ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knivsta socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 328 Naturnamn : 88
Knifsta sn Barrsjön sjö Knivsta sn Asphagsskiftet åker
Knivsta sn Björnudden udde Knivsta sn Aspnäs näs
Knivsta sn Boängsåsen ås? Knivsta knivar inbyggarbeteckning Bagarbacken backe
Knivsta sn Djupvreten ägomark Knivsta knivar inbyggarbeteckning Bakäng äng
Knivsta sn Ekängen ägomark Adolfsberg lht Barrsjön sjö
Knivsta sn Ekängsbacken backe /Se Agnesberg lht Björngärdet gärde
Knivsta socken Ekängsbacken skogsmark Alängen lht Björnhagen hage
Knivsta socken Eriksbol triangelpunkt Annelund lht Boängsgärd gärde
Knivsta sn Forsbyån å Annero lht Boängshagen hage
Knivsta sn /Se Fruängen ägomark Apelbo lht Boängsåsen del av skog
Knivsta socken Fräknekärret ägomark Asplund lht Dalgrönskan äng
Knivsta sn Fröäng ägomark Aspnäs lht Ekängsbacken backe
Knivsta sn Fulhus ängsmark Augustenborg lht Finnbackarna backar
Knivsta sn Gråbo terräng Axelsberg lht Forsbyån å
Knivsta sn Gullgärdsbacken terräng Axelsro lht Fulhus äng
Knivsta sn Gustaf III:s ek jätteek /Se Bengtsdal lht Glömtomts gärde gärde
Knivsta sn Hagtorp ägomark Bergbacka lht Gullgärdet gärde
Knivsta samh. Hammaren skogsmark Bergendal bebyggelse Gullgärdsbacken backe
Knivsta sn Hovaberget berg Bergkullen lht Hammarn skog
Knivsta sn Kimba Källa källa? Bergshyddan lht Hemgärdet gärde
Knivsta sn Knivsta triangelpunkt Björkbacken lht Hemgärdet gärde
Knivsta sn ?Knivstadälden vik? Björkberget lht Herrhagen hage
Knivsta sn Knivstaån å Björkdal lht Kattsvältan hage
Knivsta sn Knivstaån å Björkeberg lht Kimba källa källa
Knivsta sn Knäppen ägomark Björkebo lht Kotullen vägskäl
Knivsta sn Kvarnbacken terräng Björkhagen lht Kvarnbacken backe
Knivsta sn Käringkärret ägomark Björkkulla lht Kyrkgärdet gärde
Knivsta sn Ledingeviken vik Björkliden lht Kyrkängen äng
Knivsta sn Lillängsbacken backe /Se Björklinge lht Kålodlingen odling
Knivsta sn Lundsbacken skogsmark Björklund lht Kärret äng
Knivsta sn Långängen terräng Björklunden lht Ladugårdsviken vik
Knivsta sn Matildadal ägomark Björklunden lht Laxbron bro
Knivsta sn Myrhalsen ägomark Björknäs lht Laxbrovreten åker
Knivsta sn Myrstugan triangelpunkt Björktorp lht Ledinge Björnhagen udde
Knivsta sn Nydal terräng Borgen lht Ledingeviken vik
Knivsta sn Näseviken vik Boängen, (Lilla) lht Lillrudan skogsvret
Knivsta sn Nötbacken terräng Boängen, Stora Saknas Lundsbacken skogsbacke
Knivsta sn /Se Palten terräng Brännkärr lht Långkärret kärr
Knivsta sn Pepparkaksudden udde Bärstalund lht Långängen äng
Knivsta sn Renshagen terräng Charlottenberg lht Myrstuguberget Saknas
Knivsta sn Sjögärdet ägomark Charlottenberg lht Norsviken vik
Knivsta sn Skogsvik terräng Charlottenlund lht Nyryan odling
Knifsta sn Skräddarbol terräng Dalaberg lht Näseholmen holme
Knifsta sn Storbacken skogsmark Dalhem lht Näseholmen holme
Knivsta sn Storängsviken vik Dania lht Näseviken vik
Knivsta sn Svartsjön sjö Djupvreten lht Näseviken vik
Knifsta sn Svartsjön sjö /Se Djupvreten lht Oxhagen skog
Knivsta sn Sågarhagen terräng Därvibo lht Pepparkaksudden badplats
Knifsta sn Sågarhagen terräng Ekdalen lht Renshagen hage
Knivsta sn Sågartorpet ägomark Ekeberg lht Römossen mosse
Knifsta sn Sågviken vik Ekeberg, Lilla lht Sjuhelvetesbacken backe
