ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rö socken : Sjuhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 134 Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 22
sn Angarn sjö sn Angarn sjö
socken Angarn sjö Rö rödstjärtar inbyggarbeteckning Angarn sjö
socken Angarn sjö Agnmora lgh Brantbacken backe
socken Angarn sjö /Se Angarnlund torp Damejeannesvägen väg
sn Angarn sjö Angbytopet, se Bolbytorp gård Göra åker
socken Angarn sjö /Se Annelund avs Härsbyberget berg
socken Angarn sjö /Se Asplund lgh Jälnarn sjö
sn /Se Björksättra terräng Beateberg, se Målnekulla herrgård Jälnan sjö
socken Blackorna gränsholme Berga avs Kalungsberget berg
sn Brudslätten ägomark Bergbylund torp Kamphavet damm
sn Bäckmodalen terräng Botmarby, se Båtmanstorp gård Klöberget berg
sn Dalkärret kärr Björksättra torp Mälaren, Lilla nu igenvuxen sjö
sn Dammkärret kärr? Björktorpet lgh Mälaren, Stora nu igenvuxen sjö
sn Ekhagen terräng Bolby gård Rösjön sjö
sn /Se Erikslund terräng Bolbytorp gård Skären sjö
sn Gorran sumpmark *Borgen torp Skären sjö
sn Granlund terräng Broby gård Smedsberget berg
Rö sn sn Gulborbysjön, se Gullbergbysjön försv. sjö /Se Brobylund torp Sparren sjö
sn Guldstensberget, se Gårdstensberget berg /Se Byle gård Sparren sjö
sn Guldstensberget berg /Se Båtmansby bebyggelse Vingelbacken backe
sn Guldstensberget berg /Se Båtmansby eller Botmanby bebyggelse Viren sjö
sn Guldstensberget, se Gårdstensberget berg Charlottendal avs Viren sjö
sn Gulesten berg? /Se Denan, Stora lgh  
sn Gullbergbymossen mosse Eke gård  
sn Gullbergbysjön försv. sjö /Se Ekskogen torp  
sn Gullingekullen höjd /Se Enlund lgh  
sn Gullungeån å Eriksberg avs.  
sn Gulsten Berget höjd /Se Erikslund torp  
sn Gåramossen odling /Se Erikslund torp  
sn Gårdstensberget höjd /Se Fagerås torp  
Rö socken socken /Se Gårdstensberget berg /Se Ficksta eller Ticksta säteri  
sn /Se Gårdstensberget berg Fiskartorpet torp  
sn /Se Gårdstensberget berg Fredrikelund komministerboställe  
sn /Se Gårdstensberget berg Fridhem lgh  
sn /Se Gårdstensberget berg /Se Fridhem avs.  
sn /Se Gårdstensberget berg /Se Furuberg lgh  
sn /Se Göra åker /Se Furulid lgh  
sn /Se Hasselbacken terräng Fälle bebyggelse  
sn /Se Huvaborgen fornborg /Se Fälle, se Klockarbacken gård  
Rö kyrka kyrka /Se Huvaborgen fornborg /Se Granhult avs  
Beateberg gd /Se Härsbyberget triangelpunkt Granhättan lgh  
Beateberg hg Härsby gärde ättehög /Se Granlund torp  
Beateberg hg /Se Jälnan sjö Gransättra torp  
Beateberg hg /Se Jälnan sjö /Se Grindstugan lgh  
Beateberg gd /Se Jälnan sjö Grönalund lgh  
Beateberg säteri /Se Jälnan sjö Gröndal avs  
Beateberg gd /Se Jälnan sjö /Se Gullbergby gård  
Beateberg säteri /Se Jälnan sjö /Se Gustavsberg avs  
Beateberg gd /Se Kalungsberget berg Gårdsbytorp, se Gälsby gård  
Beateberg hg Kalängen terräng Gälsby gård  
Bergbylund torp Kamphavet terräng, f.d sjö Haga avs  
