ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Börstils socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 449 Naturnamn : 1662 Bebyggelsenamn : 513 Naturnamn : 1737
Börstil sn *Abelundsör f.d. skär, nu terräng Saknas Saknas Saknas Saknas
Börstil sn Abrahamsvret ägomark Börstil sn Abborsveden notvarp
Börstil sn Ahlneöhn, se Alnön ö Börstil sn Abrahamsvreten vret
Börstil socken Ahlneöhn, se Alnön ö Börstil sn /Se Albrinkarna odlingar
Börstil sn Ahlörane, se Inner-Alören f.d. skär Börstil sn Allemanskan odling
Börstil sn Almträdshällen klippa Börstils börstbindare inbyggarbeteckning Almanackan gärde
Börstil sn Almön, se Alnön ö Börstils vargar inbyggarbeteckning Almensvärkarn odling
Börstil sn Alnö ö Börstils vargar inbyggarbeteckning Almsvärkarn, Lill- odling
Börstil sn Alnön ö Börstils vargar inbyggarbeteckning Almsvärkarn, Stor- odling
Börstil sn Alnön ö Börstils vargar inbyggarbeteckning Almträdshällen ö
Börstil sn Alnön ö Alnäset bebyggelse Alnöhällen ö
Börstil sn Alnön ö Alnön hemman Alnön ö
Börstil sn Alnön ö Alnöskär lht Alnösten skär
Börstil sn Alnön ö Andersäng hemman Alnösten ö
Börstil sn Alnön ö Annedal lht Alnöviken vik
Börstil sn Alnön ö Annelund lht Altögarna odlingar
Börstil sn /Se Alnön ö Annelund lht Alören ö
Börstil sn Alnön ö Askön lht Alörn f.d. ö
Börstil sn alnö klubbarna, se Jungfruören, Hagören m.fl. skär Aspbacken lht Alören Saknas
Börstil sn Alnöklubbarna, se Högkullen, Jungfruören m.fl. holmar Aspdal lht Alörn ö
Börstil sn Alnösten klippa Aspgården hemman Alörn f.d ö
Börstil sn Alnöträsket träsk Asplund hmd Alörn ö
Börstil sn Alnöviken vik Asplund lht Alörn f.d. ö
Börstil sn Alskaten terräng Aspö by Alörn, Inner- ö
Börstil sn *Alören f.d. skär, nu terräng Aspö, Lill- del av by Alörn, Lill- ö
Börstil sn Alören halvö Assjö by Alörssundet sund
Börstil sn Alören skär Backen lht Alörsudden notvarp
Börstil förr skeppslag Alören näs Backgårdarna hemman Alörsviken vik
Börstil sn Alören halvö Backgårdarna hemman Andersdal odling
?Börstil sn Alören, Lill- skär Backgårdarna lägenheter Andersäng odling
Börstil sn Anders-Jansskäret skär Backgården hemman Andersörarna öar
Börstil sn Andersörarna skär Balsarn, [Stor-] lht Andersörshällorna öar
Börstil sn Andrersörarna skär Barkö by Ankarudden udde
Börstil sn Andersörshällorna klippor Barköbro lht Ankarviken vik
Börstil sn *Annö krokar del av Olandsån Beateberg lht Apelbacken terräng
Börstil sn *Asplunsörarna f.d. skär, num. uppodlad mark Berglund lht Apelåkrarna åkrar
Börstil sn *Arnödraget Saknas Betania lht Askholmen terräng
Börstil sn Askholmen myrholme Betlehem lht Askholmen terräng
Börstil sn Ask-Stummelören skär Björkhagen lht Askstummelörn ö
Börstil sn Askörör råmärke Björnäs by Asskåkern åker
Börstil sn Aspsiär, se Äspskärsudden f.d. skär Blåsut lht Askåkrarna åkrar
Börstil sn Aspskiär, se Äskskärsudden udde, f.d. skär Bodal hemman Askön terräng
Börstil sn Aspskär, se Äspskärsudden udde Bol hemman Aspbacken terräng
Börstil sn Assi Siön, se Assjösjön sjö Bolka by Aspdal odling
Börstil sn Assi siön, se Assjösjön sjö Bolka bebyggelse Assjön sjö
Börstil sn Assi Siön, se Assjösjön sjö Bolkön hemman Assjösjön sjö
Börstil sn Assi Siön, se Assjösjön sjö Bolkörn hmd Backahagen hage
Börstil sn Assjön sjö Boruddu hemman Backen terräng
Börstil sn Assjön sjö Briggden, se 6 Bolka Saknas Backängarna odling
Börstil sn Assjösjön sjö Brobäck lht Badskäret f.d. ö
Börstil sn Assjösjön sjö Brolund lht Badskärsströmmen sund
Börstil sn Assjösjön sjö Bromossen lht Badskärsviken vik
Börstil sn Assjösjön sjö Brostugan lht Bagargrundet ö
Börstil sn Assjösjön f.d. sjö Broängen lht Bakgärdet gärde
Börstil sn Assjösjön sjö Brudgrind lhter Bakängen odling
Börstil sn asta siär, Haltenskär f.d. skär Brudkläppen lht Balsarhällen ö
Börstil sn Astaskär, se Haltenskär f.d. skär, nu udde Brunnsvik hmd Balsarn odling
Börstil sn Backängarna ägomark Brännan lht Balsaren ö(ar) /Se
Börstil sn Badskäret ägomark Brötena hemman Balsarn, Lill- ö
Börstil sn b..dörarna, se Bredörarna skär Buskarna hemman Balsarn, Stor- ö
Börstil sn Balsaren, Lill- skär Byavik lht Balsarvinglet ö
Börstil sn Balsaren, Stor- ö Bystaden hmd Balsarörn ö
Börstil sn Balsarhällen klippa Byvreten lht Banken notvarp
Börstil f. eget skeppslag, nu socken Balsarströmmen, Yttre- sund Börstil bebyggelse Bastuudden udde
Börstil sn Balsarören skär Börstilsby by Bastuudden udde
Börstil sn balsen, se Stor-Balsaren skär Börstils Nya Begravningsplats Saknas Bastuviken vik
Börstil sn *Balsörarna skär Charlottendal hmd Benvärk terräng
Börstil sn Bastuvreten ägomark Djuphaga lht Benvärksskogen skog
Börstil sn Bergskär holme Djupmyren lht Berghamnsvikarna vikar
Börstela Saknas Bergskäret skär Draknäs by Bergskär, se Hovön ö
Börstil sn Bergskäret skär Drängsö torp Bergskär ö
Börstil sn Bergskäret skär Duderö bebyggelse Bergskäret ö
Börstil sn Bergskäret holme Duderö by Bernhardshällen ö
Börstil sn Bergskäret skär Duderö, Lill- del av by Bertilskärsmossen odling
Börstil sn Betsiar, se Bergskäret holme Duderö, Stor- del av by Betlehemsvreten vret
Börstil sn Betsiär, se Bergskäret skär Ed traktnamn Betskäret ö
Börstil sn Betskär, se Fälön f.d. skär Ed by Betskärsudden udde
Börstil sn *Betskär holme Edshammar kvarn Billsgärdet gärde
Börstil sn *Betsskär del av ö Ekevret lht Björkaräng äng
Börstil sn /Se Betskäret skär Elfvisjö by Björkgrundet holme
Börstil sn /Se Bettskär, se Hammarsängen udde, f.d. ö Elinsborg lht Björkgrundet ö
Börstil sn /Se Biörcktögen, Tögen ö Elinslund lht Björkgrundsörn ö
Börstil sn /Se Biörck Tögen, se Tögen del av ö, f.d. ö Elvisjö by Björkholmarna odlingar
Börstil sn (och där belägen by) /Se Biörcktögen, se Tögen ö Enholmen lht Björkholmen notvarp
Börstil sn /Se Biörk Tegen, se Tören ö Enkullen lht Björktögen, se Tögen ö
Börstil by o. sn /Se Biörktegen, se Tören ö Eriksborg lht Björktögen ö
Börstil sn /Se Biörk Tögen, se Tögen ö Erikslund lht Björnholma terräng
Börstil sn /Se Biörktögen, se Tögen ö Ersholmen hemman Björnholms träsk sjö
Börstil sn /Se Biörktöge, se Tögen ö Evalund lht Björnvik odling
Börstil sn /Se Biörktögs Sundet, se Östersundet sund Fagervik hmd Björnäsviken vik
Börstil sn /Se Biörkören, se Gropören skär Fingarström lht Blåberget berg
Börstils kyrka Saknas /Se Björkgrund ö Fiskartorpet lht Blåbergsviken vik
Börstils prästgd Saknas /Se Björkgrundet skär Flyan lht Blåbärsmyren odling
Aspö by Björkgrundet skär Flybo lht Blötan notvarp
Aspö by Björkgrundet ö Flygbo lht Blötmossen odling
Aspö by Björkholmen näs Fogelsången lht Bockskäret f.d. ö
Aspö by /Se Björktögen ö Framtiden lht Bodabackarna terräng
Assjö by Björkören näs Frebbenholm(en) lht Bodalmsbacken terräng
Assjö by Björnäsviken vik Fridhem lht Bodalmsträsket f.d. sjö
Assjö by Björnäsviken vik Fridhem lht Bodasundet sund
Assjö by Blockören, se Bolkören terräng Frövret lht Bodaviken vik
Barkö by Blötmossen mosse Fågelsången lht Bodviken vik
Barkö by Blötudden udde Fälön by Bodviken vik
Barkö by *Bodalmosjön sankmark Färgård gård /Se Bodviksströmmen sund
Barkö by ?Bodasundet sund Färgärde hemman Bodvreten vret
Barkö by Bodasundet sund Gammelbyn, se Ed traktnamn Bolkörn f.d. ö
Barkö by Bodaudden udde Gammelbyn by Bolshus terräng
Barkö by *Bodaudden udde Glupudden lägenheter Bolsträsket f.d. sjö
Barkö by Bodaudden udde Gorrboviken lht Bolstä odling
Barkö by Bodaviken vik Granbo hemman Bomossen odling
Barkö by Bodaviken vik Grangärde hmd Bomsveden odling
Barkö Saknas /Se Bodaviken vik Granlund lht Bomörarna öar
Barkö by /Se Bodaviken vik Granlund lht Bondvreten vret
*Bedha Saknas Bodträsken terräng Granskäret hmd Bordhamn vik
Björnäs by Bodträsken träsk Grindsund lht Bornäng odling
Björnäs by Bodviken vik Grindtorp lht Borsvreten vret
Björnäs by Bodviken vik Gropgården hemman Borudduvretarna vretar
Björnäs by Bodviken vik Grosveden lht Bottengärdet gärde
Björnäs by Bodviken vik Grufskäret hmd Bottenkarlen notvarp
Boda gd Bodviken vik Gruvhagen lht Boviken vik
Boda gd Bodviken vik Gruvskäret hmd Bredgrund f.d. ö
Boda gd Bodviken vik Gråbovikarne, se 11 Sund Saknas Bredviken vik
Boda gd Bodviken vik Gråsättra lht Bredörarna öar
Bol gd Bodvikströmmen sund Gränsöudden hmd. Bredörarna f.d. öar
Bol gd Bolka-Skyan skär Gröngärdet lht Bredörn f.d. ö
Bolka by Bolkören udde Gubbörn hmd Bredörsvarpet notvarp
?Bolka by Bolkören terräng Guckelund lht Brigdberget berg
Bolka by Bolkören f.d. skär Gustafsberg lht Brobäck odling
Bolka by *Bolkörn holme (ev. småholmar) Gustavsberg lht Brommarn odling
Bolka by ?Bolsträsket f.d. sjö Gyllkroken lht Bromossen odling
Bolka by Bolsträsket terräng Gångartorp hmd Bromsen ö
Bolka by Bolsträsket träsk Gåsalund hmd Bromsen ö
Bolka by Bomsvedden terräng Gärdet hmd Bromsmossen mosse
Bolka by Bomörarna skär Hagalund hmd Broslätten odling
Borudan gd Bondgruvan gruva Hagen lht Brovreten vret
Bråbänken, se Östhammars hus förr slott /Se Bondvret ägomark Hanneberg hemman Broängen odling
Byavik lht /Se Boowijkan, se Bodviken vik Hanneberg lht Brudberget ö
Bystaden hmd /Se Boo wijken, se Bodviken vik Hansvreten lht Brudkläppan udde
Börstilsby by Boovjken, se Bodviken vik Hasvik hemman Brudskäret f.d. ö
Börstilsby by Borudduvretarna ägomark Herrgården säteri Brudängen odling
Börstilsby by Bottenkarlen vik Herrgården säteri Brudängsbälgen odling
Börstilsby by Bottenmyren myr Hillevik lht Brunnsviken vik
Börstilsby by *Branskär holme Holmen (Holmes) lht Bryebacken terräng
Börstilsby by Bredgrund myrholme Hornsvreten lht Bryorna äng
Börstilsby by Bredviken vik Hovgården hemman Brändörn ö
Börstil by Bredörarna skär Hummeldal by Brännan odling
Börstilsby by Bredörarna skär Husbacka hemman Brännholmen terräng
Draknäs by Bredörarna holme Håfgården hemman Brännruddumossen odling
Draknäs by Bredörarna skär Hällvreten lht Brännskäret f.d. ö
Draknäs by *Bredörarna holmar Häradsudden lht Brännskäret ö
Draknäs by Brensiär, se Brännskäret f.d. skär Högalund hmd Brännskäret ö
Draknäs by /Se Brensiär, se Tallören f.d. skär Högalund hmd Brännskärskubbarna öar
Draknäs by /Se Bromsen skär Högalund lht Brännskärsudden udde
Draknäs by /Se Brudberget udde Högalund lht Brännskärsvärkarn sund
?Drängsö förr torp Brudskäret f.d. skär, nu näs Högalund hmd Brännvreten vret
Drängsön (ö?), torp Brudskäret f.d. skär, num. del av fastlandet Högalund lht Brännängen odling
Drängsö torp Brudskäret näs Ingersbo lht Brännängsudden udde
Drängsö torp Bryebacken terräng Jerk-Ersgårdarna hemman Brännängsvreten vret
Drängsö lht /Se Bryorna terräng Johannesberg lht Bröte odling
Duderö by Bryorna ängsmark /Se Johannesberg lht Brötena odlingar
Duderö by Bryorna äng /Se Johannesberg lht Brötmyren odling
Duderö by Brändören, Högkullen, Högören, Jungfruören skär Johannesberg lht Bröteskälla källa
Duderö by Brändkullen, Högören, Högkullen o. Jungfruören holmar Johannesdal lht Brötesslätten odling
