ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rådmansö socken : Frötuna och Länna skeppslag : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Alskär holme    
  Bredskär o. Bredskär, L holmar    
  Bärskäret holme    
  *Fjällskär, Södra holme (ev. holmar)    
  Gillöga Skärgård holmar    
  Granhamn holme    
  *Hakan grund    
  Hamnskär holme    
  Helgeshara, St. o. L holmar    
  *Horskobbarna kobbar    
  Hummelskär, St. holme    
  Kalkskär holme    
  *Karsgrundet grund    
  *Knoshakan grund    
  Korsö ö    
  Lerskär holmar    
  Lundskär, N. o. S holmar    
  Långstenören holme    
  Manskär holme    
  Mannskärskobb kobbe    
  *Maralbrokskären holmar    
  *Medholmsskär holmar    
  Norrgrund, Ö. grund    
  Norrkobbarna, Ö. kobbar    
  Rankarö, L. holme    
  Spjutsten, N. (resp. Spjutsten o. Spjutsten, L.) holme, (resp. holmar)    
  *Stamholmarna holmar    
  Stengryndan grund    
  *Storskär holme(ev. del av ö)    
  Storön ö    
  Svenska Högarna grupp av holmar    
  Torsskär holme    
  *Vanskär holme (ev. holmar)    
  Vånskär, St. holme    
  Ålandet holme    
  *Åsan grund    
  *Östergrundan grund    
  *Österkobbarna kobbar    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.