ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fredrika socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 134 Bebyggelsenamn : 202 Naturnamn : 2750
Viska sn sn *Abborrträsket sjö Fredrika sn sn Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Allvattnet sjö Fredrika socken Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Alskabäcken bäck Fredrika sn Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Alskaliden höjd Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Alskasjön, Stora sjö Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Alskasjön sjö /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Angsjöbäcken bäck Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fredrika sn /Se Angsjö-bäckselmon terräng Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Fristad by /Se Angsjökullen berg Sagesmän förteckning Abborrbäcken bäck
Hemsta(d) gårdar /Se Angsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö
Lögda by /Se *Badstuberg berg /Se Sagesmän förteckning Abborrmyran myr
Lögdasund gård /Se Bergbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Nordanås by /Se Betsanån, se Kroknorsbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärn tjärn
Stensjö gårdar /Se Betsarn, Stora sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Viska kyrkby /Se Björkbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Viska namn på Fredrika /Se Björnberget berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Vistieh (eller Vistege) by, sn /Se ?Bredvattnet sjö /Se Sagesmän förteckning Abborrvattenbäcken bäck
Volmsjö by /Se Bryggstukojan koja Sagesmän förteckning Abborrvattenbäcken bäck
  Börtingtjärnen tjärn /Se Fredrika socken Abborrvattensjön sjö
  Bässereh sjö /Se Viska socken Abborrvattnet sjö
  Dödmanshällan undervattenshäll /Se Viskarna inbyggarbeteckning Abborrvattnet sjö
  Flarkån, se Flärkån å Visken sn Abborrvattnet sjö
  ?Flärkån å Alingsås kronotorp Abborrvattnet sjö
  Flärkån å Alingsås torp Abborrviken vik
  Flärkån å Alskaliden by Abborrviken vik
  Fräkenkälen skogsmark /Se Alskaliden by Abborrviken vik
  Gideälven älv Allskaliden bebyggelse Ackjviken vik
  Gideälven älv Alsmark hmn Adamsberget berg
  Gläjsjön sjö Allsmark gård Adamsmyran myr
  Gläjtjärnen tjärn Alsmark bebyggelse Adriansforsen fors
  Granberget berg Andersmark bebyggelse Agnsjöberget höjd
  Grundsjön sjö /Se Andersmark by Agnsjöbäcken bäck
  Hattapparudden udde(?) /Se Backen gård Agnsjöbäckselet lugnvatten
  Hemmyran myr Baksjöberg hemman Agnsjökullen Saknas
  Hemmyrkälen »dal» /Se Baksjöberg by Agnsjön Saknas
  Holmmyran myr Baksjöliden utflytte Alderlund äng
  Holmmyrbäcken bäck Baksjöliden by Alvasberget berg
  Holmsjön sjö Berget hemman Allvannsberget höjd
  Hästbackkälen »dal» /Se Bjurselberget, se Burselberget traktnamn Allvansmyran myr
  Innermyrkälen sumpland /Se Björknäs torp Allvannsmyran myr
  Järpbäcken bäck Brännan gård Allvannstegen åker
  Järpbäcken bäck Burselberget traktnamn Allvastegen åker
  Kalvkullen berg Bäckmyran torp Allvansviken vik
  Kamtjärnen tjärn Bäcknäs hmn Allvansåsen ås
  Kamtjärn tjärn /Se Bäcknäs hemman Allvattenåsen bergås
  Kopparmyrkälen »dal» /Se Bäcknäs hemman Allvattsviken vik
  Krokmyrkälen »dal» /Se Bäcklunda gård Allvattnet sjö
  Kroknorsbäcken bäck Dagmarsro avs Allvattnet sjö
  Kullmyran myr Fjälltuna by Alskabäcken bäck
  Kvarnkullen berg Fjälltuna by Alskabäcken bäck
  Kvarnkulltjärnen tjärn Fjälltuna by Alskabäcken bäck
  Kvisslen äng /Se Fjälltuna by Alskalidbäcken bäck
  Kålbäcken bäck /Se Fristad by Alskaliden höjd
  Kälmyren myr /Se Fristad traktnamn Alskaliden höjd
  Kälstycket äng /Se Fristad hemman Alskaliberget höjd
  Lavsjön, Stora sjö Fåfängen gård Alskamyran myr
  Lill-Klubbkullen berg Gamfäboden fäbod Alskamyran myr
  Lomtjärn tjärn Gammelgården gård Alskamyran myr
  Lögdasjön, Stora sjö /Se Gammelgården gård Alskasjön sjö
  Lögdasjön, Stora sjö Gammelgården gård Alskasjön, Lilla sjö
  Lögdeå träsk, se Lögdasjön, Stora Saknas /Se Gammelåker avs Alskasjön, Lilla sjö
  Lögde älv älv /Se Godåker hemman Alskasjön, Stora sjö
  Lögdeälven älv Godåker kronotorp Anders-Gustavsfallet fors
  Lögdeälven älv Grafvasjö, se Norrgravsjö o. Sörgravsjö Saknas Anders Gustavsfallet fall
  Lögdeälven älv Granlidboden fäb Andersmarkberget berg
  Lögdeälven älv Grandlidfäboden fäbod Andersmyran myr
  Lögdån, se Lögdeälven älv Gravsjö, Norra by Andersmyren myr
  ?Mossavattenberget berg Gravsjö, Norra by Andersmyren myr
  ?Mustagombosjön sjö Gravsjö, Södra by Anders-Nilsbäcken bäck
  Mörttjärnarna tjärnar Gravsjö, Södra by Andflon myr
  Nordanåsberget berg /Se Gravsjöberg torp Andfloberget berg
  Nordkälen »tjäl» /Se Gravsjöberg kronotorp Andsjöbäcken bäck
  Nordmyrkälen »dalgång» /Se Hemsta by Andsjökullen Saknas
  Nymyrkälen »dalgång» /Se Hemsta by Andsjökullen berg
  Näverberget berg Hemstad hemman Andsjöbäcken bäck
  Näverberget berg Holmsele by Andsjökullen berg
  Orrberget berg Holmsele hemman Andsjömyran myr
  Oxvattenbäcken bäck Holmseleskogen, se Holmselskogen traktnamn Andsjön sjö
  Oxvattenkvisslen Saknas /Se Holmselfäbodarna fäbodar Andsjön Saknas
  Pojkaskälen utslåtter /Se Holmselskogen traktnamn Andsjön sjö
  ?Remsjön sjö /Se Högås torp Angsjöbäcken bäck
  Rismyrkälen »dal» /Se Högås kronotorp Angsjökullen berg
  *Rissjöån bäck Högåsen hemman Angsjön sjö
  Råberget berg Idogan lht Anna-Gutasrået myr
  Räftmyran myr /Se Karlsro torp Anteshuggstet hygge
  *Rödbäcken bäck Karlsro kronotorp Antesrået myr
  *Rödingträskbäcken bäck Klippen traktnamn Arbetsmyran myrgren
  Rödingträsket sjö Klippen by Arbetsmyran myr
  Rödingträsksjön sjö Klippen by Arbetsmyrbäcken bäck
  Rödingträsksjön, Inre o. Yttre sjöar Klippen by Aspudden udde
  Rödingträsksjön, Yttre o. Inre sjöar Klippen by Avan vik
  Rödingträsksjön, Yttre sjö Klippenskogen traktnamn Avan vik
  Rödtjärnen tjärn Klippensskogen, se Klippenskogen traktnamn Babelsberget höjd
  Rödtjärnkullen berg Kristineberg avs Babelsberget berg
  Segersjöbäcken bäck /Se Krokfäboden fäbod Backteglägdan åker
  Segersjön sjö /Se Krokfäboden fäb Badstuberget höjd
  Skorstenmyran myr Krokfäboden fäbod Baksjöbäcken bäck
  Slåtteshålkälen »dal» /Se Kvarnplatsen, se Fristad traktnamn Baksjökullen höjd
  Stavarsjöberget berg Lustigkulla kronotorp Baksjökullen höjd
  Stavarsjön sjö Lustigkulla bebyggelse Baksjökullen berg
  Stavarsjön sjö Långbäcken traktnamn Baksjökullen berg
  Stavarsjön, Västra sjö Långbäcken by Baksjöliden berg
  Stavasjön sjö /Se Långbäcken by Baksjöliden höjd
  Staverjaure, se Stavasjön sjö /Se Långbäcken by Baksjölidlänningen vik
  Stenhöverklinten berg Lögda by Baksjömyran myr
  Stensjön sjö Lögda by Baksjömyrarna myrar
  Stensjön sjö /Se Lögdabodarna fäbodar Baksjön sjö
  Storberget berg Lögdasund hemman Baksjön tjärn
  Storbergstjärnen tjärn Lögdasund by Baksjön sjö
  Storkälen flatland /Se Lövnäs hemman Baksjön sjö
  Storlögdan, se Lögdeälven älv Lövnäs hemman Baksjön sjö
  Storlögda sjön, se Lögdasjön, Stora sjö Lövås by Baksjön sjö
  Stormyrkälen sumpland /Se Lövås by Baksjöbäcken bäck
  Tallboberget berg Lövås bebyggelse Baksjökullen berg
  *Tidfällsbäcken bäck Myrbränna gård Baksjön sjö
  Trehörningen sjö Myrbränna hemman Baksjötjärnen tjärn
  Trättarmyran myr(?) /Se Myrheden kronotorp Baksjötjärn tjärn
  Vallviken vik Myrheden hemman Baksjöåsen ås
  Vammasjökälen »dal» /Se Nordanås by Bakteglägdan åker
  *Vargån å Nordanås by Baktoberget berg
  Vargån bäck /Se Nordanås by Baktoberget berg
  Widskasiön, se Viskasjön sjö Nordås, Västra kronotorp Balltoppen myr
  Viskasjön sjö /Se Nordås, Västra hemman Bamsforsen fors
  Viskasjön sjö /Se Nordås, Östra kronotorp Banabäcken bäck
  Viskasjön sjö Nordås, Östra hemman Banaforsen fors
  Viskasjön sjö Norrby gård Banaforsselet sel
  Viskasjön sjö Norrby torp Banatjärn tjärn
  Viskasjön sjö /Se Norrfors by Barmyran myr
  Vispträsk sjö /Se Norrfors by Barnaforsselet sel
  *Wistak sjö Norrfors by Barnatjärnen tjärn
  Vistträsk sjö /Se Norrgravsjö bebyggelse Barnatjärnbäcken bäck
  Vistträsk sjö /Se Norrgravsjö hemman Basarbäcken bäck
  Vistträsk sjö /Se Norrnäs gård Basarbäcken bäck
  Volmsjön sjö /Se Norrnäs utflytte Basarmyran myr
    Näset gård Basarmyran myr
    Orrberg by Basarmyran myr
    Orrberg hemman Basarmyran myr
    Per-Svensboden fäbod Basarmyrtjärn tjärn
    Prästfäboden utflytte Basarselet sel
