ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gottröra socken : Långhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 607 Naturnamn : 57 Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 181
Gottröra sn Berghagen terräng Gottröra sn Anden(?), se Storan Saknas
Gottröra sn Björnhålet terräng Gottröra sn Astro åker
Gottröra sn Botorpet f.d. torp Gottröra sn Astrokärret, se Astro åker
Gottröra sn Bråvallsberg utjord /Se Gottröra socken /Se Bakgärdet åker
Gottröra sn Brännkärret ägomark Gottröra sn Bakvreten åker
Gottröra socken Eksängen ängsmark? Gottröra sn Bakvreten förr åker
Gottröra sn *Fröängen Saknas /Se Gottröra sn /Se Bastudammen damm
Gottröra sn *Fyrisängen, se *Fröängen Saknas /Se Gottröra sn Berghagen förr hage
Gottröra sn Gastbacken höjd? Gottröra sn Berghagen förr hage
Gottröra sn Granbacken höjd? Axevallarn inbyggarbeteckning Berghagen hage
Gottröra sn Gungan, Stora terräng Gottröra tälgknivar inbyggarbeteckning Bergvreten förr åker
Gottröra sn Gömman ägomark Gottröra tälgknivar inbyggarbeteckning Betsodlingen åkrar
Gottröra sn Karlberg terräng Gottröra tälgknivar inbyggarbeteckning Björkholmen gärdesbacke
Gottröra sn /Se Karlslund ägomark Lugnarn inbyggarbeteckning Björnhålet sank mark
Gottröra sn Klunsbacken höjd? Lövhagarn inbyggarbeteckning Blåsan åker
Gottröra sn Klunshögen hög /Se Sandtorparn inbyggarbeteckning Botorpsvreten vret
Gottröra sn Klunshögen höjd? Abrahamsby gård Botorpsvreten förr åker
Gottröra sn Kyrkbacken höjd? Abrahamsby by Bråvallsängen ängsmark
Gottröra sn Lillanden terräng Andersberg bs Brännkärret kärr
Gottröra sn Lillsjön f.d. sjö Andersberg lht Brännkärret åker
Gottröra sn Lillskogen skogsmark Axelvall torp Bälingeberg skogsbacke
Gottröra sn Lindbacken höjd? Axevall gd Duvbacken gärdesbacke
Gottröra sn Linddal terräng Axelvall torp Duvberget, se Duvbacken gärdesbacke
Gottröra sn Lundhagen terräng Axvall gård Eksängen förr åker
Gottröra sn Långsjön sjö Axvall, se Axevall gd Emmysjön damm
Gottröra sn Mjölstasjön försvunnen sjö /Se Berghagen förr torp? Fjällen åker
Gottröra sn Norrskogen skogsmark Bergsbol, se Bergsbygget Saknas Frubolsängarna åkrar
Gottröra sn Pukabergen berg? Bergsbygget lht Fältöverängen åker
Gottröra sn Rickebybacken höjd? Bergsbygget förr torp Föreskiftet åker
Gottröra sn Riddarbolsängarna ägomark Björkevi lht Förtegen åker
Gottröra sn Roten terräng Björkliden lht Gastbacken skogsbacke
Gottröra sn Rotsjön sjö ?Botorpet lht (rivet) Gottröravisna skogstrakt /Se
Gottröra sn Ryttmästarkärret kärr? Botorpet förr torp Granbacken skogsbacke
Gottröra sn Skedviken sjö Brinkbacka ödegård Grossgärdet åker
Gottröra sn Skewiken, se Skedviken sjö Brinkbacken lht Gräsgr. Saknas
Gottröra sn Starrsjön försvunnen sjö /Se Bråddsätra gård Gärdesbacken gädesbacke
Gottröra sn Starrsjön förr sjö /Se Broddsätra gård Hagbygärdet åker
Gottröra sn Starrängarna ängar /Se Bråvallsberg eller Ö. Rickeby utjord Halmsjön sjö
Gottröra sn Starrängarna ägomarker Bråvallsberg förr gård? Hammarängen åker
Gottröra sn Stenhagen terräng Bråvallsängen, se 1 Bråvallsberg el. Ö. Rickeby Saknas Hammarängsbackarna gärdesbackar
Gottröra sn Storanden terräng Bydala lht Hammarängsladan lada
Gottröra sn Svalmossen mosse? Bygget stuga Hammarängslogen, se Hammarlängsladan lada
Gottröra sn Svartkällskogen skogsmark Bristigs, se Hagalund Saknas Holmsjön, se Halmsjön Saknas
