ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stensele socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 1796 Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 3212
Stensele sn Abborrbergen berg Stensele sn Nummerförteckning förteckning
Stensele kyrka kyrka /Se Abborrtjärnen tjärn Stensele sn Nummerförteckning förteckning
Stensele sn sn /Se Abborrtjärnen tjärn barsela inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele sn /Se Abborrtjärnen tjärn grubbare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele sn /Se Abborrtjärnen tjärn långmagabarsela inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele sn /Se Abborrtjärnen tjärn Mårtsarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele sn /Se Abborrtjärnen tjärn nordbysarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele sn /Se Abborrtjärnen tjärn nordbysarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Stensele kommun o. municip. /Se Abborrtjärnen tjärn rådalare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
*Waggesoon sn Abborrtjärnheden terräng Stensela inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Barsele by /Se Abborrtjärnsberget berg stenselar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Barrsele by /Se Abborrtjärnsliden berg sörbysarna inbyggarbeteckning Abborbergen höjd
Barjek by Aborrberget, se Abborrbergen berg sörbysarna inbyggarbeteckning Abborrhalsen sund
Barjäke by Adamsmyran myr Abborrberg bebyggelse Abborrhalsen sund
Barrsele by /Se Adamsmyran myr Adolfslund torp Abborrhalsvarpen notvarp
Barrsele by /Se Adolfsbrånan terräng Aggvik torp Abborrhålet vik
Bastuträsk by Adolfsliden berg Akkan Saknas Abborrmyran myr
Barrsele by /Se Adolfsmyran myr August-Ers gd Abborrtjärn tjärn
Bastuträsk by /Se Ajaur sjö /Se Ankarsund bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Bastuträsk by /Se *Albevardo berg Avanäs torp Abborrtjärn tjärn
Bastuträsk by /Se Alperna höjd Avanäset krontorp Abborrtjärn tjärn
Brattbäckskvarn f.d. vattenkvarn Anders-Efraimstjärnen tjärn Avanäset gård Abborrtjärn tjärn
Brokojan koja Anders-Gustavsmyran myr Avasund krpt Abborrtjärn tjärn
Brånaberg gd /Se Anders-Gustavsmyran myr Backe torp Abborrtjärnmyran myr
Buberget fäbod? Anders-Persmyran myr Baktisjaur öde torp Abborrtjärnshobben höjd
Buberget torp /Se Anders-Perstjärnen tjärn Balstaberg bebyggelse Abborrtjärnsviken vik
Byssträskkojan koja Anderssonsskallen höjd Barsele, se Nysele traktnamn Abborrviken vik
Bäckmyrkojan koja Ansjaure sjö Barsele bebyggelse Abraham Persbäcken bäck
Ensamheten gd /Se Ansjaur träsk Barsele by Abrahams Perstjärnarna tjärnar
Erik-Larskojan koja Ansjaurliden berg Barsele hlp Abrahamsgrovan dal
Ersmark by /Se Aspnäset näs Bastansjö bebyggelse Abrahamshobben bergstopp
Estbergskojan koja Attjebacken berg Bastanvik Saknas Abrahamsmyran myr
Fjällsjö by Avan vik Bastuträsk bebyggelse Abrahamsmyran myr
Frans-Olsfäboden f.d. fäbod? Axels-Granlidmyran myr Bastuträsk by Adolfstjärn tjärn
