ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järfälla socken : Sollentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 391 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 222 Naturnamn : 75
Järfälla sn Anneboda skogsmark Förkortningar förteckning Allégärdet gärde
Järfälla sn Björnmyren ägomark Järfälla s:n Barsbro hagen hage
Järfälla sn Brofjärden, se Näsfjärden fjärd Järfälla sn Bastupricken sjömärke
Järfälla socken Bruksviken vik Järfälla församling Bruksviken vik
Järfälla socken Brända berget berg Amboda lht Brännboda gärde gärde
Järfälla sn Bygget ägomark? Aspnäs Saknas Bygge gärde gärde
Järfälla sn Degermossen natur- och ägonamn /Se Aspnäs lht Bäckegärdet gärde
Järfälla sn Dragonbacken backe /Se Barkarby (villasamh.) Eggelundagärdet gärde
Järfälla sn Ekberget berg Barkarby gård Eldholmen holme
Järfälla sn Finnängen ägomark Barkarby gästgivargård Saknas Finnängsbacken backe
Järfälla sn Fiskartorp terräng? Barsbro hemman Fiskargärdet gärde
Järfälla sn Fruns backe skogsmark Baset Saknas Fiskartorpsgärdet gärde
Järfälla sn Gaslyset ägomark Baset lht Fruns backe backe
Järfälla sn Getholmen holme +Lilla Björkeby ägonamn Gaslyse äng
Järfälla socken Giörve, se Görväln vik Stora Björkeby Saknas Grötkullen kulle
Järfälla sn Granskogsberget berg Björkby, Lilla torp Gåsberget berg
Järfälla sn Granskogsvreten ägomark? Björkliden stadsäga Gåseborg fornborg
Järfälla socken Grävlingberget berg Björnmyran Saknas Görvälns sandudde udde
Järfälla sn Grönvreten terräng Björnmyra lht Hammarn terräng
Järfälla sn /Se Gåsberget berg Bredgården Saknas Hammarskogen skog
Järfälla sn Gåsberg berg /Se Bredgård, Lilla lht Håga rutor åkrar
Järfälla socken Gåsberget berg Bredgård, Stora gård Jungfruängen äng
Järfälla sn Gåsberget berg Bredgården bebyggelse Kalkonbacken backe
Jerfälla sn Gåsberget berg /Se Bruket statbyggning Kalvshälla gatan väg
Jerfälla sn Gåseborg fornborg /Se Brännboda gård Kalvudden udde
Järfälla sn Gåseborg fornborg /Se Brännbol Saknas Kalvudds holme holme
Järfälla sn Gåseborg fornborg /Se +Bygget Saknas Kofsan holme
Järfälla sn Gåseborg fornborg /Se Bygget lht Kolmilskärr kärr
Järfälla sn Gåseborg fornborg /Se Bäcken kvarnställe Krusbacka kärr kärr
Järfälla sn Görväln vik Bäckestugan Saknas Krysspricksgrundet grund
Järfälla sn Görväln fjärd Dikartorp Saknas Kvarnbacken backe
Järfälla sn Görväln vik Dikartorp gård Kvarngärdet gärde
Järfälla sn /Se Görväln vik Eggelunda Saknas Kvarnängen äng
Järfälla sn Görväln vik Fastboda gård Larshålet åkerremsa
Järfälla sn Görväln fjärd Finnängen lht Lejonberget udde
Järfälla sn Görväln vik Fiskartorp torp Lindalsvreten gärde
Järfälla sn Görväln vik Fjällen Saknas Ljungbacka backe backe
Järfälla sn Görväln vik Fjällen gård Långbacka gärde gärde
Järfälla sn Görväln vik Flottvik gård Långbacka äng äng
Järfälla sn Giörväln Fierden, se Görväln vik Fransborg lht Långängen äng
Järfälla sn Görväln fjärd Granskog Saknas Löjtnantsklippan klippa
Järfälla sn Görveln vik Granskog torp Lövholmen holme
Järfälla sn Görväln fjärd /Se Grytan stuga Martallsbacken backe
Järfälla sn Görväln vik Gröndal torp Mellangärdet gärde
Järfälla sn Görväln vik Grönvreten Saknas Maskingärdet gärde
Järfälla sn Görväln vik Grönvreten torp Märrkärret kärr
