ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Almunge socken : Närdinghundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 539 Naturnamn : 365 Bebyggelsenamn : 1004 Naturnamn : 1371
Almunge sn Abborrsjön sjö Almunge sn Nummerförteckning förteckning
Almunge sn Alkärret kärr Almunge sn Abborrgrundet grund
Almunge sn Alkärret kärr Almunge socken sn Abborrkammaren udde
Almunge sn Alören landsvägsbank /Se Almunge sn Aborrsjön sjö
Almunge sn Anden, Lill- f.d. sjö Almunge sn Abborrsjön sjö
Almunge sn Anden sjöar /Se Almunge sn Akademigränsen gränslinje
Almunge sn Anden, L:a sjö /Se Almunge sn Alborgs kolbotten kolbotten
Almunge sn Asphagen terräng Almunge kalvar inbyggarbeteckning Afrika förr inäga
Almunge sn Asplundsplöjet ägomark Almunge kalvar inbyggarbeteckning Aldalsmossen mosse
Almunge sn Baddodlingen ägomark Almunge kalvar inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Almunge sn Björkbacken terräng Almunge kalvar inbyggarbeteckning Alkärret åker
Almunge sn Björkdal ägomark? Almunge kalvar inbyggarbeteckning Almungemossen mosse
Almunge sn Björnslättamosse mosse Almunge kalvar inbyggarbeteckning Alören landsvägsstycke
Almunge sn Blåkullaberget berg Almunge kalvungar inbyggarbeteckning Alören landsvägsstycke
Almunge sn Bobacken höjd? Baddarn inbyggarbeteckning Alören vägbank
Almunge sn Bordkärret ägomark Gödsäterna inbyggarbeteckning Alören vägbank
Almunge sn Borgardalen ägomark Holmarn inbyggarbeteckning Amerika förr inäga
Almunge sn /Se Bredmyran ägomark Knopparn el. Knåpparn förr inbyggarbeteckning Anddiket dike
Almunge sn /Se Broamossen mosse Knåpparn, se Knopparn förr inbyggarbeteckning Anikesjön utdikad sjö
Almunge sn Brokärret kärr? Rotarn inbyggarbeteckning Anna-Stinasbacken åkerbacke
Almunge sn Brudberget berg Storväsbyrna inbyggarbeteckning Askdalsmossen mosse
Almunge sn Brunnsängen ägomark Tadingeborna inbyggarbeteckning Askkärret förr inäga
Almunge sn Brännbacken terräng Testnäsarn inbyggarbeteckning Asphagen beteshage
Almunge sn Brännskogsberget berg? Ulvarna inbyggarbeteckning Asphagen hagmark
Almunge sn Bydängen ägomark? Vikarn inbyggarbeteckning Asplundsplöjet inäga
Almunge sn Bysiön, se Lillsjön sjö Alhem lht Avensdal, se Avundsdal dalsänka
Almunge sn Dalskogen skog Almbo torp Avensdalsbacken, se Avundsdalsbacken åkerbacke
Almunge sn /Se Dammen ägomark Almunge stationssamhälle Avundsdal el. Avendsdal dalsänka
Almunge sn Dammen ägomark Almbo stuga Avundsdalsbacken el. Avensdalsbacken åkerbacke
Almunge sn Dammen ägomark Almungeberg herrgård Avundsryan åker
Almunge sn Dammvrån ägomark Almungeberg herrgård Backtorpkärret, se Kärret åker
Almunge sn Dammängen ägomark Almungeberg eller Ström bebyggelse Backtorpslandet åker
Almunge sn Digrudan ägomark Altomta lht Backängen åker
Almunge sn Djupröven terräng Alvik lhtr Baddodlingen el. Vadkärret inäga
Almunge sn Djupäng ägomark Andersberg avs Baddodlingen el. Vadkärret inäga
Almunge sn Drängdalsvreten ägomark Andersberg lht Bakdammen åker
Almunge sn Dunshusmossen mosse Anneberg hmd Bakdammen åker
Almunge sn Egelsiön, se Igelsjön sjö Anneberg villa Bakgärdet åker
Almunge sn Egelsiön, se Igelsjön sjö Anneberg gård Bakgärdet åker
Almunge sn Egelsiön, se Igelsjön sjö Antonsberg lht Bakkärret åker
Almunge sn Ekdalsmossen mosse Askdal el. Askdalen förr torp Bakluret åker
Almunge sn Erikslund ägomark Asplund torp Baklursladan lada
Almunge sn Fejarmossen mosse Asplund lht Bakmyran åker
Almunge sn Finntornet terräng? Avelbo stuga Bakmyran åker
Almunge sn Fiskarkärret kärr? Backebo stuga Bakplöjet åker
Almunge sn Fiskarängsdiket dike Backen soldathus Bakstycket förr åker
Almunge sn Fiählen, se Fjärden sjö Backen torp Bakvreten inäga
Almunge sn. Fjällfinnerna äng /Se Backen lht Bakvreten åker
Almunge sn /Se *Fjällpinan skogsäng Backen lht Bakängen äng
Almunge sn /Se Fjärden sjö Backen torp Bakängen åker
Almunge sn /Se Fjärden del av sjö Backen, se Fröjdtorp lht Bastubacken lövskogsbacke
Almunge sn /Se Fjärden o. Långsjöarna sjöar Backtorp torp Bastubacken åkerbacke
Almunge sn /Se Fjärdingen vik Backtorp förr torp, nu stuga Bastugärdet el. Bastuskiftet åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Baddet gård Bastukärret åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Baddet gård Bastuskiftet, se Bastugärdet åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Baddet, se Västerängen förr torp Bastuvreten åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Bageriet el. Solliden lht och bageri Bastuvreten åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Benhammarbol förr gård Bastuvreten förr åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Berga gård Bastuvreten åker
Almunge sn Fladen sjö /Se Berga eller Åstorp avs. Bastuåkern åker
Almunge sn /Se Fladen sjö Bergbol torp Bastuåkern åker
Almunge sn /Se Fladen sjö /Se Bergbol, Lilla förr stuga Beckjärker, se Bäckjärker åker
Almunge samh. /Se Fladen sjö /Se Bergbol, Stora torp Bengtvreten el. Bänkvreten åker
Almunge sn /Se Fladen sjö /Se Bergbol torp Benhammarsbacken åkerbacke
Almunge sn /Se Fladen sjö /Se Berget torp Bergamossen åker
Almunge sn /Se Fladån å Berget stuga Bergbols Lillsjön, se Lilljön förr sjö
Almunge sn /Se Fladån å /Se Bergshamra lht Bergbolsstycket åker
Almunge sn /Se Fladån å /Se Bergtomta lht Bergbolsängen åker
Almunge sn /Se Siön Flarn, se Fladen sjö Bergvik lht Bergkärret åker
Almunge kyrka kyrka /Se Siön Flarn, se Fladen sjö Betel baptistkapell Bergkärret åker
Almungeberg hg /Se Flarn Siön, se Fladen sjö Björk torp Berglandet strandområde
Backtorp torp Flarr Siön, se Fladen sjö Björk el. Björks stuga Bergåkern åker
Baddet gd Floden, se Fladen sjö Björk el. Björks stuga Beteskärret skogssänka
Baddetorp torp /Se *Fordön sjö Björka lht Björkbacken åkerbacke
Björkby gd Fräkensjön ägomark Björkbacka lhtr Björkbacken hagmark
Björkby by *Furusund sund Björkby by Björkby sjöhage strandområden
Björkby gd Fågelmossen mosse? Björkby gård Björkhagslandet åker
Björkby by Fågelängsmossen mosse Björkby Österskogen, se Österskogen Saknas Björklandet, se Björkhagslandet åker
Björkby by Fågelängsmossen mosse Björkdal torp Björklundsgärdet åker
Björkby by Fårsjön sjö Björkdal lht Björkudden udde
Björkby Saknas /Se Fårsjön sjö Björkdal förr torp Björnberget berg
Bosshus tp /Se Försängsdal ägomark Björkebo lht Björnknösen höjd
Broängen torp Geddarvijken, se *Gäddarviken vik Björkhaga lht Björnkärret kärr
Bydinge torp Gjutbäcken sankmark Björkhem lht Björnkärret kärr
Bydäng Saknas /Se Goddagskärret terräng Björkhill lht Björnslättamosse mosse
Bydinge torp /Se Grönsvedja terräng Björkhill gård Björnslåttan åker
Bydinge tp /Se Grönviken terräng? Björkhyddan lht Blåberget berghäll
Edeby gd Gubbmossen ägomark Björkliden lht Blåkullaberget berg
Edeby g Gubbenstensmossen mosse? Björklund torp Bobacken skogsbacke
Edby gd /Se *Gäddarviken vik Björklund lht Bofinken skogsområde
Edeby gd *Göjbergsröret gränsmärke Björknäs lht Bogeråkern åker
Edeby Saknas /Se Göybergzröret, se *Göjbergsröret gränsmärke Björknäs lht Bolet, se Bordet åker
Edeby gd /Se Hagalund ägomark Björknäs lht Bolkärret, se Bordkärret åker
Edeby gd /Se Halmsjöberg ägomark? Björkom lgh Bordet el. Bolet åker
Ellringe gd o. by Halmsjön sjö Björksäter lht Bordkärret el. Bolkärret åker
[Halgerangh] = Ellringe Saknas Hammaren terräng Björksäter lht Borgardalen åker
Ellringe (numera Lilla o. Stora) gd o. by Hammarhagen terräng Björkudden lht Boshushagen beteshage
[Elgharenge] by Handröret gränsmärke Björkudden lht Bosshusvreten åker
Ellringe by Handröset gränssten Blomsteräng lgh Bosshusängen åker
Ellringe (numera Lilla o. Stora) gd o. by Harängsbacken höjd? Blomsteräng lht Botmyran åker
Ellringe gd Hektrokärret ägomark Blåshus lht Bottenhagarna skogsområde
Ellringe gd Helveteskärret ägomark Bobacken torp Brattfallet vattenfall
Ellringe gd Hjälmgärdet åker /Se Borgarlid lht Brattfallsbacken höjd
Ellringe gd Holmen terräng Borghill lht Brattfallsbacken sluttning
Ellringe by Holmsberg berg? Bosshus lgh Bredmyran åker
?Ellringe gd Holmsbergsudden udde Bosshus lht Bredshalsen åker
Ellringe, Stora by Holmänden vik Breden avs. Bredtegen el. Bredstegen åker
Ellringe bebyggelse /Se Hästhagen terräng Breden gård Broa åker
Ellringe, L. gd /Se Hästhagen terräng Breden gård Broamossen mosse
