ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holmsunds socken : Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 400 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 547
Saknas Saknas Baggön ö Holmsunds köp. köping Aborrgrundet holme
Holmsund köping /Se Bastuskär ö Holmsund sn Alfhildsgrundet grund
Holmsund köping /Se Bastuskär ö Holmsund socken Algr., se Ålgrundet Saknas
Djupvik samhälle /Se Bastuskär ö Holmsund socken och hamnplats Anders-Ersviken vik
Holmsund samhälle /Se Bastuskär ö Holmsund socken Anders-Ers-viken vik
Lövön by Bastuskär ö Holmsund ortnamn Anderssakrissonsgärdan åker
Lövön by Bergåsen höjd Djupvik del av Holmsunds municip Anders-Ers-vika vik
Lövön by Bergön ö Eriksdal småbruksområde Avan myrland
Lövön by Bergön ö Eriksdal bostadsområde Backlundsgärdan gärda
Lövön by Bergön ö Gröthällen udde och gård Backlundsviken vik
Lövön by Bergön halvö Holmsund municipalsamhälle Backlundviken vik
Lövön by Bergön udde /Se Karlsvik hemman Bastuskär ö
Lövön by Bergön terräng Kolerakyrkogården begravningsplats Bastuskärsdiket tjärn
Lövön samhälle /Se Bergön triangelpunkt Kröparen bostadsområde Bastuskärsviken vik
Obbola by Bockholmen holme Lövöbacken hp Bergön udde
Obbola by o ö /Se Bockholmen holme Lövön by Bockberget höjd
Obbola by Bokhållargrund grund Obbola by o. ö Bockdiket tjärn
Obbola by Bolkarhamn sjö Obbola by Bockdiket sjö
Obbola by Bolkarhamn sjö /Se Obbola by och sågverkssamhälle Bocken grund
Obbola by Bolkarhamnsberget skogshöjd Obbolabyn by Bockholmen holme
Obbola by Bolkarhamnsgärdan odling Omgärdan åker och bostadsområde Bockågershällarna uddar, hällar
Obbola by Bottenhavet hav Omman åker och bostadsområde Bodviken, se Byviken Saknas
Obbola by Bottenhavet inhav   Bokhållargrundet grund
Obbola by Bredskär holme   Bolkarhamnen vik
Obbola by Bredskär ö /Se   Bolkarhamnen sjö
Obbola by Bredskär ö, triangelpunkt   Bolkarhamnsberget höjd
Obbola by Bredskärssten grund   Bossvikberget bergshöjd
Obbola by Bredskärssundet sund   Bossviken odling
Obbola by Bredskärsund sund   Bossviken vik
Obbola by Bredskärssundet sund   Bredgrundet grund
Obbola by Bredviken havsvik   Bredskär ö
Obbola by Brännölandet halvö   Bredskärssundet sund
Obbola by Bussjöbäcken bäck   Bredskärsten skär
Obbola by Bussjömyran odling   Bredviken del av Byviken
Obbola by Bussjön sjö   Bredviksudden udde
Obbola by Butberget höjd   Bruden, se Brura Saknas
Obbola by Buten ö   Brura holme
Obbola by Buten ö   Brändströmsnyverket odling
Obbola ny /Se Buten holme   Brännan skogsområde
Obbola samhälle /Se Buten holme /Se   Brännberget bergshöjd
Obbola by /Se Butsundet sund   Brännöberget berg
Sandvik samhälle /Se Buttjärnen tjärn   Brännölandet halvö
  Butögern grund   Brännömoran, Stor- o. Lill- myrar
  Butögern holme /Se   Brännön halvö
  Butögern holme /Se   Buberget bergshöjd
  Byttan grund   Burgmans gärdorna Saknas
  Byviken havsvik   Burssjöberget höjd
  Båtsvikberget höjd   Burssjöbäcken bäck
  Båtsvikberget berg, triangelpunkt   Burssjögärdorna odling
  Båtviken vik   Burssjön tjärn
  *Bönskär skär   Bussjöbäcken bäck
  Djupsundet sund   Bussjön sjö