    Remsjöbergboden fäb Basarselet sel
    Remsjöbergbodarna fäbodar Basarsjöbäcken bäck
    Rotvik torp Basarsjön sjö
    Råberg hmn Basarsjön sjö
    Råberg kronotorp Basarsjön sjö
    Råberg hemman Basarsjön sjö
    Sandtorp torp Basteberget berg
    Skoltomten, se Klippen traktnamn Basteberget berg
    Skoltomten, se Långbäcken traktnamn Bastubergmyran myr
    Solbacka gård Bastelandet åker
    Solbacka torp Bastemyran myr
    Stavasjö by Bastenäset näs
    Stavarsjö, Västra hemman Bastetjärn tjärn
    Stafsberg by Bergbäcken bäck
    Stavsberg hemman Bergbäcken bäck
    Stavsås, Östra torp Berghällan berg
    Stafsås kronotorp Berghällorna backe
    Stensjö traktnamn Bergmyran myr
    Stensjö bebyggelse Bergmyran myr
    Stensjön, se Stensjö traktnamn Bergmyran myr
    Stensjön by Bergmyran myr
    Stensjöbodarna fäbodar Bergmyran myr
    Storlögda by Bergmyran myr
    Strand traktnamn Bergmyran myr
    Strand by Bergmyran myr
    Strand bebyggelse Bergmyran myr
    Strömbäck by Bergmyran myr
    Strömbäck hemman Bergmyran myr
    Svedjan gård Bergmyran myr
    Sågplatsen, se Tallsjö traktnamn Bergmyrbräntet bränte
    Söderberg hemman Bergmyrrået myr
    Sörgravsjö bebyggelse Bergmyrslåttern slåtter
    Sörgravsjö bebyggelse Bergmyrtjärn tjärn
    Söråker kronotorp Bergmyrudden udde
    Söråker torp Bergtjärnen tjärn
    Tallboberg torp Bergtjärn tjärn
    Tallboberg hemman Bergtjärnkullen kulle
    Tallboberg kronotorp Bergvattenbäcken bäck
    Tallsjö traktnamn Bergvattenkullen berg
    Tallsjö by Bergvattenkullen höjd
    Tallsjö by Bergvattenkullen berg
    Tallsjön, se Tallsjö traktnamn Bergvattenmyran myr
    Tegsnäs Saknas Bergvattensjön sjö
    Tegsnäset, se Strand traktnamn Bergvattensjön sjö
    Textnäs by Bergvattensjön sjö
    Täcksnäs gård Bergvattensjön sjö
    Viska by Bergvattnet sjö
    Viska by, kyrkplats Betesmyran myr
    Viskaberg gård Betsarbäcken bäck
    Viskaberg hemman Betsarn sjö
    Viskanäs gård Betsarn, Mellan sjö
    Viskanäs hemman Betsarn Stora sjö
    Volmsjö traktnamn Betsarn sjö
    Volmsjö by Betsarkullen höjd
    Volmsjö by Bjurviken vik
    Volmsjö hemman Björkarna myr
    Volmsjöbodarna fäbodar Björkbränna del av by
    Volmsjön, se Volmsjö traktnamn Björkbäcken bäck
    Västerås gård Björkholmmyran myr
    Åtjärnlidfäbodarna fäbodar Björkholmraningen äng
    Österås kronotorp Björklund myr
    Österås torp Björklundmyran myr
    Österåsen torp Björkmyran myr
      Björkmyran myr
      Björkmyrberget bergås
      Björkmyrberget höjd
      Björknäset äng
      Björkraningen äng
      Björkröjningen utslåtter
      Björkröjningen slåtter
      Björkrået myr
      Björkrået myr
      Björkrået myr
      Björksjöliden höjd
      Björksjömyran myr
      Björksjön sjö
      Björksjön sjö
      Björksjöbäcken bäck
      Björksjöliden ås
      Björksjömyran myr
      Björkuddarna uddar
      Björkåudden udde
      Björnberget berg
      Björnberget berg
      Björnberget berg
      Björnberget höjd
      Björnberget berg
      Björnberget höjd
      Björndalen dal
      Björndalen dal
      Björnhålet tjärn
      Björnhålet myr
      Björnkullen kulle
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyran myr
      Björnmyrbrännan bränna
      Björnmyrhalsarna vikar
      Björnmyrtjärnarna tjärnar
      Björnrået myr
      Björnslått tjärn tjärn
      Björnstocktjärn tjärn
      Björntjärn tjärn
      Björntjärn, Väster tjärn
      Björntjärn, Ytter tjärn
      Björntjärnarna tjärnar
      Bladtjärn tjärn
      Bladtjärn tjärn
      Blajkögat tjärn
      Blakliden berg
      Blakliden höjd
      Blakliden berg
      Blaklidkullen höjd
      Blaklidskallen höjd
      Blegan myr
      Blegan myr
      Blegan myr
      Blegan myr
      Bleksjöbäcken bäck
      Bleksjöbäcken bäck
      Bleksjöbäckforsen fors
      Bleksjökullen höjd
      Bleksjökullen höjd
      Bleksjömyran myr
      Bleksjömyran myr
      Bleksjön sjö
      Bleksjön, Södra sjö
      Bleksjön, Södra sjö
      Bleksjön, Västra sjö
      Bleksjön, Västra sjö
      Bleksjön, Västra sjö
      Blomsterdalen dal
      Blomsteränget äng
      Blåbärberget höjd
      Blåbärberget berg
      Blåbärrået
      Blåbärudden udde
      Blömpetjärnen tjärn
      Blöthässjlandet äng
      Bockhornet äng
      Bockraningen äng
      Bonröjningen åker
      Borakullen höjd
      Borgsjödammet damm
      Bracksjöberget berg
      Bracksjöberget höjd
      Bracksjöberget berg
      Bracksjöbergmyran myr
      Brattet höjd
      Brattmyran myr
      Brattmyran myr
      Braxudden udde
      Braxviken vik
      Bredforsen fors
      Bredraningen äng
      Bredraningen äng
      Bredvattenbackarna backar
      Bredvattenbäcken bäck
      Bredvattenmyran myr
      Bredvattenmyran myr
      Bredvattensjön sjö
      Bredvattentjärn tjärn
      Bredvattentjärnen tjärn
      Bredvattnet sjö
      Bredvattnet sjö
      Britamyran myr
      Britamyran myr
      Britamyrbäcken bäck
      Britamyrbäcken bäck
      Britamyrkullen höjd
      Britamyrkullen berg
      Britamyrkulltjärnen tjärn
      Britamyrtjärn tjärn
      Bromstjärn tjärn
      Bromstjärnen tjärn
      Bromstjärnmyran myr
      Bromyran myr
      Bronäset äng
      Broraningen äng
      Broriset skogstrakt
      Brunnskällan myr
      Brånaberget berg
      Brånaberget höjd
      Brånaberget berg
      Brånaberget höjd
      Brånabäcken bäck
      Brånamyran myr
      Brånamyran myr
      Brånamyran myr
      Brånamyran myr
      Brånamyran myr
      Brånamyrbäcken bäck
      Brånamyrbäcken bäck
      Brånamyren myr
      Brånan berg
      Brånariset höjdsträckning
      Brånarå myrmark
      Brånaslåttern slåtter
      Brånatjärnen tjärn
      Brånaudden udde
      Brånaudden udde
      Brännmyran myr
      Brännmyran myr
      Brännraningen äng
      Brännröjningen åker
      Brännsjöarna sjöar
      Brännsjöarna sjöar
      Brännsjöbäcken bäck
      Brännsjötjärnen tjärn
      Brännsjöåsen bergås
      Brännsjöåsen ås
      Bränntjärn tjärn
      Bränntjärn tjärn
      Bränntjärnen tjärn
      Bränntjärnen tjärn
      Bränntjärnbäcken bäck
      Brännvalloken äng
      Brännvalloken äng
      Brännvinsstranden äng
      Brännåsen höjd
      Brännäset näs
      Brännäsmyran myr
      Bräntbacken backe
      Bräntbackmyran myr
      Bräntbomyran myr
      Bräntet höjd
      Bräntholmen holme
      Bräntholmen holme
      Bräntholmmyran myr
      Bräntkojan äng
      Bräntkullen höjd
      Bräntkullen höjd
      Bräntkullen höjd
      Bräntmon del av by
      Bräntnäset näs
      Bräntraningen äng
      Bräntrået myr
      Bräntråbäcken bäck
      Bräntstalren äng
      Bräntudden äng
      Bräntudden udde
      Bullen äng
      Burselberget kronopark
      Burselberg berg
      Burselberget höjd
      Burselbergmyran myr
      Burselbergmyran myr
      Burselbergmyran utslåtter
      Burselet sel
      Burselholmen holme
      Burselnäset näs
      Burselnäset näs
      Burselraningen äng
      Burselviken vik
      Burselviken vik
      Bursjön sjö
      Bursjön sjö
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyran myr
      Byxmyrbäcken bäck
      Byxparet myr
      Byxraningen äng
      Byxröjningen slåttermyr
      Båthusmyran myr
      Båthusraningen äng
      Båthusrået myr
      Båthusrået slåttermyr
      Båthusröjningen slåtter
      Båthustjärnbäcken bäck
      Båthustjärnen tjärn
      Båthustjärn tjärn
      Båthusviken vik
      Båtråbäcken bäck
      Båtrået myr
      Bäckerbacken backe
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran myr
      Bäckmyran, Nedre myr
      Bäckmyran, Stora myr
      Bäckmyran, Övre myr
      Bäckmyrarna myrar
      Bäckmyrbäcken bäck
      Bäckmyrkullen berg
      Bäckmyrkullen berg
      Bäckmyrkullen höjd
      Bäckmyrliden höjd
      Bäckmyrtjärnbäcken bäck
      Bäckmyrtjärnen tjärn
      Bäckrået myr
      Bäckselet sel
      Bäckselet sel
      Bägudden udde
      Bägudden udde
      Bästmyran myr
      Bäverholmen holme
      Bäverhusudden udde
      Bäverselet lugnvatten
      Börtingtjärn tjärn
      Börtingtjärnen tjärn
      Börtingtjärn tjärn
      Börtingtjärnen tjärn
      Börtingtjärnmyran myr
      Dalaholmen holme
      Dammslåttern slåtter
      Dammyran myr
      Dammyran myr
      Dammyran myr
      Dammyrbäcken bäck
