ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Spånga socken : Sollentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 689 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 436 Naturnamn : 239
Spånga sn Beckomberga-Råcksta-gravfältet gravfält /Se Spånga församling Saknas Anläggningsbacken backe
Spånga sn Bällstaån å /Se Spånga sn Anläggningsbacken backe
Spånga sn Dalkarlskärret kärr /Se Spånga s:n Armodan gärde
Spånga sn Dalkarlsvände fält /Se Spånga socken Armodan gärde
Spånga sn *Dubola Siön sjö /Se Spånga socken Avundsbacken backe
Spånga socken Duvboträsket försvunnet träsk /Se Spånga församling Bakgärdet åker
Spånga socken Edsviken vik Ackelmans torp Bakgärdet gärde
Spånga sn Edsviken vik Agnesberg lht Bakvändargärdet åker
Spånga sn Edsviken vik /Se Agnesberg gård Bastubacken backe
Spånga sn Edsviken vik /Se Akalla by Bergham vik
Spånga sn Eggeoystenen runsten /Se Akalla gård Bergtorpsskogen skog
Spånga sn *Fröfjärden sjö Akalla Saknas Björkbacken backe
Spånga sn Fröfjärden fjärd /Se Backlura torp Blötängen äng
Spånga fd. sn Frösundet sund /Se Bakvändarn stuga Bockfjällen åker
Spånga sn Fäholmen holme Begravningsplats Saknas Bockfjälls backe backe
Spånga förs. Granskogssvintrynet åker /Se Bergens lht Brännerilandet gärde
Spånga förs. Hanstastenen, Hägerstalundsstenen runsten /Se Berggården Saknas Byggegärdet gärde
Spånga sn *Hogstasundet sund Berghamn torp Bänkbergen hällar
Spånga förs. Hägerstalundsstenen, Hanstastenen runsten /Se Bergtorp torp Dalhagen hage
Spånga sn Hässelby holme holme Bergvik torp Dalhagen gärde
Spånga förs. Hässelbyholmen holme /Se Bergvik villa Dalkarlskärret åker
Spånga förs. Hästa träsk träsk /Se Betlehem lht Dalkarlsvreten gärde
Spånga sn Kalvuddeholmen holme Björnboda torp Dalkarlsvände gärde
Spånga sn Kistastenen runsten /Se Björnboda torp Dalkarlsvändet åker
Spånga sn Kungsbryggan hamnplats /Se Blackeberg lht Dalkullan åker
Spånga sn Lombarön holme Blackeberg frimurarbarnhem Dalkärret gärde
Spånga sn *Lunda gärde öppen plats /Se Blackeberg lht Drottninghögen gravhög
Spånga sn ?Lötsjön sjö Blackebergs nybygge lht Duvboträsket sjö, sankmark
Spånga sn Lövstafjärden fjärd Blåsut stuga Ekbacken backe
Spånga socken Lövstafjärden fjärd Bontesta lht Farmors täppa åker
Spånga sn *Råsesjön sjö Bontesta lht Flystaberget höjd
Spånga sn /Se Råstasjön sjö Breda gd Framvändargärdet gärde
Spånga förs Råstasjön sjö Breda Saknas Fäholmen holme
Spånga socken Råstasjön sjö Breda Saknas Fäholmen holme
Spånga sn? Råstasjön sjö Breda gård Fäholmen ö
Spånga förs. Råstasjön sjö /Se Brinken fiskarboställe Fällgärdet gärde
Spånga sn Råstastenen runsten /Se Brinken torp Fällgärdet gärde
Spånga förs. *Rästasjö sjö Bromsten by Fällgärds backe backe
Spånga sn Sankt Hollingers smörask runsten /Se Bromsten municipalsamhälle Galgbacken backe
Spånga sn *Spångkärret kärr /Se Bromsten municipalsamhälle Galgbacken backe
Spånga förs. Tingshagen hage Brotorp nu försvunnet torp Gardistgärdet gärde
Spånga sn Tingshagen hage /Se Bussenhus lht Glädje storskog skog
Spånga sn Tingsskogen skogsomr. /Se Bussenhus lht Granskogssvintrynet åker
Spånga sn Tingskyrkan stensättning /Se Bygget lht Grimsta storskog skog