Gottröra sn Söderskogen skogsmark Ekdal torp Hyltgärdet åker
Gottröra by o, sn Tallbacken höjd? Ekdal förr torp Håstaåsen ås
Gottröra sn Tärnholmen holme Eklund torp Igelbäcken åker
Gottröra sn Ubby Långsjön sjö Eklund stuga Karlslundsgärdet åker
Gottröra sn Ubby-Långsjön sjö Ekudden lht Klinthögen jordhög
Gottröra sn Uttran sjö /Se Ekudden gård Klinthögen jordhög
Gottröra sn Vagnsmossen mosse? Emmyfors kvarn Klunsbacken skogsbacke
Gottröra sn Vattenledningssjön sjö Emmyfors lht Klunsbacken, se Klunshögen o. Klinthögen skogsbacke
Gottröra sn Viksjön sjö Enberga lht Klunshögen jordhög
Gottröra sn Vängsjön sjö Enberga lht Klunshögen jordhög
Gottröra sn Vängsjön sjö Fredhäll lht Kohagsdälden åker
Gottröra sn Yttersta triangelpunkt Friberg lht Komyran åkrar
Gottröra sn Örsbol triangelpunkt Friberg lht Korsängen äng
Gottröra sn Örsjön sjö Fridhem lht Krogåkrarna åkrar
Gottröra sn   Fridhem, se Håstalund Saknas Krogängarna, se Krogåkrarna åkrar
Gottröra sn   Fors, se Lillfors och Storfors Saknas Kvarngärdet åker
Gottröra sn   Frubol gård Kyrkbacken gärdesbacke
Gottröra sn   Frubol gård Kyrlgärdet, jfr Kyrkbacken åker
Gottröra sn   Frubol förr gård Kärret, se Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra sn   Frubol gd /Se Ladugårdsgärdet åker
Gottröra sn   Föret lht Landsvägsgärdet åker
Gottröra sn   Föret lht Lillan kärr
Gottröra sn /Se   Föret lht Lillanden mosse
Gottröra sn /Se   Gammel-Lugnet förr torp Lillsjön förr sjö
Gottröra sn /Se   Gastbacken, se Gastbacken förr torp? Lillskogen skogsområde
Gottröra sn /Se   Gläntan lht Lilltjärodlingen åker
Gottröra sn /Se   Gottröra kronodomän Lillängen åker
Gottröra sn /Se   Gottröra by Lindbergaån vattendrag
Gottröra sn /Se   Gottröra, Lilla by Långkärret åker
Gottröra sn /Se   Gottröra, Lilla gårdar Långsjön sjö
Gottröra sn /Se   Gottröra, Stora by Långsjön, se Ubby-Långsjön sjö
Gottröra sn /Se   Gottröra, Stora gård Långtora källa
Gottröra sn /Se   Granbacken lht Långtora källa
Gottröra sn /Se   Granbacka lht Långtorakällan, se Långtora källa
Gottröra by o. sn /Se   Grindtorp förr torp Långåkern åker
Gottröra sn /Se   Gröndal lht Lötsgärdet åker
Gottröra sn /Se   Grönlund lht Lötsängen äng
Gottröra sn /Se   Grönlund gård Majlundsgärdet, se Landsvägsgärdet åker
Gottröra kyrka kyrka /Se   Gunga, se Lillgungan och Storgungan Saknas Mjölkstensstycket åker
Gottröra kyrka kyrka /Se   Gungan, Lilla gård Mjölsta gärde åker
Gullarrör, se Gottröra sn /Se   Gungan, Lillagård gård Mosstugängen åker
Gulkisrör, se Gottröra sn /Se   Gungan, Stora förr torp Myran åker
Abrahamsby gd   Gustavsberg, se Gärsens lht Mälby fornborg fornborg
Abrahamsby gd   Gutteshög lht Nifstaskogen skogsområde
Abrahamsby gd   Gustavsberg förr soldattorp Noakstäppan åker
Abrahamsby by   Gärsens lht Norrgårdsgärdet åker
Abrahamsby gd   Gömman lht Norrgårdsploglandet åker
Djursby, se Johannesberg gd /Se   Gömman förr backstuga Norrgärdet åkrar
Djursby, se Johannisberg säteri /Se   Hagaberg lht Norrkärret åker
?Frubol gd   Hagaberg gård Norrstugan skogsområde
Frubol gd   Hagalund lht Norrskogen skogsområde
Föret lg:er /Se   Hagalund förr soldattorp Nässjasmedjan förr smedja
Föret lht /Se   Hagby by Oxgärdet åker
Föret lht /Se   Hagby by Ploglandet åker
Gottröra by o. sn   Hagbylund lht Politen äng
Gottröra by o. sn   Hagbylund gård Pukabergen berg