Ellringe, St. by /Se Höckerudskärret kärr? Breden gård Broarna, se Broa åker
Ellringe, Stora Saknas /Se Högbacken betesmark Breden, Lilla gård Broavreten, se Broa åker
Eneby gd Högberget berg /Se Breden, Stora gård Brokärren kärr
*Erlinge Saknas Igelsjön sjö Brittsbo lht Bromsängen åker
Fågelsången Saknas /Se Igelsjön sjö Brobol torp Bromsängsbacken åkerbacke
Fårsjötorpet torp Igelsjön sjö Brobol torp Brostycket åker
*Förby Saknas Igelsjön sjö Bromslätt torp Brotorphålet åker
»førby» Saknas *Julsättra äng Saknas Bromslätt skogshuggarboställe Brotorpstäppan åker
Försängen tp /Se Jönsbolsjön f.d. sjö? Brotorp torp Brotorpvreten åker
»granby», se ?Gränby by Jönsbolsås triangelpunkt Brotorp torp Broängen betesmark
Granstugan f.d. torp?, nu ägomark Kalvmyran mosse Brotorp stuga Broängshålet åker
Granstugan f.d. tp /Se Kansadalen terräng Brotorp torp Brudberget berg
?Gränby by Kapellvreten åker /Se Brotorp torp Bruksgatan gata
Gränby by *Kapellåkern ?åker /Se Broängen torp Bruksgärdet åker
Gränby by Kattbacken höjd? Broängen förr gård Brunnsgärdet åker
Gränby by Kattbacksvreten ägomark Brunsäng torp Brunnsgärdet åker
Gränby by Kattkyrkan fornfynd Brunnsängen förr torp Bråberget, se Blåkullaberget berg
Gränby by Kierfven, se Kärven sjö Brännbacken torp Brännkärret åker
Gränby by Kilsjön f.d. sjö Brännbacken förr stuga Brännskogsberget berg
Gränby by Kilsjön sjö /Se Bydinge torp Brötan åker
Gränby by Kilsjön sjö /Se Bydingen stuga Bunkängen förr åker
Gränby by Kilsjön sjö /Se Bydängen, se Bydingen stuga Bushålet åker
Gränby by Kittelberget berg Bygden, se Ulvsbygden jordbrukstrakt Buskmaren förr åker
Gränhammar gd Kittelbergsmossarna mossar Byske torp Bydingeängen åker
Gränome gd /Se Kiärfwan, se Kärven sjö Byske torp Bydinggärdet el. Bydingegärdet åker
Gränome gd /Se Kiärfvan, se Kärven sjö Byttbol torp Bygdvägen landsväg
Gränstugan f.d. tp /Se Kjusen terräng Byttbol torp Byhägnaden åker
Gulltorp gd Klykorna terräng Charlottendal lht Byksberget berg
Gulltorp f.d. torp? Klykorna terräng Dalhem lht Byksplatsen plats¨vid sjö
Gäddarviken torp /Se Knappkärret kärr? Dalkarlsbo torp Bykällan, se Liljakällan källa
Hagby g. Knåpkärret ägomark Dalkarlsbo förr torp Byrsdammen, se Byrstammen dikesgenombrott
Hagby gd Kohagen terräng Dammbacken kvarn Byrstammen el. Byrsdammen dikesgenombrott
Hagby hg Kojtehagen terräng Dammtorp torp Byrstammen el. Byrsdammen dikesgenombrott
Hagby gd /Se Kristineberg terräng Dammtorp stuga Byskehagen beteshage
Hagby hg /Se Kungsviken vik Edeby gård Byskeskiftet åker
Hagby hg /Se Kvarnkärret betesmark Edeby by Byttbolsbotten kolbottnar
Hagby Saknas /Se Kvarnkärret ägomark? Edelvik lht Byttbolsgrundet åker
Hagby Saknas /Se Kvarnkärret ägomark Ekbacken lht Byttbolsängen åker
Hagby säteri /Se Kvarntorp ägomark? Ekdal el. Ekdalen el. Gudmundstorp torp Byxarslet åker
Hagby gd /Se Kyrkbergen berg? Ekdalen torp Byxarslet åker
*Hammaren Saknas *Kyrkefjäls äng f. äng Ekeberga lht Byängen åker
Harsättra tp /Se *Kålsängshagen Saknas Ekhöjden lht Byängen åker
Hersvreten torp /Se Käringesjön, se Rörängsjön el. Kärrängsjön sjö Ekliden lht Bäckbron landsvägsbro
Hersvreten torp /Se Käringsjön sjö Ekliden lht Bäcken åker
Herrsvreten Saknas Kärvamossen mosse Eklunda lht Bäcken åker
Hov gård Kärven sjö Eknäs hmd Bäcken åker
Hov gård Kärven sjö Eknäs gård Bäckjärker el. Beckjärker åker
Hov gd Kärven sjö Eknäs gård Bäckvreten inäga
Hov gd Kärven sjö Ellringe gård Bänkvreten, se Bengtvreten åker
Hummelbol tp /Se Kärven sjö /Se Ellringe gård Dalskogen höjd
*Hysinge Saknas Kärven sjö /Se Ellringe by Dalskogen skogsområde
»hælgerænghe», se Ellringe gd o. by ?Kärven sjö /Se Ellringe by Daltegen åker
Julsätra gd Kärven sjö Ellringe, Lilla, se Lillellringe gård Dammbacken skogsbacke
Julsättra torp /Se Kärven sjö /Se Ellringe, Stora, se Storellringe gårdar Dammdiket dike
Kamsta gdr Kärven sjö /Se Elofsro lht Dammen inäga
Kamsta by Kärven sjö /Se Emeliamsborg lht Dammen åker
?Kamsta by Liljedal ägomark Eneby gård Dammen åker
Kamsta by Lillanden sjö /Se Eneby by Dammen åker
Kamsta by Lillsjömossen mosse Epadalen lägenheter Dammen åker
Kamsta gdar Lillsjön sjö Eriksberg avs. Dammen åker
Kamsta gdr Lillsjön sjö Eriksberg lht Dammen åker
Kamsta gd Lillsjön sankmark? Erikslund lgh Dammkärret kärr
Kamsta gd Lillsjön sjö Erikslund torp Dammvrån åker
Kamsta gd Lillsjön sjö Erikslund torp Dammängen åker
Kamsta by Lillsättravreten ägomark Erikslund lht Dasgärdet åker
Kamsta by /Se Lobergsåsen höjd Erikslund lht Digrudan åker
Kamsta by /Se Lugnet ägomark Erikslund förr stuga Djupa el. Djupängen åker
Kamsta Saknas /Se Långbols Stormosse mosse? Erikslund förr stuga Djupbäcken el. Gjutbäcken mosse
*Kannbol Saknas Långbromossen mosse Eriksro soldattorp Djupbäcken el. Gjutbäcken mosse
Kimsta gdr Långdal terräng Eriksro, se Lövsta soldattorp lht Djupbäcken el. Gjutbäcken mosse
Kimsta by Långkärret ägomark Etelhem lht Djupet badplats
Kimsta gd Långkärret kärr? Faringe järnvägsstation Djuplandet åker
Kimsta by Långkärret ägomark Faringe jvstn Djupröven kärr
Kimsta by Långsjöarna o. Fjärden sjöar Farom lht Djupängen åker
Kimsta by /Se Långsjön sjö Farom torp Djupängen, se Djupa åker
Kinnsta gd /Se Långsjön sjö Fermens, se Färmstorp lht Djävulshålet åker
Kinsta Saknas /Se Långsjön sjö Finndalen, Lilla gård Domkyrkkilen skogsområde
Kinsta Saknas /Se Långsjön sjöar Finndalen Lilla gård Domvreten åker
Kinsta Saknas /Se Långsjön sjö /Se Finndalen Lilla bebyggelse Domvreten åker
Krokdal torp /Se Långsjön sjö /Se Findal, Stora torp Dragonvreten åker
?Kuggeby förr gd ?Långsjön sjö /Se Finndalen Stora gård Dragvalen el. Dragvalsgropen grustag
Kubbeby = 1 Almungeberg hg Långsjön sjö /Se Finndalen Stora bebyggelse Dragvalsbacken vägbacke
Kvarnberg gård eller berg Långsjön sjö Fluka el. Flukan stuga Dragvalsbacken vägbacke
Kyrkoby = 2-4 Almungeberg hg Långsjön sjö /Se Fridhem lhtr Dragvalsbacken vägbacke
Kyrkoby = 2-4 Almungeberg by Långåkra ägomark Fridhem lht Dragvalsgropen, se Dragvalen grustag
Kyrkväsby, se Väsby, Lilla gd /Se Lämna Norrsjön, se Långsjön sjö /Se Fridhill lht Dragvalsgärdet åker
Kyrk-Väsby, se Väsby, Lilla gd /Se Länsmansholmen holme Fridsborg lht Drottning Kristinas soffa fornminnesmärke
Kyrk Väsby Säteri, se Väsby, Lilla säteri /Se Lötsjön sjö Fridshill bebyggelse Drängdalen dal
Kyrkväsby gd /Se Lötsjön sjö Fröjdastugan förr stuga Drängdalsvreten åker
Kågarbol gd Lötsjön sjö Fröjdstorp bebyggelse Dunderhagen beteshage
Kågarbol gd /Se Lötsjön sjö Fröjdstorp soldattorp Dunshusmossen mosse
Kågarbol gd /Se Lötsjön sjö Fröjdtorp lht Dunshusåsen ås
Kågarån torp Lötsjön sjö Furan hyreshus Dunshusmossen mosse
Kärvnäs gd /Se Lövstaören landsvägsstycke /Se Furuborg lht Dusgärdet åker
Långbol gd Maren terräng Fåfängan torp Dynamitsholmen holme
Länna herrg. Masängen ägomark Fåfängan, se Fåfängen torp Döbotten kolbotten
Länna hg Mjölsta äng /Se Fåfängen torp Ekbackarna åkerbackar
Länna hg Moga myra betesmark Fågelhult torp Ekbacken, se Ängsbacken naturskyddsområde
Länna hg Moga Siön, se Skärsjön sjö Fågelhult skogvaktarboställe Ekbacken åkerbacke
Länna säteri Mogasjön, se Skärsjön sjö Fårsjöberg torp Ekbrodalen dalsänka
Länna hg Moga-Skiärsiön, se Skärsjön sjö Fårsjöberg lht Ekdalsbotten kolbotten
Länna hg Moga-Storberg triangelpunkt Fårsjötorp torp Ekdalsmossen mosse
Länna hg Mogaträsket träsk Fårsjötorp förr torp Ekdalstä korsväg
Länna hgd Mon terräng Färmens, se Färmstorp lht Eklunda idrottsplats
Länna hg Mosskiftet mosse Färmstorp soldattorp Eknäsgärdet åker
Länna hgd Myran ägomark Färmstorp lht Ekstycket åker
Länna hg Myrdal terräng Församlingshuset samlingslokal Ekåkern åker
Länna Saknas Mörtsjön sjö Försängen torp Enbärsmossen mosse
Länna hgd Nicksundet sund Försängen torp Enebyängen åker
Länna hg Nicksundet sund Gammel-Fröjdens förr torp Farfarsåkern åker
Länna hgd Norrdal terräng Gammel-Fröjdens förr torp Farmorsvreten åker
Länna hg Norrkärret kärr Gammelgripens el. Gripens förr soldathus Faromsvreten åker
?Länna hgd Norrlund ägomark? Gammel-Norrby gård Fejaren el. Fäjaren strandremsa
Länna hg Norrsjön sjö Gammel-Örn gårdsplats Fejarmossen el. Fäjarmossen mosse
(?)Länna by Norrsjön sjö /Se Gillberga torp Finnkärret kärr