  Djupsundet sund /Se   Butberget bergshöjd
  Djupsundsberget höjd   Butberget berg
  Djupsundsberget höjd /Se   Butdiket tjärn
  Djupsundsbäcken bäck   Butdiket sjö
  Djupsundsbäcken bäck /Se   Buten holme
  Djupsundsudden udde   Buten ö
  Djupsundsudden udde /Se   Butstigen väg
  Djupsundsviken havsvik   Butviken vik
  Djupsundsviken havsvik /Se   Butågen skär
  Djupviken havsvik   Butören ö
  Djupviken vik   Buviken vik
  Erik-Ers mor grund   Buviken vik
  Falviken vik   Buören skogsparti
  Falviksmyran myrmark   Byttan, se Mahällan skär
  Finnhällan grund   Byttan, se Mehällen Saknas
  Fjärdgrundet grund   Byviken vik
  Flisbergsgrundet grund   Byviken, se Buviken vik
  Fläse udde   Båtlänningen, Gamla tjärn
  Forsögergrundet grund   Båtsvikberg, se Bossvikberget Saknas
  Gammbåtlänningen sjö   Bäckmanshålet förr sund
  Glasmyran odlad? myrmark   Bäckmansören holme
  Glasögern halvö   Dansarhällan berghäll
  Glasögersholmen holme   Desterrogrund grund
  Glasören ö   Djupsundet Saknas
  Glasören ö   Djupsundsbäcken bäck
  Granbergsviken havsvik   Djupsundsviken vik
  Granholmen ö   Djupsundudden udde
  Granskär udde   Djupviken, Djupvik, se Ljudviken Saknas
  Granskär udde   Djupviken vik
  Granskärsberget höjd   Djupviksberget bergshöjd
  Granskärsviken havsvik   Dödmansviken vik
  Grubbsten grund   Dömmarnviken strandområde och vik
  Grubbstensberget terräng   Emanuelsgrundet grund
  Grubbstensviken havsvik   Erik Matsviken vik
  Grysskär ö   Erik Olsnyverket odling
  Gröthällberget berg, triangelpunkt   Falviken vik
  Gåshällan ö   Finn holme
  Gåshällan skär   Finnen holme
  Gåshällan grund, triangelpunkt   Finnhällan skär
  Gåshällgrundet grund   Fjälagrundet grund
  *Gåshällgrund grund   Fjärdgrundet, se Fjälagrundet Saknas
  Haddingen önamn /Se   Flacket grund
  *Haddingsklippan klippa /Se   Flackgrund grund
  Harpsjön sjö   Fläset holme
  Holmen, se Småholmen ö   Fläseviken vik
  Holmen ö   Flässkär, se Fläset Saknas
  ?Holmen ö   Flötarna, se Flacket Saknas
  Holmen holme   Forsgrensgärdan åker
  Holmen holme   Forsågergrundet grund
  Holmsundsodlingen odling   Forsörgrundet, se Forsågergrundet Saknas
  Hwitskiär, se Vitskär skär   Fågelören, se Kankhällrevet ö
  Häggudden udde   Gammbodvarpet vik
  Hällan grund   Gammbåtlänningen vik
  Hällskär ö   Gammbåtlänningsbäcken bäck
  Hästuddarna, se Kälkskär uddar   Gammbåtlänningsudden udde
  Hästuddarna uddar   Gammbåtlänningsvarpet sund
  Höggrens grund grynna /Se   Gammbåtlänningsverket verksund
  Högåsen höjd   Gammbåtlänningsviken vik
  Högåsen ås   Glasmyren myr
  Joningsgärdan odling   Glasågern, se Glasågrarna Saknas
  Kalvsjön sjö   Glasågersudden, Norra udde
  Kas, se Storlångsören ö   Glasågersudden, Södra del av Glasågern
  Kasamoren terräng   Glasågersviken, Norra vik
  Kasaviken sjö   Glasågersviken, Södra vik
  Kasaviken sjö /Se   Glasågrarna halvö
  Kedskär, se Körskär öar   Granbergsviken vik
  Kedskär ö   Granskär strandremsa
  ?Kedskär udde   Granskär skogsområde
  Kedskär udde   Granskär, se Kampskär halvö
  Kedskärshällan grund   Granskär udde
