ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gräsö socken : Frösåkers härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 1280 Bebyggelsenamn : 268 Naturnamn : 2391
Kovik gd Långskärät, se Långgrundet skär Mårtensboda hemman Måsbobådan skär
*Kullboda förr gård /Se Långvarpet sund /Se Mårtensboda gårdar Måsbodabådan skär
Kungsgården gd Långvik vik Mårtensboda lht Måsbodagrundet grynna
Kungsgården gd /Se Långviken vik Måsboda bebyggelse Måsbogärden äng
Muskaregrund gd /Se Långviken vik Måsboda lht Måsbådan ö
Målsboda, se Mårtensboda gd Långviken vik Måsboda lht Måshällarna hällar
Mårtensboda gd Långviken vik Mälbomar eller Viggarträsk Saknas Måshällarna skär
Mårtensboda gd Långviken vik Mälbomar jordlägenhet Måshällen, Lill- ö
Mårtensboda hemman /Se ?Långören skär Märrmyren hmd Måshällen, Stor- ö
*Mörtarö, Östra och Västra byar Långören skär Möflöviken lht Måshällen, innersta skär
Möskär gd /Se Långören ö /Se Mörskär hemman Måshällen, yttersta skär
Nordangärde gårdar /Se Läcköfierden, se Ängsfjärden fjärd Mörskär, se Mörtskär lht Måshällorna öar
Norrboda by *Läckören skär Mörtarö, Väster- hemman Måshällorna skär
Norrboda by /Se Löksiär, se Lövskärsholmen f.d. holme Mörtarö, Västra by /Se Måshällorna öar
Ormön gd Lökören halvö /Se Mörtarö, Öster- hemman Måshällorna skär
Risten, Lilla el. Stora gdr Lövskärsholmen f.d. holme, num. udde Mörtarö, Östra by /Se Måsklubben ö
Rävsten gd;ar /Se Lövskärsholmen halvö Möskäret lht Måshällorna skär
Sladdarön gd Maatbodarne, se Mårtensbodbådan skär Norbergs-Johans lht Måsklubben ö
Sollösa Saknas /Se ?Malbådan ö Nordangärdet by Måsskär ö
?Strand lht /Se Malbådan ö /Se Nordangärde gårdar Måsskärsverkaren vik
Svartbäck gd ?Malbådkubbarna skär Nordlunds lht Måssten ö
Söderboda by Malgrund grund /Se Norrbacka lht Måssten, Lill- ö
Söderboda by /Se Malgrundet ö /Se Norrbacka lht Måssten, Stor- ö
Vässarön gd Malorna skär /Se Norrbacken lht Måsstensfjärden fjärd
Västerbyn by Malskär skär /Se Norrboda traktnamn Måsstensfjärden fjärd
Västerby kaplansbost. /Se Malskäret holme Norrboda by Måsstensören holme
Västermörtarö gd Malskäret del av ö Norrboda by /Se Måsören häll
Västermörtarö by /Se *Manboda skär Norrboda by Måsören holme
Örskärsvik torp Manbådan skär Norrboda båtsmanstorp, se Norrboda traktnamn Måsörn ö
Österbyn by ?Manbådan ö Norrboda båtsmanstorp avs. Mälbomaren odling
Österbyn by Manbådan holme Norrboda fiskehamn avst. Mälbomarsbacken landsvägsbacke
Östermörtarö by ?Manbådan holme Norrgårdarna hemmansdelar Mälbomarsbacken backe
  Manbådan skär Norrgårdarna hemman Mälbotomt odling
  ?Manbådan holme Norrgården hemman Mälbotomt äng
  Marorna ängar /Se Norrgården lht Mälboviken vik
  Marsiären, se Malskäret holme Norrlä lht Märket fyr
  Marsiäret, se Malskäret f.d. ö Norrslätt lht Märketshällar hällar
  Marskär holme Norrslätt lht Märketskallen grund
  Marskäret halvö /Se Norrsten fiske Märrmyren odling
  Masten, Stora, se Måsstensfjärden sund Norrsten fiske Märrmyrsplöjningarna åker
  Marängsudden udde Norruddu hmd Märrskrubban vik
  Marängsudden udde Norr-Ruddu lht Märrskär skär
  *Matboda, se Mårstensbodbådan skär Norräng lht Märrskäret ö
  Matbodane, se Mårstensbobådan holme Nybygget f.d. torp Märrskäret holme
  *Matbodagrund skär Nybygget lht Märrvarpet backe
  *Matbodan skär Nygärdet lägenhet Möflö terräng
  Matbodaoren, se Storgrynnan holme Nygärdet lht Möflö myr
  *Matbodarne holme Nyhagen lht Möflöplöjningen odling
  *Matbodaudden udde Nyhagen lht Möflöviken vik
  *Matbodaören f.d. skär, num. trol. del av fastland Nyhem lht Möllan äng
  *Matbodaörn holme Nysäter lht Mörkdal odling
  *Matbådan ö Nässeläng lht Mörkdal udde
  Matsabådan holme /Se Nässeläng lht Mörkdalsviken vik
  *Matsbodaudden udde Nötskär lht Mörkdalsviken vik
  *Mattbodagrund skär Nötskäret gårdar Mörkdalsörn f.d. ö
  *Mattbodanitemöraner skär Nötsveden by Mörtarö, Öster- o. Väster- Saknas /Se
  Mattbodaörane, se Mårstensbodbådan skär Nötsveden gårdar Mörtaröfjärden vik
  Mattingsviken vik Ollarsvik hmd Mörtaröfjärden vik
  Mattingsviken vik Ol-Larsvik lht Mörtarö Halfaruna skär
  Mattingsviken vik Ormön by Mörtarö halfaruna öar
  Mattingsviken vik Ormön gårdar Mörtarö-Halvfarorna skär
  Medbådan häll /Se Oxsten lht Möskär ö /Se
  Mittfjärdshällen holme /Se Oxsten hemman Möskärshagen åker
  *Mjölkerum terräng Pell Pers hemman Möskärssundet sund
  Mjölkrummet åker Pell-Pers lht Möskärsudden udde
  Mommarsören holme /Se Pensionatet lht Nabben terräng
  *Monskäret udde, f.d. skär Postens lht Nabben åker
  ?Moss-skäret skär Prästgården hemman Nabbudden udde
  ?Moss-skäret skär Risten, Lilla bebyggelse Navarskaftet odling
  ?Moss-skäret holme Risten, Lilla by Navarskaftet äng
  Moören, Stor- skär Risten, Lilla gårdar Navarskären öar
  Mårtensbodbådan skär Risten, Stora bebyggelse Navarskäret, Lill- ö
  ?Mårtensbodbådan skär Risten, Stora by Navarskäret, Stor- ö
  Mårtensbodbådan holme Risten, Stora gårdar Navarskäret holmar
  Mårtensbodbådan skär Rosendal f.d. torp Navarskärsgrynnan, Lilla ö
  ?Mårtensbodbådan ö Rosendal lht Navarskärsgrynnan, Stora ö
  ?Mårtensbodbådan holme Rosenlund lht Navarskärsströmmen sund
  ?Måssten, Stor- skär Rosenlund lht Nedergärdet odling
  Måssten ö /Se Rosenäng lht Nederängen äng
  Måsstensfjärden sund Rosenäng torp Nederängen äng
  Stora måsten, se Stor-Måssten holme Rosten lägenheter Nederängen äng
  Stora Måsten, se Stor-Måssten skär Rosten lht Nederängen äng
  Måsören skär Rosten by /Se Nederängshällorna hällar
  Märket fyr /Se Rydhem lht Negersgrund terräng
  Märrskrubban vik /Se Räfsten by Negersgrundshällorna öar
  Märrskär holme Rävsten by Nolfjärden fjärd
  ?Märrskär, Gräsören o. Fölbådan holmar Rävsten gårdar Nolsbådan ö
  Märrskäret holme /Se Rölingen lht Nolsbådsundet sund
  Märrskäret holme /Se Rölingsgårdarna lägenheter Nolsbådsundet, Väster- sund
  Möflö terräng Rönngrund lht Nolsbådsången sund
  Möflölandet, se Möflö terräng Rönningen hmd Nolstermossbotten kolbotten
  Mörtare Fiäln, se Mörtaröfjärden vik Rönningen lht Norakubben ö
  Mörtarewijken, se Väster-Mörtöviken vik Saltören lht Nordansundet sund
  Mörtarewijken, se Väster-Mörtareviken vik Saltörn lht Nordansundshällarna hällar
  Mörtareviken, se Väster-Mörtaröviken vik Sanda lht Nordanvreten vret
  Mörtaröfjärden fjärd Sandgärdet lht Nordbergs-Hildas åker
  Mörtaröfjärden vik Sandgärdet lht Nordbergsåkern åker
  Mörtaröfjärden vik Sandhagen lht Nordlundshällen häll
  Mörtaröfjärden vik Sandsäng torp Nordosten äng
  ?Mörtarö-Halvfarorna skär Signedal lht Nordvästklubben ö
  ?Mörtarö-Halvfarorna holmar Signedal lht Nordvästklubben häll
  Mörtarö-Halvfarorna skär Sisseläng lht Nordvästkubben ö
  Mörtaröviken, Väster- vik Sisseläng lht Noret terräng
  Möskärshagen Saknas /Se Sjukstugan lht Noret betesmark
  Nafvarskäret,se Lill-Navarskäret o Sto-Navarskäret skär Sjöhaga lht Noret vik
  Nafversiär, se Stor- o. Lill-Navarskäret skär Sjöhagen bt Norlundshällen ö
  Navaarskären holmar Sjöruddu gd Norrbergen öar
  Navarskären holmar /Se Sjöruddu hmd. Norrbergen hällar
  Navarskäret, Stor. och Lill- skär Sjöruddu lht Norrbläckan ö
  Navarskäret holmar /Se Sjötorp lht Norrbläckan häll
  Noor Siäret, se Nötskäret f.d. skär Sjöäng hmd Norr-Brudbåddalen vik
  Noot Skiäret, se Nötskäret halvö Sjöängens lht Norrbådan ö
  Norbodan, se Gräsbådan skär Skaten hemman Norrbådan ö
  Norbodan, se Gräsbådan skär Skaten [Bjurö-] lht Norrbådan skär
  Norboden, se Gräsbådan ö Skat-Eriks lht Norrbådan skär
  *Norbådan del av Gräsbådan Skat-Jonas lht Norrbådan, Väster- ö
  Nordvästklubben häll /Se Skog-Askes lht Norrbådorna öar
  *Nordvästören skär /Se Skogshyddan lht Norrbådslangran ö
  Norestören, se Hyrriln skär Skogsvreten lht Norrdalen vik
  Norfiälen, se Norrfjärden vik Skogsvreten lht Norrdalen vik
  Norfiäln, se Norrfjärden fjärd Skogvaktarens lht Norrdalen, Brudbåd- vik
  *Norfwa ?vik Skomakarens lht Norrdalen, Lågbåd- vik
  Norhyllan, se Norrviken vik Skomakars lht Norrfjärden fjärd
  Norhölian, se Hummelbäcksviken vik Skrakvik lht Norrfjärden fjärd
  Norrbergen hällar /Se Skålsund hmd Norrfjärden vik
  Norrbäckan häll /Se Skönvik lht Norrfjärden vik
  *Norrbådan f.d. ö Skönvik lht Norrfjärden vik
  *Norrbådan skär Sladdarön hemman Norrfjärden vik
  *Norrbådan f.d. ö, num. del av Gräsbådan Sladdarön gd Norrfjärden vik
  Norre fårön, se Norrön ö Slaktarens lht Norrfjärden, Inner- vik
  Norre fårön, se Norrön ö Slåttan lht Norrfjärden, inre vik
  Norre fåröhn, se Norrön ö Slättega f.d. torp Norrfjärden, Ytter- vik
  Norrestöre, se Hyrriln holme Slättega lht Norrfjärdskubbarna öar
  *Norrestören skär Smedjebacken lht Norrfjärdskubbarna skär
  *Norrestören skär Snickarens lht Norrfjärdskubben ö
  *Norrestörn holme Snårudden lht Norrfjärdsören skär
  Norrfjärden vik Snårudden lht Norrfjärdsörn ö
  Norrfjärden vik Solbacken lht Norr-Gräsören skär
  Norrfjärden fjärd Solberga lht Norrgårdsbådan ö
  ?Norrfjärden vik Solberga, se Slaktarens lht Norrgårdshagen hage
  Norrfjärden vik Solhyddan, se Handlarens lht Norr-Gåsgrund holme
  Norrfjärden fjärd Solstrand lht Norr-Gället holme
  Norrfjärden vik Stackskäret lht Norrgärde åker
  Norrfjärden vik Stendalen lht Norrgärde äng
  Norrfjärden fjärd Stendalen lht Norrgärde åker
  Inre Norrfjärden vik Stormans lht Norrgärde åker
  ?Norrfjärdsören ö Strand f.d. torp Norrgärde åker
  Norrfjärdsören skär Strand lht Norrgärden åker
  Norrfjärdsören holme Strömmen lht Norrgärdet gärde
  Norrfjärdsören ö Stummelboda f.d. torp Norrgärdet gärde
  ?Norr-Gället ö Stummelboda lht Norrhagen odling
  Norr-Gället ö Sumpen hemman Norrhagen äng
  Norr-Gället skär Sumpen lht Norrhålet sund
  Norr-Gället holme Sundsberg hmd Norrhällarna hällar
  Norr-Gället ö Sundsborg hmd Norrhällarna skär
  Norr-Gället ö Sundsborg lht Norrhällen skär
  Norrgället skär Sundsäng(en) f.d. torp Norrhällen ö
  Norr-Gället ö Sundsäng lht Norrhällen, inre udde
  Norr-Gället ö Sundsängen by /Se Norrhällen, Söderskärs- ö
  *Norrhyttan trol.vik Sundsängsskolan skola Norrhällorna hällar
  *Norrhyttan vik(?) Svartbäck hemman Norrhällorna öar
  Norrhällen häll /Se Svartbäck gårdar Norr-Högbådan, se Högbådslangran skär
  ?Norr- och Söder-Högbådan o. Vidbuskörarna skär Svartviken lht Norrhöljan vik
  *Norrhöljan Saknas Svedden gård Norr-Jomalesundet vik
  *Norrhöljan vik Sveden hmd Norr-Jommaren skogsparti
  *Norrhöljan vik? /Se Svens hemman Norrjälet ö
  Norrhöljan vik /Se Svepholmen f.d. torp Norrklubben ö
  *Norr och Söderboräntan kustomr. Svepholmen lht Norrklubben skär
  Norrskäret skär Svinkars lht Norr-Klyndrab häll
  Norrskäret skär Svinkars, se Svinktorp lht Norrkohällorna öar
  Norrskäret ö Svinktorp f.d. torp Norrkohällorna hällar
  Norrskäret skär Svinktorp lht Norrkon ö
  Norrskäret holme Söderboda traktnamn Norrkon holme
