ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Botkyrka socken : Svartlösa härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 489 Naturnamn : 205 Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 135
Botkyrka sn Abborrgrundet grund Botkyrka kommun Abborreberget berg
Botkyrka sn /Se Abborrgrundet grund Botkyrka landskommun Albysjön Saknas
Botkyrka sn Achsiön, se Hacksjön sjö Botkyrka kommun Alby sjön sjö
Botkyrka sn Ahlby wijken, se Albysjön sjö Botkyrka socken socken Aspen sjö
Botkyrka sn Albysjön vik Nummerförteckning förteckning Aspen sjö
Botkyrka socken Albysjön sjö Nummerförteckning förteckning Aspen sjö
Botkyrka socken Albysjön sjö Nummerförteckning förteckning Aspberget bergshöjd
Botkyrka socken Albysjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Besvärsbacken backe
Botkyrka socken Albysjön vik Nummerförteckning förteckning Bocksjön sjö
Botkyrka sn Albysjön sjö Nummerförteckning förteckning Bocksjön vattensamling
Botkyrka sn Albysjön sjö Nummerförteckning förteckning Bocksjön sjö
Botkyrka sn Anderslund terräng Nummerförteckning förteckning Borgsjön sjö
Botkyrka sn *Askenäsfjärden fjärd Tumba-brinkan inbyggarbeteckning Bornsjön sjö
Botkyrka sn Askenääsfierden, se Kyrkfjärden fjärd Alby gd Brantbrinken Saknas
Botkyrka sn Aspberget triangelpunkt Alby gård Brink, Tumba Brink Saknas
Botkyrka sn Aspen sjö Anderslund förr torp, nu lht Brunnahålet gärde
Botkyrka sn Aspen sjö Anneberg lht Bysjön sjö
Botkyrka sn Aspen sjö /Se Annefrid lht Bysjön sjö
Botkyrka sn /Se Aspen sjö Asptorp torp Bötsängen åker
Botkyrka sn Aspen sjö /Se Aspudden förr torp, nu lht Dalkarlskärren kärr
Botkyrka sn Aspen sjö /Se Backen torp, rivet Dalkarlskärret, Lilla åkermark
Botkyrka sn Bergsbrunnahålet ägomark Banslätt torp Dalkarlskärret, Stora åkermark
Botkyrka sn *Backbron förr bro /Se Barnslätt (?) torp Djupvik vik
Botkyrka sn Bocksjön sjö Bastnäs, Lilla torp Dragsviken vik
Botkyrka sn Bockån å Bastnäs, Stora torp Dymmelkärret kärr
Botkyrka sn Bockån å Bergstorp bebyggelse Enbyviken vik
Botkyrka socken Borgh wik, se Norsborgsviken vik Björkhult torp Falkberget berg
Botkyrka socken *Borgviken vik Björneborg lht Femtunlandsåkern åker
Botkyrka sn Bornen lacus, se Bornsjön sjö Bo lht Fittjaviken vik
Botkyrka sn Bornsjön sjö Bondalby förr utgård Fyrkanten åker
Botkyrka sn Bornsjön sjö Borg torp, nu borta Getaren sjö
Botkyrka sn Bornsjön sjö Brantbrink förr torp Getryggen bergsrygg
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Bromsbacken lht Gladökvarnsjön sjö
Botkyrka sn sn Bornsjön sjö Broängen förr utgård, nu villatomter Gruvbergen bg
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Broängshage lht Gruvberget berg
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Broängslund lht Hacken sjö
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Brunna gård, länsmansboställe Hacksjön sjö
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Brunnsta backstuga, nu riven Hacksjön sjö
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Bäcken tp Hacksjö mossar mosse
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Bäcken torp Hamraån vattendrag
