ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderby-Karls socken : Lyhundra härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 580 Naturnamn : 390 Bebyggelsenamn : 334 Naturnamn : 248
Söderby-Karl sn Alfredsgruvan gruva Bebyggelsenamn i Söderby-Karls sn Saknas Naturnamn i Söderby-Karls sn Saknas
Söderby-Karl sn Annagruvan gruva Nummerförteckning förteckning Annagruvan gruva
Söderby-Karl sn /Se Aspholmen holme Nummerförteckning förteckning Annagruvan järngruva /Se
Söderby-Karl socken socken /Se Aspsjön el. Aspsundssjön, se Brosjön sjö Söderby-Karl sn Aspholmen holme
Söderby-Karl sn Aspsundssjön el. Aspsjön, se Brosjön sjö Söderby-Karl sn Badhusviken vik
Söderby-Karl sn Bagghusfjärden fjärd Söderby-Karl sn Bagghusfjärden fjärd
Söderby-Karl sn /Se Bagghusfjärden fjärd Karls kajor inbyggarbeteckning Bagghusfjärden vik
Söderby-Karl sn /Se Bagghusfjärden fjärd Karls och Skånella kajor inbyggarbeteckning Bagghusfjärden vik
Söderby-Karl sn /Se Balma ägomark Söderby starar inbyggarbeteckning Balma åker
Söderby-Karl sn /Se Bastubacken höjd? Söderby starar inbyggarbeteckning Banan förr järnväg
Söderby-Karl sn /Se Bergholmen holme Alby by Bastubackarna eller Gastkullen höjd
Söderby-Karls kyrka kyrka /Se Björkholmen holme Alby by Bergholmen holme
Söderby-Karls kyrka kyrka /Se Björnberget berg Alby by Bergholmen holme
Karlskyrka sn, (nu ing. i Söderby-Karl) /Se Blötrudan teräng Aspsund by Bergholmen, Lilla holme
Karlskyrka sn Blötrudan ägomark Aspsund by Bergholmen, Stora holme
Karlskyrka sn *Bollrudan trol. f.d. sjö Aspsund by Björkholmen holme
Karlskyrka sn Bolsudsjön torrlagd sjö Aspsund by Bolsrudsjön sjö
Karlskyrka sn Bordet holme Aspsunds båtsmanstorp bebyggelse Bolsrudsjön träsk
Karlskyrka sn Brak holme Axta(s) hmd Botmyra, se Rotmyran Saknas
Karlskyrka sn *Bredviksudd udde Backas gård Brak holmar
Karlskyrka sn Brobygruvan gruva Bergshyddan lgh Bredviken vik
Karlskyrka sn Broddan ägomark Bergshyddan lht Brosjön sjö
Karlskyrka sn Brolösa ägomark Bergshyddan lgh Brosjön sjö
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) ?Brosjön sjö Blista avs Brosjön sjö
Karlskyrka sn Brosjön sjö Blista tp Brölundaberget berg
Karlskyrka sn Brosjön sjö Blåsbacke stuga Brölunda Hagberg, se Hagberget Saknas
»Karlskyrka» f.d. sn Brosjön sjö Blåsbacke lgh Brölunda-Hagberg höjd
Karlskyrka sn Brosjön sjö Bolet gd Brölundaåsen eller Långbergena bergshöjd
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) Brosjön sjö Bolet gård Brölundaåsen ås
Karlskyrka sn Brosjön sjö Bolet torp Bullerrudsjön sjö
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) Brosjön sjö Bolsrudan, se Bolsrudsjön försv. torp Byholmen holme
Karlskyrka sn Brosjön sjö Bolsrudan rivet torp Byholmen holme
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) Brosjön sjö /Se Broby by Byxholmen holme
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) Brosjön sjö /Se Broby herrgård Dammsjön sjö
Karlskyrka sn Brojsön sjö Broby by Damsjön sjö
Karlskyrka sn Brosjön sjö Broby gruvor järnmalmsgruvor Dammsjön f.d. hålldamm
Karlskyrka sn *Broviken Saknas /Se Brölunda by Digerrudan åker
Karlskyrka sn Brytena ängsmark /Se Brölunda by Edsbacka terräng
Karlskyrka sn Brytiln äng /Se Brölunda Saknas Edsbackarna ed
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se Brytilslätten äng /Se Buller avs Edsviken vik