      Dammyrröjningen utslåtter
      Dammslåtten slåtter
      Djupdalen dal
      Djupdalen dal
      Djupmyran myr
      Djupmyran myr
      Djupmyran myr
      Djupsjöbäcken bäck
      Djupsjöbäcken bäck
      Djupsjöbäcken bäck
      Djupsjöhalsarna myrar
      Djupsjökullen höjd
      Djupsjökullen höjd
      Djupsjömyran myr
      Djupsjömyran myr
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjön sjö
      Djupsjönäset näs
      Djupsjönäset näs
      Drängsjöarna sjöar
      Drängsjöarna sjöar
      Drängsjöbäcken bäck
      Drängsjöbäcken, Norra bäck
      Drängsjöbäcken, Södra bäck
      Drängsjön, Norra sjö
      Drängsjön, Södra sjö
      Drängsjötjärnarna tjärnar
      Drölet äng
      Drölet sank myr
      Dödmanshällan undervattenshäll
      Erik-Andersselet sel
      Erik Ersmyran myr
      Erik-Ersraningen äng
      Erik-Ersviken vik
      Erik Jonsmyran myr
      Erik-Jonsmyran myr
      Erik-Jonsmyran myr
      Erik Litenstranden utslåtter
      Eriksmyran myr
      Evasbäcken bäck
      Evastegen åker
      Fagermyran myr
      Fagermyrkullen kulle
      Farfarsodlingen åker
      Farfarsraningen äng
      Farvälforsen fors
      Fattigmyran myr
      Fattimyran slåttermyr
      Femviktjärn tjärn
      Fetrumpan äng
      Fetrået myrdel
      Filflarken vik
      Finnbacken backe
      Finnviken vik
      Fiskarmyran myr
      Fiskhökudden udde
      Fisklösmyran myr
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fjällbäcken bäck
      Fjällbäcken bäck
      Fjällrosknösarna toppar
      Flakabacken backe
      Flakabacken backe
      Flakabackmyran myr
      Flakamyran myr
      Flarkberget höjd
      Flarken vik
      Flarken sjö
      Flarken vik
      Flata slåtter
      Flatlandet mo
      Flatmyran myr
      Flatmyran myr
      Flatmyran myr
      Flatmyran myr
      Flatmyran myr
      Flatmyrbrännan bränna
      Flatselet sel
      Flatselet sel
      Flatsjön sjö
      Flattakladänget äng
      Fluka gungfly
      Flukan myr
      Flytmyran myr
      Flädermössforsen fors
      Flärken vik
      Flärkberget berg
      Flärkbäcken bäck
      Flärkudden udde
      Flärksundet sund
      Flärkån å
      Flärkån å
      Flärkån å
      Flärkån å
      Forsmyran myr
      Forsmyran myr
      Forsnäs utslåtter
      Forsnäsraningen äng
      Fredagsmyran myr
      Fridarsgrubban grop
      Frukostmyran myr
      Frukostmyran myr
      Frusenholmen holme
      Fräckentjärnen tjärn
      Fräckentjärnen tjärn
      Fräkenholmen holme
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenrået myr
      Fräkenråmyran myr
      Fräkentjälen sumpig skogsmark
      Fräkentjälen myr
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkenviken myr
      Fulforsen fors
      Fulforsen fors
      Fåfängan båtstad
      Fåfängmyran myr
      Fågelvinmyran myr
      Fårberget berg
      Fårberget höjd
      Fårberget berg
      Fårbergmyran myr
      Fårbergmyran myr
      Fårbergtjärn tjärn
      Fårmyran myr
      Fårmyran myr
      Fårraningen äng
      Fårudden udde
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget höjd
      Fäbodberget berg
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodholmen holme
      Fäbodliden berg
      Fäbodliden höjd
      Fäbodliden berg
      Fäbodliden berg
      Fäbodlägdorna ängar
      Fäbodlägdorna myrar
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyrtjärn tjärn
      Fäbodriset skogstrakt
      Fäbodsundet sund
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodtjärnslåtten äng
      Fäbodudden holme
      Fäbodviken vik
      Fäbodåsen bergås
      Förmerhässjlandet äng
      Galtryggen ås
      Galtryggen berg
      Galtryggmyran myr
      Galtryggmyran myr
      Galtryggmyrbäcken bäck
      Galtryggmyrbäcken bäck
      Galtryggtjärn tjärn
      Gambrännan bränna
      Gambrånan bränna
      Gamdammraningen äng
      Gamgården äng
      Gamgårdsagga bakvatten
      Gamgårdsbäcken bäck
      Gamgårdsforsen fors
      Gamgårdsliden berg
      Gamgårdsmyran myr
      Gamgårdsröjningen åker
      Gamgårdsselet sel
      Gamgårdstjärnen tjärn
      Gamgårdstjärn tjärn
      Gamgårdstjärnen tjärn
      Gamgårdstjärnen tjärn
      Gamgärdan åker
      Gamkojraningen äng
      Gamkvarnen kvarn
      Gamkvarntjärn tjärn
      Gamladeraningen äng
      Gammelbäcken bäck
      Gammelforsen fors
      Gammelgården myr
      Gammelgården äng
      Gammelgårdsliden berg
      Gammelgårdsliden berg
      Gammelgårdsliden höjd
      Gammelgårdsraningen äng
      Gammelgårdsselet sel
      Gammelgårdssundet sund
      Gammelgårdstjärn tjärn
      Gammelåkern åker
      Gammyran myr
      Gamrävelmyran myr
      Gamslåttersdammet fördämning
      Gamsågen såg
      Gamsågforsen fors
      Gamsågselet sel
      Ganglistället myr
      Ganglistället myr
      ?Gangrestället myr
      Getarmyran myr
      Gethällan häll
      Getingrået äng
      Getklövrået myrmark
      Getsundet sund
      Gide älv älv
      Gideälven älv
      Gigån å
      Gigån älv
      Gigån å
      Glasögmyran myr
      Glasögtjärn tjärn
      Gläjsjön sjö
      Gläjsjön sjö
      Gläjtjärn tjärn
      Gläjtjärnen tjärn
      Gnagesmyran myr
      Golandsmyran myr
      Gobiten äng
      Godakoppsudden äng
      Gompagrubban dal
      Gorrhålet myr
      Gorrhålet, Lilla myr
      Gorrhålet, Stora myr
      Gorrmyran myr
      Gorrmyran myr
      Gorrmyrraningen äng
      Govärsänget äng
      Goänget äng
      Granamyran myr
      Granamyrbräntet bränte
      Granberget höjd
      Granberget berg
      Granberget höjd
      Granbäcken bäck
      Granbäcken bäck
      Granbäcken bäck
      Granholmmyran myr
      Granholmsmyren myr
      Grankullen kulle
      Granlidbäcken bäck
      Granlidbäcken bäck
      Granliden berg
      Granliden berg
      Granliden berg
      Granliden höjd
      Granliden höjd
      Granliden berg
      Granliden berg
      Granliden höjd
      Granliden höjd
      Granlidhällan häll
      Granlidmyran myr
      Granlidmyran myr
      Granlidmyran myr
      Granlidmyran myr
      Granlitjärn tjärn
      Granlidtjärn tjärn
      Granlidtjärn tjärn
      Granmyrbräntet bränna
      Granrået myr
      Granrået myr
      Granudden udde
      Gravsjöberget berg
      Gravsjöberget, Norra berg
      Gravsjöbäcken bäck
      Gravsjöbäcken bäck
      Gravsjön sjö
      Gravsjön sjö
      Gravsjön sjö
      Grenmyran myr
      Grenmyran myr
      Gretasloken äng
      Grubban dal
      Gubbmyran myr
      Grubbmyran myr
      Grubbmyran myr
      Grubbmyrbäcken bäck
      Gubbmyrrået myr
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjöbäcken bäck
      Grundsjökullen höjd
      Grundsjökullen höjd
      Grundsjökullen höjd
      Grundsjöliden höjd
      Grundsjöliden höjdsträckning
      Grundsjötjärnen tjärn
      Grundsjölidtjärn tjärn
      Grundsjömyran myr
      Grundsjömyran myr
      Grundsjömyran myr
      Grundsjömyrbäcken bäck
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjön sjö
      Grundsjötjärnen tjärn
      Grundjtärn tjärn
      Grytan tjärn
      Grytforsen fors
      Grytmyran myr
      Gryttjärn tjärn
      Gråtarholmen myr
      Gråtstoet myr
      Grälmyrtjärnen tjärn
      Gräsdalen dal
      Gräslundsmyran myr
      Gräsmyran myr
      Gräsmyran myr
      Gräsmyran myr
      Gräsmyran myr
      Gräsmyran myr
      Gräsmyrbäcken bäck
      Gräsmyrtjärn tjärn
      Grönmyran myr
      Grönmyran myr
      Grönmyran myr
      Grönmyran myr
      Grönviken vik
      Grötfatraningen äng
      Gröthässjlandet äng
      Gubbmyran myr
      Gubbmyran myr
      Gubbmyrbrännan bränna
      Gubbmyrbrännan bränna
      Gubbmyrbrännan bränna
      Gubbmyrbäcken bäck
      Gubbmyrbäcken bäck
      Gubbmyrheden hed
      Gubbselet sel
      Gubbselet sel
      Gubbselmyran myr
      Gubbselmyran myr
      Gubbtegen åker
      Gubbträskbäcken bäck
      Gubbträskbäcken bäck
      Gubbträskliden ås
      Guldringbacken backe
      Gullhålet äng
      Gullhålet myr
      Gulmyran myr
      Gårbäcken bäck
      Gårdbäcken bäck
      Gårdmyran myr
      Gårmyran myr
      Gårdmyran, Nedre myr
      Gårdmyran, Övre myr
      Gårdtjärn tjärn
      Gäddhålet vik
      Gärdan åker
      Gärdtegen åker
      Göken äng
      Görjmyran myr
      Görjmyrbacken backe
      Hallviksudden udde
