ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hammarby socken : Vallentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 322 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 9
Hammarby sn Berga triangelpunkt Hammarby sn Fysingen sjö
Hammarby sn Brunnby fjäll ägomark Hammarby laxar inbyggarbeteckning Fyssingen sjö
Hammarby sn Dragonbacken backe Apotek Saknas Fysingen sjö
Hammarby sn Elfsjön, se Älvsjön f.d. sjö Brunnby gd Kalvholmen holme
Hammarby sn Fasteberget Saknas /Se Charlottenberg lht Klingan holme
Hammarby socken Fysingen sjö Dyvinge gd Nälsbergena höjdparti
Hammarby socken Fysingen sjö Dyvinge bebyggelse Oxundasjön sjö
Hammarby sn Fysingen sjö Eggeby gd Saknas Saknas
Hammarby sn Fysingen sjö Eggeby bebyggelse Saknas Saknas
Hammarby sn /Se Fysingen sjö +Fredriksberg Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö Glädjen Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö /Se Gottorp Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö /Se Haga Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö +Hammarby bebyggelse  
Hammarby sn Fysingen sjö Hammarby skolhustomt, se 6 Vik Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö Holmen gd  
Hammarby sn Fysingen sjö Hörnskogen Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö Johannesdal lhtr  
Hammarby socken Fysingen sjö Kapellet Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö Klockarbol Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö Korpkullen lht  
Hammarby sn Fysingen sjö /Se Kyrkbyn Saknas  
Hammarby sn Fysingen sjö /Se Kyrkbyn bebyggelse  
Hammarby sn Fysingen sjö /Se Lasarett Saknas  
Hammarby sn Gammalbyskogen skogsbacke /Se Lasarett Saknas  
Hammarby sn Hamarbo næss Saknas Lura Saknas  
Hammarby sn Hästhagen terräng Läkarebostad Saknas  
Hammarby sn Kallängarna ägomarksområde Löwenströmska lasarettet hållplats  
Hammarby sn Kalvholmen ö Myran tp  
Hammarby sn Kalvholmen holme Nibble gd  
Hammarby sn Kofsan holme Nibble bebyggelse  
Hammarby sn Kofsan holme /Se Nytorp Saknas  
Hammarby sn Kofsan ö /Se Pickhus apotek  
Hammarby sn Kyngan, Lilla udde Rosendal, N. lht  
Hammarby sn Kyngan, Stora holme Rosendal, Ö. lht  
Hammarby sn Kärleksudden udde Skavsta by  
Hammarby sn Oxundasjön sjö /Se Skolhus Saknas  
Hammarby sn Oxundasjön insjö +Skolhus fd. skola  
Hammarby sn Oxundasjön sjö Skälby gd  
Hammarby sn Oxundasjön sjö /Se Smedby by  
Hammarby sn Oxundasjön sjö /Se Stjärnborg lht  
Hammarby sn Parkudden terräng Stjärnvik Saknas  
Hammarby sn /Se Phÿsinge Siön, se Fysingen sjö Stockholms läns sinnesslöanstalt vårdanstalt  
Hammarby sn /Se Physing Sjön, se Fysingen sjö Sumpdisken tp  
Hammarby sn /Se Ply Sin gen, se Fysingen sjö Svenska sprängämnesfabriken avs. lht  
Hammarby sn /Se *Rotemarken ?skog Svingarn tp  
Hammarby sn Sju riddares träsk träsk Torsåker gd  
Hammarby sn Skarphagen terräng Trynninge Saknas  
Hammarby sn /Se Storängsbacken holme Tätorpet bebyggelse  
Hammarby sn /Se Sumpdisken terräng Upplands Väsby jvstn  
Hammarby sn /Se Svingarn terräng Urmula tp  
Hammarby sn /Se Vilunda, Lilla betesmark Vatthagen lht  
Hammarby kyrka kyrka /Se *Vålnaberget berg Vik Saknas  
Bromby, se Brunnby gd Värka-ån å /Se Vik bebyggelse  
Brunnby gd Åsundasjön, se Oxundasjön sjö Vilunda gd  
Brunnby gård Ålvsjön f.d. sjö Vilunda, L. gd  
Brunnby gd Ösholmen holme /Se Väsby, L. Saknas  
Brunnby by /Se   Väsby, St. gd  
Brunnby gd /Se   Gamla Ålderdomshemmet Saknas  
Brunnby gd /Se   +Ångsåg Saknas  
Brunnby gd /Se   Äggeby Saknas  
Dyvinge by      
Dyvinge gård      
?Dyvinge gård      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyfvinge gård      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyfvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gård      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd      
Dyvinge gd /Se      
Dyvinge gd /Se      
Dyvinge gd /Se      
Eggeby gd /Se      
»hamarbo næss» Saknas /Se      
Hammarby by o sn      
Hammarby gd      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by, sn      
?Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby hg      
Hammarby by      
Hammarby by      
Hammarby by /Se      
Hammarby by      
Hammarby kyrkby /Se      
Hammarby-Väsby gods /Se      
Hammarby rättaredöme Saknas      
Holmen herrg.      