Botkyrka sn Bornsjön Saknas /Se Dalen, Lilla torp Holmen udde
Botkyrka sn Bornsjön sjö /Se Dalen, Stora torp Hållstallsängen åker
Botkyrka sn Brunnahålet ägomark Djupvik torp, nu borta Höglösa el. Hölösan gärde
Botkyrka sn Bysjön sjö Draget förr torp, nu lht Innön ö
Botkyrka sn Bötsängen äga /Se Draget förr torp, nu lht Kastmyrasjön sjö
Botkyrka sn Bötsängen uppodlad äng /Se Dragtorp förr torp, nu lht Kastmyrasjön sjö
Botkyrka sn Dalen, Stora ägomark Dymmelkärr torp Katthavet sank dalsänka
Botkyrka sn Dalkarlsbacken backe Egersta? Saknas Katthavet vik
Botkyrka sn Dalkarlskärren ägomark Eklundshov torp Klockarberget bg
Botkyrka sn /Se Djupvik vik Elimsborg lht Klockareberget bergshöjd
Botkyrka sn Djurgården terräng Emmalund lht Kohagsviken vik
Botkyrka sn Dragsviken vik Enby förr torp Korpberget berg
Botkyrka sn *Drottningshåll udde Eriksberg lht, handelsbod Krogarbacken backe
Botkyrka sn *Drottninghäll holme /Se Fittja gd Kvarnberget berg
Botkyrka sn Ekeröfjärden fjärd /Se Fittja gård Kvarnsjön sjö
Botkyrka sn Ekholmen udde Fjällsbacke torp, nu rivet Kvarnsjön sjö
Botkyrka sn Finkmosseberget triangelpunkt Fjällsta utj. Kvarnsjön Saknas
Botkyrka sn Finkmossen mosse Flottsbro, Nedre torp Kvarnsjön sjö
Botkyrka sn Fittjaviken vik /Se Flottsbro, Övra torp Kvarnsjön å
Botkyrka sn Fittjaviken vik Fredriksberg lht Kyrkogården gärde
Botkyrka sn Fru Marinas kulle kulle Fredrikslund lht Kyrkogården nu åkermark
Botkyrka kyrka kyrka Fyrkanten åker /Se Fridhem lht Kyrkkulla kulle
Botkyrka sn Fårberget berg Fågelvik fiskartorp, nu friköpt Källviksberget bergshöjd
Botkyrka sn Gamla tingsplatsen löt /Se Gatmötet förr torp, nu lht Kärrsdalsholmen udde
Botkyrka sn Getaren sjö /Se Golväng förr torp, nu lht Kärrsjön sjö
Botkyrka sn Getaren sjö /Se Golväng bebyggelse Larsslätten, Gamla slättmark
Botkyrka sn Getaren sjö /Se Grandal förr torp Lillskog skogsområde
Botkyrka sn Getran, jfr Getaren sjö /Se *Granmora förr torp Lindhovs malmen skogbeväxt ås
Botkyrka sn Getryggen berg Grindstugan lht Lovö gärde åkermark
Botkyrka sn Gladökvarnsjön sjö /Se Grindstugan stuga Lova äng äng
Botkyrka sn Gruvberget terräng Grindtorp torp Lovö äng ängsmark
Botkyrka sn Hacksjön sjö Grådal torp Lovöängsberget berg
Botkyrka sn Hacksjön sjö Grönbrink lht Långhaget betesmark
Botkyrka sn Hagaviken vik Gröndal förr grenadierstorp, nu villa Maren vik
Botkyrka sn Harbacken terräng Gustavsberg avs. lht Mittbacken höjd
Botkyrka sn Haspen = Aspen sjö /Se Gustavsvik bebyggelse Myrholmen holme
Botkyrka sn Hovsta ägomark Gömsta torp Månstorpsberget berg
Botkyrka sn Hunnhammarsborg fornlämning /Se Gömstaäng torp, nu nedlagt och rivet Märrhagen hage
Botkyrka sn *Hundhammarsborg stenkummel /Se Göstadal förr torp Märrhagsplogarna gärde
Botkyrka sn /Se *Hästaholmen äng Hagalund lht Mörtsjön sjö
Botkyrka sn »Hästeholmen» holme Hagen förr torp Mörtsjön sjö
Botkyrka sn Hästholmen udde Hallunda utj., gård Moängen äng
Botkyrka sn Hästholmsviken vik Hallunda, Nedre lhttr Norrskog skogbeväxta höjder
Botkyrka sn Hökbrink backe /Se Hammarby prästgd Norsholmen holme