Karlskyrka (nu ing. i sn) /Se Bryttlarna slåttermark /Se Buller tp Edsviken vik
Karlskyrka sn /Se Bränngruvan gruva Bullerrudan lgh Ekebysjön sjö
Karlskyrka sn /Se Brännkärret ägo- o. betesmark Bullerrudan tp Engrän holme
Karlungskirkia sn /Se Brännkärrgruvan gruva Danskö torp Erken, se Järken Saknas
Karlungskirkia tid. kyrkobyggnad o. sn /Se Brännsberget berg Danskö tp Erken sjö
Karlskyrka sn /Se Brölunda triangelpunkt Davidsborg lgh Fräkenbäcken ängsskifte
Karlskyrka sn /Se Brölundaberget berg Davidsborg lht Fäberget höjd
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se Brölunda kilen terräng Djuphägnaden riven backstuga Fäberget berg
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se brötilskiärret ängsmark /Se Ekbacka, se Odenslund by Garssjön sjö
Karlskyrka sn /Se Buller terräng Ekeby by Gastkullen höjd
Karlskyrka f.d. sn /Se Bullerrudan ägomark Ekeby by Grytholmen holme
Karlskyrka sn /Se Byholmen holme Ekeby Saknas Grönvallsholmen holme
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se Byholmen holme Ekeby by Grönvallsholmen holme
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se Dalbergsgruvan gruva Eriksdal lgh Gullviken vik
Karlskyrka f.d. sn /Se Dalkarlskärret ägo- o. betesmark Eriksdal lht Gässbackarna höjd
Karlskyrka Saknas /Se Damsjön sjö /Se Erikskulle hembygdsmuseum Gässviken vik
Karlskyrka förr sn, (nu ingående i sn) /Se Dammsjön sjö Erikslund lgh Hagberget, se Brölunda-Hagberg höjd
Karlung sn Dansarängarna ägomark Flanket lht Hagberget berg
Karlung sn Danskö ägomark Flånket torp Hasselhorn udde
Karlung f.d. sn, (nu ingående i sn) /Se Dansköskogen skog Fridhem Nya bebyggelse Hasselhorn näs
Karlung f.d. sn Digerrudan ägomark Fågelsången lgh Holmen, se Strömsholmen holme
Karlung sn Digerrudan ägomark Fågelsången lht Hornsrudan åker
Karlung sn Digerrudan ägomark Galltorp torp Hästhagbacken hagbacke
Karlung sn Djuphägnaden betesmark m. torp Galltorp gd Hästhagberget berg
Karlung sn Djupmyran myrmark Granlund lgh Hästhagudden udde
Karlung sn /Se Djurgården ägo- o. betesmark Granlund tp Högsjön sjö
Karlung sn Edsbacka terräng Gropen, se Lortgropen torp Högsjön sjö
Karlösa f.d. sn (nu ingående i sn /Se Edsbackarna terräng Gryt lgh Högsjön sjö
Karlösa f.d. sn (nu ingående i sn) Edsviken vik Grytet riven stuga Hörnan sjö
Karlösa f.d. sn, (nu ingående i sn) *Ekebysjön sjö /Se Gröndal lgh Hörnan sjö
Karlösa sn Engrän holme Gröndal lht Hörnan sjö
Karlösa sn Erken sjö Herrgården, se Järsö, Norra herrgård Igelsjön sjö
Karlösa f.d. sn, nu ingående i sn Erken sjö Hägnan torp Igelsjön torrl. sjö
Karlösa förr sn, (nu ingående i sn) Erken sjö Hägnaden lht Igelsjön sjö
Karlösa sn Erken sjö Igelsta by Jockenhem skogstrakt
Sankt Karlung f.d. sn, (nu ingående i sn) /Se Erken sjö Igelsta by Jokomhem del av Norrbyskogen
Söderby sn Erken sjö Igelsta by Jumfruberget berg
Söderby sn Erken sjö Johanneslund lgh Jungfruberget höjd
Söderby sn Erken sjö Johanneslund lht Jåpte vägkors
Söderby socken Erken sjö /Se Jåpet, se Lugnet torp Jämterören holme
Söderby socken Erken sjö /Se Jåpet riven backst. Jämterörssundet sund
Söderby sn Erken sjö /Se Järsö Norra bebyggelse Järken sjö
Söderby sn Erken sjö Järsö bebyggelse Järsöströmmen å
Söderby sn Erken sjö /Se Järsö, Norra o. Södra byar Järsöviken vik
Söderby sn Erken sjö /Se Järsö, Norra herrgård Järsöviken vik