Gottröra by o. sn   Haglunda torp Rankgärdet åker
Gottröra by o. sn   Haglunda förr torp Rickebybacken åkerbacke
Gottröra gdar   Hyltet lht Rickebyängen, se Mosstugängen åker
Gottröra by   Hyltet gård Riddarbolsgungbacken skogsbacke
Gottröra gdar   Håkansberg lht Riddarbolskärret, se Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra by   Håkansberg lht Riddarbolsmossen åker
Gottröra by   Håsta by Riddarbolsmossen åker
Gottröra by   Håsta by Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra by o. sn   Håstaberg lht Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra by o. sn   Håstaberg lht Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra by   Håstalund el. Fridhem lht Riddarbolsängen, jfr Riddarbolsängarna åkrar
Gottröra by   Håstalund lht Rigärdet åker
Gottröra by   Håstatorp torp Rotgärdet åker
Gottröra by   Hönsgummans förr stuga Rotsjön sjö
Gottröra by   Ingasäter lht Ryttmästarkärret kärr
Gottröra by   Ingasäter lht Ryttmästarkärret förr odling
Gottröra by   Jakobslund lht (rivet) Räfsvreten förr åker
Gottröra by   Jakobslund förr torp Rörsbergsgärdet åker
Gottröra by   Johannesberg lht Rörsbergsåkrarna, se Rörsbergsgärdet åker
Gottröra by   Johannesberg lht Sandgärdet åker
Gottröra by   Johanneshill lht Skarpängarna ängar
Gottröra by   Johannehill lht Skarsbygärdet åker
Gottröra by   Johannesberg bebyggelse Skolmossen åker
Gottröra by   Johannisberg säteri och utjord Skolvreten åker
Gottröra by   Johannesberg säteri Smedjegården åker
Gottröra by   Karlberg lht Smedjegården åker
Gottröra by   Karlberg förr soldattorp Smedjegården åker
Gottröra by   Karlsborg lht Stallåkern åker
Gottröra by   Karlsborg förr torp Starrängarna ängar
Gottröra by   Karlslund lht (rivet) Starrängarna ängar
Gottröra by   Karlslund förr stuga Steningevreten åker
Gottröra by   Karlslund stuga Storan kärr
Gottröra by   Klockarbol gård Storanden mosse
Gottröra by   Klockargården, se 1 Klockarbol Saknas Storbacken gärdesbacke
Gottröra by   Klockargården bebyggelse Storskogen skogsområde
Gottröra by   Klockargården lht Storviten mosse
Gottröra by   Klockars, se 1 Klockarbol Saknas Storängen åker
Gottröra by   Karsbo, se Korsbro Saknas Strybro dansbana förr dansbana
Gottröra by   Korsbro lht Strybro Västern, se Västern åker
Gottröra by   Korsbro torp Strybroängen åker
Gottröra by   Kvarnberget lht Strömdalen åker
Gottröra by   Kvarnstugan, se Rickebyberg lht Stubbvreten åker
Gottröra, Stora gd   Kyrkbyn Saknas Sundet sund
Gottröra, Lilla gd   Källbacka lht Svalmossen mosse
Gottröra by   Källbacka lht Svalmossen mosse
Gottröra by   Kärrbacka, se Källbacka Saknas Svartkällan källa
Gottröra, Stora gd   Lillbol lht /Se Svartkällskogen skogsområde
Gottröra by   Lillfors lht Svartkärret åker
Gottröra, Lilla gd   Lillfors lht Sävkärret kärr
Gottröra by   Lillgottröra, se Gottröra, Lilla Saknas Södergärdet åker
Gottröra, Lilla by /Se   Lillgungan lht Södergärdet åker
Gottröra, Lilla by /Se   Lillmälby lht Söderskogen skogsområde
Gottröra, Lilla gd   Lindal lht Söret Saknas
Gottröra, Stora by /Se   Lindbacka lht (rivet) Tallbacken skogsbacke
Gottröra, Stora by /Se   Lindbacken förr torp Tegelbackens fålhage hage
Gottröra, Lilla by /Se   Lindberga torp Tjäraodlingen, se Lilltjärodlingen åker
Gottröra, Stora gd   Lindberga lht Tranmossen åker