Järfälla sn Görväln fjärd /Se Görväln Saknas Odlingen åker
Järfälla sn Görväln fjärd /Se Görväln säteri Ormbackagärdena gärden
Järfälla sn Görväln fjärd /Se Hammaren tp Oxhagen hage
Järfälla sn Hammaren skogsmark Hammaren torp Pellesten metställe
Järfälla sn Hammarskogen skogsmark Hammartorp Saknas Rävbacken backe
Järfälla sn Hummelmoraberg triangelpunkt Henriksdal Saknas Sjögärdshagen hage
Järfälla sn Hummelmorabergen berg Henriksdal lht Skeftingen holme
Järfälla sn Hummelmora hage skogsmark /Se Henrikstorp Saknas Skruvbackarna backar
Järfälla sn Håga rutor ägomark Henrikstorp gd Skälby kvarnbacke backe
Järfälla sn Igelbäcken bäck Herrestad Saknas Smebacken backe
Järfälla sn Igelbäcken ägomark Herresta äldre namn på Säby Smedhagsudd udde
Järfälla sn Jordbron ägomark? Hinderstorp Saknas Smiabacken backe
Järfälla sn /Se Jungfruängen ägomark Hinderstorp gård Snårtäppan täppa
Järfälla sn /Se Kalkviken terräng Hummelmora Saknas Sylta vreten slätt
Järfälla gd och sn /Se Kalkviksgärdet ägomark Hummelmora lht Sågängen äng
Järfälla sn /Se Kofsan holme +Håga Saknas Säbysjön Saknas
Järfälla sn /Se Kofsan holme Håga försvunnen by Säbysjön sjö
Järfälla sn /Se Koffsan holme Hågmans bt Säbyån å
Järfälla sn /Se Koffsan holme Hässelby villastad Saknas Tegelhagen hage
Järfälla sn /Se Kofsan holme /Se Högby gd Trasgärdet gärde
Järfälla sn /Se Kolmilskärr ägomark +Igelbäcken riven lägenhet Tånglötsand åker
Gerfelle sn /Se Krusbacka ägomark Igelbäcken lht Tånglötshalsen gärde
Järfälla sn /Se Kvarnbacken backe Jakobsberg Saknas Uggelbacken backe
Järfälla sn /Se Kvarnberget berg Jakobsberg säteri Varpgärdet gärde
Järfälla kyrka kyrka /Se Larshålet ägomark Jordbacka stuga Vibble äng äng
Anneberg lht /Se Linddalen skogsmark +Jordbro Saknas Villabacken backe
Barkarby [?] gård Lund, Lilla ägomark Jordbro(n) torp Väddesta hammarn, se Hammarn Saknas
Barkarby samhälle Löfholmen, se Koffsan holme Järfälls Rocksta gd Ålsta sjö Saknas
Barkarby by /Se Löjtnantsklippan klippa Järfällssten gd Översjön sjö
Barkarby samh. /Se Lövholmen holme Kallbränna el. Kalvbrunna riven stuga  
Barkarby villasamh. /Se Lövholmen o. Skäftinge ö Kallhäll Saknas  
Barkarby samhälle /Se Lövstafjärden fjärd Kallhäll säteri  
Barkarby Saknas /Se Lövstafjärden fjärd Kalvhälla Saknas  
Barkarby samh. /Se Lövstafjärden fjärd /Se Kalvshälla gård  
Barkarby samh. /Se Lövstafjärden fjärd Kalvshälla bebyggelse  
Barkarby gästgivargård förr gästgiveri /Se Lövstafjärden fjärd Karlslund Saknas  
Barsbro gd Malmen skogsmark Karlslund lht  
Barsbro beb. Marhagen ägomark Knäpp stuga  
Barsbro gård Mälaren sjö Kolboda Saknas  
Bäsbro gård Nysved ägomark Kolboda torp  
Barsbro gd Näsfjärden fjärd +Krusbacka Saknas  
Barsbro gd Orgeberget el. Orreberget berg /Se Krusbacka lht  
Barsbro gd Ormberget berg Kullatorp tingshus  
Barsbro gd Ormudden udde Kvarnstugan lht  
Barsbro gård Orreberget el. Orgeberget berg /Se Kvarntorp Saknas  
?Barsbro gd Ravalen sjö Kvarntorpet lht  
Barsbro gd Rawalesiön, se Ravalen sjö Kyrkbyn del av villastad  
Barsbro gd Råstasjön sjö Kyrkbyn Saknas  
Barsbro gd /Se Rättars platz natn? /Se Kyrkbyn bebyggelse  
Basbacken tp /Se Rävkullen höjd Kyrkhamn arbetarbostäder  
Baset tp /Se Rövarberget flyttblock /Se Kyrkhamn (arbetarbost.)  