  Norrskäret holme Söderboda by Norr-Källängsviken vik
  Norrskäret ö Söderboda by /Se Norr-Malaren skär
  Norrskäret ö Söderboda by Norrmossen odling
  Norrskäret holme /Se Söderboda fiskehamn avst. Norrmossen äng
  Norrskäret holme Söderboda skola lht Norrmyren odling
  Norrskäret holme /Se Södergården hemman Norrmyren äng
  Norrskärsnorrhällen skär /Se Södergården hemman Norrmyren åker
  Norrskärssöderhällen skär /Se Södergården hemman Norrplöjningarna åker
  Norrsten ö /Se Södergården lht Norrskogen skog
  Norrsten fiske /Se Södergården, se Pell-Pers lht Norrskrubban vik
  Norrsten fiskeplats /Se Söderkvistens lht Norrskär ö
  Norr-Svensbergen hällar /Se Tjockudden lht Norrskäret ö
  *Norrudden udde Tjuvudden lht Norrskäret holme
  Norrvarphällen häll /Se Tomten lht Norrskäret ö
  Norrvikbådan skär /Se Torpvik f.d. bt Norrskärshällen ö
  Norrviken vik Tranvik f.d. torp Norrskärs Norrhällen ö
  *Norrvässaröudden udde Tranvik lht Norrskärs-Norrhällen skär
  Norrön ö Träsket hemman Norrskärs Söderhällen ö
  Norrön ö Träsket lht Norrskärs-Söderhällen skär
  Norrön ö Tuppahaga lht Norrskärsören halvö
  Norrön ö Tuppahaga lht Norrskärsörn ö
  Norrön holmar Tärnudden lht Norrsten ö
  Norrön ö Tärrgårdarna lht Norrsten ö
  *Norrön omr. Törnkvistens lht Norrsten holme /Se
  Norrön ö Udden f.d. torp Norrstängslet äng
  Norrön ö /Se Udden lht Norrsundsvikarna vikar
  Norsiäret, se Norrskäret holme Utsikten lht Norr-Svartsundet vik
  Norsiäret, se Norrskäret ö Utterudden lht Norr-Svensbergen hällar
  norw, se Norrfjärden vik Valbo f.d. torp Norrträsket äng
  Norw, se Norrfjärden vik Valbo lht Norrträsket odling
  *Norwestören ?udde Vargskär(et) f.d. torp Norrträsket äng
  *Notbodagrundet skär Vargskär lht Norrudden udde
  *Notbådegrundet skär Varmskär f.d. torp Norrudden udde
  *Notskär holme Varmskär lht Norrudden udde
  *Notskär halvö Verkvik lht Norrudden udde
  Notskäret skär Vesterby by Norrudden, Järsö- udde
  Notskäret skär Vickman hemman Norrudden udde
  Notskäret skär Viggarträsk Saknas Norrudden udde
  Notskäret skär Vikmans lht Norrudden udde
  Norskäret halvö /Se Vikmans-Bernhard lht Norrudden udde
  Notörarna skär Vikmans-Erik lht Norrudden, Brudbåd- udde
  ?Notörarna skär Viksund lht Norruddsviken vik
  Notörarna skär Viksund lht Norruddu odling
  Notörarna holmar /Se Vårbacken lht Norruddu odling
  Notören skär Vårgläntan lht Norrvarpet notvarp
  Notören holme /Se Vänerslund lht Norrvarphällen ö
  Nyberget grund /Se Vässarön by Norrvarphällen häll
  Nyberget grund /Se Vässarön gd Norrvikbådan skär
  Nåårfårön, se Norrön ö Västerbyn by Norrviken vik
  ?Näset udde Västerbyn by /Se Norrviken åker
  Näset, se Näsudden udde Västerbyn by Norrviken vik
  *Nästklubben holmar Västergården hemman Norrviken vik
  Näsudden udde Västergården hemman Norrvreten vret
  Näsudden udde Västergården lht Norrvreten åker
  Näsudden udde Västergården lht Norrvreten vret
  *Näsudden udde Västerhaga lht Norrvreten äng
  Näsät, se Näsudden udde Västerlund f.d. torp Norräng betesmark
  Nätklubben häll /Se Västerlund lht Norräng äng
  Nätoren, se Nätören skär Västermörtarö hemman Norräng äng
  Nätören skär Västermörtarö lht Norrängen äng
  Nätören skär Västerns(gårdarna) hemman Norrängsplöjningarna åker
  Nätören skär Västerns lht Norrön ö
  Nätören skär Västersjön fiskehamn Norrön ö
  Nätören holme Västersjön fiskehamn Norrön ö
  *Nävskär holmar Västeräng hmd Norrösundet sund
  Nötholmen halvö Västeräng lht *Norsbådan holme /Se
  Nötsiär, se Notskäret skär Växeln lht Notbodarna udde
  Nötskär, se Notskäret skär Åvasse gd Norbodan terräng
  Nötskär holme Åvasse hmd Notbodviken vik
  Nötskäret f.d. ö, nu del av Ormön Åvasse lht Notbodviken vik
  Nötskäret f.d. skär, udde Ängsgläntan lht Notfjärden fjärd
  Nötskäret f.d. skär, nu del av Ormön Örskäret bebyggelse Notfjärden fjärd
  Nötskäret halvö Örskärs fyr fyr Notfjärden fjärd
  Nötskäret halvö /Se Örskärs fyr lht Notfjärden fjärd
  Nötören skär Örskärsvik skogvaktarboställe Nothällarna hällar
  Nötören, se Nätören skär Örskärsvik lht Nothällen ö
  nöötskär, se Notskäret skär Össängen hmd Nothällen häll
  Nöötören, se Nätören skär Östendal lht Nothällsgrynnan grund
  Olangzwijk, Långviken vik Österbyn by Notskäret ö
  *Olarsundsskäret skär Österbyn by /Se Notskäret halvö
  Oldbergs grund grund /Se Österbyn gårdar Notskärssundet sund
  *Ol-Larssundskäret skär Östergläntan lht Notskärssundet sankmark
  *Ol-Larssundsskäret skär Östergården hemman Notslangerudden udde
  *Onskäret del av f.d. skär Östergården hemman Notslangran ö
  Oraggwikn, se Inre Norrfjärden vik Östergården hemman Notslangran skär
  *Ormögrop fjärd Östergården gd /Se Notörarna öar
  *Ormögropen sund Östergården lht Notörarna holmar
  *Ormögropen fjärd eller vik Österlund f.d. torp Notörarna öar
  *Ormögropen fjärd Österlund lht Notörarna holmar
  Ormön ö Östermo lht Notörn ö
  Ormön ö Öster-Mörtarö bebyggelse Notören holme
  Ormön ö Östermörtarö by Notörsgrynnan grund
  Ormön ö Östermörtarö utjordar, gårdar Nyberget grund
  Ormön ö Östervik lht Nybyggträsket äng
  Ormön ö Östängsmyren hmd Nygrimen äng
  Ormön ö   Nygrund grynna
  Ormön ö   Nygrund grund
  Ormön ö   Nygrundet grund
  Ormön ö /Se   Nygärde åker
  Ormön ö /Se   Nygärde äng
  Ormön ö /Se   Nygärde åker
  Orrören f.d. holme, num. udde /Se   Nygärde äng
  Orrören skär   Nygärde åker
  Orrören halvö   Nygärde äng
  Orrören halvö /Se   Nygärde äng
  Orrörsbukten vik   Nygärde åker
  ostersier, se Portarna skär   Nygärdet gärde
  Oxen udde   Nygärdet gärde
  Oxen udde   Nygärdet gärde
  Oxen udde   Nygärdet gärde
  Oxen halvö   Nygärdet gärde
  ?Oxen udde   Nygärdet odling
  Oxen udde   Nygärdet gärde
  Oxen udde   Nygärdet gärde
  Oxen udde   Nyhagen odling
  Oxen udde /Se   Nyhägnaden odling
  ?Oxen udde   Nyhägnaden äng
  oxeudden, se Oxen udde   Nyhäll häll
  Oxeudden, se Oxen udde   Nyhällen ö
  Oxeudden, se Oxen udde   Nylandet odling
  Oxsten f.d. ö   Nylandet åker
  oxstensfiälän, se Österbyfjärden fjärd   Nymyrarna äng
  *Oxstensfjärden vik   Nymyren äng
  *Oxtens, se Rönngrundsrännan förr sund   Nymyren äng
  oxstenskär, se Granskär halvö   Nymyren odling
  Oxudden, se Oxen udde   Nymyren odling
  Per-Olshällen häll /Se   Nyslycket äng
  Portarna skär   Nystängslet äng
  Portarna skär /Se   Nystängslet äng
  Pracksbådan holme /Se   Nyåkern åker
  Prest Engz Maten, se Prästgänskaten udde   Nyäng äng
  Prästhällen häll /Se   Nyäng äng
  *Prästängsskatan udde   Nyängarna äng
  *Prästängskaten udde   Nyängen terräng
  *Prästängskaten udde   Nyängen odling
  Puddinghällen häll /Se   Nyängssundet sund
  Pålsörarna skogsparti /Se   Nyängsvreten vret
  Päronmyren ägomark   Nyängsvreten äng
  Rabban ö /Se   Nålsbådan ö
  Ramviken vik   Nålsbådan skär
  Ramviken vik   Nålsbådsundet sund
  Ramviken vik   Nägersgrundshällarna udde
  Ramviken vik   Näset terräng
  Ramviken vik   Näset udde
  Ramviken vik   Nässelängsvedden åker
  Randwijken, se Ramviken vik   Nässjöudden udde
  Randwijken, se Ramviken vik   Näsudden udde
  Randvijken, se Ramviken vik   Näsviken vik
  Randviken, se Ramviken vik   Nätdalen vik
  Randviken, se Ramviken vik   Nätdalen vik
  Randviken, se Ranviken vik   Nätklubben ö
  Ranviken vik   Nätklubben häll
  *Rastskäret skär?   Nätklubben ö
  *Reibodan holme   Nätörn ö
  *Reibodan ö   Nätören holme
  *Reiboddan skär, möjl. del av Grillskäret   Nöten grynna
  *Reibådan (f.d.?) skär   Nöten grund
  *Reijbodan skär   Nötholmen f.d. ö
  Rentskaten, se Räntan udde   Nötskär ö
  Ressten, se Rävsten ö   Nötskäret f.d. ö
  Re..viken, se Ramviken vik   Nötskäret halvö
  Rijsten, se Risten, Stora ö   Nötskärsfjärden fjärd
  Rijsten, se Stora Risten ö   Nötskärssundet vik
  Lilla Rijsten, se Lilla Risten ö   Nötskärsudden udde
  Rimengs udden, se Ugglan udde   Nötörarna öar
  Ringhällen häll /Se   Nötörarna skär
  ?Riskhällen skär   O ö
  ?Risten, Lilla ö   Odlingen odling
  Risten, Lilla ö   Odlingen äng
  Risten, Lilla ö   Okvägo terräng
  Lilla Risten ö   Okvägsmossen odling
  Risten, L. ö   Olas-hägnaden äng
  Risten, lilla ö /Se   Oldbergs grund grund
  Risten, Stora ö   Ol-Lars-vik äga
  Risten, Stora ö   Ol-Larsviksvreten äng
  Risten, Stora ö   Ollesgrynnan ö
  Risten, Stora ö   Ormöbådorna öar
  Risten, Stora ö   Ormöbådorna skär
  Risten, Stora ö   Ormöbådorna hällar
  Risten, Stora ö   Ormön ö
  Stora Risten ö   Ormön ö
  Risten, St. ö   Ormön Norra mätpunkt
  Risten, Stora ö /Se   Ormön ö /Se
  Rofskiär, se Rosten skär   Oron grynna
  Roksörsviken vik   Oron grund
  Role...s Skaten, se Rosängsskaten udde   Orrbende vik
  Rolingen, se Rölingen äng, f.d. vik   Orrekojan udde
  Rolingen terräng   Orreslätan äng
  Rolingen, se Rölingen äng   Orrkojan terräng
  Rolingen, se Rölingen f.d. del av Söderbodfjärden   Orrslätten odling
  Ronören, se Rönnören skär   Orrön ö
  Roolingen, se Rölingen terräng   Orrören halvö
  *Rosenskatan, se Rosängsskaten udde   Orrörsbukten vik
  Rosenskaten, se Rosängsskaten udde   Orrörshällen häll
  Rosten udde   Orrösundet sund
  Rosten del av udde   Oxbleckan ö
  Rosten f.d. ö, nu halvö   Oxbådan, Lill- ö
  Rosten f.d. ö, num. halvö   Loxbådan, L. skär
  Rosten del av udde   Oxbådan, Stor- ö
  Rostenskär, se Rostensören udde   Oxbrådan, St. skär
  *Rostenskäret skär   Oxdalen vik
  Rostensören udde   Oxen udde
  ?Rostensören udde   Oxhagen hage
  ?Rostensören udde   Oxhaget betesplats
  Rosängsskaten udde   Oxhagshällen hällar
  Rosängsskaten udde   Oxhagsudden udde
  Rosängsskaten udde   Oxhagsudden udde
  Rosängsskaten udde   Oxhagsviken vik
  Rosängsskaten udde /Se   Oxhagsörn ö
  *Rotsten udde   Oxsten f.d. ö
  *Rotsten skär   Oxstensudden udde
  *Rotsten halvö   Oxstängslet vret
  *Rotsten fiskeläge /Se   Oxudden udde
  Rotstens Räfsiär, se Rosten f.d. ö   Oxudden udde
  *Rubådan holme   Oxviken vik
  *Rullskär skär   Packaträsk träsk
  ?Rundklubb ö   Palsternackan skötläggningsplats
  Rundklubb skär   Palsternacksudden udde
  Rundklubben skär /Se   Pannkakhällorna öar
  Rundören f.d. holme, num. udde   Pannkakhälludden udde
  Rundören halvö /Se   Pannkak(s)maren kärr
  *Rybådan ö   Penninggroparna gropar
  Ryska smällen häll /Se   Pensarhällen ö
  Stora Rysten, se Risten, Stora ö   Pensarhålet sund
  Råsten, se Rävsten ö   Per-Jönsan odling
  Räbådan, se Tärnbådan Saknas   Per-Jönso udde
  Räntan udde   Per-Larsgrynnan grund
  Räntan näs   Per-Larsgrynnan grund
  Räntan udde   Per-lars-grynnan grynna
  Räntskatan, se Räntan udde   Per-Olshällen häll
  *Räntviken vik   Per-Olsklubben häll
  *Räntviken vik   Per-Olsviken vik
  *Räntviken vik   Pipabacken backe
  *Räntviken vik   Ploglandet åker
  *Ränzengzudden udde   Plogmyren äng
  *Rävskär halvö   Plåten äng
  *Rävskär halvö   Porsmossen mosse