Duderö by Brändören, Högkullen, Jungfruören o. Högören skär Johanneslund lht Brötesängen odling
Duderö by /Se Brändören skär Johannesvik lht Brötruddu odling
Duderö by /Se Brännholmsbacken backe Jonsgruvan hmd Budvass vass
Ed by Brännskäret f.d. skär, num. del av ö Kafvarö by Bukterna vikar
Ed by Brännskär holme Kallerö, Gammel lastageplats Bunkarna odling
Ed by *Brännskäret del av ö Kalles hmd Busholmen udde
Ed by Brännskäret f.d. skär, nu del av ö Kalvsängen hmd Buskarna terräng
Ed Saknas /Se Brännskäret del av skär Kalvudden lht Buskhagen hage
Ed by /Se ?Brännskäret o. Högskäret skär Karikebol, [Lilla] lht Bygärdet gärde
Ed by /Se Brännören terräng Karlberg lht Bylsviken vik
Ed by Brännören terräng, f.d. skär Karlberg lht Bymossen odling
Ed by /Se Brännören f.d. skär, num. terräng Karlberg lht Byrriln sjö
Ed by /Se Bränsiär, se Grandskär holme Karlberg lht Bystaden odling
Ed by /Se Bränskär, se Brännskäret f.d. skär, nu del av ö Karlbom lht Bystaden odling
Ed by /Se Bursholmsrör gränsmärke Karlslund lht Bystadängen odling
Ed by /Se Busholmen ägomark Karlsvärd lht Byvreten vret
Edsbyn tingsställe /Se Buskarna terräng Karlsäng, Söderby- utjord Byxmyr odling
Edshammar kvarn Busviken vik Karön utjord Byxåkern åker
Ekegärd beb. /Se Busängen ägomark Kasen hmd Byängarna odling
Ersholmen gd Bylsviken vik Katrineberg lht Byängen odling
Fälön by Byrriln sjö Katrinelund lht Byängen odling
Färgärd beb. /Se Byrriln vattensamling /Se Katrinelund lht Byängen äng
Gamla huset, se Östhammars hus förr slott Bystaden odling /Se Kattbäck lht Byängen odling
Gammelbyn byar Bystaden odling /Se Kavarö by Byängen odling
Gammalbyn by /Se Byttsiär, se Sundskär skär Kavarö by /Se Byängen odling
Gammelbyn by /Se *Byviken f.d. vik Kavarö by /Se Byängen odling
Gammelbyn by /Se *Byviken f.d. vik Kavaröbro bebyggelse Byängen odling
Gammelbyn by /Se Byängsmossen ägomark Kavrebro bebyggelse Byängsgärdet gärde
Gammelbyn gård Bålkören, se Bolkören f.d. skär Klexan, Söderby- utjord Byängsmossen odling
Grangärd beb. /Se *Bålsviken f.d. vik Klintbol hemman Byängsmossen odling
Gångaretorp Saknas /Se Båtnyckeln skär Klykskär hmd Bålvretarna vretar
-gärd eled i bebn /Se Båtsmansfjärden sjö Klyxen bebyggelse Båtsmansfjärden sund
Gärden gd /Se Båtsmansskäret halvö Knäppensgärde bebyggelse Båtsmansskäret ö
Helga kors gille förr gille Båtzwijkan och werka, se Sjöbodviken vik Knöshagen lht Bönmaren sjö
Hummeldal gd Bärsmarsholmen, se Länsöholmen holme Kohaget lht Börsnyckeludden udde
Hummeldal by Bönmaren sjö /Se Kolbotten hmd Charlotta ö
Husbacka gård /Se Börstel Siön, se Markasjön sjö Kolskär lht Danskarmyren odling
Husbacka gd:ar /Se Börstelsiön, se Markasjön sjö Kristineberg lht Daskarhällen ö
Husbacka gd /Se Bärstils Kyrksjö, se Markasjön sjö /Se Kristineholm lht Daskarn, Lill- ö
Häradsudden torp *Börstilssjön sjö Kråkenskog lht Daskarn, Stor- ö
Kallerö lastageplats *Börstilssjön, se Markasjön sjö /Se Kråknäs hmd Stora Dasken ö
Kallerö torp o. ö *Dalskär f.d udde, nu terräng Kulla by Degermossen odling
Kallerö kvarnar, se Kallriga kvarnar Saknas /Se *Dalskär f.d. udde, num. terräng o. uppodlad mark Kulla, Snesslinge bebyggelse *Degermossen odling
Kallriga kvarnar Saknas /Se *Dalskäret terräng Kungensskär hmd Diksruddu odling
Kanikebol gd /Se Dansarberg terräng Kungensskär gård? Djuparn notvarp
Kavarö by Daskaren, Lill- skär Kvarnberget lht Djupdal terräng
Kavarö by Daskaren, Stor skär Kyrkledet lht Djuphaga ö
Kavarö by Daskarna skär Kyrkogården bebyggelse Djuphaga ö
Kavarö by /Se Degermossen mosse Kyrkoherdebostället kyrkoh.bost. Djuphagen ö
Kavarö by /Se Diuphögen, se Djuphaga ö Kålskär lht Djuphagsfjärden fjärd
Kulla by diurhogen, se Djuphaga skär Kålsängen hmd Djuphagsundet sund
Kulla by diorhogoren, se Långörarna skär Käringön hemmansdelar Djuphällan odling
Kulla gd Diurhögen, se Djuphaga skär Käringön, Stora utj. Djuphällssjön sjö
Kulla by Diurholm, se Djuphaga holme Stora Käringön utj. Djupmyren odling
Kulla Saknas /Se Djuphaga ö Kärret hmd Djupmyrskogen skog
Kulla Saknas /Se Djuphaga skär Köpmansvreten lht Djupmyrvarpet notvarp
Kulla Saknas /Se ?Djuphaga skär Laddurtorp lht Djupmyrvretarna vretar
Kulla by /Se Djuphaga holme Laduskär lägenheter Djuprönningen odling
Kulla gd /Se Djuphaga skär Laduvreten lht Djupsundet sund
Kulla, se Sneslingekulla gd Djuphagen holme Lagerlund lht Djupviken vik
Laskäret torp Djuphagsfjärden fjärd Ladskäret lht Djupviken vik
?Ledsundet lht Djuphagssundet sund Ledsundet lht Djupviken vik
Långalma by Djupsundet sund Lesun lht Draknässjön sjö
Långalma by Djupsundet sund Lilläng lht Djävlar anamma ö
Långalma by Djupäng ägomark Lillängen lht Dundergärdet gärde
Långalma by *Djurhagen holme Lindersvik lht Duvlandet odling
Långalma by Dragvjken, se Stordragsfjärden vik Lorensberg hmd Duvängen odling
Långalma by *Drängsö utjord ägomark Lotsholmen hemman Dyan, Lill- odling
Länsö hg ?Dyngeraderna skär Lugnet utjord Dyan, Stor- odling
Länsö säteri /Se Dyngeraderna skär Lugnet hmd Dyngraderna skär
Meklingen, se Vecklinge utjord Eenkullen, se Enkullen f.d. ö Lugnet lht Dyngraderna (Dyngraden) ögrupp
Moen gd Engsholmen, se Ängsholmen förr holme, nu udde Lugnet, [Kulla-] lht Dåsgärdet gärde
Mälby by Lille Engsholmen, se Långören del av Fälön Lurbo lht Dåsängen odling
Mälby by Engärden ägomark Långalma by Egalma odling
Mälby by Enholmen, se Enkullen del av ö, f.d. skär Långgärde hmd Ekegärdet gärde
Mälby by Enholmen halvö Långängen lht Eknäsudden udde
Mälby by Enholmssundet terräng Länsö säteri Eknäsvreten vret
Mälby by Enkalören, se Inner-Alören del av ö, f.d. skär Löfsveden hemman Eldberget berg
Mälby by Enkullen f.d. skär, nu del av ö Lönnholmen hemman Engelska brunnen sjö
Mälby by Enkullen del av ö, f.d. skär Lösholmen hemman Engärdet gärde
Mälby by Enkullen del av ö Lösholmen gd /Se Enholmen ö
Mälby by /Se Enkullen näs, förr holme Lövnäs hemman Enholmssundet sund
Mällby Saknas /Se *Enkullören f.d. skär Lövsveden hemman Enholmsviken vik
Mällby Saknas /Se Eriksholmen f.d. ö Mamrelund lht Enkullen f.d. ö
Mällby Saknas /Se Ersholmen f.d. skär Maren lht Enkullströmmen sund
Mällby Saknas /Se Ersholmen del av ö, f.d. ö Marieberg lht Enkullviken vik
Nolsterby by Ersholmen del av ö Marieberg lht Ensida berget berg
Nolsterby by Ersholmen ö Marieberg lht Erik Ers-vreten vret
Nolsterby by Ersholmen del av ö Marieberg lht Ersholmen f.d. ö
Nolsterby by Ersholmen del av ö Mariedal lht Ersholmshällan skär
Nolsterby by Ersholmen ö Mariefred lht Ersholmshällan ö
Nolsterby by Ersholmen f.d. ö, num. udde Marieholm lht Ersholmsmaren f.d. sjö
Nolsterby by Esholmen, se Ersholmen ö Marielund lht Ersholmsströmmen sund
Nolsterby by Esholmen, se Ersholmen f.d. ö Marielund lht Ersholmsängen odling
Nolsterby by espskiär, se Äspskärsudden udde Marielund hmd Eskilsfjärd, Inner- vik
Nolsterby by *Estersfjärden ägomark Marielund lht Eskilsfjärd, Ytter- vik
Nolsterby Saknas Estholmen, se Ersholmen ö Matts-Olsgårdarna hemman Fallersanden vik
Nolsterby by /Se Fallet ägomark Mellangården bebyggelse Fallet terräng
Nolsterby by /Se Fallmyren ägomark Minasdal lht Fallmyren odling
Nordangärd gd /Se Famntorn skär Mogården hemman Fallskaten udde
Norrskedika by *Farnörn holme Mon bebyggelse Fallskatplöjningen odling
Norr-Skedika by *Faseholmen holme Mon hemman Famtorn ö
Norr-Skedika by *Faxholmen f.d. holme Motorpet hemman Fastershägnaden odling
Norr-Skedika by Feetfiäni, se Verkarna f.d. sjö, nu sankmark Mossamyren hemman Fetskäret ö
Norr-Skedika by feetsiär, se Fetskär f.d. skär Mosselund lht Fetskärsudden udde
Norr-Skedika by Fetskär f.d. skär, nu udde Mossen lht Fingarström dike
Norrskedika by Fetskär f.d. skär, num. udde Myren lht Fiskarn Saknas
Norrskedika by Fetskär näs Myren lht Fiskan ö
Norrskedika by fettfi...deträsket f.d. vik, numer terräng Myrtorp hemman Fisklösan notvarp
Norrskedika by Fijholmen, se Fäholmen f.d. skär, nu udde Myrudden lht Fiskruddu odling
Norrskedika by Fiskelöseviken vik Mälby bebyggelse Fiskskäret notvarp
Norrskedika by /Se Fisklösa vik Mälby by Fittjan odling
Norrskedika by /Se Fittjan ägomark Mörkrebacken lägenheter Fjälläng odling
Norrskedika by /Se Fittjan naturnamn /Se Nackudden lht Flack odling
Norrskedika by /Se Fittjan odling /Se Nedergårdarna del av by Flackskogen skog
Norrskedicka by /Se fjholmen, se Fäholmen f.d. holme Nedergården utjord Flanket odling
Norrskedika by /Se Fjärdkarlen skär Nolsterby by Flatskär odling
Norrskedika by /Se Flack ägomark Nordangärde hemman Flintskallen ö
Norrskedicka by /Se Flackskogen skog Nordansjö lht Flottan sund
Nuttö by /Se *Flatskär f.d. skär, nu terräng Nordgärde hemman Flottbron bro
Nyttö, se Ytternuttö och Övernuttö byar *Flatträsk f.d. vik, nu terräng Norrbacken hemman Fluksruddu odling
Nuttö, se Över- och Ytternuttö byar fleskegrundet, se Flässjegrund skär Norrbyn del av by Fluttu udde
Nötie, se Ytternuttö och Övernuttö byar Flintskallen skär Norrgården hemman Fluttu terräng
Raggarö by Fluttu f.d. skär Norrgården hemman Fluttusjön sjö
Raggarön by Fluttu f.d. vik o. insjö, num. myrmark Norrgården hemman Fluttuöarna öar
Raggarö by Fluttu f.d. skär, num. udde Norrgården lht Fly odling
Rosenberg hl Fluttu sankmark Norrhagen hmd Fly odling
*Sandaboda Saknas Fluttu näs Norrmyren lht Fly odling
Sigmundaø by och f.d. ö /Se Fluttu öar myrholmar Norrmyren lht Fly odling
Sigmundaø f.d. ö och by /Se flutun, se Fluttu f.d. vik o. insjö Norrskedika bebyggelse Flyan odling
Simundö by Flyan ägomark Norrstrand hmd Flyorna odling
Simundö by Fläsjegrund holme Norrtomten lht Flässjegrund skär
Simundö by Fläskegrund, se Fjässjegrund skär Notörn lht Fläsjegrund ö
Simundö by Fläskgrund holme Nuttö lhter Fläskgrund ö
?Simundö by Fläskgrundh, se Flässjegrundet skär Nuttö, Ytter- by Fläskgrundet ö
Simundö by Fläskgrund skär /Se Nuttö, Över- by Fogbröte odling
Simundö by Fläskgrund, se Flässjegrundet skär Nybröte lht Fogsjön f.d. sjö
Simundö by fläskgrundet, se Flässjegrundet skär Nybygd lht Framgärdet gärde
Simundö by Flässjegrund skär Nyhem hmd Framslätten odling
Simundö by Flässjegrund skär Nysveden lht Frebbenholm(en) ö
Simundö by /Se Flässjegrund grund Nytorp lht Friskäret ö
Simundö by /Se Flässjegrundet skär Nyäng hmd Frömossen odling
Simundö Saknas /Se Flässjegrundet skär Näfsellöt hmd. Frönet odling
Skedika by Flässjegrundet skär Näsen hmd. Frönsäng odling
Skedicka by Flässjegrundet skär Nässellöt hmd. Frönsängsgärdet gärde
Skedika by /Se *Fnäck-kär ö Ol-Ersbro lht Frövreten vret
Skedika, Norr- by /Se *Fogelfierden fjärd Ol-Larsbro lht Funtesörn ö
Skogsängen beb. /Se Frebbenholmen holme Ormbacken lht Furnäset udde
Slätö gd Frebbenholmen holme Oskarslund lht Furnäsviken vik
?Slätö gd o. ö Frebbenholmen holme Ovanbyn del av by Furuskär holme
