ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallentuna socken : Vallentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 751 Naturnamn : 133 Bebyggelsenamn : 672 Naturnamn : 227
Vallentuna sn Angarn sjö, delvis torrlagd Vallentuna sn o. hd Aludden udde
Vallentuna sn o hd Angarns Sjön, se Angarnssjöängen f.d. sjö Vallentuna sn Angarnsjön Saknas
Vallentuna sn o hd Angarnssjön sjö /Se Vallentuna sn Angarnssjön sjö
Vallentuna sn Angarnssjöängen fd. sjö Vallentuna sn o hd Angarnssjöängen Saknas
Vallentuna sn o hd Angarnssjöängen terräng Vallentuna sn o hd Angarnsvägen väg
Vallentuna sn o hd Arkils Tingstad Saknas /Se Vallentuna båldar inbyggarbeteckning Angarnsån bäck
Vallentuna sn o hd Arkils Tingsstad stensättning /Se Vallentuna sn /Se +Badstufvu Grunden Saknas
Vallentuna sn o hd Avaviken vik /Se Abisko lht +Badstuguhagen Saknas
Vallentuna sn Avrättsplatsen ställe /Se Adolfslund lht Badstuguvretarne Saknas
Vallentuna sn o hd Baran terräng Agnesberg lht Bakvretarne Saknas
Vallentuna sn o hd *Bergahäll runsten /Se Alaska lht Baran skog
Vallentuna sn o hd Bergby, Nedre terräng Albäcken Saknas +Basthagarne Saknas
Vallentuna sn o. hd Bergby, Övre terräng Alfredsborg lht +Björkbergsbacken Saknas
Vallentuna sn o hd Bergholmen terräng Alphyddan lht Björnan odling
Vallentuna sn o hd Björnan ägomark Anitero lht Björnbodabacken landsvägsbacke
Vallentuna sn Bulebro Saknas /Se Anneberg lht Björnlöten odling
Vallentuna sn o hd Bällstaberget berg Anneborg lht Bladsjön odling
Vallentuna sn o hd Bällsta hage hage med runstenar /Se Annelund lht Bondvreten odling
Vallentuna sn o hd Bällstasundet sund Anniberg lht +Bottenskiftet Saknas
Vallentuna sn o hd Dalen ägomark Aronsdal lht Brunnsgärdet Saknas
Vallentuna sn o hd Ekstubben terräng Asped lht Byttan binamn på Molnbysjön
Vallentuna sn o hd Eriksberg terräng Asplund lht Bällstabergen höjd
Vallentuna sn o hd Fjället terräng Aspudden lht Bällstaån bäck
Vallentuna sn Galgbacken backe Augustadal lht +Dalvreten Saknas
Vallentuna sn Galgbacken avrättningsplats /Se Augustalund lht Dammhagen bete, odling
Vallentuna sn o hd Gallmosskärret kärr +Avunden lht Dragonvreten Saknas
Vallentuna sn o hd Gastmötet terräng Avunden torp Ekbacken udde
Vallentuna sn Gastmötet terräng /Se Avunden bebyggelse Eklundabacken backe
Vallentuna sn *Grana fjäll terräng Baddet tp +Farfars Skiftet Saknas
Vallentuna sn Grötsjön f.d. sjö Baddet lht Fattstubacken landsvägsbacke
Vallentuna sn Grötsjön terräng Baldershage bebyggelse Fjällarna odling
Vallentuna sn Gävsjön sjö Bengtsro lht Fjället skogsmark
Vallentuna sn Gävsjön sjö Berga by +Fjällgärdet Saknas
Vallentuna sn Gävsjön sjö Berga gd Fläskskinkan mark
Vallentuna sn Gävsjön sjö /Se Berga lht Frälsegärdet Saknas
Vallentuna sn Gävsjön sjö /Se Berga lht +Fällan Saknas
Vallentuna sn Hammarbacken backe Berga, Lilla lht:er Gallmossen myrmark
Vallentuna sn Hasseludden udde Bergalund lht Gammeläng odling
Vallentuna sn Hökboberget berg (med triangelpunkt) Berga skola lht Granaån bäck
Vallentuna sn Kallängarna ägomark Bergby jord Grundena åker
Vallentuna sn Kallängarna ägomarksområde Bergendal lht Grytsjön Saknas
Vallentuna sn o. hd Kallängarna ägomark /Se Bergshyddan lht +Gröndalen försv. tp
Vallentuna sn *kallängen förr sjö Bergshyddan lht Grötsjön f.d. sjö
Vallentuna sn Kallängen äng /Se Bergsäng bebyggelse Grötängen odling
Vallentuna sn Klosterbacken backe Birgersholm lht Gullbrinken odling
Vallentuna sn Korsbacken backe Björkbacka lht Gullbroån bäck
Vallentuna sn o. hd Kragstaviken vik Björkbacken lht Gullbroäng odling
Vallentuna sn Kullen terräng Björkberga lht Gullbroängen Saknas
Vallentuna sn o hd Kvarnberget berg Björkby Saknas Gullbroängen odling
Vallentuna sn Kyrkviken vik Björkby komministerbost. +Gullmyran Saknas
Vallentuna sn o. hd Källboda terräng Björkby bebyggelse +Gång stock skiftet Saknas
Vallentuna sn Lindholmssiön, se Storsjön sjö Björkdal lht Gävsjön sjö
Vallentuna sn o. hd Lindholmssjön sjö Björkebo lht Gävsjön sjö
Vallentuna sn Lindholmssjön, Stora, se Storsjön sjö /Se Björkesta lht Gävsjöäng odling
Vallentuna sn o. hd Lindö förr ö? Björkhaga lht +Gölsängen Saknas
Vallentuna sn Lustigkulle udde Björkhaga lht +Hammarbacken backe
Vallentuna sn /Se Lövsjöängen ägomark Björkhagen lht Hammarhagen skogsbacke
Vallentuna sn Mellösa kungsäng ägomark /Se Björkhamra lht +Hammarskiftet Saknas
