ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stockholms stad : Sveriges huvudstad

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3
Namntabell 4

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Beckholmen holme      
Blockhusudden udde      
Blockhusudden udde      
Blockhusudden udde      
Danvikskanalen kanal      
Djurgården, Norra del av stad      
Djurgården, Norra område      
*Djurgården, Norra del av stad      
Experimentalfält, Lantbruksakademiens Saknas      
Fru Gunillas gränd gata      
Hammarbysjön vik      
Hammarbysjön vik      
Husarviken sjö (ev. sjöar)      
Johannes sekreterares grändh gata      
Linderstedtsbrunn brunn      
*Marklubbudden udde      
*Marklubbudden udde      
*Markudden udde      
*Mörbysjön vik      
Ropsten f.d. holme      
Skeppsholmen del av Sthlms. stad      
Smedjegatan eller Stadssmedjegatan gata      
*Vadmalsö del av stad      
*Vadmalsö ö      
Värtan, L. fjärd      
Värtan, L. fjärd      
Värtan, L. fjärd      
Värtan, L. fjärd      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.