Söderby sn *Essebysiön sjö Järsö, Norra herrgård Kallarshålet halvö
Söderby sn Fe..ken, se Erken sjö Järsö, Norra by Karholmen holme
Söderby sn Fiskarkärret ägomark Järsö, Södra by Karl-Ersta-strömmen, se Rönsbolströmmen å
Söderby sn Frassmyrkärret ägomark Järsö, Södra Saknas Klovsten gränsmöte
Söderby sn Furuholmen, se Långholmen holme Karlberg torp Kolviken vik
Söderby, (numera Söderby-Karl) sn Fäberget berg Karlberg lhtr Korsbacken ängsbacke
Söderby sn Gammelgruvan gruva Karls f. sn Koråmet plats
Söderby sn? Gerudan terräng Karls f. sn Kroken krök
Söderby sn Grytet ägomark Karlsdal lgh Kvarnrudan åker
Söderby sn Grytholmen holme Karlsdal, el Komötet lht Kyrkbrinken kulle
Söderby sn Grönvallsholmen holme Karlskyrka kyrkoruin Lillholmen holme
Söderby förr sn, num. ing. i sn Gullviken vik Karlslund lgh Lillsjön sjö
Söderby Saknas Gullviken vik /Se Karlslund el. Komötet rivet tp Lillsjön, se Linsjön Saknas
Söderby sn *Hallsnäsudd udde Karlösa gd Limsjön sjö
Söderby sn Hasselhorn udde Karlösa säteri Linsjön sjö
Söderby sn Hillerströmskärret ägomark Karlösa Saknas Lomsjön sjö
Söderby sn *Hogkullaberg berg Kilen lgh Lomsjön sjö
Söderby sn Holmen halvö Kilen riven stuga Lomsjön sjö
Söderby sn Hornsrudan ägomark Kimsen gård Lågsjön sjö
Söderby sn Hägnaden ägomark Klockargården hus Lågsjön sjö
Söderby sn Hässelängen ägomark Klockaregården Saknas Lågsjön sjö
Söderby sn Hästhagsbacken höjd Kolbotten torp Långbergena, se Brölundaåsen bergshöjd
Söderby sn Högsjön sjö Kolbotten tp Långholmen holme
Söderby sn Hörnan sjö Kolbotten riven stuga Långholmen holme
Söderby sn Hörnan sjö Komministerbostället, se Prästgården Saknas Långholmen holme
Söderby sn Hörnan sjö Komötet torp Långholmen holme
Söderby sn Hörnan sjö /Se Komötet rivet torp Majsan holme
Söderby sn Hörnan sjö Kotter riven bs. Majsan lustholme
Söderby sn Hörnan sjö /Se Kvarngården f.d. kvarngård Marbackarna höjd
Söderby sn Hörnan sjö /Se Kvarnkärret torp Mariagruvan gruva
Söderby sn Igelsjöklinten höjd Kvarnkärret tp Marsundet sund
Söderby sn *Igelsiön sjö Kvarnkärret lgh Molnrudan slåtteräng
Söderby sn *Igelsjön f.d. (?) sjö Kvarnkärret rivet torp Mora ängsskiften
Söderby sn *Igelsjön sjö /Se Kvarnlund lgh Morasberget berg
Söderby sn Igelsjön torrlagd sjö Kvarnlund rivet torp Morfarsholmen landfast holme
Söderby sn Jakobsskogen skog Kvarnruda, se Kvarnlund lgh Morkvarn kvarn
Söderby sn /Se Jerken, se Erken sjö Kyrkhult lgh Morsjön sjö
Söderby sn *Jerken, se Erken sjö /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse Morsjön, se Mörtsjön sjö
Söderby sn Jerkin, se Erken sjö Kyrkoherdebostället Saknas Morsjön sjö
Söderby sn Jorken, se Erken sjö Lipen lgh Morsmossen mosse
Söderby f.d. sn Jungfruberget berg Lipen lht Munkbergen berg
Söderby socken *Jungfrudansen ?gränsmärke Lipstalund lgh Myran, se Stormyran Saknas
Söderby socken Jungfrudansen gränsmärke /Se Lortgropen torp Myssan holme
Söderby sn Järsån å Lortgropen rivet torp Märsundet sund
Söderby sn Järsån å /Se Lugnet torp Mässviken vik
Söderbo f. sn, ingår nu i sn Järsöströmmen å Lugnet utgård Mörtsjön eller Morsjön sjö
Söderby sn Järsöviken vik Lund hemmansdelar Mörtsjön, se Morsjön Saknas
Söderby sn *Kalungs källa källa Lundmans, se Davidsborg Saknas Mösunden odlad ängsmark
Söderby sn *Kalungs källa källa Långbro torp Norasjön sjö
Söderby sn *?Kalungskälla källa Långbro hemmandelar o. lhtr Norajön sjö