Vallentuna sn o hd Mellösa äng äng /Se Björkhult lht +Hammar Wreten Saknas
Vallentuna sn o. hd Mjölnartorp terräng Björkliden lht Hemvreten Saknas
Vallentuna sn Molnbysjön sjö Björkliden lht Holmen holme
Vallentuna sn Molnbysjön terräng Björklund lht +Hönshusgärdan Saknas
Vallentuna sn Nybygget ägomark Björklunda lht Igelbäcken bäck
Vallentuna sn Ormgars Siön, se Ullnasjön sjö Björknäs lht Igelbäckshagen äng
Vallentuna sn Ormgårds Sjön, se Ullnasjön sjö Björknäs Västbytomt lht Kallängarne odlingar
Vallentuna sn Ormgårdssiön, se Ullnasjön sjö Björkängen lht Kallbäcken åker
Vallentuna sn Ormsta hage terräng Björnboda Saknas Kanalen Saknas
Vallentuna sn Ovanviken vik Björnboda rå och rör Kattgärdet odling
Vallentuna sn Ovanviken vik /Se Björnlöten torp Kattgärdet odling
Vallentuna sn Oxbergen berg Blommens lht Kladdarna odling
Vallentuna sn Runaberg berg /Se Blåsut Saknas Klenmyran Saknas
Vallentuna sn Runstensberget klippa /Se Borgen lht Klosterbacken skogsmark
Vallentuna sn Runstensberget klippa /Se Borgen lht +Klosterhagen Saknas
Vallentuna sn Sibirien glänta Brötet lht +Klyk åkrarne Saknas
Vallentuna sn Skansen ägomark Byle anhalt Klövmyran myr, odling
Vallentuna sn Slottshagen Saknas Braberg annat uttal på Braheberg +Knapphagen Saknas
Vallentuna sn Slottshagsbacken Saknas /Se Braheberg lht Knase äng odling
Vallentuna sn +Snapptuna rå och rör /Se Bräcke bebyggelse +Knåpe äng Saknas
Vallentuna sn Snöbergen berg Bröta Saknas Kodansen plats i skog
Vallentuna sn Sormen sjö Bröte lht Kohagen skogsmark, bete
Vallentuna sn Sormen sjö Båtsmanstorpet Saknas +Kohagstäppan Saknas
Vallentuna sn o hd Sormen terräng +Båtsmanstorpet Saknas +Kopinan Saknas
Vallentuna sn Sormen sjö /Se Bäckaskog lht Korsbacken backe, badplats
Vallentuna sn Sormen sjö /Se Bällsta gd Krassmossen myrmark
Vallentuna sn o hd Sormen sjö /Se Bällsta gd Krutängsbacken skogsbacke
Vallentuna sn Sormen utdikad sjö Bällsta järnvägsområde Saknas +Kullhagen Saknas
Vallentuna sn Stenhagen terräng Bällstalund Saknas Kustasjön binamn på Angarnssjön
Vallentuna sn Storgranen fridlyst gran Bällstalund lht Kvarnbacken backe
Vallentuna sn Storsjön sjö Bällstapark lht +Kvarnbacken Saknas
Vallentuna sn Storsjön sjö Bällstasågen såg Kvarnberget höjd
Vallentuna sn Storsjön (resp. *Storlindholmssjön) sjö Bällstatorp Saknas Kvarngärdet odling
Vallentuna sn Storsjön sjö /Se Bällstatorp beb. Kvarnvreten odling
Vallentuna sn Storsjön sjö Carlberg beb. Kyrkfjärden vik
Vallentuna sn Storsjön sjö Carlborg lht Kyrkplanen kyrkplatsen
Vallentuna sn Stubbmossen mosse Cedersdal lht +Källhagen Saknas
Vallentuna sn Svartsjön sjö Centrum lht +Käll Skiftet Saknas
Vallentuna sn Svartsjön tjärn Charlottenberg lht Kärrbacken Saknas
Vallentuna sn Syltan ägomark +Dalen tp Kärret Saknas
Vallentuna sn Säbergs betesmark Dalen förr tp Kärret sjö
Vallentuna sn Tingsvall avrättningsplats /Se Dalsjö lht Lillkärret sumpmark
Vallentuna sn och hd Tingsvall förr häradsallmänning o. avrättningsplats /Se Davidsborg lht Lillmossen myr
Vallentuna sn Torren skogsparti /Se Dragonbostället f.d. boställe Linde-Sormen utdikad sjö
Vallentuna sn Trollberget berg Dragontorpet f.d. torp Lindholms sjön sjö
Vallentuna sn o. hd Ubbysjön sjö Dragontorpet Saknas Lindholmssjön Saknas
Vallentuna sn Ubbysjön sjö Edlunda lht Lindövägen väg
Vallentuna sn Ullnasjön sjö Edsberg lht Lindöån Saknas
Vallentuna sn Ullnasjön sjö /Se Edsberg lht Lingsbergsbacken binamn på Snickarbacken
Vallentuna sn Ullnasjön sjö Ekboda lht Lingsbergsån bäck
Vallentuna sn o. hd Ullnasjön sjö Ekdalen lht Loka källa Saknas
Vallentuna sn o hd Upprätta terräng? Ekeby bebyggelse Lotterängsån bäck
Vallentuna sn Vallentuna härads avrättningsplats Saknas /Se Ekeby by Lundsbacken landsvägsbacke
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekeby by Lundskogen skogsparti
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekebyhov bebyggelse Långbacken skog
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekebydal bebyggelse Långhagen Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekensborg lht Långholmen odling
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekhagen lht +Långtegen Saknas
Vallentuna sn o. hd Vallentunasjön sjö Eklund utjord Lövsjön sjö
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekstubben lht Malinbergshålet odling