      Halsarna åsar
      Halvpundbäcken del av Lars Larsbäcken
      Halvpundsjöberget berg
      Halvpundsjön sjö
      Halvvägsbäcken bäck
      Halvvägsmyran myr
      Handsktjärn tjärn
      Hansktjärnen tjärn
      Handvändningen äng
      Harabacken åker
      Haramon mo
      Haramoraningen äng
      Haramotjärn tjärn
      Haramyran myr
      Haramyran myr
      Haramyran myr
      Haramyran myr
      Haramyrbacken backe
      Haratjärn tjärn
      Haratjärnen tjärn
      Harrsten sten
      Hasaliden backe
      Haskeliraningen äng
      Hattapparudden udde
      Hejsanmyran myr
      Hemberget höjd
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hembergkullen kulle
      Hembergtjärnarna tjärnar
      Hemkullen höjd
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyrarna myrar
      Hemmyran myr
      Hemmyrtjaln dal
      Henriksbäcken bäck
      Henriksmyren myr
      Henriksmyran myr
      Henriksmyran myr
      Henrikstjärnen tjärn
      Henrikstjärn tjärn
      Henrikstjärnen tjärn
      Hinnoppsdalen dal
      Hissarbacken backe
      Hissarbackmyran myr
      Holmbrännan höjd
      Holmbränntjärn tjärn
      Holmbäckmyran myr
      Holmforsen fors
      Holmforsagga bakvatten
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyrbäcken bäck
      Holmmyrkullen berg
      Holmseldalen dal
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselet lugnvatten
      Holmselmyran myr
      Holmselmyran myr
      Holmselmyran myr
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjömyran myr
      Holmsjömyran myr
      Holmsjömyran myr
      Holmsjömyrarna myrar
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön vik
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjösundet sund
      Holmsjötjärnarna tjärnar
      Holmsjötjärnarna tjärnar
      Hopparbäcken bäck
      Hopparbäckmyran myr
      Hundbergbäcken bäck
      Hundbergbäcken bäck
      Hundberget berg
      Hundberget berg
      Hundberget, Lilla berg
      Hundberget, Lilla höjd
      Hudnberget, Stora berg
      Hundberget, Stora berg
      Hundbergkullen höjd
      Hyvelbetsarn sjö
      Hyvelträsket sjö
      Hyvelträsket sjö
      Håksjöbäcken bäck
      Håksjömyran myr
      Håksjön sjö
      Håksjön sjö
      Håksjön sjö
      Håksjön sjö
      Håksjön = Höksjön Saknas
      Hålmyran slåttermyr
      Häbberslägdan åker
      Häbberstegen åker
      Häbberstegen åker
      Häbbersviken vik
      Hällbacken backe
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsselet sel
      Hällholmmyran myr
      Hällholmtjärnen tjärn
      Hässjbräntet bränte
      Hästbacken backe
      Hästbacktjaln dal
      Hästbäcken bäck
      Hästliden höjd
      Hästliden berg
      Hästlidmyran myr
      Hästlitjärnen tjärn
      Hästskodalen dal
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästtjärn tjärn
      Hästtomma hed
      Häståsen höjd
      Häståsen höjd
      Häståsen bergstrakt
      Hägbrobäcken bäck
      Högmyran myr
      Högmyran, Lilla myr
      Högås triangelpunkt
      Höjåsen kronopark
      Högåsen kronopark
      Höknäset näs
      Höksjömon mo
      Höksjömyran myr
      Höksjön sjö
      Hökudden udde
      Hökviken vik
      Hönhällen häll
      Höstmyran utslåtter
      Höstmyran myr
      Höstmyrrået myrrå
      Hötjärn Saknas
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnbäcken bäck
      Hötjärnbäcken bäck
      Höträsket tjärn
      Höträsket tjärn
      Hövelträsket sjö
      Innermyran myr
      Innermyrbäcken bäck
      Innermyrtjaln dal
      Iseltjärnen tjärn
      Iseltjärnbäcken bäck
      Iseltjärnmyran myr
      Israelsbacken backe
      Israelsbäcken bäck
      Israelstjärn tjärn
      Israelstjärnen tjärn
      Jackeröjdet äng
      Jan-Pettersraningen äng
      Johansvattenledningen myr
      Jonkeshässjan äng
      Jonketegen åker
      Jon Olsdammet damm
      Jon-Olsdammet damm
      Jon Olsforsen fors
      Jon-Olsforsen fors
      Jon Svenstegen åker
      Josefshurret backe
      Järvhålet myr
      Kajsaholmen holme
      Kajsakroken äng
      Kajsasraningen äng
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran, Väster myr
      Kallkällmyran, Öster myr
      Kallkällrået myr
      Kallkällröjningen slåtter
      Kallkällsbäcken bäck
      Kallkällsmyran myr
      Kallkällsmyran myr
      Kallmyran myr
      Kallmyran myr
      Kallmyrraningen äng
      Kalven tjärn
      Kalven tjärn
      Kalvkullen berg
      Kalvkullen höjd
      Kalvkulltången dal av Kalvkullen
      Kalvmyran myr
      Kammen höjd
      Kamtjärnen tjärn
      Kamtjärn tjärn
      Kanaans land utslåtter
      Kanonstycket åker
      Kanansland myr
      Kasettröjningen utslåtter
      Kaskettraningen äng
      Kattögelknösen höjd
      Kattögelknösen bergstopp
      Kebbeberget höjd
      Kebbeberget berg
      Kebbeberget höjd
      Kebbebrännan höjd
      Kerstob-Jonsraningen äng
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Kittelbotten, Västra tjärn
      Kittelbotten, Öster tjärn
      Kittelforsen fors
      Klingermyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyran myr
      Klingelmyrröjningen utslåtter
      Klingertjärn tjärn
      Klippberget höjd
      Klippen berg
      Klippberget berg
      Klippstrukorna stukor
      Klockarmorraningen äng
      Klockarmorsstenen sten
      Klockarudden udde
      Klockaråker åker
      Klockstapeln höjd
      Klockstapeln bergtopp
      Klotterrået myr
      Klubbkullen berg
      Klubbtjärn tjärn
      Klubbtjärnbäcken bäck
      Klubbtjärnkullen bergstopp
      Knaggmora myr
      Knakahålbäcken bäck
      Knakahålet myr
      Knapptjärn tjärn
      Knapptjärn tjärn
      Knapptjärnen tjärn
      Knapptjärnen tjärn
      Knapptjärnbäcken bäck
      Knapptjärnbäcken bäck
      Knarrhålet myr
      Knarrhålet vik
      Knicknockberget berg
      Knipen kulle
      Knivmyran myr
      Knivmyran myr
      Knivrå myrmark
      Knivråbäcken bäck
      Knivråbäcken bäck
      Knoppelmyran myr
      Knoppermyran myr
      Knäbacken backe
      Knäbackrået myr
      Knösen backe
      Koforsen fors
      Kojmyran myr
      Kojmyrarna myrar
      Kojraningen äng
      Kojsjön del av Viskasjön
      Kojsjön vik
      Kojsjönäset näs
      Kojsjönäset näs
      Kojsjösundet sund
      Kojstranden utslåtter
      Kojstrandbäcken bäck
      Kojstrandbäcken bäck
      Kojstrandmyran myr
      Kopparhålet myr
      Kopparmyran myr
      Kopparmyran myr
      Kopparmyrtjalen dal
      Kopparmyrrået myr
      Komladbacken åker
      Kornlategen åker
      Kornladtegen åker
      Korpberget höjd
      Korpberget berg
      Korpberget berg
      Korpbergtjärnen tjärn
      Korpbergtjärnbäcken bäck
      Korpmyran myr
      Korpmyran myr
      Korpmyran myr
      Korpmyran myr
      Korpmyrbäcken bäck
      Korpmyrbäcken bäck
      Korpmyrröjdet äng
      Korpmyrtjärn tjärn
      Korptjärnen tjärn
      Korsmyran myr
      Kotjärn tjärn
      Kottjärnen tjärn
      Kottjärnmyran myr
      Krokforsen fors
      Krokigkärret äng
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran, Lilla myr
      Krokmyran, Stora myr
      Krokmyrbäcken bäck
      Krokmyrbäcken bäck
      Krokmyrtjalen dal
      Kroknorbäcken bäck
      Kroknorsbäcken bäck
      Kroknorraningen äng
      Kroknorröjningen utslåtter
      Kroknorsbäcken bäck
      Kroknorstarren utslåtter
      Kroknäset äng
      Krokrået myr
      Krokrå slåtter
      Krokrået myr
      Kroksjöbäcken bäck
      Kroksjödammet fördämning
      Kroksjödammslåtten äng
      Kroksjömyran myr
      Kroksjömyran myr
      Kroksjömyran myr
      Kroksjön, Västra sjö
      Kroksjön, Väster Saknas
      Kroksjön, Väster sjö
      Kroksjön, Östra sjö
      Kroksjön, Östra sjö
      Kroksjön, Öster sjö
      Kroksjötjärnarna tjärnar
      Kroksjötjärnarna tjärnar
      Kroksjötjärnen tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kullen berg
      Kullerbacksbäcken bäck
      Kullerbacksbäcken bäck
      Kullerbackstjärnen tjärn
      Kullerbacksviken vik
      Kullerbacktjärnarna tjärnar
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyren myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyran myr
      Kullmyrbäcken bäck
      Kullmyrbäcken bäck
      Kullmyrbäcken bäck
      Kullmyrtjärnen tjärn
      Kullmyrtjärn tjärn