Söderby sn Karholmen holme Långbrosvedjan torp Norrgärdsbacken, se Erikskulle ås
Söderby sn /Se Karls kyrka num. kyrkoruin /Se Långbrosvidjan rivet torp Norr Järsöbackarna höjder
Söderby sn Karls kyrka num. kyrkoruin /Se Läjdet riven stuga Norrsjön sjö
Söderby sn ?*Karlskälla källa Lövdalen torp Norrsjön sjöar
Söderby sn Karls källa förr offerkälla /Se Lövdal lht Norsjön sjö
Söderby sn Karlslund terräng Mariagruvan järngruva Norrsjön sjö
Söderby förr socken, nu ingående i sn Karlung natur- el. ägonamn /Se Mariehof lgh Norrsjön sjö
Söderby förr socken, nu ingående i sn Kilen terräng o torp Mariehof stuga Norrsjön sjö
Söderby sn Klovsten gränsmärke Massum lgh Norrsjön sjö
Söderby sn Klövsten gränssten Morkvarn lgh Norrsjön, se Torkan Saknas
Söderby sn Knösbrunn fornfynd /Se Morkvarnen riven kvarn Norrsjön sjö
Söderby sn Kolviken vik Morstängslen beb. Norrängsbacken ängsbacke
Söderby sn Korsbacken ägomark Morstängslet avs. Norrängsberget berg
Söderby sn *Kragsta viks rör gränsmärke Morstängslen tp Närdingen sjö
Söderby sn Kroken Saknas Myran lgh Närdingen sjö
Söderby sn Krokrudan ägomark Myran torp Närdingen sjö
Söderby sn Krubbrummet ägomark Norrby by Närdingen sjö
Söderby sn Kråkängen ägomark Norrby by Olbengtsberget berg
»Söderby» f.d. sn Kullholmen holme Norrby Saknas Omaket skogspark
Söderby sn Kurbacken höjd? Norrmarjum by Oxmyrberget berg
Söderby sn Kuren ägomark Norrmarjum by Padan ådal
Söderby sn Kvarnkärret ägomark Norrmarjum by Padån å
Söderby sn Kvarnrudan ägomark Norrmarjum by Pankan kärr
Söderby sn Kvarnrudan, Lilla betesmark Norrmarjum Saknas Pankmon ängsskifte
Söderby förr socken, (nu ingående i sn) Kvarnrudan, Stora ägo- o. betesmark Norrn avs Pankmon ängsskifte
Söderby sn Kyrka siön, se Närdingen sjö Norrn hemmansdelar Pell-Persgrundet grund
Söderby sn Kyrkbrinken terräng Norrtorp torp Pithägnaden åker
Söderby förr sn, (nu ingående i sn) Källmyren ägo- o. betesmark Norrtorpet rivet tp Romviken vik
Söderby sn Kärret ägomark Norsborg lgh Rammviken vik
Söderby förr sn, (nu ingående i sn) /Se Larsbergskärret ägomark Norsborg lht Runkbacken backe
Söderby förr sn, (nu ingående i sn) /Se *Lillfjärden f.d. (?) sjö Norsholm lgh Rosenbad bukt och badstrand
Söderby förr sn, (nu ingående i sn) /Se Lillholmen holme Norsholm lht Rubbusudden udde
Söderby sn /Se Lillodlingen ägomark Nyborg lgh Rådasjön sjö
kajor inbyggarbeteckning Lillsjön sjö Nyborg lht Rådasjön sjö
män inbyggarbeteckning Lillsjön del av Ströjan Nyby by Rådasjön sjö
sjuror inbyggarbeteckning *Linsjön, se Lillsjön sjö Nyby by Rådaåsen höjd
Alby by Linsjön sjö Nyby bebyggelse Rådaåsen triangelpunkt, berg
Alby by Lillkärret betesmark Nyckeldal torp Rögöten, Lilla o. Stora holmar
Alby by Lisskärret ägomark Nyckeldal stuga Rönnsbol å å
Alby by *Litslefjärden sjö Nylund lgh Rönsbolströmmen å
Alby by m. kvarn Lomsjön sjö Nylund lht Rönsbolsströmmen å
Alby by ?Lomtjärn tjärn Odenslund by Rörgrundet holme
Alby by Lundslätten ägomark Odenslund by Rösjön sjö
Alby by Lågsjön sjö /Se Odenslund by Rösjön sjö
Alby by Lågsjön sjö Odenslund eller Ordslund Saknas Rösjön sjö
Alby by /Se Långbrosvedjan terräng Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Röttamor berg
Alby Saknas /Se Långhagen terräng Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Sandviken vik