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekstubben torp +Mellanbacksskiftet Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Ekudden lht Molnbysjön sjö
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Elishäll lht Mormors täppan odling
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Elselund lht Myran odling
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Emeriksborg lht +Norrskogen Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö /Se Emmelund lht +Norrängen Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö /Se Em(m)yhill lht +Norsskiftet Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Emriksborg lht Nybyhålet Saknas
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö Enbacken lht Nybylund skog
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö /Se Enbacken lht Nykrogsberget triangelpkt
Vallentuna sn *Valltunasjön sjö Ensta lht Nykrogsberget höjd
Vallentuna sn Vallentunasjön sjö /Se Ensäter lht Nälebergena höjdparti
Vallentuna sn Waltuna Siön, se Vallentunasjön sjö Eriksberg lht Onödan odling
Vallentuna sn Valtunasiön, se Vallentunasjön sjö Eriksberg lht Ovanvik vik
Vallentuna sn Västerhagen ägomark Eriksberg lht Oxbergen Saknas
Vallentuna sn   Eriksdal bebyggelse +Oxbergena Saknas
Vallentuna sn   Eriksdal lht Oxhagen skogsmark, bete
Vallentuna sn   Erikslund lht +Oxängen Saknas
Vallentuna sn   Erikslund lht Plågan odling
Vallentuna sn /Se   Eriksro lht Prästgårds odling
Vallentuna sn o. hd /Se   Fagermora Saknas Pyttsjön Saknas
Vallentuna socken /Se   Fagermora glk Risbylevik vik
Vallentuna sn /Se   Fagerås lht +Ryttarhäst Skiftet Saknas
Vallentuna sn o. hd /Se   Fisknäbben Saknas Ryttarängen odling
Vallentuna sn /Se   Fisknäbben lht +Ryttar Ängen Saknas
Vallentuna sn o. hd /Se   Fjällängen lht +Rännilen Saknas
Vallentuna sn o. hd   +Fjärdingsmans förr ben. på Södergården Rävdalen odling
Vallentuna sn /Se   Foderby gd Sandviken vik
Vallentuna by o sn /Se   Foderby bebyggelse Sjögärdet odling
Vallentuna sn /Se   Foderbylund lht +Sjöhags Ängen odling
Vallentuna sn o hd /Se   Fotkvarnen väderkvarn Sjöstycket odling
Vallentuna sn /Se   Framnäs lht +Sjövärorna Saknas
Vallentuna sn /Se   Fraden lht +Skarphagen Saknas
Vallentuna sn o. hd /Se   Freden lht +Skarpmarken Saknas
Vallentuna sn /Se   Fredrikshov lht Skattegärdet Saknas
Vallentuna sn /Se   Fridhem lht +Skogsfjällen Saknas
Vallentuna sn o. hd /Se   Fridhem lht +Skräddarns-Wreten Saknas
Vallentuna sn /Se   Fridhem lht Slottshagen odling
Vallentuna sn /Se   Fritsborg Saknas +Slottshagen Saknas
Vallentuna sn, hd /Se   Fridsborg lht +Slumparne Saknas
Vallentuna sn /Se   Fritzberg bebyggelse Slåtterhagen Saknas
Vallentuna sn /Se   Fryksdalen lht Slättningsbergen terräng
Vallentuna sn /Se   Furubo lht Slättingsbergsvägen prickstig
Vallentuna sn o. hd /Se   Furubo lht Smackängen Saknas
Vallentuna sn o. hd /Se   Furuhill lht Smalsjön del av Vallentunasjön
Vallentuna sn o. hd /Se   Furuliden lht Smedbybacken vägbacke
Vallentuna kyrka förr tingsplats /Se   Furumon Väsbytomt lht +Smedstäppan Saknas
Vallentuna kyrka kyrka /Se   Furulund lht Snickarbacken backe
Kyrkoherdebostället beb. /Se   Furunäs lht +Snuggarhällan odling
Abylund? Saknas /Se   Furuskog lht Snålhagen Saknas
Avunden torp /Se   Gläntan lht +Snåltäppan Saknas
Berg gd (by?)   Gläntan lht Snåltäppan odling
Berga by   Gotthem lht Sormen sjö
Berga gd   Grana by +Stenhagswreten Saknas
Berga by   Grana bebyggelse Stockholmsvägen landsväg
Berga by   Grana Båtm. torp, se Grans Saknas Storkärret sankmark
Berga by   Grana kvarn väderkvarn Storkärret sumpmark
Berga by   Granbacken lht Stormossen myrmark
Berga gd   Granbo lht Storsjön sjö
Berga by   Granbo lht Storsjön sjö
Berga lht   Graneberg lht Storsjön benämning på Vallentunasjön
Berga by   Granhamra lht Storskogen skogsmark
?Berga by   Granholma lht Storskogen skog
Berga gd   Granhult lht Storskogen skog
Berga by   Granhäll lht Strandkärret Saknas
Berga gd   Granliden lht +Sundsgärdet Saknas
Berga gd   Granåsa lht Svartsjön tjärn
Berga gd   Grans f.d. båtsmanstorp Svartängen odling
Berga gd   Gransäter lht Svinudden udde
Berga gd   Gransäter lht +Syltakärret Saknas
Berga gd   Grimshäll lht Syltan odling
Berga by   Grindstugan lht Syltaviken vik
Berga by /Se   +Gråjåp förr torp Säbergsgärdet odl.