Länna hg Norrsjön sjö Gillberga lht Finnkärrsmossen mosse
Länna gd Norrsjön sjö Gläntan lht Finntornet höjd
Länna hg Norrängen ägomark Granbo lht Finntornet höjd
Länna gd Norrängen ägomark Graneberg lht Finntornet höjd
Länna hg Nydal ägomark Granelid lht Fiskarkärret kärr
Länna by Nydalsdiket dike Granhammar torp Fiskarängsdiket dike
Länna hg /Se Nykärret betesmark Granhult lht Fiskarängsladan lada
Länna hgd Nyängstallen fornfynd? Granhyddan lht Fiskarängen åker
?Länna gd Näcksundet, se Nicksundet sund Ganliden stuga Fjällen skogsområde
Länna hg Näsbyändan vik Granlund lgh Fjällen åker
?Länna Saknas Näset näs Granlund bebyggelse Fjällen åker
Länna hg Näset terräng Gransäter lgh Fjärden sjö
Länna hg Olandsån å Gransäter lgh Fjärdingen sjö
Länna hg Ormbäckskärret kärr Gransäter lht Fjärdingen sjö
?Länna gd Ovaldskärret ägomark Gransäter lht Fladen sjö
Länna hg Oxkärret kärr Grendal el. Grändal förr stuga Fladen sjö
?Länna hgd Oxsjömossen mosse Grenome torp Fladgärdet åker
Länna hg Oxsjön sjö Grindstugan lgh Fladhagen beteshage
Länna gd Oxsjön sjö Grindstugan stuga Fladån, se Ån å
?Länna gd Oxsjön sjö Grindtorp torp Flatbergen berg
Länna hg Oxsjön sjö Grindtorp el. Grindtorpet förr torp Flattkärret förr åker
Länna hg /Se Oxsjön sjö Gripens, se Gammelgripens förr soldathus Fläskåkern åker
Länna hg Oxsjön sjö Gruppa förr såg och kvarn Framdammen åker
Länna gd Oxsjön sjö Gråbreden gård Framdammen åker
Länna samh., gd Pungmyran terräng Gränberg torp Framkärret åker
Länna hg Pälsmossen mosse? Gränberg stuga Frammyran åker
Länna hg Ramsen sjö Gränberg, Nedre stuga Framplöjet åker
?Länna gd Ramsen sjö Gränberg, Övre förr stuga Framtegarna åker
Länna hg Ramsen sjö /Se Gränby by Frosttegen åker
Länna gd Ramsen sjö /Se Gränby by Frukostbacken åkerbacke
Lenna hrgd? Ramsen ägomark Gränby skola förr folkskola Fräkenkärret inäga
Länna hg ?Ramsen betesmark Gränby soldattorp stuga Fräkensjön nu utdikad sjö
?Länna hgd Ramsen, Nya terräng Grändal, se Grendal förr stuga Fräkensjön betesmark
Länna hg Ramsen vik Gränhammar torp Fröjdbäcken vattensamling
Länna herrgård Ramsen sjö /Se Gränhammar gård Fröjdhagen hage
Länna hg Ramsen sjö /Se Gränome gård Fröjdkärret åker
Länna herrgård, by Ramsiön, se Ramsen sjö Gränome gård Fröjdkärret åker
Länna gd Ramsmossen, se Ramsen ägomark Grönbo lht Fröjdvretan åker
Länna herrg. Ramsmossen, se ?Ramsen mosse Grönbo el. Kattskallen skogshuggarboställe Fröjdvreten åker
?Länna by Rosenlund terräng Grönbo el. Kattskallen skogshuggarboställe Fukärret, se Fulkärret åker
?Länna hg Rännilkärret kärr Gröndal torp Fulkärret åker
?Länna hg Rönäsryan ägomark Gröndal avs. Furkärret, se Fulkärret åker
Länna hgd /Se Rörkärret kärr Gröndal gård Furukullen höjd
Länna hg Rörängsjön eller Kärrängsjön sjö Grönlund lgh Furusundet sund
Länna hg Silverberg berg Grönlund torp Fåfängan kärr
Länna hg Siär Siön, se Lötsjön sjö Grönsvedja torp Fåfängan förr inäga
Länna gård Siärsiön, se Lötsjön sjö Grönsvedja el. Lundbergs förr torp Fåfängberget berg
Länna gd Siärsiön, se Lötsjön sjö Grönviken gård Fåfängbotten kolbottnar
Lenna hrgd Siön Staren, se Fladen sjö Grönviken förr gård Fåfängkärret, se Bergkärret åker
Länna hg Sjöudden ägomark Gudmundstorp torp Fågelmossdiket, se Fågelmossen dike
Länna hg Skallbacken terräng Gudmundstorp, se Ekdal torp Fågelmossen mosse
Länna hg /Se Skattängen ägomark Gulltippan förr torp Fågelängsmossen mosse
Länna säteri Skiär Siön, se Lötsjön sjö Gulltorp avs. Fårgärdet åker
Länna förr rusthåll /Se Skolbacken terräng Gulltorp förr gård Fårhagen åker
Länna hg Skvalskogen skog Gunggrena förr stuga och såg Fårhagen beteshage
Länna gd /Se Skärpan terräng Gustavsberg lht Fårhagen skogsbacke
Länna säteri /Se Skärsjön sjö Gustavsberg torp Fårhagen hage
Länna gård gd /Se Skärsjön sjö Gustavsberg lht Fårputten förr inäga
Länna gård /Se Skärsjön sjö Gustavsberg lht Fårputten åker
Länna gd /Se Skärsjön sjö Gustavsberg förr gård Fårsjöbacken åkerbacke
Länna samh. /Se Skärsjön sjö /Se Gustavsborg lht Fårsjön sjö
Länna jvst /Se Skärsjön sjö /Se Gäddarviken torp Fårsjön sjö
Lännaholm jvst /Se Skärsjön sjö Gäddarviken torp Fårsjötorpbäcken vattningsställe
Lännaholm samhälle /Se Smedstorp triangelpunkt Gödsättra hmd Fårtvätten plats vid sjö
*Länna masugn Saknas /Se Snitten ägomark Gödsättra gårdar Fårören landsvägsstycke
Löt gd Solvallet ägomark Gödsättra gårdar Fäbron bro
Löt hpl /Se Stadinge äng, nu försv. by /Se Hagaberg lht Fäjaren, se Fejaren strandremsa
Lövsta by Startegen betesmark Hagaberg lht Fäjarmossen, se Fejarmossen mosse
Lövsta by Stenkärret kärr Hagalund lgh Fölungberget berg
Lövsta by Sticknäset strandområde Hagalund lht Försängsdalen åker
Lövsta by Storgärdet ägomark Hagalund förr stuga Galthålet åker
Lövsta by Storkärret ägomark Hagalund förr stuga Gamla Uppsalavägen, se Saltbackvägen körväg
Lövsta by Storkärret ägomark? Hagalund lht Gammeltackan åker
Lövsta by Stormossen mosse Hagborna inbyggarbeteckning Getryggen terräng vid å
Lövsta by Stormossen mosse Hagby säteri Gettäsvreten åker
Lövsta by Storängen ägomark Hagby kvarn, herrgård Getön åker
?Marma gd Strömsberg berg Hagby kvarn, herrgård Getösbacken åker
?Marma gd Stubbkärret ägomark Hagby kvarn, herrgård Getöskärret åker
?Marma by Sundsbergsmossen mosse? Hagby gård huvudbebyggelse till herrgård Getöstä körväg
Marma by Svartkärret ägomark Hagbyhemmet alkoholistanstalt Getöstä körväg
Marma säteri Svartkärret ägomark Hagen dragontorp Gjutbäcken, se Djupbäcken mosse
Marma gd /Se Svedjan ägomark? Hagen torp Goddagskärret åker
Marma gd /Se Söderhagen terräng Haglund lht Godetäppan åker
Marma gd:ar /Se Söderkärret ägomark Halmsjöberg torp Godetäppan åker
Marma gd /Se Södersjön sjö Halmsjöberg förr torp Granholmen åkerbacke
Marma gd:ar /Se Södersjön sjö Hammarbol, Lilla avs. Granstugan inäga
Marma gd:ar /Se Södersjön sjö Hammarbol, Lilla, se Lillhammarbol gård Grendalskärret åker
Marma gd:ar /Se Södersjön sjö Hammarbol, Stora avs. Grendalsvreten åker
Marma gdar /Se Södersjön sjö Hammarbol, Stora, se Storhammarbol gård Grindstugugärdet åker
Marma gd /Se Södersjön sjö Harparbol torp Gripgärdet åker
*Melberga okänd gd /Se Södersjön sjö Harparbol gård Gripsbacken vägbacke
»Melberga» okänd by Siön Tallen, se Testen sjö Harsättra torp Grisslehamn sjöland
Moga by Tallholmen terräng Harsättra torp Grisslehamnsvägen, se Saltbackvägen körväg
Moga by Tallmossen mosse Hasselbacken gård Grodorna förr åkrar
Moga by Testen sjö Hasselbacken lht Grundet inäga
Moga by Testen sjö Hasselbacken gård Grundet åker
Moga by Testen sjö Henningsro lht Grundet åker
Moga by Testen sjö Henriksberg torp Grundet åker
Moga by Testen sjö Henriksberg lht Grytmobacken vägbacke
Moga by Testen sjö Hersvreten torp Grytåkern åker
Moga by Testen sjö /Se Hjortens gård Grytåkersvreten åker
Moga by Testen sjö /Se Hjälmsätra torp Gråten åker
Morängen avs. Testen sjö Hjälmsättra torp Gråthagen beteshage
Mälberga förr gd, nu ingående i gd /Se Testen sjö /Se Hjälmsättra torp Grävlingbacken stenbacke
Nogård utjord Testen sjö /Se Holmen hmd Gröna stigen, se Svedvägen körväg
Nogård gd Testen sjö /Se Holmen gård Gröndalsängen åker
Nogård gd Testen sjönamn /Se Holmen gård Grönlundsån del av å
Nogård gd /Se Testen sjö /Se Holmsberg torp Gubbens plöje förr inäga
Nordanland torp Testen sjö /Se Holmsberg förr stuga Gubbens sten skogsområde
Nordansjö gd /Se Testnäsmossen mosse Hov avs. Gubbensstensbottnarna kolbottnar
Norrby gd Tippan ägomark Hov förr gård Gubbensstensmossen mosse
Norrby by /Se Tippkärret ägomark Hov förr gård Gubbkärret åker
Norrtull gd Tippskogen skog Hov förr gård Gubbkärrshalsen åker
Norrtull Saknas /Se Tjäderleksmossen mosse Humlebo lht Gubbmossen inäga
Näsby by Tomteby terräng Hummelbol torp Gubbtäppan förr åker
Näsby by Tornmyran betesmark Hummelbol torp Gubben och gumman förr grindstolpar
Näsby by Torpvreten ägomark Hummelmyra torp Gullhagen festplats
?Näsby by Torrmossen mosse? Hummelmyra torp Gullkärret kärr
Näsby by Trankärret kärr Hällen torp Gulltorphagen hagmark
Näsby by Tranmossen mosse Hällen torp Gullängen åker
Näsby by Tranängen ägomark Hälsinglandet torp Gunnaren åker
Näsby by Trefaldighetskällan källa Hälsinglandet gård Gäddarviken vik
Näsby by Trollängen terräng Härsvreten gård Gärdeskärret åker