Spånga förs. Tingskyrkan stensättning Båtsmanstorp torp Gråten område
Spånga förs. Tingskyrkan stensättning /Se Båtsmanstorpet bt Gubbkärret kärr
Spånga sn Tingskyrkan stensamling /Se Dacke dragontorp Göljan område
Spånga sn Tingsskogen skog /Se Dalkarlstorp torp Göljan gärde
Spånga förs. Tingsstenarna block /Se Dalkarlstorp Saknas Gölje lada lada
Spånga sn *Vindholmen holme Dalkärret torp Hagastugatan väg
Spånga sn   Daltorp eller Dalkarlstorp torp Hammarbacken backe
Spånga förs.   Daltorp torp Hammaren backe
Spånga sn   Daltorp lht Hemligheten kärr
Spånga sn   Duvbo gd, nu municipalsamhälle Himmelsbacken backe
Spånga förs. /Se   Duvbo villaområde Hjulsta långkrok landsvägskrök
Spånga förs.   Duvbo municipalsamhälle Holländska kvarn kvarn
Spånga sn   Duvbo pst Holmbacken backe
Spånga sn   Eggeby gd Hässelby holme holme
Spånga sn.   Eggeby gård Hässelby holme holme
Spånga förs.   Eggeby Saknas Hästa klack höjd
Spånga sn   Elinsborg lht Hästa klack höjd
Spånga sn   Elinsborg Saknas Hästhagen hage
Spånga sn   Elinsborg lht Hästhagsgärdet gärde
Spånga sn   Enbacken lht Hökängen äng
Spånga sn   Enbacken lht Iskällarbacken backe
Spånga förs.   Enbacken Saknas Iskällarbacken backe
Spånga förs.   Eriksberg lht Ivarskärrskogen skog
Spånga förs.   Eriksberg lht Jan Pers holme holme
Spånga f. egen sn, nu förs.   Eriksberg Saknas Jan Pers holme holme
Spånga förs.   Eriksberg Saknas Jan Pers kulle kulle
Spånga förs.   Erikslund lht Jan Pers vret åker
Spånga förs.   Flysta gd Jan Pers´, Jan Pers vret vret
Spånga förs.   Flysta villasamhälle Järnbergsgärde gärde
Spånga förs.   Flysta municipalsamhälle Kajsas baddugn lokalitet
Spånga sn   Flysta gård Kajsas badd-ugn backe
Spånga sn sn   Flysta poststn Kalvuddeholmen holme
Spånga sn   Flysta, Lilla lht Kalvudden udde
Spånga sn   Flysta, Lilla lht, nu borta Kalvudden udde
Spånga sn   Flysta lht Kalvudds holme holme
Spånga sn   Flysta, Stora gård Katthavet kärr
Spånga sn   Spånga församling församl. Kattkällan källa
Spånga sn   Framvändarn stuga Kattkärret kärr
Spånga sn   Freden lht Kilen skogsbacke
Spånga förr sn, nu förs. /Se   Freden Saknas Kinnekulle höjd
Spånga sn /Se   Freden lht Kjolgärdet gärde
Spånga sn /Se   Fredriksberg lht Klockarbacken backe
Spånga förs. /Se   Fridhem nu riven byggnad Klockarbacken backe
Spånga förs. /Se   Fristad ålderdomshem Klockarlyckan äng
Spånga sn, samh. /Se   Fyra stugor statarstugor Klubbacken backe
Spånga förs. /Se   Fältstugan lht Klubbacken backe
Spåna kyrka kyrka /Se   Galgbacken lht Klubbacken backe
Spånga kyrka kyrka /Se   Galileen lht Kofållan hage
*Ackerne = ?Akalla by   Galileen lada Kolbacken backe
Akalla by   Glasskåpet lht Kolkärrs backe backe
Akalla by   Glädjen lht Kolkärrsbacke backe
Akalla by   Glädjen torp Kullan åker
Akalla by   Glädjen Saknas Kullan åker
Akalla gd   Gnaget eller Råttgnaget stuga Kullaskogen skog
Akalla by   Granby by Kullen kulle
Akalla gd   Granby Saknas Kvarnbacken backe
Akalla Saknas   Granby komministerboställe Kvarnbacken backe
Akalla gdar   Granholmen lht Kvarnbacken backe
Akalla stadsdel   Granholmen lht Kvarnbacken backe
Akalla gd   Granholmen Saknas Kvarnsjön sjö
Akalla by   Grannas-Eriksson lht Kvarnsjön sjö
Akalla gd   Granskog torp Kvarnviken vik
