ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östuna socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 666 Naturnamn : 93 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 229
Östuna sn Asphagen terräng Saknas Saknas Aspberget hage
Östuna sn Björkmossen mosse Östuna sn Asphagen hage
Östuna sn Borrorna terräng Östuna sn Backen skogsbryn
Östuna sn Bredbäck ägomark Östuna sn Bergtorpsvreten åker
Östuna sn Bromsäng terräng Östuna sn Björkbacken hage
Östuna sn Brunnbyudden Saknas /Se Östuna sn Björkbacken hage
Östuna sn Brunnbyviken vik Kvallstarna inbyggarbeteckning Björkmossen mosse
Östuna sn Brådskeströmmen ström Rökhålaren inbyggarbeteckning Björnsten sten
Östuna sn Brännslätt ägomark Åsbärborna inbyggarbeteckning Blomstertäppan glänta
Östuna sn Brännslätt ägomark Östuna adel inbyggarbeteckning Bondgärdet åkrar
Östuna sn Daläng ägomark Östuna pannkakor inbyggarbeteckning Bondgärdet åker
Östuna sn Davids backe ägomark Östuna pannkakor inbyggarbeteckning Borrorna hagmark
Östuna sn Ekbacken höjd? Akademigården del av gård Brannberget höjd
Östuna sn Ekbacken höjd? Allmänningen, se Långhundra Saknas Bredbäck åker
Östuna sn Ekstubben terräng Aspberga lht Bromsäng kärr
Östuna sn Erikslund ägomark Aspberget förr torp Brunnbyviken vik
Östuna sn Flya ägomark Asphagen lht Brunnbyviken vik
Östuna sn Frisätra äng Asphagen torp Brunnby ängshammarn, se Ängshammarn Saknas
Östuna sn Fåfängan terräng Bergby, se Åsbärby by Brytningsviken vik
Östuna sn Fågelsången terräng Bergby eller Åsbergby by Brådskan bro
Östuna sn Fågelsången terräng Bergby ängsfjäll Brådskan bro
Östuna sn Glasboda ägomark Bergtorp gård Brådskan dike
Östuna sn Grönlund terräng Bergtorpet torp Brådskan hage
Östuna sn Hagalund ägomark Björkbacken torp Brådskbron bro
Östuna sn Hasseludden udde Björkbacken torp Brådskeströmmen å
Östuna sn Holmen, Lilla holme Björkholmen lht Brådskeströmmen dike
Östuna sn Holmen, Stora holme Björkholmen torp Bränneriskiftet åker
Östuna sn Häggdal, St. terräng Björklunds-Torpet torp Brännslätt äng
Östuna sn Häggdal, L. ägomark Björktorp arbetarbostad Brännslätt åker
Östuna sn Hällebylund terräng Björktorp torp Brännslättsjön sjö (utdikad)
Östuna sn Högen terräng Bredbäck (rivet) lht Brännslättssjön kärrmark
Östuna sn Igelbäck terräng Bredbäck förr torp Dammen damm
Östuna sn Ingebo terräng Brunnby bebyggelse Dammkärret åker
Östuna sn Kassätrasjön f.d. sjö? Brunnby by Davids backe åker
Östuna sn Kjusen ägomark Brunnby gård Eggbyholmsviken vik
Östuna sn Kvarnbacken terräng Brunnbytorp gård Ekbacken udde
Östuna sn Kvarnån å Brunnvik lht Ekbacken hage
Östuna sn /Se Källtorpet f.d. torp Brännkärret torp Ekbacken kulle
Östuna socken Ladbacken höjd? Bygdegården, se Hembygdsgården lht Ekholmen udde
Östuna socken *Laggasjön f.d. sjö Bönhuset baptistkapell Ekstubben åker
