ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sånga socken : Färentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 553 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 13
Sånga sn Aborwijken, se Törnbyviken Saknas Sånga socken sn Bålberget berg
Sånga sn Björnberget berg Sånga surpaltar inbyggarbeteckning Fågelängen äng
Sånga sn Björngärdet åkermark Surpaltar inbyggarbeteckning Galtudden udde
Sånga sn Bromma udde udde Alby Saknas Igelviken sjö
Sånga socken Bålberget berg Albylund torp Klevberget skogshage
Sånga socken Bålberget berg Albytorp torp Lambarfjärden fjärd
Sånga socken Bålberget berg Aludden torp Lövsta fjärden fjärd
Sånga sn /Se Djurgården djurgård /Se Alviken lht Munken holme
Sånga sn Ektvärorna plats med runsten /Se Anderslund Saknas Ravallen äng
Sånga sn Filippiladan lada Apelvik Saknas Skräddarviken bukt
Sånga sn Färingön ö /Se Backen gd Snåludden udde
Sånga sn *Färjekarlsängen Saknas Berget Saknas Svartsjöviken sjö
Sånga sn Galgbacken höjd Björndal torp Törnby viken vik
Sånga sn Galgbacken backe med fornlämning /Se Björnnäset Saknas  
Sånga sn Galtudden udde Blåsudden torp  
Sånga sn Getudden udde Bromma bebyggelse  
Sånga sn Hammaren kronopark /Se Bruket arb.b.  
Sånga sn /Se Hammarlotten skogsmark Busshus torp  
Sånga sn *Hessleängen Saknas Dalsro lht  
Sånga sn Hillersjöviken vik Djurgårdsporten Saknas  
Sånga sn Hilleshögviken vik Ekboms Saknas  
Sånga sn Hästhagen betesmark Ekdal lht  
Sånga sn *Höghammarsängen Saknas Ekenslund gd  
Sånga sn Igelviken sjö Eknäs Saknas  
Sånga sn Igelviken sjö /Se Ekskogen Saknas  
Sånga sn Igelviken sjö Eldtorpet Saknas  
Sånga sn Klevberget berg Elstalund torp  
Sånga sn Kumbla Holmarna, se Lillholmen o. Storholmen holmar Eriksberg Saknas  
Sånga sn Kung Haralds hög fornminne /Se Falhemstorp Saknas  
Sånga sn Lambarfjärden fjärd Filippe torp  
Sånga sn Lambarfjärden fjärd Fiskarstugan torp  
Sånga sn Lamhags betesmark terräng Fiskartorpet torp  
Sånga sn [Lasse galna barnana vägen] Saknas Fredrikslund Saknas  
Sånga sn Lillholmen o. Storholmen holmar Fridhem lht  
Sånga sn Långtarmen sund Fridhäll Saknas  
Sånga sn Långtarmen vik Friskstugan lht  
Sånga sn Långtarmen vik Färingö, se Svartsjö pst  
Sånga sn Långtarmen vik Färjstaden Saknas  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Färjstaden torp  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Granskog torp  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Grindstugan torp  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Gummanstorp torp  
Sånga sn Löfstafjärden fjärd Gustavslund bebyggelse  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Hagaberg Saknas  
Sånga sn Lövstafjärden fjärd Hammarlotten torp  
Sånga sn Munken holme Hemmet lht  
Sånga sn Munken holme Hålk löt torp  
Sånga sn /Se Munken holme Hästbryggan torp  
Sånga sn /Se Mälaren sjö Jägarplatsen torp  
Sånga sn /Se Mälaren sjö Karlberg Saknas  
Sånga sn /Se Nora träsk sjö Karlsborg Saknas  
Sånga sn /Se Nora träsk sankmark Karlshem Saknas  
Sånga sn /Se Oxhagen terräng med skogvaktaretorp /Se Karlshäll lht  
Sånga sn /Se Sabyholm, se Munken holme Karlslund gd  
Sånga sn /Se *Skarnholmen Saknas Katrineberg torp  
Sånga sn /Se Slottsälven å /Se Katrineberg Saknas  
Sånga kyrka kyrka /Se Snåludden udde /Se Klevbergsstugan stuga  
Sånga kyrka kyrka /Se *Starkeby gärde Saknas /Se Klinten Saknas  
Alby gd Stockby triangelpunkt Klockargården bebyggelse  
Alby Saknas /Se ?Stockby gärde Saknas /Se Koltorp torp  
Alby Saknas /Se *Stockängen Saknas Korsudden torp  
Alby by Storholmen o. Lillholmen holmar Kristineberg lht  
Alby by *Storängen Saknas Kungsbryggan gd  
Alby by Storängen åker- o. betesmark Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Alby gd Svartsjö djurgård Saknas Lindbergs torp  
Alby gd *Svartsjö gärde Saknas Lindkvists Saknas  
Alby gd Svartsjölandet ö Lugnet Saknas  
Alby gd Svartsjölandet ö Lurudden lht(?)  