Aspsund by Långholmen holme Prästgården bebyggelse Signalberget berg
Aspsund by Långholmen holme Ragnhildsborg riven stuga Sisselikällan källa
Aspsund by Långholmen holme Ragnhildstorp torp Sjunkorna förr vattendränkta ängsmarker
Aspsund by Långhägnaden ägomark Rantet riven bs Skarpsockan stenholme
Aspsund gd Långängen ägomark Risslingby by Skarpsockan holme
Aspsund by Läjdet ägomark Risslingeby by Skavsta utjord utjord
Asplund by Majsan holme Risslingby Saknas Skvallerhålet vik o. odling
Aspsund by Marbacka höjd /Se Rosenbadsstugan riven stuga Skvallerhålsudden udde
Aspsund by Marbackarna höjd /Se Rotmyra torp Skönvället backsluttning
Aspsund by Mariagruvan gruva Rotmyran rivet tp Slåttsveden, se Slåttsvidjan Saknas
Aspsund by Masängen betesmark Råda, Norra o. Södra byar Slåttvretarna åker
Aspsund by *Medålsjö sjö Råda Saknas /Se Solbadet åker
Asplund by *Medolsjön sjö Råda Norra bebyggelse Solbaddvreten odling
Aspsund by /Se Messmyrarna ägo- o. betesmark Råda, Norra by Sonöbron landsvägsbro
Aspsund by /Se Morsjön sjö /Se Råda, Norra Saknas Stabby gruvorna förr gruvor
*Bebanda Saknas /Se Morsjön sjö Råda Södra bebyggelse Stenstaströmmen, se Rönsbolströmmen å
Blista torp /Se Murarvreten ägomark Råda, Södra Saknas Storholmen holme
Broby hg Myran myrmark Råda, Södra by Storhägnan, se Storängen Saknas
Broby hg Myssan holme Råstugan avs Stormyran odling
Broby hg Märsundet sund Råstugan tp Storviken vik
Broby hg *Mässeviken vik Råtorpet riven bs. Ströjan sjö
Broby by Mässviken vik Rönnsbol bebyggelse Ströjan sjö
Broby hg Mörtsjön sjö /Se Rönnsbol by Ströjan sjö
Broby hg Nalingen, se Närdingen sjö Rönsbol gård Strömmen, se Rönsbolsströmmen Saknas
Broby hg /Se Nerven terräng Rönsbol bebyggelse Strömsholmen holme
Broby gd /Se Norasjön sjö Rörvik, Norra by Strömsholmen holme
Broby gd /Se Norasjön sjö Rörvik, Norra Saknas Svenängen bukt
»brylsøsum» Saknas Norasjön sjö Rörvik, Norra by Svenängsgrundet holme
*Brylösum Saknas Norasjön sjö Sandbacken torp Svärtån å
?*Brylösa Saknas Norrsjöfallsgruvan gruva Sandbacken lht Södersjön, se Östersjön sjö
*?Bryllösa gd ?Norasjön sjö Sandtorp torp Södersjön, se Torkan sjö
*Brilösa beb. Norrsjön sjö Sandtorp rivet (båtsmans)torp Södersjn, se Ekebysjön Saknas
Brydløse Saknas ?Norrsjön sjö Saxgrytet torp Södersjön, se Norrsjön Saknas
*Bryioløsa förr beb. /Se Norrsjön sjö /Se Saxgryte lgh Söderrådaträsket kärr
?Brölunda by Norrsjön sjö Saxgrytet torp Tallholmen holme
Brölunda by Norrsjön sjö Sebende by Tomtbacken höjd
Brölunda by Norrsjön sjö Sebende gård Tomtbacken skogsbacke
Brölunda by /Se Norrstängsel terräng Sebende gård Torkan sjö
Brölunda by /Se Norrudan ägomark Sebende Saknas Torkan sjö
*Brösjö Saknas /Se Nyckeldal ägomark Skarberga gård Torkan nästan igenväxt sjö
*Brösunda Saknas /Se *Nyvretslände Saknas Skarberga gård Torpängen åker
Buller torp *Näfkingen sjö Skarberga gd Tranviken vik
Egilstada by Siön Nählingen, se Närdingen sjö Skarberga bebyggelse Trehörningen sjö
Ekeby by Nähllingen, se Närdingen sjö Skogsorslund hemmansdel Trehörningen sjö
Ekeby by Nälingen, se Närdingen sjö Skåltorp torp Trihörningen sjö
Ekeby by Nälingen, se Närdingen sjö Skåltorpet lhtr Uvberget berg
Ekeby by Nälingen, se Närdingen sjö Sköldens rivet båtsmanstorp Uvberget berg
Ekeby by Nälingen, se Närdingen sjö /Se Slåttsvedjan torp Viksholmen f. holme