Östuna socken Logbacken höjdrygg /Se Dalbo lht Erikslund åkrar
Östuna sn Lugnekärret kärr? Dalbo lht Flyan åker
Östuna sn Lugnet terräng Daläng torp Flyavägen väg
Östuna sn Lundbysjön f.d. sjö Danviksgården bebyggelse Flydalen dalgång
Östuna sn Långkärret kärr? Dragonstugan förr torp Frökens sten sten
Östuna sn Långlunda äng Saknas /Se Dragontorpet torp Fåfängan skogsbacke
Östuna sn Långmossen mosse Dragontorpet torp Fågelsången åker
Östuna sn Maren, se Östunasjön sjö Eggeby eller Eggebyholm säteri Fårhagen åker
Östuna sn Nyboda ägomark Eggeby by Glasboda åkrar
Östuna sn Nyborg terräng Eggeby bebyggelse Granlundsvreten åker
Östuna sn Nydal terräng Eggeby jr-enhet Grottekärret kärr
Östuna sn Persbo ägomark Eggebyholm gård Grötbolsgrinden förr grind
Östuna sn Prisbol äng Ekensberg lht Gubbens täppa åker
Östuna sn Prisbol äng Ekensberg lht Hagalund åkrar
Östuna sn Rya terräng Ekhaga lht Hammarbondens åker
Östuna sn Råberget terräng Ekhaga torp Hasselbacken hage
Östuna sn Skanbäcken terräng Ekstubben lht (rivet) Hasseludden udde
Östuna sn Skarpön udde Ekstubben förr torp Hasseludden udde
Östuna sn Skepparkärret kärr? Erikslund lht Hålldammen förr damm
Östuna sn Skogstorpet f.d. torp Erikslund förr torp Hålldammsbron förr bro
Östuna sn Slätmossen mosse Erkesberga lht Häggbyholmsviken vik
Östuna sn Smörkullen ägomark Fiskars avs Hällebylund åker
Östuna sn Solbaddet terräng Fiskarstugan torp Hållbytorp åker
Östuna sn Spakbacken höjd? Flyan arrendegård Hässlebro bro
Östuna sn Storån å Framnäs arrendegård Hästhagen, Lilla hage
Östuna sn Storån å Framnäs gård Hästhagen åker
Östuna sn Svartbobacken backe? /Se Fridhem avs. Hästhagen, Stora hage
Östuna sn Svältan ägomark Fridhem torp Hästängen åker
Östuna sn Sänkbäck terräng Fridhem lht Högen terräng
Östuna sn Tulldal ägomark Frisätra äng Högenshålet åkrar
Östuna sn Udden ägomark Frisättra jr-enhet Högenskärr åkrar
Östuna sn Urberget triangel-punkt Fåfängan förr torp Kaninholmen ö
Östuna sn Urberget berg /Se Fågelsången torp Kasätrasjön sjö (utdikad)
Östuna sn Urberget berg /Se Fågelsången arbetarbostad Kassättrasjön kärr
Östuna sn Valloxen sjö Fågelsången förr torp Kilen skog
Östuna sn Valloxen sjö Fågelsången torp Kjusen, se Tjusen åker
Östuna sn Valloxen sjö /Se Försöket gd/förr torp Kohagen, Lilla hage
Östuna sn? Valloxen sjö /Se Försöket torp Kohagen, Norra, se Kohagen, Stora Saknas
Östuna sn /Se Valloxen sjö /Se Gamla sågen förr såg Kohagen, Stora hage
Östuna sn /Se Valloxen sjö /Se Glasboda försvunnet t Kohagen, Södra, se Kohagen Lilla Saknas
Östuna by och sn /Se Valloxen sjö /Se Glasboda förr torp Kohagen hage
Östuna sn /Se Valloxen sjö /Se Glupen torp Kolbottenkällan källa
Östuna sn /Se Valloxen sjö /Se Glupen torp Kolerakyrkogården åker
Östuna sn /Se Visingsbol äng Granlund lht Krokdansen åker