Akalla Saknas   Granskog Saknas Kyrkogårdsgärdet gravbacke
Akalla by   Granskog torp Kyrkogårdsgärdet gravbacke
Akalla Saknas   Gribbens gd Källan vid Galgbacken trefaldighetskälla
Akalla by   Gribby gård Källbacken Saknas
?Akalla by   Gribby lht Källvreten vret
?Akalla by   Grimsta by Kärleksholmen holme
Akalla gd   Grimsta gård Kättilvreten backe
Akalla gdr   Grimsta gård Lambarön ö
Akalla by   Grindstugan stuga Lambarfjärden fjärd
Akalla gdar   Grindstugan stuga Lambarfjärden fjärd
Akalla by   Grindstugan stuga Lindbergs vret åker
Akalla by   Grindstugan stuga Lugnekällan trefaldighetskälla
?Akalla by   Grindstugan lht Lunda hammarn terräng
Akalla by   Grindstugan Saknas Långarantan utjord
Akalla gd   Gränsen lht Långbacken backe
Akalla by /Se   Gränsen lht Långbacken backe
Akalla by   Gumsarboda nu försvunent torp Långkroken landsvägskrök
Akalla by /Se   Gunsarboda torp Långkällan källa
Akalla gdr /Se   Gustavsborg lht Långängen äng
Akalla gd /Se   Gustavsborg torp Långängen äng
Akalla gd /Se   Gärstalund Saknas Långängsbacken Saknas
Akalla gd /Se   Haga stuga stuga Lötsjön sjö
Akalla by /Se   Hansta gd Lövbacken backe
Akalla gd /Se   Henriksberg lht Lövbacken backe
Akalla, se Akalle gd /Se   Henrikslund lht Malins kärr sankmark
Akalla by /Se   Henrikslund lht Mellanskogen skog
Akalla by /Se   Hesselby krog vinterkrog Mellanskogen skog
Akalla by /Se   Hesselbytorp eller Hesselstorp torp Mossen terräng
Akalla gd /Se   Hessle Saknas Multängen äng
Akalla by /Se   Himmelska lådan stuga Märgelbacken backe
Akalla gd /Se   Hindersberg lht Mördargroparna plats
Akalla gård gd /Se   Hinnekullen Saknas Mördargroparna Saknas
Akalle = ?Akalla gd /Se   Hjulsta by Norrängen utjord
Akalletorp gd och gammal ben. på nuv. Husby /Se   Hjulsta gård Nytorpskogen skog
Akarna, se ?Akalla by   Hjulsta Saknas Nyårsbacken backe
Apelberg försvunnet tp /Se   Hjulsta (el. Julsta) gd Nälsta Klubbacke backe
Backlura torp /Se   Husby gård Offerkällan källa
Berghamn förr torp /Se   Husby Saknas Ormbacken backe
Blackeberg gd /Se   Husby gård Ormängen äng
Breda by   Håga f.d. torp Oxhagen hage
Breda torp /Se   Hägerstalund gd Oxhagen hage
Bromsten hg   Hägerstalund Saknas Oxhagsplogen åker
Bromsten hg   Hägerstalund säteri Parkladan lada
Bromsten samh.   Hässelby församling församling Plasenbacken backe
Bromsten hg   Hässelby gård Piltäppan gärde
Bromsten samh.   Hässelby säteri Ploggärdet gärde
Bromsten samh.   Hässelby villastad villastad Ribacken backe
Bromsten samh.   Hässelby villastad bebyggelse Ribacken backe
Bromsten samh.   Hässelbytorp torp Rinkeby kvarn husbehovskvarn
Bromsten hgd   Hässelbytorp förr torp Rinkens backe backe
Bromsten herrgård   Hästa by Rinkens äng äng
Bromsten stadsdel /Se   Hästa Saknas Rosgatan väg
Bromsten herrg.   Hästa gård Rosgatan gärde
Bromsten hg   Ivarkärr torp Råcksta träsk sjö
Bromsten hg   Ivarskärr torp Råckstaträsk träsk
Bromsten stadsdel /Se   Johannalund lht Råckstaträsk sjö
Bromsten hg /Se   Johannalund lht Råcksta äng äng
Bromsten samh /Se   Johannelund lht Råstasjön sjö
Bromsten m:e /Se   Johannelund lht Råstasjön sjö
Bromsten herrgård /Se   Johannelund torp Rävbacken backe
Bromsten Saknas /Se   Johannelund lht Rävbacken backe