Ekeby by /Se Nälingen Lacus, se Närdingen sjö Slåttsvidjan lht Vitstensholmarna holmar
Ekeby by /Se Närdingen sjö Smällbol, se Karlberg Saknas Vågsjön sjö
Galltorp gd Närdingen sjö Snåret avs Vågsjön sjö
Galltorp Saknas /Se Närdingen sjö Sofiedal lht Vågsjön sjö
Härsö hg o. by Närdingen sjö Sofiedal lgh Väddöviken, se Bagghusfjärden Saknas
Igelsta by Närdingen sjö Solbadet torp Väsbyviken vik
Igelsta by Närdingen sjö Solbaddet tp Västängen vik och åker
Igelsta by Närdingen sjö Solhem lgh Ytterholmen holme
Igelsta by Närdingen sjö Sonö by Ytterholmssundet sund
Igelsta by Närdingen sjö Sonö by Ältsjön sjö
Igelsta by Närdingen sjö Sonö Saknas Ältsjön sjö
Igelsta by Närdingen sjö Stabby bebyggelse Ältsjön sjö
Igelsta by Närdingen sjö Stabby by Örsudden udde
Igelsta by Närdingen sjö Stabby by Örsuddviken vik
Igelsta by Närdingen sjö Stabby Saknas Östersjön sjö
Igelsta by Närdingen sjö Stenbacken lgh Östersjön sjö
Igelsta by Närdingen sjö Stenbacken rivet torp Östersjön, se Ekebysjön Saknas
Igelsta by Närdingen sjö /Se Stensta gd Östängen äng
Igelsta by /Se Närdingen sjö /Se Stensta säteri  
Igelsta by /Se Närdingen sjö /Se Stensta bebyggelse  
Igelsta by Närdingen sjö Stentorp torp  
Igelsta by /Se Närdingen sjö Stentorp rivet torp  
Igelsta by /Se Närdingen sjö /Se Storhägnan torp  
Igelsta by /Se Närdingen sjö /Se Stormyran torp  
Jokomhem förr gd Närdingen sjö /Se Storängen lht  
Järsjö, Norra by Näringen Siön, se Närdingen del av sjö Storängstorp torp  
Järsjö, Norra by Näringe Siön, se Närdingen sjö Storängstorpet torp  
Järsjö, Norra hg Olagsmossen mosse Ströja by  
Jersjö by Omaket ägomark Ströja by  
Järsjö, Norra o. Södra hg o. by Oxmyrberget berg Ströja Saknas  
Järsjö, Södra by Oxön terräng Ströjaborg lgh  
Järsjö, Södra by Padan natn. /Se Ströjaborg riven stuga  
Järsjö, Södra by Padan sank ådal /Se Strömsholmen lgh  
Järsjö, Norra, Södra herrgård, by Paden, se Padan sank ådal Strömsholmen lht  
Järsjö, Norra by Paden sank ådal /Se Stuguborg tp  
Järsjö, Norra hg Padån lopp /Se Stumlan tp  
Järsjö, Södra o. Norra by o. gd Padån å /Se Stummeltorp, se Stumlan Saknas  
Järsjö, Norra o. Södra gd o. by Padån å /Se Stummeltorp torp  
Jersjö, Norra hg Pellasluvan ägomark Sveden, se Svedtorp Saknas  
Järsjö, Norra by Per-Persgrundet grund Svedtorp torp  
Järsjö, Södra by Pitberget berg Svedtorp tp  
Järsjö, Norra el. Södra byar Pithägnaden terräng Säter lht  
Järsö by Pithägnaden åker /Se Söderby f. sn  
Järsjö, Norra o. Södra gdr Prästholmen holme Södermarjum by  
Järsjö, Norra o. Södra byar Ramviken vik Södermarjum Saknas  
Järsjö, Norra o. Södra byar Ramviksudden udde Söderruda, se Söderängen torp  
Järsjö, Norra by Rotmyra ägo- o. betesmark Söderrudan rivet torp  
Järsjö, Norra o. Södra byar Rubbus ägomark Södertorpet torp  
Järsjö, Norra o. Södra byar Rumpuddviken vik Södertorpet tp  
Järsjö, Norra o. Södra byar Ruten terräng Söderängen torp  
Järsjö, Norra hg /Se Rådasjön sjö Söderängen rivet tp  
Järsö, Norra by /Se Rådasjön sjö Torpet, se Södertorpet Saknas  
Järsjö, Södra by Rådasjön sjö Tranbol lht  
Järsjö, Södra gd Rådaåsen triangelpunkt Tranbol avs  
Järsjö, Södra och Norra by Rådaåsen höjd Tranbol torp  
Järsjö, Norra och Södra by Rödgöten, Stora terräng Trankärret, se Kvarnkärret Saknas  
Jersjö by ?Rösjön sjö Trankärret torp  
Järsjö, Södra by Rösjön sjö Trasslet riven bs.  