Botkyrka sn Innön ö Hammarby kyrkoherdeboställe Ormputten vattensamling
Botkyrka sn ?Innön holme /Se Hammersta stuga Oxhaga holme holme
Botkyrka sn Innön ö Hammersta stuga Oxhagen betesmark
Botkyrka sn Kaspersdal dalsänka Hammerstalund stuga Postängen åker
Botkyrka sn Kassmyra skogsmark Hamra gård Prästholmarna holmar
Botkyrka sn Kassmyrasjön sjö Hamra pumpstation bebyggelse Prästviken vik
Botkyrka sn Katthavet terräng Harbro torp Rarsta plogar gärde
Botkyrka sn /Se Katthavet del av sund Hasseltorp lht Ribacken backe
Botkyrka sn Klockareberget berg Hasseltorp lht Rudviken vik
Botkyrka sn Korpberget berg Himmelsboda utgård Rödmossen mosse
Botkyrka sn Korshagen ägomark Hunhamra förr gård Rödstensfjärden fjärd
Botekyrkia Saknas Krogarbacken backe Hun(d)hammar förr gård /Se Segersjön sjö
Botkyrkia Saknas Kumlakneken terräng Hundhamra bebyggelse Skackelbrinken backe
Botkyrka sn Kvarnberget berg Hågelby gård Skansberget bergshöjd
Botkyrka sn Kvarnberget berg Håvsta stugor Skomakarholmen ö
Botkyrka sn Kvarnhagen ängsmark Häggsta torp Skårdalsviken vik
Botkyrka sn Kvarnsjön sjö Häggsta torp Slagsta holme holme
Botkyrka kyrka kyrka /Se Kvarnsjön f.d. sjö Hässle torp Slagsta hålet åkerremsa
Botkyrka sn /Se Kvarnsjön sjö Hästhagen, Lilla torp Slankenborg backe
Botkyrka sn /Se Kvarnsjön f.d. sjö Hästhagen, Stora torp, nu slopat Slottsberget berg
Botkyrka kyrka /Se Kvarnsjön sjö Högtorp gård Skogssjön, Stora sjö
Botkyrka sn /Se Kvarnsjön sjö /Se Höjden avs. lht Smeåkern åker
Botkyrka sn /Se Kyrkfjärden fjärd Jakobsberg förr torp Smihagsodlingen område
Botkyrka sn /Se Kyrkfjärden fjärd Johannesberg avs. Stockmossen mosse
Botkyrka sn /Se Kyrkfjärden fjärd Karlberg lht Storskogen skogstrakt
Botkyrka sn /Se Kyrkkulla kulle Karlsro avs. lht Sturehovs malmen skogsåsar
Botkyrka sn /Se Kyrkogården ägomark Kasmyra f.d. båtsmanstorp Stökhagen åker
Botkyrka sn /Se Kärleksudden udde Kaspersdal förr torp Söderängsån vattendrag
Botkyrka sn /Se Kärrsjön sjö Kastmyra torp Tingsberget bergshöjd
Botkyrka sn /Se Kärrsjön sjö Katrineberg förr torp Tjugotvåtunlandsåkern åker
Botkyrka sn /Se Lidagärdet ägomark Klockargården bebyggelse Tomtberget berg
Botkyrka sn /Se Lindhovs malm ås /Se Klockaregården klockarboställe Tornberget berg
Botkyrka sn /Se Länsmanshagen terräng Klumpgrind stuga Trekanten gärde
Botkyrka sn /Se Mor Ottas källa källa? Koborg lht Träsket vattensamling
Botkyrka sn /Se Månstorpsberget skogsmark Korshagen förr torp, nu backstuga Tullingesjön Saknas
Botkyrka sn /Se Najen terräng Korstorp torp Tullingesjön sjö
Botkyrka sn /Se Nibble hage skogsholme Kristineberg avs. Tullingesjön sjö
Botkyrka kyrka Norrskog skog Kristinelund lht Tumba malmen höjder
Botkyrka kyrka Norrskogsudde udde Krontorp lht Tumbaån vattendrag
»affrulta», se Averhulta (numera Sturehov) gd Norsborgs utkikstorn torn? Kullen arbetarebostad Tunabacken backe
Alby el. Fjällsta säteri Norsborgsviken vik Kumla ursprungl. utgård Tunaviken vik
Alby by Norsborgsviken vik Kvarnhagen stuga Ursviken vik
Alby samh., gd Norsholmen holme Kvarntorp f.d. mjölnartorp Utterkalven del av sjö