Gottröra, Stora Saknas /Se   Linddal förr torp Trostaklunsen, se Klunshögen jordhög
Gottröra by /Se   Linddalsstugan, se Linddal förr torp Trostaskogen skogsområde
Gottröra gd:ar /Se   Lindebergstorp förr torp Trosta Västern, se Västern åker
Hagby by   Lingsberg lht Täppan åker
Hagby by   Lingsberg lht Tärnholmen holme
Hagby gd   Lugnet lht Ubby-Långsjön sjö
Hagby by   Lugnet gård Ubby-Långsjön, se Långsjön Saknas
Hagby by   Långbro gård Uttran sjö
Hagby by   Långbro stuga Uttran sjö
Hagby by   Löt lht Vagnsmossen mosse
Hagby by   Löt lht Vagnsmossen mosse
Hagby by   Löt eller Johannisberg gård Valgrenskärret förr åkrar
Hagby by   Lövhagen lht Vattenledningssjön sjö
Hagby by   Lövhagen gård Viksjön sjö
Hagby by   Marielund lht Vängsjön sjö
Hagby by   Marielund stuga Vängsjön sjö
Hagby by   Mjölsta gård Västergärdet åker
Hagby by   Mjölsta gård Västern åker
Hagby by   Mossbol gård Västern åker
Hagby by   Mossbol gård Yttersta terräng?
Hagby by   Mosstugan förr torp Ändarploglandet åker
Hagby by   Mosstugan lht Ändarängen åker
Hagby by   Mosstugan torp Ängsbackskällan källa
Hagby by /Se   Myrtorpet, se Tittmyra förr torp Ängshagen åker
Håsta by   Mysbo sommarstuga Örsjön sjö
Håsta by   Mälby by  
Håsta by   Mälby by  
Håsta by   Mälby, Lilla lht  
Håsta by   Mälbylund lht  
Håsta by   Mälbylund lht  
Håsta by   Mälby soldattorp förr soldattorp  
Håsta by   Nifsta gd  
Håsta by   Nifsta by  
Håsta by   Nifsta gård  
Håsta by   Nitsens förr stuga  
Håsta by   Norrbacka lht  
Håsta by   Norrbacka lht  
Håsta by   Norrdal lht (obebott)  
Håsta by   Norrdal stuga  
Håsta by   Norrgården ödegård  
Håsta by   Norrgården förr gård  
Håsta by   Norrängen lht  
Håsta by   Norsborg lht  
Håsta by   Norsborg förr backstuga  
Håsta by   Nyboda lht  
Håsta by   Nyboda förr gård  
Håsta by   Nyborg lht  
Håsta by   Nyborg lht  
Håsta by   Nybygget lht  
Håsta by   Nytorp förr stuga  
Håsta by   Nytorp lht  
Håsta by   Näsja by  
Håsta by   Nässja gård  
Håsta by   Prästtorpet lht (rivet)  
Håsta by   Rickeby Norrgård, se Norrgården förr gård  
Håsta by   Rickeby Västra bebyggelse  
Håsta by   Rickeby, Västra by  
Håsta by   Rickeby, Västra by  
Håsta by   Rickeby, Västra by  
Håsta by   Rickeby Östra bebyggelse  
Håsta by   Rickeby, Östra by  
Håsta by   Rickeby, Östra förr by  
Håsta by   Rickeby, Ö., se 1 Bråvallsberg Saknas  
Håsta by   Rickebyberg lht  
Håsta by   Rickebyberg lht  
Håsta by   Riddarbol torp  
Håsta by   Riddarbol förr gård  
Håsta by   Riddarbol förr gård  
Håsta by   Rom förr backstuga  
Håsta by   Rom lht  
Håsta förr kaplansbost., nu by /Se   Ringhäll lht  
Håsta by /Se   Rosendal torp  
Håsta by /Se   Rosendal gård  
Håsta by /Se   Roten lht (rivet)  
*Joarsösby, se Johannesberg gd   Roten förr kvarn  
Johannesberg? Saknas   Runsten torp  
Johannesberg Saknas   Runsten förr torp  
Johannesberg gd   Runsten gd /Se  
Johannesberg gd   Rättarstugan stuga  
?Johannesberg gd   Rödtomten lht  
?Johannesberg gd   Rödtomten stuga  
Johannesberg gd   Rörsberg lht  
Johannesberg gd   Rörsberg förr soldattorp  
Johannesberg gd   Sandtorp torp  
Johannesberg gd   Sandtorpet förr torp  
Johannesberg gd   Sjöberg torp  
Johannesberg gd   Sjöberg förr torp  
Johannesberg gd   ?Sjöstugan lht  
Johannesberg gd   Sjöstugan lht  
?Johannesberg gd   Sjöstugan förr torp  
Johannesberg gd   Skalhamra by  