Brotorpet försvunnet tp /Se   Johannesberg lht Rävkullsbacken backe
Brotorpet försvunnet tp /Se   Johannesberg lht Sandviksvägen väg
Bussenhus försvunnet dragontorp /Se   Jonsberg stuga Sektersbacken backe
Carlsro villa /Se   Jonsberg torp Sexstubacken backe
Dalkarlstorp (Daltorp) tp /Se   Jonsberg lht Sjöträdgården åker
Daltorp (Dalkarlstorp) tp /Se   Julsta (el. Hjulsta) gd Skarphagen gärde
Digrakarlö, se Akalla by   Kaffesmällan byggnad Skattbondängen äng
Dufvebol herrg.   Kaklösa lht Skattbondängen äng
Duvbo hgd   Kaklösa lht Skepparvreten åker
Duvbo hgd   Kalvudden lht Skesta backen backe
Duvbo hgd   Kanaan lht Skesta tomten tomtplats
Duvbo hgd   Kanaan lht Skjutbangärdet gärde
Duvbo hgd   Kanaan villor Skogsvreten äng
?Eggeby gd   Kapellet byggnad Skomakargärdet gärde
?Eggeby gård   Kappen byggnad Skvattran äng, förr kärr
Eggeby gd   Karl-Andersgården gård Slåttertäppan gärde
Eggeby gd   Karlshäll lht Smedgärdet gärde
Eggeby gd   Karlshäll lht Smedshagen hage
Eggeby gd   Karlshäll torp Smibacken backe
Eggeby gd /Se   Karlslund torp Smällgrind grind
Eggeby gd /Se   Kasby torp Solhyllsberg höjd
Eknäs gd /Se   Kasby(torp) torp Solhöjden höjd
Ekåsen förr torp /Se   Katsverkan torp Spångaån å
Ekåsen förr torp /Se   Killingtorp torp Spökbacken backe
Elinsborg torp /Se   Killingstorp torp Stenbacken backe
Erninge by   Killingstorp Saknas Stens backe terräng
Ärvinge by   Kista gd Stens gärde åker
Ärvinge by   Kista Saknas Storknösen kulle (gravhög?)
Ärvinge by   Kista gård Stormors hage hage
Ärvinge gd   Kista båtsmanstorp bt Stormorshage hage
Ärvinge by   Kolkärr nu försvunnen gård Storskogen skog
Ärvinge by   Kolkärr nu riven lht Storängen äng
Ärvinge by   Kolkärr Saknas Storängsbacken backe
Ervinge by   Komministerbostället Saknas Stöveln lokalitet
Ärvinge gd   Kråksången byggnad Svinhusbacken backe
Ervinge gd   Kulan f.d. bt Svinhusbacken backe
Ervinge by   Kullas lht Svintrynet åker
Ervinge by   Kullgården lht Svintrynet åker
Ervinge by   Kullgården torp Svinvråskällan källa
Ervinge gd /Se   Kumle torp Svängen vägstycke
Ervinge gd /Se   Kvarntorp torp Sylta vret sankmark
Flysta by   Kvarnviken lht Såggärdet gärde
Flysta by   Kvarnviken lht Tensta hammarn terräng
Flysta by   Kvarnviken lhtr Tensta storskog skog
Flysta gd   Kymlinge by Tibbelins backe backe
Flysta by   Kymlinge Saknas Timmerhagen hage
Flysta by /Se   Kymlinge, Nedre bebyggelse Tingsskogen skog
Flysta f.d. m:e /Se   Nedre Kymlinge Saknas Tingsskogen Saknas
Flysta förr gd, stadsdel /Se   Kymlinge, Nedre gård Tingskogskyrka stensamling
Flysta by /Se   Kymlinge, Övre bebyggelse Tingsskogskyrkan stenar
Flysta by /Se   Övre Kymlinge Saknas Tomten område
Flysta by /Se   Kymlinge, Övre gård Torpvreten vret
Gallileen förr torp /Se   Kyrkoherdebostället Saknas Tosängen äng
Galileen f.d. torp /Se   Kyrkoherdebostället Saknas Trefaldighetskällan källa
Gallileen torp /Se   Kälvesta by Trefaldighetskällan Saknas
Granby by   Kälvesta Saknas Trollbacken backe
Granby Saknas   Kälvesta gård Träsket sjö
Granby by   Lacke(s) stuga Turbinbacken backe
Granby by   Lackes lht Törngrind grind
Granby by /Se   Lilla Tensta lht Törngrindsbacken backe
Granby tingstad Saknas   Lillflysta lht Urfjäll åker