Östuna sn /Se Västerdal, L. ägomark Granlund torp Kvarnbacken kulle
Östuna sn /Se Västerdal, St. ägomark Grindstugan lht Kvarnbacken hage
Östuna sn /Se Örsvallen ägomark Grindstugan lht Kvarnån å
Östuna sn /Se Östunasjön förr sjö /Se Grindstugan torp Kvarnån å
Östuna sn /Se Östunasjön förr sjö Grindtorpet lht Kyrkvägen väg
»berby», se Åsbergby gd Östunasjön torrlagdsjö Grindtorpet torp Kärleksön ö
Bergby hg Östunasjön förr sjö Grönkulla torp Ladbacken hage
Bergby, se Åsbergby hg Östunasjön sjö Grönlund lht Ledingeviken vik
Brunnby by Östunasjön uttorkad sjö /Se Grönlund förr torp Ladingevägen vägen
Brunnby by   Grönlund lht Lilla holmen holme
Brunnby by   Grötbolet försvunnet torp Lilla holmen ö
Brunnby by   Hagalund lht Lillgärdet gärde
Brunnby by   Hagalund förr torp Lillskogen skog
Brunnby by   Hammarbondens torp el. bondställe (rivet) Lillåsbyängen åkrar
Brunnby by   Hammaren lht Lillängen äng
(?) Brunnby by   Hammaren torp Logbacken hage
? Brunnby by   Hammaren torp Logbacken hage
Brunnby by   Hammarhagen hmd Luderplatsen åslänt
?Brunnby by   Hammarhagen torp Lugnebacken landsvägsbacke
Brunnby by   Hammarhagen, Lilla lht Lugnekärret förr äng, nu skogbeväxt plats
Brunnby by   Hammartorp traktnamn Lugnekärret kärr
Brunnby gdar   Hammartorp lht Lugnet hage
Brunnby by   Hammartorp torp Lundaskogen skogsskiften
Brunnby by   Hammartorp torp Lundbysjön kärrmark
Brunnby by   Hammartorp gård Långbacken hage
Brunnby by   Hasselbacken avs. Långbacken kulle
Brunnby by   Hasselbacken torp Långkärret åker
Brunnby by   Hembygdsgården lht Långmossen mosse
Brunnby by   Häggbyholm, se 1 Eggeby Saknas Långmyren myr
Brunnby gd   Häggdal lht Långplöjet åker
Brunnby gd   Häggdal torp Långryan förr hygge
Brunnby gd   Häggdal, Lilla rivet torp Martallen tall
Brunnby gd   Häggdal, Lilla förr torp Mats-Matshagen åker
Brunnby gd   Häggdal, Stora rivet torp Mon hage
Brunnby gd   Häggdal, Stora förr torp Morfarskärret kärr
Brunnby gd   Hällbylund lht (rivet) Mosebacke kulle
Brunnby gd   Hälleby by Norrgärdet gärde
Brunnby gd   Hälleby gård Norrgärdet åker
Brunnby gd   Hällebylund förr torp Norrhagen hage
Brunnby gd   Hällebytorp tp (rivet) Norrängen äng
Brunnby gd   Hällbytorp förr torp Nydal skogsområde
Brunnby gd   Häradsallmänning, se 1 Långhundra häradsallmänning Saknas Nyhagen hage
Brunnby gd   Högantorp torp Odlingen hage
Brunnby by   Högen lht (rivet) Odlingen åker
Brunnby by   Högen förr torp Parkviken vik
Brunnby by   Högtomta torp Persbo åker
Brunnby by   Igelbäck lht Plogen, Södra åker
Brunnby by   Igelbäck torp Riksbasta förr väg
Brunnby by   Ingebo lht (rivet) Rotslätthagen hage
Brunnby by /Se   Ingebo rivet torp Rya hage
Brunnby by /Se   Inglan försvunnet torp Ryan åker
Brunnby by /Se   Johannelund, se Flyan Saknas Råberget höjd