Alby samh., gd Nynäsberget terräng Kyrkbyn förr utgård Vårbyfjärden fjärd
Alby gård Oxhaga holme holme Källtorp torp Värdshusholmen udde
Alby samh., gd Oxhagen ägomark Källvik lht Värdshusviken vik
Alby egendom Oxnan sjö /Se Källvik lht Örnberget berg
Alby samh., gd Oxögat tjärn Kärrbacken lht Örnberget berg
Alby egendom Postängen ägomark Kärrhagen förr torp, nu lht Österskog skogsområde
Alby samh. Prästholmen holme Kärsby bebyggelse Österängen, Lilla åkermark
Alby bebyggelse Prästholmen holme Kärrsby, Lilla förr torp, nu lht Österängen, Stora åkermark
?Alby hg Prästholmen holme Kärrsby, Stora torp  
Alby hg Prästviken vik Kärrsdal torp  
Aspudden lht /Se Pålamalm terräng Kärrsdal förr torp, nu villa  
Averhulta (numera Sturehov) gd Påla malm ås /Se Kästadal torp  
Averhulta (numera Sturehov) gd Ribacken terräng Kästadal torp  
Averhulta (numera Sturehov) hg Richstensqvarnsiön, se Kvarnsjön f.d. sjö Kästadal torp  
Averhulta gd /Se Rikstensviken vik Lida, Lilla torp  
Averhulta gods /Se Rosendal dalsänka Lida, Stora förr arrendegård  
Barnslätt tp /Se Rothugget sumpmark? Lill-Tumba gård  
»bergh» Saknas *Räfsäng äng Lindhov gd  
Borg (tidigare Hundhamra), nu Norsborg hg Rödstensfjärden fjärd Lindhov gård  
Botkyrka åldh. /Se Rödstensfjärden fjärd /Se Lindhovsvreten nu slopat torp  
»Botuidha kirkio sokn», se Botkyrka sn Rödstensfjärden fjärd Lineaborg lhttr  
Brunna länsmansboställe Röstens Fierd, se Rödstensfjärden fjärd Lisalund lht  
Brunna gård Sankt Botvids kyrkogård terräng Lottalund förr torp, nu lht  
Brunna gd Segersjön tjärn Loviseberg förr torp, nu lht  
Bruunna gård Segersjön sjö /Se Ludvigsberg Saknas  
Brunna beb. Sillviken vik Lugnet torp  
Brunna gd *Simpan holme Lugnet lht  
Brunna gd Siön Bornan, se Barnsjön sjö Långholmstorp torp, borta  
Brunna länsmansbost. Sjölöt ägomark Mellanberg torp  
Brunna gd Skansberget fornborg Mellantorp torp  
Eneby Saknas Skansberget berg Mosstorp ursprungl. torp  
Fittja hg Skansberget berg /Se Munkhättan, S lht  
Fittja herregård Skogssjön, Stora sjö Månstorp förr torp, nu slopat  
Fittja hg Skyttbrink (Skyttabrink, Skiyttebrink) backe /Se Nackdala, Lilla gård  
Fittja hgd Slagestaaholm, se Slagsta holme holme Nackdala, Stora gård  
Fittja hg Slagsta holme holme Nibbletorp bebyggelse  
Fittja samh., hg Slagstaholmen holme Norrport lht, nu skola  
Fittja samh. Slagstaholmen holme Norsborg gård  
Fittja hg Slagsta holme holme Norsborg pst  
Fittja samh. Slagsta holme holme Norsborgs Grindstuga Saknas  
Fittja hg Slagsta holme holme Nya gården Saknas  
Fittja hg Slagstaholmen holme /Se Nyborg lht  
Fittja herrg. Slagsta holme ö Nybygget lht  
Fittja samh. Slagsta äng ägomark Nybygget, Lilla lht  
Fittja hg Smalkärret ägomark Nydal f.d. torp  
Fittja herrgård Solbacksberg triangelpunkt Nykoxet nu lht  
Fittja herrgård Solbacksberg höjd o. triangelpunkt Nykoxet lht  
Fittja hg *Stegelstaholmen holme Nynäs torp  
Fittja hg Stenhagsudd udde Nyröjan torp  
Fittja hg /Se Stenhagsviken vik Nytorp lht  
Fittja Saknas /Se *Stobbe äng Saknas Nyängen förr torp, nu lht  