Slätön gd Frebbenholmen holme Oxelhagas hemman Furuskär(et) ö
Slätö gd /Se Frebbenholmen holme Per-Ers hemman Furuskärshällen ö
Snesslinge by frebinholmen, se Frebbenholmen holme Per-Jans-vreten lht Fyrskäret ö
Snesslinge by Friskäret holme Pervret lht Fåfängan odling
Snesslinge by Friskäret halvö Petterslund lht Fårberget berg
Snesslinge by fruholmen, se Olasskär skär Pettersvik lht Fårbergssundet sund
Snesslinge by fräben holm, se Frebbenholmen holme Pipörn lht Fårbäcken odling
Snesslinge by Fröhol, se Olasskär skär På gärdet hemman Fårgärdet terräng
Snesslinge by *Furunässkatan udde Raggarön by Fårhagen hage
Snesslinge by Furunäsviken vik Roparörn lht Fårörarna f.d. öar
Snesslinge by *Furuskaten f.d. udde Rosenlund lht Fårörn ö
Snesslinge by Furuskär holme Rovängen lht Fäfödan äng
Sneslinge by Furuskär ö *Rovön lht Fäholmen f.d. ö
Snesslinge förr säteri, nu by /Se Furuören, se Klubben skär Ruddelund lht Fälön ö
Snesslingeberg säteri furören, se Klubben skär Ruddu hemman Fälösnäckan skär
Snesslinge by /Se Fårruddun ägomark Ryan hmd Fälöström sund
Sneslinge by fårvjken, se Mörtvarpet vik Rännilen lht Fälösundet sund
Snesslinge by /Se Fåröhällen skär m. fyr Rönningen hmd Fämossen odling
Snesslinge by /Se Fägårdsfjärden fjärd Rörvik lht Färgärde odling
Snesslinge by /Se fählön, se Fälön ö Sandbol lht Färgärde odling
Snesslinge by /Se Fäholmen f.d. skär, nu udde Sandgropen lht Färgärdsviken vik
Snesslingeberg hg /Se Fäholmen udde, f.d. ö Sandgropen lht Föret äng
Snesslingekulla gd Fäholmen f.d. holme, num. terräng Sandgruvan lht Fösarmossen äng
Ineslingekulla gd Fäholmen näs Sandvik hemman Gallsvreten vret
Stenalma gd /Se Fälön ö Sandvik lht Gammelbackarna odlingar
Stenskär torp Fälön ö Sandvreten hemman Gammelgården odling
Stenskäret torp Fälön ö Simundö traktmamn Gammelhus ruin
Sund by Fälön ö Simundö f d båtsmarnstorp, se Simundö traktnamn Gammelhägnaden odling
Sund by Fälön ö Simundö by Gammelhästen ö
Sund by Fälön ö Silsund lht Gammelhästvikarna vikar
Sund by ?Fälö-Snäckan ö Sjödal lht Gammelmyren odling
Sund by Fälö-Snäckan o. Slätö- Snäckan skär *Sjödal hmd Gammelstaken notvarp
Sund by Fälösnäckan holme Sjödal lht Gammeludden udde
Sund by /Se Fälö-Snäckan skär Sjödal lht Gammelängen odling
Sund by /Se Fälöströmmen sund Sjödalsvreten lht Gaveln notvarp
Sund Saknas /Se Fälösundet, se *Konungsfjärden fjärd Sjögården hemman Getberget notvarp
Sundö, se Simundö by Fälösundet sund Sjöhagen lht Getpinan ö
Svartnö by Fälösundet sund Sjöhägnaden lht Getruddu odling
Svartnö by Fälösundet sund Sjölund hmd Gettegarna odlingar
Svartnö by Färdiggrynnan grund Sjöruddu hemman Glo sjö
Svartnö by Färgärdsviken vik Sjötorp lht Glo odling
Svartnö by Föret ägomark Skansholmen lht Glo vik
Svartnö by Föret område /Se Skarphägnaden lht Glupen terräng
Svartnö by Gammelgrynnan del av skär Skarpruddu hemman Glupudden udde
Svartnö by Gammelgärd ägomark Skarpslätt hmd. Godag, Stor- odling
Svartnö by /Se Gammelhagen ägomark Skaten, Kavarö- hemman Gorrbovikarna vikar
*Särkvik f. utjord Gammelhägnaden ägomark Skatudden lht Gorrboviken vik
?Söderby by Gammelodlingen ägomark Skedicka, se 1-10 Norrskedika Saknas Granfjärd fjärd
Söderby by Gammelån å Skeppersvreten lht Grangärde gärde
?Söderby by Gammelån å Skian hemman Grangärdet gärde
Söderby by Gammelån å Skinnäs lht Granmossarna odlingar
Söderby by Gammelängen ägomark Skogsborg lhter Granmossen odling
Söderby by gerssundet, se Järsösundet sund Skogsängen lht Granskäret f.d. ö
Söderby by Gerssöfierderne, se Järsöfjärden fjärd Skrattberget lht Granskäret f.d. ö
Söderby förr säteri, nu by /Se Gerssöfiälen, se Järsöfjärden fjärd Skräddartomten lht Granskäret ö
Söderby hg /Se Gerssö fiälen, se Järsöfjärden vik Skållbo hemman Granuddarna uddar
Söderby hg /Se *Gersö ängsholme /Se Skällnäs lht Granuddarna uddar
Söderby by /Se Getpinan skär Skönvik hmd Granörn ö
Söderby kvarn Saknas Gjusgrund f.d. vik, nu insjö Slitegaveln lht Granörn ö
Södergärden gdr /Se Gjusgrund f.d. vik, num insjö Slätön hemman Gravstenarna terräng
Söderön del av sn Gjusgrund sjö Smedjehagen hmd Gravstensudden udde
Söderön del av sn /Se Gluffukärr kärr Smedstorp lht Grepen fjärd
Torslund gd /Se Glupudden udde Smedstorp hemman Grodan odling
Tuskö by Glupudden udde Snesslinge bebyggelse Gropörn ö
Tuskö by Glupudden udde Snesslinge by Grosveden odling
Tuskö by Granatberget f.d. gruva /Se Snesslinge by /Se Grundet ö
Tuskö by *Granatberget berg /Se Snesslingeberg säteri Grundet ö
Tuskö by Granfjärd fjärd Snuggsund hmd Grundet ö
Tuskö by GranSkiär, se Gränskäret udde Snäcksund lht Grundskäret ö
Tuskö by Granskär holme *Snäckvik lht Gruvhagaträsket kärr
Tuskö by Granskär udde Sofielund lht Gruvhagen odling
Tuskö by Granskär skär Solgrens hmd Gruvskäret f.d. ö
Uppsocknen del av sn /Se granskär, se Gränskäret f.d. skär, nu udde Solled hmd Gruvvarpet notvarp
?Uppskedika by Granskär, se Gränskäret ö ?Stackholmarna lht Grynörn f.d. ö
Valsvik torp och vik ?Granören skär Stacktegabacken lht Grytörn f.d. ö
Vecklinge utjord Granören skär Stenalma hemman Grytörsvarpet notvarp
Vecken lht /Se *Grindörane f.d. skär, nu terräng Stenbacken lht Gråsättra odling
Vecklinge by /Se *Grindörarna f.d. skär Stenbron lht Gråtarna odling
Vecklinge by /Se Gropören skär Stenskär torp Gränsöfjärden vik
Verkarne gårdar /Se Gropören skär Stentorp hmd Gränsön f.d. ö
Verkane (Värkarna) gdr /Se grundflutun, se Fluttu f.d. skär Stockholmen lht Gränsöudden udde
?Ytterby by ?Grundskäret, Norrskäret o. Tolvörsgrundet skär Stockholmarna lht Grässkäret ö
Ytterby by ?Grundskäret skär Stordrag hemman Gräsörarna öar
Ytterby Saknas /Se *Grundören terräng, f.d. skär Storkors lht Gräsörn, Lill- ö
Ytternuttö el. Övernuttö byar grunflutun, se Fluttu f.d. skär Storsveden lht Gräsörn, Stor- ö
Nuttö, Ytter- o. Över- byar *Grundskären f.d. skär Storvreten lht Gröngärdet gärde
Nuttö, Ytter- o. Över- byar Gruvbacken backe Storängen lht Gröten odling
Ytter- och Övernuttö byar Gruvhagaträsket träsk Strand lhter Gubban notvarp
Ytter- och Övernuttö byar ?Gruvskäret o. Ratan udde resp. skär Stryebacken lht Gubbasmossen mosse
Ytter- o Övernuttö byar Grytören udde Strömbacka lht Gubbruddu odling
Ytter- o. Övernuttö byar Gråsätra gruva gruva Strömmen hmd Gubbudden udde
Ytter- o. Övernuttö byar Gråsättra ägomark Strömmen lht Gubbörn f.d. ö
Ytter- o. Övernuttö byar Gråtarna ägomark Strömsberg hmd Guldmossen mosse
Ytter- o. Övernuttö byar Gränmossarna ägomark Strömsholm lht Gullmersekullen berg
Ytter- o. Övernuttö byar *Gränskär holme Strömsvik hmd Gullmersörn udde
Ytter- och Övernuttö byar *Gränskär skär Strömsäng hemman Gullpryl odling
Ytternuttö by Gränskär, se Björkgrundet skär Sund bebyggelse Gulängen odling
Ytternuttö och Övernuttö byar Gränskäret f.d. skär, nu udde Sund by Gummeruddu odling
Ytternuttö by /Se Gränskäret ö Sundsveden hmd Gumsudden udde
Ytternuttö by /Se Gränskäret udde Sundsäng hemman Guvikarna terräng
Ytternuttö by /Se Gränskäret f.d. ö, num. halvö Sundsäng(en) hmd Guvikssjön sjö
Ytternuttö by /Se Gränskäret halvö Sunnansjö lht Gårdsfladen f.d. sjö
Ytternuttö by /Se Gränskäret halvö Svartbacken lht Gåsarn odling
Yttersby by Gränskärsströmmen sund Svartmarken lht Gåshäll odling
Yttersby by Gränsöfjärden o. Gränsöviken vikar Svartnö by Gåsmossen mosse
?Yttersby by Gränsöfjärden fjärd Sveden lhter Gåsörn f.d. ö
Yttersby by Gränsön terräng, f.d. skär Svedjelund lht Gåsörsudden udde
Yttersby by Gränsön terräng Svensäng lht Gärdet odling
Yttersby by Gränsöudden f.d. udde, num. terräng o. uppodlad mark Svielund lht Gärdsudden udde
Yttersby by Grönsöudden udde Sånghus lht Gärdsudden udde
Yttersby by Gränsöviken o. Gränsöfjärden vikar Söderby bebyggelse Gärdsviken vik
Yttersby Saknas Gränsöviken vik Söderby bebyggelse Gärdsören skär
Yttersby by /Se *Gränören holme Söderby by Gärdsörn ö
Åkergärden beb. /Se *Gränören skär Söderbybyn bebyggelse Gästgivaren vret
Älvvidsjö by Gräsoren, se Gränsön terräng, f.d. skär Södergården hemman Hackvreten vret
Älvisjö by Grässkäret skär Södergården hemman Hagen hage
Östhammar by Gräsörarna skär Södergården bebyggelse Hageruddu odling
Östhammars hus förr slott /Se Gräsörarna skär Södergården hemman Hagtornsudden udde
Östhammarshus förr slott Gräsörarna skär Södergärde lht Halisen vik
Östhammarshus Saknas *Gräsören f.d. skär, nu terräng Söderlund lht Hallonbacken terräng
Östhammars hus förr slott /Se gräsören, se Gräsörarna skär Tackmyren lht Haltenskär f.d. ö
Östhammar förr befäst slott Grönsö fiälen, se Gränsöfjärden o. Gränsöviken vik Timmervik lhter Hammarn terräng
Östhammar st. grönsöudden, se Gränsöudden f.d. udde Tjällmen lht Hammarsängen odling
Östhammars hus förr slott /Se Gröten ägomark Tomten lht Hammarängshällen ö
Östhammars hus, se Husbacka gd Gubba, Lilla skär Torpet hemman Hammarsängsudden udde
Östhammars hus förr slott /Se Gubba, Stora skär Torpvik lht Hamnbergen berg
Övernuttö el. Ytternuttö byar ?Gubbören terräng, f.d. skär Torrön, Lilla hmd Hamnen odling
Övernuttö och Ytternuttö byar *Gullviken förr vik Torrön, Stora hemmansdelar Hamnholmen f.d. ö
Övernuttö och Ytternuttö byar Gumsudden näs Torslund lht Hamnholmen f.d. ö
Övernuttö by Gåshäll ägomark Trallbo lht Hamnholmsströmmen sund
Övernuttö och Ytternuttö byar Gåsörsudden udde Trekanten lht Hamnholmsudden udde
Övernuttö by /Se Gäddgrundet skär Tuskö by Hamnholmsviken vik
Övernuttö by /Se Gärdsudden näs Tvingudden lht Hamnholmsviken, Yttre vik
Övernuttö by /Se Gärdsudden udde Tvisten lht Hamnudden udde
Övernuttö by /Se Gärdsören halvö Tög-Karins lht Hamnviken vik
Övernuttö by /Se Haltenskär f.d. skär, nu udde Tögskaten lht Hamphagen odling
  Haltenskär f.d. skär, num. udde Ulrikeberg lht Hansvreten vret
  Haltenskär terräng Uppsocknen del av sn Hanvass odling
  Hammarsängen udde, f.d. ö Vadbacken lht Harrmyrarna odlingar
  Hammarsängen ägomark Vaden lht Haruddarna uddar
  Hamnen ägomark Vaden lht Havsbodabergen berg
  Hamnholmen f.d. skär, nu udde Vadet, se 5 Mälby Saknas Havsbodaviken vik
  Hamnholmen f.d. holme Valnäs lht Helgasgrund grynna
  Hamnholmen udde, f.d. ö Valsvik lht Hemgärdet gärde
  Hamnholmen holme Vargmyren hmd Herrgårdsgärdet gärde
  Hamnholmen f.d. ö, num. udde Vargskäret lht Herrgårdsskäret f.d. ö
  Hamnholmen halvö Vecklinge utjord Herrgårdsängen äng
  Hamnholmen halvö Verka lht Herrgårdsängsudden udde
  Hamnholmsviken, Inre vik Verkalund lht Herr Per odling
  Hamnholmsviken, Yttre vik Verkarna lägenheter Hjalmarsäng odling
  Hamnudden udde Viborg lht Hockstabrotten skog
  Hampnskär, se Hamnholmen f.d. skär, nu udde Vikarhägnaden lht Hockstamossen mosse
  Hargsviken vik Vikarudden lht Holmarna odling
  Hargsviken vik Viksund lht Holmen terräng
  Havsbogrundet grund Vittensgårdarna hemmansdelar Holmskaten udde
  *Hjälmängs mosse mosse Vittenstorpen hemmansdelar Holmskogen skog