Bergby gd   Grävelsta by Sälnaån bäck
Bergby gd   Grävelsta Saknas Söderhagsviken vik
Bergby gård   Grävelsta bebyggelse Sörmängen Saknas
Bergby gård   Gröndal lht Tallbacken skogsmark
Bergby by   Gröndal Saknas Tallhammarshagen Saknas
Bergby gård   Gröndal lht Talludden udde
Bergby by   Gröndal förr bebyggelse Tillerbäcksbackarna landsvägsbackar
Bergby by   Gullbron avs. +Timmerhagsbacken Saknas
Bergby gd /Se   Gullbrostugan bebyggelse Tingshagen odling
Bergby, Nedre Saknas /Se   Gunnarsborg lht Tobaksbacken landsvägsbacke
Bergby, Övre Saknas /Se   Gunnebo lht Tomthagarne Saknas
Björkby gård   Gustafsberg lht +Torkahagen odling
Björkby gd   Gustafsberg lht Torkaåsen ås
Björkeby gd   Gustafsborg lht Trekanten skogsmark
Björkby gd, förr kaplansboställe /Se   Gustafslund lht +Trekanten Saknas
Bälldestad, se Bällsta fideikommiss /Se   Gustavsberg lht Trädeswreten Saknas
Bällsta fideikommissegendom   Gäddareborg beb. +Tufhags Skiftet Saknas
Bällsta fideikommissegendom   Gäddaretorp beb. +Tväran Saknas
Bällsta fideikommissegendom   +Gädderö gd +Tvärorna Saknas
Bällsta egendom   Gäddarö f.d. bebyggelse Tä Skiftet Saknas
Bällsta fideikommissegendom   Gällsta by Törnvreten odling
Bällsta hg   Gällsta bebyggelse Ubbysjön sjö
Bällsta fideikommissegendom   Gällstalund Saknas Ubbysjön Saknas
Bällsta fideikommissegendom /Se   Gävsjö Saknas Ubbysjön Saknas
Bällsta gd   Gävsjö gd +Upsala Backskiftet Saknas
Bällsta fideikommissegendom   Gävsjö, L. Saknas Uthamrafjällen utjord
Bällsta fideikommissegendom   Gävsjö, L. bebyggelse Utjordskogen skogsmark
Bällsta fidekomissegendom   Haga lht Vallentunasjön sjö
Bällsta gd   Haga villor Vallentunasjön sjö
Bällsta gd   Hagaborg lht Västerhagen binamn på Prästgårds
Bällsta säteri   Hagalund lht Åbyån bäck
Bällsta gd   Hagalund gd +Åfjällen Saknas
Bällsta fideikommissegendom   Harbo lht Ån bäck
Bällsta hgd   Hasselbacken lht Ån bäck
Bällsta fideikommissegendom   Hasselkrogen tp ån binamn på Åbyån
Bällsta hg   Hasselkrogen bebyggelse +Å tvärorne Saknas
?Bällsta fideik.-egendom   Hasseludden Saknas  
Bällsta hg   Hasseludden bebyggelse  
Bällsta gård   Hassla by  
Bällsta hg   Hassla bebyggelse  
?Bällsta fideik.-egendom   Hedsta lht  
Bällsta fideik.-egendom   Hejdegården lht  
Bällsta Saknas /Se   Helenelund lht  
?Bällsta hg   Henriksborg lht  
Bällsta gd /Se   Henriksborg lht  
Bällsta gd /Se   Henriksborg avs.  
Bällsta fideikommiss /Se   Henriksborg lht  
Bällsta fideikommissegendom /Se   Henriksdal lht  
Bällsta fideikommissegendom /Se   Herräng lht  
Bällsta fideikommissegendom /Se   Herräng lht  
Bällsta gd /Se   Hjälmsta binamn på prästgård  
Bällsta gd /Se   Hjälmstalund lht  
Ekeby by   Hyddan Saknas  
Ekeby gd   Hyddan lht  
Ekeby by   Hygel lht  
Ekeby by   Hållsta ben. på Sylta  
Ekeby by   Hällsta lht  
Ekeby by   +Hästtruten Saknas  
Ekeby by   Högalid lht  
Ekeby by   Högbo lht  
Ekeby hg   Hödgala lht  
?Ekeby by   Högvalla lht  
?Ekeby by   Ingaro lht  
?Ekeby gd   Ireneborg lht  
Ekeby by   Jakobsberg lht  
Ekeby gd   Jakobsdal Saknas  
Ekeby by   Jakobsdal förr tp  
Ekeby by   Jennyhill lht  
Ekeby gd el. by   Johannesudd tp  
Ekeby by   Johannesudd tp  
Ekeby by   Johanslund lht  
Ekeby by   Johannesberg lht  
Ekeby by   +Johanneslund bs.  