Fittja gd /Se Storberget berg Näsby gd  
Fittja gd Stormossen mosse Näsby krongård  
Fittja gd /Se Sturehäll udde Oxhagen torp  
Fittja hgd /Se Sturehällsviken vik Oxöga torp, nu borta  
Fittja samh. /Se Svartalöt tingsplats /Se Perstorp torp, nu slopat  
Fittja hgd /Se Svartlöten löt /Se Påland (?) förr torp  
Fittja samh. /Se Svinhagen terräng Raden lhttr  
Fittja hg /Se Tegelbruksbacken backe Riksten gård  
Fittja gods /Se Tersiön, se Kärrsjön sjö Riksten gd  
Fittja gd /Se Tingsberget skogsmark Riksten hgd  
Fittja hg /Se Tingshagen ängsmark Rosenberg torp  
Fittja gd o. samh. /Se Tomtberget triangelpunkt Rosendal förr torp  
Fjällsbacken Saknas /Se Tornberget triangelpunkt Rosendal torp  
Fjällsta säteri och utjord Tullingesjön sjö Rävtorp gård  
Fjällsta el. Alby egendom Tullingesjön sjö Rödmossen förr torp  
Fjällsta gd Tumba brink backe /Se Rönneboda torp  
Fjällsta säteri Tumbaån å Rönneboda torp  
?Fjällsta säteri Ursviken vik Sandstugan torp, nu slopat  
Fjällsta förr gd, nu utjord Utterkalven sjö Segersby jordområde  
Fjällsta utjord Utterkalven sjö /Se Segersby bebyggelse  
Fjällsta förr gd, nu utjord Utterkalven sjö /Se Sillvik förr torp, nu villa  
Fjällsta förr gård, nu utjord Vårbyfjärd fjärd Sjöstugan arbetarebostad  
Fjällsta gd /Se Vårbyfjärd fjärd Sjövillan lht  
Fjällsta nu försv. beb. /Se Vårbyfjärd fjärd Sjöängen Saknas  
Fälista, se Fjällsta säteri Väppsta utjord äga /Se Skansberg förr torp  
Gatmöte Saknas /Se *Åbyviken vik Skarpbrunna lht, förr torp  
Gatmötet lht /Se Älgkärr kärr? Skogsjö torp  
Gatstugan Saknas /Se   Skogstorp torp, nu slopat  
Golfäng gd   Skomakartorp torp, nu borta  
Golväng gd   Skrävsta utgård  
Golväng gård   Skrävsta bebyggelse  
Hallunda hg   Skyttbrink förr torp, nu skolhus  
?Hallunda hgd   Skyttbrinks skola bebyggelse  
Hallunda hg   Skyttetorp (?), Lilla torp  
Hallunda hg   Skyttetorp (?), Stora torp  
Hallunda hgd (by)   Skårdal förr torp, nu lht  
Hallunda herrg.   Skäcklinge förr gård  
Hallunda hg   Sköndal Saknas  
Hallunda Saknas /Se   Slagsta gd  
Hallunda Saknas /Se   Slagsta förr gård, nu sinnesslöanstalt  
Hallunda gd /Se   Slagsta grindstuga lht  
Hallunda gd /Se   Slagsta grindstuga lht  
Hammarby gd   Slagsta äng förr torp, lhttr  
?Hammarby gd   Slutsborg kyrkvaktarbostad  
Hammarby gård   Slätten Saknas  
Hammarby gård   Solbacken torp, nu slopat  
Hammarby Saknas /Se   Solbacksb......? Saknas  
Hammarby prästgård /Se   Solhem lht  
Hamra hg   Soltorp Saknas  
Hamra hg   Spåntorp torp  
Hamra hg   Stendal torp  
Hamra hg   Storkenstorp soldattorp?  
Hamra hg   Storvret torp  
?Hamra hg   Strömsborg lht  
Hamra hg   Sturehov hgd  
Hamra gd   Sturehov gård  
Hamra herrgård   Sturehäll lhttr  
Hamra by   Stökhagen torp  
?Hamra gd   Sundsberg förr torp, nu lht  
?Hamra hg   Sundsberg förr torp, nu lht  
Hamra hg   Sågbacken förr kvarn och såg  
Hamra gd   Sågstugan förr torp, nu lht  
?Hamra hg   Sågtorp torp  
?Hamra hg   Tomtberga utj., utgård  
?Hamra gd   Trädgårdstorp förr torp, nu lht  
Hamra hg   Tullinge stationssamh.  