  Rävsten ö   Portarna skär
  Rävsten ö   Portarna öar
  Rävsten ö   Portarna skär
  Rävsten ö   Pracksbådan ö
  Rävsten ö   Pracksbådan holme
  Rävsten ö   Pracksbådhällen ö
  Rävsten ö   Pracksbådhällen häll
  Rävsten ö   Pracksundet sund
  Rävsten holme   Pracksylen häll
  Rävsten ö /Se   Predikstolen ö
  Räfsten skär? /Se   Predikstolen udde
  Rävsten ö /Se   Prejaren grund
  Rävsten ö /Se   Prejarn grynna
  Rävstensalören holme /Se   Prästarängsudden udde
  Rödkon kobbe /Se   Prästarängsviken vik
  Rödkon skär /Se   Prästbådan f.d. ö
  Rödskäret skär   Prästbådudden udde
  Rödskäret skär   Prästbådudden halvö
  Rödskäret skär   Prästerängshällorna hällar
  Rödskäret holme   Prästerängsmaren åker
  Rödskäret skär   Prästgället ö
  Rödskäret ö   Präst-Gället holme
  Rödskäret ö /Se   Prästhällen häll
  Röko kobbe /Se   Prästudden udde
  Rölingen terräng   Prästvilan odling
  Rölingen äng, f.d. vik   Prästvilan åker
  Rölingen terräng   Puddinghällen häll
  Rölingen äng   Pumpvik vik
  Rölingen f.d. del av Söderbodfjärden, num. äng   Pumpviksgärden åkrar
  Rölingen, se Krakskäret förr skär   Pumpviksgärdet gärde
  Stora Rön, se Stor-Rönnbådan holme   Pumpören holme
  Rönboddan, se Rundören f.d. holme   Pysen grund
  Rönboddan, se Rönnbådan holme   Pålingsslätten äng
  Rönboddan, se Rönnbådan skär   Pålingsslätten odling
  Röngrund, se Rönngrund halvö   Pålsslangran vik
  Röngrundskär, se Rönngrund halvö   Pålsörarna skogsparti
  Röngrundz Siäret, se Rönngrund udde   Päronkärret kärr
  Röngrundz Siäret, se Rönngrund ö   Päronlandet odling
  Rönnbådan skär   Päronlandet åker
  Rönnbådan skär   Päronmyren åker
  Rönnbådan skär   Päronmyren odling
  Rönnbådan holme   Päronmyren åker
  Rönnbådan skär   Rabban ö
  Rönnbådan holme   Rabbaren udde
  Rönnbådan holme   Rabbudden udde
  Rönnbådan holme   Ramlarudden åker
  ?Rönnbådan ö   Ramsamossen mosse
  Rönngrund halvö   Ramviken vik
  ?Rönngrund udde   Rankelgärdet äng
  Rönngrund halvö   Rankeln udde
  Rönngrund udde   Ranviken vik
  Rönngrund halvö   Ranviken vik
  Rönngrund udde   Ranviksstängslet vret
  Rönngrund halvö   Remmen odling
  Rönngrund udde   Rickards-Grynnan häll
  Rönngrund halvö   Ringhällen häll
  Rönngrund halvö /Se   Ringhällen ö
  Rönngrund halvö /Se   Ringhällen häll
  ?Rönngrundsfjärden, se *Oxstensfjärden vik   Ringhällen ö
  Rönngrundsrännan sjö. förr sund   Ringhällen häll
  Rönnören skär   Ringhällen ö
  Rönnören skär   Ringshällorna öar
  *Rönnören (f.d.?) ö   Riskatgrynnan ö
  Rönnören skär   Riskatgrynnan häll
  Rönnören holme /Se   Riskhällen häll
  Rönnören holme /Se   Risten holme /Se
  Rön..oven, se Rönnören skär   Risten, Lill- ö
  Rönängudden, se Ugglan Saknas   Risten, Lilla ö
  *Rönören skär   Risten, Stor- ö
  Rörbodan, se Rönnbådan skär   Risten, Stora ö
  Rörboden, se Rönnbådan holme   Stora Risten ö /Se
  Rörbådan, se Rönnbådan skär   Ristenshaget åker
  *Rörhamn Saknas /Se   Ristenshaget betesmark
  *Rörhamnen vik   Ristenssundet sund
  Rörklubben udde /Se   Ristenssundet sund
  Rörsiäret, se Rödskäret skär   Robertsastängslet åker
  Rörskiär, se Rödskäret skär   Rodret äng
  Röörbodan, se Rönnbådan skär   Rokörarna terräng
  Röörskiärs Klubbarne, se Rödskäret skär   Roksörarna udde
  Rööskär, se Rödskäret skär   Rokörshällen, Lill- ö
  Salhällen häll /Se   Rokörshällen, Stor- ö
  Saltsiar, se Saltören f.d. holme, num. terräng   Roksörsudden udde
  *Saltskär skär   Rokörsviken vik
  Saltskär, se Saltören f.d. skär, nu terräng   Roksörsviken vik
  Saltskär, se Saltören f.d. skär   Romediosgrund grynna
  Saltskiär, se Saltören f.d. skär, nu terräng   Romedios grund grund
  Saltören f.d. skär, nu terräng   Ropskärsberget(?) berg /Se
  Saltören f.d. skär   Rosendalsviken vik
  Saltören terräng   Rosenvall äng
  Saltören f.d. holme, num. terräng   Rosten f.d. ö
  Sandgropen vik   Rostensklinten berg
  *Sandvik vik   Rostenslångan vik
  Sandvikarna vikar   Rostenslångan vik
  Sandviken vik   Rostensören udde
  *Sandviken vik   Rosängsskaten udde
  *Sandviken vik   Rosängsskaten udde
  *Sandviken vik   Rotbådan f.d. ö
  Sannruddu åker /Se   Rotbådudden udde
  Sannruddu åker /Se   Rotbådviken vik
  *Sattskär terräng   Rotlandet åker
  Sikören holme /Se   Rotlandet äng
  *Singsundet, St. sund   Rovgärde äng
  Sisselhällen häll /Se   Roxören udde
  Siärsholmen, se Tjärsholmen holme   Stor-Roxörshäll ö
  Siärsholmen, se Tjärsholmen holme   Rudden äng
  Sjöbodfjärden vik   Ruddu odling
  Sjöbodfjärden fjärd   Ruddu äng
  Sjöbodören holme /Se   Ruddu odling
  *Skaddarören skär   Rimparören äng
  *Skamörane öar   Rumparören äng
  *Skatan udde   Rumparörn terräng
  *Skatarn f.d. holme, nu del av halvö?   Rumparörsgruvan strandparti
  Skaten näs   Rumparörshällen f.d. ö
  Skaten terräng   Rundanten ö
  Skaten udde /Se   Rundanten häll
  Skatudden udde   Rundkaret häll
  Skedikadragshålet sankmark /Se   Rundklubben ö
  Skepparmössan häll /Se   Rundklubben häll
  *Skeppsundsfjärden vik   Rundklubben ö
  Skielfsundz fielen, se Kullbådviken vik   Rundklubben skär
  Skilfsundfiäln, se Kullbådviken vik   Rundudden udde
  *Skillskäret holme   Rundudden udde
  Skinbrackwijken, se Skinnbrok vik   Rundudden udde
  Skinbråckwijkan, se Skinnbrok vik   Rundudden udde
  Skinnbrok vik   Rundörn f.d. ö
  Skinnbrok vik   Rundören halvö
  Skinnbrok vik   Rundören halvö
  *Skofäya skär   Rusthållaren holme
  Skogsskär holme   Ryavägen väg
  Skogsskäret skär   Ryska Smällen ö
  Skogsskäret skär   Ryska smällen häll
  Skogsskäret skär   Ryssaltaret backe
  Skogsskäret holme /Se   Ryssgropen berg
  Skomakarhällarna hällar /Se   Rysshamnarna vik
  Skottbådorna skär /Se   Ryssjehällen ö
  Skrafudden, se Skrevudden udde   Ryssjehällen häll
  ?Skrakklubben skär   Ryssjehällen häll
  Sksrakklubben skär /Se   Ryssjehällorna hällor
  *Skrefiaskäret udde   Ryssjeklubben häll
  Skrefviaörane, se Skrevbådan skär   Ryss-Skatgrynnan häll
  Skrefvia ören, se Skrevbådan holme   Ryssplöjningen äng
  Skrefviaören, se Skrevbådan skär   Ryssviken vik
  Skrevbådan skär   Ryssviken vik
  Skrevbådan ö   Rågosand vik
  Skrevbådan holme   Rågovreten äng
  Skrevbådan holme   Råstensören skär
  Skrevbådan skär   Råstenören skär
  *Skrevskäret näs   Råstensören ö
  *Skrevskär skär?   Råtolnäs odling
  *Skrevskäret udde   Räfidsudden udde
  Skrevudden udde   Rännan sund
  Skrevudden udde   Rännsängen terräng
  Skrofviaöarne, se Skrevbådan ö   Rännsängsgrynnan grynna
  Skrubbryggen holme /Se   Rännsängsskaten udde
  Skräddarstenen grund /Se   Räntan terräng
  Skräddarörana, se Kanalklubben, Storören, Lillören skär   Räntan halvö
  Skräfnäbben, se Skrevudden udde   Ränthällorna hällar
  Skrävjasjön sjö /Se   Räntlandet terräng
  Skurbådan skär   Räntlandet halvö
  Skurbådan skär   Räntören udde
  Skurbådan skär   Räntörn ö
  Skurbådan skär   Rävbåddalen vik
  Skurbådan holme   Rävbådklubben ö
  Skurbådan skär   Rävbådkubben skär
  Skurbådan ö   Rävbådströmmen sund
  Skurbådan holme   Rävbådströmmen sund
  Skurbådan holme   Rävide terräng
  Skutskatan, se Kalvudden udde   Rävidet åker
  Skutskaten, se Kalvudden udde   Rävidsslätan äng
  ?Skvatudden udde   Rävidstäppan odling
  Skålsundzwerkan, se Skårsund vik   Rävidsudden udde
  Skålsundsverkan, se Skärsund vik   Rävidsudden udde
  Skålsundsviken vik   Rävidsudden udde
  Skårsund vik   Rävidsviken vik
  Skårsund vik   Rävidsviken vik
  Skäddarörane skär   Rävsten ö
  Skälstångviken vik /Se   Rävsten ö
  Skäret halvö   Rävstensalören holme
  Skäret udde /Se   Rödberget häll
  Skäret udde   Rödberget, Norra skär
  ?Skäret udde, f.d. skär   Rödberget, norra skär
  ?Skäret skär   Rödgethagen ö
  ?Skäret udde   Rödgetörn ö
  ?Skäret halvö   Rödgetörn ö
  Skäret udde   Rödgötgropen vik
  Skäret udde   Rödgöthagen skär
  Skäret halvö /Se   Rödgöthällen häll
  Sköthällarna hällar /Se   Rödgötkroken vik
  Sladarön, se Sladdarön ö   Rödgötören udde
  Sladarön, se Sladdarön ö   Rödgötören skär
  *Sladdaröfjärden fjärd   Rödgötören skär
  *Sladdaröfjärden fjärd   Rödkon ö
  Sladdarön ö   Rödkon skär
  Sladdarön ö   Rödkon ö
  Sladdarön ö   Rödskär skär
  Sladdarön ö   Rödskäret ö
  Sladdarön ö   Rödskäret ö
  Sladdarön ö   Rödskärshällen häll
  Sladdarön ö   Rödudden udde
  Sladdarön ö   Röjötkroken, se Rödgötkroken vik
  Sladdarön ö   Röksörsviken vik
  Sladdarön ö /Se   Röksörsviken vik
  Sladeröhn, se Sladdarön ö   Rölingen äng
  Sladerön, se Sladdarön ö   Rölingen äng
  *Slaideudden udde   Rönbådan ö
  Slogören, se Tallören skär   Rönnbådan skär
  Slotsiär, se Slåttskäret skär   Rönnbådan ö
  Slotskiär, se Slåttskäret skär   Rönnbådan skär
  Slåttskäret skär   Rönnbådan ö
  Slåttskäret skär   Rönnbådan holme
  Slåttskäret skär   Rönnbådan, Lill- ö
  Slåttskäret ö   Rönnbådan, Stor ö
  Slåttskär holme   Rönnbåddalen vik
  Slåttskäret skär /Se   Rönnbådhällen ö
  Slönörarne, se Stångören del av ö   Rönnbådhällorna öar
  ?Smultronhällarna holmar   Rönnbådsten ö
  Smultronören skär /Se   Rönnbådstenen häll
  Sockenbryggan brygga /Se   Rönndunsen ö
  Sodarbod, se Gräsbådan skär   Rönndunsen skär
  Soderbodahambn, se Söderboda Fiskehamn vik   Rönndunsen skär
  Soderbodan, se Söderbådan skär   Rönngrund f.d. ö
  Soderfårön, se Fårön ö   Rönngrund halvö
  Soderfärön, se Fårön ö   Rönngrundsfjärden fjärd
  *Sollaraörarna ö   Rönngrundsfjärden fjärd
  Sollösa sjö /Se   Rönngrundsrännan träsk
  Sollösan sjö /Se   Rönngrundsrännan vik
  lilla Sonestskiäret, se Grillskär skär   Rönngrundsudden udde
  Stora Sonnestskiäret,se Stor-Gället skär   Rönnhållen ö
  *Sotbådan ö   Rönnhällen skär
  Sprängan sund   Rönnhällen häll
  Stackskiärän, se Stackskäret o. Ytterdagsskäret skär   Rönnhällen skär
  Stackskiären, se Höggrytet, Stackskäret o. Ytterda skär   Rönningen odling
  Stackskäret holme   Rönnkubben ö
  Stackskäret ö   Rönnkubben skär
  Stackskäret skär /Se   Rönnören skär
  Stackskäret o. Ytterdagsskäret skär   Rönnören skär
  Stackskäret o. Ytterdagsskäret skär   Rönnören holme
  Stackskäret, Ytterdagsskäret, Höggrytet skär   Rönnören ö
  Stagskär o. Stagskär, Ytt. holmar   Rönnören skär
  *Stamörarna skär   Rönnören holme
  *Stamörarna skär   Rönnören ö
  *Stamörarna skärgrupp   Rönnören holme
  ?Stapelbådan skär   Rönnören holme
  SteekSkiären, se Stackskäret holme   Rönnören skär
  *Stenklippor skär   Rönnörn ö
  *Stenklippor skär   Rönnörn ö
  *Stenklippor skär   Rönnörn ö
  *Stenklippor skär   Rönnörn ö
  Stenraset hällar /Se   Rönnörn ö
  ?Stenskärskubben, Norra el. Södra ö   Rönnörn udde
  Stora Jerle Sunda, se Gället sund   Rönnörn, Lill- ö
  Stopckskiä..n, se Stackskäret ö   Rönnörn, Stor- ö
  Stockskär, Inn. o. Ytt. holmar   Rönnörsdalen vik
  Stocksiären, se Ytterdagsskäret o. Stackskäret skär   Rönnörsdalen vik
