ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vätö socken : Bro och Vätö skeppslag : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Bergsviksholm holme    
  Björköfjärden fjärd    
  Björköfjärden fjärd    
  *Båtholmen holme    
  *Furuholmen holme    
  Marrgrund, (ev. Marren) grund    
  Ramsen holme    
  *Skabbön del av ö    
  *Vänviken vik    
  Vätö ö    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.