhælunda), *Häggelunda försv. gd Mosshagen ägomark Talby mellangård arrendegård  
*Häggelunda försv. gård Mälaren sjö Talby nedergård arrendegård  
*Häggelunda försv. gd Männö f.d. ö (nu halvö) Talby västergård arrendegård  
?Igeltorp gd [Männö] ö Talby uppgård bebyggelse  
Karlberg Saknas /Se Männö halvö Tegellöt lht, förr båtsmanstorp  
Kyrkbyn gd /Se Männö numera udde Tegeltorp stuga  
Ladvik gård Männö halvö ?Tondal lht  
Ladvik gård Männö udd udde Tullen lht  
Ladvik gård ?Männö udd f.d. holme?, nu udde Tunadal lht  
Ladvik gård Männö udd udde Uttran hållplats  
Ladvik gd Möölkren, se Holmen numera udde Uttringe gård  
Ladvik gd mösaren, se Holmen förr ö, nu halvö Uttringe villasamhälle avs.  
Ladvik gård *Mösarö numera halvö Verandan lht, förr torp  
Ladvik gård Norrtorp terräng Vik bebyggelse  
Ladvik gd Näset ägomark Viksberg gård  
Ladvik gård Näset terräng Viksäter stuga  
Ladvik gd Näshagen terräng Vilhelmsberg lht  
Ladvik gd /Se Ormudden udde Vilhelmsdal lht  
Ladvik gård /Se Oxhaga holme holme Vilhelmsdal lht  
Lideby gård Oxhagen ägomark Vingårda lht  
Lideby gård Pannkakan udde Vitsand lht  
Lideby gård Pannkakan udde Vreten torp, nu nedlagt  
Lideby gd Persboda terräng Vällinge gård  
Lideby gård Prostängen betesmark Väster-Hallinge gård  
Lideby lger Prästboda ägomark Väster-Talby Saknas  
Lideby gård Rothugget ägomark Åkerslund lht  
Lideby skogvaktarbostad Ryggberget berg Ålkistan torp  
?Lideby gård Rönningeåsen triangelpunkt Ändan lht  
Lideby gård Siön Bornan, se Bornsjön sjö Ängsbacken förr torp, nu lht  
?Lideby gård Sjöängen betesmark Ängstugan lht  
Lideby gd Skäret skär Östanberg förr torp, nu nedlagt  
Lideby Saknas /Se Snickartorp ägomark Öster-Hallinge gård  
Liedeby Saknas /Se Snutan terräng    
Lideby gd /Se Sofiaberget terräng    
Lideby gd /Se Solberga terräng    
Lundby gård Storängen ägomark    
Lundby by Storängan ägomark    
Lundby gd Stövlarna ägomark    
Lundby gd Sundet sund    
Lundby gård Svartsjö allmänning, se Borgskogen Saknas /Se    
Lundby gård Svartsjö allmänning, se Borgskogen skog /Se    
Lundby gd Svinhagen terräng    
Lundby gd *Söderbyviken vik    
Lundby gård *Söderbyviken vik    
?Lundby f.d. gd *Söderbyviken vik    
»lydby», se Lideby lger Södertäljeviken vik    
Långvreta säteri Södertäljeviken vik    
Näsby gård Södertäljeviken vik    
Näsby gd Södertäljeviken vik /Se    
Näsby gd Thalby hollma förr ö nu udde /Se    
Näsby gård Tjurfällan terräng    
Ormasæter, se Ormsätra gård Tjurfällan terräng    
Ormsätra gård Tjuvparken terräng    
Ormsätra gd Trekanten gärde /Se    
Ormsätra gård Tullan sjö    
Ormsättra gd /Se Tullan sjö /Se    
Oxelby gd Tälliewijken, se Södertäljeviken vik    
Oxelby gd Utterkalven sjö    
Oxelby gård Utterkalven sjö /Se    
?Oxelby gd Utterkalven sjö /Se    
Oxelby by Uttran sjö    
Oxelby gård Uttran sjö /Se    
Oxelby gd Uttran sjö /Se    
Oxelby gd /Se Uttran sjö /Se    
Oxhagen torp /Se Uttringeviken vik    
Oxhagstorp Saknas /Se Varghålet ängsmark    
Rönninge m:e /Se Verandan ägomark    
Rönninge m:e /Se Viksbergs mineralkälla källa /Se    
Rönninge m:e /Se Viksbergs surbrunn Saknas /Se    
Rönninge säteri /Se Viksbergsviken vik    
Salem förr by Viksbergsviken vik    