  Stora gåsbodan, se Gåsbådan skär   Rönnörsflacket fjärd
  Stora HälSingen, se Hälsingen holme   Rönnörsflacket sund
  Storajärle, se Norr-Gället ö   Rönnörshällen ö
  *Storajärlesunde sund   Rönnörshällarna hällar
  Stora Korsskär, se Korsskäret skär   Rönnörshällarna skär
  stora sönestskäret, se Söder-Gället skär   Rönnörshällarna skär
  Stora videgrund, se Södra Vidgrundet ö   Rönnörshällarna skär
  Stora wijdegrunde, se Vidgrundet, Södra skär   Rönnörshällen kobbe
  Stora wisslilla, se Gåsbådan ö   Rönnörshällorna öar
  Stor-Blekbådan ö   Rönnörshällorna öar
  Stor-Blekbådan holme   Rönskär ö
  Stor-Blekbådan skär   Rörklubben udde
  Stor-Blekbådan holme   Rörmaren kärr
  Stor-Blekbådan el. Lill-Blekbådan skär   Rörmaren träsk
  Storbådan häll /Se   Rörmaren äng
  Stordragsfjärden vik   Rörstensören skär
  Storgrynnan holme   Rörstenörn ö
  ?Storgrynnan skär   Rörtapparna öar
  ?Storgrynnan skär   Rörtapparna skär
  ?Storgrynnan skär   Rörtappen, Lill- ö
  ?Storgrynnan holme   Rörtappen, Stor- ö
  Storgrynnan häll /Se   Rörtapphällen ö
  Stor-Gåsbådan holme /Se   Rösenören skär
  *Storgället holme   Sabbickan udde
  Stor-Gället ö /Se   Sabbickudden udde
  ?Storkubben ö   Sabbika vik
  Stor-Kälkbådan holme   Sala åker
  Stor-Kälkbådan och Lill-Kälkbådan skär   Salbäckan grund
  Stor-Kälkbådan holme   Salhällen häll
  Stor-Kälkbådan skär   Salhällsbrottet hällar
  Stor-Kälkbådan skär   Saltörn terräng
  ?Storkälkbådan holme   Sanda odling
  Stor-Kälkbådan ö   Sanddal sankmark
  Stor-Moören skär   Sanddalen terräng
  Stormyren ägomark   Sanddalen vik
  Stor-Måssten holme   Sanddals-Halvfaru häll
  Stor-Måssten skär   Sanddalsviken vik
  Stor-Måssten skär   Sandgropen vik
  Stor-Måssten ö   Sandgropen vik
  Stor-Måssten holme /Se   Sandgrophällorna öar
  Stor-Navarskäret o. Lill-Navarskäret skär   Sandgärdet gärde
  Stor-Navarskäret o. Lill-Navarskäret skär   Sandgärdet gärde
  Stor-Navarskäret holme /Se   Sandhålet hällar
  Stor Norskäret, se Korsskäret skär   Sandhägnaden odling
  Stor-Roksörshällen ö   Sandlagnan odling
  Stor-Rönnbådan holme   Sandlagnan äng
  Stor-Rönnbådan holme   Sandlagnsudden udde
  Stor-Rönnbådan skär   Sandplöjningarna äng
  ?Stor-Rönnbådan skär   Sandrudan gärde /Se
  Stor-Rönnbådan ö   Sandrudden åker
  ?Stor-Rönnbådan o. Lill-Rönnbådan holmar   Sandruddu odling
  Storskiär, se Slåttskäret ö   Sandskottet notvarp
  Storstenen sten /Se   Sandskottet vik
  Storvikbådan skär /Se   Sandslätan äng
  ?Storängsudden udde   Sandslätan vik
  Storängsudden halvö   Sandslätten odling
  Storängsviken vik   Sandstenskubben ö
  Storön skär   Sandströms stängslet äng
  Storön holme /Se   Sandvarpsslätan åker
  Storören, Söderklubben o. Kanalklubben skär   Sandvarpåkern äng
  ?Storören, Lillören, Kanalklubben, Söderören skär   Sandvik åker
  Storören, Lillören, Söderklubben, Långnäshällen, K skär   Sandvikarna vikar
  Strandbläckan häll /Se   Sandviken vik
  Strand-Navarskäret holme /Se   Sandviken vik
  ?Strandviken vik   Sandviken vik
  Stregelsundet sund   Sandviken vik
  *Strekalsund vik?   Sandviken skötläggningsplats
  Strömmingsvarpet sund /Se   Sandviken vik
  Strömmingsören holme /Se   Sandviken vik
  Stoa Rönoren, se Rönnören skär   Sandviken, Lill- vik
  *Stugarsfjärden vik   Sandviken, Stor- vik
  Stuguwarpsfierden, se Verkfjärden fjärd   Sandvikshörnet åker
  Stugvarpsfierden, se Verkfjärden vik   Sandviksklubbarna öar
  Stugwarpzfiälen, se Verkfjärden vik   Sandviksklubben skär
  Stugvarsfielen, se Verkfjärden vik   Sandvikörn f.d. ö
  Stugvars Fierden, se Verkfjärden fjärd   Sandvreten åker
  Stugverksträsket, se Träsket f.d. sjö   Sanken grund
  Stumlan holme /Se   Sankanskubben skär
  Stånghällarna hällar /Se   Segelhällen häll
  Stånghällen Saknas /Se   Sejaren häll
  Stångörarna holmar /Se   Sejarfladan fjärd
  Stångören f.d. skär, nu del av Rävsten   Sektarruddu odling
  *Stångören f.d. skär   Selrummet äng
  *Stångören skär   Sibirien odling
  Stångören skär   Siffresbådan skär
  Stångören halvö   Siffrersbådan ö
  Stångören del av ö   Siffresbådan ö
  Stångören f.d. skär, num. udde   Siffrersbådan holme
  *Stångören (f.d.?) ö   Siggarskär skär
  Stångören holme /Se   Siggarskäret ö
  Stångören kobbe /Se   Siggarskärshällen häll
  Stångören halvö /Se   Siggjaskär ö
  Stånörarne, se Stångören skär   Siggjaskär skär
  *Stängören holme   Sikklubben häll
  *Stötskär holme   Sikvarpet vik
  *Sundswijksudden udde   Sikören holme
  Sunnanholms-fiälen, se Långsidabukten vik   Sikören holme
  Sunnanholms Fiäln, se Långsidabukten vik   Sikören skär
  Sunnanholmsfiälän, se Långsidabukten vik   Sikörn ö
  *Sunnanholmsfjärden vik   Sikörn ö
  Lilla Sunnelska-, se Utteridet ö   Sikörn ö
  Lilla Sunnelskiär, se Grillskär skär   Sikörshällorna öar
  Stora Sunnelskiär, se Södergället holme   Sikörssundet sund
  *Stora Sunnelskär skär   Sikörssundet sund
  Stora Sunnelskär, se Söder-Gället ö   Sikörsudden udde
  Lilla Sunnel skiäret, se Grillskär skär   Sillbobergen berg
  Stora Sunnel Skiäret, se Söder-Gället skär   Sillbobergen berg
  *Sunnerstagället, L. holme   Sill-läggningen häll
  *Sunnerstagället, St. holme   Simpgropsudden udde
  *Swarfzvikzudden udde   Simpgropsviken vik
  Svartbådan skär   Simphällen häll
  ?Svartbådan ö   Simpstängslet äng
  Svartbådan holme   Sisselhällen häll
  Svartbådan holme   Sisselängen odling
  Svartbådan ö   Själbosten häll
  Svartbådan holme   Själbådan skär
  *Svartbäckudden udde   Själfisket häll
  *Svartbäckudden udde   Själgrund ö
  Svartklubbarna hällar /Se   Själgrynnan häll
  Svartsundet ?sund   Själ-Tångsviken vik
  *Svartviken vik   Själön udde
  *Svartviksudden udde   Sjöbodfjärden vik
  *Svartvikudden udde   Sjöbodfjärden vik
  *Svartvikudden udde   Sjöbodfjärden vik
  Svenholman, se Svepholmen f.d. ö   Sjöbodfjärden fjärd
  *Swenholmen förr ö, nu halvö   Sjöbodfjärden vik
  *Lilla Swenholmen ö   Sjöbodgärden äng
  Svensbergsstenharen hällar /Se   Sjöbodgärdet gärde
  ?Svepholmen förr ö, nu halvö   Sjöbodhamnen vik
  Svepholmen f.d. ö   Sjöbodhålet sund
  Svepholmen halvö   Sjöbodhällen ö
  Svepholmen f.d. ö   Sjöbodkubben f.d. ö
  Svepholmen halvö   Sjöbodkubben ö
  Svepholmen halvö /Se   Sjöbodkubben häll
  *Svepören f.d. skär   Sjöbodmyren åker
  Swika, se Holka vik   Sjöbodstängslet åker
  *Svinebotten holme   Sjöbodudden udde
  Suinsböte, se Böte ö   Sjöbodudden udde
  Svinspröte, se Böte holme   Sjöbodviken vik
  Svinspröte, se Böte skär   Sjöbodviken vik
  *Svinviken vik   Sjöbodviken vik
  *Svinviken vik   Sjöbodviken vik
  Såvik, se Holka Saknas   Sjöbodviken vik
  Såvjkan, se Holka vik   Sjöbodviken vik
  *Såvjkan vik?   Sjöbodviken vik
  ?Sältingsörarna skär   Sjöbodviken vik
  Sältingsören holme /Se   Sjöbodviken vik
  Söderboda fiskehamn hamn   Sjöbodviken vik
  Söderboda Fiskehamn vik, f.d. sund   Sjöbodviken vik
  Söderboda Fiskehamn hamn   Sjöbodviken vik
  Söderboda fiskehamn Saknas   Sjöbodörarna öar
  Söderboda Fiskehamn hamn   Sjöbodörarna holmar
  Söderboda fiskehamn hamn   Sjöbodören holme
  Söderboda fiskehamn fiskehamn   Sjöbodören holme
  Söderboda Hambn, se Söderboda Fiskehamn hamn   Sjöbodören holme
  Söderboda hamn, se Söderboda Fiskehamn hamn   Sjöbodören holme
  *Söderbodahamnen vik   Sjöbodören holme
  Söderboda Hålmarna holmar /Se   Sjöbodören holme
  *Söderbodan skär   Sjöbodörn udde
  Söderbodfjärden vik   Sjöbodörn ö
  Söderbodfjärden vik   Sjöbodörn ö
  *Söderbo-räntan och Norr-räntan kustomr.   Sjöbodörn ö
  Söderbådan skär   Sjöbodörn ö
  Söderbådan skär   Sjödalen odling
  *Söderbådan f.d. ö   Sjödalen äng
  Söderbådan holme   Sjödalen äng
  Söderbådan skär   Sjödalsviken vik
  *Söderbådan holme   Sjödalsviken vik
  (?)Söderbådan skär   Sjögården vik
  Söderbådan holme   Sjögården vik
  Söderbådan ö   Sjögården äng
  Söderbådan holme   Sjöhagen odling
  Söderfåron, se Fårön ö   Sjöhagen äng
  Söderfårön, se Fårön ö   Sjöhägnaden odling
  Söder-Gället ö   Sjöhägnaden äng
  Söder-Gället skär   Sjölöten hage
  Söder-Gället holme   Sjöruddu odling
  Söder-Gället ö   Sjöruddu odling
  Söder-Gället skär   Sjöruddubergen berg
  Södergället holme   Sjövreten äng
  Söder-Gället ö   Sjövreten äng
  *Söderhyttan trol. vik   Sjövreten äng
  *Söderhyttan vik(?)   Sjövägstäppan odling
  ?Söderhälludden udde   Sjövägstäppan åker
  ?Söder-Högbådan och Norr-Högbådan o. Vidbuskörarna skär   Sjöåkern åker
  *Söderhöljan vik   Sjöängen odling
  *Söderhöljan vik   Sjöängskroken vägkurva
  *Söderhöljan vik   Skalmyren äng
  *Söderhöljan vik?   Skalvarp åker
  Söderklubben, Storören o. Kanalklubben skär   Skalvarpglo vik
  Söderklubben, Långnäshällen, Kanalklubben, Storöre skär   Skalvarpshällorna hällar
  Söderskäret skär   Skarpating äga
  Söderskäret skär   Skarpating äng
  Söderskäret ö   Skarpen hage
  Söderskäret ö   Skarvärksglo vik
  Söderskäret holme   Skatbådhällen häll
  Söderskäret ö   Skaten udde
  Söderskäret holme   Skaten terräng
  Söderskäret holme   Skaten odling
  Söderskäret ö /Se   Skaten terräng
  Söderskärsnorrhällen häll /Se   Skaten terräng
  Söderskärs stång sjömärke /Se   Skatgärdena gården
  Söderskärssöderhällen häll /Se   Skathällorna öar
  Söder-Svensbergen hällar /Se   Skathällorna hällar
  Södervdden, se Skatudden udde   Skatkubben ö
  ?Söderören, Kanalklubben, Storören och Lillören skär   Skatkubben häll
  Södr.. Fårön, se Fårön ö   Skatmossen sankmark
  Sörviken vik   Skatstängslet äng
  Sörviken vik   Skatudden udde
  Tallingen, se Tålingen holme   Skatudden udde
  tallklubba, se Stor-Moören skär   Skatudden udde
  *Lilla Tallskär holme   Skatudden udde
  Tallskäret ö   Skatudden udde
  Tallskäret skär   Skatudden, Inre udde
  Tallskäret holme   Skatudden, Yttre udde
  Tallskäret holme   Skatviken vik
  Tallskäret ö   Skatviken vik
  Tallskäret ö   Skatviken vik
  *Lilla Tallskären f.d. skär, num. del av ö   Skatviksslätan betesmark
  *Lilla Tallskäret holme   Skatvreten äng
  Tallskärsbådan holme   Skatvreten åker
  Tallskärsbådan holme   Skatåkrarna åker
  Tallskärsbådan skär   Skedickadragshålet sankmark
  ?Talludden udde   Skefbådan ö
  ?Talludden udde   Skefbådan skär
  Tallören, se Hem-Tallören halvö   Skepparhatten ö
  Tallören skär   Skepparmössan häll
  Tallören holme /Se   Skeppshällen ö
  Lilla tallören, se Hög-Tallören skär   Skeppshällen ö
  Talsiärboddan, se Tallskärsbådan holme   Skeppshällen holme
  talsiärsboddan, se Tallskärsbådan skär   Skeppshällen, Lill- ö
  talören, se Hem-Tallören f.d. skär   Skeppshällen, Stor- ö
  Tarnvdden, se Tärnudden udde   Skeppshällen häll
  Tielboklub, se Klubben skär   Skeppsören åker
  *Tistraön skär   Skeppsören udde
  *Tistranörarna skär   Skeppören udde
  *Tistranören holme   Skeppörn f.d. ö
  *Tistraören skär   Skinnbrok skär
  Tistronörarna skär   Skinnbrok vik