Knivsta sn Sågviken vik Ekebo lht Skogens gärde gärde
Knivsta sn Säbyhammaren terräng Ekebyholm, se Smedstorp Saknas Skottsilla Storbacken backe
Knivsta sn Säbysjön sjö /Se Elinro lht Staffanskällan källa
Knivsta sn Säbysjön sjö Elitomt lht Storbacken backe
Knivsta sn Säbysjön sjö /Se Ensätra lht Storbacken backe
Knijfstadh socken Södertorp ägomark Eriksberg lht Storhagen skog
Knivsta sn Tegelbruksbacken terräng Eriksberg lht Storrudan skogsvret
Knivsta sn /Se Tjärdalen terräng Eriksbol lht Storsjön del av Valloxen
Knivsta sn /Se Tomtasjön sjö /Se Erikslund lht Storängsviken vik
Knivsta sn Tomtasjön terräng Erikslund lht Storängsviken vik
Knivsta sn /Se Trunstasjön sjö /Se Erikslund lht Svansäng äng
Knivsta sn /Se Trunstaträsket träsk Erikslund Saknas Svartsjön sjö
Knivsta sn /Se Valloxen sjö Favoriten Saknas Svelandshagen hage
Knivsta sn /Se Valloxen sjö Finntorp lht Sågbacken backe
Knivsta sn /Se Valloxen sjö /Se Fornåsa lht Såghagen hage
Knivsta sn /Se Valloxen sjö Forsby säteri Sågviken vik
Knivsta sn /Se Valloxen sjö Fredrikslund lht Sållbo äng äng
Forsby hg Valloxen sjö /Se Friberg lht Säbyhagen hage
Forsby herrgård Valloxen sjö /Se Fridhem lht Säbyhammarn ås
Forsby hg Valloxen sjö /Se Fridhem Saknas Säbysjön sjö
Forsby hg Valloxen sjö /Se Fridhem Saknas Säbysjön sjö
Forsby hg Valloxen sjö /Se Furuhäll lht Särsta brygga brygga
Forsby Saknas /Se Vaskan kustområde /Se Furulid lht Särsta brygga båtbrygga
Forsby hg /Se Vickeby kärr kärr /Se Furulund lht Tegelbruksbacken backe
Gredelby el. Grillby by Vickebysjön sjö Gisselbo lht Tomtasjön sjö
Gredelby el. Grillby by Ängshammaren terräng Gisslargården lht Torparkärret betesmark
Gredelby by   Glemtomt, se Glömtomt Saknas Trefallsbergen del av skog
Gredelby by   Gilmåkra lht Trunstasjön sjö
Gredelby by   Gläntan villa Trångsjön del av sjö
Gredelby by   Glömtomt lht Uppsalahygget uthuggning
Gredelby by /Se   Granbacken lht Valloxen sjö
Gredelby gd /Se   Graneberg lht Valloxen sjö
Grillby Saknas /Se   Granebo lht Valloxen sjö
Grillby Saknas /Se   Granelund lht Valloxen sjö
Jordede, se Oleda gd   Granhem lht Vaskan kärr?
Knivsta samh.   Granhyddan lht Vickebyhålet gärde
Knivsta samh.   Granlund lht Älgbodakärret odling
Knivsta gd, samh /Se   Granshäll lht  
Knivsta gd, samh., sn /Se   Gransäter lht  
Knivsta kvarn kvarn /Se   Granudden lht  
?Kvarngården lht   Gredelby bebyggelse  
Kölängen gårdar /Se   Gredelby Saknas  
Ledinge hrgd   Grindtorp lhtr  
?Ledinge gård /Se   Grundet lht  
Ledinge gd   Gråbo lht  
Ledinge hg   Gråstugan lht  
Ledinge hg   Grönberg lht  
Ledinge herrgård   Grönlund lht  
Ledinge hg   Gula villan, se Norslund Saknas  
Ledinge hg   Gustafsberg lht  
Ledinge hg   Gustafsro lht  
Ledinge hgd   Hagalund lht  
Ledinge gd   Hagen lht  
?Ledinge hgd   Haglund lht  
?Ledinge hg   Hagtorp(et) lht  
?Ledinge hg   Hasselbacken lht  
Ledinge gd   Hassla lht  
Ledinge hg /Se   Hastegård lht  
Ledinge hg /Se   Hedvigshall lht  
Ledinge hg /Se   Helleberga lht  
Ledinge Saknas /Se   Hemgården lht  
Ledinge gd /Se   Hemmet lht  
Ledinge gd /Se   Hersberg, se Persberg Saknas  
Ledinge gd /Se   Hill lht  
Ledinge gd /Se   Hova äng Saknas  
Ledinge gd /Se   Hällbo lht  
?Ledingenäs hg /Se   Hälleborg lht  