Bärby, se Åsbergby by   Johannelund torp Rökhålsvägen väg
Eggeby by   Johannesberg avs. Rönnängsbacken hage
Eggeby by   Johannesberg gård Rönnängsvägen väg
Eggeby by   Karlberg lht Sillryan åker
Eggeby by   Karlberg torp Sjögången stig
Eggeby by   Kasätra lht Sjönäshagen hage
Eggeby Saknas   Kassätra torp Sjönäsodlingen åker
Eggeby by   Kassättra torp Skanbäcken bäck
Eggeby, se Eggebyholm gd /Se   Klockarbol gård Skarpuddeberget udde
Eggeby gd /Se   Klockargården, se 1 Klockarbol Saknas Skarpön holme
Eggeby Saknas /Se   Klockargården bebyggelse Skarpön holme
Eggeby(holm) gd   Klockargården lht Skarpön udde
Eggebyholm gd   Klockars, se 1 Klockarbol Saknas Skarpösudden udde
Eggebyholm gd   Klockbacken plats Skatberget höjd
Eggebyholm gd   Klockgården, se Klockargården lht Skepparkärret kärr
Eggebyholm gd   Koråmet torp Sleven glänta
Eggebyholm gd   Krogen förr torp (rivet) Slottmossen, se Slättmossen Saknas
Eggebyholm gd   Krogen krök Slättmossen äng
Eggebyholm gd   Kroken lht (rivet) Slättmossen mosse
Eggebyholm gd   Kullastrand lht Smalängen Saknas
Eggebyholm gd   Kullen villa Smedgärdet åker
Eggebyholm gd   Kullen torp Smigärdet åker
Eggebyholm gd   Kvallta säteri Smihagen åker
Eggebyholm säteri   Kvallsta bebyggelse Smällbacken backe
Eggebyholm gd   Kvallsta gård Smällen backe
Eggebyholm gd /Se   Kvarnstugan lht Smörkullen odling
Eggebyholm gd /Se   Kvarnstugan torp Smörkullen åker
Eggebyholm gd /Se   Kvarntorp lht (rivet) Solbaddet hage
Eggebyholm gd /Se   Kvarntorpet torp Spakbacken landsvägsbacke
Eggebyholm Saknas /Se   Kyrkogården bebyggelse Spakbacken höjd
Eggebyholm Saknas /Se   Källtorpet torp Spångskiftet åker
Eggebyholm Saknas /Se   Källtorpet förr torp Spånmossen mosse
Ekstubben torp /Se   Kölängen, Lilla lht Stallberget, Lilla höjd
Estuna, se Östuna by by   Kölängen, Lilla torp Stallberget, Stora höjd
Frisätra äng   Lilla Eggeby, se Lilleggby torp Stallskiftet åker
Frisätra äng   Lilleggby, se Lilla Eggeby torp Stora holmen holme
Frisätra äng   Lill-Häggby lht Stora holmen ö
Hammartorpet Saknas /Se   Lillåsby gd Stora Röset stenrös
Hällby by   Lillåsby torp Storhagen hage
Hällby by   Litsla äng Storsjön del av Valloxen
Hällby by   Lugnabacken lht Storskiftet åker
Hällby by   Lugnet lht Storskogen skogstrakt
Hällby by   Lugnet torp Storskogen skog
Hällby by   Lugnet lht (rivet) Storån å
Hällby by   Lugnet förr torp Storån å
?Hällby by   Lugnebacken torp Storängen äng
Hällby by   Lugne-Torpet t Storängen åker
Hälleby gd   Lunda by Storängsviken vik
Hälleby by   Lunda, se 1-3 Långlunda Saknas Svartkärret nu skogshage (förr äng)
Hälleby by   Lunda by Svartvreten åker
Hälleby by   Lyckås gård Svältan gärde
Hälleby by   Lyckås lht Svältan åker
Hälleby by   Långhundra häradsallmänning Sågvreten åker
Hälleby by   Långhundra häradsallmänning bebyggelse Södra gärdet gärde