  *Kiesskiär udde   Granskärsberget udde
  Klubbarna holmar   Granskärssanden strandremsa
  Klubben, Västra o. Östra holmar   Granskärsudden, Södra udde
  *Klufroigrundet ö   Granskärsviken vik
  Klumpen grund   Granskärsviken, Södra vik
  Klyvslädan sund   Grubbsten holme
  Klösemyrberget bergshöjd /Se   Grubbstenberget bergknalle
  Knivingen terräng   Grysskär ö
  Knivingen terräng /Se   Grysskäret holme
  Knivingssundet sund   Grysskärssundet sund
  Kolersviken vik   Gröthällberget strandhöjd
  Kroklandet, se Lövölandet ö   Gröthällen udde och gård
  Kroklandet halvö   Gröthälludden udde
  Krokrevet grund   Gröthällviken vik
  Kroktjärnen tjärn   Gullberget bergshöjd
  Krokuddarna uddar   Gullberget berg
  Krokviken havsvik   Gullåkern åker
  Kråksten grund   Gummråberget bergshöjd
  Kråksten grund /Se   Gåshällan holme
  Kvarken, Västra hav   Gästgivaren sten
  Kvisslen grund /Se   Haddingen, Lilla holme
  *Kälkskär skär   Haddingen, Stora holme
  Körskär öar   Hampusgrundet grund
  Laxgårdshällan skär   Harpsjöbäcken bäck
  Laxgårdshällan holme   Harpsjömyren myr
  Lillbådan grund   Harpsjöberget höjd
  Lillbådan grund   Harpsjön tjärn
  Lillhaddingen ö   Hedmansgrundet grund
  Lillhaddingen ö   Hillskär ö
  Lill-Haddingen ö   Hillskär, Lilla holme
  Lill-Haddingen grund   Holmen ö
  Lillhaddingen holme /Se   Holmsundsberget bergshöjd
  Lill-Haddingen ö /Se   Holmsundsodlingen gärda
  Lill-Hällskär grund   Hymmergärdan åkerområde
  Lillklyvan ö   Häggudden udde
  Lill-Klyvan ö /Se   Hällan holme
  Lill-Lomtjärnen tjärn   Hällskär, Lilla holme
  Lill-Lövskär grund   Hällskär, Stora udde
  Lill-Nabbviken tjärn   Hällskärsviken vik
  Lill-Skottingen grund   Hästudden udde
  Lill-Skottingen grund /Se   Hästågern Saknas
  Lill-Truthällan grund   Hästören ö
  Lill-Vitskärsdiket tjärn   Hästörshålet, Norr- o. Söder- förr ö
  Lindbergsögern grund   Högåsen höjd
  Lindbergsögern grund /Se   Hömyrgärdan åkerområde
  Lisbethällan grund   Inloppet sund
  Ljumviken havsvik   Innerslean vik
  Ljumviksudden udde   Isaksgrundet grund
  Lortögershålet sund   Jakobsgrundet grund
  Lortögershålet sund /Se   Janneberg bergshöjd
  Lunna udde   Janpersberget berg
  Långhalsberget höjd   Jongrundet holme
  Långhalsudden udde   Joningsgärdan gärda
  Långhalsviken havsvik   Joningsgärdan åker
  Långmyran myr   Jonnils nyverket åker
  Långnäsudden udde   Kallandgärdan åker
  Långskär udde   Kalleåbergsgärdan åker
  Långskärsviken vik   Kalvsjömorarna myrar
  Långsmaludden udde   Kalvsjön tjärn
  Långsmalviken havsvik   Kampskär udde
  Löföhn, se Lövölandet halvö   Kampskär halvö
  Lövholmen udde   Kampskärsviken vik
  Lövholmsviken vik   Kampskärsviken vik
  Lövskär holme   Kamskär halvö
  Lövsundet sjö   Kamskärsviken vik
  Lövudden udde   Kankhällrevet ö
  Lövölandet öar   KarlNilshällan strandparti
  Lövölandet ö   Karlsborg kustområde
  Lövölandet halvö   Karlsviken vik
  Lövölandet skogsmark   Karsöberget bergshöjd
  Lövön ö   Kasamoran odling
  Lövön halvö   Kasaviken sjö
  Lövön halvö /Se   Kasaviken sjö
  Lövö-Storbådan holme   Kasavikbäcken bäck
