ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Möja socken : Värmdö skeppslag : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 8
  *Backskär holme   Askkobbsbåden bränning
  Björkskärs skärgård holmar   Galeasbulen kobbe
  Brännholmen holme   Gamboviken vik /Se
  Dråparkobbar kobbar   Lökaholmarna holme
  *Dämban grund   Ropsten udde
  Fjärdholmen, St. o. L. holmar   Roskär holmar /Se
  *Harkrankgrunden grund   Söderbron isbrygga /Se
  Högharan (resp. Högharen) holme   Västerskäret ö
  Klövholmen, St. o. L. holmar /Se    
  Klövholmen, St. o. L. holmar    
  Klövholmen, St. o. L. holmar    
  Klövholmen holme    
  Kålö ö    
  Moskärskobbarna kobbar    
  Nassa skärgård, St. holmar    
  Nassa skärgård, Lilla holmar    
  *Nasselögankobbarna kobbar    
  Norrgårdskobbarna kobbar    
  *Norskären holme    
  *Statsön, N. ö    
  Storö ö    
  *Säckholmar delar av ö, holmar    
  *Söderhamnsgrunden grund    
  *Söderholmar delar av holmar    
  *Söderholmar del av öar    
  *Söderholmen del av holme    
  Ymparholmen holme    
  *Ädbodan holme    
  Äpplarknaten grund    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.