      Kulltegen åker
      Kungstegen åker
      Kvarnagga bakvatten
      Kvarnbackarna backar
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget höjd
      Kvarnbrännan bränna
      Kvarnbrännan bränna
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckraningen äng
      Kvarndalen dal
      Kvarndammet damm
      Kvarndammet damm
      Kvarnfallet fors
      Kvarnholmen holme
      Kvarnkullen kulle
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyran myr
      Kvarnnäset näs
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnraningen äng
      Kvarnröjningen åker
      Kvarnröjningen åker
      Kvarnröjningen, Nedre utslåtter
      Kvarnröjningen, Övre utslåtter
      Kvarnselet sel
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnmyran myr
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvigmyran myr
      Kvigmyran myr
      Kvirviken vik
      Kvissla äng
      Kvisslan bäckförgrening
      Kvällsberget berg
      Kvällsberget berg
      Kvällsberget höjd
      Kyrkladnäset äng
      Kyrkmyran myr
      Kyrkmyrbäcken bäck
      Kyrktjärnmyran myr
      Källmyran myr
      Källviken vik
      Källvikmyran myr
      Käppraningen äng
      Käringberget höjd
      Käringberget berg
      Käringberget kronopark
      Käringbäcken bäck
      Käringbäcken bäck
      Käringmyran myr
      Käringmyran myr
      Käringraningen äng
      Käringträsk sjö
      Käringträsket sjö
      Käringträsket sjö
      Käringträsket sjö
      Ladenäset äng
      Laduviken vik
      Laduvikmyran myr
      Lagmyran myr
      Lanaträsk sjö
      Lanaträsket sjö
      Lanaträsket sjö
      Lanaträsket sjö
      Lanaträskmyran myr
      Lanaträsknäset äng
      Lanaträsksjön sjö
      Landråbäcken bäck
      Landsvägamyran myr
      Lappgrundet grund
      Lappgrundåsen ås
      Lappgrundåsen ås
      Lappgrunna grund
      Lappkojmyran myr
      Lappkojtomten myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyran myr
      Lappmyrtjärn tjärn
      Lappsliran äng
      Lappslirbäcken bäck
      Lappsvedjan udde
      Lappvallen udde
      Lappvallen backe
      Lappvallen slåtter
      Lars-Andersgrunna grund
      Lars-Ersbacken backe
      Lars Ersbäcken bäck
      Lars Ersviken vik
      Lars Larsberget höjd
      Lars Larsberget berg
      Lars-Larsbräntet bränte
      Lars Larsbäcken bäck
      Lars Larsbäcken bäck
      Lars-Larsrået myr
      Lars-Larsrået myr
      Lasjöån å
      Lasskörarbräntet avbränd skogstrakt
      Lavernäset näs
      Lavsjöforsen fors
      Lavsjökullen berg
      Lavsjökullen höjd
      Lavsjökullen berg
      Lavsjön, Lilla sjö
      Lavsjön, Stora o. Lilla sjöar
      Lavsjön, Stora sjö
      Lavsjön, Stora sjö
      Lavsjön, Stora sjö
      Lavsjön, Stora sjö
      Lavsjösundet äng
      Lavsjöån å
      Lavsjöån vattendrag
      Lavsjöån å
      Lavsjöåsen höjd
      Ledningsbäcken bäck
      Lekattholmarna holmar
      Leksbäcken bäck
      Leksbäcken bäck
      Lergrubbmyran myr
      Lermyran myr
      Lerviken vik
      Lerviken, Gamla vik
      Lerviken, Nya vik
      Lidmyrbäcken bäck
      Lidstarmyran myr
      Lillalskamyran myr
      Lillalskasjön sjö
      Lillavsjön sjö
      Lillberget berg
      Lillberget höjd
      Lillbergkullen höjd
      Lillbäckmyran myr
      Lillgoäng äng
      Lillgodäng myrslåtter
      Lillholmen holme
      Lillhundberget berg
      Lillhusraningen äng
      Lillkobrännan bränna
      Lillkyrkan äng
      Lillmon mo
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lilloxen myrslåtter
      Lillraningsbäcken bäck
      Lillsjöbäcken bäck
      Lillsjön sjö
      Lillsjön tjärn
      Lillsjöbäcken bäck
      Lilltjärn tjärn
      Lillstutvattnet sjö
      Lilltjärnen tjärn
      Lillvammasjön sjö
      Ljusabborrtjärn tjärn
      Ljusabborrtjärnen tjärn
      Ljusflata bergplatå
      Ljusvattentjärn tjärn
      Ljusvattentjärnen tjärn
      Ljusvattentjärn tjärn
      Ljusvattentjärnen tjärn
      Lokmyran myr
      Lokmyran myr
      Lomforsen fors
      Lomfotudden udde
      Lomnäset äng
      Lomselet sel
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnbukten vik
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnkullen berg
      Lomtjärnkullen höjd
      Lomvalludden udde
      Lubblidbäcken bäck
      Lubbliden höjd
      Lubbliden berg
      Lubblidholmmyran myr
      Lubblidslåtten äng
      Luktsjön sjö
      Lustgårdbäcken bäck
      Lustgården äng
      Lustgården slåtteräng
      Lustgården, Lilla myr
      Lustgården, Stora myr
      Lustgårdmyran myr
      Lustgårdselet sel
      Lustigkullen topp
      Lutsjömyran myr
      Luttsjön sjö
      Lutsjön sjö
      Lysarmyran myr
      Lysarmyran myr
      Långbrännan höjd
      Långbäcken bäck
      Långbäcken bäck
      Långbäckberget berg
      Långbäckbrånan höjd
      Långbäckbrånan bränna
      Långbäckbrånan höjd
      Långbäckbrånan berg
      Långbäckgrunna grund
      Långbäckmyrarna myrar
      Långforsen fors
      Långhelvetet äng
      Långholmen holme
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrarna myrar
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrbäcken bäck
      ?Långmörttjärnen tjärn
      Långrimpmyran myr
      Långrobäcken bäck
      Långrået myr
      Långrået myr
      Långrået myr
      Långselbrånan höjd
      Långselet lugnvatten
      Långselet sel
      Långselet sel
      Långselet sel
      Långselmyran myr
      Långstranden äng
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnsbäcken bäck
      Långtjärnmyran myr
      Långtjärnmyran myr
      Långudden udde
      Långudden udde
      Läpparnäsudden udde
      Läpparnäsudden udde
      Lögdaberg berg
      Lögdaberget höjd
      Lödaberget berg
      Lögdakullforsen fors
      Lögdamyran myr
      Lögdasjödammet damm
      Lögdasjöforsen fors
      Lögdasjömyran myr
      Lögdasjön, Stora sjö
      Lögdasjön, Yttre sjö
      Lögdastormyran myr
      Lögdastormyran myr
      Lögdasundselet lugnvatten
      Lögdasundselet sel
      Lögdeälv Saknas
      Lögde älven älv
      Lögdåkullen berg
      Lögdåkullen berg
      Lögdeåkullen kulle
      Lögdåkullforsen fors
      Lögdåkulltjärnen tjärn
      Lögdåkulltjärnen tjärn
      Lögdån älv
      Lögdån älv
      Lördagsmyran myr
      Lövberget höjd
      Lövberget berg
      Lövbergmyran myr
      Lövbäcken bäckgren
      Lövliden höjd
      Lövliden berg
      Lövliden höjd
      Mackesbrännan bränna
      Mackesmyran myr
      Majtjärn tjärn
      Majtjärn tjärn
      Majtjärnbrännan bränna
      Majtjärnbrännan bränna
      Majtjärnbäcken bäck
      Majtjärnbäcken bäck
      Majtjärnmyran myr
      Majtjärnslåttern slåtter
      Majtjärnstranden slåtteräng
      Majtjärntjärnen tjärn
      Mallträskbäcken bäck
      Mallträskbäcken bäck
      Mallträskkullen höjd
      Mallträskkullen höjd
      Margitstjärn tjärn
      Margitsviken vik
      Marrahällarna hällar
      Marratjärn tjärn
      Marratjärnstranden äng
      Marsselet sel
      Mellanbacken backe
      Mellanbetsarn sjö
      Mellanmyran myr
      Mellansjöarna sjöar
      Mellansjöbäcken bäck
      Mellansjöbäcken bäck
      Mellansjökullen bergstopp
      Mellansjökullen höjd
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellansjön sjö
      Mellansjön, Mitti sjö
      Mellansjön, Västra sjö
      Mellansjöviken vik
      Metartjärn tjärn
      Metartjärnen tjärn
      Metjärnarna tjärnar
      Metartjärnbäcken bäck
      Metjärnbäcken bäck
      Mettjärnbäcken bäck
      Mevallarna lappvallar
      Mevallberget bergsås
      Mevallsberget höjd
      Mevattsviken vik
      Mevallviken vik
      Mickelsmässmyran myr
      Middagsberget höjd
      Middagsberget berg
      Midsommarstjärnen tjärn
      Mittiberget höjd
      Mittiberget berg
      Mittiliden topp
      Mittimellansjön sjö
      Mittiraningen äng
      Mittpåstormyran myr
      Mjölsäcksfällan odling
      Mjölviken vik
      Mocketjärnarna tjärnar
      Mockmyran myr
      Momyran myr
      Momyran myr
      Moraningen äng
      Moröjningen slåtter
      Morgonsforsen fors
      Mormorsmyran myr
      Mossahålet äng
      Mossatjärn tjärn
      Mossatjärn tjärn
      Mossatjärn tjärn
      Mossatjärn tjärn
      Mossatjärnarna tjärnar
      Mossatjärnarna tjärnar
      Mossatjärnbäcken bäck