Ledingenäs gård   Hällen lht  
Ledingenäs hg   Högbogren, se Sigridslund Saknas  
Ledingenäs hg   Högdalen lht  
Ledingenäs gd /Se   Högom lht  
Ledingenäs Saknas   Högtomta lht  
Ledingenäs, se Ledinge hg /Se   Irislund lht  
?Noor hg   Johannesberg lht  
Nor herrg.   Johannesberg, se Gråbo Saknas  
Nor hg.   Johannesberg lht  
Nor hgd   Johannesdal lht  
Nor hgd   Johanneslund lht  
Noor säteri   Jägra lht  
Nor hg   Karlberg lht  
Nor herrgård   Karlsborg lht  
Nor hg   Karlshamn lht  
Nor säteri   Karlslund lht  
Nor säteri   Karlsro lht  
Nor hg /Se   Karlsro lht  
Noor Saknas /Se   Katrinedal lht  
Nor hg /Se   Klaraborg lht  
Nor gd /Se   Klockarbol Saknas  
Nor gd /Se   Klockarbol utjord  
Nor gd /Se   Klockargården bebyggelse  
Nor gård /Se   Knivsta järnvägsstation  
Oleda gd   Knivsta säteri  
Oleda gård   Knivsta kvarn kvarn  
Oleda gd   Knivsta skola bebyggelse  
Oleda gd   Kristinelund lht  
Oleda gd   Kråklund lht  
Oleda gd   Kvarnbol lht  
Oleda gd   Kvarngården lht  
Oleda gd   Kvarntorp lht  
Oleda gd   Kvarntorpet lht  
Oleda gd   Kyrkkogården bebyggelse  
Oleda gård   Källbacken lht  
Oleda gård   Källdalen lht  
Oleda gd   Källmyra lht  
Oleda gård   Källtorpet torpstuga  
Oleda gård   Kölängen bebyggelse  
Oleda by   Ledinge säteri  
Oleda gård   Ledinge rå och rör  
Oleda gd   Ledinge skola skolhus  
Oleda by   Ledingsnäs säteri  
Oleda by   Lillhamra lht  
Oleda by   Lillhem lht  
Oleda gd /Se   Lindesberg lht  
Oleda gd /Se   Lindesro lht  
»ordhedhe», se Oleda gd   Lizzeberg lht  
Ordedhe, se Oleda gd   Lovisedal lht  
Sankt Stefans kyrka kyrka   Lugnet lht  
Segersta lht /Se   Lugnet lht  
Skottsilla by   Lugnet lht  
Skottsilla by   Lustigkulla lht  
Skottsilla gd   Långängen Saknas  
Skottsilla by   Länsta lht  
?Skottsilla by   Lövbacken lht  
Skottsilla by   Lövgård lht  
Skottsilla by   Lövgård bebyggelse  
Skottsilla by   Lövnäs lht  
Skottsilla by   Lövsättra lht  
Skottsilla by   Lövviken Saknas  
Skottsilla by   Marieberg lht  
Skottsilla by /Se   Marielund lht  
Skottsilla by /Se   Matildadal utgård  
Skottsilla by /Se   Mellansjö lht  
Skottsilla by /Se   Myrbacken lht  
Skottsila Saknas /Se   Nedre kvarn bebyggelse  
Skottsila by /Se   Nor säteri  
Skåsla, se Skottsilla by   Nor bebyggelse  
Skässla södra gärde, se Skottsilla by /Se   Norsborg lht  
Säby gård   Norsborg bebyggelse  
Säby gård   Norshill bebyggelse  
Säby gd   Norshill lht  
Säby gård   Norslund villa  
Säby gård   Norstomten bebyggelse  
Säby f.d. by   Norstorp lht  
Särsta gd   Norstorp bebyggelse  
Särsta gd   Nyborg lht  
Särsta gård   Nyborg lht  
Särsta gd   Nybygget lht  
Särsta by   Nydal lht  
Särsta gård   Nydal lht  
?Särsta gd   Nyhagen lht  
Särsta gd   Nykvarn kvarn  
Särsta gd /Se   Nysäter lht  
Särsta gd /Se   Nysätra lht  
Segersta gd   Nytomt lht  
Segersta Saknas /Se   Nytorp lht  
Särsta gd /Se   Nyåker lht  
Särsta gd, samh. /Se   Näset bebyggelse  
Särsta Saknas /Se   Odenslund lht  
Tarv by   Oleda bebyggelse  
?Tarv by   Olsgården lht  
Tarv by   Ovansjö lht  
Tarv by   Ovansjö bebyggelse  
Tarf by   Oxhagen lht  
Tarv by   Persberg bs  
Tarv by   Pettersborg lht  
Tarv by   Rosenhill lht  
Tarv by   Rosenhäll lht  
Tarv by   Runshäll lht  
Tarv by   Råbacken lht  