Järsjö, N:a o. S:a gd:ar /Se Röttamor udde Vasa lgh  
Järsjö, N. o. S. gd:ar /Se Sandbacken terräng Vasa lht  
Järsjö, Södra by /Se Sandhusa ägomark Vetinge, se Åby by  
Järsjö, Södra Saknas /Se Sandviken vik Vik by  
*Järsta Saknas Sandviken vik Vik by  
Karlösa by Siön altan, se Ältsjön sjö Vik Saknas  
Karlösa gd Sjunkorna terräng Viksborg lgh  
Karlösa by Sjövallen äga /Se Viksborg lht  
Karlösa by Skarpsockan holme Viksholm lgh  
Karlösa by Skatebo Fiäln, se Närdingen sjö Vikshom Saknas  
Karlösa by Skatebols Fiäln, se Närdingen del av sjö Vilan lgh  
Karlösa by *Skattbolsfjärden Saknas Vilan lht  
Karlösa by Skiebo Fiäln, se Närdingen sjö Vintra lgh  
Karlösa by Skrika terräng /Se Värn torp  
Karlösa by Skummerryan ägomark Värn torp  
Karlösa by Skvallerhålet vik Väsby f. by  
Karlösa gd Skärsjön, se Rådasjön sjö Väsby by  
Karlösa by Slottsgruvorna gruvor Väsby Saknas  
Karlösa by /Se Solbaddet ägo- o. betesmark Västerbol hmd  
Karlösa by Sonöbron bro Västergården gård  
?Karlösa hg *Sonöviken vik Västergården bebyggelse  
Karlösa by *Stabbysjön sjö Västergården gård  
Karlösa säteri Stampån å Västfallstorp torp  
Karlösa säteri Stockrudån å Västfalstorp rivet båtsmanstorp  
Karlösa säteri Stockån å Västvallstorpet, se Västfalstorp Saknas  
Kallösa Saknas /Se Storholmen holme Vätinge äldre namn på Åby  
Karlösa hg /Se Storhägnaden ägomark Åby by  
Karlösa förr gd /Se Storkärret ägomark Åby by  
Karlösa by /Se Storkärret ägo- o. betesmark Åby Saknas  
Karlösa by /Se Stormyran ägo- o. betsmark Ältan gd  
Karlösa by /Se Ströjan sjö Ältan gård  
Karlösa by /Se Ströjan sjö /Se Ältan gård  
Komötet torp Ströjan sjö /Se Ältan bebyggelse  
Komötet rivet torp /Se Ströjan sjö Ältan ödetorp  
*Lillgården Saknas Ströjan sjö /Se Älvdalen torp  
Marjum gd Ströjan sjö /Se Älvdal tp  
Marjum Saknas Strömsholmen holme Älvsjö lht  
Marjum Saknas /Se Strömyren ägo- o. betesmark Älvsjö torp  
Norrmarjum och Södermarjum byar Svaneskär skär Ängsbacken, se Viksholm Saknas  
Norrmarjum och Södermarjum byar Svaneskär ö Ängshyddan lgh  
Norrmarjum by Svanskärsudden udde Ängshyddan lht  
Norrmarjum by Svartbäcksholmen holme Örsudden lgh  
Norrmarjum el. Södermarjum byar Svartbäcksviken vik Örsudden tp  
Norrmarjum el. Södermarjum byar Svartkärret ägo- o. betesmark Österbol hmd  
Södermarjum by Södergärdet ägomark Östergården gård  
Marjum gd /Se Södersjön, se Östersjön sjö /Se Östergården gård  
Marjum, se Norrmarjum och Södermarjum byar Södervreten betesmark    
Marjum gd:ar /Se Söderängen terräng    
Norrmarjum by /Se Tallholmen holme    
Marjum Saknas /Se *ti..b.d.. sten    
Marjume by /Se Timmermyren, Nedre ägo- o. betesmark    
Marjume, se Norrmarjum o. Södermarjum byar /Se Timmermyren, Övre ägo- o. betesmark    
Norrmarjum o. Södermarjum byar /Se Torkan sjö    
Norrmarjum by /Se Torkan sjö /Se    
Marjum, Norra o. Södra byar /Se Torkan sjö    
Norrmarjum by /Se Torkan sjö /Se    
Norrmarjum by /Se Torkan sjö /Se    
Norrmarjum, se Marjum byar Torkan sjö /Se    
Marjum, Norr-, Söder- byar /Se Torkan sjö /Se    
Södermarjum by /Se Torkan sjö /Se    
Södermarjum by /Se Tornvreten betesmark    
Södermarjum, se Marjum byar Torparängen terräng    
Södermarjum by /Se Torpängen ägo- o. betesmark    
Södermarjum by /Se Trampet åker /Se    
Marjum, Söder- byar /Se Tranviken vik    
Marjum, Södra Saknas /Se Trehörningen, se Hörnan sjö    
Norrby by Trindkärret betesmark    
Norrby by *Utgrund Saknas    
Norrby by Uvberget berg    
Norrby by Valängen ägomark    
Norrby by Vågsjön sjö    
Norrby by Vågsjön sjö    
Norrby by Vågsjön sjö    
Norrby by Vågsjön sjö /Se    
Norrby by /Se Vågsjön sjö    
Norrby by /Se Vågsjön triangelpunkt    
Norrby by /Se Vågsjön sjö /Se    
Norrby by /Se Västerkärret ägomark    