      Mossatjärnbäcken bäck
      Mossatjärnbäcken bäck
      Mossatjärnslåtten äng
      Mossavattenberget höjd
      Mossavattenberget berg
      Mossavattenberget berg
      Mossavattenbäcken bäck
      Mossavattenbäcken bäck
      Mossavattenbäcken bäck
      Mossavattenmyran myr
      Mossavattensjöarna sjöar
      Mossavattnen sjöar
      Mossavattnet sjö
      Motjärnarna tjärnar
      Mullbacken backe
      Murarsten sten
      Mustangumbo berg
      Mustagumbusjön sjö
      Mustangumbosjön sjö
      Myrkullmyrarna myrar
      Myrslåttmyran myr
      Måneljusraningen äng
      Mårten-Persgärdan åker
      Märabäcken bäck
      Märaselet sel
      Mörtselet sel
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn, Lilla tjärn
      Mörttjärn, Stora tjärn
      Mörttjärnarna tjärnar
      Mörttjärnarna tjärnar
      Mörttjärnarna tjärnar
      Mörttjärnbäcken bäck
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Nederstraningen äng
      Nederströjningen slåtter
      Nedertannselmyran myr
      Nederåmyran myr
      Nickesselet sel
      Nilapiken berg
      Nils-Magnusholmen holme
      Nils-Persforsen fors
      Nils Persudden udde
      Nils-Svensmyrarna myrar
      Nipa backar
      Nippnapptjärn tjärn
      Nissesgärdan åker
      Nissesmyrarna myrar
      Nissesudden udde
      Nittnaptjärnen tjärn
      Nolberget berg
      Nolliden ås
      Nolmyran myr
      Nolmyran utslåtter
      Nolviken vik
      Norbäcken bäck
      Norbäcken bäck
      Nordanåsberget berg
      Nordanåsberget berg
      Nordanåsberget höjd
      Nordåsberget berg
      Nordåsberget höjd
      Noret sund
      Norkullen topp
      Normyran myr
      Norrberget höjd
      Norrberget höjd
      Norrberget höjd
      Norrbergmyran myr
      Norrbäcken bäck
      Norrforsen fors
      Norrliden höjd
      Norrmyran myr
      Norrmyrtjaln dal
      Norrsjöbäcken bäck
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Norrtjalen tjäl
      Norrviken vik
      Norrvikmyran myr
      Norrvintjärn tjärn
      Norröjningen utslåtter
      Nybetmyran myr
      Nybytliden bergås
      Nybrännan del av by
      Nybäckliden höjd
      Nybäcklidmyran myr
      Nyhässjlandet äng
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyrbräntet bränt
      Nymyrorna myrar
      Nymyrtjalven dalgång
      Nyraningen äng
      Nyraningen äng
      Nyrået myr
      Nyröjdet äng
      Nysyntmyran myr
      Nysyntmyran myr
      Nysänkmyran myr
      Nytjärnen tjärn
      Nyåkern åker
      Näsliden höjd
      Näsmyran myr
      Näsmyran myr
      Nästegen åker
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näsviken vik
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näverberget höjd
      Näverbergmyran myr
      Näverbergmyran myr
      Näverbergtången del av Näverberget
      Näverriset höjd
      Näverrismyran myr
      Oliden höjd
      Ollermyran Västra myr
      Ollemyran, Östra myr
      Olovsberget berg
      Olovsberget berg
      Ombytesmyran myr
      Ombytesmyrtjärn tjärn
      Ombytesudden udde
      Omyran myr
      Oppläggningstjärn tjärn
      Ormagga bakvatten
      Orrberget bergstopp
      Orrbergkullen höjd
      Orrhällorna hällar
      Orrkullen bergstopp
      Orrbergkvarnen kvarn
      Orrbergmyran myr
      Orrbergmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Ottonsgärdan åker
      Ottosbacken backe
      Ovärsmyran myr
      Oxberget höjd
      Oxberget berg
      Oxbergmyran myr
      Oxholmen holme
      Oxholmen holme
      Oxhuvudet höjd
      Oxhuvudet berg
      Oxhuvudtjärnen tjärn
      Oxkullen höjd
      Oxkullmyran myr
      Oxliden höjd
      Oxliden berg
      Oxlidmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyrbrännan bränna
      Oxraningen, Lilla äng
      Oxröjningen myrslåtter
      Oxtjärn tjärn
      Oxtjärnbäcken bäck
      Oxtjärndammet damm
      Oxtjärnen tjärn
      Oxtjärnen, Mindre tjärn
      Oxtjärnen, Större tjärn
      Oxtjärnberget berg
      Oxtjärnbäcken bäck
      Oxtjärnbäcken bäck
      Oxtjärnmyran myr
      Oxvattenbäcken bäck
      Oxvattenbäcken bäck
      Oxvattenkvissla vattendrag
      Paradiset äng
      Paradiset slåtteräng
      Parktegen åker
      Pellehålet myr
      Per-Ersvommen vik
      Per-Hanstjärnarna tjärnar
      Per-Jonsgrubban dal
      Per-Jonsraningen äng
      Per Nilsberget berg
      Per-Nilsberget höjd
      Per-Nilsrået myr
      Personsselet lugnvatten
      Plogombytesmyran myr
      Pojkastjälen utslåtter
      Pojkastjalen dal
      Privilegiet skogsområde
      Privelegiet skogstrakt
      Prästkvarnbacken backe
      Pål-Danelsselet lugnvatten
      Pålforsmyran myr
      Pål Jakstjärnen tjärn
      Pållesbrännan bränna
      Påsabackmyran myr
      Pärlbacken backe
      Rafflet utslåtter
      Ragnelberget höjd
      Ragnelbräntet avbränd skogstrakt
      Rangelberget berg
      Ranglet berg
      Raningsbäcken bäck
      Raningsmyran myr
      Raningsnäset äng
      Rapplet äng
      Rapsonika äng
      Raskmyran myr
      Reckelbetsarn sjö
      Redik Betsarn sjö
      Remma ås
      Remmakroken krök
      Remmarlänningen vik
      Remmarstranden äng
      Remsjöberget berg
      Remsjöberget berg
      Remsjöberget höjd
      Remsjöbäcken bäck
      Remsjömyrarna myrar
      Remsjön sjö
      Remsjön sjö
      Remsjön sjö
      Remsjön sjö
      Remsjöberget berg
      Renbogen myr
      Renmossamyran myr
      Renmossamyrtjärn tjärn
      Renmyran myr
      Revamyran myr
      Riddarblåskägget höjd
      Rimpan åker
      Rinnelbrännan bränna
      Rinnelsmyran odling
      Risbäcken bäck
      Risbäcken bäck
      Risbäckdammet damm
      Risdrölet bäck
      Risknösarna bergstoppar
      Risknösarna kullar
      Risknösrna höjder
      Riskullmyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyrbäcken bäck
      Rismyrkullen höjd
      Rismyrrået myr
      Rismyrrået
      Rismyrtjalen dal
      Risåsen ås
      Ritomten åker
      Rolandsbacken backe
      Roparhällan klipphäll
      Roparhällan hälla
      Rotliden höjd
      Rotliden berg
      Rudik Betsarbäcken bäck
      Rudikbetsarn sjö
      Rudikbetsarn sjö
      Rudik Betsarn sjö
      Rudik Betsarn sjö
      Rudik Betsartjärnen tjärn
      Rudik-Betsartjärn tjärn
      Rumpmyran myr
      Rumpmyrmon mo
      Rumpnäset äng
      Rumpnäset näs
      Rutforsagga agg
      Rutforsen fors
      Rutforsmon mo
      Rymmarraningen äng
      Råberget berg
      Råbergsbäcken bäck
      Råbergsbäcken bäck
      Råbergsbäckmyran myr
      Råbäcken bäck
      Rågholmen myr
      Rågholmen holme
      Råkullen berg
      Råkullen höjd
      Råkullen höjd
      Råkullen höjd
      Rålandsbacken backe
      Rålantjärnen tjärn
      Råliden berg
      Råliden höjd
      Rålidmyran, Öster myr
      Rålidsbäcken bäck
      Råloken myr
      Rånybäckliden höjd
      Råsjön sjö
      Råjtärn tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnberget höjd
      Råtjärnberget berg
      Råtjärnberget berg
      Råtjärnbäcken bäck
      Råtjärnbäcken bäck
      Råtjärnliden berg
      Råtjärnsliden höjd
      Räftmyran myr
      Räftmyran myr
      Rännforsen fors
      Rännforsen fors
      Rännmyran myr
      Rännselet sel
      Rävahibacken backe
      Rävahimyran myr
      Rävakärret kärr
      Rävaremma ås
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran myr
      Rävelmyran, Väster myr
      Rävelmyran, Öster myr
      Rävelmyrarna myrar
      Rödabborrtjärn tjärn
      Rödabborrtjärnen tjärn
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträsket sjö
      Rödingträsket tjärn
      Rödingträsket sjö
      Rödingträskmyran myr
      Rödingträskmyran myr
      Rödingträskselet sel
      Rödingträsksjöarna sjöar
      Rödingträsksjön, Inre sjö
      Rödingträsksjön, Inre sjö
      Rödingträsksjön, Yttre sjö
      Rödingträsksjön, Ytt. sjö
      Rödingträsktjärn tjärn
      Rödingträsktjärnarna tjärnar
      Rödmossamyrarna myrar
      Rödmossamyrarna myrar
      Röjdtjärnkullen höjd
      Röjdtjärnmyran myr
      Röjdtjärn tjärn
      Röjningsbäcken bäck
      Römossamyran myr
      Römmarröjningen myrslåtter
      Rönelen utslåtter
      Röningträskmyran myr
      Röningträsktjärnen tjärn
      Rönnberget berg
      Rönnberget höjd
      Rönnliden höjd
      Rönnliden berg
      Rönnmyran myr?