Ekeby by   +Johanneslund lht  
Ekeby by /Se   Jonsred lht  
Ekeby by /Se   Kallhäll lht  
Foderby gård   Karlberg lht  
Foderby gd   Karlberg lht  
Foderby gd   Karlberg lht  
Foderby gård   Karlborg lht  
Foderby gd   Karlsberg lht  
Foderby gd   +Karlsborg tp  
Foderby gd /Se   Karlsborg lht  
Foderby by /Se   Karlsborg förr beb  
Grana by   Karlsborg lht  
Grana by   Karlsborg lht  
Grana by   Karlsborg lht  
Grana by   Karlsfred lht  
Grana by   Karlsfred lht  
Grana by   Karlshem lht  
Grana by   Karlshäll lht  
Grana by   Karlskog lht  
Grana by   Karlslund lht  
Grana by   Karlslund lht  
Grana by   Karlsro lht  
Grana by   Karlsro lht  
Grana by   Kilahem lht  
Grana by   Kilen lht  
Grana by   Kilhagen lht  
Grana by   Klasro lht  
Grana by   Klingsborg lht  
Grana by   Klippan lht  
Grana by   Klockarebord, se Klockargården Saknas  
Grana by   Klockargården bebyggelse  
Grana by /Se   Klockargården lht  
Grana by /Se   Komministerboställe Saknas  
Grana by /Se   Kragsta by  
Grana Saknas /Se   Kragsta bebyggelse  
Græna, se Grana by   Kragstaborg f.d. dragonbost.  
Grevelsta by   Kragstaborg lht  
Grevelsta by   Kragsta Erikslund lht  
Grevelsta by   Kragsta järnvägsområde Saknas  
Grävelsta gård   Kragstalund Saknas  
Grävelsta by   Kragstalund lht  
Grevelsta by   Kragsäter lht  
Grevelsta gård   Kristineberg lht  
Grävelsta by   Kristineberg lht  
Grävelsta by /Se   Kristinelund Saknas  
Grävelstad Saknas /Se   Kristinelund bebyggelse  
Gullbro torp   Kristinelund lht  
Gullbron torp /Se   Kroken lht  
Gullbro torp /Se   Kulla lht  
Gullbron torp (forntida tingsställe) /Se   Kullaberg lht  
Gullbron torp (forntida tingsställe) /Se   Kullen lht  
Gullbron torp (forntida tingsställe) /Se   Kullen tp  
Gullbro Saknas /Se   Kullen lht  
Gullbron torp /Se   Kullen lht  
*Gustad Saknas /Se   Kusta gd  
Gäddarö by /Se   Kusta Saknas  
Gällstad by   Kusta gård bebyggelse  
Gällsta[d] by   Kvarnbacken backe  
Gällsta by   Kvarntorp Saknas  
Gällsta gd   Kvarntorp lht  
Gällsta gd   Kvill lht  
Gällsta gd   Kyrkoherdebostället, se Hjämsta o. Prästgården Saknas  
Gällsta by   Källboda lht  
Gällsta by   Källboda bebyggelse  
Gällsta by /Se   Kärrdal lht  
Gällsta by /Se   Kärrdalen lht  
Gällsta by /Se   Kärret lht  
Gällsta by /Se   Ladängen Lilla lht  
Gällsta by /Se   Ladängen, Stora tp  
Gällstad gårdar /Se   Laponia lht  
Gävsjö gd   Liljansberg lht  
Gävsjö gd   Lillgården lht  
Gävsjö gd   Lillhagen lht  
Hasselkrogen bebyggelse /Se   Lillhem lht  
Hassla by   Lillkragsta lht  
?Hassla by   Lill-Mörby gd  
?Hassla by   Lill-Säby gd  
?Hassla by   Lillsättra bebyggelse  
Hassla by   Lillsätra avs  
Hassla by   Lindesborg lht  
Hassla by   Lindesnäs Saknas  
Hassla by   Lindö gd  
Hassla by /Se   Lindö bebyggelse  
Hassla Saknas /Se   Lindö dragontorp avs  
Hassla gd /Se   Lindö dragontorp avs  
Hjälmsta kyrk:heboställe /Se   Lindö gård bebyggelse  
*Humror Saknas   Lindönäs avs  
Husby by /Se   Lindönäs avs  
Klockaregården gd /Se   Lindösborg lht  
*Knåpet torp?   Linéedal lht  
Kragsta by   Lingsberg gd  
Kragsta by   Lingsberg säteri  
Kragsta by   Lingsbergs gård lht  
Kragsta by   Ljungen lht  
Kragsta by   Ljunggården lht  
Kragsta by   Lorthavet villaområde  