Hamra gd   Tullinge gård  
Hamra hg   Tullinge lanthem villaområde  
Hamra gd   Tullinge parkhem villaområde  
Hamra hg   Tullinge skogshem villaområde  
Hamra herrgård   Tullinge station järnvägsstation  
?Hamra hg   Tumba järn.station  
?Hamra hgd   Tumba munnie.samh.  
Hamra hg   Tumba gårdar, kvarn m.m.  
Hamra gård   Tumbaberg lht  
Hamra Saknas /Se   Tumbabrink förr gård, nu villatomter  
Hamra gd /Se   Tumba nedergård boställe  
Hamra gods /Se   Tumba station järnvägsstation  
Hamra gd /Se   Tumba villastad villaområde  
Hamra gd /Se   Tumba övergård gård  
Hugelby gd /Se   Tumba, Övre gård  
»hughulby», se Hågelby gd   Tuna gård  
Hundhamra gd   Tunaberg lht  
Hundhamra förr gd   Tunaholm villa  
Hundhamra förr gård, nu lagd torp /Se   Underhållet, Mellersta förr torp  
Hundhamra f. gd   Underhållet, Norra torp  
Hundhamra förr gd   Underhållet, Södra torp  
Hundhamra förr gd   Uppvinge? Saknas  
Hundhamra f. gd   Ursvik förr torp, nu stuga  
Hundhamra f. gd   Uttrans station järnvägsstation  
Hundhamra f. gd   Vattran lht  
Hundhamra gd   Veppsta utjord  
Hundhamra gd   Vretarna förr utgård  
Hundhamra gd   Vreten förr torp  
Hundhamra gd   Vreten, Lilla torp, nu borta  
Hundhamra gd   Vrån torp  
Hundhamra gd   Vänersborg torp, nu borta  
Hundhamra hg   Värdshuset stuga  
Hundhamra f. gd   Västergården förr gård  
Hundhamra f. gd   Yttergårda jordområde  
Hundhamra förr gd /Se   Ådalen förr torp, nu lht  
Hundhamra förr gd /Se   Åtorp gd  
*Hygnesboda torp   Åtorp förr torp  
Hågelby Saknas   Älgenstorp förr torp, nu lht  
Hågelby Saknas   Älgenstorp förr torp, nu lht  
Hågelby by   Älgkärr torp  
Hågelby gd   Älgkärr torp  
Hågelby gd   Älvsta gård  
Hågleby Saknas   Älvesta gård  
Hågelby hg   Älvsta gd  
Hågelby Saknas /Se   Ängen Saknas  
Hågelby gd /Se   Ängsvilla, Lilla lht  
Hågelby gd /Se   Ängsvillan, Stora arrendatorsboställe  
Hågelby hg /Se   Östergården förr gård  
Hågelby gd /Se   Österäng torp  
Hågelby gd /Se   Österäng torp, nu borta  
Hågelby gd /Se      
Hågelby by /Se      
Hågelby Saknas /Se      
Kikut villa /Se      
Klockargården Saknas      
Korshagen backstuga /Se      
Kumla gård      
Kumla gård      
Kumla gd      
Kumla gd      
Kumla gd /Se      
Kyrkbyn gd /Se      
Källvik lht /Se      
Kärsby by      
Kärsby by      
Kärsby by      
Kärsby by      
Lindhov (Veppsta) gd      
Lindhov Saknas /Se      
Lindhov gd /Se      
Lindhovs malm Saknas /Se      
Mosstorp Saknas /Se      
Mosstorp torp /Se      
Nackdala by      
Nackdala, Lilla Saknas /Se      
Nackdala gd:ar /Se      
?Nibbletorp gård      
?Nibbletorp gård      
Norsborg, se även Hundhamra hgd      
Norsborg hg      
Norsborg hg och vattenledningsverk      
Norsborg Saknas /Se      
Norsborg gd /Se      
Norsborg hgd /Se      
Norsborg gd /Se      
Norsborg gård /Se      
Norsborg hgd /Se      
Näsby gård      
Näsby gård      
Näsby gd      
Näsby gård      
Näsby gd      
Näsby gd      
Näsby gd      
Näsby gd      
?Näsby Saknas      
Näsby gård      
Näsby gd      
Näsby gård      
Näsby gd      
Näsby Saknas /Se      
Näsby gd /Se      
Näsby gd /Se      
Riksten hgd      
Riksten hg      
Riksten hg      