      Rönträskbäcken bäck
      Rönträskbäcken bäck
      Rönträskbäcken bäck
      Rönträskklinten berg
      Rönträsksjön sjö
      Rönträsksjön, Inre sjö
      Rönträsksjön, Yttre sjö
      Rönträsktjärnen tjärn
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörtjärnen tjärn
      Safta sjö?
      Saftamyran myr
      Saftasjön sjö
      Saftasjön sjö
      Saftasjön sjö
      Saftasjöbäcken bäck
      Saftaudden udde
      Saftesmyran myr
      Salviken vik
      Salviken vik
      Salvikudden udde
      Sandbackbäcken bäck
      Sandbacken backe
      Sandbackmyrarna myrar
      Sandbackslåttern utslåtter
      Sandbäcken slåtter
      Sandstretet slåttermyr
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviklägdan åker
      Sandvikmyran myr
      Sandviksmyran myr
      Sarasbräntet bränte
      Saxmyran myr
      Saxmyran myr
      Segersjöbäcken bäck
      Segersjökullen kulle
      Segersjön sjö
      Segersjökullen höjd
      Segersjön sjö
      Siholmarna myr
      Siklekbäcken bäck
      Siknösen höjd
      Siknösen höjd
      Siltjärn tjärn
      Siltjärn, Södra tjärn
      Siltjärnen tjärn
      Siltjärnmyran myr
      Silträskbrännan höjd
      Silträskbäcken bäck
      Silträskbäcken bäck
      Silträskdammet damm
      Silträsket sjö
      Silträsket sjö
      Silträskslåtten äng
      Sjultjärn tjärn
      Sjultjärnen tjärn
      Sjultjärnbäcken bäck
      Sjultjärnbäcken bäck
      Sjultjärnslåtten äng
      Sjutjärn tjärn
      Sjutjärnmyran myr
      Sjutjärnmyran myr
      Sjödammet damm
      Sjöliden höjd
      Sjöliden sandås
      Sjömyran myr
      Sjömyran myr
      Sjönäs åker
      Sjönäs näs
      Sjönäsudden udde
      Sjöselet sel
      Sjöselmyran myr
      Skalberget berg
      Skalberget berg
      Skalberget höjd
      Skalberget höjd
      Skalberget höjd
      Skalberget berg
      Skalberget berg
      Skalbergmyran myr
      Skalbergtjärn tjärn
      Skalmsjöbäcken bäck
      Skalmsjöbäcken bäck
      Skalmsjömon mo
      Skalmsjömyran myr
      Skalmsjön sjö
      Skalmsjön sjö
      Skalmsjön sjö
      Skalmsjön sjö
      Skarpabborrtjärn tjärn
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpkullen höjd
      Skarpmyran myr
      Skarpnäset näs
      Skinnmuddmyran myr
      Skinnmuddmyran myr
      Skinnmuddnäset näs
      Skinnmuddsjöarna sjöar
      Skinnmuddsjön, Yttre Saknas
      Skinnmuddasjön, Yttre sjö
      Skinnmuddsjön, Övre Saknas
      Skinnmuddasjön, Övre sjö
      Skoforet äng
      Skoforrået myr
      Skofortjärn tjärn
      Skolgården myr
      Skrapamyran myr
      Skrapmyran myr
      Skrapmyrbäcken bäck
      Skrattabbortjärn tjärn
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skrattabborrtjärnbäcken bäck
      Skräddarknoppen backe
      Skräpmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skällsundet sund
      Skällsundklinten höjd
      Slemtjärn tjärn
      Slåtteshålet myr
      Slåtteshåltjälen dal
      Smalmyran myr
      Smedjbacken backe
      Smedjrået myr
      Smedjudden udde
      Småbrännorna område
      Småhundbergbrännorna brännor
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Smårå myr
      Småråbäcken bäck
      Småsela sel
      Småselen sel
      Snarberget höjd
      Snusdosbäcken bäck
      Snålviken vik
      Snällmyran myr
      Snällmyrraningen äng
      Snällnäset äng
      Snällnäset näs
      Snöberget berg
      Snörpet äng
      Snörstarrmyran myr
      Sockerberget höjd
      Sockerberget berg
      Solamarken berg
      Solskenuddarna uddar
      Sonudden udde
      Sotarholmen holme
      Spruten fors
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Spångmyran myr
      Staffarnäset näs
      Staffarviken vik
      Stallstegen åker
      Stasjön sjö
      Stavarsjön, Västra sjö
      Stasjön, Västra sjö
      Stasjön, Östra sjö
      Stavarsjön Saknas
      Stavasjöberget berg
      Stasjöbäcken bäck
      Staverjaure sjö
      Stavsbegsliden höjd
      Stektkullarna kullar
      Steckkullarna höjder
      Stenberget berg
      Stenberget höjd
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbitbäcken bäck
      Stenbittjärn tjärn
      Stenbittjärn tjärn
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbifftjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnarna tjärnar
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbruket odling
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stendalen dal
      Stenholmen myr
      Stenhuverklinten höjd
      Stenhuverkullen kulle
      Stenkullen höjd
      Stenkullmyrarna myrar
      Stenkullåkern åker
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran, Lilla myr
      Stenmyran, Stora myr
      Stenmyrbrännan bränna
      Stenmyrraningen äng
      Stenselet sel
      Stenselet sel
      Stensjöberget höjd
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöbäckraningen äng
      Stensjöbäcktjärn tjärn
      Stensjö-Djupsjön sjö
      Stensjö-Djupsjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön, Västra Saknas
      Stensjöselet sel
      Stensjöselet sel
      Stensjötjärnen tjärn
      Stenstranden äng
      Stentegen åker
      Stentuva slåtter
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenuddmyran myr
      Stenuddmyran myr
      Stenviken vik
      Stenvikmyran myrslått
      Stopptjärn tjärn
      Storagga Saknas
      Storaggorna bakström
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storberget höjd
      Storberget kronopark
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbetsarn sjö
      Stordalen dal
      Stordalsliden höjd
      Stordalsliden berg
      Stordalslibäcken bäck
      Storgärdan åker
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen myrholme
      Storhundberget berg
      Storhuvudgäddmyran myr
      Storhuvudgäddtjärn tjärn
      Storhuvudgäddtjärn tjärn
      Storhuvudgäddtjärnen tjärn
      Storhuvudgäddtjärnen tjärn
      Storhuvudgäddtjärnbäcken bäck
      Storhuvudgäddtjärnmyran myr
      Storhuvudgäddtjärnmyran myr
      Storkallkällan kallkälla
      Storlavsjön sjö
      Storlavsjön sjö
      Storlidbäcken bäck
      Storliden höjd
      Storliden berg
      Storlägdan åker
      Storlögdadammet dammbyggnad
      Storlögdasjön sjö
      Stormellansjön sjö
      Stormon mo
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrarna myrar
      Stormyren myr
      Stormyrbrånan bränna
      Stormyrbrånan bränna
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrliden lid
      Stormyrlänningen vik
      Stormyrtjälen skogsmark
      Stormyrtjärn tjärn
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset näs
      Stornäset äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storraningen äng
      Storriset myr
      Storrismyran myr
      Storrismyrbäcken bäckgren
      Storrået myr
      Storrået myr
      Storrået myr
      Storrået myr
      Storrået myr
      Storråbräntet bränte
      Storråmyran myr
      Storråmyran myr
      Storråtjärn tjärn
      Storröjningen slåtter
      Storröjningen slåtter
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storstenforsen fors
      Storstenrået myr
      Storstentjärn tjärn
      Storstentjärnen tjärn
      Storstutvattnet sjö
      Storstycket åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortjalen dal
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Storudden udde
      Storvammasjön sjö
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikudden udde
      Strandmyran myr
      Strandmyran myr
      Strucken fors
      Stråmyran myr
      Stubbröjningen utslåtter
      Stubbtjärn tjärn
      Stuguforsen fors
      Stugetegen åker
      Stutmyran myr
      Stutmyran myr
      Stutmyrlänningen vik
      Stutmyrmon mo
      Stutvattenbäcken bäck
      Stutvattenkullen berg
      Stutvattenkullen berg
      Stutvattenkullen berg
      Stutvattenkullen höjd
      Stutvattenmyran myr
      Stutvattnet Lilla sjö
      Stutvattnet, Lilla sjö
      Stutvattnet, Stora sjö
      Stutvattnet, Stora sjö
      Sugarmehässjlandet äng
      Sumpgärdan åker
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundmon del av by
      Sundmyran myr
      Sundmyran myr
      Sundsjöbäcken bäck
      Sundsjöbäcken bäck
      Sundudden udde
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjönäset näs
      Sundsjötjärn tjärn
      Sundvallmyran myr
      Sunnerstlägdan åker