Näsby by /Se Uddberget berg Hästhagen torp Gärdet åker
Näsby Saknas /Se Uvberget berg Högbacken torp Gärsgärdet åker
Onsåker gd /Se *Vadröret gränsmärke Högnäs torp Gödsätterkärret åker
Onsåker gd /Se Vallmossen mosse Högnäs förr torp Gölmossen mosse
Onsåker gd /Se Vargmossen mosse Jansberg förr stuga Hagbyrien, se Riladan förr lada
Oppnorrby gd /Se Vassjön sjö Johanneborg lgh Hagbyån å
Oxsjöhagen f.d. tp /Se Vassjön sjö Johanneborg gård Haglundshagen hagmark
Prästgården Saknas /Se Västerskogen skogsmark Johannelund lht Haglundsvreten förr åker
Prästgården Saknas /Se Västeräng ägomark Johannelund lht Hagplöjet åker
Rasbobygden (nu Ulvsbygden) del av sn /Se Älgkärret kärr Johannero hmd Hagplöjet åker
Ryggesta förr gd Ältsjön sjö Johannero gård Hagtäppan inäga
Rygesta gård Ältsjön sjö Johannesberg lgh Hakrishörnet kilformad krok på gränslinje
Rygesta gd Ängsön terräng Johannesberg lht Halldammen förr damm
Ryggesta beb. Örsjön sjö /Se Johannesdal torp Halldammshagen beteshage
Ryggesta gd Örsjön sjö Johannesdal lht Hallvikskärret, se Helveteskärret åker
Ryggesta gd Örsäng ägomark Joneberg lht Halmsjön sjö
Ryggesta gd /Se Österhagsbacken terräng Jonsberg lgh Halsen åker
Ryggesta gd /Se Österängen ägomark Jonsered lgh Halsängen åker
Ryggesta Saknas /Se   Jonsered lht Hammarbols mjölkvägen körväg
Seglinge gård   Jonsered lht Hammarbolsängen åker
Seglinge Saknas   Julsätra avs. Hammaren skogsområde
Seglinge gd   Julsättra förr gård, nu torp Hammaren bergbacke
Seglinge gd   Jönsbol torp Hammaren bergbacke
Seglinge gd   Jönsbol ödetorp Hammarhagen hagmark
Seglinge hg   Kackerlacken hyreshus Hammarhålet åker
Seglinge by   Kackerlacksbyggningen hyreshus Hammarlanden åkrar
Seglinge by   Kamsta by Hammarlandet åker
Seglinge g   Kamsta by Hammartegarna åker
Seglinge gd   Kamsta soldattorp, se Rävsången skogshuggarboställe Hampåkern åker
Seglinge säteri   Kapellet el. Mattsbo kapell och lht Handröret gränsmärke
Seglinge by   Karlberg komministerboställe Handröret gränsmärke
Seglinge by   Karlberg gård Harsätterkärret åker
Seglinge hg   Karlbo lht Harsättravreten inäga
Seglinge by   Karl Ersson förr namn på gård Harängen åker
Seglinge by   Karlholm lgh Harängsbacken åkerbacke
Seglinge hg   Karlholm stuga (nu riven) Harängsvreten åker
Seglinge herrg.   Karl Mattsson gård Hektrokärret åker
Seglinge säteri   Karlsborg lht Helikoptervägen bilväg
Seglinge gd   Karlsborg lht Helveteskärret åker
Seglinge gd   Karlslund lht Hemgärdet åker
Seglinge gd   Karlslund lht Hemgärdet åker
Seglinge gd   Karlsro lgh Hemgärdet åker
Seglinge by   Karlsro förr stuga Hemgärdet åker
Seglinge säteri   Karlsro lht Hemgärdet åker
Seglinge gd   Karlsro lht Hemhagen beteshage
Seglinge säteri   Karlstad lgh Hemsidan åker
Seglinge gd   Karlstad stuga Hemskogen skogsområde
Seglinge gd   Kattskallen, se Grönbo skogshuggarboställe Hemvreten åker
Seglinge gd   Kilsjön torp Hemvreten åker
Seglinge säteri /Se   Kilsjön, Lilla lgh Hemängen åker
Seglinge Saknas /Se   Kilsjön, Lilla skogshuggarboställe Herrängen åker
Seglinge Saknas /Se   Kilsjön, Stora torp Hjortronmossen mosse
Seglinge hg /Se   Kinnsta förr by, nu gård Hjälmgärdet åker
Seglinge gd /Se   Kinsta by Hjälmsättra åkrar
Seglinge gd /Se   Kinnsta bebyggelse Hjälmsättraberget berg
Seglinge säteri /Se   Kinsta skolhusplats förr folkskola, nu lht Hjälmsättrabotten kolbotten
Seglinge gd /Se   Kjusberg förr stuga Hjälmsättraladan lada
Seglinge gd /Se   Kjusen förr gård Holmen skogsbacke
Skomakartorpet f.d. torp?   Kjusåker el. Tjursåker torp Holmgropen vattensamling
Skärpan torp /Se   Klockarbol klockarboställe Holmsbergaudden udde
Skärpa Saknas /Se   Klockargården klockarboställe Holmstickslet fastighetsgräns
Skärsätra f.d. torp?   Klockars, se Klockargården klockarboställe Holmändan vik
Stadinge by   Knoppet, se Lövnäs lht Hornkroken vägkrök
Stadinge säteri   Knåppet, se Lövnäs lht Hornkroksbacken skogsbacke
Storkärret torp   Kohagen torp Hornkroksgärdet åker
Strömbro hmd   Kohagen stuga Hospitalstegen åker
Strömbro torp /Se   Kojte förr skolhus Hospitalsängen åker
*Strömhuggen Saknas   Kolbo hyreshus Hovsbacken hagbacke
*Sveden Saknas   Kolkojan förr stuga Hovsgärdet åker
?Söderby by   Kongo el. Linvreten lht Hovsladan, se Hov lada
?Söderby by   Kongo el. Linvreten lht Hovsängen åker
Söderby by   Kongsbackahagen lht Humletäppan åker
Söderby by   Kongsbacken lhtr Hummelbolsskogen skogsområde
Söderby by   Kongsberg torp Hundsören, se Hunnsören landsvägsstycke
Söderby by   Kongsberg, Lilla lht Hundsörensbacken, se Hunnsörensbacken landsvägsbacke
Söderby by   Kongsberg, Stora lht Hunnsören el. Hundsören landsvägsstycke
Söderby by /Se   Kristineberg torp Hunnsören el. Hundsören landsvägsstycke
Söderby, Lilla gd   Kristineberg förr torp Hunnsörensbacken el. Hundsörensbacken landsvägsbacke
Söderby, Lilla Saknas /Se   Kristinelund lht Hålstan, se Hålsdalen inäga
Söderby, Stora by   Kristinelund förr stuga Hålberget berg
Söderby, Stora Saknas /Se   Krogen hyreshus Hålkärret kärr
Söderby, Stora o. Lilla byar /Se   Krogsbol, Lilla, se Krogsbol, Lilla stuga Hålsdalen el. Hålstan el. Kanstadalen inäga
Tadinge by   Krogsbol, Stora torp Hålsättra åker
Tadinge by   Krogsbol, Stora, se Kroksbol, Stora torp Hägnaden åker
Tadinge by   Krogstorp torp Hägnaden förr beteshage
Tadinge by   Krokdal torp Hägnaden åker
Tadinge by   Krokdal förr torp Hällängen åker
Tadinge by   Kroken gård Hästhagen åker
Tadinge by   Kroksbol, Lilla stuga Hästhagen beteshage
Tadinge by   Kroksbol, Stora torp Hästhagen skog
Tadinge by   Krubbacken lht Hästhagen beteshage
Tadinge by   Krubbacken lht Hästhagen beteshage
Tadinge, Stora by   Kuggeby bebyggelse Hästhagen, se Haglundshagen hagmark
Tadinge, Stora Saknas /Se   Kungsbacken torp Hästhagryan åker
Tadinge byar /Se   Kungsbacken lhtr Hästkärret åker
Tadinge, St. o. L. by /Se   Kvarnbacken lht Höckerudskärret terrängnamn
Tadinge by /Se   Kvarnberg gård Högbacken landsvägsbacke
Tadinge by /Se   Kvarnberg gård Högröret gränsmärke
Testnäs gd /Se   Kvarnen stuga och kvarn Högstensskiftet inäga
Testnäs tp /Se   Kvarnhill lht Hönsängen åker
Thadhunge = Tadinge by /Se   Kvarnhill lhtr Hönsängen åker
Tjusen torp /Se   Kvarnkärret hmd Hövdängen åker
Tomteby gd   Kvarnmyra lgh Igelbäcken mosse
Tomteby förr by, nu äga /Se   Kvarnmyra torp Igelbäcken bäck
Torslund lägenhet o. kvarn   Kvarnstugan stuga Igelsjökärret åker
Torslund kvarn   Kvarntorp torp Igelsjön sjö
Torslund by /Se   Kvarntorp el. Sågen torp Igelsjön sjö
Torslund Saknas /Se   Kyrklund lgh Ingvasta eller Ingvastbol äng
Torslund förr gd /Se   Kyrkoby bebyggelse Ingvasta äng
Trandal torp   Kyrkoby bebyggelse Iskällarbacken åkerbacke
Trandal Saknas /Se   Kyrklund lht och småskola Jansbergavret åker
Trandal Saknas /Se   Kyrksvedja torp Johanssons odlingen, se Lövängsodlingen åker
Uddnäs hg   Kyrksvedja förr torp Julsättratorget vägskäl
Uddnäs hg /Se   Kyrkväsby gård Julsättraängen åker
Uddnäs hg   Kågarbol gård Jungfruängen åker
Uddnäs Saknas /Se   Kågarbol torp Jällahygget förr hygge
Uddnäs Saknas /Se   Kågarån, Lilla torp Jällahyggskolbotten kolbotten
Uddnäs hg /Se   Kågarån, Lilla torp Jägmästarkärret kärr
Uddnäs gd /Se   Kågarån, Stora torp Jämtland, Lilla åker
*Ulsum försv. by   Kågarån, Stora torp Jämtland, Stora åker
*Ulsum försv. by   Käbbol avs. Jäsängen åker
*Ulsum försv. by   Käbbol förr torp Jönsbolshagen beteshage
»wlsa» försv. by?   Käbbol bebyggelse Jönsbolskullen skogshöjd
*Ulsa försv. beb.   Källbacken lgh Jönsbolssjön förr sjö
*Wlsa Saknas   Källbacken lht Jönsbolsås triangelpunkt
*Ulsa försv. by   Källberga torp Kaffeviken vik
Ulvsbygden del av sn   Kärvnäs torp Kalkugnen beteshage
Ulvsbygden (förr Rasbobygden) del av sn /Se   Kärvnäs torp Kallhålet klyfta mellan berg och mosse
»Ulsa» ortnamn /Se   Larssons förr gård Kallhålsberget berg
Ulvsbygden del av sn /Se   Lasse Larsson lht Kalvhagen hagmark
Ulvsbygden del av sn /Se   Likom torp Kalvmyran kärr
Ulfs-Väsby by   Likom förr gård Kanstadalen, se Hålsdalen inäga
Ulfsväsby by   Liljeberg lgh Kammarhålet åker
Ulvsväsby by   Liljeberg lht Kamstadalen, se Kansadaeln skogsdal
Ulvsväsby by   Liljeberg förr stuga Kamstatä körväg
Ulfsväsby by   Liljedal torp Kansadalen skogsdal
Ulvs-Väsby Saknas /Se   Liljedal förr stuga Kansadalen skogsdal