  Lövösundet sjö   Kasaviksbäcken bäck
  Lövöudden udde   Kasavikudden udde
  *Lövöudden ö   Kasavikudden udde
  Lövöudden udde   Kedskär näs
  Lövöudden udde /Se   Kedskär näs
  Lövöviken vik   Kedskärberget höjd
  Lövöudden del av halvö   Kedskärhällan skär
  Marielund odling   Kedskärsviken vik
  Medhällorna grund   Kedskärsviken vik
  Medhällorna grund /Se   Klubbarna V(ästra) Saknas
  Mulingen del av udde   Klubben, Västra del av V. Klubbarna
  Mölle strandområde   Klubben, Östra del av V. Klubbarna
  Nagelhamnsviken vik   Klumpen holme
  Nygrundshällan grund, triangelpunkt   Klyfhällan, se Klyvhällorna Saknas
  Nyviken, Bortre vik   Klyfvaren, se Storklyvan Saknas
  Nyviken, Hitre vik   Klyvan, Stora ö
  Nyviksudden udde   Klyvhällan ö
  Obbola ö   Klyvhällarna holmar
  Obbola ö /Se   Klyvslean vik
  Obbola ö /Se   Klyvslädan sund
  Obbola-Storbådan grund   Klösemyrberget bergshöjd
  Obbolaön Saknas   Klösemyren odling
  Obbolaön ö   Knivingen, Lilla halvö
  Obbolaön ö   Knivingen, Stora halvö
  Obbolaön ö   Knivingsbäcken bäck
  Obbolaön ö   Knivingsbäcken bäck
  Obbolaön ö /Se   Knivingsundet sund
  Obbolsten skär   Knivingsverket verksund
  Obbolsten skär /Se   Kristian holme
  Obbolstenarna skär   Kroklandet kustremsa
  Obbolstenarna holmar   Kroksjön, se Kroktjärnen Saknas
  Obbolstenarna grund   Kroktjärnen tjärn
  Obbolsön ö   Kroktjärnen sjö
  Obohla öhn, se Obbolaön ö   Krokudden udde
  Ogävudden udde   Kroppaberget bergknalle
  Ogävudden udde /Se   Kryssgrundet grund
  Olasjön sank mark   Kråkmyran myr
  Omberget skogsmark   Kråkmyran myr
  Omma, se Vedakastören ö   Kvarnbäcken bäck
  Ormögern udde   Kvisslan grund
  Ormögern udde /Se   Kälkågern udde
  Orrholmarna holmar   Kössmanön höjd
  Patronsviken, Lilla havsvik   Ladumyran myr
  Patronsviken, Stora havsvik   Ladumyrberget bergshöjd
  Petlandshällorna grund   Ladumyren myr
  Petlandskär, se Petlången ö   Laduviken vik
  Petlandsskär skär   Lappron vik
  Petlandsskär ö   Laxgårdshällen udde
  Petlandsskär ö   Lillbrännömoren skogsområde
  Petlandsskär ö /Se   Lillbrännöviken vik
  Petlången ö   Lillbådan skär
  Port Arturs grund grund   Lillbådan skär
  *Pottangarlandet ö   Lillbådan, se Nördbådan holme
  Prejsten grund   Lillklyvan, se Klyvhällan ö
  Pråmskär grund   Lillknivingen berg
  Raggavaudden udde   Lillraggavan myr
  Raggavaviken havsvik   Lillsjön torrlagd tjärn
  Rismoren myrmark   Lillskottingen skär
  Risön ö   Lindbergsklumpen skär
  Risön? ö   Lindbergsklumpen holme
  Risön ö, triangelpunkt   Lindbergsågern holme
  Risösundet sund   Lindbergsören ö
  Romlet, Stora höjd   Lisbet skär
  Rotnäsudden udde   Lisbethällen övervattensskär
  Rotnäsudden udde   Ljudviken vik
  Rotnäsviken vik   Ljumviken vik
  Rävarumpan holme   Ljumviksudden udde
  Rävskär skär   Lomtjärnen, Lilla tjärn
  Rävskär halvö   Lomtjärnen, Stora tjärn
  Röavaberget höjd   Lomtjärnmyrarna myrar
  Röavan sank mark   Lortågershålet sund
  Röbäckshamn del av havsvik   Lortågersudden udde
  Rödmossamyran myr   Lortörshålet sund
  Rönnhällan strandområde   Långhalssundet odling
  Rönnskär strandområde   Långhalsudden udde
