ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vada socken : Vallentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 270 Naturnamn : 68 Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 47
Vada sn Angarn sjö, delvis torrlagd Vada Socken socken Angarnssjön sjö
Vada sn /Se Angarns Sjön, se Angarnssjöängen f.d. sjö Vada paltar inbyggarbeteckning Benhamraberget berg
Vada sn Angarnssjöängen f.d. sjö Vada paltar inbyggarbeteckning /Se Bergsätragärdet äng
Vada sn Angarnssjöängen terräng Benhamra by Hammarhagsskiftet åker
Vada socken Benhammar Sjön, se Vadasjön f.d. sjö Benhamra by Hammarn berg
Vada socken *Benhammarsjön f.d. sjö Benhamra kungsgård Hela byns kåltäppa åker
Vada socken *Benhammarsjön (resp. Benhamrasjön) f.d. sjö Benhamra, Lilla bebyggelse Helgösjön sjö
Vada sn Benhamraberget triangelpunkt Benhamra, Lilla bebyggelse Hemgärdet gärde
Vada sn Björkhagen terräng Benhamra Stora bebyggelse Husaån å
Vada sn Ekhammaren, Lilla terräng Bergsätra torp Hälsjösjön sjö
Vada sn /Se Ekhammaren, Stora terräng Björkhagen lht Johannelundsgärdet gärde
Vada socken Fjällen terräng Björkhagen torp Johannelundsvreten äng
Vada socken Gläntan terräng Björknäs villa Kallbodaäng äng
Vada sn Hackstabäcken bäck Brotorp torp Kråkberget berg
Vada socken Hackstabäcken bäck Båtsmanstorpet torp Kråkvillan äng
Vada sn *Hallinosjö sjö Bäcken torp Kvarngärdet gärde
Vada sn Hallis Sjön, se Helgösjön sjö Fjällen torp Lillån å
Vada sn Hammarhagen ägomark Gustafsberg torp Lillängen äng
Vada sn Helgasjön sjö Hagalund torp Lillängen äng
Vada sn Helgaån å Johannelund torp Löten äng
Vada sn Helgösjön sjö Johannisberg torp Mormors Löten äng
Vada sn Helgösjön sjö Jönsboda torp Norrängen äng
Vada sn Helgösjön sjö Kallboda torp Nyåkersskiftet åker
Vada sn Helgösjön sjö Kapernaum stuga Nässkiftet äng
Vada sn Husaån å Kappen torp Petersburgsgärdet gärde
Vada sn Häggtorp ägomark Karlberg torp Römossen mosse
Vada sn Hälgösjön sjö Karlsborg torp Sandgropen grustag
Vada sn Hälgösjön sjö +Karlsborg lht Sjögärdet gärde
Vada sn Hälgösjön sjö Kastenhof torp Sjökullarna vikingahögar
Vada sn Hälgösjön sjö Kilen soldattorp Sjöängen äng
Vada sn *Hällissjön sjö Klingsboda gård Sjöängen äng
Vada sn *Hällissjön sjö Klockarbol klockarboställe Skomakarslätten glänta i skog
Vada sn Johannesberg ägomark Koltorp torp Solbasset skogsbacke
Vada sn Karlsborg terräng Kommin.bost. Saknas Stengrundsskiftet äng
Vada sn Kråkvillan terräng Kraftorp torp Stenvreten äng
Vada sn Kvarngärdet ägomark Kristineberg torp Storängen äng
Vada sn Lillån å Kvarnhagen torp Strömsängen äng
Vada sn Lillängen ägomark Kvarnstugan torp Strömsängen äng
Vada sn Lussingekulle kulle (med triangelpunkt) Kyrkoherdeboställe gård Stubbängen äng
Vada sn Löten ägomark Källboda beb. Tomtåkersskiftet äng
Vada sn Norrängen ägomark Lappdal Saknas Trollberget berg
Vada sn /Se Persbacka terräng Lappdal gård Tunnlandsskiftet äng
Vada sn /Se *Raang äng Lilla Lappdal villa Vadasjön sjö
Vada sn /Se Rännilen å Lovisedal torp Vadaån bäck
Vada sn /Se Römossen betesmark Lugnet torp Vreten vid Lilla Seneby äng
Vada sn /Se Sjökullarna ättehögar /Se Lussinge gd Ängen äng
Vada socken socken /Se Sjökullarna kullar (med fornlämningar) Lussinge gård Ängsåkersskiftet äng
Vada kyrka kyrka Sjökullarna fornminnesområde /Se Lövdal torp  
Vada kyrka kyrka /Se Sjökullarna fornlämningskullar /Se Lövlund torp  
Benhamra, Stora hg /Se Smedsholmen terräng m. fornfynd Målsta Saknas  
Benhammar, Stora kungsgård Stenvreten ägomark Målsta gård  
Benhamra, Stora hg /Se Storängen betesmark Nytorpet torp  
Benhamra, Lilla by Strömsängen ägomark Pehrsbacka torp  
Benhamra, Stora kungsgård Strömsängen ägomark Petersburg torp  
Benhamra, Stora kungsgård Trollberget berg Rosendal torp  
Benhamra gdr Vadasjön delvis torrlagd sjö Sandbacken torp  
Benhamra gdr Vadasjön sjö Seneby by  
Benhammar gdar Vadasjön f.d. sjö Seneby gård  
Benhamra gdar Vadasjön torrlagd sjö? Sinberg Saknas  
Benhamra, Lilla hg Vadasjön f.d. sjö Skesta Saknas  
Benhamra, Stora o. Lilla kungsgård o. herrgård Vadasjön sjö Skesta gård  
Benhamra, Lilla gd /Se Vadasjön sjö /Se Skrikboda torp  
Benhamra gårdar Vadasjön sjö Skälby Saknas  
Benhamra, Stora o Lilla herrgårdar Vadasjön terräng (med å) Skälby gård  
Benhamra gdr Vadasjön å Skälbylund gård  
Benhamra gård Vadasjön sjö /Se Smedstorp torp  
Benhamra, Lilla o. Stora gdar Vadaån bäck /Se Snarsätra torp  