Ulvsväsby by /Se   Lillebo stuga Kansadalsmossen mosse
Ulvsväsby, förr Väsby by /Se   Lillellringe gård Kanstadalen, se Kansadalen skogsdal
Vittensten torp   Lillgården bebyggelse Kapellgärdet åker
Vittensten torp   Lillhammarbol gård Kapellkällan källa
Väsby by   Lillhammarbol gård Kares täppa åker
Väsby by   Lill-Moga gårdar Karlholmshygget hygge
Väsby by   Lill-Sanda förr gård Karlholmsängen äng
Väsby by   Lillsjögården ålderdomshem Karl-Janskärret kärr
?Väsby (numera Stora o. Lilla) gdar   Lillsättra torp Karlkarlsmossen mosse
Väsby by   Lillsättra stuga Karlssons gärde åker
Väsby by   Lillsöderby gård Karlssons vikarna, se Surplöjet inäga
Väsby by   Lilltadinge gård Karlstadvreten åker
Väsby gdr   Lindgården lht Kattbacken skogsområde
Väsby, Lilla by   Lindängen lht Kattbacken skogsområde
Väsby by   Linvreten lgh Kattbacken skogsområde
Väsby, numera Ulvsväsby by /Se   Linvreten, se Kongo lht Kattbacksvreten åker
Väsby, Lilla säteri   Littorins, se Sjötorp lht Kattkyrkan, se Kattöskyrkan åkerbacke
Väsby, Stora säteri   Ljunghem lht Kattrumpan åker
Väsby, Stora hg   Ljunghem lht Kattrumpan åker
Väsby, Lilla gd /Se   Lugnet lgh Kattrumpan åker
Väsby, Stora hg /Se   Lugnet torp Kattösbacken, se Köttöskyrkan åkerbacke
Väsby, Stora Saknas /Se   Lugnet förr stuga Kattöskyrkan åkerbacke
Väsby, Lilla säteri /Se   Lugnet stuga Kilen skogsområde
Väsby, Lilla säteri /Se   Lundbergs, se Grönsvedja förr torp Kilen åker
Väsby, Stora säteri /Se   Lundbo lht Kilsjön förr sjö
Väsby, Lilla gd /Se   Lusasken förr bastu Kilsjön förr sjö
Väsby, Stora gd /Se   Lusbruket stuga Kilsjön sjö
Väsby, Stora fideikommiss /Se   Lustens el. Norrdal förr stuga Kittelberget berg
Väsby, Stora fideikomiss   Lustens el. Norrdal förr stuga Kittelbergsmossen mosse
Väsby, Lilla (=Kyrkväsby) gd /Se   Lustigkulla stuga Kjushålet åker
Väsby, Stora gd /Se   Lyan stuga Kjusvreten åker
Ysinge gd   Lyckebo villa Kjusåkersängen åker
Ysinge gd   Långbol avs. Klockarjorden åker
Ysinge gård   Långbol förr torp Klyckserna inäga
Ysinge by /Se   Långbol gård Klykorna kärr
Ysinge by /Se   Långkatekesen hyreshus Knappkärret åkrar
Ålsabygden, se Ulvsbygden del av sn   Långslätt torp Knappkärret, se Knoppkärret åker
Ösby by   Långslätt torp Knoppakärret el. Knåppakärret åker
?Ösby by   Länkens stuga förr stuga Knoppkärret el. Knåppkärret åker
?Ösby by   Länna säteri Knoppkärret el. Knåppkärret åker
?Ösby by   Länna herrgård Knåpkärret, se Knoppkärret åker
?Ösby by   Länna brukssamhälle Knåppakärret, se Knoppakärret åker
Ösby by   Länna, se Lännaholm jvst Knåppkärret, se Knopkärret åker
Ösby by   Länna bruk Saknas Kohagen skogsbeteshage
?Ösby by   Länna bruk industriområde Kohagen förr beteshage
?Ösby by   Länna Gård gård Kohagen, se Lillsjöskogen skogsområde
Ösby by   Lännaholm jvst Kohagen skogsområde
Ösby by   Lännalöt villaområde Kohagslandet strandsträcka
?Ösby by   Lännalöt villaområde Kojtehagen beteshage
Ösby by   Länna skola folkskola Kokärret kärr
Ösby by   Lärkstaden villaområde Kokärret inäga
Ösby by   Lönebostället Saknas Kokärret åker
Ösby by /Se   Lönebostället arrendatorgården Kokärrsbotten kolbotten
Ösby by /Se   Löt avs. Kolarmossen åker
Ösby by /Se   Löt gård Kolarvreten inäga
    Löt gård Kolaråkern åker
    Löt villaområde Kolaråkern åker
    Löt förr gård Kolarängen inäga
    Löts anhalt järnvägshållplats Kolbotthagen inäga
    Lövgrens el. Mainehill lht Kolgården äng
    Lövhagen torp Konoret förr åker
    Lövnäs gård Kopphagen festplats
    Lövnäs lht Korsängen åker
    Lövhagen skogshuggarboställe Kosvedbacken höjd
    Lövsta by Kosvedbacken beteshage
    Lövsta by Kransenshygge förr hygge
    Lövsta by Krogeken ek
    Lövsta by Krokbolsgärdet åker
    Lövsta, se Almunge stationssamhälle Krokåkern åker
    Lövstaborg gård Kråkängen förr åker
    Lövstabyn gårdssamling Kråkängen åker
    Lövstahöjden gård Kröningsporten passage mellan åkrar
    Lövstalund hmd Kullarvreten åker
    Lövstalund gård Kullbol inäga
    Lövsta soldattorp lht Kullbolsbotten kolbotten
    Lövstatorp torp Kungsviken, se Testnäsviken vik
    Lövängen lht Kungsängen åker
    Lövängen gård Kurbacken åkerbacke
    Mainehill, se Lövgrens lht Kvarnbacken, se Smedjebacken åkerbacke
    Majbacken lht Kvarnbacken vägbacke
    Malmen lht Kvarnbergen skogshöjd
    Malmen lht Kvarngärdet åker
    Malmen hussamling Kvarnhagen beteshage
    Marieberg lht Kvarnhagen beteshage
    Marielund gård Kvarnkärret åker
    Marielund gård Kvarnkärret åker
    Marma avs. Kvarnkärret åker
    Marma gård Kvarnkärret åker
    Marma gård Kvarnkärret åker
    Mattsbo, se Kapellet kapell och lht Kvarnkärrsladan lada
    Mellangården bebyggelse Kvarnlandet åker
    Mellangården bebyggelse Kvarnmyra vägskäl vägskäl
    Mellangården stuga Kvarnmyrhalsen åker
    Mellantorp torp Kvarnmyrkärret inäga
    Mellantorp el. Ryttartorp torp Kvarnströmmen dike
    Moga by Kvarntorpsbotten kolbotten
    Moga by Kvarntäppan förr åker
    Moga by Kvarnvreten åker
    Moga by Kvarnvreten åker
    Moga, Lilla bebyggelse Kvarnvreten åker
    Moga, Lilla bebyggelse Kvastrudan åker
    Moga soldattorp lht Kyrkbergen berg
    Mogalund lht Kyrkgärdet åker
    Mogalund soldattorp Kyrkgärdet åker
    Morängen avs. Kyrkgärdet åker
    Morängen yrkesskola Kyrkoängsfjäll äng
    Mosstorp torp Kyrkoängsfjäll äng
    Mosstorp gård Kyrksvedhagen beteshage
    Myrbol torp Kyrksvedvreten åker
    Myrbol förr stuga Kyrkvreten åker
    Myrdal torp Kyrkvreten förr åker
    Myrdal förr stuga Kyrkvägen landsvägssträcka
    Mådra torp Kyrkvägen landsvägssträcka
    Mådra stuga Kyrkån del av å
    Mårtensby gård Kyrkängen åker
    Mårtensby gård Kågaråskogen skogsområde
    Måtorp bebyggelse Kåltäppan åker
    Nellsta lht Käbbolssidan skogsområde
    Nerstugan, se Trångdal, Lilla stuga Källbacken skogsbacke
    Nogård gård Källbergaängen åker
    Nogård gård Källvreten åker
    Nogård utjord Källvreten åker
    Nordanlund hmd Källåkern åker
    Nordanlund gård Källängen inäga
    Nordansjö torp Käppavreten förr åker
    Nordansjö torp Käppbackändan åker
    Nordbo lht Käpphagarna åker
    Nordensborg lht Käringsjön sjö
    Norrbol hmd Kärret åker
    Norrbol gård Kärret åker
    Norrby gård Kärret åker
    Norrby by Kärrängsjön, se Rörängsjön sjö
    Norrby by Kärvamossen mosse
    Norrbylund lgh Kärven sjö
    Norrbylund lht Kärven sjö
    Norrdal torp Ladkärret kärr
    Norrdal, se Lustens förr stuga Ladlandet åker
    Norrgården bebyggelse Landsvägsgärdet, Västra åker
    Norrgården bebyggelse Landsvägsgärdet, Östra åker
    Norrgården gård Landsvägsgärdet åker
    Norrgården gård Lars-Larsvreten åker
    Norrgården gård Lejan el. Läjan åker
    Norrhöjden lht Lerbäckan el. Lerbeckan åker
    Norrkärret, se Nykärret åker Lerbäckan el. Lerbeckan åker
    Norrlund torp Liljaskällan källa
    Norrlund förr stuga Liljeberg åker
    Norrtorp torp Lill-Anden förr sjö
    Norrtorp stuga Lill-Anden förr sjö
    Norrtull avs. Lill-Anden igenväxt sjö
    Norrtull gård Lilla plöjet åker
    Norrängen förr torp Lillhammarbolsbäcken förr vattensamling
    Norshem lht Lillhammarbolsbäcken förr vattensamling
    Norsholm gård Lillhammarbolsängen åker
    Norsholm gård Lillhägnaden åker
    Norsholm gård Lillkärret åker
    Nybo, se Ramsen avs. Lillmossen mosse
    Nybo gård Lillodlingen förr åker
    Nybygget torp Lillsidan åker
    Nybygget förr torp Lillsidan åker
    Nydal torp Lillsjömossen mosse
    Nydal gård Lillsjön sjö
    Nydal förr stuga Lillsjön Saknas
    Nydal förr torp Lillsjön sjö
    Nydal förr torp Lillsjön sjö
    Nyhem stuga Lillsjön förr sjö
    Ny-Norrby gård Lillsjön sjö
    Nysvedja torp Lillsjön sjö
    Nysäter lht Lillsjöskogen skogsområde
    Nyvalla torp Lillsjöängen åker
    Nyvalla gård Lillskogen skogsområde
    Nyängen avs. Lillskogen skogsområde
    Nyängen gård Lillskogen skogsområde
    Näsby by Lillskogen skogsområde
    Näsby by Lillsvedbotten kolbotten
    Näsbydal, se Faringe jvstn Lillsättravreten åker
    Nötterhagen torp Lilltadingebiten åker
    Nötterhagen stuga Lillån å
    Olofsborg lht Lillängen åker
    Onsåker gård Lillängen åker
    Onsåker gård Lillängen åker
    Oppgården hmd Lillängen åker
    Oppgården gård Limpbullen åker