Skogshopp f.d. torp Vällingeström sund    
Skårby herrg. Åby plogar betesmark    
Skårby hg Ålenholm, se Kastellholmen holme    
Skårby herrg. Ålfiskargärdet ägomark    
Skårby gd årtan, se Limpan holme    
Skårby Saknas /Se *Ängsholm holme    
Skårby Saknas /Se *Ärtan holme    
Skårby gd /Se Östanberg ägomark    
Skørby, se Skårby gd Östanberget terräng    
»slæm» , se Salem sn      
Släm, (ä. namn f. Salem) sn /Se      
Solberga Saknas /Se      
Solberga lht /Se      
Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
?Sättra (nu Bockholmssättra) gd      
?Sättra (nu Bockholmssättra) gd      
[Sætra] Saknas      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby by      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby Saknas /Se      
Söderby Saknas /Se      
*Söderby krog Saknas /Se      
Talby by      
?Talby by      
Talby by      
Talby by      
Talby by      
Talby by      
Talby by      
Talby by      
Talby by      
?Talby by /Se      
Talby by      
Talby by      
Talby Saknas /Se      
Talby gd:ar /Se      
Talby gd /Se      
Talby by /Se      
Talby by /Se      
Talby by /Se      
Talby by /Se      
Tegellöt lht /Se      
*Thrævinge Saknas      
*Thrævinge Saknas /Se      
Uttringe gd      
Uttringe hg      
Uttringe hg      
Uttringe hg      
Uttringe hg      
Uttringe hg      
Uttringe gd      
Uttringe hg /Se      
Uttringe gd      
Uttringe hg      
Uttringe hg      
Uttringe gd /Se      
Uttringe gård /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe herrgård /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe herrgård /Se      
Uttringe hgd /Se      
Uttringe gd /Se      
Uttringe herrg      
Verandan förr torp /Se      
Vik, ingår im Viksberg säteri      
Viksberg hgd      
Viksberg hg      
Viksberg hg, förr brunnsort      
Viksberg gods /Se      
Vällinge hgd m. kvarn(ar)      
Vällinge hg      
Vällinge hrgd      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hgd      
Vällinge hg      
Vällinge hg med kvarn      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge f. kvarn      
Vällinge hg med kvarn      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg med kvarn och såg      
?Vällinge hg      
Vällinge hg      
?Vällinge hg      
Vällinge gd      
?Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge gd      
Vällinge kvarn hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
?Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg      
Vällinge hg med kvarn      
Vällinge hg      
?Vällinge by      
Vällinge gd /Se      
Vällinge gd /Se      
Vällinge gods /Se      
Vällinge gd /Se      
Vällinge lht /Se      
Ytrynge, se Uttringe gd      
Åby Saknas      
Åby Saknas      
*Åby Saknas      
Åby Saknas      
Åby förr gd      
Åby förr gd      
»Åby» försv. gård      
[Åby] Saknas      
Åby förr gd      
?Åby förr gd      
Åby försv. gd      
Åby försv. gd      
Åkerby försvunnen by      
Åkerby försvunnen by      
*Åkerby Saknas      
*Åkerby beb      
Åkerby förr by      
*Åkerby Saknas      
*Åkerby gd el. by      
[Åkerby] Saknas      
*Åkerby gd el. by      
*Åkerby Saknas      
*Åkerby Saknas      
»Åkerby» ödegård      
*Æghalunda gård      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.