  Rönskäret ö   Långhalsviken vik
  Sandgrenshällorna grund   Långnäsudden, se Långhalsudden Saknas
  *Sandån älvutflöde   Långnäsudden, Nedre udde
  Sikskär skär   Långnäsudden, Övre udde
  Sikskär ö   Långnäsviken vik
  Sikskär ö   Långslädan, se Västerslädan, Österslädan vikar
  Sikskärshällan ö   Långsläjdan, Västra sjö
  Sikskärssundet sund   Långsläjdan, Östra vik
  Silverskatan strandområde   Långsmalviken vik
  Själafjärden sjö   Långågern udde
  Skadaholmen ö   Löfögr., se Nygrundet Lövö Saknas
  Skarinskäret grund   Löfö Lillbåda, se Lillbådan och Nordbådan Saknas
  Skogvaktargärdan myrmark?   Löfö Storbåda, se Lövöbådan Saknas
  Skrakaögern grund   Lördagsgrundet grund
  Skrakaögern ö /Se   Lövholmen udde
  Skvalphällorna grund   Lövholmviken vik
  *Småholm ö   Lövskär holme
  Små holma, se Holmen holme   Lövskäret, Lilla holme
  Småholmen ö   Lövsundberget höjd
  Småholmsundet sund /Se   Lövsundet tjärn
  *Småholmö ö   Lövöbådan skär
  Stenmansgärdan odling?   Lövösundet sjö
  Stomskär ö   Lövöudden udde
  Stomskär skär   Lövövallen näs
  Storbådan skär   Lövöviken vik
  Storfieln, se Österfjärden fjärd   Majesticsgrundet grund
  Storhaddingen ö   Majestätsgrundet, se Majesticsgrundet Saknas
  Storhaddingen ö   Malhällen udde
  Stor-Haddingen ö   Marielund gärda
  Storhaddingen holme /Se   Mehällan skär
  Stor-Haddingen ö /Se   Mehällen övervattensgrund
  Stor-Hällskär udde   Mehällen grund
  Stor-kas, se Storlångören ö   Mitthällen grund
  ?Storklyvan ö   Moraningen odling
  Storklyvan ö   Mulingen förr holme, nu näs
  Stor-Klyvan ö /Se   Mulingen udde
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Mulingshålet näs, förr sund
  Storlångören ö   Mörkendal låglänt omr. (dalgång)
  *Storlångören ö   Mörkendal myr
  Stormyran odling   Nabbarna slåtterområden
  Stor-Nabbviken sank mark   Nabbvassen odling
  Storrinneln sund   Nabbviken, Lilla Saknas
  Stor-Skottingen grund   Nabbviken, Norra vik
  Stor-Skottingen grund /Se   Nabbviken, Södra vik
  Storstensgrundet grund   Nederlångnäsudden udde
  Stor-Vitskärsdiket tjärn   Nordbådan skär
  Strömhällan grund   Nordostgrundet holme
  Stubbskär udde   Nordströmsgrund grund
  Stöckesgrundet grund   Nordostgrundet grund
  Stöckesgrundet, se Gåshällgrundet grund   Norrbådan skär
  Stöckesgrundet grund   Notsundviken vik
  Sundet sund   Nygrund, Löfö, se Nygrundshällen Saknas
  Svarten holme   Nygrundet, Lövö skär
  Svart-Lass grund   Nygrundshällen skär
  Svartskatakläppen udde   Nylandsberget bergshöjd
  Svartskatatappen udde   Nyviken vik
  Svartudden udde   Nyviken, Bortre Saknas
  Tappen strandområde   Nyviken, Hitre Saknas
  Tappen ö?   Nyviksudden Saknas
  Tarv ö   Nördbådan holme
  Tarv ö   Nördhästörshålet sund
  Tarv ö   Obbola ö
  Tarv ö /Se   Obbola ö
  Tarv ö /Se   Obbolastenen skär
  Tarv ö /Se   Obbolaön ö
  Tarv holme /Se   Obbolsten skär
  Tarvrevet rev   Ogävören udde
  Tarvron del av ö /Se   Ogävören udde
  Tarvskäret ö /Se   Ogävudden udde
  Tarvsundet sund   Ojevudden udde
  Tarvvrån vik   Ojevviken vik
  Tavlefjärden fjärd   Olasjöbäcken bäck