    Opp-Norrby, se Gammel-Norrby gård Lissbron förr landsvägsbro
    Opptorpet torp Lissdammen åker
    Oxhagen torp Lissdammen åker
    Oxhagen torp Lisskärret åker
    Paradiset lht Lissmossen åker
    Penningbro handelsbod Lobergskällan källa
    Penningbro stuga Lobergsåsen ås
    Persborg lgh Lobergsåsen stenås
    Persborg lht Lobergsåsen stenås
    Persborg lht Lobergsåsen skog
    Petersberg torp Lundbergsplöjet åker
    Petersburg hyreshus Lundbergsvreten åker
    Peterslund lgh Lundbergsvreten förr åker
    Peterslund gård Lunddala åker
    Peterslund gård Lusaskshålet åker
    Pettersberg förr stuga Långbacken hagbacke
    Prästgården kyrkoherdeboställe Långbolshålet åker
    Prästgården gård Långbols Stormossen, se Stormossen mosse
    Prästtorpet, Norra torp Långbron förr landsvägsbro
    Prästtorpet, Norra stuga Långbromossen mosse
    Prästtorpet, Södra torp Långdalen åker
    Prästtorpet, Södra stuga Långdalen förr åker
    Ramsen eller Nybo avs. Långholmen åker
    Ramsen, Nya gård Långkärret inäga
    Ramsjöberg lht Långkärret kärr
    Rasslet gård Långkärret åker
    Riksdagshuset hyreshus Långripan åker
    Ristorp gård Långsjön sjö
    Rosenberg lgh Långsjön sjö
    Rosenberg lht Långsjön sjö
    Rosenborg lht Långskiftet åker
    Rosendal torp Långskiftet åker
    Rosendal stuga Långslättbacken skogsbacke
    Rosengård lhtr Långvretarna förr åker
    Rosenhem el. Blåshus lht Långvreten åker
    Rosenhill lht Långåkern åker
    Rosenlund lht Långåkra, se Ornbergskärret åker
    Roten torp Långåsen åker
    Roten torp Långängen åker
    Runebo lht Läjan, se Lejan åker
    Ryggesta gård Länkvreten inäga
    Ryggesta gård Lännagårdsdammen damm
    Ryggesta gård Lännagårdsgärdet åker
    Ryggestalund torp Länna-Långsjön, se Långsjön Saknas
    Ryggestalund gårdsbebyggelse Länsmansholmen holme
    Rysstorp avs. Lärftlöten åker
    Rysstorp, se Ristorp gård Lärftlöten åker
    Ryttartorp, se Mellantorp torp Lötarna åkrar
    Råberg torp Löten åker
    Råberg förr torp, nu lht Löten inägor
    Rådhuset hyreshus Löten åker
    Rånäs torp Löten åker
    Rånäs förr torp Löten åker
    Rävhus, se Gransäter lht Löten åkrar
    Rävsången soldattorp Lötsbacken åker
    Rävsången, förr Kamsta soldattorp skogshuggarboställe Lötsgärdet åker
    Rävsången, förr Kamsta soldattorp skogshuggarboställe Lötshagen hage
    Rönäs torp Lötsjön sjö
    Rönäs torp Lötsjön sjö
    Rönäs torp Lövhagen beteshage
    Rörsby by Lövhagen, Lilla åkerbacke
    Rörsby by Lövhagsviken vik
    Rörsby gård Lövhagsvreten åker
    Salstorp förr torp Lövstaören landsvägsstycke
    Sanda torp Lövstaören landsvägsstycke
    Sanda by Lövängsodlingen åker
    Sanda by Mantalet åker
    Sanda, Lilla torp Maren mosse
    Sanda, Lilla, se Lill-Sanda förr gård Maren mosse
    Sanda, Stora gård Maren sank område
    Sanda, Stora, se Stor-Sanda gård Marmahagen beteshage
    Sandal lht Marmahagsvreten förr inäga
    Sandbro torp Marmaängen åker
    Sandbro lthr Marvreten åker
    Sanddal lht Maskingärdet åker
    Sandgatan banvaktsstuga Masängen åker
    Sandgatan banvaktsstuga Masängen åker
    Sandsveden hmd Masängshagen beteshage
    Sandsveden gård Mejeriån å
    Sandviken lht Mellangårds smedjebacken skogsbacke
    Sandviken lht Mellankärret åker
    Seglinge säteri Midsommarbacken åkerbacke
    Seglinge herrgård Midsommarladan lada
    Seglingebyn huvudbebyggelse Mittermossen mosse
    Seglinge Gård, se Seglingebyn huvudbebyggelse Mitterstycket åker
    Sergeantkrogen förr krog Mjölsta äng
    Sergeantkroken förr krog Mjölsta äng
    Silverberg lgh Mogahålet åker
    Silverberg förr stuga Moga myra el. Moga myror, se Myrorna åkrar
    Silverdal avs. Moga-Storberg triangelpunkt
    Silverdal lht Mogaträsket, se Träsket sankt område
    Sion hyreshus Mogropen åker
    Sjudars, se Sofielund lht Mon skogsområde
    Sjöhult lht Mon skogsås
    Sjölund lht Mon skogsområde
    Sjölund lht Mon skogsmark
    Sjötorp torp Moseberget berg
    Sjötorp el. Littorins lht Mossen åker
    Sjöudden torp Mossen åker
    Sjöudden gård Mossen åker
    Sjöängen stuga Mosskiftet skogsskifte
    Skallerboda, se Skallerbol torp Mullbol terrängområde
    Skallerbol torp Mulbol terrängområde
    Skallerbol torp Mullbolsbackarna landsvägsbackar
    Skallerbol torp Mullbolsbotten kolbotten
    Skallerbordet, se Skallerbol torp Mullbolsgärdet åker
    Skansen, se Skansstugan förr soldat- eller dragonhus Mullbolsskogen skogsområde
    Skansstugan el. Skansen förr soldat- eller dragonhus Myran åker
    Skogslund lht Myran inäga
    Skogstorp torp Myrladan lada
    Skogstorp torp Myrorna el. Moga myror åkrar
    Skogsvik lht Myrorna el. Moga myror åkrar
    Skogsvik lht Mådraskogen skogsområde
    Skolbacken stugor Mådraängarna åker
    Skomakartorp förr torp Mårtensbykärret åker
    Skräddarbo, se Skärddarbol förr torp Märrkyrkogården åker
    Skräddarbol förr torp Märrviken vik
    Skräddarhagen, se Hagalund förr stuga Märrviksudden, se Märrviken udde
    Skräddars, se Hagalund förr stuga Märrängen damm
    Skånsätra torp Märtasvreten åker
    Skånsättra torp Mörkmora åker
    Skärpan torp Mörkret skogsparti
    Skärpan förr torp Mörtsjöberget berg
    Slottet lht Mörtsjömossen mosse
    Smacka, se Vreta gård Mörtsjön sjö
    Smackavreta, se Vreta gård Mörtsjön sjö
    Smedjebacken lgh Nattkappan åker
    Smedjebacken lht Nicksundet, se Näcksundet sund
    Smedsbo lht Noaksslätt åker
    Smedstorp torp Nogårdsskogen skogsområde
    Smedstorp gård Nordansjögrundet, se Rasbogrundet inäga
    Snickartorp förr torp Nordansjöhagen beteshage
    Sofielund lgh Nordlunds kolbotten kolbotten
    Sofielund lht Noret kolbotten
    Sofielund lht Norrgårds smedjebacken skogsbacke
    Solbacka lht Norrgärdet åker
    Solbacken lht Norrgärdet åker
    Solberga lht Norrgärdet åker
    Solbo lht Norrgärdet åker
    Solborg lht Norrgärdet åker
    Soldathuset stuga Norrhagen skogsområde
    Soldat Öbergs el. Ösby soldattorp förr soldattorp Norrhagen beteshage
    Soldat Öbergs el. Ösby soldattorp förr soldattorp Norrkärret kärr
    Solgård lht Norrkärret förr åker
    Solhaga lht Norrlundplöjet åker
    Solhall lht Norrsjön sjö
    Solhammar äng Norrsjön sjö
    Solhem lht Norrsjön sjö
    Solhem lht Norrsjön sjö
    Solhem lht Norrskogen skogsområde
    Solliden, se Bageriet lht och bageri Norrvreten åker
    Soltomta lht Norrvreten åker
    Solvalla lht Norrvreten åker
    Solvallet förr gård Norrvreten åker
    Sommarro lht Norrvreten åker
    Sporrongs, se Johanneborg gård Norrängen åker
    Stadinge säteri, avs. Norrängen åker
    Stadinge förr trol. by Norrängen åker
    Stavhult gård Norrängen åker
    Stavugnen torp Nyboplöjet åker
    Stavugnen gårdar Nybo-Ramsen odlat område
    Stenbacken lht Nybottenskärret kärr
    Stenhult lht Nybottnarna kolbottnar
    Stensbo hyreshus Nybovreten åker
    Stensveden lht Nydalen åker
    Stensveden gård Nydalsdiket dike
    Stentomta lht Nydalsvreten åker
    Stentorp lht Nygärdet åker
    Stenvillan lht Nyhagen åker
    Storellringe gårdar Nykärret åker
    Storhammarbol gård Nykärret åker
    Storhammarbol gård Nykärret åker
    Storkärret ödetorp Nykärret åker
    Stor-Moga gårdar Nykärrshagen hagmark
    Storgården bebyggelse Nyodlingen åker
    Storgården bebyggelse Nyplöjet åker
    Storkärret torp Nyängen åker
    Stor-Sanda gård Nyängen åker
    Storslätt torp Nyängshagen beteshage
    Storslätten torp Nyängsmossen åker
    Stortadinge gård Nyängstallen tall
    Strandet torp Näcksundet sund
    Strandet förr torp, nu lht Näsbyändan vik
    Strandet förr torp, nu lht Nybovreten halvö
    Ström lgh Näset udde
    Ström lht Nödbacken skogsbacke
    Strömbro hmd Odlingen inäga
    Strömbro gård Odlingen åker
    Strömsberg lgh Odlingen åker
    Strömsberg lht Odlingen åker
    Strömsberg förr stuga Odlingen förr åker
    Stubbruda el. Stubbruden torp Odlingen inäga
    Stugan stuga Olandsån å
    Stugan lht Olandsån å
    Sundsberg förr stuga el. torp Olssons täppa åker
    Sveden lgh Olyckan åker
    Sveden gård Onsängen el. Onsängarna åker
    Svedjan torp Onsängen el. Onsängarna åker
    Svedjan ödetorp Opptorpsvreten åker
    Svedlund avs. Ormbacken terräng?