»birgharaby» gd Simonsberget berg Kyrkhamn lht  
Björkby by Skiaflingen, se Skäftinge del av ö Kärrboda torp  
Björkby by Skvattramberget berg Lilla Kärrboda Saknas  
Björkby by Skäftinge holme Kärrboda, Stora lht  
Björkeby förr by, nu lhtr /Se Skäftinge del av ö Stora Kärrboda Saknas  
Björkeby by /Se Skeftinge ö Lammertorp gård  
Björkeby lg:er /Se Skäftinge del av ö Lilla Björkby torp  
Björkeby by /Se Skeftinge holme Lilla Ulfsätra lht  
Björkby g:d /Se Skäftinge o. Lövholmen ö +Lindal Saknas  
Bonäs lht /Se Skäftinge del av ö Lindal lht  
Bredgården gd /Se Skäftingen ö /Se Ljungbacka torp, nu försvunnet  
Brännboda, se Brännbol gd Skäftingen ö /Se Lugnet torp  
Brännbol gd /Se Skäftingen ö /Se Lilla Lund Saknas  
?Dikartorp gd Skäftingen, se Skäftinge o. Lövholmen ö Lund, Lilla torp  
Dikartorp gd /Se Skäftingsholmen holme /Se Stora Lund Saknas  
Dikartorp gd /Se *Skäftingsund sund Lund, Stora torp  
Dikartorp gd /Se *Skeftingesundet sund Lustigkulla stuga  
Fastboda, se Fastebol gd Smedhagen skogsmark Långbacka Saknas  
Fastebol gd /Se Smedhagsudd udde Långbacka torp  
Finnängen tp /Se Smedjebacken skogsmark Långbacka torp  
Fjällen gd /Se Snåltäppan ägomark Lädersätra gård  
Fjällen gd /Se *Strostina holme Lädersätra Saknas  
Flottvik tp /Se Stubbryan ägomark Lövholmen lht  
Fransborg lht /Se Sundstäppan ägomark Lövholmen Saknas  
Färjestaden beb. /Se Sågängen sumpmark? Lövsta gård  
»gyrfælla», se Järfälla sn Säbysjön insjö Lövsta Saknas  
Görväln hg Säbysjön sjö Lövsta bebyggelse  
Görväln hg Säbysjön sjö Lövsta järnvägsområde bebyggelse  
Görväln hg Tallbohov ägomark? Malhagen Saknas  
Görväln herrg. Tegelhagen ägomark Marhagen lht  
Görväln hg Tempeludden udde Marhagen Saknas  
Görväln hg /Se Tjuvsten flyttblock /Se Mekanisk verkstad mek. verkst.  
Görväln gd /Se Trasgärdet ägomark Molnsätra gård  
Görväln säteri /Se Törndalsskär udde Molnsätra Saknas  
Görväln hgd /Se Vreta ägomark Molnsätra bebyggelse  
Görväln herrgård /Se Vreten sankmark Nyaland torp  
Görväln eg. /Se Vreten ägomark Nya landet Saknas  
Görväln gd /Se Väderkvarnskullen Saknas /Se Nyberg Saknas  
Görvälns rättaredöme f. rd Ålstasjön, se Säbysjön sjö Nyberg torp  
Görvälns rättaredöme del av sn Översjön insjö Nyboda Saknas  
Henrikstorp gd /Se Översjön sjö Nyboda torp  
Herresta, se Säby hg /Se Översjön sjö Nybygget Saknas  
Herresta gd /Se   Nybygget torp  
Horsgärdet förr beb.   Nydal Saknas  
Horsgärdet, Lilla, nu Lund gd /Se   Nydal lht  
Horsgärdet, Stora, nu Uddnäs gd /Se   Nysved Saknas  
Horsängen, nu Ängsjö gd /Se   Nysved torp  
Hummelmora tp /Se   Norrängen försvunnet torp  
Håga gd   Olofslund torp  
Håga f.d. by /Se   Orgena försvunnet torp  
Håga by /Se   Ormbacka Saknas  
Hårsta torp, se Herresta beb.   Ormbacka torp  
Hågerstalund Saknas /Se   Ormudden torp  
Hälleboda lht /Se   Renhållningsverk renhålln.verk  
?Högby gård   Riddersvik gård  
Högby gd   Råcksta Saknas  
Högby gd /Se   Råcksta gd  
Iljansboda gd /Se   Råsten Saknas  
Jakobsberg, se Vibla samhälle   Råsten lht  
Jakobsberg hg /Se   Sandudden Saknas  
Jakobsberg Saknas /Se   Sandudden torp  
Jakobsberg hg /Se   Sandvik Saknas  
Jakobsberg säteri /Se   Sandvik lht  