  ?Hockstamossen sankmark Vreta hmd Holmskäret ö
  Hocksta mossen terräng Vretgärdet hemman Holmströmmen sund
  Hockstamossen mosse Väcken hemman Holmsudden udde
  Hoföhn, se Hovön ö Värka lhter Holmträsket odling
  Holmskaten udde Värkarna lägenheter Holmängen odling
  Holmskaten terräng Västerbacken lht Hommasgärdet gärde
  Holmskäret skär Västergården hemman Horkarlsudden udde
  Holmsmossarör gränsmärke Västergården hemman Hornsvreten vret
  Holmströmmen sund Västergården hemman Hovmansgärdet gärde
  Holmsudden udde Västergården hemman Hovön ö
  Holmträsket träsk Västergården hemman Hovön ö
  Hoppgruvan gruva Västergården hemman Hovön odling
  Horkarlsudden udde Västerhagen hemman Hultman odling
  Horkarlsudden udde Västermossen lht Hummeldalsmossen odling
  Horkarsskatan, se Horkarlsudden udde Västersund lht Hummelgårdsviken vik
  Horkars Skaten, se Horkarlsudden udde Västeräng hemman Hummelgårdsvreten vret
  *Horrören Saknas *Ytternäs lht Hundsöfjärden fjärd
  Hovmansgärden ägomark Yttersby by Hunsarn fjärd
  Hovön holme Ytterskär hmd. Hålet notvarp
  Hovön skär Yxholmen lhter Hållet ö
  Hovön holme Ågalma lht Hägnaden odling
  Hovön ö Åkergärdet hmd Hägnaden odling
  Hovön ö Åkersberg lht Hägnaden notvarp
  Hovön ö Älfsnäset bebyggelse Hägnarfjärden vik
  Hummelgårdsviken vik Ängsbacken lht Hällan notvarp
  Hunsaren fjärd Ängsbacken lht Hälldalssjön sjö
  Hunsaren vik Ängsberg lht Hällgrundet ö
  Hunsaren fjärd Ängsgrind lht Hällorna öar
  Hunsaren fjärd Ängsgrind hmd Hällorna uddar
  Hunsaren vik Ängsholmen hmd Hälsingmyren odling
  Hunsaren fjärd Örarna hmd. Hälltal terräng
  Hunsö Fierden, se Hunsaren fjärd Örnäs lht Hälltalssjön sjö
  Hunsöfiälen, se Hunsaren fjärd Örvik lht Hällvarpet, Lill- notvarp
  Hunsö fiälen, se Hunsaren vik Östansjö lht Hällvarpet, Stor- notvarp
  Hunsööfierden, se Hunsaren vik Österbacken hmd Hällvreten vret
  Husbackasundet sund Österbacken hemman Häradsudden udde
  Hus öö Fiers..n, se Hunsaren fjärd Österbo lht Härklorna öar
  *Hågestaträsken sankmark Österbyn hemman Hästhagen odling
  *Hågestaträsken träsk Österbyn lht Hästhagen hage
  *Hågesta Träsken, se Hockstamossen terräng, f.d. sjö Östergården hemman Hästhagen hage
  Häggel ägomark Östergården hemman Hästhagen, Väster- hage
  Häggelströmmen sund Östergården hemman Hästhagsvreten vret
  Hägnaden ägomark Östervägen hemman Hästskäret f.d. ö
  Hälla udde Österön lht Hästskärsudden udde
  *Hällegrunden f.d. skär, num. del av Lilla Käringön   Hästör notvarp
  Hälltalssjön sjö   Högarna odling
  Hällvret ägomark   Högbådan ö
  Hälsingmyren ägomark   Högbådan, Inner- ö
  Häradsudden triangelpunkt   Högbådan ö
  Hässjöviken myrvik   Högdunsen ö
  Hästhagsviken vik   Höggrund ö
  Högarna fornlämningar   Höggrund ö
  Högenskiär, se Högskäret del av ö, f.d. skär   Högkullen odling
  Högenskär, se Brändören, Högkullen, Högören m.fl. skär   Högkullen ö
  Höggrund, se Storskäret skär   Höglundsängen odling
  Höggrund holme   Högskär terräng
  Höggrund triangelpunkt   Högskäret ö
  Höggrundet, se Storskäret skär   Högörn ö
  Höggrundet skär   Högörn ö
  *Höggrundet holme   Högörshällen ö
  Höggrundet skär   Höjasurn, Lill- mosse
  Höggrundet, Yttre-Kvistagranören o. Inre-Kvistagr skär   Höjasurn, Stor- mosse
  Högkullen, Högören, Jungfruören, Brändören skär   Höksmyrgärdet gärde
  Högkullen, Jungfruören, Brändören o. Högören holmar   Hölmyrarna myrar
  Högkullen, Jungfruören, Högören o. Brändören skär   Hölmyrsdiket dike
  Högkullen skär   Hönsviken vik
  Höglund ägomark   Hönsviksodlingen odling
  högrund, se Storskäret skär   Ickelegrund udde
  Högskär ägomark   Igelmyren odling
  Högskäret del av ö, f.d. skär   Igelsjö odling
  ?Högskäret skär   Illrudorna odlingar
  Högskäret del av skär   Ingarörsströmmen sund
  ?Högskäret o. Brännskäret skär   Ingarörsudden udde
  Högskärssundet sund   Ingeborgskäret holme
  Högören holme   Ingeborgskäret ö
  Högören skär   Ingersbo odling
  Högören, Högkullen, Jungfruören o. Brändören holmar   Ingärdet gärde
  Högören skär   Innerfjärden sund
  Högören, Jungfruören, Brändören, Högkullen skär   Innerhällen ö
  Högören, Brändören, Högkullen o. Jungfruören skär   Inndersundet sund
  Högören skär   Innersundet sund
  *Hökhuvudån? f.d. å   Jobsholmen f.d. ö
  Hökmyrgärden ägomark   Jobsörn udde
  Hööfön, se Hovön skär   Jungfruörn ö
  Hööföön, se Hovön holme   Jällan notvarp
  Höögrund, se Storskäret skär   Jällmyrarna odling
  Igelkärret kärr   Järsöfjärden fjärd
  Igelkärrskogen skog   Järsökastet vik
  Igelmyren ägomark   Järsösten ö
  *Ingeborgsskär skär   Järsöströmmen sund
  Ingeborgskäret skär   Järsösundet sund
  Ingeborgskäret skär   Kalkarsund vik
  Ingeborgskäret skär   Kalkarörn udde
  Ingeborgskäret holme   Kalkberget berg
  Ingeborgskäret skär   Kalkgrynnan ö
  Ingeborgskäret skär   Kalkugnen terräng
  *Ingelborgskär skär   Kallarö odling
  Inner-Alören del av ö, f.d. skär   Kallerö ö /Se
  Inner-Alören f.d. skär, num. del av ö   Kallaröholmen ö
  ?Inner-Kvistagranören o. Ytter-Kvistagranören skär   Kallesudden udde
  Inner Käringöön, se Käringön, Lilla ö   Kallesvreten vret
  Innerskäringeören, se Käringön, Lilla ö   Kallrigafjärden fjärd
  Innerskäringzöhn, se Käringön, Lilla ö   Kallviken vik
  Innersundet sund   Kallviksängen odling
  Innre Käringön, se Käringön, Lilla ö   Kallviksörn ö
  Inre kieringön, se Käringön, Lilla ö   Kalvudden udde
  Inre-Kvistadgranören och Yttre-Kvistadgranören skär   Kalvuddvikarna vikar
  Inre-Kvistagranören, Höggrundet o. Yttre-Kvistagr skär   Kalvvreten vret
  Inre Käringe, se Lilla Käringön ö   Kalvörn f.d. ö
  Jan-Olahällorna klippor   Kanikebolssjön sjö
  Jobsholmen f.d. skär   Kaninörn udde
  Jobsholmen udde   Karl-Ersmyren odling
  Jobsholmen f.d. holme, num. terräng   Karlsvärdsgärdet gärde
  Jobsholmen terräng   Karnklubben ö
  Jochims Hol.., se Jobsholmen udde   Karolina notvarp
  Jochzholmen, se Jobsholmen f.d. skär   Karöfjärd, Lill- sund
  *Jockelegrundet udde, f.d. skär   Karön f.d. ö
  *Jockoholm udde   Karöströmmen sund
  Jocksholmen, se Jobsholmen f.d. holme   Karösund sund
  *Jokelsgrund grund   Karösundet f.d. sund
  *Jonsgruvan gruva /Se   Kasberget berg
  Jonsgruvan järngruva /Se   Kasen odling
  Jonsgruvan gruva   Kaslöten odling
  Jungfruören, Brändören, Högkullen, Högören skär   Kasmossen odling
  Jungfruören, Brändören, Högören o. Högkullen holmar   Kattbäck odling
  Jungfruören, Högören, Brändören o. Högkullen skär   Kattgrundet ö
  Jungfruören skär   Kattguldberget odling
  Justugan ägomark   Kattrumpan odling
  Juvstamyren ägomark   Kavaröbron landsvägsbro
  Järsöfjärden fjärd   Kavaröbrovarpet notvarp
  Järsöfjärden fjärd   Kavaröbrovärkarn dike
  Järsöfjärden fjärd   Kavaröbroängen odling
  Järsöfjärden vik   Kavelbromyren odling
  Järsösten skär   Kikarklinten berg
  Järsösundet sund   Kjusen odling
  Kafrö Glysen, se Kavaröskaten udde   Klackeviken vik
  Kafröklysen, se Kavaröskaten udde   Klapphällan skog
  Kafröklÿxen, se Kavaröskaten udde   Klemsan odling
  *Kafröwerkane f.d. vikar   Klemsarviken vik
  Kaggarön, se Raggarön ö   Klockarmossen odling
  Kahron, se Karön f.d. ö   Klockartäppan odling
  Kahrön, se Karön halvö   Klockarängen odling
  Kalkarsund göl   Klubben ö
  Kalkgrynnan skär   Klubben ö
  Kallaröudden udde   Klubbhägnaden odling
  ?Kallaröudden udde   Klubbträsken sjö
  Kallas Norr Öhn, se Norrön halvö   Klubbträsket sjö
  Kallerö ö   Klubbudden udde
  Kallerö holme /Se   Klubbviken vik
  Kallerö lastageplats /Se   Klykhällen ö
  Kallerö ö /Se   Klykskäret ö
  Kallerö lastageplats /Se   Klykörn ö
  Kalleröfi......., se Kallrigafjärden vik   Klykörn f.d. ö
  Kallerö Fierd, se Kallrigafjärden fjärd   Klykörsgrundet ö
  Kalleröfierden, se Kallrigafjärden fjärd   Klåran notvarp
  Kalleröfjärden, se Kallrigafjärden fjärd   Klämsuddarna odling
  Kallerö Fiählen, se Kallrigafjärden fjärd   Kläpphägnaden odling
  Kalleröfjärden, se Kallrigafjärden fjärd /Se   Klöveresset åker
  Kallesaudden udde   Knipholken ö
  Kallhampn, se Höggrundet skär   Knäppensgärde gärde
  Kallrigafjärden fjärd   Knösbokullen berg
  Kallrigafjärden fjärd   Knöshagen odling
  Kallrigafjärden fjärd   Kogrundsskäret f.d. ö
  Kallrigafjärden fjärd   Kohaget odling
  Kallriga fjärden fjärd   Kolbotten odling
  Kallriga fjärden fjärd   Kolbotten terräng
  Kallrigafjärden vik   Kolbottenviken vik
  Kallrigafjärden fjärd   Kolbottensviken vik
  Kallrigafjärden fjärd   Konsteräng odling
  Kallrigafjärden fjärd   Konsterängsgärdet gärde
  Kallrigafjärden fjärd /Se   Konungryan odling
  Kallrigafjärden fjärd /Se   Kopparmossen odling
  Kallrigafjärden vik /Se   Korgarmyren odling
  Kallrö fielen, se Kallrigafjärden fjärd   Korpan odling
  Kallvik ägomark   Korsskär notvarp
  Kalvören halvö   Koskäret ö
  Kanikebolsjön sjö   Koviken vik
  Kanikebolssjön sjö /Se   Krakö ö
  Kanikebolssjön sjö   Krikmyrarna odlingar
  Kantbo sjö, se Kanikebolsjön sjö   Krikume åker
  *Karlsångsgruvan gruva /Se   Kroken terräng
  *Karlsängsgruvan järngruva /Se   Krukmakarn ö
  Karön f.d. ö, nu halvö   Krukmakarsundet sund
  Karön udde, f.d. ö   Kråknäs odling
  Karö halvö   Kråknäsudden terräng
  Karön halvö   Kråkvretarna vretar
  Karön udde   Kråkören ö
  Karön f.d. ö, nu udde   Kråkörn ö
  Karön udde   Kråkörn, Lill- f.d. ö
  Karön f.d. ö, num. halvö   Kråkörn, Stor- ö
  Karön ö /Se   Kullahaget hage
  Karöströmmen sund   Kullahagsvretarna vretar
  Karöströmmen sund   Kullamossen odling
  Karösund, se Karöströmmen sund   Kullasundet sund
  Kasberget berg   Kullaängarna odling
  Kasfjärden fjärd   Kullfallabacken vägbacke
  Kasfjärden fjärd   Kullfallavreten vret
  Kasfjärden vik   Kungsskär f.d. ö
  Kasfjärden fjärd   Kungrör terräng
  Kasfjärden fjärd   Kungsängen äng
  Kashägnaden ägomark   Kungsängsskogen skog
  Kasträsken träsk   Kvarnberget berg
  Katrinelund ägomark   Kvarndiket dike
  Kattmyren myr   Kvarndiket dike
  *Kattskärs udd Saknas   Kvarngärdet gärde
  Kavaröskaten udde   Kvarngärdet gärde
  Kavaröskaten udde   Kvarnmar myr
  Kavaröskaten udde   Kvarnmyren odling
  Kavaröskaten udde   Kvarnströmmen Saknas
  Kavaröskaten terräng   Kvarnvreten vret
  Kilskärsbacken terräng   Kvistadgranören ö
  Kjusen odling /Se   Kvistadgranören skär
  Klapphällan ägomark   Kvistadgranören, Inre ö
  *Klintholmen f.d. udde   Kvistadgranören, Yttre ö
  *Klintholmen f.d. udde?   Kyrkledsvreten vret
  *Klomskaten udde   Kålskär f.d. ö
  Klubben skär   Kålskärsfjärden fjärd
  Klubben skär   Kålskärsviken vik
  Klubben skär   Kålskärsörn ö
  Klubbhägnaden ägomark   Kålsängen odling
  Klubbudden udde   Källarplöjningen odling
  Klubbviken vik   Källgärdet gärde
  Klykskär skär   Källresen odling
  Klykskär holme   Källruddu odling