    Svedlund gård Ormbäckskärret kärr
    Svensättra Saknas Ornbergskärret el. Långåkra åker
    Sågarbol gård Ornsholmen bergudde
    Sågarbol ödetorp Orvalskärret åker
    Sågarbol ödetorp Ovaldskärret, se Orvalskärret åker
    Sågen torp Oxhagsmossen åker
    Sågen torp Oxkärret förr åker
    Sågen eller Kvarntorp torp Oxlöten åker
    Sångbacken, se Sången förr torp Oxsjöbotten kolbottnar
    Sången förr torp Oxsjödiket dike
    Säter lht Oxsjöhagen beteshage
    Söderby by Oxsjöhagsvreten åker
    Söderby by Oxsjömossen mosse
    Söderby by Oxsjön sjö
    Söderby, Lilla avs. Oxsjön eller Viksjön sjö
    Söderby, Lilla, se Lillsöderby gård Oxsjön sjö
    Söderby, Stora gårdar Oxsjön sjö
    Söderby skola förr skolhus, nu lht Paradiset åker
    Söderby soldattorp lht Paradiset åker
    Södergården bebyggelse Paradiset åkrar och åkerbacke
    Södergården bebyggelse Pelarsalen skogsområde
    Södergården gård Penningbrohagen beteshage
    Södersand torp Per-Andersplöjet, se Plöjet inäga
    Södersand, se Söderby soldattorp lht Per-Jansodlingen åker
    Söderängen avs. Pettersbergsvreten åker
    Söderängen gård Pipvreten åker
    Tabor missionshus Pittoresken tall
    Tadinge herrgård Plöjet åker
    Tadinge by Plöjet, se Nyplöjet åker
    Tadinge by Plöjet el. Per-Andersplöjet inäga
    Tadinge, Lilla avs. Plöjet förr åker
    Tadinge, Lilla, se Lilltadinge gård Pollerhålet sjö el. kärr
    Tadinge, Stora, se Stortadinge gård Pottåker åker
    Tallbacken lht Pottåkersladan lada
    Tallhöjden lht Prosbäcken mosse
    Testnäs torp Prästgårdsskogen skogsområde
    Testnäs torp Prästtorpängen åker
    Tippan torp Pumpvreten åker
    Tippan förr torp Pungmyran myr
    Tjursåker, se Kjusåker torp Pungmyrdammen förr dammbord
    Tjusen torp Pungmyrvreten åker
    Tjusåker torp Pungmyrån del av å
    Tomteby äga Pälsbotten kolbotten
    Tomteby förr gård Pälsen, se Pälsmossen mosse
    Tomteby förr gård Pälsmossen el. Pälsen mosse
    Tomten torp Pälsmossen el. Pälsen mosse
    Tomten gård Pälsärmen åker
    Torpvreten torp Pärlan skogsområde
    Torpvreten ödestuga Rampabol åker
    Torslund kvarn Ramsen sjö
    Torslund avs. Ramsen sjö
    Torslund förr gård Ramsen åkerområde
    Torslunds såg kvarn och såg Ramsen, Nya skogsområde
    Trandal torp Rasbogrundet el. Nordansjögrundet inäga
    Trandal torp Rasbogrundet el. Nordansjögrundet inäga
    Trångdal hmd Rasbohålet åker
    Trångdal, Lilla stuga Rian, se Riladan förr lada
    Trångdal, Lilla stuga Ribackshagen beteshage
    Trångdal, Stora gård Riddarbacken lövskogsbacke
    Tullen lht Rigärdet åker
    Tullen, se Norrtull gård Riladan förr lada
    Tureberg lht Riladan förr lada
    Tureberg lht Rudängen åker
    Tureholm lht Rundmossen mosse
    Tureholm lht Ryan åker
    Tutorp torp Ryan åker
    Tutorp torp (nu rivet) Rånäsplöjet förr inäga
    Tysktorp torp Rännilbacken skogsbacke
    Tysktorp torp Rännilkärret kärr
    Täppan torp Rävhusvägen körväg
    Täppan stuga Rävsångsåkrarna åkrar
    Täppan stuga Rönäsgärdet åker
    Uddnäs herrgård Rönäshagen beteshage
    Uddnäs gård Rönäsryan inäga
    Ugglebo lht Rönäsudden udde
    Ulfsbygden del av sn Rönäsvägen körväg
    Ulfsväsby by Rörkärret åker
    Ulfsäter lht Rörkärret kärr
    Ullsbygden, se Ulvsbygden jordbrukstrakt Rörmyran åker
    Ulls-Väsby, se Ulvs-Väsby gård Rörmyran åker
    Ulvsbygden el. Ullsbygden el. Bygden jordbrukstrakt Rörmyran åker
    Ulvsbygden el. Ullsbygden el. Bygden jordbrukstrakt Rörängsjön eller Kärrängsjön sjö
    Ulvs-Väsby el. Ulls-Väsby gård Salensvret åker
    Ulvs-Väsby el. Ulls-Väsby gård Salensvret åker
    Upptorp torp Saltbacken vägbacke
    Valdersro lht Saltbackvägen körväg
    Vandrarhemmet hyreshus Saltbackvägen körväg
    Viken gård Saltbackvägen körväg
    Viken gård Sandakroken vägkrök
    Vilan lgh Sandaskogen skogsområde
    Vilan lht Sandbacken åkerbacke
    Vilhelmslund lht Sanddalsgärdet åker
    Visingbygden jordbruksbygd Sandgrundet förr åker
    Vittensten torp Sandgrundet förr åker
    Vittensten förr gård Sandgrundet åker
    Vreta torp Sandstycket åker
    Vreta gård Sandvreten åker
    Vreta gård Sandvreten åker
    Vreta torp Sankt Lars källa källa
    Värdshuset hyreshus Seglingekilen, se Domkyrkkilen skogsområde
    Väsby herrgård Selltä, se Sälltä åker
    Väsby, Lilla säteri Sergeantkroken åkerbacke
    Väsby, Lilla gård Sigrudan åker
    Väsby, Stora säteri Sigruddiket dike
    Väsby, Stora gård Silvergruvan åkerbacke
    Väsbytorp torp Silvergruvsåkern åker
    Västergården bebyggelse Sjöbron bro
    Västergården gård Sjöbroändan vik
    Västergården lht Sjöhagen, se Björkö sjöhage strandområden
    Västergården gård Sjöhagen, se Stora Väsby sjöhage avsöndrad hagmark
    Västervreta avs. Sjöhagen beteshage
    Västervreta gård Sjökärret åker
    Västerängen förr torp Sjökärret åker
    Ysinge avs. Sjökärret åker
    Ysinge förr gård? Sjöplöjet åker
    Åkersberg lht Sjöplöjet åker
    Åstorp, se Berga avs. Sjöstycket åker
    Åstorp, se Berga gård Sjövreten åker
    Åttondelen, se Lövängen gård Sjövreten förr åker
    Ängbol torp Sjövreten åker
    Ängbol torp Sjövretsåkern åker
    Ängslund lht Sjöängen åker
    Örn gård Sjöängen åker
    Örn avs. Sjöänden vik
    Ösby by Skallbacken skogsbacke
    Ösby by Skallbacken skogsbacke
    Ösby by Skallerbolvreten åker
    Ösbybyn gårdssamling Skallerbolängen åker
    Ösby soldattorp förr soldattorp Skarpvreten åker
    Östansjö torp Skarpvreten åker
    Östansjö torp Skarpvreten åker
    Österbol torp Skarpvreten åker
    Österbol stuga Skattängen åker
    Österdal förr stuga Skithusvreten åker
    Östergården gård Skogstorpsjön sjö
    Östergården gård Skogstorpssjön el. Ältsjön sjö
    Österskogen bebyggelse Skogsvreten åker
    Överhuset hyreshus Skogsvreten förr åker
      Skogsvreten åker
      Skogsåkern åker
      Skolgärdet åker
      Skolmästaråkrarna åkrar
      Skomakarkärret åker
      Skomakartäppan åker
      Skottavlan åker
      Skräddarudden udde
      Skräddarån, se Olandsån å
      Skvalbacken backsluttning
      Skvalbacksbottnarna kolbottnar
      Skvaldiket dike
      Skvallertäppan åker
      Skvalskogen skogsområde
      Skånsättraängen åker
      Skälbärn vägskäl
      Skärpaladan förr lada
      Skärparutan el. Skärparutorna åker
      Skärpavreten åker
      Skärpfjällen åker
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjövreten förr åker
      Skärsätra terrängnamn
      Slätten öppen plats i skog
      Smackahålet åker
      Smalstycket betesmark
      Smalvreten åker
      Smedjebacken åkerbacke
      Smedjebacken skogsbacke
      Smedjebacken åkerbacke
      Smedjebacken hagbacke
      Smedjegrundet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjelandet åker
      Smedjelöten åker
      Smedjeskiftet åker
      Smedjetegen förr åker
      Smedjevreten åker
      Smedjevreten åker
      Smedjevreten åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkrarna åker
      Smedplöjet åker
      Smedstorp triangelpunkt
      Smörgåskärret mosse
      Snickarvreten åker
      Snitten åker
      Snusåkern åker
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan inäga
      Soldatvreten åker
      Spångkärret kärr
      Spångvretarna åkrar
      Stackhjälmen lada
      Stalltäppan åker
      Stallvreten åker
      Startegen åker
      Stavugnsmossen mosse
      Stellåkern, se Ställåkern åker
      Stenhagen beteshage
      Stenhagen hage
      Stenkärret förr åker
      Stenvreten inäga
      Stenvreten åker
      Stenvreten åker
      Sticknäset näs i sjö
      Stigkolbotten kolbotten
      Stigvägen gångstig
      Stickselbäcken åker