Tarv by   Röda villan villa  
Tarv by   Rönnbacken lht  
Tarv by   Rönnebäck lht  
Tarf by   Segerdal lht  
Tarv by   Segersta lht  
Tarv by   Signesberg lht  
Tarv by   Sigridslund lht  
Tarv by   Sjöhagen lht  
Tarv by   Sjöstugan bs  
Tarv by   Sjöstugan bs  
Tarv by   Sjötorp Saknas  
Tarv, Gamla och Nya gdr /Se   Sjötorp lht  
Tarv by /Se   Sjövik lht  
Tarv by /Se   Skalkungen bebyggelse  
Tarv, Gamla gd /Se   Skalkungen lht  
Tarv, Gamla gd /Se   Skandia lht  
Tarv, Nya gd /Se   Skoghem lht  
Tarv, Nya gd /Se   Skogsborg lht  
Terf, se Tarf by   Skogshill lht  
Throdæstauni, se Trunsta by   Skogshyddan lht  
Tomta Saknas /Se   Skogshyddan lht  
Tomta gd /Se   Skogsfjäll lht  
Trunsta by   Skogstorp lht  
Trunsta by   Skogvaktartorp, se Björktorp Saknas  
Trunsta by   Skottsilla bebyggelse  
Trunsta gd   Skräddarbol lht  
Trunsta by   Skuggan f.d. sold.torp  
Trunsta by   Smedstorp lht  
Trunsta by   Solberga lht  
Trunsta by   Solbo lht  
Trunsta gd   Solhaga lht  
Trunsta by   Solhagen lht  
Trunsta by   Solhem lht  
Trunsta by   Solhem lht  
Trunsta by   Solvik lht  
Trunsta by   Sommarro lht  
Trunsta by   Sommarstugan lht  
Trunsta by /Se   Staffansgården lht  
Trunsta Saknas /Se   Stenhamra lht  
Trunsta Saknas /Se   Stenkulla lht  
Trunsta by /Se   Stentomta lht  
Trunsta by /Se   Stentorp lht  
?Vickeby by   Stentorpet lht  
Veckeby by   Strömdalen lht  
Vickeby by   Strömsholm lht  
Vickeby by   Sundvreten lht  
Vickeby by /Se   Sunnanbo lht  
Vickeby by /Se   Sågartorpet, se Sågbacken Saknas  
Vickeby Saknas /Se   Sågbacken lht  
Vickeby by /Se   Sågbacken lht  
Vikby, se Vickeby by   Sålboda lht  
Vrå hgd   Sållbo lht  
Vrå hg   Sållbo bebyggelse  
Vrå hgd   Säby säteri  
Vrå hgd   Säbytorp Saknas  
Vrå hg   Sälboda lht  
Vrå gd   Särsta (Segersta) säteri  
Vrå hg   Särstalund lht  
Vrå herrgård   Säterdal lht  
Vrå hg   Sätra lht  
Vrå hg   Södertorp lht  
Vrå gd   Tallåsen lht  
Vrå gd   Tarv bebyggelse  
Vrå gd   Tarv bebyggelse  
Vrå hg /Se   Tarv, Gamla bebyggelse  
Vrå hgd /Se   Tarv, Nya hmd  
Vrå samh. /Se   Tegelbruk Saknas  
Vrå Saknas /Se   Timmerbol lht  
Åby gd /Se   Tjärdalen lht  
Ängby by   Tomta bebyggelse  
?Ängby by   Tomtebo lht  
Ängby gård   Torslöt bebyggelse  
Ängby by   Trunsta Saknas  
Ängby by   Trunsta fjäll lht  
Ängeby Saknas   Trångsjön lht  
Ängby lg   Trångsund lht  
Ängby förr kaplansbol, nu gd   Träfallet lht  
Ängby by /Se   Träfallskärr ä. namn för Brännkärr  
Ängby Saknas /Se   Udden stat.bost.  
Ängeby by /Se   Valbo lht  
Ängby lht /Se   Valla lht  
Ängby, Västra beb. /Se   Valnäs lht  
Ängby, Östra beb. /Se   Valsta lht  
Österura, se Vrå hg   Vasktä lht  
    Vickeby bebyggelse  
    Vilan lht  
    Vilhelmslund lht  
    Vrå bebyggelse  
    Vrå, Lilla hmd  
    Vänhem lht  
    Väntbol lht  
    Åby bebyggelse  
    Ådalen lht  
    Åkra lht  
    Älgboda, Lilla lht  
    Älgboda, Stora lht  
    Ängby bebyggelse  
    Ängby bebyggelse  
    Ängsbo torp  
    Ängsäter lht  
    Ärlinghundra härads allmänning Saknas  
    Ärlinghundra häradsallmänning bebyggelse  
    Äspnäs Saknas  
    Önskebo lht  
    Örberga lht  
    Östanå lht  
    Östbjörka lht  
    Övre kvarn bebyggelse  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.