Granby by   Lillvärsta torp Ursviks källa trefaldighetskälla
Granby gd /Se   Lindeberg lht Utängen äng
Granby hemman o. lhtr   Lindeberg Saknas Valborgsberget höjd
Granby by   Linvävartorp torp Vallängen äng
Granby gd, by /Se   Linvävartorp torp Vinsta storäng äng
Granby beb. /Se   Loviselund torp Vipängen äng
Granskog torp   Loviselund torp Värman kärr
Granskog tp /Se   Loviselund lht Värsta mjölnarbacke backe
Gribby förr torp /Se   Lugnet torp Åkermans torp
Grimsta by   Lunda by Älvkvarn »älvkvarn»
Grimsta by   Lunda Saknas Älvkällan källa
Grimsta f.d. by   Lunda gård  
Grimsta by   Lunda torp torp  
Grimsta by   Lundströms smedja lht  
?Grimsta förr gd   Lurbacka gård  
Grimsta förr gd   Lybeck lht  
Grimsta förr gd, nu stadsdel   Långlöt gd  
Grimsta förr gd, nu stadsdel   Långlöt kronodomän  
Grimsta by   Långvreten nu försvunnet torp  
Grimsta by   Långvretstugan stuga  
Grimsta förr torp /Se   Läderbacka lht  
Grimsta by /Se   Läderbacka gård  
Grimsta lg /Se   Läderbacka Saknas  
Grimsta by /Se   +Länsmansboställe Saknas  
Grimsta by /Se   Lötkojan stuga  
Gränby, se Granby by   Lötstugan stuga  
Gränby, se Granby gd   Lövens lht  
Hanesta, se Hägerstalund hg   Maltesholm Saknas  
Hansta, se Hägerstalund hg   Maltesholm torp  
Hansta, se Hägerstelund hg /Se   Margreteborg lht  
Hanstad, se Hägerstalund hg /Se   Margreteborg lht  
Hanstalund, se Hägerstalund hg   Margreteborg Saknas  
Hjulsta by /Se   Marieberg torp  
Hjulsta by   Marieborg lht  
Hjulsta by /Se   +Marieborg nu riven lht  
*Holm Saknas   Markvik torp  
Holm förr gd /Se   Markvik torp  
Husby gd /Se   Markvik villa  
Husby gd /Se   Mellangården gård  
Husby by, gd /Se   Mellangården gård  
Husby gd och stadsdel /Se   Mellangården gård  
Husby gd /Se   Multet torp  
Hägerstalund hg   Nedergården gård  
Hägerstalund förr hg, nu villasamhälle /Se   Nedre Kymlige Saknas  
Hägerstalund hg /Se   Norrgården gård  
Hägerstalund hg   Nubbeberg krog  
Hägerstalund hg   Nubbeberg utskänkningsställe  
Hägerstalund hg /Se   Nyberg Saknas  
Hägerstalund Saknas /Se   Nybygget torp  
Hägerstalund gd /Se   Nytorp torp  
Hägerstalund förr hg, nu villasamhälle /Se   Nytorp torp  
Hæruingi, se Ärvinge by   Nytorp lht  
?Hesselby hg   Nyängs backe lht  
Hesselby hg   Nyängsbacken torp  
Hesselby hg   Näls bt  
Hässelby hg   Nälsta by  
Hässelby hg   Nälsta gård  
Hässelby hg   Nälsta förr gård, nu villaområde  
Hässelby herrgård   Oljeberget torp  
Hesselby säteri   Oljoberget f.d. bt  
Hässelby hg   Olofslund lht  
Hesselby hg   Olovslund Saknas  
Hässelby hg   Olofslund lht  
?Hässelby säteri   Orgena lht  
Hässelby köping /Se   Pankhej nu försvunnen grindstuga  
Hässelby villastad köping   Paradiset bt  
Hässelby gd   Pilkohem nu försvunnet torp  
Hässelby villastad köping   Plaisiren torp  
Hässelby villastad köping   Pläsiren torp  
Hässelby villastad köping   Plasén torp  
Hässelby villastad köping   Plasir torp  
Hässelby villastad köping   Radiostation Saknas  
Hässelby villastad köping   Rinkeby by  
Hässelby hg /Se   Rinkeby Saknas  
Hässelby säteri /Se   Rinkeby gård  
Hässelby villastad /Se   Ringeby, Lilla lht  
Hässelby gd /Se   Rinkeby lht  