  Tistronörarna skär   Skinnbrok vik
  Tistronörarna holmar /Se   Skinnpälsen terräng
  Tistronören skär   Skinnpälshalsen terräng
  ?Tjyvören skär   Skinnpälssundet skogsparti
  ?Tjyvören holme   Skitbådan skär
  Tjuvören holme /Se   Skitbådan ö
  *Tjälboklubben skär   Skitbådhällarna hällar
  Tjärsholmen holme   Skithusbläckan hällar
  Tjärsholmen skär   Skithusudden häll
  Tjärsholmen holme   Skithusudden udde
  Tjärsholmen holme   Skitsundet sund
  Tjärsholmen holme   Skitsundet sund
  Tjärsholmen halvö   Skjulmyren odling
  Tjärsholmen holme   Skoga terräng
  Tjärsholmen holme   Skoga, Inner- vik
  Tollingen (resp. Tålingen) holme   Skoga sjöbodhamn
  Tolsmosan, se Tolträsket träsk   Skogaviken vik
  tolsmossan, se Tolträsket vik?   Skogaviken vik
  Tolträsket träsk   Skogaängen äng
  Tolträsket träsk   Skogaängsvreten vret
  Tolträsket insjö   Skogboängen äng
  *Tonudden udde   Skoggärdet gärde
  *Totlabottn skär   Skogruddaren äng
  Totlabottn, se Källskärsudden udde   Skogsmyren myr
  Totlaörarne o. Hönse Skiär, se Källskärsudden udde   Skogsmyren odling
  trolkarls grunde, se Trollgrundet halvö   Skogsmyren äng
  Trolkarlsgrundet, se Trollgrundet udde   Skogsskäret ö
  Trolkäringe grundet, se Trollgrundet udde   Skogsskäret holme
  trolkäringegrundet, se Trollgrundet halvö   Skogsskärsbläckan ö
  Trollgrundet del av ö   Skogsskärsbläckan häll
  Trollgrundet udde   Skogssundet sund
  Trollgrundet holme   Skogssundskubben ö
  Trollgrundet halvö   Skogssundsrännan sund
  Trollgrundet udde   Skogsvreten vret
  Trollgrundet halvö   Skogvaktarmyren äng
  Trollgrundet del av Kullaskäret   Skogvaktarträsket kärr
  Trollgrundet holme /Se   Skogängen äng
  Trollgrundsören holme   Skogängsåkern åker
  ?Trollgrundsören udde   Skolgärdet gärde
  Trollgrundsören halvö   Skolgärde åker
  Trollhällen häll /Se   Skolstigen stig
  *Trollkäringgrundet holme   Skomakaren häll
  ?Trollträsk insjö   Skomakaren häll
  Trollträsket kärr   Skomakarens åker
  Trollträsket träsk   Skomakarhagen åker
  Trutbådan skär   Skomakarhällarna hällar
  Trutbådan skär   Skomakarhällen ö
  Trutbådan skär /Se   Skomarkarmaren odling
  Trutbådbrotten hällar /Se   Skomakarmaren äng
  *Trutteboda ?ö /Se   Skomakarn ö
  Trålkarsgrund, se Trollgrundet del av ö   Skomakarn ö
  Träsk, se Trollträsket Saknas   Skomakarudden udde
  Träsket träsk   Skomakarudden skär
  ?Träsket träsk   Skomakarudden udde
  Träsket terräng, f.d. sjö   Skomakarviken vik
  Träsket igenväxt sjö   Skomakarviken vik
  ?Träsket träsk   Skomakarvreten vret
  Tulferören holme   Skomakarvreten äng
  *Tulforssund f.d. sund   Skottbådan ö
  TulforsSund, se Tullfersundet sund   Skottbådarna öar
  Tulfors Sundsöhren, se Tullferören skär   Skottbådorna öar
  tulforsundzören, se Tullferudden udde   Skottbådorna skär
  Tulförsundzören, se Tullferören holme   Skottbådorna skär
  tulförsundzören, se Tullferören holme   Skrabbgrynnan häll
  Tullfersundet sund   Skrakbådan ö
  Tullferudden udde   Skrakbådan skär
  Tullferudden udde   Skrakklubben skär
  Tullferudden udde   Skrakkubben ö
  Tullferudden udde   Skrakskär ö
  ?Tullferören skär   Skrakskärssundet sund
  Tullferören holme   Skrakvik vik
  Tullferören skär   Skrakvik vik
  Tullferören holme   Skrefträsk sjö
  Tullferören holme   Skrev terräng
  Tullforssundzören, se Tullferudden udde   Skrev åker
  *Tullförsundsören holme   Skrevbådan ö
  Tålingen skär   Skrevbådan skär
  Tålingen skär   Skrefladan fjärd
  Tålingen ö   Skrevja terräng
  Tålingen ö   Skrevsmyrarna odlingar
  Tålingen holme   Skrevudden udde
  Tålingen holme   Skrevsundet terräng
  Tålingen ö   Skrevsundet vik
  Tålingen ö   Skrevsundsplöjningarna odlingar
  Tålingen ö /Se   Skrevsundsudden udde
  Tålringen, se Tålingen ö   Skrevsviken, Inre vik
  Tåtla botten, se Larslabådan skär   Skrevsviken, Yttre vik
  tåtlabotten, se Källskärsfjärden vik?   Skrevsviken vik
  Tåtla örana, se Källskärsudden udde   Skrevträsk sjö
  Tåtlaörane, se Källskärsudden skär   Skrevträsket sjö
  tåtlaörarna, se Källskärsudden f.d. holmar   Skrevträsket insjö
  *Tåttabollan fjärd   Skrevudden udde
  Tälingen, se Tålingen holme   Skrevverkaren bäck
  Tärnbådan skär   Skrevviken vik
  ?Tärnbådan ö   Skrevviken vik
  Tärnbådan holme   Skrevörn udde
  Tärnbådan holme   Skrovelörn ö
  Tärnbådan ö   Skrubbryggen ö
  Tärnbådan holme   Skrubbryggen holme
  Tärnudden udde   Skräckesgrund ö
  ?Tärnudden udde   Skräckesgrundet grund
  Tärrbådan skär /Se   Skräckesgrundet skär
  Tärrudden udde /Se   Skräckesgrundshålet sund
  *Uddfataören öar   Skräckesgrundshällorna öar
  *Uddskalen udde   Skräckesvreten äng
  *Uddskalören skär   Skräddarhagen åker
  *Uddskatan udde   Skräddarkärret kärr
  *Uddskatan udde   Skräddarstenen grund
  *Uddskataörarne skär   Skräfbådan ö
  *Uddskataören skär   Skräfbådan, se Skrevbådan skär
  *Uddskaten udde   Skräfjasjön sjö
  vgelskatan, se Uggelhällorna udde   Skränmåsbådan ö
  Uggelhällorna udde   Skränmåsbådan skär
  Uggelhällorna udde   Skränmåsslangran häll
  Uggelhällorna udde   Skuggerikadal åker
  *Uggelklubben skär   Skuggrikadal odling
  Uggelklubben, se Gruskubben skär   Skurbådan ö
  Uggelklubben, se Gruskubben Saknas   Skurbådan skär
  Uggelkobben kobbe   Skurbådhällarna hällar
  *Uggelskaten udde   Skurbådhällorna skär
  Ugg-Iskaten, se Uggelhällorna udde   Skurbådhällorna öar
  Uggelviken vik   Skuthällen ö
  Uggelviken vik   Skuthällen ö
  Uggelviken vik   Skutviken vik
  Ugglan näs   Skutviksplöjningarna odlingar
  Ugglan udde   Skvalen udde
  Ugglan udde   Skvalen udde
  Understens-Viten häll /Se   Skvallermaren äng
  Utterbådan skär /Se   Skvalten ö
  Utterhällen häll /Se   Skvalten fjärd
  Utteride holme   Skvatudden udde
  Utteridet holme   Skvatudden udde
  Utteridet ö (el. halvö)   Skvatviken vik
  Utteridet ö   Skymyren äng
  ?Utterids-Halvfaru skär   Skyttberget udde
  Utterids-Halvfaru skär   Skyttefjärden fjärd
  Utterids-Halvfaru holme   Skytteviken vik
  Utterids-Halvfaru skär   Skålsund odling
  Utterids-Halvfaru holme   Skålsundsviken vik
  Utterids-Halvfaru holme   Skålsundsviken vik
  Utterids-Halvfaru holme   Skåpen öar
  *Uttermanshamn vik   Skåpet skär
  *Uttervashopen vik   Skåpet ö
  Valen häll /Se   Skåpet skär
  *Wamön del av Kullaskäret   Skåpet, Lill- ö
  *Vamören (ev. möjl. Varmören) holme   Skåpet, Stor- ö
  *Vamören f.d. holme   Skåpet, Öster- ö
  Vargskär f.d. skär, nu del av halvö   Skåpgrynnan, Väster- grynna
  Vargskär f.d. skär, del av udde   Skåphällen ö
  Vargskär f.d. ö, num. udde   Skåphällorna öar
  Vargskäret del av udde   Skåphällorna, Öster- öar
  Vargskäret halvö /Se   Skåpkubben, Väster- ö
  Vargskäret holme /Se   Skåpkubben skär
  *Varnören holme   Skåpsundet sund
  Warskär, se Vargskär f.d. skär, del av udde   Skårsund vik
  Wassers öhn, se Vässarön ö   Skällkon ö
  ?Vattören holme   Skällkon sten
  Vattören skär   Skälönsviken vik
  Vedrumshällarna holmar /Se   Skäret f.d. ö
  Wemlavijken, se Sjöbodfjärden vik   Skäret halvö
  Werck Träsket, se Träsket terräng, f.d. sjö   Skäret ö
  Verkfjärden vik   Skäret, Kallboda- f.d. ö
  Verkfjärden fjärd   Skäret udde
  ?Verkfjärden vik   Skäret, Koviks- f.d. ö
  Verkfjärden vik   Skäret udde
  Verkfjärden fjärd   Skärhagen odling
  Verkfjärden fjärd   Skärsviken vik
  Verkfjärden vik   Skönvallen odling
  Verkfjärden fjärd   Skönvallen äng
  Verkfjärden vik   Sköthällarna hällar
  »Wesensßöö», ? Vässarön bebodd ö   Sköthällen ö
  Wesserön, se Vässarön ö   Sköthällen häll
  Vestenskiar, se Granskär holme   Sköthällorna öar
  Wester Siar, se Västerskäret skär   Sköthällorna skär
  *Veudden udde   Sköthällsklubben ö
  Wgelklubben, se Uggelkobben kobbe   Sköthällsklubben häll
  ?Vidbuskörarna o. Norr- och Söder-Högbådan skär   Sköt-Åbrotten skär
  *Videgrundet holme   Sladdarön ö
  Videgrundet, Lilla, se Vidgrundet, Norra skär   Sladdarön ö
  Lilla Videgrundet, se Norra Videgrundet Saknas   Sladdarön ö /Se
  Lilla videgrundet, se Norra Vidgrundet holme   Sladil äga
  Norra Videgrundet holme   Sladil äng
  Videgrundet, Stora, se Vidgrundet, Södra skär   Slagsmossen mosse
  Stora videgrundet, se Södra Vidgrundet holme   Slangerudden udde
  *Videgrundsskäret holmar   Slangerudden udde
  *Videgrundsöarna holmar /Se   Slangran skötläggningsplats
  *Videgrundsörarna holme   Slingstenudden udde
  Lilla vidgrundet, se Vidgrundet, Norra holme   Slottborg äng
  Vidgrundet, Norra skär   Slottborgsmyren(?) äng
  Vidgrundet, Norra skär   Slåttan terräng
  Vidgrundet, Norra holme   Slåttan slåtta
  Norra Vidgrundet holme   Slåttasmyrarna åker
  Vidgrundet, Norra ö   Slåttskäret ö
  Vidgrundet, N. o: S. holmar   Slåttskäret skär
  Stora widgrundet, se Vidgrundet, Södra holme   Slåttsveden odling
  Vidgrundet, Södra skär   Slåttveden odling
  Vidgrundet, Södra skär   Slåttudden udde
  Vidgrundet, Södra holme   Slätan äng
  Vidgrundet, Södra(?) holme   Slätberget berg
  Södra Vidgrundet holme   Släteviken vik
  Vidgrundet, Södra ö   Släthällen ö
  Södra Vidgrundet ö   Släthäll häll
  Vidgrunds-Halvfaru skär   Slättaresmyren odling
  Vidgrunds-Halvfaru skär   Slättegarna odling
  Vidgrunds-Halvfaru holme   Slättegarna äng
  Vidgrunds-Halvfaru skär   Slättegviken vik
  Vidgrunds-Halvfaru holme   Smaldalarna vik
  Vidgrunds halfaruna holme (ev. holmar)   Smalsundet vik
  *Vidgrundsörarna skär   Smalsundet vik
  Vigga Saknas   Smedjebacken backe
  Vigga ö   Smedjebacken terräng
  *Vigga del av Gräsö /Se   Smedjebacken backe
  Viggan Saknas /Se   Smedjeberget berg
  Wiggan Saknas   Smedjegärdet gärde
  Viggan Saknas /Se   Smedjetäppan åker
  Viggan Saknas /Se   Smedjeviken vik
  *Viggan ö /Se   Smedjevreten äng
  Vigstenörar, se Norrfjärdsören holme   Smultronhällarna skär
  Vigstenaörar, se Norrfjärdsören holmar   Smultronklubben skär
  *wigstensskatan udde   Smultronklubben ö
  Vigstenören, se Norrfjärdsören skär   Smultronsundet sund
  *wijdegrundzörane skär   Smultronörarna öar
  Wijken, se Sörviken vik   Smultronören skär
  Vikbådorna skär /Se   Smultronören skär
  Stora visslilla, se Gåsbådan holme   Smultronörn ö
  Stora Visslilla o. gåsboddan, se Gåsbådan skär   Smultronörn ö
  *Visslilla Gräsbådan, St. holmar   Smultronörskubben ö
  Vitgrynnan grund /Se   Smultronörsudden udde
  Vitkubben terräng   Småplöjningarna äng
  *Vitkubben äng?   Smällan odling
  *Vitskatan udde   Smällen ö
  Vitskato udde   Smörasken ö
  Vitskatudden, se Tullferudden Saknas   Smörhällen ö
  Lilla vjdegrundet, se Vidgrundet, Norra ö   Smörhällen häll
  Stora vjdegrundet, se Vidgrundet, Södra ö   Smörmossen åker
  *Våttaskasundet sund   Snedkubbarna skär
  Väderrumshällorna holmar /Se   Snedkubben ö
  *wänören ö   Snedkubben ö
  *Vänören f.d. skär /Se   Snedkubben skär