Hälleby by   Långlunda gård Söthålet förr lada
Hälleby by   Långlunda by Söthålsbron bro
Hälleby by   Långlunda jr-enhet Söthålsbron bro
Hälleby by   Lövhagen backstuga Söthålsgärdet åker
Hälleby by   Lövhagen torp Tallbacken hage
Hälleby by   Marieberg+ förr torp Tallen på stenen tall
Hälleby by /Se   Mellangården gård Tisslingeborgen fornborg el. begravningsplats
Hällby Saknas /Se   Mjölnarkojan lht Tjusen åker
Hällebytorp f.d. torp?   Mjölnars, se Mjölnartorp Saknas Trebackalånggatan väg
?Kvalsta hg   Mjölnarstugan lht Trekanten skog
Kvallsta säteri   Mjölnarstugan torp Trångsjön del av sjö
Kvallsta säteri   Mjölnartorp lht (rättarbostad) Trädgårdshörnet strandremsa
Kvallsta säteri   Mjölnartorp torp Tulldal åker
Kvallsta säteri   Myrstugan, se Myrtorpet Saknas Urberget berg
Kvallsta säteri   Myrstugan förr torp Urberget berg
Kvallsta säteri   Myrtorpet lht Urbergshagen hage
Kvallsta säteri   Myrtorpet torp Vallbyryan hage
Kvallsta säteri   Norrgården gård Valloxen sjö
Kvallsta säteri   Nyboda försvunnet tp Valloxen sjö
Kvallsta säteri   Nyboda förr torp? Valloxsäbyhagen hage
Kvallsta säteri   Nyborg lht Vasseläng åker
Kvallsta säteri   Nyborg lht Vedbodskiftet åker
Kvallsta säteri   Nyborg troligtvis förr torp Väppekilen skogstrakt
Kvallsta säteri   Nybygget försvunnet torp Väppeån å
Kvallsta säteri   Nybygget lht Årvägen, Norra åker
Kvallsta säteri   Nybygget torp Årvägen, Södra åker
Kvallsta säteri   Nybygget lht Årvägen, Södra Saknas
Kvallsta gd   Nybygget torp Årvägen, Västra åker
Kvallsta gd   Nydal lht (obebott) Åsbyvreten åker
Kvalsta hg   Nydal förr torp Åsbärbydammen damm
Kvalsta hg /Se   Nyåsby gd Åsbärshem kärr
?Kvalsta hg /Se   Oljons förr torp Åsbärsängen åkrar
Kvallsta gd /Se   Pankut handelsbod Åsen grusås
Kvalsta, se Kvallsta gd /Se   Pankut torp Ängen åkrar
Kvarntorpet f.d. torp   Parkegården bostadshus Ängshammarn backe
Lugnet torp /Se   Peders äng Öbergsbacken, Nedre hage
Lunda by   Peders jr-enhet Örsvallen åkrar
Lunda by   Pedersbol jr-enhet Örsvallskällan källa
Lunda by   Persbo förr torp Östunasjön översvämning av Storån
Lunda by   Prisbol äng  
Lunda by   Puttebo lht  
Lunda by   Risberga säteri  
*Lunda gård   Risberga gård  
Lunda by   Rosendal handelsbod  
Lunda by   Rosendal torp  
Lunda by   Rökgården gård  
Lunda by   Rökhålet gård  
Lunda by   Rökhålet gård  
Lunda by   Rönnängen lht  
Lunda by   Rönnängen torp  
Lunda by   Sjönäs t  
Lunda by   Sjönäs torp  
Lunda by   Skanbäcken lht (rivet)  
Lunda by   Skanbäcken förr torp  
Lunda by   Skogstorpet lht  
Lunda by   Skogstorpet förr torp  
Lunda by   Skraltet f.d. torp  
Lunda by   Skralttomten gårdstomt  
Lunda by   Skräddarbo lht  
Lunda by   Skräddarbo torp  
Lunda by   Skräddarstugan förr torp  
Lunda by   Slottet villa  
Lunda by   Småskolan avs.  