Hässelby gods /Se   Lilla Rinkeby Saknas  
Hässelby hage tp /Se   Rinkebyhage lht  
Hässelby krog försvunnen krog /Se   Rinkebyhage skogvaktarboställe  
Hässelby slott slott /Se   Rinkebyhage Saknas  
Hässelby villastad stadsdel /Se   Rinkeby kvarn lht  
Hässelby villastad samh. /Se   Rinkens bt  
Hässelby och Markvik Saknas   Rissne transformatorstation Saknas  
Hästa hg   Rissne bebyggelse  
Hästa hg   Rissne by  
Hästa hgd   Rissna Saknas  
Hästa hg   Rissne kronodomän  
Hästa by   Råcksta by  
Hästa hg   Råcksta gård  
Hästa hg   Råcksta gård  
Hästa by   Rådan lht  
?Hästa herrg.   Rådan Saknas  
Hästa gd /Se   Rådan gård  
Hästa gd /Se   Råsta by  
Igelbäcken Saknas /Se   Råsta Saknas  
*Instaby Saknas   Råsta kronodomän  
?Julsta by   Råttgnaget lht  
Julsta by   Samarien nu försvunnen stuga  
Julsta gd /Se   Samarien torp  
Justaby by   Sandvik torp  
Järva bebyggelse /Se   Sandvik torp  
Jörans torp förr torp /Se   Sandvik Saknas  
Kalvudden gårdar   Sebastopol lht  
Kanaan torp /Se   Sektersbacken backe  
Kanaan förr gd, scouthem /Se   Sex stugor statarstugor  
Kanaan torp /Se   Silverdal lht  
Kaplansbolet kaplansboställe /Se   Silverdal Saknas  
Kasby Saknas /Se   Silverdal gård  
Killingtorp tp /Se   Sjöhagen lht  
Kista hg   Sjöhagen lht  
?Kista gd   Sjöträdgården torp  
Kista by   Skesta nu försvunnen by  
Kista by   Skesta numera ödetomt  
Kista by   Skogsborg villa  
Kista by /Se   Skogsborg torp  
Kista hg /Se   Skogsdal, se Silverdal Saknas  
?Kista by   Skogshyddan lht  
?Kista herrgård /Se   Skogshydda lht  
?Kista by /Se   Skogskilen lht  
Kista hg   Skolhus Saknas  
Kista gd /Se   Skrytet torp  
Kista gd /Se   Skutte torp  
Kista hgd /Se   Smedjan lht  
Kista gd /Se   Smedjan lht  
Kolkärr förr beb. /Se   Smedshagen torp  
Kolkärr försvunnet tp /Se   Smedshagen torp  
»Krakabool» försv. beb.   Smällgrindstugan stuga  
»Krakabol» försv. beb.   Sofielund torp  
»Krakabol» försv. beb.   Sofielund Saknas  
»Krakabol» försv. beb.   Sofielund Saknas  
»Krakabol» försv. beb.   Solhem lht  
*Krossta Saknas   Solhem villaområde  
»krosta» Saknas   Solhem municipalsamhälle  
Krusbacka torp /Se   Solvalla lht  
Kulan torp /Se   Solvalla gård  
Kummelby by /Se   Spånga by  
Kymlinge by   Spånga Saknas  
Kymlinge by   Spånga smedja lht  
Kymlinge by   Spångkista gd  
Kymlinge gd:ar   Stamtorp torp  
Kymlinge by   Stenhagen torp  
Kymlinge by   Stenhagen torp  
Kymlinge gd:ar   Stenhagen torp  
Kymlinge by   Stens bt  
Kymlinge, Övre och Nedre byar   Stora Tensta by  
Kymlinge by   Stridsberga kyrkoherdeboställe  
Kymlinge gd   Stridsberga kyrkoherdebost.  
Kymlinge by   Strömbergs bebyggelse  
Kymlinge by   Sundby by  
Kymlinge by   Sundby gård  
Kymlinge by   Sundby gård, nu styckad  
Kymlinge by   Sundbyberg, se Duvbo pst  
Kymlinge by   Sundsborg lht  
Kymlinge by   Svängen fd BT  
Kymlinge by   Söderberga lht  
Kymlinge gd   Söderberga torp  
Kymlinge by /Se   Södergården gård  
Kymlinge by /Se   Tensta by  
Kymlinge gd /Se   Tensta gård  
Kymlinge gd /Se   Tensta Saknas  
Kymlinge by /Se   Tensta, Lilla lht  
Kymlinge by /Se   Lilla Tensta Saknas  
Kymlinge gd /Se   Tensta, Lilla lht  
Källmon förr torp /Se   Tenstahage avs.  