Riksten hg      
Riksten gd      
Riksten herrgård      
Riksten hgd      
Riksten hgd /Se      
Sancti Botvidz sokn, se Botkyrka Saknas      
Segersby (förr Segersböle) gd /Se      
Segersby avhyst hemman /Se      
Segersböle (numera Segersby) gd /Se      
Segersböle avhyst hemman /Se      
Segersjö samhälle /Se      
Sillvik säteri      
Sillvik förr torp /Se      
Skansberg Saknas /Se      
Skarpbrunna Saknas /Se      
Skarpbrunna lht, f. torp      
Skrapsta, se Skräfta gård      
Skräfsta gård      
Skrävsta gd      
Skrävsta gd      
Skräfsta gård      
Skrävsta gd      
Skrävsta Saknas /Se      
Skrävsta gd /Se      
Skräfsta Saknas /Se      
Skrävsta gd /Se      
Skäcklinge förr gd /Se      
Skäklinge Saknas /Se      
Skäcklinge samh. /Se      
Slagsta hg      
Slagsta hg      
Slagsta gd      
Slagsta by      
Slagsta gd      
Slagsta hg      
Slagsta hg      
Slagsta gd      
Slagsta gd      
Slagsta gd      
Slagsta herrgård      
Slagsta hgd      
Slagsta gd      
Slagsta Saknas /Se      
Slagsta gd /Se      
Slagsta Saknas /Se      
Slagsta gd /Se      
Slagsta gd /Se      
Slagsta östra tegelbruk tegelbruk /Se      
Spåntorp Saknas /Se      
Spåntorp torp /Se      
Stendal Saknas /Se      
Stendal torp /Se      
Sturehov, se Averhulta gd      
Sturehov gd /Se      
Sturehov hg /Se      
Sturehov hg /Se      
Sturehov gd /Se      
Sturehov gods /Se      
Sturehov gods /Se      
*Sätra by      
Sätra by?      
*Sätra gd      
Tingsta lht /Se      
Tomteberga gård      
?Tomtberga gd      
Tomteberga gd      
Tomtberga gd /Se      
Tomteberga gd /Se      
Tullinge herrg.      
Tullinge hg      
Tullinge gd      
Tullinge hg      
Tullinge hg      
Tullinge hg      
Tullinge hg      
Tullinge hg      
Tullinge hgd      
Tullinge hg      
Tullinge Saknas /Se      
Tullinge gd /Se      
Tullinge hg /Se      
Tullinge gd, samh. /Se      
Tullinge samh. /Se      
Tullinge samh. /Se      
Tullinge samh. /Se      
Tullinge samh. /Se      
Tullinge gård /Se      
Tumba m:e      
Tumba samh. /Se      
Tumba m:e /Se      
Tumba samh. /Se      
Tumba samh. /Se      
Tumbakvarn Saknas      
Tumba malm Saknas /Se      
Tuna gård      
Tuna gård      
?Tuna gd      
Tuna Saknas /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna gd /Se      
Unhamra = Hun(d)hammar förr gård /Se      
*Vagshälla gård      
*Valla gård      
*Vaxall Saknas      
?Veppsta utjord      
?Veppsta utjord /Se      
»Vefzsala» gård      
?Veppsta utjord      
?Veppsta utjord      
Veppsta, se Lindhov gd      
*Wefseldum Saknas      
*Väfshella Saknas      
»væfshellom» Saknas      
*Wæffshælle gd?      
Vännersborg Saknas /Se      
Vänersborg förr torp /Se      
Älvesta hg      
Älvesta hg      
Älvesta hg      
Älvesta gård      
Älvesta hg /Se      
Älvesta säteri      
Älvesta hg      
Älvesta hg      
Älvesta by      
Älvesta hg      
Älvesta hgd      
Älvesta gd      
Elfoesta hg      
Älvesta gd      
Älvesta herrg.      
Älvesta ?hg      
Älvsta Saknas /Se      
Älvsta gd /Se      
Älvesta gd /Se      
Älvesta herrgård /Se      
Älvesta herrgård /Se      
Älvesta hgd /Se      
Älvesta hgd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.