Alby gd Svartsjölandet landomr. Lugnet torp  
?Berget Saknas Svartsjölandet ö Lybeck torp  
*Björkeby Saknas Svartsjölandet ö /Se Lövhagen gd  
*Byrkeby Saknas Svartsjöviken sjö /Se Marieberg torp  
*Björkeby Saknas Svartsjöviken sjö Nibble Saknas  
Bonde-Svartsjö by /Se Svartsjöviken vik Nibblenäs gd  
Bromma gd /Se *Säbyholm holme Norrgården gd  
Bromma torp /Se Säbyviken vik Norrskog torp  
Busshus lht /Se Törnbyviken vik Norrvik Saknas  
Eknäs gård Törnbyviken vik Nybygget Saknas  
Eknäs gård Vargskogen skogsmark Olovsberg lht  
Eknäs gd *Ängsholmsängen Saknas Pilkohem torp  
Eknäs gård Vålberget, se Bålberget berg Prästgården bebyggelse  
Eknäs gd   Prästtorpet bebyggelse  
Eknäs gård   Sjöhäll lht  
?Eknäs gd   Sjötorp Saknas  
Eknäs gd   Skillinge bebyggelse  
Eknäs gd   Skoghem gd  
Eknäs gd   Skånäset Saknas  
Eknäs gd   Skånäset torp  
Eknäs gd   Smedtorp torp  
Eknäs gd   Sockarby Saknas  
Eknäs gd   Sockarby bebyggelse  
Eknäs gd   Sockarbytorp torp  
Eknäs Saknas /Se   Solvik lht  
Eknäs gd   Stegeborg Saknas  
Eknäs gd /Se   Stenhamra stenhuggeri  
Färjstaden torp   Stenhugget torp  
Färjstan tp /Se   Stentorp torp  
Hammarlotten torp /Se   Stockby Saknas  
Hammarlotten torp   Lilla Stockby gd  
Koltorp torp   Stockby bebyggelse  
Koltorp torp   Stockby skolhustomt, se 8 Stockby Saknas  
Kongsbryggan Saknas /Se   Stockbytorp torp  
*Konungshagen Saknas   Sundby Saknas  
*Konungsnæs kungsgård /Se   Svartsjö, djurgården Saknas  
*Konungsnäs kungsgård   Svartsjö kungs- och kungsladugården Saknas  
Konungsnäs slott   Svartsjö slott  
Konungsnäs hgd o. samh.   Svartsjö pst  
Konungsnäs kgsgd.   Säby Saknas  
Konungsnäs slott   Säbylund torp  
Konungsnäs slott   *Talltorp torp  
Konungsnäs förr kungsgård   Tingstan gd  
Konungsnäs slott   Tingstan bebyggelse  
Konungsnäs slott   Tingsstaden bebyggelse  
Konungsnäs slott   Torslunda Saknas  
Konungsnäs slott   Trångsund torp  
Konungsnäs slott   Träskan torp  
Konungsnäs f.d. slott   Valla Saknas  
Konungsnäs slott   *Vallvik torp  
?Konungsnäs slott   Vallvik Saknas  
?Konungsnäs slott   Vargagrind torp  
Konungsnäs slott   Viggeby bebyggelse  
?Konungsnäs slott   Vällagrind torp  
?Konungsnäs slott   Ängsvaktartorpet torp  
Konungsnäs slott   Ödes marken torp  
?Konungsnäs slott   Österby gd  
?Konungsnäs slott   Östmarken torp  
Konungsnäs slott      
Konungsnäs f. slott, nu vårdanstalt      
Kornby by /Se      
Korsudden torp      
Lindbergs = Marieberg Saknas /Se      
Lugnet torp      
Lösis vårdanstalt /Se      
Lövsta? Saknas      
Marieberg lht /Se      
Mariedal = Marieberg lht /Se      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
?Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Nibble by      
Prästgården gd      
Runketorp by /Se      
?Runketorp Saknas /Se      
Siokarlaby by      
Skillinge gård      
Skillinge gd      
Skillinge gård      
Skillinge gd      
Skillinge gd      
Skillinge gd      
Skillinge bebyggelse /Se      
Skillinge hemman      
Skillinge gd /Se      
*Smedby Saknas /Se      
Sockarby by      
?Sockarby Saknas      
Sockarby by      
Sockarby by      
Sockarby by      
Sockarby by      
?Sockarby by      
Sockarby by      
Sockarby by      
Sockarby Saknas /Se      
Sockarby by /Se      
Sockarby by /Se      
Sockarby by /Se      
Sockarby by /Se      
Solvik Saknas /Se      
Solvik torp      
Solvik torp /Se      
Sotis = Svartsjö vårdanstalt /Se      
*Starkeby Saknas /Se      
Stenhamra stenhuggeri      
Stenhamra beb /Se      
Stenhamra samh. /Se      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockarby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