Friheten gårdar /Se *Baglisberget berg Bastuträsk by Adolfsliden höjd
Fågelmyrtjärnkojan koja Bakte vik Berglunda bebyggelse Adomsmoren myrland
Garackkojan koja Baktisberget berg Bergnäs bebyggelse Akkahobben bergstopp
Gaskelougt el. Gkaskelougt, se Kaskelougt by /Se Baktisjaure tjärn Bergsäter Saknas Akkakalven sjö
Grundträskkojan koja Baladaken myr Björkliden torp Akkasjön sjö
Gubbsjön, se Gubbträsk by Balstaberget berg Björklunda torp Aldernäset näs
Gubbträsk by Baltijaur träsk Björknäs torp Alderviken vik
?Gubbträsk by Barrseleavan vik /Se Björkås Saknas Almasviken vik
Harrtjärnkojan koja Barjek lugnvatten Björnabäck bebyggelse Alsbäcken bäck
Holmträskkojan koja Barselavan vik Björnabäck by Alsbäckmyran myr
Jan-Larsbodarna fäb. Barselberget berg Björnabäck gårdar Alsbäckmyrtjärn tjärn
*Jinjejaure by Barsele-Storberget berg Blaiken traktnamn Alsbäckudden udde
Kaskelougt by /Se Barselet lugnvatten Blaiken Saknas Alsmyran myr
Kaskelougt by /Se Barselet del av älv Blajken, se Blaiken traktnamn Amaliasbrännan svedjeland
Loulelougt, se Östervik gård /Se Barselet lugnvatten Blassan torp Andersbacken åker
Loulelougt, se Östervik gård /Se Bastakkbäcken, se Buastojokke bäck Blekfjäll bebyggelse Anders Fredriksmyran myr
Luspen by Bastanliden berg Blomsterdalen torp Anders-Gustavsbacken backe
Luspholmsbodarna fäb. *Bastanvardo berg Bogesund torp Anders Nilsnäset näs
Långbäck by /Se Bastutjärnen tjärn Bokktiontorpet kronotorp Angasjökalven Saknas
Långvattendammkojan koja Bastutjärnhobben berg Brattbäck bebyggelse Angasjöbäcken bäck
Medelvik, se Kaskelougt by /Se Bastuträsket, Lilla sjö Brattbäck hemman Angasjön sjö
Muorjevarekojan koja Bastuträsket, Stora sjö Brattbäck gård Ankarsundsavan vik
*Nametsjaure by Baurejaure sjö Brattfors torp Ankarsundsliden höjd
Nipenkojan koja Benholmarna holmar Brattåker bebyggelse Annisiaåbränna svedjeland
Noansmyrkojan skogskoja Berenoive, se Borenåive berg o. triangelpunkt Brännbacka torp Ansjaure sjö
Norrhedsbodarna fäb. Bergmyran myr Brännlund torp Ansjaurkalven sjö
Norrsundskojan koja Bergmyran myr Buberget torp Ansjaurliden höjd
Norrvikskojan koja Bergmyran myr Byssträsk torp Anstugutegen åker
Nyträskkojan koja Bergmyran myr Bäckdalen torp Antonsdammen damm
Näsvattnet by Bergmyran myr Bäckliden torp Armbågatjärn tjärn
*Pauder by Bergmyran myr Bäcklunda bebyggelse Arturs fäbodar lämning efter fäbodar
Pauträsk by Bergmyran myr Bäcklunda torp Aspforsen fors
Skådde Sittekjaure, se Vierta by Bergmyran, Övre myr Bäckmark bebyggelse Asplund äng
Slussfors by /Se Bergmyrhobben berg Bäcknäset bydel Aspnäset näs
Sollidenkojan koja Bergmyrhobben höjd Bävertjärn torp Aspnäset näs
Stenbergs fäbodarna f.d. fäbodar? Bergmyrklodden höjd Börtingberg bebyggelse Aspnäset näs
Stensele kyrkby /Se Bergtjärnen tjärn Börtingliden Saknas Aspnäset näs
Stenviksbodarna f.d. fäbodar? Bergtjärnen tjärn Dajkanberg Saknas Aspnässtrucka fors
Stångträskstugan stuga Bergtjärnen tjärn Dal bebyggelse Astycket åker
Sävenäskojan koja Björkbackmyran myr Dalen torp Atjekvare höjd
