ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frösunda socken : Seminghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 207
Frösunda sn Bakön ägomark Frösunda sn Allénshagen hage
Frösunda sn Berglund terräng Frösunda sn Allénsängen äng
Frösunda sn Bergsättra terräng Frösunda kalvar inbyggarbeteckning Asphagen åker
Frösunda sn Borgringen fornborg /Se Akademigården bebyggelse Bakgärdet gärde
Frösunda sn Borgringen fornborg /Se Almaskog lht Bakängen äng
Frösunda socken Borgringen fornborg /Se Andersberg lht Bakängen äng
Frösunda socken Borgvreten ägomark Backen förr bs Bakön odling
Frösunda sn Bredängen ägomark Berg Saknas Bangärdet gärde
Frösunda sn Bunken ägomark Berglund Saknas Bastutäppan förr täppa
Frösunda sn Busbacken backe Bergshyddan lht Blombergshagen hage
Frösunda sn Dammhagen terräng Bergsten lht Bolagsgärdet gärde
Frösunda sn Dammvreten ägomark Bergsättra förr torp Borgberget berg
Frösunda sn Drakenbacken backe med fornfynd /Se Billsta Saknas Borghagen hage
Frösunda sn Ekebysjön sjö Billstaborg lht Borgringen ring av stenar
Frösunda sn Ekholmen terräng Björkeberg lht Borgvreten åker
Frösunda sn Eriksbergs kvarn triangelpunkt Björklund lht Borgvreten åker
Frösunda sn Fjällbacken backe Björknäs lht Bottengärdet gärde
Frösunda sn Fjällberg triangelpunkt Björkudden lht Brakebergssjön sjö
Frösunda sn Flyn sumpmark Björkås lht Bredängen äng
Frösunda sn *Frösunda äng Saknas Bostället, Gamla f.d. dragonboställe Bredängsbergen berg
Frösunda socken Grönlund terräng Brogården hmd Bredängshagarna hagar
Frösunda socken *Hallinosjö sjö Brotorpet, se Brogården Saknas Bredängsskogen skogsskifte
Frösunda sn /Se Hallis Sjön, se Helgösjön sjö Byle bebyggelse Bredängsån å
Frösunda socken Hammarbacken backe Byleborg lht Brogårdsängen äng
Frösunda socken Hammaren terräng Ekeby (Härads-Ekeby) rå och rör Brändena åker
Frösunda sn Haverlandsgärdet ägomark Ekeby, se 1 Härads-Ekeby Saknas Bröderna åker
Frösunda socken Hederviken f.d. sjö Ekeby, se 3-5 Härads-Ekeby Saknas Bunken äng
Frösunda socken Hederviken torrlagd sjö Ekebylund lht, avs Busbacken backe
Frösunda sn Hederviken torrlagd sjö /Se Enberga hmd Dammhagen hage
Frösunda socken Hederviken torrlagd vik Eriksberg lht Dammvreten åker
Frösunda sn Helgösjön sjö /Se Eriksborg lht m. väderkvarn Drakenbacken backe
Frösunda sn Helgösjön sjö Eriksdal bs Dyn åkerskifte
Frösunda sn Helgasjön sjö Erikslund lht Edeviken sjö
Frösunda sn Helgösjön sjö Finnberga hmd Edviken el. Hederviken delvis torrlagd sjö
Frösunda sn Helgösjön sjö Fiskartorp lht Finnbergagärdet gärde
Frösunda sn Helgösjön sjö Fiskartorpet lht Fiskarskogen skog
Frösunda sn Helgösjön åutvidgning /Se Forsbacka lht Fjällbacken backe
Frösunda sn Holmbroån å Fredriksberg lht Fjärdedelsskogen skog
Frösunda sn Hälgösjön sjö Fridhem lht Fjärdedelsängen äng
Frösunda sn Hälgösjön sjö Frösunda järnvägsstation Saknas Fly äng
Frösunda sn Hälgösjön sjö Fågelsunda bebyggelse Flyn åker
Frösunda sn Hälgösjön sjö Gläntan villa Fyrmänningen åkrar
Frösunda sn *Hällissjön sjö Granhammar avs. lht Fögavreten åker
Frösunda sn *Hällissjön sjö Grindstugan lht Gammelängen åker
Frösunda sn *Hällviken f.d. sjö Grindtorp hmd Grangärdet gärde
?Frösunda sn Häst terräng Gräbbelund hmd Grindtorpsbacken landsvägsbacke
Frösunda sn Hästhagen terräng m. fornfynd /Se Grönlund lht Hammarbacken hage
Frösunda sn Hästhagen terräng Gustavsborg lht Hammarn hage
Frösunda sn Hästkärret ägomark Gustavsborg lht Hammarängen äng