Kälvesta by   Torplotta torp  
?Kälvesta by   Trollboda torp  
?Kälvesta by   Trollboda torp  
Kälvesta gd   Trollboda Saknas  
Kälvesta gd   Tumultet torp  
Kälfvesta by   Tumultet Saknas  
Kälvesta by   Tumultet torp  
Kälvesta by   Täbylund lht  
Kälvesta by   Täbylund lht  
Kälvesta by   Uppgården gård  
Kälvesta by   Ursvik by  
Kälvesta gd   Ursvik gård  
Kälvesta gd   Ursvik, Lilla Saknas  
Linvävarekrogen (el. Linvävaretorp) tp /Se   Lilla Ursvik Saknas  
Linvävaretorp (el. Linvävarekrogen) tp /Se   Stora Ursvik Saknas  
Litlautzwik, se Ursvik Lilla by   Vadet lht  
Lunda gd   Vadet gård  
Lunda gd   Vadet Saknas  
Lunda gd   Vilan torp  
Lunda gd   Vilan lht  
Lunda Saknas /Se   Vilan torp  
Lunda by /Se   Vinsta by  
Lunda by /Se   Vinsta gård  
Lyistum, se Kista hg   Vinsta gård  
Långlöt kronväg   Vinsta villasamhälle  
Långlöt gd   Vällingby gård  
Långlöt gd   Vällingby gård  
Långlöt gd   Vällingby by  
Långlöt gd   Värsta by  
Läderbacka (ä. Skinnarboda el. Skinnartorp) tp /Se   Värsta gård  
Nardestaff, se Nälsta by   Värsta Saknas  
*Norrgården försvunnen gd /Se   Värsta, Lilla Saknas  
*Norum Saknas   Värsta, Lilla torp  
Nubbeberg (Värsta krog krog /Se   Värsta krog f.d. krog  
Nykrogen försvunnet tp /Se   Västergården gård  
?Nälsta gård   Ytterkullen torp  
?Nälsta by   Ärvinge kronodomän, gård  
Nälsta by   Ervinge by  
Nälsta f.d. by   Ärvinge Saknas  
Nälsta gård   Ör gd  
?Nälsta gd   Ör gård  
Nälsta villasamhälle och gd   Ör gård  
Nälsta gd   Övre Kymlinge Saknas  
Nälsta gd      
Nälsta by /Se      
Nälsta by /Se      
Nälsta beb /Se      
Nälsta stadsdel /Se      
Nälsta samhälle /Se      
Nälsta stadsdel /Se      
Nälsta gård /Se      
Nälsta gd /Se      
Nälsta gd /Se      
Nälsta gd /Se      
Nälsta samh. /Se      
Nälsta samh. /Se      
Nälsta villaområde /Se      
Nälsta by /Se      
*Nærdastaf, se Nälsta gård      
Oljoberget torp /Se      
Oljeberget torp /Se      
Oljoberget torp /Se      
*Panckheij försvunnet tp och krog /Se      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby gård      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby samh.      
Rinkeby samh.      
Rinkeby stadsdel      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
?Rinkeby by      
*Rinkaby Saknas      
?Rinkeby by, nu samh.      
Rinkeby förr by, nu samh.      
Rinkeby by /Se      
Rinkeby förr by /Se      
Rinkeby by /Se      
Rinkeby by /Se      
Rinkeby gd /Se      
Rinkaby Saknas /Se      
Risna, se Rissne förr kungsgård /Se      
Rissne gd      
?Rissne by      
Rissne gd      
Rissne gd      
Rissne gd      
Rissne gd      
Risne indr. mil.bost.      
Rissne (förr rättardöme), gd      
Rissne gd      
Rissne (förr rättardöme), gd      
Rissne gd      
Rissna by      
Rissne indr. militiebost.      