Norrby Saknas /Se Västerkärret ägomark    
Nyby by *Västersjön sjö /Se    
Odenslund by Västerängen terräng    
Odenslund by Västängen ägomark    
Odenslund by Ytterholmen holme    
Odenslund by Åskärret ägo- o. betesmark    
Odenslund by Ältan, se Ältsjön sjö    
Odenslund gd Ältsjön sjö    
Odenslund gd Ältsjön sjö    
Odenslund Saknas /Se Ältsjön sjö /Se    
Risslingby by Ältsjön sjö    
Risslingby by Ältsjön sjö /Se    
Risslingby by Älvdalen ägomark    
Risslingby by *Ögsjön sjö /Se    
Risslingby by Örsudden udde    
Risslingby by Österengz vjken, se Östängsviken vik    
Risslingby by Österrudan betesmark    
Risslingby by ?Östersjön sjö    
Risslingby by ?Östersjön sjö    
Risslingby by Östersjön sjö /Se    
Risslingby by Östersjön sjö    
Risslingby by Östängen ägomark    
Risslingby by Östängsviken vik    
Risslingby by Östängsviken vik    
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby by      
Risslingby Saknas /Se      
Risslingby by /Se      
Rislingby by /Se      
Risslingby by /Se      
Risslingby by /Se      
Risslingby by /Se      
Risslingeby gård /Se      
Råda by      
Råda by      
Råda byar      
Råda, Södra by      
Råda by      
Råda, Norra o. Södra byar      
Råda, Södra by      
Råda, Södra by      
Råda by      
Råda, Norra o. Södra byar /Se      
Råtorpet torp      
Röda. Södra, se Råda, Södra by      
Sandtorpet f.d. torp      
Saxgrytet torp      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Sebende by      
Skarberga gård      
Skarberga gård      
Skarpberga fd. gd      
Skarberga gd      
Skarberga gd      
Skarberga Saknas /Se      
Skarpenberg, se Skarberga gd      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö by      
Sonö gd      
Sonö by      
Spånga torp      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stabby by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by /Se      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta hg      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
?Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta gd      
Stensta gd      
Stensta gd      
?Stensta gd      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta gd      
Stensta säteri      
Stensta hg      
Stensta gd      
Stensta by      
Stensta gd      
Stensta säteri      
?Stensta by      
Stensta hg      
Stensta säteri      
Stensta säteri      
?Stensta hg      
Stensta hg      
Stensta hg      
Stensta hg /Se      
Stensta hg /Se      
Stensta gd /Se      
Stensta Saknas /Se      
?Stensta by /Se      
Stensta gård /Se      
Stensta by /Se      
Stensta gd /Se      
Stensta Saknas /Se      
»stenstadhom» = Stensta? gd      
Stentorpet f.d. torp?      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Strödja by /Se      
Ströjan Saknas /Se      
Södermarjum och Norrmarjum byar      
Södermarjum och Norrmarjum byar      
Södermarjum by /Se      
Tranvik torp      
?Tuna by      
Vetinge, se Åby by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik gd      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Värn tp /Se      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby f.d. by      
Väsby by      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Västfalstorp f.d. torp?      
Vätinge by      
*Vätinge försv. gd      
Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge f.d. by      
Vätinge förr beb. /Se      
Vätinge försv. bebyggelse /Se      
*Vätinge f.d. bebyggelse /Se      
Åby by      
Åby (förr Vätinge)? by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Åby by      
Åby by /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby hg      
Åby by /Se      
Åby gård /Se      
Ältan gd /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.