Frösunda sn Johannesberg terräng Gustavslund sold. bost. Haverlandsgärdet gärde
Frösunda sn Jälnan sjö Hacksta lht Hederviken el. Edviken delvis torrlagd sjö
Frösunda sn? Klashagen terräng Hackstalund lhtr Hederviken el. Edviken delvis torrlagd sjö
Frösunda sn Klasängen äng /Se Hagalund lht Hedeviken sjö
Frösunda sn Klockarmossen mosse Hamra bebyggelse Helgösjön sjö
Frösunda sn Klockstaplarna terräng Helgö Saknas Hemgärdet gärde
Frösunda sn Kvarnhagen ägomark Helgö bebyggelse Hemgärdet gärde
Frösunda sn Kyrkån å Hummeltorpet torp Holmbergavreten åker
?Frösunda sn Kyrkån å Hälgö, se 1 Helgö Saknas Holmbrobacken backe
Frösunda sn Källberga ägomark Härads-Ekeby bebyggelse Holmbrogärdena gärden
Frösunda sn Lillskogen skog Härads-Ekeby bebyggelse Holmbron bro
Frösunda sn Lillån å Härads-Ekeby bebyggelse Holmbroån å
Frösunda sn Lugnet ägomark Hästberga lht Holmkärret ägoskifte
Frösunda sn Långholmen mossholme Invenäs avs. lht Häst skogsskifte
Frösunda sn Mortsiön, se Mörtsjön delvis torrlagd sjö Janne i Stugan dragonboställe Hästhagen hage
Frösunda sn Mörtsjön delvis torrlagd sjö Johannslund dragonboställe Hästkärret kärr
Frösunda sn Mörtsjön sjö Johannelund lht Hästvreten åker
Frösunda sn Mörtsjön sjö Johannelund lht Kilen, Stora åker
Frösunda sn Norrängen ägomark Johannisberg förr bs Klashagen hage
Frösunda sn Närtuna Siön, se Hederviken torrlagd sjö Karlberg lhtr Klasängen äng
Frösunda sn *Närtunasjön torrlagd sjö Karlsborg lht Klinten gärde
Frösunda sn Oxhagen terräng Karlslund lht Klockarmossen mosse
Frösunda sn Pluggen terräng Karlsro lht Klockstaplarna åker
Frösunda sn Raknö äng äng /Se Karlsro lht Knaphagen hage
Frösunda sn Roligs ägomark Klippan lht Knapvreten åker
Frösunda sn Ryan ägomark Klockarbol Saknas Kohagen hage
Frösunda sn Ryssebacka förr backe /Se Klockargården bebyggelse Kojvreten åker
Frösunda sn Ryssebacken backe /Se Kol-Jerkers förr torp Kol-Jerkerstäppan täppa
Frösunda sn Sankt Olofs källa Saknas /Se Kristineberg lht Komötet hörn av åker
Frösunda sn Sankt Olofs källa trefaldighetskälla(?) /Se Krokstorp lht Kragsta äga
Frösunda sn Sankt Olofskälla källa /Se Kråktorpet lht Kragsta plogland åker
Frösunda sn /Se Sigfridshagen terräng Kvarnhagen lht Kristiansgärdet gärde
Frösunda sn /Se Sigfridskärret ägomark Kyrkoherdebostället bebyggelse Kristianshålet del av gärde
Frösunda sn /Se Sjöhagsberget berg m. fornborg /Se Källberga Saknas Kruthusbacken backe
Frösunda sn /Se Sankt Olofskällan källa Lagerlund lht Kruthusgärdet gärde
Frösunda sn /Se Stolp-Ekebysjön sjö Larsbacka förr bs Kvarnhagsvreten åker
Frösunda sn /Se Stora pussen ägomark Larslund lht Kvarnhagsdiket dike
Frösunda sn /Se Storån å Lindhem lht Kvarnängen äng
Frösunda sn /Se Strömsgärdsbacken Saknas Lindlöt lht Kyrkbacken backe
Berglund torp Sumphagen terräng Lindsberg lht Kyrkån å
Billsta by Sundbyberg ägomark Lingsberg lht Kärret åker
Billsta by Sunnanå, se Kyrkån å Ljungbacken lht Lillmyran kärr
Billsta by Svampdalen ägomark Lugnet Saknas Lillskogen skog
Billsta by Sätterringen fornfynd Luttergärde by Lillskogsberget berg
?Billsta by Säterringen fornborg /Se Luttergärde, Lilla bebyggelse Lillån å
Billsta by Tarbymossen mosse Luttergärde, Stora bebyggelse Lillängen äng
Billsta by Tingsbrokärret kärr Luttergärde, Stora bebyggelse Lillängen äng
Billsta by Tjusbacke backe /Se Lövsta säteri Lindlöten åker
»Billesta» gård Tjäderberget berg Lövsta bebyggelse Lortängsgärdet, Stora o. Lilla gärden
Billsta gd Torsholma gärde Saknas /Se Lövstalund lht Lugnevreten åker