Sörlidkojan koja Björkberget berg Daltorp avs Atjiken sjö
Ullisjaurkojan koja Björkbergstjärnen tjärn Danasjö Saknas Atjiken sjö
Umbyn lappbebyggelse? /Se Björkbäcken bäck Dockmyran traktnamn Agust-Erikstjärn tjärn
Umnäs by /Se Björkhobben berg Dockmyren, se Dockmyran traktnamn August Ers fallet backe
Vapsten lappbebyggelse? /Se Björkhobbmyran, Nedre myr Ensamheten bebyggelse Augustsfallet hällstup
Verksamheten gd /Se Björkhobbmyran, Övre myr Eriksberg torp Avabacken åker
Vierta by Björkholmen holme Ersmark bebyggelse Avaberget höjd
Vinlid äldre namn på nuv. Vinlidsberg /Se Björkholmen holme Finnäs bebyggelse Avaberget höjd
Vinliden gd /Se Björkholmsmyran myr Fjällbosjö bebyggelse Avalägdan åker
Vinlidsberg hlp /Se Björklidbäcken bäck Fjällsjö traktnamn Avamönnet Saknas
Åmöte, se Åskilje by /Se Björkliden berg Fjällsjö bebyggelse Avamyran myr
*Åselet bebyggelse? /Se Björkliden berg Fjällsjönäs Saknas Avan vik
*Åselet bebyggelse? /Se Björkliden berg Forsmark traktnamn Avan vik
Åskilje by /Se Björklidmyrbäcken bäck Forsmark bebyggelse Avan vik
Åskilje by /Se Björklidmyrbäcken bäck Forsmarks strömfall, se Forsmark traktnamn Avan vik
Östervik gård /Se Björklidtjärnen tjärn Forsmark by Avan vik
  Björkmyran myr Forsmark by Avan, Yttre vik
  Björknäset näs Forsnacken torp Avanäset udde
  Björkråmyran myr Forsnacken avs Avaänget äng
  Björkvattnet, Nedre sjö Forsvik bebyggelse Badakärret tjärn
  Björnabäcken bäck Fredriksborg avs Badarkärret kärr
  Björnabäcksjön sjö Fredrikssten traktnamn Balstaberget höjd
  Björnberget berg Fredriksten bebyggelse Balstabäcken bäck
  Björnberget berg Fredriksten, se Fredrikssten traktnamn Backhopparmyran myr
  Björnberget berg Friden bebyggelse Backhässjorna äng
  Björnbruden höjd(?) Friheten bebyggelse Baktisjaur sjö
  Björnbrännan höjd Fristad torp Baktisjaur sjö
  Björnbäcken bäck Fräkenvik torp Ballodaken myr
  Björnholmen holme Fäbodberg Saknas Balstaberget berg
  Björnmyran myr Gammeljäntes Saknas Ballstabäcken bäck
  Björnmyran myr Gammhem hållplats Balstaholmen holme
  Björnmyran myr Gammjärvsjön beb. Balstamyran myr
  Björnmyran myr Gardikens strömfall, se Forsmark traktnamn Balstatjärn tjärn
  Björnmyran myr Gardikforsens kraftstation bebyggelse Ballstatjärn tjärn
  Björnmyrbäcken bäck Gardsjönäs traktnamn Ballstaviken vik
  Björntjärnen tjärn Gardsjönäs bebyggelse Balstjärn tjärn
  Blackasliden höjd Gardsjöbäckens strömfall, se Gardsjönäs traktnamn Bankviken vik
  Blackastjärnen tjärn Garteluoktsviken avs Barselaggan backvatten
  Bladtjärnen tjärn Gaskeloukt traktnamn Barselavan vik
  Blaiken fjällrygg /Se Gilliluokt Saknas Barselet lugnvatten
  Blassan terräng Girjesålandet traktnamn Barselestorberg höjd
  Blassanhällan terräng Girjesåns strömfall, se Slussfors traktnamn Barselforsen fors
  Bleckfjellet, se Blaiken fjällrygg /Se Granhöjden torp Bastanliden höjd
  Blevikberget berg Grannäs bebyggelse Bastanmyrarna myr
  Bleviktjärnen tjärn Granås torp Bastanraningen äng