      Surnäset myrslåtter
      Surnäset äng
      Survallen kyrkplats
      Susendalen dal
      Susendalsberget berg
      Susendalsberget höjd
      Susendalsliden berg
      Susendalsrået myr
      Svannäsrået myr
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärn tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartselet sel
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnkullen kulle
      Svarttjärnkullen bergshöjd
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svedjeberget höjd
      Svedjenäset näs
      Sven-Ersviken vik
      Sven-Pålsbrännan bränna
      Sviksjön, Nedre sjö
      Sviksjön, Övre sjö
      Sviksjön, Övre sjö
      Sågbäcken bäck
      Säcken lugnvatten
      Sällsunklinten höjd
      Sängmyran myr
      Södermyran myr
      Söntebäcken bäck
      Sörbasarmyran myrdel
      Sörbleksjön sjö
      Sörgravsjön sjö
      Sörliden topp
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörraningen äng
      Sörrået myr
      Sörtegen åker
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvikmyran myr
      Sörvikmyran myr
      Söråsen ås
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergmyran myr
      Tallboberget berg
      Tallholmstarren utslåtter
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran, Lilla o. Stora myrar
      Tallmyrbrännan bränna
      Tallmyrbäcken bäck
      Tallrået myr
      Tallsjöbäcken bäck
      Tallsjömon mo
      Tallsjömyran myr
      Tallsjömyran myr
      Tallsjön sjö
      Tallsjön sjö
      Tallsjön sjö
      Tallsjön sjö
      Tallsjöåbron bro
      Tallsjötjärn tjärn
      Tannsele sel
      Tannselet sel
      Tannselmyran myr
      Tappmyran myr
      Tegsnäs vatteledningen myr
      Tegsnäsviken vik
      Timmerviken vik
      Timmerviken vik
      Timmyran myr
      Tjalbäcken bäck
      Tjalmyran myr
      Tjalstycket äng
      Tjedarhålet tjärn
      Tjedarröjningen slåtter
      Tjockmyran myr
      Tjockmyran myr
      Tjockmyrdammet damm
      Tjockmyrdammet damm
      Tjomp-Lisamyran myr
      Tjuvmyran myr
      Tjälbäcken bäck
      Tjärdalsbiten åker
      Tjärdalsbrännan bränna
      Tjärnberget höjd
      Tjärnbergtjärn tjärn
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäckmyran myr
      Tjärnhålet tjärnpust
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrmon mo
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnraningen äng
      Tjärnröjningen myrslåtter
      Tobaksbackarna backar
      Tobaksbackarna backar
      Tobaksraningen äng
      Tobaksröjningen åker
      Tomas-Måns forsen fors
      Tomas-Måns selet sel
      Tosktjärn tjärn
      Tosktjärnkullen kulle
      Tosktjärnrået myr
      Tregrenaforsen fors
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen tjärn
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsberget höjd
      Trehörningsberget berg
      Trehörningbäcken bäck
      Trehörningsmyran myr
      Trehörningsmyran myr
      Trehörningstjärn tjärn
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trekullarna toppar
      Trestenaforsen fors
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnkullarna kullar
      Tretjärnslåttern slåtter
      Triangellägdan åker
      Trollberget höjd
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trångforsen fors
      Träskomyran myr
      Träskomyrbäcken bäck
      Trättarmyran myr
      Trättarmyran myr
      Trättarmyrtjärn tjärn
      Trättarmyrtjärnen tjärn
      Tunnmyran myr
      Tusenriksdalersforsen fors
      Tusenriksdalersforsen fors
      Tuvraningen äng
      Tuvraningsrået myrrå
      Tuvraningsviken vik
      Tuvstycket äng
      Tvåtjärn tjärn
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäcken bäck
      Tvärån bäck
      Tåsjörået myrslåtter
      Tåsktjärnen tjärn
      Täppa backe
      Törnefältet åker
      Ulrikasagga bakvatten
      Ulrikasaggorna bakström
      Ulrikasviken vik
      Utbölingsloken lok
      Utgrävdatjärnen tjärn
      Vajtjärnbäcken bäck
      Valbrännan bränna
      Valdammet damm
      Valdammet damm
      Valdammröjningen utslåtter
      Vallberget, Lilla höjd
      Vallberget, Stora höjd
      Vallmyran myr
      Vallmyran myr
      Vallviken vik
      Valmyran myr
      Valselet sel
      Valvstarrmyran myr
      Valvstarrmyran myr
      Vammasjöliden höjd
      Vammasjömon mo
      Vammasjön sjö
      Vammasjön, Lilla sjö
      Vammasjön, Stora sjö
      Vammasjön, Stora sjö
      Vammasjötjalen dal
      Vandrarsten sten
      Vargån bäck
      Varselet sel
      Vatteledningen myr
      Vatteledningen, Norra myr
      Vattenledningen, Stora myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningslåttern utslåtter
      Vatteledningsmyran myr
      Vatteledningsmyran myr
      Vattubäcken bäck
      Vikmyran myr
      Vimyran myr
      Vinbärröjningen åker
      Vinkullarna bergtoppar
      Vinkullarna kullar
      Vintervikbäcken bäck
      Vinterviken myr
      Vinterviktjärnen tjärn
      Vintervägaröjningen åker
      Vintervägsmyran myr
      Vintervägsstarren äng
      Vintervägstjärn tjärn
      Viskabäcken bäck
      Viskabäcken bäck
      Viskaliden berg
      Viskaliden höjd
      Viskalidmyran myr
      Viskasjön sjö
      Viskasjön sjö
      Vitmyran myr
      Vitterdalen dal
      Vitterhalsen vik
      Vittersten sten
      Vivikudden udde
      Volmmyran slåttermyr
      Volmsjöbäcken bäck
      Vlomsjöbäcken bäck
      Volmsjö-Djupsjön sjö
      Volmsjön sjö
      Volmsjön sjö
      Volmsjön sjö
      Vägamyran myr
      Vårliden ås
      Vägaskälmyran myr
      Vällingberget höjd
      Vällingberget berg
      Vällingberget berg
      Vällingbergtjärnen tjärn
      Vällingbergstjärn tjärn
      Västabäcken bäck
      Västabäckmyran myr
      Västerbleksjön sjö
      Västerkullen höjd
      Västermellansjön sjö
      Västermoktjärnen tjärn
      Västermyran myr
      Västerrävelmyran myr
      Västersand sandstrand
      Västersand vik
      Västersand vik
      Västersandmyran myr
      Västersjömyran myr
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerstensjöbäcken bäck
      Västerstensjökullen höjd
      Västerstensjöviken vik
      Västersttegen äng
      Väststensjön sjö
      Västervatten sjö
      Västervattenmon mo
      Västervattenmyran myr
      Västervattensjön sjö
      Västervattnet sjö
      Västervattnet sjö
      Västervattenmyran myr
      Västervattensjön sjö
      Västervattnet sjö
      Vävavatsjöarna sjöar
      Yttergravsjömyran myr
      Yttergravsjömyran myr
      Yttergravsjön sjö
      Yttergravsjön sjö
      Yttergravsjön sjö
      Ytterlögdasjön sjö
      Yttermyran del av Basarmyran
      Ytterrönnliden berg
      Yttersjömyran myr
      Yttersjön del av Allvattnet
      Yttersjön Saknas
      Yttersjön sjö
      Ytterstormyran myr
      Åkernäset näs
      Åkernäset näs
      Åkernäsviken vik
      Åliden berg
      Åliden höjd
      Åliden höjdsträckning
      Åliden höjd
      Åliden, Norra berg
      Åliden, Väster höjd
      Åliden, Södra berg
      Åliden, Öster höjd
      Ålidkullen höjd
      Ålidmyran myr
      Ålidrået myr
      Ålidtången udde?
      Åloken äng
      Åloken tjärn
      Åmon sandmo
      Åmyran myr
      Åmyran, Nedre myr
      Åmyran, Små myr
      Åmyran, Stora myr
      Åmyran, Övre myr
      Åmyrarna myrar
      Åmyrtjärnarna tjärnar
      Åsen bergås
      Åsen bergås
      Åsen bergås
      Åsen höjd
      Åskojtjärn tjärn
      Åskojtjärnmyran myr
      Åslappstrand strandäng
      Åsmyran myr
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnliden kronopark
      Åtjärnliden bergsrygg
      Åvan bäckmyran myr
      Älgmyran myr
      Älgnäset näs
      Älgpasset dalgång
      Äxinglund äng
      Örnflarken sjö
      Örnflarken sjö
      Örnflarken sel
      Örnflärken sjö
      Örnflarkmyran myr
      Örnflarkmyran myrar
      Östermellansjön sjö
      Östermoktjärnen tjärn
      Östermyran myr
      Östermyran myrodling
      Östermyran myr
      Östermyran myr
      Östermyran myr
      Östermyrbäcken bäck
      Österrävelmyran myr
      Östersand sandstrand
      Östersand vik
      Östersandmyran myr
      Östersandmyran myr
      Östimyran myr
      Övermyran myr
      Överstraningen äng
      Överstraningen äng
      Överströjningen utslåtter
      Överströjningen utslåtter
      Övertanselmyran slåtteräng

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.