Kragsta by   Lottenlund lht  
Kragsta by   Lotteräng lht  
Kragsta by   Lotteräng lht  
Krogsta by   Lovisedal Saknas  
Kragsta by   Lovisedal avs  
Kragsta by   Loviselund Saknas  
Kragsta by   Ludvigsberg lht:r  
??Kragsta by   Lugnet Saknas  
Kragsta by   Lugnet bebyggelse  
Kragsta by   Lugnet lht  
Kragsta by   Lundby Saknas  
Kragsta by /Se   Lundby lht  
Kusta hg   Lundås lht  
Kusta gd   Länsmansboställe Saknas  
Kusta hg   Länsmansboställe f.d. boställe  
Kusta hg   Löfsta lht  
Kusta gd   Lövhagen lht  
Kusta gd   Lövlund lht  
Kusta gd   Lövlunda lht  
Kusta gd   Lövsta lht  
Kusta gd   Lövsund lht  
Kusta gd   Lövsunda Saknas  
Kusta herrg.   Lövsunda tp  
Kusta hg /Se   Lövsunda, se Lövsund Saknas  
Kusta hg /Se   Lövsunda, se Lövlunda Saknas  
Kusta gd /Se   Lövsättra bebyggelse  
Kusta gd /Se   Lövsättra gård bebyggelse  
Kusta hgd /Se   Lövudden lht  
Lindö gård   Malmhagen lht  
Lindö hg   Malmhagen lht  
Lindö by   Manlöten lht  
Lindö hgd   Margretehill lht  
Lindö hg   Margretelund lht  
Lindö hrgd   Margretelund lht  
Lindö by   Marieberg lht  
Lindö hgd   Marieborg lht  
Lindö gd   Mariehem lht  
Lindö hgd   Mariehäll Saknas  
Lindö gd   Mellangården gd  
Lindö herrg.   +Mjölnartorp Saknas  
Lindö gd   Molnby gd  
Lindö gd   Molnby säteri  
Lindö hg   Molnby gård lht  
Lindö gd   Molnby hpl  
Lindö hgd   Molnby kvarn  
Lindö hgd   Molnby järnvägsområde Saknas  
Lindö gd   Molnbylund Saknas  
Lindö hg   Molnby stationsområde avs  
Lindö hgd   Molnbylund lht  
Lindö herrg.   Molnbytorp tp  
Lindö hg   Molnbytorp lht  
Lindö hgd   Mossberg(a) lht  
Lindö hgd   Mällösa Saknas  
Lindö gd   Mällösa, L. gd  
Lindö hg   Mällösa Lilla bebyggelse  
Lindö hgd   Mällösa, St. gd  
Lindö gd   Mällösa Stora Saknas  
Lindö gd   Mörby by  
Lindö hgd   Mörby bebyggelse  
Lindö gd   Mörby, L. gd  
Lindö gd   Mörbydal lht  
Lindö ?by   Mörby gård lht  
Lindö hg   Mörbylund lht  
?Lindö hg   Mörbylund bebyggelse  
Lindö hg   Mörbytomten avs  
Lindö hgd   Mörken dragontorp  
Lindö gd   Mötet lht  
Lindö by   Mötet bebyggelse  
Lindö herrgård   Nannaberg lht  
Lindö hg   Nedernäset Saknas  
Lindö herrg.   Nedernäset Saknas  
Lindö hg   Nordlunda lht  
Lindö hg   Norrbacka Saknas  
Lindö by   Norrbacka gd  
Lindö by   Norrgården gd  
Lindö gd /Se   Norrtorp Saknas  
Lindö by /Se   Norrtorp lht  
Lindö hg /Se   Nya Åbyholm lht  
Lindö hg /Se   Nyboda lht  
Lindö gd /Se   Nyboda bebyggelse  
Lindö Saknas /Se   Nyborg lht  
Ling, se Lingsberg hg   Nyborg Saknas  
*Ling, se Lingsberg by   Nyborg bebyggelse  
Ling gård /Se   Nyborg lht  
Ling gd /Se   Nyborg lht  
Lingsberg hg   Nyborg lht  
?Lingsberg hg   +Nyby Saknas  
Lingsberg hgd   Nyby Saknas  
Lingsbeg hg   Nybyget Saknas  
Lingsberg hg   Nybygget bebyggelse  
Lingsberg gd   Nygård lht  
Lingsberg Saknas /Se   Nyhaga lht  
Lingsberg gd /Se   Nyhem lht  
Lingsberg hg /Se   +Nykrogen försv. stuga  
Lingsberg gård /Se   Nykrogstorp torp  
Lingsberg by /Se   Nysäter lht  
Lorsetra by   Nysäter lht  
Lundby by /Se   Näbben Saknas  
Lundøø, se ?Lindö by   Näle by  
Lynne, se Lindö gd   Näle utjord  
Lövsätra hg /Se   Näle Braheberg Saknas  
Lövsätra hg /Se   Okvista lht  
*Medelby ?försv. by   Olhamra gd  
*Medelby ?försv. by   Olhamra säteri  