?Jordbro förr torp   Sjögärdet lht  
Järfälla kyrkby   Skeftinge lht  
Järfälla-Sten gd /Se   Skogstorp Saknas  
Kallbrunna tp och f.d. gd /Se   Skogstorp torp  
Kallhäll säteri   Skolhus Saknas  
Kallhäll säteri   Skruven lht  
Kallhäll säteri   +Skylsta Saknas  
Kallhäll hgd   Skylsta lht  
Kallhäll hg /Se   Skäftinge Saknas  
Kallhäll säteri /Se   Skäftingeholmen holme  
Kalvshälla gård   Skälby (villasamh.), (äv. hpl)  
Kalvshälla gd   Skälby säteri  
Kalvshälla gd   Skälby pst.  
Kalvshälla gd   Slammertorp gård  
Kalfshälla gård   Slammertorp bebyggelse  
Kalvshälla gd   Snuten, se Nybygget Saknas  
Kalvshälla gd   Snuten torp  
Kalvshälla gd   Svältbacka Saknas  
Kalvshälla gd   Säby Saknas  
Kalvshälla gd   Säby säteri  
Kalvshälla gd   Säby bebyggelse  
Kalvshälla gd   Tallbyhov Saknas  
Kalvshälla hg   Tallbyhov torp  
Kalvshälla f.d. gd /Se   +Tomteberga ägoområde  
Kalvshälla gd /Se   Tomteberga gård  
Karlslund, förr Kyrkbyn beb. /Se   Tomta gård  
Klomsten tp /Se   Tånglöt Saknas  
Kolartorp, se Lergropen tp   Tånglöt torp  
[Koltäka] torp   Ulfsätra gård  
Krusbacka torp /Se   Lilla Ulvsätra Saknas  
?Kummelby gd   Ulfsätra, Lilla lht  
Kummelby gd   Stora Ulvsätra Saknas  
Kyrkobyn gård /Se   Ulvsättra bebyggelse  
Kyrkbyn by /Se   Vamb Saknas  
Kyrkbyn gd /Se   Vamb försvunnen gård  
Kyrkhamn tp /Se   Vam bebyggelse  
Kyrkobyn Saknas   Vattkvarn Saknas  
Kyrkhamn beb. /Se   Vattmyran tp  
Kärrboda, Stora och Lilla tp /Se   Vattmyran Saknas  
Lergropen, nu Kolartorp tp /Se   Vattmyran torp  
Lindal torp /Se   Vibbla Saknas  
Lindalen torp   Viksjö Saknas  
Lugnhamn, se Klomsten tp   Viksjö säteri  
Lund eller Lilla Horsgärdet beb.   Villan Saknas  
Lund eller Lilla Horsgärdet beb.   +Vreta Saknas  
Lund, se Horsgärdet, Lilla lhtr   Vreta lht  
Lädersättra gd /Se   Vålberga Saknas  
Lövsta gd   Vålberga gård  
Lövsta gd   Väddesta gård  
Lövsta gd   Väddesta Saknas  
Lövsta gd   Värdshuset byggnad  
Lövsta gd   Yttersten Saknas  
Lövsta gd   Yttersten försvunnen gd  
Lövsta gd   +Åkerby Saknas  
?Lövsta by   Åkerby utjord  
Lövsta gd   Ålsta Saknas  
Lövsta gd   Ålsta gård  
Lövsta by   Ålstatorp Saknas  
Lövsta gd /Se   Ålsta torp torp  
Lövsta Saknas   Ångsåg och ångkvarn Saknas  
Lövsta by /Se   Ägglunda gård  
Marhagen tp /Se   Ängsnäs lht  
Molnsättra gd /Se      
Nibba gd(?) /Se      
Nibble f.d. gd /Se      
Nyboda gd /Se      
Orgona tp /Se      
Ormbacka torp      
Ormbacka Saknas /Se      
Riddersvik gd /Se      
Riddersvik, förr Flottvik tp /Se      
Råcksta gård      
Rocksta gd      
Rocksta gd /Se      
Rocksta gd /Se      
Råcksta gd /Se      
Råcksta gd /Se      
Råcksta Saknas /Se      
Råsten lht /Se      
Råsten gård /Se      
Råsten gd /Se      
Rännarskede f.d. tp /Se      
Sandvik gd /Se      
Sandvik Saknas /Se      
*Skaftathorp Saknas /Se      
Skruven lht /Se      
Skylsta torp /Se      
Skylsta torp /Se      
Skylsta Saknas /Se      
?Skylsta torp /Se      
Skylsta tp /Se      
Skäftinge tp /Se      
Skäftinge lht /Se      
Skäftinge gd /Se      
Skälby gård      
Skälby gd      
Skälby herrgård      
Skälby hg      
Skälby gd      
?Skälby samh.      
