ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alsike socken : Ärlinghundra härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
*Berga Saknas      
Över-Mårga el. Fredrikslund gård      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.