Rissne indr. militieboställe      
Rissne (förr rättardöme), gd      
Rissne gd      
Rissne (förr rättardöme), gd      
Rissne (förr rättardöme), gd      
Rissne gd      
Rissne gd      
Rissne gd      
Rissne gd      
Rissne (förr rättardöme), gd      
?Risne gd      
Risne gd      
Risne förr kungsgård /Se      
Rissne gd /Se      
Rissne gd /Se      
Rissna by /Se      
(?)Rissna gd /Se      
Rissne indr. militieboställe /Se      
Rissne by /Se      
Rissnö rättaredöme Saknas      
Risne rättaredöme f. rd      
Rocksta hg      
Rocksta hg      
Rocksta herrgård      
Råcksta beb /Se      
Råcksta herrgård /Se      
Råcksta herrgård /Se      
Rocksta gd      
Råcksta gd /Se      
Råsta gd      
Råsta kronoegendom      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gård      
Råsta hg      
Råsta gård      
Råsta gd      
Råsta gård      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd      
?Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd /Se      
?Råsta gd      
Råsta gd      
Råsta gd /Se      
Råsta gd /Se      
Råsta gd /Se      
Råsta Cafe´ krog /Se      
Rösta, se Råsta kronoegendom      
»røztha», se Råsta gd      
[Saltskaffwa] Saknas      
»Saltskaffwa» försv. beb.      
»Saltskaffua» försv. beb.      
»Saltskaffwa» försv. beb.      
»Saltskaffua» försv. beb.      
Samarien förr grindstuga /Se      
Samarien f.d. torp /Se      
Samarien torp /Se      
Sandvik torp /Se      
Sandviken försvunnet tp /Se      
Silverdal försvunnet tp och krog /Se      
»skarpwdzwik» gård      
*Skarphwdzwik gård      
»skarpawdzuik» gd?      
?Skesta by      
?Skesta by      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta gd /Se      
Skesta torp      
Skesta torp      
Skesta gd /Se      
Skesta gd /Se      
*Skinnarboda el. *Skinnartorp (nuv.Läderbacka) tp /Se      
*Skinnartorp el. *Skinnarboda (nuv.Läderbacka) tp /Se      
Solhem stadsdel /Se      
Solhyllan förr torp /Se      
Solvalla kronoäg.      
Solvalla gd      
Solvalla gd      
Solvalla gd      
Solvalla gd      
Solvalla kronoegendom /Se      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga Saknas      
Spånga by      
Spånga by och sn      
Spånga by      
Spångkistan, se Kista hg      
»sunbÿ» = ?Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby gård      
Sundby fd. by      
?Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby stadsdel      
Sundby stadsdel      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gård      
?Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby gård      
Sundby gård      
Sundby gård      
?Sundby gård      
Sundby gård      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby Saknas /Se      
Sundby gd /Se      
Sundby gd /Se      
Sundby gd, stadsdel /Se      
Tensta by      
Tensta by      
Tensta by      
Tensta stadsdel /Se      
Tensta förort /Se      
*Threlnista by el. gd      
Trollboda tp /Se      
Ursvik, Lilla by      
Ursvik by      
Ursvik by      
Ursvik by      
Ursvik by      
Ursvik by      
Ursvik samh /Se      
Ursvik, Lilla gd      
*Vadet gd /Se      
*Willenby Saknas      
?Vinsta gård      
Vinsta by      
Vinsta gd      
Vinsta gd      
Vinsta gd      
»vzvigh», se Ursvik by      
vzvigh, se Ursvik by      
Vällingby by      
Vällingby by      
Vällingby by      
Vällingby by      
Vällingby by      
Vällingby fd. by      
?Vällingby by      
Vällingby förr by, nu förstad      
Vällingby by      
Vällingby förr by, nu förort      
Vällingby by      
Vällingby by      
Vällingby by /Se      
Vällingby Saknas /Se      
Vällingby by /Se      
Vällingby by /Se      
Vällingby by /Se      
Vällingby by /Se      
Vällingby bebyggelse /Se      
Vällingby stadsdel /Se      
Vällingby stadsdel /Se      
Vällingby stadsdel /Se      
Värsta gård      
Värsta gård      
Värsta gd      
Värsta gd      
Värsta gd /Se      
Värsta gd /Se      
Värsta gd /Se      
Värsta gd /Se      
Värst gd /Se      
Värsta krog (Nubbeberg) krog /Se      
Åkale, Lilla, se Husby gd      
Åkale, Stora, se Akalla by      
Ör kronoäg.      
Ör gd      
Ör kronoegendom      
Ör gd      
Ör gd      
Ör gd      
?Ör gd      
Ör gd      
Ör gd      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.