  Klykskär holme   Källstenarna terräng
  Klykskär skär   Källstensvreten vret
  Klykskär skär   Käre min söta ö
  Klykören holme   Käringen notvarp
  Klyxen udde   Käringstenarna terräng
  Klyxen udde   Käringstensudden udde
  Klyxen del av Söderön   Käringuddarna odling
  Klyxen udde   Käringvreten vret
  Klyxen terräng   Käringö ö
  Klyxen terräng   Käringön ö
  Klyxen halvö /Se   Lilla Käringön ö
  Klyxen halvö /Se   Stora Käringön ö
  *Klömskatan f.d. udde   Kärret odling
  Kläpphägnaden ägomark   Kärret odling
  Knösbokullen kulle   Köpmansvreten vret
  Knösen ägomark   Körgrundet odling
  Kohälludden myrholme   Lacke vik vik
  Kolbottensviken vik   Lackeviksudden udde
  *Kollhamn skär   Ladumark odling
  Koläng ägomark   Ladumossen mosse
  Kongzskäret, se Fälön f.d. skär   Laduruddu äng
  Konsteräng ägomark   Laduskär odling
  Konungryan ägomark   Laduskär f.d. ö
  Konungs fiählen, se Fälösundet sund   Laduskärsfladen vik
  *Konungsfjärden fjärd   Laduskärsviken vik
  *Konungzfiälen, se Fälösundet sund   Laduslätten odling
  Korsskär udde   Laduvreten vret
  Korsskäret skär   Laduvretsskiftet skogsskifte
  Koviken vik   Laduäng, Lill- odling
  Kristoffersbrottet bäck   Laduängen odling
  ?Krokarströmmen del av Olandsån   Lagen odling
  Krokarströmmen å   Lagensgrundet ö
  Krukmakarön skär   Lagerraterna öar
  Kråkören skär   Laggmossen odling
  Kråkören skär   Lagnan vik
  Kråkören skär   Lagnan vik
  Kullafiälen, se Kullasundet sund   Lagnaplöjningen odling
  Kullagärden ägomark   Lagomyrarna odlingar
  Kullasundet sund   Lagorna terräng
  Kullasundet sund   Lagskogen skog
  *Kulla Österträsken f.d. sjöar   Lamboäng odling
  *Kulla-Österträsken f.d. sjöar   Lammskär holme
  *Kullgärdet äga   Lammskär(et) ö
  Kull-Jansudden udde   Lammskäret f.d. ö
  *Kulören f.d. skär, num. del av ö   Lammskärsbukten vik
  *Kungsholmen del av ö   Lammskärshålet sund
  *Kungsskäret del av Fälön   Lammskärshålet sund
  *Kungsskäret del av Fälön   Lammskärshällan ö
  *Kungsskäret del av Fälön   Lammskärsslätten odling
  *Kungsskäret f.d. halvö, num. del av Fälön   Landbådan f.d. ö
  *Kungsskäret del av Fälön   Lassesörarna öar
  Kungsängen ägomark   Lastarudden udde
  Kungsängen ägomark /Se   Laxvreten vret
  Kungsängsskogen skog   Ledsundet vattendrag
  Kungsängsskogen skog /Se   Ledsundsbacken terräng
  *Kuveröklycksen, ev. Kåveröklyksen udde   Leksmyren odling
  Kvarngärden ägomark   Lervikamyrarna myrar
  Kvarnkroken vik   Lervikarna odling
  Kvarnmyren ägomark   Lerviken vik
  Kvistagranören, Inre- skär   Lerviken vik
  Kvistadgranören, Yttre- skär   Lerviksudden udde
  Kvällskvisten skär   Lerviksängen odling
  Kyrkbåtörarna skär   Lervreten vret
  Källaren halvö   Lillgärdet gärde
  Könmaren, se Rörmar f.d. sjö   Lillgärdet gärde
  Yttre Käringe, se Stora Käringön ö   Lillgärdet gärde
  *Käringesundet sund   Lillgärdet gärde
  *Käringsundet sund   Lillgärdsbacken terräng
  *Käringsund sund   Kvarnen, Lill- vik
  Käringvreten ägomark   Lillmoringen ö
  *Käringöar, Inre holmar   Lillmyren odling
  Käringön, Lilla ö   Lillsidan odling
  Käringön, Lilla ö   Lillsjön sjö
  Käringön, Lilla ö   Lillströmmen sund
  Lilla Käringön ö   Lillströmsholmarna öar
  Käringön, Lilla ö   Lillvretarna vretar
  Käringön, Lilla ö   Lillvän odling
  Käringön, L. holme   Lillvärkarn dike
  Käringön, Stora ö   Lillängen odling
  Käringön, Stora ö   Lillängen odling
  Käringön, Stora ö   Lillängsbäckarna odling
  Käringön, Stora holme   Lillängsmossen mosse
  Stora Käringön ö   Lillörn ö
  Käringön, Stora ö   Lindbergsviken vik
  Käringön, Stora ö   Lindvreten vret
  Käringön, St. holme   Linkarn terräng
  Käringön, Stora ö   Linkarudden udde
  *Käringön, Yttre holme   Linkarviken vik
  Käringön triangelpunkt   Ljusgrund sjö
  Käringön, Stora o. Lilla holmar /Se   Ljusgrundsjön sjö
  Kärringudden, Lilla terräng   Ljusgrundsängen odling
  Kärringudden, Stora terräng   Ljustermyrarna odling
  Könmaren, se Rörmar förr sjö   Lokalgärdet gärde
  Könmaren, se Rörmar förr sjö   Lortfjärden sjö
  Lackevik vik   Lortfjärdsvreten vret
  Lackevik vik   Lorthålet odling
  Lackö Fierd, se Ängsfjärden fjärd   Lotten vik
  Lackö fiälen, se Ängsfjäden fjärd   Luddvik odling
  Lackö fiälen, se Ängsfjärden vik   Lund odling
  Ladskär halvö   Lundarmossen odling
  Ladskär o. Stenskär halvö   Lundaräng odling
  Ladskär o. Stenskär halvö   Lustholmen terräng
  Laduskärsströmmen sund   Långdansfjärden fjärd
  *Laduskärssundet sund   Långalmsvreten vret
  Lagen ägomark   Långan notvarp
  Lagorna terräng   Långfjärden sund
  Lakeöwijk, se Lackevik vik   Långgärdet gärde
  Lambsiär, se Lammskärsudden f.d. skär   Långgärdsskogen skog
  Lambskär ö   Långhägnaden odling
  Lambskär skär   Långhägnaden odling
  Lambskär skär   Långhällen ö
  Lambskär ö   Långmossarna Saknas
  Lambskärshålet sund   Långmossen mosse
  Lambskärshällan häll   Långmyren odling
  Lammskärsudden f.d. skär, nu udde   Långmyren odling
  Lammskärsudden udde   Långmyren odling
  ?Lammskärsudden udde   Långmyrshalsen odling
  Lammskärsudden f.d. skär, num. udde   Långruddu odling
  Lamskär ö   Långskaten udde
  Lamskär, se Lammskärsudden f.d. skär, nu udde   Långskäret terräng
  Langna udden, se Stenalmsudden udde   Långslangen udde
  Larssiär, se Glupudden udde   Långslangviken vik
  Larssiär, se Ladskär halvö   Långtegarna odlingar
  *Larsskär trol. udde   Långträsk äng
  Lars Skär, se Glupudden holme   Långträsket sjö
  Ledsundet Saknas /Se   Långträsket sjö
  *Ledsundsbron trol. bro   Långvarpet notvarp
  *Ledsunds-bron trol. bro /Se   Långviken vik, odling
  Ledsundsström Saknas /Se   Långviken vik
  Ledsundsån Saknas /Se   Långvikhagen odling
  Lensö, se Länsö ö   Långängarna myr
  Lensö, se Länsö ö   Långängen odling
  Lensö, se Länsö ö   Långängen odling
  Lervik ägomark   Långörarna öar
  Lilla Skÿa, se Storskyan skär   Långörarna skär
  *Lilla träsk sankmark   Långörarna Saknas
  Lilla träsk, se Lillträsket sankmark   Långörarna f.d. öar
  Lillbalsan, se Lill-Balsaren holme   Långörn f.d. ö
  Lill-Balsaren holme   Långörn ö
  Lill Engzholmen, se Ängsholmen f.d. holme   Långörn ö
  Lillplogningen ägomark   Långörn, Skållskärsörn ö
  ?Lillsjön sjö   Långörsfjärden sjö
  Lillsjön sjö   Långörsfjärdshålet terräng
  Lillträsket sankmark   Långörsfladen mosse
  Lillträsket sjö   Långörsfladen vik
  *Lillträsket sjö (möjl. f.d.)   Långörsströmmen sund
  Lillträsket f.d. sjö   Långörsudden udde
  Lillträsket sjö, nu utdikad   Långörsvarpet notvarp
  *Lillträsket träsk, trol. utdikad   Lårmyren odling
  Lillträsket utdikad sjö   Lädramossen odling
  Lillträsket sankmark   Lägdet skog
  Lillträsket num. igenväxt sjö   Länseboda notvarp
  Lillträsket sjö, nu utdikad   Länsmansberget berg
  Lillträsket o. Storträsket sjöar   Länsömossen odling
  Lill-Vikar insjö   Länsön ö
  Lill-Vikar sjö   Länsösundet sund
  Lill-Vikar sjö   Löfören ö
  Lillören f.d. skär, nu udde   Lönnholmen f.d. ö
  Lillören udde, f.d. ö   Löparbacken landsvägsbacke
  Lillören udde   Lösholmen f.d. ö
  Liusgrundzw, se Gjusgrund f.d. vik, nu insjö   Löten odling
  Liusgrundz vjken, se Gjusgrund f.d. vik   Löten odling
  *Lokholmen holme   Löten odling
  *Lonholmen ö   Löten [Sundbo-] terräng
  Lortfjärden insjö   Lötmansmyren odling
  Lossholmsudden, se Holmskaten udde   Lötvreten vret
  Lot-holmen, se Lösholmen terräng   Lövsveden odling
  Lotzholmn, se Lösholmen terräng   Lövsveden odling
  Långalmarwikarsiön, se Stor-Vikar sjö   Lövsvedsviken vik
  Långalmar vjkar Siön, se Stor-Vikar sjö   Lövörn, Stor- ö
  Långalmsfjärden fjärd   Lövörssundet sund
  Långalmsfjärden vik   Magen, Norr- odling
  Långalmsfjärden fjärd   Malmplatsen lastageplats
  Långalms Sundet, se Trångsundet sund   Malmudden udde
  Långalmö Fiählnm, se Långalmsfjärden fjärd   Malmvretarna vretar
  Långgrundet grund   Malviken vik
  Långgärden ägomark   Malörn ö
  Långmossarna ägomark   Mamsellen ö
  Långmyren myr   Maren odling
  Långmyren ägomark   Maren odling
  *Långnässkärsudden trol. del av Alnön   Maren odling
  Långruddun ägomark   Maren odling
  Långträsk f.d. sjö?   Maren odling
  Långträsket f.d. sjö, nu sankmark   Mariaäng odling
  *Långvikarsjön sjö /Se   Marieholmen ö
  Långviken vik   Maringen ö
  Långörarna skär   Markasjön sjö
  *Lårörarna skär   Mellanfjärden sund
  Långörarna udde   Mellanskatarna vik
  Långörarna skär   Mellanskatörn udde
  Långörarna halvö   Mellanskären vik
  Långören del av Fälön   Mellanvarpet notvarp
  ?Långören holme   Mellanörarna terräng
  ?Långören del av Fälön   Mjölkhamnen terräng
  Långören holme   Mjölkviken vik, odling
  Långören del av ö   Mjölkviken vik
  Långören del av ö   Mjölkviken vik, odling
  Långören terräng   Mobergsudden udde
  Långören skär   Mogärdet gärde
  Långören, Skollskärs- skär   Mon skog
  *Långörn udde   Moringen, Mellan- ö
  Långörsfjärden sankmark   Moringen, Ytter- ö
  Långörsfladen vik   Moryan äga
  *Långörsskären f.d. skär, nu terräng   Mossamyrn odling
  Långörsudden udde   Mossarna odlingar
  Lårmyren ägomark   Mossarna odling
  Läckö fierden, se Ängsfjärden fjärd   Mossen odling
  Läkeöfiälen, se Ängsfjärden fjärd   Mosseruddu odling
  Länsmanshålet sankmark   Mossmyren odling
  Länsö ö   Mossruddu odling
  Länsö ö   Mossvarpet notvarp
  Länsön ö   Mossvreten vret
  Länsö ö   Mossängen odling
  Länsö ö   Motorparsjön sjö
  Länsö ö   Motorpsjön sjö
  Länsö ö   Myrarna odling
  Länsö triangelpunkt   Myrarna odling
  Länsöholmen holme   Myren odling
  Länsöholmen ö   Myren odling
  Länsösundet sund   Myren odling
  *Lätgrunden skär   Myren på marken odling
  *Lökholmen del av ö   Myrgrundet ö
  *Lökholmen förr ö   Myrkungen ö
  *Lönskär udde   Myrudden terräng
  Lösholmen terräng   Målarhällorna öar
  Lösholmen terräng   Målarn vik
  Lösholmen terräng   Mårtenstomten odling
  Lövören holme   Måsan vik
  Malmplatsen strandmark   Måssten ö
  Malmudden udde   Måsäng odling
  Malören skär   Måsörarna f.d. öar
  Mamsellen skär   Märrgropen odling
  Marias har ?skär /Se   Märrhagen hage
  Marieholmen skär   Märrmyren odling
  Markasjön sjö   Mörkrebacken terräng
  Markasjön sjö   Mörtvarpet vik
  Markasjön sjö   Nacken terräng
  Markasjön sjö   Nackudden udde
  Markasjön sjö   Natviken vik
  Markasjön sjö /Se   Nedergårdsmossen odling
  Markasjön sjö   Norbergsklunsen ö
  *Marörn holme   Nordangärdet gärde
  ?Mellanörarna terräng   Nordani notvarp
  ?Mellanörarna terräng   Nordankrok sund
  *Millisjön f.d. sjö   Nordansjöviken vik
  Millisiön, se Bolsträsket terräng, f.d sjö   Nordanskärsudden udde
  Mogårdsvreten ägomark   Nordanviksgärdet gärde
  Mossvarpet sankmark   Noret terräng
  ?Motorpsträsket f.d. sjö, num. träsk   Norinsudden udde
  Motorpsträsket träsk   Norrbacken terräng