Johannesberg gd   Skalhamra by  
Johannesberg gd   Skalhamra soldattorp, se Norrdal stuga  
Johannesberg gd   Skarsby torp  
?Johannesberg gd   Skarsby eller Vångsjöberg by  
Johannesberg gd   Skarsby stugor  
Johannesberg gd   Skarsby stugor  
Johannesberg gd   Skarsbyggeby, se Skarsby stugor  
Johannesberg gd   Skogshill lht  
Johannesberg gd   Skogsäng förr torp  
Johannesberg gd   Skogsängen lht  
Johannesberg gd   Skälhamra, se 1-3 Skalhamra Saknas  
Johannesberg gd   Solbacken lht  
Johannesberg gd   Solberga lht  
Johannesberg gd   Solhem lht  
Johannesberg gd   Solhem lht  
Johannesberg gd   Solhäll lht  
Johannesberg gd   Solliden lht  
Johannesberg gd   Sotsta lht (rivet)  
Johannesberg gd   Solsta förr backstuga  
Johannesberg gd   Starrhammar lht  
Johannesberg gd   Starrhammar gård  
Johannisberg säteri /Se   Stenhagen torp  
Johannisberg hg   Stenhagen förr torp  
Johannisberg Saknas /Se   Steninge gård  
Johannesberg gd /Se   Steninge gård  
Johannesberg gd /Se   Storfors lht  
Jursby, se Johannesberg gd   Storfors lht  
Jursepsby, se Johannesberg gd   Storgottröra, se 3-4 Gottröra, Stora Saknas  
*Jursseby, se Johannesberg gd   Storgungan lht  
*Jussesby, se Johannesberg gd   Stribo, se Styrbro Saknas  
Kivsta Saknas /Se   Styrbro bebyggelse  
Kivsta Saknas /Se   Styrbro lht  
Lindberga tingsställe o. by   Styrbro gård  
Lindberga gård   Styrbroborg bebyggelse  
Lindberga gd   Styrbroborg lht  
Lindberga tingsställe   Styrbroborg lht  
Lindberga gård   Styrbrolund lht  
Lindberga by   Styrbrolund gård  
Lindberga gd   Ströbro, se Styrbro Saknas  
Lindberga gd   Strömsberg lht (rivet)  
Lindberga gd /Se   Svartsätra, S. lht  
Lindberga gd /Se   Säv torp  
Lindberga förr krog o. gästgivaregård, nu gd /Se   Säv förr soldattorp  
Löt, se Johannesberg gd   Södergården gård  
Löt förr ladugård, gd /Se   Söderäng lht  
Lövtorpet Saknas /Se   Söderäng lht  
Lövtorpet ?torp /Se   Tegelbacken f.d. tegelbruk  
Mjölsta gård   Tegelbacken gård  
Mjölsta gd   Tillerbäck förr stuga  
Mjölsta gd   Tillermyra förr torp  
Mjölsta gd   Tomtebo lht  
Mjölsta gd   Trosta by  
Mjölsta gd   Trosta by  
Mjölsta gd   Trostaberg lht  
Mjölsta gd   Trostaborg lht  
Mjölsta gd   Trädgårdsmästarstugan stuga  
Mjölsta gd   Tullen lht  
Mjölsta gd   Tullen förr torp  
Mjölsta gd   Tullen förr torp  
Mjölsta gd   Tullsta, se Tullen förr torp  
Mjölsta gd   Veritura förr jaktstuga  
Mjölsta gd /Se   Viberga torp  
Morsbol gd   Viken lht  
Mälby by   Viken gård  
?Mälby by   Vikensberg skolhus  
Mälby by   Vikensberg lht  
Mälby by   Vilsten lht  
Mälby by   Vilsten gård  
Mälby by   Vreten lht  
Mälby by   Vreten, Västra lht  
Mälby by   Vreten, Västra, se Vreten Saknas  
Mälby by   Vreten, Östra lht  
Mälby by   Vreten, Östra, se Vreten Saknas  
Mälby by   Vängsjöberg bebyggelse  
Mälby by   Vängsjöberg fideikomiss  
Mälby by   Vängsjöberg, se 1-2 Skansby Saknas  
Mälby by   Vängsjöberg lht  
Mälby by   Västansjö lht  
Mälby by   Västansjö lht  
Mälby by   Västberga lht  
Mälby by   Västberga gård  
Mälby by   Västerdal lht  
Mälby by   Västergården förr gård  
Mälby by   Västern, se Västertorp förr torp  
?Mälby by   Västertorp förr torp  
Mälby by   Västgärde förr torp  
Mälby by   Västra Rickeby soldattorp bebyggelse  
Mälby by   Yttersta torp  
Mälby by   Yttersta förr torp  
Mälby by   Yttersta förr torp  