Billsta gd Torsholmakällan källa /Se Lövsätra lht Lundsvreten åker
?Billsta by Åkarbergsbacken backe Lövtorp lht Långholmen holme
?Billsta by Åttesta borg fornborg /Se Norrtorpet, se Luttergärde Saknas Långmyran kärr
Billsta gd Åttesta borg fornlämning /Se Nyborg lht Långåkrarna åkrar
?Billsta hg Åttesta borg fornborg /Se Nybygget lht Mickelshålet gärde
Billsta gd Ängsbacken backe Nydal förr lht Mittgärdet gärde
Billsta by   Nygård hmd Mjölnarbacken backe
Billsta by   Nyhagen Saknas Mossandersängen äng
Billsta gd /Se   Nytorp lht Mossbottgärdet gärde
?Billsta by /Se   Nytorp torp Mossen åker
Billsta by   Näs Saknas Mosshalsen åker
*Bredhagardhen Saknas   Odenslunda gd Mosstorparen åker
Byle gd   Odenslunda Saknas Mossängen äng
?Byle gd   Odenslund lht Myran åker
Ekeby by   Persdal lht Myrängen äng
Ekeby by   Perstorpet lht Märrslätten åker
Ekeby by   Raknö lht Mörtsjön sjö
Ekeby by   Raknö äng Mörtsjön delvis torrlagd sjö
Ekeby by   Rolsta by Mörtsjöån å
Ekeby by   Rolsta bebyggelse Norrhagen hage
Ekeby by   Rosendal lht Norrlöt äng
Ekeby by   Rosendal lht Norrtorps Skogshagen hage
Ekeby by   Rydjebacken lht Norrängen äng
Ekeby gd   Saltbrunn förr torp Norrängen äng
Ekeby by   Samhället lhtr Norrängen äng
Franninge okänd bebyggelse /Se   Sand hmd Nytorpsgärdet gärde
Fränninge, se Ekeby Saknas   Sandbacken sold. boställe Näsodlingen odling
Fränninge f.d. beb. /Se   Sandvreten lht Odlingen åker
Fränninge okänd bebyggelse /Se   Sanna lht Odlingen, Stora o. Lilla åkrar
Fränninge fsv, okänd bebyggelse /Se   Sjöberg lht Oxhagen hage
Fränninge f.d. beb /Se   Skarphagen lht Pelles i Backen backe
Frösunda Saknas   Skoga lht Pell-Pers ripa åker
Fågelsunda by   Skraltet förr torp Pipbruket åker
Fågelsunda by   Skräfsta by Pluggen backe
Fågelsunda by   Skrävsta Saknas Pluggängen äng
Fågelsunda by   Skrävsta Saknas Plåtbacken backe
Fågelsunda by /Se   Skrävsta bebyggelse Pröttpipers åker
Fågelsunda by /Se   Snickartorpet torp Pussen, Lilla åker
Fågelsunda by /Se   Solbacken lht Pussen, Stora åker
Fågelsunda Saknas /Se   Solsta bebyggelse Rumpängen åker
Helgö by   Solstalund lht Ryan ägostycke
Helgö by   Stenhagen, Lilla lht Ryttargärdet gärde
Helgö by   Stenhagen, Stora bs Ryttarhagen hage
Helgö by   Stenås lht Ryttarängen äng
Helgö by   Stolp-Ekeby Saknas Ryängen äng
Helgö by   Stolp-Ekeby Saknas Saltbrunn åkerskifte
Helgö hg   Stolp-Ekeby bebyggelse Sankt-Olovs-källan källa
Helgö gd /Se   Storgården gd Sigfridshagen hage
Helgö gd   Storvreten torp Sigfridskärret kärr
Helgö gd   Strömsberg lht Sjöhagen hage
Helgö gd   Strömmen bebyggelse Sjöhagen hage
Helgö gd   Strömstorp bebyggelse Sjöhagen el. Sjöskogen skog
Helgö gd   Stubben bebyggelse Sjöhagen hage
Helgö gd   Stubbtorp rå och rör Sjöhagsbackarna backe
Helgö gd   Sumpen förr torp Sjöängen äng
Helgö gd   Sunnanå bebyggelse Skiten grind gärde
Hälgö sät. o. lad.   Sången lht Skraltevreten åker
Helgö gd   Söderlund lht Skägget åker o. äng
Helgö gd   Söderskaten del av sn Smalhagen hage
Helgö gd   Södertorp bebyggelse Smibacken backe
Helgö gd   Tallbacken vilohem Smigården ägostycke
Helgö gd   Tallen torp Smigärdet gärde
Helgö gd /Se   Tarby by Smigärdet gärde
Helgö gd /Se   Tarby bebyggelse Smigärdet gärde
Helgö gd /Se   Tarby bebyggelse Smigärdet gärde
Helgö by /Se   Tomthälla lht Smiängen äng
Helgö gd /Se   Torsholma bebyggelse Snällsbacken backe
Helgö gd /Se   Torsholma skola småskola Solstaås triangelpunkt
Helgö gd /Se   Torshyddan lht Stallhagen hage
*Holm Saknas /Se   Torslund lht Stolpekebysjön sjö