Lunda by   Smållan lht  
Lunda by   Sofiero lht  
Lunda by   Solbaddet rivet torp  
Lunda by   Soldatstugan förr torp  
Lunda by   Soldattorpet förr torp  
Lunda by   Solgården lht  
Lunda by   Solhem, se Mjölnarkojan Saknas  
Lunda by   Spakbacken förr torp  
Lunda by   Stammen f.d. soldattorp  
Lunda by   Stammen torp  
Lunda by   Stamtorpet f.d. soldattorp  
Lunda by   Stenås lht  
Lunda Saknas /Se   Stenåsen torp  
Lunda se Långlunda by   Stenängen gård  
*Lundby by   Stenäs lht  
Långlunda by   Stocksätra gård  
?Långlunda el. Lundby by   Stocksättra gård  
Långlunda by   Stolptorp torp  
Långlunda by   Storgården huvudbyggnad  
Långlunda by /Se   Storhagen lht  
*Ofeke = Ovike? by   Storhagen arr. st.  
Risberga hg   Storhagen gård  
Risberga hg   Stortorpet torp  
Risberga hg   Stortorp torp  
Risberga hg m. kvarn o. såg   Stor-Åsby by  
Risberga herrgård   Svensättrakärret jr-enhet  
Risberga herrgård   Säby eller Valloxsäby säteri  
Risberga hg   Sänkbäck försvunnet torp  
Risberga by   Sänkbäck förr torp  
Risberga hg   Sätra lht  
Risberga hgd   Sättra torp  
Risberga hg   Södergården gård  
Risberga by   Söthålet torp (rivet)  
Risberga säteri   Tallbacken förr gård  
Risberga säteri   Tallbacken villa  
Risberga säteri   Testugan, se Tästugan Saknas  
Risberga säteri   Tigervillan villa  
Risberga säteri   Tislinge by  
Risberga säteri   Tisslinge bebyggelse  
Risberga säteri   Tisslinge gård  
Risberga säteri   Tislinge, Lilla lht  
Risberga säteri   Tisslinge, Lilla torp  
Risberga säteri   Tjusen lht (nerbrunnet)  
Risberga säteri   Trädgårdslund gård  
Risberga säteri   Tulldal förr torp  
Risberga gd   Tä, se Tästugan Saknas  
Risberga gd   Täby by  
Risberga gd   Täby by  
Risberga gd   Täby soldattorp förr torp  
Risberga gd   Tästugan lht (rivet)  
Risberga gd   Udden lht  
Risberga gd   Udden torp  
Risberga säteri   Vallby gård  
Risberga gd   Vallby, Stora gård  
Risberga gd   Vallby, Stora gård  
Risberga hg /Se   Valloxsäby säteri  
Ryslunda krog Saknas /Se   Valloxsäby gård  
Rånäs rättaredöme rd   Valloxsäbykvarn förr kvarn  
Stocksättra gd /Se   Visingsbol äng  
Säby, se Valloxsäby gd   Visingsbol gård  
Säby, se även Vallox-Säby gd   Vreten torp  
Säby, se Valloxsäby gd /Se   Väppeby by  
Säby by   Väppeby bebyggelse  
Tislinge hg   Väppeby gård  
Tislinge hg   Väppeby såg förr såg  
Tislinge hg   Väppebyhammarn torp  
Tislinge hg   Väppebytorp torp  
Tislinge hg   Västerdal, Lilla lht (rivet)  
Tislinge hgd   Västerdal, Lilla förr torp  
Tislinge hgd   Västerdal, Stora lht  
Tislinge herrgård   Västerdal, Stora förr torp  
Tisslinge hg   Åfors gård  
Tisslinge herrgård   Ålderdomshemmet Saknas  
Tisslinge fideikommissegendom   Åsbergby se Bergby, el. Åsbergby by  
Tislinge g   Åsby by  
Tisslinge hg   Åsby gård  
Tisslinge gd   Åsbyholm torp  
Tisslinge gd   Åsbytorp torp  
Tisslinge gd   Åsby soldattorp torp  
Tisslinge gd   Åsbärby by  
Tisslinge gd   Åsbärby se Bergby eller Åsbergby by  
Tisslinge gd   Åsbärby gård  
Tisslinge gd   Änghagen, se Hammartorp traktnamn  
Tisslinge gd   Änghagen gård  
Tisslinge gd   Örsvallen (rivet) lht  
Tisslinge gd   Östhamra by  
Tisslinge gd   Östhamra gård  
Tisslinge gd   Östhamra soldattorp torp  
Tisslinge gd   Östunaberg gård  
Tisslinge hg   Östunaberg by  
Tisslinge gd   Östunaby gård  
Tisslinge gd   Östuna by by  
Tisslinge gd   Östuna by säteri  
Tisslinge gd   Östunaby lht  
Tisslinge gd   Östunaby bebyggelse  
Tisslinge gd   Östunaby småskola Saknas  