  wärckträskät, se Träsket träsk   Snickarvreten äng
  *Vässarviken vik   Snuspåsen vik
  *Vässaröfjärden fjärd   Snuspåsen vik
  ?Vässarön ö   Snytörshällen häll
  ?Vässarön bebodd ö   Snårudden udde
  Vässarön ö   Snårudden udde
  Vässarön ö   Snåruddmyren äng
  Vässarön ö   Sockertoppen ö
  Vässarön ö   Sockertoppen sten
  Vässarön ö   Solaräng äng
  Vässarön ö   Sollösa kärr
  Vässarön ö   Sollösan sjö
  Vässarön ö   Sporrhövde(?) äng
  Vässarön ö   Sprängan sund
  Vässarön ö   Sprängebacken lastageplats
  Vässarön ö /Se   Spångviken vik
  Vässöviten skär /Se   Spångviken vik
  wästens Skiär, se Granskär halvö   Spångviken åker
  Västerbyfjärden vik   Spångviken vik
  Västerbyfjärden vik   Spårhövde odling
  Västerlundsskäret halvö /Se   Sqvalen udde
  Väster-Mörtaröviken vik   Sqvalen udde
  Väster-Mörtaröviken vik   Stabromsviken vik
  Väster-Mörtareviken vik   Stabromsören skär
  Väster-Mörtaröviken vik   Stabromsörn f.d. ö
  Väster-Mörtaröviken vik   Stabromsörsviken vik
  Väster-Mörtaröviken vik   Stackbådan ö
  *Västerskär holme   Stackbådan holme
  Västerskäret skär   Stackbådhällen häll
  Västerskäret skär   Stackskäret ö
  Västerskäret skär   Stackskäret skär
  wästersöhn, se Vässarön ö   Stackskäret mätpunkt
  Västerudden udde   Stackskäret, Inner- ö
  Wästerön, se Vässarön ö   Stackskäret, Ytter- ö
  *Västudden udde   Stackskärsbådan ö
  Yningviken, se Össängsviken vik   Stackskärsklubben ö
  ÿ....rkalf...are, se Utterids-Halvfaru holme   Stackskärsklubben häll
  ÿtterbod..., se Långbådan skär   Stackskärsströmmen sund
  Ytterboda, se Långbådan skär   Stadil äng
  ytterboda, se Långbodan holme   Staffansbacken terräng
  Ytterdagsskäret o. Stackskäret skär   Stagskär f.d. ö
  Ytterdagsskäret, Höggrytet och Stackskäret skär   Stagskär ö
  Ytterdagsskäret o. Stackskäret skär   Stagskär, se Stackskäret mätpunkt
  ÿtter halfare, se Utferids-Halvfaru holme   Stakbådan ö
  ytter halfare, se Utterids-Halvfaru holme   Stakbådan holme
  Ytterhalfaru, se Utterids-Halvfaru holme   Stallsåkrarna åkrar
  *Ytterhalfvare skär   Stannakvar kärr
  Ytterhalfen, se Utterids-Halvfaru skär   Stapelbådan ö
  *Ytterhalvare holme   Stapelbådan skär
  Ytter Kalfwen, se Utterids-Halvfaru skär   Stapelbådarne ö
  Ytterklubben häll /Se   Stapelbåddalen vik
  Ytterstackskäret skär /Se   Stapelbåd-Halvfaru skär
  ÿtterälgbodan, se Hög-Älgebådan skär   Stappsåsamossen odling
  Åbrotten skär /Se   Stenbände odling
  Åbrotten öar /Se   Stendalen vik
  Åbrotten, Sköt- ö /Se   Stendalen vik
  Åbrotten, Söder- ö /Se   Stendalen vik
  Åda skär /Se   Stendalsslätan åker
  Åkerbergsklubben skär /Se   Stendalsviken vik
  *Åraggviken vik(f.d?)   Stengrund ö
  *Åragviken vik   Stengrund skär
  Åttamansskär udde /Se   Stengrunds halfaruna ö
  *Älgbådarna holmar   Stengrunds halfaruna skär
  Ängsfjärden fjärd   Stengrynnan grund
  Ängsfjärden vik   Stengrynnan häll
  äsomgzw, se Össängsviken vik   Stengrynnan ö
  Äspskär holme   Stengrynnan skär
  Äspskäret skär   Stengrynn-Halvfaru skär
  Äspskäret holme /Se   Stengrynnorna hällar
  Äspskärsörar holmar   Stenharen lastageplats
  Äspskärät, se Aspskäret ö   Stenharen udde
  Äspörarna f.d. skär   Stenharen ö
  Äspörarna skär   Stenharen hällar
  Äspörarna del av ö   Stenharen häll
  Äspörarna skär   Stenharen udde
  Äspören ö /Se   Stenharen udde
  Öningswijken, se Össängsviken vik   Stenharudden udde
  Öningsvjken, se Össängsviken vik   Stenharudden udde
  Öregrundsgrepen fjärd   Stenhäll skär
  Öregrundsgrepen fjärd   Stenhällen ö
  Öregrundsgrepen fjärd   Stenhällen ö
  Öregrundsgrepen fjärd   Stenhällen ö
  Öregrundsgrepen sund   Stenhällen ö
  Öregrundsgrepen fjärd /Se   Stenhällen häll
  Öregrundsgrepen Saknas /Se   Stenklyndran ö
  *Öregrundsled farvatten /Se   Sten-Klyndrorna hällar
  Öregrundsredd farvatten /Se   Stenkubben ö
  öreören, se Orrören skär   Stenkubben häll
  Örnskåpet skär /Se   Stenmyren äng
  Örskär ö med fyr /Se   Stenramsan skär
  Örskär ö   Stenraset hällar
  Örskär ö   Stenskärskubbarna öar
  ?Örskär ö   Stenskärskubben skär
  Örskär ö   Stenskärskubben, Norra ö
  Örskär ö   Stenskärskubben, Södra ö
  Örskär ö   Stensviudden udde
  Örskär ö   Stenören häll
  Örskär ö med fyr /Se   Stenörn ö
  Örskär fiskeplats /Se   Stenören, Lill- ö
  Örskär fyr   Stenörn, Stor- ö
  Örskär ö /Se   Stittu udde
  Örskär del av Gräsön /Se   Stittubergen berg
  Örskär ö med fyr /Se   Stittuhällarna hällar
  *Örskärs Båk fyr?   Stittuhällen ö
  Örskärs fyr fyr   Stittuhällorna hällar
  Örskärs fyr fyr   Stittukubben ö
  Örskärs fyr fyr   Stittukubben skär
  Örskärs fyr fyr   Stittustängslet äng
  Örskärs fyr Saknas /Se   Stittuudden udde
  Örskär fyrplats /Se   Stockarna vik
  Örskärshamn vik   Stockskär ö
  ?Örskärshamn vik   Stockskär, Inr., och Stockskäret, Ytt. öar
  Örskärshamn vik   Stockskär, Inr. skär
  Örskärs hamn vik   Inre o. Yttre Stockskäret skär
  Örskärshamn vik   Inre Stockskäret skär
  Örskärshamnen vik   Yttre Stockskäret skär
  Örskärssundet sund   Stockskäret, Ytt. skär
  Örskärssundet sund   Stockskärsbådan ö
  Örskärssundet sund   Stockskärsbådan skär
  Örskärssundet sund   Stor-Blekbådan skär
  Örskärsviksviken vik   Stor-Blåhäll häll
  Össängsviken vik   Stor-Bordet skär
  Össängsviken vik   Storbrotten grund
  Össängsviken vik   Storbådan ö
  Össängsviken vik   Storbådan häll
  Österbyfjärden fjärd   Storbådan holme /Se
  ?Österbyfjärden vik   Stordalen vik
  Österbyfjärden vik   Stordalen vik
  Östergrynnan grund /Se   Stordalshällorna öar
  *Österskär ö   Stordalshällarna hällar
  *Österskären skär   Stor-Delruddu äng
  *Österudden udde   Stor-Ekbådan skär
  *Österudden förr udde /Se   Stor-Flatbådan holme
  Örskärs fyr Saknas /Se   Stor-Fluttu skär
  Östsiärsvjken, se Örskärsviksviken vik   Storglo kärr
  *Östskiär f.d. skär   Storgran odling
  *Östskärsviken vik   Grovan, Stor- odling
  *Östskärsviken vik   Storgrunden ögrupp
      Storgrunden häll
      Storgrundet ö
      Storgrundet skär
      Storgrynnan ö
      Storgrynnan häll
      Storgrynnan häll
      Storgåsbådan holme
      Stor-Gällsundet sund
      Storgärde äng
      Storgärde åkrar
      Storgärden åker
      Storgärden åker
      Storgärdet gärde
      Storgärdet gärde
      Storgärdet odling
      Storgärdet gärde
      Storgärdsbacken landsvägsbacke
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen ängsmark
      Storhaget skog
      Storhaget betesmark
      Storhagsudden udde
      Storhyljan myrmark
      Storkubben ö
      Storkubben skär
      Storkubben ö
      Storkubben skötläggningsplats
      Storkubben skär
      Stor-Kälkbådan skär
      Stor-Lågbådan skär
      Stormansstängslet odling
      Stormaren vik
      Stor-Mattingsören skär
      Stormossen mosse
      Stormossen odling
      Stormossen äng
      Stormossen odling
      Stormossen åker
      Stormossen åker
      Stor-Moören holme
      Stormyren odling
      Stormyren äng
      Stormyren åker
      Stormyren äng
      Stormyren odling
      Stormyren äng
      Stormyren odling
      Stormyren odling
      Stormyren åker
      Stormyren odling
      Stormyren odling
      Stormyren äng
      Stormyrsgärden åker
      Stormyrgärdet gärde
      Stor-Måshällen skär
      Stor-Måssten holme
      Stor-Navarskäret holme
      Stornordavreten äng
      Stor-Oxbådan skär
      Storristensfjärden fjärd
      Stor-Roksörshällen skär
      Stor-Rönnbådan skär
      Stor-Rörtappen skär
      Stor-Rörtapphällen häll
      Storsalu terräng
      Storsand vik
      Storsand vik
      Storsanden vik
      Storsanden åker
      Storsandstängslet odling
      Storsandsviken vik
      Stor-Sandviken vik
      Storsjölöten ängsmark
      Storskalet(?) äng
      Storskalsören udde
      Storskaten udde
      Storskrevsviken vik
      Storskär ö
      Storstenarna kobbar
      Storstenen sten
      Storstängslet odling
      Storstängslet odling
      Storudden udde
      Stor-Utgrynnan grund
      Stor-Utteridet skär
      Storvik strandäng
      Storvikbådan skär
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken åker
      Storviken odling
      Storviken, bjurskärs- vik
      Storviken, Stångörs- vik
      Storviksåkrarna åkrar
      Storvreten vret
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Stor-Vängerskäret äng
      Stor-Vängerskärshällen häll
      Storäng åker
      Storängen odling
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsudden udde
      Storängsudden udde
      Storängsviken vik
      Stroängsviken vik
      Storön holme
      Storören skär
      Storörn ö
      Strandbergen berg
      Strandbläckan häll
      Strandhallonudden udde
      Strandhallonviken vik
      Strandmossen odling
      Strandnavarskäret holme
      Strandnotören udde
      Strandsjöboden vik
      Strandviken vik
      Strandviken vik
      Strandängen äng
      Stregelsund sund
      Stregelsundet f.d. sund
      Stregelsundet sund
      Stråket sund
      Strömhällen häll
      Strömhällen udde
      Strömmarna odling
      Strömmarna äng
      Strömmen sund
      Strömmen, se Stackströmmen sund
      Strömmen sund
      Strömmen sund
      Strömmen sund
      Strömmen sund
      Strömmingskanalen sund
      Strömmingsvarpet vik
      Strömmingsvarpet sund
      Strömmingsören holme
      Strömmingsörn ö
      Strömshällen ö
      Strömsundet sund
      Stucksruddu odling
      Stugshäll äng
      Stumlan ö
      Stumlan holme
      Stummelfjärden fjärd
      Stummelfjärden sund
      Stummelnäs äng
      Stummelnäset terräng
      Stuvärkarfjärden fjärd
      Stuverkarfjärden fjärd
      Stånghällarna hällar
      Stånghällen ö
      Stångörarna terräng
      Stångören skär
      Stångören udde
      Stångörn f.d. ö
      Stångören udde
      Stångörsklubbarna öar
      Stångörsklubbarna hällar
      Stångörsmaren vik
      Stångörsmarn vik
      Stångörs-Storviken vik
      Stångörssundet sund
      Stångörssundet sund
      Stängslet odling
      Stängslet ängar
      Stängslet åker
      Stövelåkern äng
      Sumpen vik
      Sumpen odling
      Sumpen åker
      Sumpernskäret udde
      Sumphällen häll
      Sumphällen ö
      Sumphällen häll
      Sundboden terräng
      Sundet sund
      Sundet vik
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundhamnen vik
      Sundhällen ö
      Sundsgrynnorna grund
      Sundslätan äng
      Sundslätten terräng
      Sundslättudden udde
      Sundstängslet odling
      Sundsängen äng
      Sundsängsträsket kärr
      Sundtäppan äng
      Sursjälsplöjningarna åker
      Svalebo udde
      Svartbådan ö
      Svartbådan skär
      Svartbådan ö
      Svartbådan skär
      Svartbådan holme /Se
      Svartbådan ö
      Svartbådan skär
      Svartbådan, Norr- ö
      Svartbådan, Söder- ö