Benhamra, Stora hg /Se Ådalen dal Svarvartorp torp  
Benhamra gdar   Sätra torp  
Benhamra, Stora hg   Sätra torp  
Benhamra gård   Tallen torp  
Benhamra, Lilla och Stora gdr   Tallstugan torp  
Benhamra gdar   Vada kronodomän gård  
Benhamra, Stora hg /Se   Vadatorp torp  
Benhamra gdar   Åby gård  
Benhamra gdar   Ådalen torp  
Benhamra gård   Ängby gård  
Benhamra gdar      
Benhamra gdar      
Benhamra, Stora hg /Se      
Benhamra, (numera Stora) gd      
Benhamra, (numera Stora) gd      
Benhammar gdar      
Benhammar gdar      
Benhamra gdr      
Benhamra, (numera Lilla och Stora Benhamra) gdr      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra gd      
Benhamra gdar      
Benhamra Stora hg      
Benhamra, Lilla gd      
Benhamra, Stora gd      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra gdr      
Benhamra, Stora o Lilla herrgårdar      
Benhamra, Stora gd      
Benhamra, Lilla Saknas      
Benhamra, Stora kungsgård      
Benhammar gård      
Benhamra, Stora f.d. kungsgård      
Benhamra, Stora gd      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra gdr      
Benhamra, Stora gård      
Benhamra gdr      
Benhamra gårdar      
Benhamra, Stora kungsg.      
Benhamra gd      
Benhamra gdr      
Benhamra, St. gd      
Benhamra gd      
?Benhamra gård      
Benhamra, Stora kungsgård      
Stora Benhamra kungsgård      
Benhamra, Lilla gd /Se      
Benhamra, Lilla hg      
Benhamra (Stora) hg      
Benhamra, Stora herrgård      
Benhamra, Stora och Lilla gd:ar      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra gd      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra gd      
Benhamra gd      
Benhamra hg      
Benhamra, Stora och Lilla gd:ar      
Stora Benhamra kungsgård?      
Benhamra gd      
Benhamra gd      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra gdr      
Benhamra by      
Benhamra by      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra by      
Benhamra by      
Benhamra by      
Benhamra by      
Benhamra hg      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra, Stora hg      
Benhamra, Lilla hg /Se      
Benhamra, Lilla gd /Se      
Benhamra, Lilla o. Stora gdr /Se      
Benhamra, Stora o. Lilla gdr /Se      
Benhamra, Lilla Saknas /Se      
Benhamra, Stora Saknas /Se      
Benhamra, Stora gd /Se      
Benhamra by /Se      
Benhamra, Stora hg /Se      
Benhamra gdr /Se      
Benhamra, Stora o. Lilla gd:ar /Se      
Benhamra, Lilla by /Se      
Benhamra, Stora hg /Se      
Kallboda förr torp /Se      
Kaplansbolet kaplansboställe /Se      
Klingsboda gd      
Klingsboda gd      
Lappdal gd      
Lappdal gd      
Lappdal gd      
Lappdal gd /Se      
Lussinge by      
Lusunge by      
Lussinge by      
Lussinge by      
Lussinge by      
Lussinge by      
Lussinge gd      
Lussinge gd      
Lussinge gd      
Lussinge gd /Se      
Lussinge hemman /Se      
Lussinge by /Se      
Lussinge by /Se      
Lussinge gd /Se      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta gd      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Prästgården prästgård /Se      
Rosendal gård      
Rosendal gård      
Rosendal gd      
Löfdal Saknas      
Seneby by      
Seneby by      
Seneby by      
Seneby gd      
Seneby gd      
Seneby gd      
Seneby by      
Seneby gd /Se      
Seneby by /Se      
Seneby by /Se      
Seneby gd /Se      
Seneby Saknas /Se      
Skesta? Saknas      
Skesta by      
?Skesta gd      
?Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta by      
Skesta by      
Skesta by      
Skesta gd      
Skesta by      
Skesta gd      
?Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta by      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skesta gd      
Skjesta Saknas /Se      
Skesta by /Se      
Skista by /Se      
Skista Saknas /Se      
Skista Saknas /Se      
Skrikboda torp      
?Skälby gd      
Smedstorp torp?      
Stångberga hg      
Svarvartorp f.d. torp?      
*Sæka tp      
Sätra gård      
Sätra gård      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Sätra gd      
Torpet, se Vadatorp gd      
Vada gård o. sn      
Vada gård och kyrkby      
Vada gård      
Vada gård o kyrkby      
Vada gd /Se      
Vadaby gd      
Vadaby gd      
Vadaby gd      
Vadatorp gd      
Vadatorp gd      
Vadatorp gd      
*Wirasund Saknas      
Össeby kommun /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.