  Myren ägomark   Norrbergen berg
  Myrgrundet skär   Norrbrännan terräng
  Myrudden ägomark   Norrbådan ö
  Måsan sjö   Norrfjärden fjärd
  *Mäckan holme   Norrfjärden Saknas
  Mädelssdörs bolstadh, se ?Mellanörarna terräng   Norrfjärden fjärd
  *Mälsund f.d. sund   Norrfjärdsviken vik
  Mörkungen skär   Norrfladen, Högskärs- vik
  Mörtvarpen vik   Norrgrynnorna skär
  Mörtvarpet vik   Norrgrynnorna öar
  Mörtvarpet vik   Norrgärdet gärde
  Mörtvarpet vik   Norrgärdet gärde
  Natviken vik   Norrgärdet gärde
  Natviksfladen sjö   Norrgärdet gärde
  Noistalillwijkar, se Nolsterby-Vikar f.d. insjö, nu sankmark   Norrgärdet gärde
  Nolsta lillwijkar, se Nolsterby-Vikar terräng, f.d. vik   Norrgärdet gärde
  Nolsterby-Vikar f.d. insjö, nu sankmark   Norrhagen odling
  Nolsterby-Vikar terräng, f.d. vik   Norrhägnaden odling
  Nolsterby-Vikar förr sjö   Norrhägnaden odling
  Nolsterby-Vikar f.d. sjö, num. sankmark   Norrmossarna odlingar
  Nolsterby-Vikar sankmark   Norrmossarne odling
  Nootoren, se Notskär skär   Norrmossen odling
  Nootören, se Skollskäret skär   Norrmyren odling
  Nordankrok sund   Norrmyren odling
  Nordskäret ägomark   Norrmyren odling
  Normage ägomark   Norrmyren odling
  Norrfjärden fjärd   Norrmyren odling
  Norrgrynnorna skär   Norr på Skyan notvarp
  Norrmaren ägomark   Norrsidan odlingar
  Norrpå vik   Norrskaten terräng
  Norrskaten ägomark   Norrskogen skog
  Norrskedika gruva gruva   Norrskogen skog
  Norrskogen skog   Norrskäret ö
  ?Norrskäret, Tolvörsgrundet o. Grundskäret skär   Norrstrandshagen hage
  Norrsundsfladen sjö   Norrsundsfladen vik
  Norrsundsviken vik   Norrsundsviken vik
  Norrviken vik   Norrudden udde
  Norrändefjärden vik   Norrviken vik, odling
  Norrändefjärden vik   Norrviken, Djuphag- vik
  Norrändefjärden fjärd   Norrvreten vret
  Norrändefjärden vik   Norrvreten vret
  Norrängen ägomark   Norrängarna Saknas
  Norrängsvreten ägomark   Norrängen odling
  Norrön halvö   Norrängen odling
  Norrön halvö   Norrängen odling
  *Norrön omr.   Norrörarna skär
  *Norrön halvö   Norrörarna ö
  Norrön del av sn /Se   Norsdiket dike
  Norrön f.d. halvö, num. terräng   Norsdiket dike
  Norrörarna skär   Norängen odling
  Norsdiket dike   Notskär ö
  Norsdiket dike   Notörarna öar
  *Norsjön igenväxt sjö   Notören skär
  *Notgren holme   Notörn ö
  Notskär skär   Notörn, Stor ö
  Notskär holme   Nuttö ö /Se
  Notstabywikar sio, se Nolsterby-Vikar förr sjö   Nybröte odling
  Notstaby Vjkar Siön, se Nolsterby-Vikar f.d. sjö   Nybygget gärde
  *Notören skär   Nybörje odling
  Notören skär   Nyckelängshagen odling
  *Nuttö bro bro   Nygärdsängen odling
  Nybygget ägomark   Nyländan odling
  Nyskärsgrynnorna skär   Nyländan odling
  Näsen ägomark   Nyskäret f.d. ö
  Näsmyren ägomark   Nyskärsgrynnorna öar
  Näsudden uddar   Nysveden odling
  Näsviken vik   Nyvreten vret
  obodörarne, se Olsmässören skär   Nyvreten vret
  Olandsån å   Nyvänd åker
  Olandsån å   Nyäng odling
  Olandsån å   Nyängen odling
  Olasskär skär   Nyängen odling
  Olasskär skär   Nyängen odling
  Olasskär skär   Nyängen odling
  Olsmässören skär   Näsen terräng
  Olsrum ägomark   Näsen odlingar
  *Onshuvud förr udde, nu näs   Näsen näs
  onöhn, se Ornön f.d. ö, nu del av Karön   Näsmyren odling
  onöhufwud, se Ornön f.d. udde   Nässanden vik
  Onö hufvud, se Ornön f.d. halvö   Nässellöt odling
  Ormholmen myrholme   Näsudden udde
  Ormören halvö   Nätörn f.d. ö
  Ornön f.d. ö, nu del av Karön   Nätörsåkrarna åkrar
  Ornön terräng, f.d. ö   Olaskär ö
  Ornön f.d. halvö, num. terräng   Olasörn ö
  Ornön terräng   Ol-Larsbroryan odling
  Ornöviken vik   Ol-Lars-vreten vret
  Ornöviken vik   Ollebonde notvarp
  Orrsundet sund   Olsmässörn ö
  Orsviken fjärd   Olsrum odling
  Oxen skär   Onöberget berg
  Oxören halvö   Ormbacken terräng
  Per-Danielsudden udde   Ormörn ö
  Per-Jönsön halvö   Ornskärsviken vik
  *Pertgrundet grund   Ornöberget berg
  Pestgrunden, se Dyngeraderna skär   Ornön f.d. ö
  Pettersvik vik   Ornöviken vik
  Pikaräng ägomark   Ostkaret odling
  Pipören skär   Oxeln ö
  Plogmyren myr   Oxmaren odling
  Prästholmen f.d. skär, nu del av ö   Pannkakan ö
  Prästholmen f.d. holme, num. del av ö   Parasollet ö
  Prästholmen ö /Se   Pelleshagen odling
  *Prästängen äng   Pelleshägnaden odling
  *Prästängsröret råmärke   Per-Ersudden udde
  Pumpmossen mosse   Per-Ers-udden udde
  Pålmossen ägomark   Per-Jans-vreten vret
  *Pärtgrunden skär   Per-Daniels-udden udde
  Rackfjärden fjärd   Pettersvik vik, odling
  Raggaröfjärden fjärd   Pettersvik vik
  Raggaröfjärden fjärd   Pettersviksslätten odling
  Raggaröfjärden havsfjärd   Pettersviksudden udde
  Raggaröfjärden fjärd   Pettersviksörarna öar
  Raggaröfjärden vik   Piltumvreten vret
  Raggaröfjärden fjärd   Pipörn ö
  Raggaröfjärden fjärd   Plogmyren odling
  Raggarön ö   Plogningsängen odling
  Raggarön ö   Prästgärdet gärde
  Raggarön ö   Prästskärsveken vik
  Raggarön ö   Prästängen äga
  Raggarön ö   Prästängen odling
  Raggarön ö   Prästängsdiket dike
  Raggarön ö   Pumpmossen mosse
  Raggarön ö   Pålmossen odling
  Ragö Fierden, se Raggaröfjärden havsfjärd   Pölen odling
  Ragöfjärden, se Raggaröfjärden fjärd   Pölsan odling
  ?Ratan o. Gruvskäret skär resp. udde   Rackan ö
  Ratan del av skär   Rackfjärden fjärd
  Remmargrundet skär   Raggarö ö /Se
  Reveln halvö   Raggaröfjärden fjärd
  Riddarhamnsviken vik   Raggarön ö
  Rinnande mossen mosse   Raggarö ö /Se
  Rockskäret skär   Raggaröväkerkvarn berg
  Rockskärshallen skär   Ramen ö
  Roparören näs   Ranruddu odling
  Rosselmossen ägomark   Ransholmsvreten vret
  Rovängen ägomark   Ratan ö
  *Rovön del av ö   Remmargrundet ö
  Rovön f.d. ö, nu del av Karön   Restvreten vret
  Rovön del av ö, f.d. ö   Ridarn odling
  Rovön terräng   Riddarhamnsudden udde
  Rundören skär   Riddarhamnsviken vik
  *Runhaga el. Runtågs löt Saknas   Ringarna odling
  *Runlötshagen hage   Rinnande mossen odling
  *Runlötshagen Saknas /Se   Roparörn f.d. ö
  Runnar Siön, se Rörmar f.d. sjö, nu sankmark   Rosselvreten vret
  *Runtågs eller Ru haga löt Saknas   Rotlandet odling
  Ryan ägomark   Rovängen odling
  Ryorna ägomark   Rovön f.d. ö
  Ryssberget triangelpunkt   Ruddu, Lill- odling
  Ryttarna skär   Ruddu, Stor- odling
  *Rågotören f.d skär, nu del av Klyxen   Ruddumossen odling
  Rålöt ägomark   Rudduåkrarna åkrar
  *Rälsviken f.d. vik   Rummet, Lill- odling
  *Rätersfjärden sjö   Rummet, Stor- odling
  Rödberget berg   Rundörn ö
  Rödgötshålet sund   Runnvida skog
  Rödgötören holme   Runslöt odling
  Rödgötören skär   Ryan odling
  Rödgötören skär   Ryan odling
  *Rödöra holme   Ryan odling
  *Rödöre f.d. skär, nu udde   Ryan odling
  Rögiötoren, se Rödgötören holme   Ryan, Lill- odling
  Römmare Lacus, se Rörmar f.d. sjö   Ryan, Stor- odling
  Römmarsängen ägomark   Ryggskärsratet udde
  Rönmaren, se Rörmar sjö   Ryggskärsviken vik
  Rönmaren sjö /Se   Ryorna odlingar
  Rönmarn, se Rörmar sjö   Ryssbergen berg
  Rönningen ägomark   Ryssjesanden vik
  Rönningsmossen mosse   Rågskäret ö
  Rörmar igenvuxen sjö   Rågskärshällorna öar
  Rörmar f.d. sjö   Räckenageln odling
  Rörmar sjö   Rännan sund
  Rörmar sjö   Rännilen terräng
  Rörmar f.d. sjö   Rännilsviken vik
  Rörmar f.d. sjö, nu sankmark   Rävhagen odling
  Rörmar förr sjö   Revudden udde
  Rörmar sjö   Revuddgrunden öar
  Rörmar förr sjö   Rödberget udde
  Rörmar sankmark   Rödgetudden udde
  Rörmar sjö /Se   Rödgetvikarna vikar
  Rörmarsängen ägomark   Rödgetörn ö
  Rörmmaren Lacus, se Rörmar igenvuxen sjö   Rödgetörn ö
  Rörskär, se Torrön f.d. skär, nu del av Torrön   Rödgetörn ö
  Rörören, se Torrön f.d. skär   Rödkon ö
  Rösselgärden ägomark   Rödnotviken vik
  Rösseläng ägomark   Rödörn ö
  *Rötbergen berg?   Römmarsäng odling
  *Röörskär f.d. skär, nu trol. del av Olasskär   Rönnarsängen odling
  Salsten skär   Rönningen odling
  Salsten, Lill- skär   Rönningen odling
  Salt-Jakob skär   Rönningen odling
  Sandskottet terräng   Rönningen odling
  Sandskottsviken vik   Rönningen skog
  Sandviken, se Norrändefjärden vik   Rönningsmossen mosse
  *Sandvägs rör gränsmärke   Rönnörn f.d. ö
  Sandören holme   Rörholmen ö
  Sandören udde   Rörmar(en) sjö
  Sandören f.d. ö, num. udde   Rörviken vik
  Sandören udde   Rösmyren odling
  *Segelskär udde   Rösselgärdet gärde
  Siepsörane, se Skeppörarna, Södra o. Norra f.d. öar   Rösseläng odling
  Sijholmen, se Fäholmen udde, f.d. ö   Salkmossen odling
  Sikgrynnan grund   Salsten ö
  Sikören terräng   Salsten, Lill- ö
  Sikörsfjärden fjärd   Saltjakob ö
  Sikörsudden udde   Sandagärdet gärde
  Simpgrynnan klippa   Sanden terräng
  Simpören skär   Sandgärdet gärde
  Singöfjärden fjärd   Sandgärdet gärde
  Singöfjärden fjärd   Sandlötarna odlingar
  Singöfjärden fjärd   Sandruddu odling
  Sjukullarna skär   Sandskottet odling
  Själgrundet klippa   Sandskottsviken vik
  Sjöbodgärden ägomark   Sandslätten odling
  Sjöbodviken vik   Sandträsket sjö
  Sjödal terräng   Sandviken vik
  Sjöhusfjärden fjärd   Sandviken vik
  Sjöhusviken vik   Sandviken vik
  Sjöhusören skär   Sandvretarna odling
  Skaksen, se Skansen holme   Sandvreten vret
  Skamsholmen Saknas   Sandörn f.d. ö
  Skansen skär   Sandörsgrundet ö
  Skansen skär   Saxvik odling
  Skansen skär   Sibbobotten odling
  Skansen holme   Sigelskär f.d. ö
  Skansen skär   Sikarvad odling
  Skansen skär   Sikgrundet grund
  Skansholmen terräng   Sikvik odling
  Skansören skär   Sikörn f.d. ö
  Skansören skär   Sikörn f.d. ö
  Skansören holme   Sikörn f.d. ö
  Skansören skär   Sikörsbukten vik
  Skarphägnaden ägomark   Sikörsfjärden sund
  Skarpskär udde   Sikörsströmmen sund
  Skarpskäret udde   Sikörsudden udde
  Skarpskäret näs   Silsund äng
  Skarpsköten, se Skarpskäret udde   Simpgropen vik
  Skatbergen berg   Simpörn ö
  Skaten udde   Simundskäret terräng
  Skatklubbane, se Andersörarna skär   Sinkmaren odling
  Skatudden udde   Sjudarhamn vik
  Skatudden udde   Sjudarmossen odling
  Skepphusfjärden fjärd   Sjukullarna öar
  *Skeppsudden f.d. udde   Sjö odling
  *Skeppsudden udde   Sjöbodfjärden fjärd
  *Skeppsudden udde   Sjöbodfjärden vik
  Skeppsvik ägomark   Sjöbodviken vik
  Skeppsvik ägomark /Se   Sjövodviken vik
  *Skeppsviken f.d. vik   Sjöbodviken vik
  Skeppörarna, Norra o. Södra f.d skär   Sjövodviken vik
  Skeppörarna, Norra o. Södra f.d. öar, num. uddar   Sjödal terräng
  Skeppörarna, Norra näs   Sjödal terräng
  Skeppörarna, Södra o. Norra f.d. öar, num. uddar   Sjöhagen odling
  Skeppörarna, Södra näs   Sjöhagen odling
  *Skepsviken vik   Sjöhusfjärden vik
  Skia, Lilla, se Storskyan skär   Sjöhusmärren ö
  Skian skär   Sjöhusviken vik
  Skiepzudd, se Kallaröudden udde   Sjöhusörn ö