Holm försvunnen by   Tuna rå och rör Storskogen skogsskifte
Häradsekeby gd   Uddebo lht Storskogen skog
Häradsekeby gd   Vasa lht Storån å
Häradsekeby Saknas /Se   Vilan hmd Storängen äng
Kjusbacke torp   Villesborg lht Storängen äng
*Klockaregården gd   Vreda bebyggelse Storängen äng
Larsbacka torp   Vreda, Lilla Saknas Strömsgärdet gärde
*Lingshammar beb.   Vreda, Stora bebyggelse Strömsgärdsbacken backe
Ljungbacken torp   Vredalund lht Sumphagen hage
Luttergärde by   Vreta hmd Sundbyberg äga
?Luttergärde by   Åsvasta, se 1-2 Åvsta Saknas Svampdalen gärde
Luttergärde, St:a gd /Se   Åttesta by Säterringen fornborg (ring av stenar)
Lövsta herrgård   Åttesta bebyggelse Söderskogen skog
Lövsta herrgård   Åvasta kronodomän Tjusbacke backe
Lövsta hg   Åvasta skola skolhus Tjäderberget berg
Löfsta hg   Ängshagen lht Tomten backe
Lövsta hg   Örslund Saknas Torsholmakällan källa
Lövsta gd   Örsta hmd Trefaldighetskällan källa
Lövsta gd   Östergården bebyggelse Trädgården åker
Lövsta Saknas /Se     Tunagärdet gärde
*Mälby beb.     Tunahagen, Lilla hage
Nytorp torp     Tunahagen, Stora hage
Näs bebyggelse     Tunahags Ploglandet åker
Näs gd     Tunaängen äng
Näs gd     Tytgärdet gärde
Näs gd     Uddénsbacken backe
Näs gd     Vassholmen holme
Näs gd     Vimansgärdet gärde
Näs gd     Vreten åker
Odenslunda gd     Värkarbron bro
Odenslunda gd     Värkarvreten åker
Odenslunda gd     Värsängen äng
Odenslunda gd /Se     Ågärdet gärde
Odenslunda gd /Se     Åkarbergsbacken backe
Odenslunda gd /Se     Ängsbacke backe
*Ridha Saknas     Ängsbacken backe
*Ridha Saknas     Örsgärdet gärde
Rolsta by     Örsvreten åker
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
?Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta by      
Rolsta Saknas /Se      
Rolsta Saknas /Se      
Rolsta by /Se      
Saltbrunn torp      
Skrävsta by      
Skrävsta by      
Skräfsta by      
Skrävsta by      
Skrävsta gd      
Skrävsta by /Se      
Skrävsta by /Se      
Skrävsta by      
Skräfsta Saknas /Se      
Skrävsta by /Se      
Solsta by      
Solsta by      
Solsta by      
Solsta by      
Solsta Saknas /Se      
Solsta by /Se      
Solsta by /Se      
Solsta by /Se      
Stolpekeby gd      
Stolpekeby Saknas /Se      
Sunnanå by      
Sunnanå gd      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
?Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby by      
Tarby Saknas /Se      
Tarby by /Se      
Tarby by /Se      
Torsholma by      
Torsholma by      
?Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
?Torsholma by      
?Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by      
Torsholma by /Se      
Torsholma Saknas /Se      
Torsholma Saknas /Se      
Torsholma by /Se      
Torsholma by /Se      
Torsholma by /Se      
Torsholma by /Se      
Torsholma by /Se      
Torsholma by /Se      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna f.d. by /Se      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by      
Vreda by /Se      
Vreda by /Se      
Vridha, se Vreda Saknas      
*Wækerby Saknas      
Åsvasta by      
Åsvasta by      
Åsvasta by      
Åsvasta by      
Åsvasta gdr o. lhtr      
Åsvasta Saknas /Se      
Åsvasta by /Se      
Åsvasta by /Se      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta by /Se      
Åttesta by      
Åttesta by      
Åttesta Saknas /Se      
Åvasta gd      
Åvasta gd      
Åvasta by /Se      
Örsta gd:ar      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.