*Medelby ?försv. by   Olhamra gård lht  
Molnby hg   Olkvista Saknas  
Molnby hg   Olofsberg lht  
Molnby hg   Olovshov lht  
?Molnby hg   Olsborg lht  
Molnby hgd   Oppgården lht  
Molnby hgd   Ormsta gd  
Molnby herrg.   Ormsta Saknas  
Molnby gd   Ormsta hållplats  
Molnby gd   Ormsta gård lht  
Molnby gård   Ormsta hage lht  
Molnby hg /Se   Ormstalund lht  
Molnby gd /Se   Ormstalund lht  
Molnby hg /Se   +Orrkofröret äga  
Molnby gd /Se   Orrtomta lht  
*Mälby Saknas /Se   Petterberg lht  
Mällösa, Stora o. Lilla gårdar   Ploglandet tp  
Mällösa gdr   Ploglandet lht  
Mällösa by   Portåker? Saknas  
Mällösa gårdar   Portåker, se Påtåker Saknas  
Mällösa, Stora hg /Se   Prästgården bebyggelse  
Mällösa gd   Pytt Saknas  
Mällösa gdr   +Påstås förr torp  
Mällösa (numera Mällösa, Lilla o. Stora) gdr   Påtåker lht  
Mällösa gdr   Rickebo lht  
Mällösa gd   Rickeby gd  
Mällösa gård   Rickeby bebyggelse  
Mällösa gd   Rickebyholm lht  
Mällösa, Stora el. Lilla gdr   Rickebyhov lht  
Mällösa gård   Rickebyhöjd lht  
Mällösa gård   Rickebylund lht  
Mällösa gård   Ringhem lht  
Mällösa by   Robertsro lht  
Mällösa, St. o. L. gdar   Rosebo lht  
Mällösa gd   Rosenberg lht  
Mällösa gd   Rosenborg lht  
Mällösa gd   Rosendal Saknas  
Mällösa gd   Rosendal lht  
Mällösa gd   Rosenhill lht  
Mällösa gd   Rosersberg Saknas  
Mällösa gd   Rosersberg lht:r  
?Mällösa by   Rosersberg bebyggelse  
Mällösa, Stora o Lilla gårdar   Runhällen lht  
Mällösa, Stora o Lilla gårdar   Rutsborg lht  
Mällösa, Stora o Lilla gårdar   Ryttare Torpet, se Dragontorpet Saknas  
Mällösa, Stora o Lilla gårdar   +Ryttaretorpet Saknas  
Mellösa gårdar   Rönneberga lht  
Mällösa gdr   Sannalund lht  
Mällösa gdr   Sibirien beb.  
Mällösa gdr   Sigridslund lht  
?Mällösa gdr   Sjöberg lht  
Mällösa gdr /Se   Sjöboda Saknas  
Mällösa, Stora o. Lilla gdr /Se   Sjöboda bebyggelse  
Mällösa, Stora o Lilla gdr /Se   Sjökulla lht  
Mällösa, Stora o Lilla gdr /Se   Sjöstugan Saknas  
Mällösa gdr /Se   +Skarphagen Saknas  
Mällösa, Stora Saknas /Se   Skoga Saknas  
Mellösa, Stora o. Lilla gdr /Se   Skoga lht  
Mellösa gdr /Se   Skogsbacken lht  
Mellösa, Lilla o. Stora gdar /Se   Skogsbo lht  
Mällösa, L:a o. St:a gd:ar /Se   Skogsborg lht  
Mölneby, se Molnby hg   Skogsekeby lht  
Mörby by   Skogshyddan lht  
Mörby by   Skogshyddan lht  
Mörby by   Skogshyddan, L. lht  
Mörby by   Skogshäll lht  
Mörby by   Skogstorp bebyggelse  
Mörby by   +Skogstorpet Saknas  
?Mörby by   Skogvaktaretorp Saknas  
?Mörby by   Skogvaktaretorpet förr torp  
Mörby by   Skolhus Saknas  
Mörby by   Skolhus Saknas  
Mörby Saknas /Se   Skuggan lht  
Mörby by /Se   Slaktartorkan lht  
Mörby by /Se   Sofieberg lht  
Nerdhena, se Näle by   Sofiehem lht  
Nordene, se Näle by   Sofiero lht  
Nyby gård   Solbacken lht  
Nyby gd   Solbacken lht  
Nyby gd   Solberga lht  
Nyby gd   Solbo lht  
Nyby gd   Solgården lht  
Nyby by   Solhaga lht  
Nyby by   Solhaga lht  
Näle by   Solhem lht  
Näle gd   Solhem lht  
Näle gd   Solhem lht  
Näle by   Solhem lht  
?Näle by   Solhyddan lht  
Näle by   Solliden lht  
Näle by   Solsta lht  
Näle by   Solsta lht  
Näle by   Solvik lht  
Näle by   Solåker lht  
Näle by   Stationen jvst.  