?Stockby by /Se      
Stockby by /Se      
Stockby Saknas /Se      
Stockby by /Se      
Stockby Saknas /Se      
Stockby Saknas /Se      
Stockby samhälle /Se      
*Stuckabÿ Saknas /Se      
Sundby by      
?Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby gård, by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
Sundby Saknas /Se      
Sundby Saknas /Se      
Sundby by /Se      
Sundby by /Se      
Svartis = Svartsjö vårdanstalt /Se      
Svartsjö förr slott, nu vårdanstalt      
Svartsjö gård      
Svartsjö förr slott, numera tvångsarbetsanstalt /Se      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö kungsladugård      
Svartsjö slott      
Svartsjö f.d. kungl. slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö f.d. kungl. slott      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö kungl. slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö hgd      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö gd, samh.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgd      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott, nu vårdanstalt      
Svartsjö slott      
Svartsjö gd      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö sl.      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgård      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.?      
Svartsjö f. slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö kungsgd.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö sl.      
Svartsjö sl.      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö f.d. kungsgd      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr kungl. slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö förr slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö gd      
Svartsjö sl.      
Svartsjö f. slott      
Svartsjö f. slott, nu hg      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott      
Svartsjö slott, nu tvångsarbetsanst.      
Svartsjö hgd o. samh.      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö by /Se      
Svartsjö slott /Se      
Svartsjö gd /Se      
Svartsjö förr slott, nu arbetsanstalt /Se      
Svartsjö gd /Se      
Svartsjö gd m.m. /Se      
Svartsjö samhälle och gods /Se      
Svartsjö, Bonde-, se Bonde-Svartsjö by /Se      
Svartsjöhus kungsgård(?) /Se      
Svartsjö kungsgård Saknas /Se      
Svartsjö län förläningar      
Svartsjö Kungsgård Saknas /Se      
Svartsjö slott Saknas /Se      
Svartsjöslott slott /Se      
Syby Saknas      
?Sångs-Säby by      
Sångs-Säby gd      
Sångs-Säby gd      
Säby, se Sångs-Säby gd      
Säby by      
Säby by      
Såby by      
Säby by      
Säby hg /Se      
Säby by /Se      
?Säby by      
?Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby hg      
Säby by      
Säby by /Se      
Talltorp Saknas /Se      
*Tegeskog torp      
Tingstan gård /Se      
?Tingstaden gd      
Tingstaden tp /Se      
Torslunda by      
Torslunda gd      
Torslunda gård      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gård      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gd      
Torslunda gd /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Vargagrind lht /Se      
Varggrind = Vargagrind Saknas /Se      
Varggrind torp      
Viby, se Viggeby gd      
?Viggeby gd      
?Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby by      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
Viggeby gd      
?Vigeby gd      
Viggeby gd /Se      
*Ölsta Saknas      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.