?Skälby hgd      
Skälby by      
?Skälby samh.      
Skälby gd      
Skälby gd      
Skälby gd      
Skälby hg      
?Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby by      
Skälby gd      
Skälby hg      
Skälby samhälle /Se      
Skälby gd /Se      
Skälby by /Se      
Skälby gd /Se      
Skälby by /Se      
Skälby samhälle /Se      
Skälby by /Se      
Slammertorp gd /Se      
Sollentunaholm gd /Se      
Sten gård      
Sten gård      
Sten by      
Sten by      
Sten gd      
Sten gd      
Sten gd      
Sten gdr /Se      
Sten by /Se      
Sten gd /Se      
Stäket säteri /Se      
Sunds båtsmanstorp tp /Se      
Svältan samh. /Se      
*Sylsta torp /Se      
Sylta tp /Se      
Säby gd      
Säby herrgård      
Säby hg      
Säby hg      
Säby hg      
Säby hg      
Säby ?gd      
Säby hg      
Säby hg      
Säby hg      
Säby by      
Säby hg /Se      
Säby gd /Se      
?Säby gd /Se      
Säby hg      
Säby hg /Se      
Säby hg /Se      
Säby säteri /Se      
Tallbohov tp /Se      
Tegelhagen gd /Se      
»Tompte», se även Tomteberga gd      
»Tompte» tp /Se      
Tomta gd /Se      
Tomteberga gd      
Tomteberga gd /Se      
Trappeberg beb. /Se      
Tånglöt tp /Se      
Uddnäs lhtr      
Uddnäs lhtr      
Uddnäs, se Horsgärdet, Stora gd      
Ulvsättra gd /Se      
Vam gd /Se      
?Vibla gd      
Vibbla gd      
Vibla gd /Se      
Vibble f.d. by /Se      
Wikbella, se Vibla gård      
Wikbellæ, se Vibla (nu Jakobsberg) hgd      
Vibble by      
Vibla gård      
Vibla hgd      
Vibla gård      
Vibla gård      
Viksjö förr by, nu herrgård      
Viksjö hg      
?Viksjö hg      
Viksjö hg      
Viksjö hgd      
Viksjö hg      
Viksjö herrgård      
Wiksjö hgd      
Viksjö hg      
Viksjö hg      
Viksjö hg      
Viksjö hg /Se      
Viksjö säteri /Se      
Viksjö gd /Se      
Viksjö gd /Se      
Viksjö hgd /Se      
Viksjö herrgård /Se      
Viksjö gd /Se      
vik husum, se Viksjö Saknas      
Vålberga by /Se      
Vålberga gård      
Vålberga by /Se      
Vålberga by /Se      
Vålberga by /Se      
Vålberga gd /Se      
Väddesta gd      
?Väddesta gd      
Väddesta hg      
Väddesta hg      
Veddesta gd /Se      
Väddesta hgd /Se      
Väddesta gd /Se      
Väddesta herrgård      
Yttersten gd /Se      
Åkerby tp /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta gd /Se      
Ålsta gård      
Ålsta gd      
Ålsta by      
Ålsta gård      
Ålsta f.d. by      
Ålsta by      
Ålsta gd      
Ålsta gård      
Ålsta gd      
Eggelunda gd      
Egglunda Saknas /Se      
Äggelunda by /Se      
Ängsjö, förr Horsängen gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.