      Svartbådarna öar
      Svartbåddalen vik
      Svartbådhällen ö
      Svartbådhällorna öar
      Svartbådhällorna hällar
      Svartbådhällorna öar
      Svartbådhällorna hällar
      Svartbådorna skär
      Svartbäcksfjärden vik
      Svartbäckshällorna hällar
      Svartbäcksudden skog
      Svartenkila betesyta
      Svartfluttu ö
      Svartfluttu skär
      Svartglo vik
      Svartglo vik
      Svarthällen häll
      Svartklubbarna hällar
      Svartklubbarna hällar
      Svartklubbarna hällar
      Svartkubbarna ögrupp
      Svartkubbarna öar
      Svartkubben, Väster- ö
      Svartkubben, Öster- ö
      Svartkubbhällen ö
      Svartmossen odling
      Svartmossen äng
      Svartmyr äng
      Svartmyr åker
      Svartmyrarna åkrar
      Svartmyren odling
      Svartmyren odling
      Svartmyren odling
      Svartsundet sund
      Svartsundet sund
      Svartsundsören udde
      Svartsundsörn ö
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik, odling
      Svartviken äng
      Svartviken vik
      Svartängen äng
      Svedden åker
      Svedden åker
      Sveden odling
      Sveden odling
      Svedjelandet åker
      Sven-Olsvarpet notvarpsställe
      Svensbergen öar
      Svensbergen, N. skär
      Svensbergen, Norr- öar
      Svensbergen, Söder- öar
      Svensbergen, S. skär
      Svensbergssmällen skär
      Svensbergssmällen grund
      Svensbergssmällen ö
      Svensbergsstenharen hällar
      Svensskaten äga
      Svens-Vickstenarna äng
      Svepholmen f.d. ö
      Svepholmsfjärden vik
      Sverige ö
      Sverige häll
      Svinhamn vik
      Svinryggen häll
      Svinryggen ö
      Svinryggen häll
      Svinryggen häll
      Svinören holme
      Svinörn ö
      Svinörshällarna kobbar
      Svänsbergen, N. och S. öar
      Sydbrottet grund
      Sydbrottet grund
      Syningskärret äng
      Synnerstaskäret ö
      Synnerstaskäret skär
      Synnerstaskärsbläckan ö
      Synnerstaskärsbläckorna hällar
      Synnerstaskärsklubben häll
      Synnerstaskärskubban ö
      Såte vik
      Såte vik
      Såtet vik
      Säjarn ö
      Säjarstenarna öar
      Sälbohällen ö
      Sälbrottet ö
      Sälbådan ö
      Sälfiske ö
      Sälklubben ö
      Sälstångviken vik
      Sältingsörarna öar
      Sältingsören holme
      Sälön udde
      Säril äga
      Sättarruddu äng
      (Söderboda) hamn hamn
      Söderbodaviken vik
      Söderbodaängarna ängar /Se
      Söderbodfjärden vik
      Söderbofjärden vik
      Söderbofjärden fjärd
      Söderbotän(?) tä /Se
      Söderboängarna ängar
      Söder-Brudbåddalen vik
      Söderbådan ö
      Söderbådan ö
      Söderbådan skär
      Söderbådslangran ö
      Söderbådsslangran häll
      Söderdalen, Brudbåd- vik
      Söderdalen, Gåsgrund- vik
      Söderdalen vik
      Söderdalen vik
      Söderfjärden fjärd
      Söderfjärden vik
      Söderfjärden, Inre vik
      Söderfjärden, Yttre vik
      Söderfjärden fjärd
      Söderfjärden, inre vik
      Söder-Gräsören holme
      Södergårdsgärdet gärde
      Söder-Gåsgrund holme
      Söder-Gället holme
      Södergärde åker
      Södergärde äng
      Södergärden åker
      Södergärdet gärde
      Söderhällen ö
      Söderhällen ö
      Söderhällen häll
      Söderhällen ö
      Söderhällen hällar
      Söderhällen ö
      Söderhällen skär
      Söderhällen, Lill- ö
      Söderhällarna öar
      Söderhällorna öar
      Söderhällorna öar
      Söderhällorna skär
      Söderhällorna, Norrskärs- öar
      Söderhällorna, Svartbåd- öar
      Söderhällorna hällar
      Söderhälludden udde
      Söder-Högbådan skär
      Söderklubben ö
      Söderklubben skär
      Söderklubben ö
      Söder-Klyndran häll
      Söder-Klyndroklubben häll
      Söderkubben ö
      Söderkubben skär
      Söderkvistens åker
      Söderkvistsstängslet odling
      Söder-Källängsviken vik
      Söderlundsmyren odling
      Söder-Malaren skär
      Södermarken skogsparti
      Södermyren åker
      Söderruddu äng
      Södersjön vik
      Söderskogen skog
      Söderskäret ö
      Söderskäret ö
      Söderskärsdalen vik
      Söderskärsklubben häll
      Söderskärsnorrdalen vik
      Söderskärs-Norrhällen häll
      Söderskärs stång sjömärke
      Söderskärssöderdalen vik
      Söderskärssöderhällen häll
      Söder-Svartbådan skär
      Söder-Svensbergen hällar
      Söderudden udde
      Söderudden udde
      Söderudden udde
      Söderudden udde
      Söderudden udde
      Södervik åker
      Söderviksmossen mosse
      Söderåbrotten holme
      Sörviken vik
      Tallklubben ö
      Tallklubben skär
      Tallskäret skär
      Tallskäret ö
      Tallskärsbådan ö
      Tallskärsbådan skär
      Talludden udde
      Talludden udde
      Talludden udde
      Tallörarna öar
      Tallören holme
      Tallören holme
      Tallören holme
      Tallören halvö
      Tallören skär
      Tallörn ö
      Tallörn ö
      Tallörn ö
      Tallören ö
      Tallörn ö
      Tallörn, Hem- ö
      Tallörn, Hög- ö
      Tallörn, Inner- ö
      Tallörn, Ytter- ö
      Tallörsfjärden sund
      Tallörshällen häll
      Tallörssundet sund
      Tarnudden, se Tärrudden udde
      Tassklubben ö
      Tassklubben holme
      Tassklubbsundet sund
      Tegelåkern åker
      Tegen äng
      Telefonudden udde
      Telefonören ö
      Ternbådan ö
      Ternbådan, se Tärrbådan skär
      Ternudden udde
      Ternudden, se Tärrudden udde
      Thorhålet sjö
      Thorhålet insjö
      Timmermossen mosse
      Timmervik vik
      Tistronklubben ö
      Tistronklubben skär
      Tistronkubben skär
      Tistronörarna öar
      Tistronörarna skär
      Tistronörarna holmar
      Tistronören skär
      Tistronören holme
      Tistronören skär
      Tistronörn ö
      Tistronörn ö
      Tjockbådudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjockudden halvö
      Tjockuddviken vik
      Tjockuddviken vik
      Tjufören ö
      Tjuvudden udde
      Tjuvören skär
      Tjuvörn ö
      Tjyvudden udde
      Tjyvören holme
      Tjyvörsraset häll
      Tjäderbotten kolbotten
      Tjäderhagen skogsskifte
      Tjäderleken terräng
      Tjärdal äng
      Tjärdalen odling
      Tjäreklubbarna skär
      Tjärhovet terräng
      Tjärklubben ö
      Tjärsholmen ö
      Tjärsholmen holme
      Tjärsholmen ö
      Tjärsholmsmyren odling
      Tjärsholmssundet sund
      Tjärsholmssundet sund
      Tjärslangran skär
      Tolhålet sjö
      Tolhålet insjö
      Tolhålsglo sjö
      Tollingen ö
      Tolruddu odling
      Tolsruddu äng
      Tolsverkaren verkare
      Tolsängen äng
      Tolträsket sjö
      Tolträsket insjö
      Tolträsket sjö /Se
      Tolvadet odling
      Tolvärkarn rännil
      Tolängen odling
      Tolängen äng
      Tomasaskaten udde
      Tomasaskatviken vik
      Tomesaudden udde
      Tomten odling
      Tomten odling
      Toppsjöbådan grynna
      Torget öppen plats
      Tornskrubban vik
      Tornskrubban vik
      Tornudden udde
      Tornudden udde
      Torparsvedden betesplats
      Tranviken vik
      Tranviksmyren odling
      Trasled äng
      Trasledsbotten kolbotten
      Trekanten åker
      Treladurummen äng
      Tremänningen ö
      Tremänningenshällorna öar
      Tremänningshällorna öar
      Termänningshällorna skär
      Trepålarn odling
      Trimänningarna hällar
      Trimänningensbläckan häll
      Trimänningenshällarna hällar
      Tripålaren äng
      Trollberget berg
      Trollgrundet ö
      Trollgrundet halvö
      Trollgrundsklinten berg
      Trollgrundsslangran ö
      Trollgrundsören skär
      Trollhällen häll
      Trollkyrsmyren åker
      Trollträsk insjö
      Trollträsket sjö
      Trolludden udde
      Trumman ö
      Trutarbådan ö
      Trutarbådan skär
      Trutarbådslangran skär
      Trutarbådslangran, Norra ö
      Trutarbådslangran, Södra ö
      Trutbådan ö
      Trutbådan ö
      Trutbådan skär
      Trutbådan ö
      Trutbådan skär
      Trutbådbrotten grund
      Trutbådbrotten hällar
      Trutbådbrottet häll
      Trutbådsslangran ö
      Truthällen häll
      Trutkubbarna öar
      Trutkubbarna skär
      Träskbådan ö
      Träskesbådan ö
      Träskesbådan skär
      Träskesbådan skär
      Träskesdalarna sankmark
      Träsket träsk
      Träsket äng
      Träsket odling
      Träsket äng
      Träsket odling
      Träsket kärr
      Träsket åker
      Träsket träsk
      Träsket sjö
      Träsket träsk
      Träsket äng
      Träsmyrarna odlingar
      Tröskladan lada
      Tullfersundet vik
      Tullfersundsviken vik
      Tullferudden udde
      Tullferudden udde
      Tullferuddshålet sund
      Tullferuddshällen ö
      Tullferuddshällen häll
      Tullferängsgärden äng
      Tullferören udde
      Tullferören skär
      Tullferörn f.d. ö
      Tunnlandet äng
      Tuppahagen odling
      Tuvmaren äng
      Tväran notvarp
      Tväran ö
      Tväran holme
      Tvärsundet sund
      Tya(?) udde
      Tyghällen ö
      Tålingen ö
      Tålingen ö
      Tålingen ö
      Tålingensbläckan ö
      Tålingens slangran skär
      Tålingensslangran ö
      Tålingensslangran halvö
      Tålingens-Viten udde
      Tärnbådan ö
      Tärnbådan skär
      Tärnbådan ö
      Tärnbådan holme /Se
      Tärnbådkubben ö
      Tärnbäcken, se Tärrbäcken invik
      Tärneblänkorna hällar
      Tärnhällen udde
      Tärnkubben ö
      Tärnkubben, se Tärrkubben skär
      Tärnkubbviken vik
      Tärnskrubban vik
      Tärnslangran ö
      Tärnsundet sund
      Tärnudden udde
      Tärnudden udde
      (?) Tärra udde
      Tärrbådan ö
      Tärrbådan skär
      Tärrbådan skär
      Tärrbåd(d)an skär /Se
      Tärrbådkobben ö
      Tärrbådkubben skär
      Tärrbäcken invik
      Tärrkubben skär
      Tärrslangran skär
      Tärrudden udde
      Tärrudden udde
      Törnbuskörn ö
      Törnkvist-Backen skogsbacke
      Törnkvistens åkrarna åker
      Törnkvistsstängslet odling
      Uddarna uddar
      Udden udde
      Udden udde
      Udden odling
      Udden skötläggningsplats
      Uddgrunden grund
      Uddgrunden grund
      Uddgården åker
      Uddgärdesviken vik
      Uddgärdet gärde
      Uddmyren odling
      Uddmyren kärr
      Uddåkrarna åkrar
      Uggelberget(?) berg /Se
      Uggelbotten kolbotten
      Uggelhällorna öar
      Uggelhällorna udde
      Uggelkubben ö
      Uggelkubben skär
      Uggelstängslet äng
      Uggelviken vik
      Uggelviken vik
      Ugglan terräng
      Ugglan udde
      Understen skär /Se
      Understens-Viten häll
      Uppodlingen odling
      Utgrynnan, Lill- Saknas
      Utgrynnan, Stor- Saknas
      Utgrynnan, Vikbåd- ö
      Utterbodkubben ö
      Utterbådan ö
      Utterbådan skär
      Utterbåd(d)an skär /Se
      Utterbådan holme /Se