Mälby by   Ängboda lht  
Mälby by   Ängboda förr backstuga  
Mälby by   Österdal lht (obebott)  
Mälby by   Österagården förr gård  
Mälby by   Öster-Rickeby, se Rickeby Saknas  
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby Saknas /Se      
Mälby by      
Nivsta gård      
Nivsta gd      
Nivsta gd      
Nivsta Saknas      
Nivsta gd      
Nifsta Saknas      
Nifsta gd      
Nifsta gård      
Nifsta gd      
Nivsta by      
Nivsta gd      
Nivsta gd      
Nivsta gd      
Nivsta gd      
Nivsta gd      
Nivsta gd /Se      
Nifsta gd /Se      
Nifsta gd /Se      
Nypsta, se Nifsta gd      
Nässja gård      
Nässja gård      
?Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja gård      
Nässja gd      
Nässja gd      
Nässja by      
Nässja by      
Nässja by      
Nässja by      
Nässja by      
Nässja gd      
Nässja by      
Nässja gd /Se      
Rickeby by      
Rickeby, Västra o. Östra byar      
?Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby, Östra gd      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby, Västra o. Östra byar      
?Rickeby gd      
Rickeby by      
Rickeby gd      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
?Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by      
Rickeby by /Se      
Rickeby by /Se      
Rickeby, Västra by      
Rickeby, Västra by      
Rickeby, Västra Saknas /Se      
?Rickeby, Östra gd      
Rickeby, Östra by      
Rickeby, Östra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra gd      
Skalhamra gd      
Skalhamra gd      
Skalhamra gd      
Skalhamra by      
Skalhamra gd      
Skalhamra gd      
Skalhamra gd      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skalhamra by      
Skarpa øsby, nu Skarsby hg      
Skarsby hgd      
Skarsby by      
Skarsby by      
Skarsby (nu Vängsjöberg) gd      
Skarsby (nu Vängsjöberg) Saknas      
Skarsby (nu Vängsjöberg) gd      
Skarsby (nu Vängsjöberg) gd      
Skarsby (nu Vängsjöberg) Saknas      
Skarsby (nu Vängsjöberg) hg      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
?Skarsby el, Vängsjöberg by      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) säteri      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) hg      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby (nu Vängsjöberg) fideik.      
Skarsby, se Vängsjöberg fideik. /Se      
Skarsby, se Vängsjöverg gd      
Skälhamra gd /Se      
Starrhammar gd /Se      
Starrhammar torp      
Steninge gd /Se      
Steninge gd /Se      
Strosta, se Trosta gd      
Tingsstället, se Lindberga förr krog o. gästfivargd /Se      
Trosta gd      
?Trosta gd      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta by      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta by      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta gd      
Trosta Saknas /Se      
Trosta gård /Se      
Trumman, se Lindberga gd /Se      
*Vallby Saknas      
Vängsjöberg, se Skarsby gd      
Vängsjöberg fideik. /Se      
Vängsjöberg fideik. /Se      
Vängsjöberg Saknas /Se      
Vängsjöberg hg      
Vängsjöberg fideik. /Se      
Vängsjöberg säteri /Se      
Vängsjöberg gods /Se      
Ösby (Skarp-Ösby) lht      
*Östby, se Johannesberg gd      
*Østrankhaby Saknas      
Østrankkaby, se Rickeby Saknas      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.