Broby gd /Se Kamphavet förr sjö /Se Hallboda torp  
Broby Saknas /Se Kamphavet sjö Hasselbacken lgh  
Byle gd Kamphavet göl /Se Hebron bönhus  
Eke gdr Kilen terräng Herrhamra avs  
Eke by Klövberget berg? Holmen torp  
Eke by Kolboda terräng Huvan torp  
Eke by Kolbodaängen sumpmark Hyddan lgh  
Eke gd Kärleksbacken terräng Härsby by  
Eke gd Lillgårdsudden udde Härsbylund avs  
Eke gd Lillkärret kärr? Jakobsdal torp  
Eke gd Limpan holme Jansberg lgh  
Eke gd Lisinge skogsäng ägomark Johannelund torp  
Eke gd Lugnet terräng Jälnsättra gård  
Eke gd Lustholmen holme Jölnsätra, se Jälnsättra gård  
Eke gd Långmossen ägomark Kalängen torp  
Eke gd Långängen ägomark Karlberg torp  
Eke gd Lövhamra terräng Karlberg torp  
Eke gd Mellen Lacus, se Mälaren, Stora o. Lilla f.d. sjö, nu sank mark Karlberg lgh  
Eke gd:ar /Se Mällen L:a o. St:a försv. sjöar /Se Karlsborg torp  
Grindstugan torp? Mälaren, Stora o. Lilla f.d. sjö, nu sank mark Karlslund lgh  
?Gullbergby by Mälaren . Stora o. Lilla förr sjöar /Se Karlsro torp  
?Gullbergby by Mälaren, Lilla sankmark? Karlstorpet torp  
?Gullbergby by /Se Mälaren, Stora sankmark? Karlängen, se Kalängen torp  
Gullbergby by /Se Mälsäter ägomark Kilen lgh  
Gullbergby by /Se Noraviken vik Klippan lgh  
Gälsby by Noraåsen ås Klockarebacken, se 1 Fälle Saknas  
Gälsby gd Norrgärdet ägomark Klockarebacken eller Fälle gård  
Gälsby gd Oxhagen terräng Klockargården lgh  
Härsby by Paradiset terräng Kristinelund avs  
Härsby by Persängen terräng Kråkhättan torp  
Härsby by Ribacken ägomark Kullunge gd  
Härsby by Rimboviken vik Kullungen gård  
Härsby by Rissla terräng Kullängen lgh  
Härsby by Råttholmen holme Kyrkogården bebyggelse  
Härsby by Rösjön sjö Källberga, se Källtorp torp  
Härsby by Rösjön sjö /Se Källstugan lgh  
Härsby by Rösjön sjö /Se Källtorp torp  
Härsby by Rössjön sjö Limalund eller Nyborg avs  
Härsby by /Se Sandvreten ägomark Lisinge by  
Härsby gdr /Se Sjöhagen terräng Lisinge gård  
Härsby gd:ar /Se Skarpnäsudden udde Lovisedal herrgård  
Härsby by /Se Skären sjö Lugnet lgh  
Hersby by /Se Skären sjö /Se Lugnet torp  
Härsby by /Se Skärvik terräng Lövhagen torp  
Härsby by /Se Sparn, se Sparren sjö Lövsta avs  
Härsby by /Se Sparren sjö Lövstalund avs  
Hersby by /Se Sparren sjö Mariedal lgh  
Härsby by /Se Sparren sjö Mariehill lgh  
Johannelund f.d. torp? Sparren sjö Marielund avs  
Jälnsätra gd /Se Sparren vik Målnekulla eller Beateberg säteri  
Jälnsättra Saknas /Se Sparren sjö /Se Målsätra gård  
Karlberg Saknas /Se Sparren sjö /Se Mälsättra, se Målsätra riven gård  
Kullunge Saknas /Se Sparren sjö /Se Mälby gård  
Kullunge gd /Se Stallviken vik Nibble gård  
Kullunge gd /Se Starrbottnen ägomark Nora torp  
Kullunge gd /Se Stenbrokärret ägomark Norrgården avs  
Lisinge by Stenbrokärret kärr /Se Norrtorpet torp  
Lisinge by Stenholmen holme Nyborg, se Linalund avs  
Lisinge by Stordammen ägomark Nybygget torp  