Tisslinge gd   Östuna kyrkogård, se 2 Kyrkogården Saknas  
Tisslinge säteri      
?Tisslinge säteri      
Tisslinge gd      
Tislinge hg /Se      
Tisslinge hg /Se      
Tisslinge by /Se      
Tisslinge by /Se      
Tisslinge gd /Se      
Tisslinge by /Se      
Tislinge Saknas /Se      
Tjussen försv. lht /Se      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby gdar      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
?Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by /Se      
Täby by /Se      
Täby gd:ar /Se      
Täby Saknas /Se      
Täby Saknas /Se      
Udden torp /Se      
?Vallby by      
Vallby, Lilla gd      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora by      
? Vallby, Stora gd      
?Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora by      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby, Stora gd      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby, Stora gd      
Vallby gd /Se      
Vallox-Säby hgd      
Vallox-Säby hg      
Valloxsäby gd      
? Valloxsäby gd      
? Valloxsäby gd      
? Valloxsäby gd      
Valloxsäby säteri      
Valloxsäby säteri      
? Vallox-Säby säteri      
?Vallox-Säby gd      
?Vallox-Säby gd      
?Vallox-Säby gd      
Vallox-Säby hg /Se      
?Vallox-Säby gd      
?Vallox-Säby gd      
Vallox-Säby gd      
Vallox-Säby herrg.      
Valloxsäby gd /Se      
Valloxsäby gd /Se      
Valloxsäby herrgård /Se      
Valloxsäby gd /Se      
Vallox-Säby hg /Se      
Valloxsäby Saknas /Se      
Valloxsäby Saknas /Se      
Valloxsäby Saknas /Se      
Valloxsäby Saknas /Se      
Valloxsäby gd /Se      
Vallox-Säby gd /Se      
Valloxsäby gd /Se      
Valloxsäby gd /Se      
*Vaxby by      
Visingsbol äng      
Visingsbol äng      
Visingsbol torp /Se      
Väckelby, se Väppeby hg /Se      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hgd      
Väppeby herrgård      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby hg      
Väppeby by      
Väpeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby by      
Väppeby hg /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby hg /Se      
Väppeby by /Se      
Väppeby gård /Se      
Väppeby gd /Se      
Väppeby Saknas /Se      
Väppeby hg      
Väppeby by      
Åsbergby gd      
Åsbergby hg      
Åsbergby hgd      
Åsbergby hg      
Åsbergby herrgård      
Åsbergby gd      
Åsbergby gd      
Åsbergby hg      
Åsbergby by      
Åsbergby gård      
Åsbergby hg      
?Åsbergby hg      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby gd      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
Åsbergby by      
?Åsbergby hg      
Åsbergby Saknas /Se      
Åsbergby hg /Se      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby gd      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
Åslungby by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra gd      
Östhamra by      
Östhamra gd      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra by      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra gd      
Östhamra by /Se      
Östhamra by /Se      
Östhamra gd /Se      
Östhamra by /Se      
Östhamra by /Se      
?Östuna by o. sn      
?Östunaby gård      
Östuna by      
Östuna lger      
Östuna(by) by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östunaby by      
Östuna by      
Östunaby gd      
Östunaby by /Se      
Östuna by och sn /Se      
Östunaberg gård      
Östunaberg hg /Se      
Östunaberg Saknas /Se      
Östunaberg Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.