Holmen Saknas /Se      
Holmen gd /Se      
*Höggby Saknas      
Kaspansbostället kaplansboställe /Se      
Klockaregården Saknas /Se      
Knädby Saknas /Se      
Korpkulla lht /Se      
Korpkullen torp      
Löt torp /Se      
Löt torp      
Löwenströmska lasarettet sjukhus /Se      
Mylunda Saknas /Se      
?Nibble gård      
Nibble gd      
Nibble gård      
Nibble gård      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
?Nibble by      
Nibble gd      
Nibble by      
Nibble gd      
Pickhus apotek /Se      
Pickhus torp      
Pickhus stuga /Se      
*Pryninge gärde, se Trynninge lht /Se      
Rosendal gårdar      
Rosendal Saknas      
Rotskogen torp      
Skavsta gd /Se      
Skälby by      
Skälby gd      
Skälby gd /Se      
Skälby fideikommissegendom /Se      
Skälby fideikommissegendom /Se      
Skälby gd /Se      
Skälby Saknas /Se      
?Smedby by      
Smedby gd      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by /Se      
Stjärnborg gd      
Stjärnborg gd      
Stjärnborg Saknas      
Stjärnborg gd      
?Stjärnborg el. Trynninge torp      
Svingarn, se Svinngarn tp      
Svingarn torp /Se      
Svingarn torp /Se      
Svinngaarn tp /Se      
Svingarn tp /Se      
Svingarn tp /Se      
Tjursåker, se Torsåker hg      
Tjursåker, se Torsåker hg /Se      
Tjursåker, nu Torsåker Saknas /Se      
Torsåker hg      
Torsåker herrgård      
Torsåker hg      
Torsåker hg      
Torsåker hg      
Torsåker hg      
Torsåker hg      
Torsåker hg /Se      
Torsåker gd /Se      
Torsåker gård /Se      
Torsåker hg      
Holmen gd      
Torsåker hg /Se      
Torsåker hg /Se      
Torsåker hg /Se      
Torsåker herrgård /Se      
Torsåker hg /Se      
Torsåker hg /Se      
Torsåker hg /Se      
Torsåker gd /Se      
Torsåker hgd /Se      
Torsåker hgd /Se      
Torsåker gd /Se      
Torsåker gods /Se      
Torsåker gd /Se      
Torsåker gd /Se      
Torsåker gd /Se      
Trynninge, se Stjärnborg gd      
Trynninge, se Stjärnborg Saknas      
Trynninge lht      
?Tryninge gd      
Trynninge Saknas      
Trynninge el. Stjärnborg by      
Tryninge, nu Stjärnborg Saknas      
Trynninge lht /Se      
?Trynninge torp /Se      
?Trynninge el. Stjärnborg torp      
Tynninge, se Stjärnborg gd      
Tryninge gd /Se      
Trynninge by /Se      
Tryninge Saknas /Se      
Urmula torp      
*Vijdeby torp      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik gd      
Vik by      
?Vik by      
Vik by      
Vik by /Se      
Vik by      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik by /Se      
Vik Saknas /Se      
Vilunda by      
Vilunda by      
Vilunda by      
Vilunda by      
Vilunda by      
Vilunda by?      
Vilunda gd /Se      
?Vilunda by /Se      
Vilunda by /Se      
Vilunda gdr /Se      
Vilunda by      
Vilunda, Lilla by      
Vilunda, Lilla Saknas /Se      
Vilunda, Stora hg /Se      
Vilunda gd /Se      
Vilunda, Stora hg /Se      
Vilunda, Stora Saknas /Se      
Vilunda by /Se      
Vilunda by /Se      
Vilunda, L:a o. St:a gd:ar /Se      
Vilunda by /Se      
»væsby» = Väsby, Stora? Saknas      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
?Väsby gd      
Väsby hg      
?Väsby Saknas      
Väsby hg      
?Väsby hgd      
Väsby hg      
Väsby gd      
Väsby hg      
Väsby herrgård      
Väsby herrgård      
Väsby hg /Se      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg /Se      
Väsby herrgård      
Väsby herrgård      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby gd      
Väsby Saknas      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby hg      
Väsby gd      
Väsby hgd      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hgd      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby fideikommissegendom      
Väsby fideikommissegendom      
Väsby hg      
Väsby Saknas      
?Väsby hgd      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby hg      
Väsby by      
Väsby gård      
Väsby hgd      
Väsby hgd      
Väsby by      
Väsby hgd      
Väsby herrg.      
Väsby hg      
Väsby hg      
Väsby hg /Se      
Wäsby, St. gods /Se      
Väsby, se Väsby, Lilla o. Stora by      
Väsby, Lilla beb. /Se      
?Väsby, Stora fideikommissegendom /Se      
Väsby, Stora gd /Se      
Eggeby f.d. by      
?Äggeby by      
Äggeby by      
?Äggeby by /Se      
?Äggeby by /Se      
Äggeby by      
Äggeby by      
Äggeby gd      
Äggeby gd      
?Äggeby by      
Eggeby gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.