  Tjäderhalsmyran odling   Olasjön utdikad tjärn
  Torshamnsviken vik   Omberget bergshöjd
  Trutskär grund   Omberget berg
  Turön udde   Omgärdan äldre odling
  Turöviken havsvik   Omgärdan åker och bostadsområde
  Täftefjärden fjärd   Omman åker och bostadsområde
  Täftefjärden, Yttre fjärd   Ormögern, se Ogävören udde
  Tärnögern holme   Orrholmarna holmar
  Tärnögern grund   Paradiket tjärn
  Tärnögern ö /Se   Paradiset vik
  Ullmanshällorna grund   Paradisviken vik
  ?Umeälven älvutflöde   Paraviken vik
  *Varghålet kanal   Paraviken vik
  Varghålet sund   Paraviksudden udde
  Vassen odling   Patholmen Saknas
  Vattingen grund   Patholmsundet ä. namn för Småholmsundet
  Vattingen grund /Se   Per Jonsgrandet grund
  Vedakastudden udde   Patronsviken vik
  Vedakastören ö   Patrinsviken, Stora- o. Lilla- Saknas
  Vedakastören ö   Petlandskär holme
  Villanäsviken vik   Petlandhällarna hällar
  Villaviken havsvik   Port Arthur grund
  Vintervägsmyran myr   PortArtur grund
  Vintervägsstranden odling   Prejaren, se Nordströmsgrund Saknas
  Vitskär ö   Pråmskär holme
  Vitskär ö   Raggavamyran myr
  Vitskär skär   Raggavan myr
  Vitskär ö   Raggavan, Lilla myr
  Vitskär udde   Raggavan, Stora myr
  Vitskärshällan holme /Se   Raggavan, Stor- o. Lill- tjärnar
  Vitskärsudden udde   Raggavaudden näs
  Vitskärsudden del av Obbolaön   Raggavaudden, se Ragöudden udde
  Vitskärsudden udde   Raggavaviken vik
  Vitön, se Risön ö   Raggön landområde
  Väderhällorna, se Granholmen ö   Raggöudden annat namn för Raggavaudden
  Värmlandshålet tjärn   Ragöudden näs
  Västerfjärden fjärd   Renbäcksberget bergknalle
  Västerfjärden havsvik   Rismoran myr
  Västerhällorna udde   Rismoran skogsområde
  Västerklubben holme   Risön ö
  Väster-Långslädan sjö   Risösundet sund
  Västernabben terräng   Romlet höjd
  Väst-Tarv halvö   Rotnäsudden udde
  Åhällorna, se Skadaholmen ö   Rotnäsviken, Nedre vik
  Åhällorna grund   Rotnäsviken, Övre vik
  Ålgrundet ö   Rudolfskanalen kanal
  Ålgrund ö   Rävarumpan udde
  Ålgrundet grund   Rävarumpa udde
  Ålgrundet holme /Se   Rävarumpan udde
  Åsen höjd   Rävarumpan holme
  Ängessjön odling   Röbäckshamnen vik
  -öger ortnamnselement /Se   Röbäckshamnen sund
  Österfjärden fjärd   Rödavan myr
  Österfjärden fjärd   Rödavaberget bergshöjd
  Österfjärden fjärd   Rödmossamyren myr
  Österklubben holme   Rödstensviken vik
  Öster-Långslädan havsvik   Rönnblomsgrundet grund
      Rönnhällen holme
      Rövskär halvö
      Sandgrensgrundet undervattensgrund
      Sandviken vik
      Sifgrundet grund
      Sikskär holme
      Sikskärshällen udde
      Sikskärssundet sund
      Sikskärssundet sund
      Sikågern Saknas
      Sikögern Saknas
      Själfjärden sjö
      Själfjärdsbäcken bäck
      Skarinskäret holme
      Skarinsskäret holme
      Skeppesviken vik
      Skeppesviken sjö, vik
      Skeppesviken sjö
      Skeppesvikudden udde
      Skeppsgrundet grund
      Skirskataudden Saknas
      Skisjuckviken vik
      Ski(t)sjukviken vik
      Skisjuckviks-skatan udde
      Skitskataberget höjd
      Skitskataviken vik
      Skitskjutviken vik