      Stickselbäcken åker
      Stockholmsvägen, se Saltbackvägen körväg
      Stolpbacken åkerbacke
      Stora plöjet åker
      Stora Väsby sjöhage avsöndrad hagmark
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Stordammen åker
      Stordammen åker
      Stordiket dike
      Storgärdet, se Storvreten åker
      Storhägnaden åker
      Storkärret åker
      Storkärret åker
      Storkärret åker
      Storkärret åker
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen åker
      Stormossen el. Långbols Stormossen mosse
      Storodlingen förr åker
      Storsanda åker
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storskogen skogsområde
      Storstycket åker
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storvreten el. Storgärdet åker
      Storväsbyängen åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Strömbro skog skogsområde
      Strömgrinden förr grind
      Strömsberga hagen beteshage
      Strömsängen inäga
      Stubbhagen hagmark
      Stubbkärret åker
      Stubbrudan åker
      Stubbruden, se Stubbruda torp
      Stubbsidan åker
      Stubbstycket åker
      Ställåkern el. Stellåkern åker
      Suggmossen skogsområde
      Sundsbergsbottnarna kolbottnar
      Sundsbergshagen beteshage
      Sundsbergsmossen mosse
      Sundsbergsvreten åker
      Surplöjet el. Karlssons vikarna inäga
      Svalerna åker
      Svalmyran åker
      Svartkärret avsöndrad brukningsdel
      Svartkärret åker
      Svartkärret odling
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartkärret åker
      Svartviken vik
      Svedbacken åkerbacke
      Sveden åker
      Sveden åker
      Svedhagen beteshage
      Svedjelandet åker
      Svedjelandet inäga
      Svedskärret kärr
      Svedvägen körväg
      Svedvägen körväg
      Svintrytan förr åker
      Svärmyran, se Långskiftet åker
      Syltan åker
      Syndaplätten skogsglänta
      Syndaplätten plats där man dansade
      Sågarbolsgärdet, se Brunnsgärdet åker
      Sågarbolsängen åker
      Sågbacken gårdsplan
      Sågängen åker
      Sångberget berg
      Såskäppan åker
      Säbäcken inäga
      Sälltä el. Selltä åker
      Söderblomshålet åker
      Söderbygärdet åker
      Södergärdet åker
      Söderhagen skogsbacke
      Söderhagsvreten åker
      Söderhålet åker
      Söderhägnaden inäga
      Söderkärret åker
      Söderkärret, se Bergkärret åker
      Söderlöt åker
      Söderlöt åker
      Söderlötsbacken åkerbacke
      Södersjön sjö
      Södersjön sjö
      Söderskogen el. Ulvs-Väsby söderskog skogsområde
      Södersvedjan åker
      Söderängen åker
      Söderängen åker
      Södra akademiskogen skogsområde
      Tadingegärdet åker
      Tadingekyrkan skogsbacke
      Tadinge kyrkväg stig
      Tadingemossen åker
      Tadinge Söderäng, se Söderängen åker
      Tallholmen skogsbacke
      Tallmossen mosse
      Tegelbruksgärdet åker
      Testen sjö
      Testen sjö
      Testnäsmossen mosse
      Testnäsviken vik
      Tippkärret åker
      Tippskogen skogsområde
      Tippvreten åker
      Tjuvvreten åker
      Tjuvvreten åker
      Tjäderberget berg
      Tjäderleksmossen mosse
      Tjärdalsbacken åkerbacke
      Tjärdalsbrötan åker
      Tomta, se Tomtslätt åker
      Tomtebackarna åkerbackar
      Tomtebyskogen, se Tomteskogen skogsområde
      Tomteskogen el. Tomtebyskogen skogsområde
      Tomtslätt åker
      Tornmyran åker
      Torparängen åker
      Torpkärret åker
      Torpängen åker
      Torrgunnvägen körväg
      Torrgunnängen åker
      Torrmossen mosse
      Torslundsgärdet åker
      Torslundstegen åker
      Trandalsängen åker
      Trankärrsmossen, se Tranmossen mosse
      Tranmossen mosse
      Tranängen el. Tranängarna åker
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trehålet el. Trihålet åker
      Trehålet el. Trihålet åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tremänningarna åker
      Trettontunnlandsängen åker
      Triangelberget bergklack
      Trihålet, se Trehålet åker
      Trindängen åker
      Trinndragvalen åkerbacke
      Trollboknös åkerbacke
      Trollboknösgrundet åker
      Trollängen betesmark
      Trångdalsholmen holme
      Trångsundet dikesgenombrott
      Trädgårdstegen åker
      Träsket el. Mogaträsket sankt område
      Träsket el. Mogaträsket sankt område
      Träsket el. Mogaträsket sankt område
      Träsket åker
      Träsksjön, se Träsket sankt område
      Tullbacken landsvägsbacke
      Tullen vägskäl
      Tullnäset skogsområde
      Tullportskärret kärr
      Tunndalen åker
      Tusselbacken skogsbacke
      Tusselvreten inäga
      Tuvängen åker
      Tvesten, se Tvisten skogsområde
      Tvisten el. Tvesten skogsområde
      Tväran åker
      Tväran åker
      Tyskkärret inäga
      Tysktorpsängen åker
      Täbron bro
      Täet kreatursgata
      Täppan åker
      Täppkärret åker
      Täppvreten åker
      Törnvreten inäga
      Uddberget berg
      Uddnäsviken vik av sjö
      Uddnäsängen åker
      Ullas backe skogsbacke
      Ullas grind förr grind
      Ullasgärdet åker
      Ulvs-Väsby söderskog, se Söderskogen skogsområde
      Uvberget berg
      Vadet vadställe
      Vadhagen beteshage
      Vadhagsgärdet åker
      Vadhålet åker
      Vadkärret, se Baddodlingen inäga
      Vadängen åker
      Vaggan vägbacke
      Vallmossen mosse
      Vallsättrahagen beteshage
      Vargberget berg
      Vargberget höjd
      Vargbergshagen skogsområde
      Varghagsåkrarna åkrar
      Vargmossen mosse
      Vassjökärret åker
      Vassjön sjö
      Vassjön sjö
      Vattstället vattningsplats för kor
      Vedkärret inäga
      Verners lucka hygge
      Vesgärdet el. Väsgärdet åker
      Vikarna inägor
      Vikingabacken åkerbacke
      Viksbotten, Nedre kolbotten
      Viksbotten, Övre kolbotten
      Viksenbron el. Vissingbron bro
      Viksjön, se Oxsjön sjö
      Vikskogen skogsområde
      Vikskogen skogsområde
      Viksmossen mosse
      Viksån å
      Vildströmmen torrlagt ålopp
      Vildströmmen torrlagt ålopp
      Vildströmsbacken skogsbacke
      Vissingbron, se Viksenbron bro
      Vittenstensängen åker
      Vretaängen åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vretmossen åker
      Väderkvarnsbacken skogsbacke
      Väderkvarnsbacken åkerbacke
      Väsbygärdet åker
      Väsgärdet, se Vesgärdet åker
      Västergårdsvreten åker
      Västerlundsgrind förr grind
      Västerskogen skogsområde
      Västervretbiten åker
      Västerängen beteshage
      Västerängen åker
      Västerängsåkrarna åkrar
      Åbacken beteshage
      Ån å
      Ånsängen, se Onsängen åker
      Årslöten åker
      Årslöten åker
      Årslöten åker
      Åsåkern åker
      Älgen åker
      Älgkärret kärr
      Ältan el. Älterna åker
      Älterna, se Ältan åker
      Ältmossen åker
      Ältsjön eller Skogstorpsjön sjö
      Ältsjön sjö
      Ältsjön sjö
      Ältsjön, se Skogstorpssjön sjö
      Ältvägen körväg
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Ängbolsbotten kolbotten
      Ängen åker
      Ängsbacken el. Ekbacken naturskyddsområde
      Ängsbacken åkerbacke
      Ängslandet åker
      Ängsåkrarna åker
      Ängsön, se Ängsbacken naturskyddsområde
      Ömarkskroken vägkrök
      Ön med röret holme i sjö
      Önängsvägen bilväg
      Örsjön sjö
      Örsäng, se Ösängen inäga
      Ösbytä landsväg
      Österbolsgärdet åker
      Östergärdet åker
      Österhagen beteshage
      Österhagsbacken landsvägsbacke
      Österren förr åkrar
      Österskogen avsöndrad brukningsdel
      Österskogen skog
      Österängen åker
      Österängen åker
      Ösängen inäga

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.