  Skitarstenarna klippor   Sjöhägnaden odling
  Skitholken skär   Sjöruddu odling
  Skiudden udde   Sjöruddu, Norr- odling
  ?Skollskäret skär   Sjöruddu, Öster- odling
  ?Skollskäret holme   Sjöviken vik
  Skollskäret skär   Sjövretarna vretar
  Skollskäret skär   Sjövreten vret
  Skollskärs-Långören skär   Sjövreten vret
  Skollskärsören halvö på skär   Sjöängen äng
  Skrattberget berg   Skansen holme
  *Skrivaröarna f.d. skär, num. terräng   Skansen ö
  *Skrivarörarna f.d. skär, nu terräng   Skansen, Lill- ö
  Skutasören skär   Skansen, Stor- ö
  Skyan skär   Skansholmen terräng
  Skållbo ägomark   Skarbådan ö
  ?Skäret udde, f.d. skär   Skarbådarna öar
  Skäret näs   Skarphägnaden odling
  Skärglogrynnan klippa   Skarpskytte ö
  Skärudden udde   Skarpruddu odling
  *Skärven f.d. skär   Skarpskär f.d. ö
  Skötören skär   Skarpskäret f.d. ö
  Skötören skär   Skarpskärssundet sund
  Sladdarö holme /Se   Skarpslätt odling
  Slangudden udde   Skarpängen odling
  Slipstenarna terräng   Skatarna terräng
  Slita ägomark   Skatbacken terräng
  *Slotterskär gruva /Se   Skatbergen berg
  *Slotterskärs gruva Saknas /Se   Skaten terräng
  Slätö ö   Skaten terräng
  Slätön ö   Skaten udde
  Slätön ö   Skaten udde
  Slätön ö   Skatfjärden fjärd
  Slätö ö   Skatgrynnan ö
  Slätögrundet grund   Skatskiftet skogsskifte
  Slätön ö   Skatudden udde
  Slätön ö   Skatudden udde
  Slätö-Snäckan o. Fälö-Snäckan skär   Skatudden terräng
  Slätö-Snäckan skär   Skatviken vik
  Slätöströmmen sund   Skepparmossen odling
  Slätöviken vik   Skeppersberget berg
  Smedviken vik   Skeppersvreten vret
  Smultronören halvö   Skepphus odling
  Snaksiö, se Snäcksjön sjö   Skepphus terräng
  Snuggsundh, se Snuggsundsviken f.d. sund, nu vik   Skepphusviken vik
  Snuggsund vik /Se   Skepphusvärkarn dike
  Snuggsundsviken f.d. sund, nu vik   Skeppsvik odling
  Snuggsundsviken vik   Skian ö
  Snuggsundsviken vik   Skibbersgärdet gärde
  Snäckan skär   Skimpen notvarp
  Snäckan, Fälö- skär   Skinnarviken vik, odling
  Snäckan, Slätö- skär   Skinnersvik vik
  Snäckegrund, Lilla skär   Skinnäs terräng
  Snäckegrund, Stora skär   Skinnäsgrundet ö
  Snäcksjön sjö   Skinnäshällen ö
  Snäcksjön sjö /Se   Skinnäsviken vik
  Snäksiären, se Slätö-Snäckan o. Fälö-Snäckan skär   Skinnäsängen odling
  Solaudden udde   Skitholken ö
  Solberga ägomark   Skitnebäck odling
  Solören skär   Skiudden udde
  Spökbacken backe   Skogsholmarna odling
  Stabmebeeken, se Mörtvarpen vik   Skogsruddu odling
  Stackholmarna terräng   Skomakarlögan vik
  Stacklötarna ägomark   Skomakarmyren odling
  *Stacknäset udde   Skogsviken vik
  Staket ägomark   Skogsvreten vret
  Steens Tierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Skållskäret ö
  Stenalmen, se Stenalmsudden udde   Skollskärsörn ö
  Stenalmsudden udde   Skogsängen odling
  Stenalmsudden udde   Skomakarmyren odling
  *Stenfjällsgruvan gruva /Se   Skomakarviken vik
  Stenfjärden insjö   Skommarruddu odling
  Stenfjärden sjö   Skommarviken vik
  Stenfjärden sjö /Se   Skorvö ö
  Stenfjärden fjärd   Skovälsen odling
  Stenfjärden insjö   Skrattberget berg
  Stenfjärden förr fjärd   Skrev terräng
  Stenrösan ägomark   Skrevudden udde
  Stensfierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Skrevviken vik
  Stens fierden, se Östhammarsfjärden fjärd   Skrubbdal odling
  Stensfiälen, se Östhammarsfjärden fjärd   Skrållan, Lill- ö
  Stensiär, se Stenskär o. Ladskär halvö   Skrållan, Stor- ö
  Sten Skiär, se Stenskär o. Ladskär halvö   Skräppblöten odling
  Stenskär halvö   Skutasörn ö
  Stenskär ö   Skyan ö
  Stenskär halvö   Skyan, Bolka- ö
  Stenskär udde   Skysslan odling
  Stenskär udde   Skyttskåran odling
  Stenskär o. Ladskär halvö   Skäret odling
  Stenskär o. Ladskär halvö   Skötgrynnan grund
  Stenören skär   Sköthällen ö
  Stolpgrundet grund   Skötörn ö
  Stoorwijkarn Lacus, se Stor.Vikar insjö   Sladdarö holme /Se
  Stora balsan, se Stor-Balsaren ö   Slafathällen ö
  Stora Engzskär, se Ängsholmen f.d. holme   Slipstenarna äng
  *Stora träsk sankmark   Slitegaveln vret
  Stora Träsk, se Storträsket träsksjö   Slumparna odlingar
  Stor-Balsaren ö   Slumpen odling
  Stor-Balsaren skär   Slumpen, Lill- äng
  Stordragsfjärden vik   Slumpen, Stor- äng
  Storfladen sjö   Slåtåkern åker
  Storgrundet grund   Slätarshålet sund
  Storgrundet skär   Slätbergsviken vik
  Storgärdet gärde   Slätön ö
  Storhaget ägomark   Slätösnäckan holme
  Storholmarna ägomark   Slätöströmmen sund
  Storkärret kärr   Smankus, Lill- ö
  Storlagoviken vik   Smankus, Stor- ö
  Stormaren terräng   Smedbergen berg
  Stormarsbacken backe   Smedjegärdena gärden
  Stormyren ägomark   Smedjehagen hage
  Stormyren ägomark   Smedviken vik
  Stor-Notören skär   Småbroryan odling
  Stornäsviken vik   Småvretarna vretar
  Storskogen skog   Smörasken udde
  Storskyan skär   Smörspäck odling
  Storskyan skär   Snedan odling
  ?Storskyan skär   Snesslingeåsen berg
  Storskyan skär   Snuggsundet f.d. sund
  Storskär holme   Snuggsundsviken vik
  Storskäret skär   Snuggsundsvretarna vretar
  Storskäret skär   Snårburru skog
  Storskäret skär   Snäckan, se Slätösnäckan holme
  Storskäret skär   Snäckan, Fälö- ö
  Storskäret ö   Snäckan, Slätö- ö
  Storskäret ö   Snäckegrund ö
  Storskäret skär   Snäcksjön sjö
  Storskärsholmen skär   Snäcksundsskogen skog
  Storskärshällen klippa   Snäckörn ö
  ?Stor-Smankus skär   Solgrensvreten vret
  Storträsket träsksjö   Sparran terräng
  Storträsket sjö   Sparran notvarp
  Storträsket utdikad sjö   Sparrviken vik
  Storträsket träsk   Spån notvarp
  Storträsket sjö   ?Stackholmarna terräng
  Storträsket sjö   Stacklötarna odling
  Storträsket sjö   Stacklöthagen odling
  Storträsket sjö   Stacktegabacken vägbacke
  Storträsket sjö   Stadsängen odling
  Storträsket sjö, nu utdikad /Se   Staken notvarp
  Storträsket o. Lillträsket sjöar   Staket odling
  Stor-Vikar insjö   Staknäsudden udde
  Stor-Vikar sjö   Stakvik odling
  Stor-Vikar sjö   Starrbäcken odling
  Stor-Vikar sjö   Starrholmsvretarna vretar
  Storviken vik   Starrvik odling
  Storvretarna ägomark   Stavholmsviken vik
  Storvreten ägomark   Stavrummen öar
  Storån Saknas /Se   Stenalmsudden udde
  *Storöra holme   Stenalmsviken vik
  *Storören skär   Stenalmsängen odling
  Storören skär   Stenfjärden sjö
  Storören, se Skansören skär   Stenfjärdsudden udde
  Storören, se Skansören skär   Stengärdet gärde
  Storören, se Skansören holme   Stenhagen odling
  Storören, se Skansören skär   Stenrösåkrarna åkrar
  Strandängen ägomark   Stenskär f.d. ö
  Strömmen sjö   Stenskärsgrundet grynnan
  Strömmingsgrundet grund   Stenskärshällorna öar
  Strömmingsöre ägomark   Stenskärsviken vik
  Strömsjön sjö /Se   Stenvarpet notvarp
  Strömsängen ägomark   Stenörn ö
  Strömsängen ägomark   Stockholmarna terräng
  Strömsängen ägomark   Stockholmsörarna öar
  Strömudden udde   Stolpgrundet ö
  Stummelbosjön förr sjö   Stolängarna odlingar
  Stummelbosjön Saknas   Storbåtvarpet notvarp
  Stummelbosjön förr sjö   Stordiket dike
  Stummelbosjön nästan igenväxt sjö   Stordrag terräng
  Stummelbosjön f.d. sjö   Stordragsfjärden sund
  Stummelbosjön sjö /Se   Storfladen sjö
  Stummelbo sjön sjö /Se   Storgrundet ö
  Stummelgärden ägomark   Storgärdet gärde
  *Stålnäbben udde   Storgärdet gärde
  *Stålnäbbudden f.d. udde   Storgärdet gärde
  *Stålnäbbviken f.d. vik   Storgärdet gärde
  Stånggrundet skär   Storholmen terräng
  Stånggrundet holme   Kvarnen, Stor- vik
  Stångorane, se Stånggrundet skär   Storlöt odling
  *Stångören f.d. skär   Storlagoviken vik
  *Stångören f.d. skär   Stormaren äng
  Sundboskäret skär   Stormaren odling
  Sundboskäret skär   Stormarsbacken terräng
  ?Sundboskäret holme   Stormossen odling
  *Sundet sund   Stormosshagen hage
  Sundet göl   Stormyren odling
  Sundhålet sund   Stormyren odling
  Sundsheden ?hed /Se   Stormyren odling
  Sundskär skär   Stormyren odling
  Sundskär holme   Stornäset näs
  *Sundviken vik   Stornäset näs
  *Sundsviken vik   Stornäsviken vik
  Sundsängsviken vik   Stornäsvretarna vretar
  Sundsängsviken vik   Stornäsvreten vret
  Sundwijken, se Norrändefjärden fjärd   Storplöjningen odling
  Sundzwijkan, se Norrändefjärden vik   Storskogen skog
  Sundören skär   Storskogen skog
  Sunnanbolsträsket träsk   Storskyan ö
  Sunnanöfjärden vik   Storskäret ö
  Sunsviken, se Norrändefjärden vik   Storskär(et) ö
  Surbullan klippa   Storskärsgruppen grynna
  Surbullan skär /Se   Storskärsholmen ö
  Svartneskär, se Svartnöskäret udde   Storskärshällen ö
  Svartnäs, se Svartnöskäret f.d. skär   Strosten sten
  Svartnöskäret udde   Storströmmen sund
  Svartnöskäret f.d. skär, num. udde   Storsveden odling
  Svartnöskäret halvö   Storträsket sjö
  Svedjeholmsören, Inre halvö   Storträsket sjö
  Svedjeholmsören skär   Storviken vik
  *Svinalmen, Stora o. Lilla holmar /Se   Storvretarna vretar
  Söderby Glysen, se Klyxen del av Söderön   Storvreten vret
  Söderbÿ Glÿsen, se Klyxen udde   Storvreten vret
  Söderby Glysen, se Klyxen terräng   Storängen odling
  Söderby-Klexan halvö   Storängen äng
  Söderby-Klexan halvö   Storängen odling
  Söderby klysen, se Klyxen udde   Storängen odling
  Söderby Klÿxen, se Klyxen udde   Storängen odling
  Söderbysundet sund   Storängen odling
  Södergärden ägomark   Storängen odling
  Södermossen ägomark   Storörn ö
  Söderskogen skog   Storörssundet sund
  Söderudden udde   Stryan äng
  Söderudden udde   Stryan odling
  Södervreten ägomark   Stryebacken terräng
  Söderön ö   Strömmen notvarp
  Söderön halvö   Strömmen sjö
  Söderön f.d. ö, nu halvö   Strömmingsgrundet ö
  Söderön ö   Strömmingsgrundet ö
  Söderö f.d. ö, nu halvö   Strömsjön sjö
  Söderön num. halvö   Strömsmossen äng
  Söderön halvö   Strömsängen odling
  Söderö halvö   Strömsängen odling
  Söderön ö   Strömsängen odling
  Söderö nu halvö   Strömsängen odling
  Söderön halvö /Se   Strömsängen odling
  Talludden udde   Strömsängsdiket dike
  Tallörarne, se Bredörarna holme   Stummelbosjön sjö
  Tallören f.d. skär, num. udde   Stummelgärdet gärde
  *Tallören skär   Stummelhägnaden odling
  Tallören skär   Stummelvarpet notvarp
  Tallören skär   Stummelvarpviken vik
  Tallören skär   Stummelängen odling
  Tallören terräng   Stålmossen odling
  talören, se Tallören skär   Stängslet odling
  *Tarna skär skär   Stämplet odling
  Taskörarna skär   Sundboskäret ö
  Tattarörarna skär   Sundet vik
  *Telskär holme (ev. holmar)   Sundet sjö
  Templet grund   Sundskäret ö
  *Tistraörarna f.d. skär, num. uppodlad mark   Sundsslåtten odling
  *Tistraören f.d. skär, nu terräng   Sundsveden odling
  Tistronören skär   Sundsvedaviken vik
  Tjuvhamnen hamn   Sundsängen odling
  Tollören skär   Sundsängsviken vik