      Utterbåddalen vik
      Utterbåddalen vik
      Utterbådklunsen ö
      Utterbådkubben ö
      Utterbådkubben skär
      Utterbådslangrorna öar
      Utterbådsundet sund
      Utterhällen ö
      Utterhällen häll
      Utteridena öar
      Utteridet ö
      Utteridet skär
      Utteridet ö
      Utteridet holme
      Utteridet, Lill- ö
      Utteridet, Stor- ö
      Utteridsdalen sund
      Utterids-Halvfaru skär
      Utteridskubbarna öar
      Utteridskubbarna skär
      Utteridskubbarna skär
      Utteridsviken vik
      Utteridsörn ö
      Utterile vik
      Utterklubben ö
      Utterklubben skär
      Utterklubben ö
      Utterklubben skär
      Utterklubben skär
      Utterudden udde
      Utterudden udde
      Utängen äng
      Valen häll
      Valinderskroken kurva
      Vargskär holme /Se
      Vargskäret f.d. ö
      Vargskärsglo sjö
      Vargskärskolete äng
      Vargskärsviken vik
      Varmskärsudden udde
      Varmskärsudden udde
      Varvsviken vik
      Vassen vik
      Vassen vik
      Vassgärdet gärde
      Vassören ö
      Vattgården badstrand
      Vattören holme
      Vattä väg
      Vattörn ö
      Vedhällen ö
      Vedhällen häll
      Vedkubben ö
      Vedkubben skär
      Vedplatsudden udde
      Vedrumshällarna holmar
      Vedudden udde
      Vedön holme
      Vedörn ö
      Vedörn ö
      Vemlet odling
      Vemle äng
      Vemleviken vik
      Vespersäng, Lill- odling
      Vespersäng, Stor- odling
      Vespersängsgärdet odling
      Verkaren vik
      Verkarna dike
      Verkbodarna sjöbodar
      Verkfjärden fjärd
      Verkfjärden fjärd
      Verkfjärden fjärd
      Verkfjärden vik
      Verkfjärden fjärd
      Verkhagen äng
      Verkhagen äng
      Verkhägnaden äng
      Verkhägnaden äng
      Verkil vik
      Verkil äng
      Verkviken vik
      Verkviken vik
      Verkviksudden udde
      Verkvreten äng
      Verkängen äng
      Vesterbådan ögrupp
      Vesterhällan grund
      Vesterlundsskäret ö
      Vesterskär ö
      Vettkubben skär
      Vetåkern åker
      Viadal vik
      Viadalsören holme
      Vickarsten odling
      Wickmansgrynnorna grynnor
      Vickmansgrynnan grund
      Vickmansjommaren äng
      Vickstenarna äng
      Vidbuskmyren äng
      Vidbuskskär ö
      Vidbuskskär holme
      Vidbusk Slangra ö
      Vidbuskär ö
      Vidbuskörarna skär
      Vidbuskörn ö
      Vidbuskörsslangrorna skär
      Viddil terräng
      Viddilsbacken landsvägsbacke
      Viddilsmaren kärr
      Viddilsmarorna äng
      Viddilsstängslet odling
      Vidgrimman odling
      Vidgrund, N. ö
      Vidgrund, S. ö
      Vidgrunden öar
      Vidgrundet öar
      Vidgrundet holme
      Vidgrundet, Nötsveds- ö
      Vidgrundet, södra holme
      Vidgrundet, Österby- ö
      Vidgrundsdalen vik
      Vidgrundsdalen vik
      Vidgrunds-Halvfaru skär
      Vidgrundssundet sund
      Vidgrundssundet sund
      Vidgrundsören udde
      Vidgrundsörn ö
      Viggarskär äng
      Viggarträsk odling
      Viggarträskmossen mosse
      Viggasten åker
      Viggstenarna terräng
      Viggstensbergen berg
      Viggstensviken vik
      Vikakullrorna hällar
      Vikarkullrorna öar
      Vikbådan, Lill- ö
      Vikbådan, Norr- ö
      Vikbådan, Stor- ö
      Vikbådorna skär
      Viken, (Bjurö-) vik
      Viken, Mårtensboda- vik
      Vikubbhällen ö
      Vilan odling
      Vilarstenen sten
      Vilhelm Gräsmansåkern åker
      Vilhelmsvreten vret
      Vilhelmsö odling
      Vilhelms ö äng
      Vingelskäret f.d. ö
      Vingelskärsudden udde
      Vismyren äng
      Vismyren äng
      Vitbådorna skär
      Vitbådorna skär
      Viten, Lill- ö
      Viten, N. ö
      Viten, Stor- ö
      Viten, Understens- ö
      Viten, Vässarö- ö
      Viten, V. ö
      Vitgrynnan skär
      Vitgrynnan ö
      Vitgrynnan grund
      Vitingsbläckorna grund
      Vitkubben ö
      Vitkubben skär
      Vitklubben terräng
      Vitklubben äng
      Vitkubbhällen häll
      Vitkubbhällorna öar
      Vitskatbergen berg
      Vitskato udde
      Vreten äng
      Vreten äng
      Vreten odling
      Vreten odling
      Vreten äng
      Vretgärdet gärde
      Våmmen vik
      Våmmen vik
      Väderrumshällorna öar
      Väderrumshällorna holmar
      Vällingsundet vik
      Vällingsundet vik
      Vällingsviken vik
      Vällingviken vik
      Vängerskärshällarna hällar
      Vängersörshällen, Lill- ö
      Vängersörshällen, Stor- ö
      Vängersörsstängslet odling
      Vängersörsudden udde
      Väpersäng, lilla äng
      Väpersäng, stora äng
      Värkfjärden vik
      Värkfjärden fjärd
      Värkhägnaden odling
      Värkil odling
      Värkilsviken vik
      Värkörn f.d. ö
      Vässarö ö /Se
      Vässarögarpen, se Garpen holme
      Vässaröklubbarna ögrupp
      Vässarön ö
      Vässarön ö
      Vässarösundet sund
      Vässö-Viten skär
      Västerbyfjärden vik
      Västerbyfjärden fjärd
      Västerbyängarna ängar /Se
      Västerbådan ö
      Västerbådan skär
      Västerbådarna öar
      Västerbådorna skär
      Västerbådsmällen ö
      Västerbådsmällen grund
      Västerfallet odling
      Västerfallet äng
      Västergrynnan grynna
      Västergrynnan skötläge
      Västergärden äng
      Västergärden åker
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärde åker
      Västerhagen odling
      Västerhamn vik
      Västerhållan grund
      Västerhällen grund
      Västerhällorna hällar
      Västerklyndran skär
      Västerkubben ö
      Västerkubben skär
      Västerlundsskäret halvö
      Västermörtaröviken vik
      Väster-Mörtaröviken vik
      Väster-Norrbådan skär
      Västernsåkrarna åkrar
      Väster-Nålbådsundet sund
      Västersidan sund
      Västersidan terräng
      Västersidgärden åker
      Västersidgärdet gärde
      Västersidplöjningarna åker
      Västersjön vik
      Västerskaten udde
      Västerskaten åkrar
      Väster-Skåpkubben skär
      Västerskäret ö
      Västerskäret skär
      Västersundet f.d. sund
      Västersundet kärr
      Västersundshalsen »hals»
      Väster-Svartkubben häll
      Västerudden udde
      Västerudden udde
      Västerudden udde
      Västerudden udde
      Västerudden udde
      Västervik odling
      Västerviken åker
      Västeräng äng
      Västeräng åker
      Västeräng äng
      Västerängen terräng
      Västerängen odling
      Västerängen odling
      Västerängen åker
      Västerängen odling
      Västerängsmyren äng
      Västerängsvreten äng
      Västraskäret, lilla åker
      Västraskäret, stora äng
      Västraskärsviken vik
      Vättkubben ö
      Ytter-Alören skär
      Ytterbergen ö
      Ytterbådan ö
      Ytterbådan grund
      Ytterbådarne öar
      Ytterdagsskäret skär
      Ytter-Edsören skär
      Ytterfjärden sund
      Yttergrundet grynna
      Yttergrundet grund
      Hällen, Ytter- ö
      Ytterklubben häll
      Ytter-Rören vik
      Yttersandviken vik
      Ytterskiftet äng
      Ytterstackskäret skär
      Ytter-Stenören häll
      Yttervarpet vik
      Ytterängarna ängar
      Ytterängarna betesmarker
      Ytterängarna ängar
      Ytterören udde
      Ytterörn terräng
      Ytterörsudden udde
      Ytterörsudden udde
      Åbergsklubben ö
      Åbrotten öar
      Åbrotten, Sköt- ö
      Åbrotten, St. öar
      Stora Åbrotten skär
      Östra Åbrotten skär
      Åbrotten, Ö. ö
      Åbrotten skär
      Åbrotthällen ö
      Åbrotthällen skär
      Åbrotthällen häll
      Åbråten öar
      Åda skär
      Ådbådan skär
      Ådbådan ö
      Ådbådan skär
      Ådklubben ö
      Ådkubben ö
      Ådkubben ö
      Ådkubben skär
      Ådkubben ö
      Ådkubben skär
      Ådkubben skär
      Ådkubbgrynnan grund
      Ådkubbhällorna öar
      Åkerbergsklubben ö
      Åkerbergsklubben skär
      Åkerladan odling
      Åkerladan äng
      Ålänningsslangran ö
      Ålänningsslangran skär
      Ålänningsstenen ö
      Ålänningensstenen skär
      Ålänningslangran ö
      Ålänningsten ö
      Åsgrynnan grund
      Åttamansskär f.d. ö
      Åttamansskär udde
      Åvasse äng
      Åvassmaren odling
      Åvass-småplöjningarna åker
      Åvassviken vik
      Älgbådan terräng
      Älgbådan, Gran- ö
      Älgbådan, Hög- ö
      Älgbådhällen ö
      Älgbådhällen, Gran- ö
      Älgbådhällen, Hög- ö
      Älgbådklubben, Gran- ö
      Älgebådan häll
      Älgebådmossarna mossar
      Ängen odling
      Ängen äng
      Ängen åker
      Ängen åker
      Äspskär skär
      Äspskäret ö
      Äspskäret holme
      Äspskärssundet sund
      Äspskärssundet sund
      Äspöarna öar
      Äspörarna öar
      Äspörarna skär
      Äspörarna ö
      Äspörn, Hög- ö
      Ömansströmmen sund
      Ömansströmmen sund
      Önflakan äng
      Öregrundsgrepen fjärd
      Öregrundsön halvö
      Örjorna infjärd
      Örnevik vik
      Örnflakan äng
      Örn ö
      Örnevik vik
      Örnflak odling
      Örnskåpet skär
      Örnäset äng
      Örskäret ö
      Örskäret ö
      Örskäret ö /Se
      Örskärshamn vik
      [Örskärs]hamnen vik
      Örskärssund sund
      Örskärssundet sund
      Örskärsviksviken vik
      Össängen äng
      Össängen äng
      Össängsmarorna äng
      Össängsmyren äga
      Össängsmyren äng
      Össängsskiftet skogsparti
      Össängsviken vik
      Össängsviken vik
      Östansundet sund
      Östansundet sund
      Östansundet sund
      Österbyfjärden vik
      Österbyfjärden fjärd
      Österbyhaget skog
      Österbyträsket f.d. sjö
      Österbådan skär
      Österbådan skär
      Österbådan ö
      Österbådan ö
      Österfjärden vik
      Österfjärden fjärd
      Östergryndan grynna
      Östergrynnan grund
      Östergrynnan grund
      Östergrynnan grund
      Östergrynnan häll
      Östergårdsmyren odling
      Östergärde äng
      Östergärden äng
      Östergärden åker
      Östergärdet gärde
      Östergärdet gärde
      Östergärdsmyren åker
      Österhägnaden odling
      Österhägnaden äng
      Österhällorna öar
      Österklyndran skär
      Österkubben ö
      Österkubben ö
      Österkubben skär
      Österlundsmaren åker
      Öster-Lågbådan skär
      Österlågbåddalen vik
      Östermansrundiln åker
      Östermon äng
      Österruddu odling
      Österruddåkrarna åkrar
      Östersjön Saknas
      Öster-Skåpet skär
      Österstengrynnan ö
      Österstrand terräng
      Öster-Svartkubben häll
      Österträsket odling
      Österudden udde
      Österudden udde
      Österuddöarna hällar
      Österviggarträsk äng
      Österåkrarna åkrar
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängsmyren odling
      Österängsudden udde
      Österängsudden udde
      Österängsviken vik
      Österängsviken vik
      Ösäng äng
      Ösängsviken vik

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.