ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nämdö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 46
  Barnholmen holme Nämdön socken Alskär, Södra kobbe
  Bergskär del av holme Krokvik torp, komministerboställe Alsundskobben, Stora kobbe
  Biskopsön ö Långvik hemman Bodgrunden undervattensgrund /Se
  Björkskär holme Paradiset hmd Bodkobben kobbe
  Björkskär holme Rörstrand hemman Bredskär, Stora kobbe
  *Bränntavksskär holme Solhaga hmd Brännskär, Lilla holme
  *Enkobben holme Villinge hemman Brännskär, Stora holme
  Finnholmen, L. holme Västanvik hemman Bäckskär kobbe
  Finnskär holme Västerby hemman Dunkavelskobben kobbe
  Furuskär holme Ängskär hmd Fällstångskobben kobbe
  Fårholmen holme   Grannarsgård äng
  Getholmen holme   Grönkl. kobbe /Se
  Gillinge ö   Gårkobb kobbe
  Harö holme   Harkobben landfast kobbe
  Hemlandet ö   Harö holme
  Hemskär holme   Hälsingkobben, Stora kobbe
  Hemskär holme   Hästholmen holme
  *Hjortholm holme   Kassgrundet kobbe
  Högholmen holme   Knipholkarna vik
  Ingemarsskäret holme   Knipkobben kobbe
  Jutskär holme   Kovilan kobbe
  Jutskär holme   Liflandshamnen vik
  Kastön ö   Långvikskär ö och ögrupp
  Kastön holme   Måskobbarna kobbar
  Kastön ö   Nissen stöt vik o. bonotvarp
  *Knavskär holme (ev. holmar)   Norrholm holme
  *Koppskär holme   Norrknuven berg
  Krokholmen holme   Rävgrundet äng
  Kvinnholmen holme   Rödkläpporna kobbar
  Kvinnholmen holme   Sandviken, Norra vik
  Kåpskär holme   Sillkobbarna kobbar
  Lisaskobbarna holmar   Själudden udde
  Långskär holme   Skogboraden ögrupper
  *Långskär ö   Skuthobbarna kobbar
  Markobben holme   Smörkobb kobbe
  Måsskär holme   Sprängkobben, Lilla kobbe
  Mörtö Bunsö ö   Stångkobben landfast kobbe
  Mörtöklubb holme   Svartskär holme
  Mörtön ö   Tistronskär holme
  Norsholmen holme   Tommesen kobbe
  Nämdö ö   Torskbranten udde
  Ormskär holme   Trylkobben kobbe
  Orrön ö   Trätskären holmar
  Rågskär holme   Våtbrok notvarp
  Rågskär holme   Åsarna undervattensgrund /Se
  Själskär holme   Ökläpporna kobbar
  Skogskobben holme    
  *Sparvholmen holme    
  Svartskär holme    
  Söderholm holme    
  Söderholmen holme    
  Tallkobben holme    
  Tisterumsskär holmar    
  Torrmulen holme    
  Trätskären holmar    
  *Uteholmen holme    
  Uvö ö    
  Villinge ö    
  Vånön ö    
  Ånskär holme    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.