      Skogvaktargärdan gärda
      Skogvaktargärdan åker
      Skottingen holme
      Skottingen, se Storskottingen, Lillskottingen holmar
      Skottingshällen holme
      Skrakaören, se Nordostgrundet holme
      Skvalphällen skär
      Slean, Västra uppgrundningssjö
      Slean, Östra vik
      Småholmarna holmar
      Småholmsundet sund
      Snedhällarna bergknalle
      Stenmansgärdan åker
      Stockholm slåtter
      Stolpviken vik
      Stomskär holme
      Storbrännöviken vik
      Storbådan skär
      Storhaddingen ö
      Storklyvan ö
      Storknivingen berg
      Stormskär Saknas
      Stormyren odling
      Stormyren myr
      Storsjön tjärn
      Storskottingen skär
      Storstensviken (Granbersviken) Saknas
      Stranden odling
      Strömhällen udde
      Strömmen sund
      Stubbskär udde
      Stugubådan skär
      Stöckesgrundet grund
      Surströmmingsviken vik
      Svartnabben myr
      Svart-Lasse skär
      Svart-Lasses Lasse skär
      Svartlass-skär ö
      Svartudden udde
      Svinmyrgärdan odling
      Svärtögern, se Svartskär ö
      Sörgärdan del av Obbola by
      Sörlångnäsudden udde
      Tarv ö
      Tarvberget, Västra bergknalle
      Tarvberget, Östra bergknalle
      Tarvskatan del av ö
      Tarvskärgården område
      Tarvvrån, se Paradiset vik
      Tavlefjärden fjärd
      Tavlefjärden fjärd
      Tavleknivingen udde
      Tjäderhalsmyren odling
      Tjärmyrberget bergshöjd
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrberget bergshöjd
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärusudden halvö
      Tjärusudden strandremsa
      Torshamnsbäcken bäck
      Torshamnsgärdan odling
      Torshamnsviken vik
      Truthällen, Lilla skär
      Truthällen, Stora holme
      Trutskär holme
      Trutskärsgrundet grund
      Trutskärgrundet skär
      Trångsundbäcken bäck
      Trångsundbäcken bäck
      Trångsundet vik
      Trångsundudden udde
      Trångsundviken vik
      Turågern näs
      Turögern halvö
      Turön, se Turågern Saknas
      Turön ö
      Tärnågern holme
      Tärnågersdiket tjärn
      Tärnören ö
      Tärnören holme
      Utlöparen grund
      Utposten, se Hedmansgrundet Saknas
      Vattingen grund
      Vedakastudden udde
      Vedkastudden udde
      Vegagrund grund
      Videholmsviken vik
      Videholmudden udde
      Videholmudden ås
      Videholmviken sjö
      Videholmvikudden udde
      Vikudden udde
      Vintervägsmyren myr
      Vitkskär holme
      Vitskärsdikena tjärnar
      Vitskärsudden udde
      Väderhällen udde
      Väktaren skär
      Värmlandshålet tjärn
      Västerfjärden utloppsarm
      Västerfjärden fjärd
      Västerslädan vik
      Västerviken del av Byviken
      Ytterslean vik
      Åhällen holme
      Åkerberget höjd
      Ålgrundet holme
      Ålgrundsklumpen skär
      Ängesjön odling
      Ängsön, se Segskär ö
      Österbrännan skogsområde
      Österfjärden utlopp
      Österslädan vik
      Österviken vik
      Östervikudden udde
      Överlångnäsuden udde

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.