  ?Tolvörsgrundet, Grundskäret o. Norrskäret skär   Sundsängsviken vik
  Tomasaskären skär   Sundvarpet notvarp
  Tomasaskären skär   Sunnanbol odling
  Tomasaskären skär   Sunnanbolsträsket sjö
  Tomasskär holme (ev. holmar)   Sunnanöfjärden vik
  Tomasskär, se Torrön f.d. skär   Surbullan ö
  Tomasskären, se Tomasaskären skär   Surbullgärdet gärde
  Tomasskären holmar   Suren sund
  *Tomasskäret udde, f.d. ö   Svalsängen odling
  *Torgrundet holme   Svartbacken landsvägsbacke
  *Torrgrund ö el. ögrupp   Svartmarken terräng
  Torgrunden, se Inre-Kvistadsgranören o Yttre-Kvist skär   Svartmyrarna myrar
  Torrgrunden, se Yttre-Kvistadgranören, Inre-Kvista skär   Svartmyraskiftet skogsskifte
  *Torrviken vik   Svartmyren odling
  ?Torröbukten vik   Svartnöskäret f.d. ö
  Torröbukten vik   Svartstenarna öar
  Torrön f.d. ö, num. udde   Svartörarna f.d. öar
  Torrön udde   Svedalmen odling
  ?Torrön, Lilla f.d. ö, numer udde   Svedjeholmsörn, Inre f.d. ö
  Torsmossen ägomark   Svedjeholmsörn, Yttre ö
  Towijken, se Torröbukten vik   Svintegarna odling
  Timmervik vik   Svätenhov ö
  Tomasaskären skär   Syltmossen odling
  *Trabbenholmen holme   Synnersnästräsket sjö
  Trimänningarna skär   Sågmyren myr
  *Triskär holme   Sälglo terräng
  Trångsundet sund   Sälglohällen ö
  Trångsundet sund   Sälgloviken vik
  Träsk, se Lortfjärden insjö   Sälgrundet ö
  *Träsk sankmark   Sältingsslätten odling
  ?Träsket sjö   Sältingsvik odling
  Träsket sankmark   Sävelängen odling
  *Träsket, Lilla sjö   Sävelängsviken vik
  *Träsket, Stora sjö   Söderbysundet sund
  TuskeSiön, se Lill-Vikar insjö   Söderfladen, Högskärs- vik
  Tuske Siön, se Lill-Vikar sjö   Södergärdet gärde
  *Tuskö gruva Saknas /Se   Södergärdet gärde
  *Tuskölandet del av Tvärnö   Södergärdet gärde
  Tuskösundet sund   Södergärdet gärde
  Tuskösundet sund   Södergärdet gärde
  Tuskötäpporna sund   Södergärdet odling
  Tuskö vjkar Siön, se Lill-Vikar sjö   Södermossen odling
  Tuväng ägomark   Söder på Skyan notvarp
  Tuärnöhn, se Tvärnön ö   Södersjön sjö
  Twernö, se Tvärnö ö   Söderskogen skog
  Tvingudden udde   Söderträsket äng
  Tvisten ägomark   Söderudden udde
  Tvärön ö   Södervretabacken terräng
  Tvärnö ö   Södervretarna vretar
  Tvärnö ö   Södervreten vret
  Tvärnö ö   Södervreten vret
  Tvärnö ö   Söderängarna ängar
  Tvärnö ö   Söderängarna odling
  Västra Tvärnö del av ö   Söderängen odling
  Östra Tvärnö del av ö   Söderängen odling
  *Tångorn del av Fälön   Söderön del av sn
  *Tångörsskären f.d. skär, num. terräng   Tackmyren odling
  *Tårrgrunden skär   Tackmyrvreten odling
  Tårrwijkan, se Mörtvarpet vik   Tallklunsarna öar
  Tögen ö   Tallörn ö
  Tögen ö   Tallörn ö
  Tögen del av ö, f.d. ö   Tallörn ö
  Tögen ö   Tallörn ö
  Tögen ö   Tallörn ö
  Tögen ö   Tallörn ö
  Tögen ö   Tallörn f.d. ö
  Tögen ö   Tallörsbukterna vik
  Tögen ö   Tallörsströmmen sund
  Tögen ö   Tallörsströmmen sund
  Törnkransen skär   Tallörsudden udde
  Törnkranshällen skär   Tallörsviken vik
  Udden udde   Taska, Lill- ö
  Uggelgadden skär   Taska, Stor- ö
  Vadgrundet grund   Tattarörarna öar
  Vadviken vik   Tegarna odlingar
  Vadören terräng   Timbackarna terräng
  Vadörsudden udde   Timmervik vik
  Wahlbergzfierden, se Kasfjärden fjärd   Timmerviken vik
  Walborgs fiählen, se Kasfjärden vik   Tistrunörn ö
  Wallborgs Fierd, se Kasfjärden fjärd   Tjuvskärsbacken terräng
  *Valborgsfjärden fjärd   Tolvöre ögrupp
  *Valborgsfjärden fjärd   Tolvörsgrunden ögrupp
  Walbärgzfiälen, se Kasfjärden fjärd   Tomasskären skär
  Vallgrund f.d. ö /Se   Tomasskären öar
  Valrossen skär   Tomten odling
  Vargskär ägomark   Torpmossen odling
  Vecklinge utjord /Se   Torpstället odling
  Vecklinge utj. /Se   Torpängen äng
  Veklingen utjord   Torröbukten vik
  Verkarna sankmark   Torrön f.d. ö
  Verkarna terräng, del av f.d. vik   Torsmossen odling
  Verkhägnaden ägomark   Trefjärdingssundet sund
  Verkskär ägomark   Trefjärdingsörn udde
  *Verkträsket f.d. insjö   Tremänningarna öar
  *Verkträsket f.d. sjö   Trillbärsberget berg
  *Vidjanskär holme   Trillbärsängen odling
  Vikar, Lill- sjö   Trollberget berg
  Vikar, Stor- sjö   Trollbergsvretarna vretar
  Vikarbacken backe   Truthällorna öar
  Vikar, Nolsterby- sankmark   Trångmyren odling
  Vikarsjöarna sjöar /Se   Trångsundet sund
  Vingelskär holme   Trädgården ö
  Vringeskär holme   Träsbofjärd sjö
  ?Vingeskär, Lilla o. Stora holmar   Träsbomossarna mossar
  Vingeskär, Lilla skär   Träsket sjö
  ?Stora Vingeskär ö   Träsket, Lill- sjö
  ?Vingeskär, Stora o. Lilla holmar   Träsket, Lill- sjö
  Vingeskär, Stora skär   Träskholmen terräng
  Vinterhamnshällen klippa   Träskmaren odling
  Vretströmmen sund   Träskmossen odling
  Västerbergsgrundet grund   Träskmyren myr
  Västernäsudden udde   Träskodlingen odling
  Västerskäret skär   Träskratet udde
  Västerskär holme   Tuggbussarna öar
  Västerskäret skär   Tunnlandet vret
  Västerskäret halvö   Tuppargran sund
  Västerudden udde   Tuskösundet sund
  *Västervälsviken f.d. vik, nu terräng o. uppodlad mark   Tuskö-ön f.d. ö
  *Västervalsviken f.d. vik   Tuvorna odling
  *Västervalsviken f.d. vik, num. terräng o. uppodlad mark   Tvinghällen ö
  Västerängsbacken backe   Tvingudden udde
  Västerängsgärden ägomark   Tvisten äga
  Västerängshalsen ägomark   Tvärnö ö /Se
  WästSkiär, se Sundboskäret skär   Täljkniven ö
  wäst:skären, se Sundboskäret skär   Täpporna, Tuskö- sund
  ?Ytter-Kvistadgranören o. Inner-Kvistadgranören skär   Tögen ö
  ÿtterkäringöön, se Käringön, Stora ö   Tögen ö
  ytter Käringön, se Käringön, Stora ö   Töghägnaden odling
  Yttersby triangelpunkt   Tög-Karins terräng
  Yttersbyviken vik   Törnrostomten odling
  Ytter Skiäring, se Käringön, Stora holme   Uggelgadden ö
  ytterskäringzöhn, se Käringön, Stora ö   Utterörn ö
  Ytters Skäringsören, se Käringön, Stora ö   Vad odling
  Ytterskärsviken vik   Vadbacken terräng
  Ytterstenen klippa   Vaden odlingar
  ÿttre kieringön, se Käringön, Stora ö   Vaden terräng
  Yttre-Kvistadgranören och Inre-Kvistadgranören skär   Vadet odling
  Yttre-Kvistadgranören, Inre-Kvistadgranören o Högg skär   Vadgrundet ö
  Yxeln ö   Vadryan odling
  Yxeln ö   Vadsudden udde
  Yxeln ö   Vadsviken vik
  Yxeln triangelpunkt   Vadsängen odling
  *Yxelön holme   Vadsörarna öar
  Yxen holme   Vadviken vik
  Yxlan, se Yxeln ö   Vadörn f.d. ö
  ÿxlan, se Yxeln ö   Valbergsstenen sten
  *Ågalmaudden udde   Valborgmässberget berg
  *Ågalmeviken vik   Vallgrund f.d. sjö
  *Ågolmaudden f.d. udde   Vallgrundsudden udde
  *Ågolmaviken vik   Valrossen ö
  *Ågolmaviken vik   Valsviken vik
  *Ålvattengrund holmar   Valudden udde
  *Ålören f.d. skär, num. terräng   Varbaltan odling
  Ånösundet sund   Vargmyren odling
  Årsnäshällorna klippor   Vargskär f.d. ö
  Återvändan terräng   Vargskäret terräng
  Åviken myrvik   Vargskär f.d. ö
  Ängmans odling ägomark   Vargskärsvretarna vretar
  Ängsfjärden fjärd   Varpslätten odling
  Ängsfjärden fjärd   Vecklingebackarna vägbackar
  Ängsfjärden fjärd   Vedlan odling
  Ängsfjärden vik   Vedörn ö
  Ängsfjärden fjärd   Vedörshålet sund
  Ängsholmen f.d. holmar, nu del av Fälön   Vigelsängen odling
  Ängsholmen udde   Vikarbacken skog
  Ängsholmen förr holme, nu udde   Vikargärdet gärde
  Ängsholmen del av ö   Vikarhägnaden odling
  Ängsholmen del av Fälön   Vikarudden terräng
  Ängsholmen del av Fälön   Vikar, Tuskö- sjö
  Ängsholmen del av ö   Vikarn, Lill- sjö
  Ängsholmen del av ö   Vikarsjöarna sjöar
  *Ängsholmen, Lilla f.d. ö, del av Fälön   Vikhagen odling
  ?Ängskärsviken vik   Vingelskär ö
  Äspskärsudden udde   Vingeskär ö
  Äspskärsudden udde, f.d. skär   Vingeskär holme
  Äspskärsudden udde   Vingeskärsörn ö
  Äspskärsudden f.d. skär, num. udde   Vintersdrag odling
  Äspskärsudden udde   Visthus ö
  öhrholmen, se Lillören f.d. skär, nu udde   Vreten odling
  *Öhuvudet terräng, f.d. udde   Vretgärdet gärde
  Öregrundsgrepen fjärd   Vretgärdsängen odling
  Öregrundsgrepen sund   Vretland odling
  Öregrundsön halvö   Vretlände odling
  Örholmen, se Lillören udde, f.d. ö   Vretströmmen sund
  Örskaten strandmark   Välläng odling
  *Örudden f.d. udde   Värkarna ängar
  Örviken vik   Värkarna terräng
  Örviken vik   Värkarna odling
  Örviken vik   Värkhägnaden odling
  Örviken vik   Värkskär terräng
  Örviken vik   Vässarö ö /Se
  ?Österbo ägomark   Västerbacken terräng
  *Österfjärden sjöar   Västerdjupan notvarp
  Östersundet sund   Västerek vret
  Östersundet sund   Västerfly odling
  Österudden udde   Västergårdsörn ö
  *Österviken vik   Västergärdet gärde
  *Österviken f.d. vik, num. del av fastlandet   Västergärdet gärde
  Österön terräng   Västergärdet gärde
  Östgärdsudden udde   Västergärdet gärde
  Östhammarsfjärden fjärd   Västergärdet gärde
  Östhammarsfjärden fjärd   Västergärdsvretarna vretar
  Östhammarsfjärden fjärd   Västerhagen hage
  Östhammarsfjärden fjärd   Västermossen odling
  Östhammarsfjärden vik   Västermossen odling
  Östhammarsfjärden fjärd   Västermyren odling
  Östlundsmossen ägomark   Västerskogen skog
      Västerskäret ö
      Västersundet terräng
      Västersundet f.d. sund
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västerängen äng
      Västerängen odling
      Västerängen odling
      Västan notvarp
      Ytterbådan ö
      Ytterhällen ö
      Yttersbyviken vik
      Ytterskär f.d. ö
      Ytterskäsviken vik
      Ytterängen odling
      Ykseln skär?
      Yxeln ö
      Yxen ö
      Yxholmen f.d. ö
      Åkergärdet odling
      Ålvalgrund ö
      Ålvattgrund ö
      Årsnäshällorna öar
      Årsnäsviken vik
      Åsen ås
      Återvändan odling
      Återvändsgruvorna gruvor
      Åtörsvikarna vikar
      Åviken vik
      Ängarna odling
      Ängen odling
      Ängen odling
      Ängsbacken terräng
      Ängsholmen f.d. ö
      Ängsholmen f.d. ö
      Ängsholmsmossen odling
      Ängsholmsängen äng
      Ängskärsviken vik
      Ängsplöjningarna odlingar
      Ängsvarpet notvarp
      Ängsvreten vret
      Örarna terräng
      Örarna öar
      Öregrundsgrepen fjärd
      Örnäsängen odling
      Örslundsmossen odling
      Örskaten notvarp
      Örviken vik
      Öslätten odling
      Össarängen odling
      Östan på Skyan notvarp
      Östergårdsörn ö
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergårdsudden udde
      Österhålet odling
      Östermyren odling
      Österruddu odling
      Österskogen skog
      Österskogen skog
      Österskäret ö
      Österstranden terräng
      Österstrandshällen ö
      Östersundet f.d. sund
      Östersundsviken vik
      Östervreten vret
      Österängarna odling
      Österängen odling
      Österängen odling
      Österön odling
      Östhammarsfjärden fjärd

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.