Näle by   Stenhagen lht  
Näle by   Stenhagen lht  
Näle by   Stenkulla lht  
Näle by   Stensta lht  
Näle by   Stensta lht  
Näle by   Stenvalla lht  
Näle gd   Stortorpet Saknas  
Näle gd   Stortorp lht  
Näle gd   Sturero lht  
Näle by   Stängselboda lhtr  
Näle gd   Stängselboda lht  
Näle by /Se   Sundshill lht  
Näle by /Se   Sursta by  
Näle by /Se   Sursta Saknas  
Näle Saknas /Se   Svensberg lht  
Näle by /Se   Svensberg lht  
Näle gd /Se   Svensborg lht  
Näle gd /Se   Svensborg lht  
Näle by /Se   Sylta bebyggelse  
Näle by /Se   +Syltlöten äga  
Näle by /Se   Syrenelund lht  
Näle by /Se   Stången lht  
Näle by /Se   Sången lht  
Näle by /Se   Säby by  
Nærdhine, se Näle by   Säby utjord  
Olhamra hg   Säby gård lht  
Olhamra hg   Säbykvarnen väderkvarn  
Olhamra hg   Säbylund lht  
Olhamra hgd   Södergården lht  
Olhamra hg   Södergården lht  
Olhamra hgd   Söderro lht  
Olhamra herrgård   Tallbacken lht  
Olhamra herrgård   Tallbacken lht  
Olhamra herrg.   Tallhammar lht  
Olhamra hg /Se   Tallhammar torp  
Olhamra by /Se   Tallåsen lht  
Ordhambre, se Olhamra hg   Tillerbäck(en) Saknas  
?Ormsta gård /Se   Tillerbäcken lht  
Ormsta gd   Torkahagen bebyggelse  
Ormsta gd   Torpartorkan lht  
Ormsta gård   Torshäll lht  
Ormsta gård   Tras-Gällsta lht  
Ormsta gd   Trallet backstuga  
Ormsta gd   Tro, se Tallhammar Saknas  
Ormsta gd   Tro eller Tallhammar Saknas  
Ormsta gård   Tunaberg lht  
Ormsta gd   Tunagården lht  
Ormsta gd   Tureberg lht  
Ormsta gd   Ubby gd  
Ormsta gd /Se   Ubby Saknas  
Ormstad Saknas /Se   Ubby gård lht  
Ormsta gd /Se   Ubbylund Saknas  
Ormsta gård m.m. /Se   Udden tp  
Ploglandet torp   Uddnäs lht  
Rickeby, se Rinkeby Saknas   Uddnäs lht  
Rickeby gd /Se   Ulriksdal Saknas  
Rickeby Saknas /Se   Ulriksdal bebyggelse  
Rickeby gd /Se   Uppnäset = Nedrenäset, se Lindernäs torp  
Rickeby by /Se   Uppnäset torp  
Rickeby gd /Se   Upprätta Saknas  
Rickeby gård   Upprätta lht  
Rinkeby gd   Utaslund lht  
Rinkeby gd /Se   Uthamra gd  
Rinkeby el. Rickeby Saknas /Se   Uthamra gd  
»Runa» gård   Uthamra gård lht  
Snapptuna rå och rör   Utsikten lht  
Snapptuna gård /Se   Valla lht  
Snapptuna Saknas   Vallbostrand lht  
*Sorma försv. gd   Vallby lht  
?*Sorma försv. gd el. by   Valleshill lht  
Sorma försv. namn   Vallskog lht  
*Sorma försv. by el. gd   Vargmötet torp  
[Sorma] Saknas   Veda gd  
Sorma försvunnen by el. gd   Veda Saknas  
*Sorma försv. gd el. by   Vedalund f.d. torp  
*Sorma beb.   Vilan lht  
Sorma förr by el. gd   Vildmarken avs.  
*Sorma försv. gd   Vilhelmsborg lht  
Sursta by   Vilhelmsro lht  
Sursta by   Villa Lillbo lht  
Sursta by   Villa Lövstaborg lht  
Sursta by   +Vitmossan, Hwitmossan Saknas  
Sursta by   Vänbo lht  
Sursta by   Vänsta lht  
?Sursta gd   Värnamo lht  
Sursta by   Väsby Saknas  
Sursta by   Väsby Saknas  
Sursta gd   Väsby Saknas  
Sursta gd   Väsby kvarn väderkvarn  
Sursta by /Se   Västanberga gd  
Sursta by /Se   Västanberga Saknas  
Sursta by /Se   Västbergs dragontorp  
Sursta by /Se   Västertorp torp  
Sången tp /Se   Västlunda Saknas  
Säby by   Västlunda utjordar  
Säby by   Åby by  
Säby by   Åby Saknas  
Säby by   Åbyberg lht  
Säby by   Åbydal lht  
Säby by   Åby gård lht  
Säby by   Åbyholm Saknas  
Säby by   Åbyholm Saknas  
Säby by   Åbyholm lht  
Säby by   Åbylund lht  
Säby gd   Ålderdomshem Saknas  
Säby by   +Ångsåg Saknas  
Säby by   +Ångsåg Saknas  
Säby gd   Åsbygget Saknas  
Säby hg   Åsbygget lht  
Säby by   Ängsberga lht  
Säby by   Ängshult lht  
Säby by   +Örn lht  
Säby by   Örn lht  
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
*Thurestad Saknas      
Tingsvall plats /Se      
*Tingsvall ?förr tingsplats /Se      
Tingsvall Saknas /Se      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby gd      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby gd      
Ubby gd      
Ubby by      
Ubby by      
Ubby gd      
Ubby gd      
Ubby by /Se      
Ubby gd /Se      
Ubby Saknas /Se      
Ubby gd /Se      
?Uthamra gård      
?Uthamra gd      
Vallentuna samh.      
Vällentuna prästgård Saknas      
Vallentuna fd by /Se      
Veda gård      
Veda gd      
?Veda by      
Veda gd      
Veda hg      
Veda gd      
Veda hg      
Veda gd      
Veda gd /Se      
Veda gd /Se      
Veda gd /Se      
*Volthambre Saknas      
Vretenberga, se Västanberga Saknas      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby hg      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd /Se      
Väsby Saknas /Se      
Västanberga gd      
Västanberga gd      
Västanberga gård      
Västanberga gd      
Västanberga gd      
Västanberga gd      
Västanberga gd      
Västanberga gd      
Västanberga gd /Se      
Västanberga gd /Se      
Västanberga Saknas /Se      
Västlunda gd      
Västlunda by      
?Åby by      
Åby gård      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby gd      
Åby gd      
Åbyholm gd /Se      
Åbyholm Saknas /Se      
Åbyholm gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.