Lisinge gd Storholmen holme Nysättra avs  
Lisinge gd Storkärret kärr Nytorpet torp  
Lisinge gd Stormossen mosse Nyängstycket, se Karlberg torp  
Lisinge gd Storsveden ägomark Näs herrgård  
Lisinge gd Storudden udde Oskarsborg lgh  
Lisinge gd Storängen ägomark Oskarslund avs  
Lisinge by Stummelhagen ägomark Prästgården komministerboställe  
Lisinge by /Se Svenstorpet sumpmark Ribacken torp  
Lisinge by /Se Sågudden udde Risby by  
Lisinge gd /Se Träsket terräng, f.d. sjö Risbylund avs  
Lisinge by /Se Träsket träsk? Rissla torp  
Lisinge gd /Se Unbäcks skiftet åker /Se Robylund, se Kallboda torp  
Lisinge gd /Se Undantaget ägomark *Rosendal f. båtsmans boställe  
Lisinge gd /Se Virasjön, se Viren sjö /Se Rosenhill avs  
Lovisedal gd /Se Viren sjö Rosenlund lgh  
Matstorp f.d. torp? Viren sjö /Se Råbylund torp  
Målnekulla (nu Beateberg) herrgård Viren sjö /Se järnvägsstation  
?Målnekulla (nu Beateberg) hg Viren sjö Rö kyrkogårdsutvidgning, se 2 Kyrkogården Saknas  
Målnekulla säteri Viren sjö Röbacka kvarn och såg  
Målnekulla, se Beateberg gd /Se Viren sjö /Se Rötorpen torp  
Molnekulla el. Mölnekulla, se Beateberg hg /Se Viren sjö /Se Sanddal bebyggelse  
Målnekulla, se Beateberg hg Virkärret odling /Se Sanddal lgh  
Mälby Saknas /Se Virkärret ägomark Sanddal avs  
Nibble gd Vretängen ägomark Sandvreten lgh  
Nibble by   Sjöberg lgh  
Nibble by   Skärvik torp  
Nibble by   Sofielund lgh  
Nibble by   Solbacka lgh  
Nibble by   Solhem avs  
?Nibble by   Solhäll lgh  
Nybygget Saknas /Se   Stenbacken torp  
Nibble by /Se   Stenbrokärret torp  
Nibble gd /Se   Steninge, Övre och Nedre avs  
Nibble by /Se   Svartmyran, se Östertorp lgh  
Näs hg   Sveden torp  
Näs hgd   Svenstorpet torp  
Näs hgd   Sågartorp torp  
Näs by   Sättralund lgh  
Näs by   Söderby gård  
Näs by   Söderlund torp  
Näa Saknas /Se   Ticksta bebyggelse  
Näs hg /Se   Ticksta, se Ficksta säteri  
Näs gd /Se   Valla avs  
Risby by   Vik gård  
?Risby by   Vikängen torp  
Risby by   Vilan lgh  
Risby by   Virboda gård  
Risby by   Vretsängen torp  
?Risby by   Väsby by  
Risby by   Väsbylund avs  
Risby by   Åkerbo lgh  
Risby by /Se   Åkersberg lgh  
Risby Saknas /Se   Åkerslund lgh  
Rökrogar Saknas /Se   Åsen torp  
Sjöberg torp?   Åsta lgh  
Skärvik f. d. torp /Se   Åtorpet torp  
Sågartorp f.d. torp   Ösby gård  
Söderby gård   Ösbyborg avs  
Söderby gård   Östertorp eller Svartmyran lgh  
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby gd      
Söderby gård      
Söderby gård      
Söderby gd      
Söderby by      
?Ticksta by      
Ticksta hg /Se      
Ticksta gd /Se      
Ticksta gd /Se      
Ticksta gd /Se      
Vik by      
Wiraberg, se Beateberg hg /Se      
Virboda gd /Se      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
?Ösby gd      
?Ösby gd      
Ösby gd      
Ösby gd      
Ösby gd      
Ösby gd /Se      
Ösby gd /Se      
Ösby gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.