  Blindtjärnarna tjärnar Grundfors bebyggelse Bastansjön sjö
  Blomdalen dal Grundfors by Bastanviken vik
  Blomsterdalbäcken bäck Grundfors by Bastubacken backe
  Blomstermyran myr Grundforsbygget poststation Bastubacken backe
  Blåbacken höjd Grundforsen poststation Bastuholmen holme
  Blåbärliden höjd Gubberget Saknas Bastuholmen holme
  Blåbärlidmyran myr Gubbträsk traktnamn Basturaningsbäcken bäck
  Blåbärsliden berg Gubbträsk bebyggelse Basturaningsmyran myr
  Blåstarrmyran myr Gunnarberg traktnamn Basturaningstjärn tjärn
  Blåtjärnen tjärn Gunnarberg bebyggelse Bastuselet lugnvatten
  Blåögemyran myr Gunnarn poststationsnamn Bastutegen åker
  Boksanbäcken bäck Gunnarn by Bastutjärn tjärn
  Boksanbäcken bäck Gunnarn by Bastutjärn tjärn
  Boksjön, Övre sjö Gunnarn by Bastutjärnhobben höjd
  Boltjotjärnen tjärn Gunnarn hållplats Bastuträsket, Lilla sjö
  Borenåive berg o. triangelpunkt Gustavsberg torp Bastuträsket, Stora sjö
  Borst-Bockmyran myr Gönnarberg, se Gunnarberg traktnamn Bastuträsket, St., se Bastuträsksjön och Hemsjön sjö
  Borstmyran myr Haga torp Bastuträsksjön sjö
  Bottenmyran myr Harrsjö bebyggelse Bastuvallen äng
  Brandbärberget berg Harrvik bebyggelse Basvehugget hygge
  Brandbärberget berg Havsjö torp Battijaure sjö
  Brandbärhobben berg Hede torp Beckoljemyran myr
  Brandbärsbrännan höjd Hedlunda lht Benholmarna holmar
  Brattberget berg Hedlunda krontorp Bergavan vik
  Brattbäcktjärnarna tjärnar Hedlunda krononybygge Bergforsen fors
  ?Brattiken fjäll /Se Hjalmarslund torp Bergforsmyran myr
  Brattmyran myr Hobbmyran ödetorp Berggrensdammen damm
  Brattmyran myr Holmnäs krononybygge Berglundaforsen fors
  Brattmyran myr Holmsund torp Bergmyran myr
  Brattmyran myr Holmsund bebyggelse Bergmyran myr
  Brattmyran, Nedre myr Hällnäs Saknas Bergmyran myr
  Brattmyran, Övre myr Högland bebyggelse Bergmyran, Västra myr
  Brattmyrbäcken bäck Högland torp Bergmyran, Östra myr
  Brattmyrbäcken bäck Högland gård Bergmyrbäcken bäck
  Brattmyrbäcken bäck Höglund, se Höglunda traktnamn Bergmyren myr
  Brattmyrkullen berg Höglund bebyggelse Bergnäsmyran myr
  Brattmyrliden berg Höglund gård Bergnäsviken vik
  Bredselet lugnvatten Höglunda traktnamn Bergtegen åker
  Brattåkersberget berg Höglunda torp Bergtjärn tjärn
  Brattåkernäset näs Höglunda krontorp Bergtjärn tjärn
  Brockåsmyran myr Höglunda gårdar (kronotorp) Bergtjärn tjärn
  Brånaberget berg o. triangelpunkt Högmyran torp Bergtjärndalen dal
  Brånaberget berg Högås torp Bergtjärnmyran myr
  Brånabergsmyran myr Höjden torp Berguvhobben bergstopp
  Brånabergsmyran myr Joranträsk bebyggelse Berguvmyran myr
  Brånaknösarna berg Jovan, se Jåvan traktnamn Bergviken vik
  Brånaknösarna höjder Jovanträsk Saknas Bergviken vik
  Brånatjärnen tjärn Juktån bebyggelse Björkbackarna backar
  Brändemyran myr Jåvan traktnamn Björkbacken backe
  Brännan berg Järnvägen, se Gunnarberg traktnamn Björkberget höjd
  Brännan terräng Järnvägen, se Gubbträsk traktnamn Björkbrånan höjd
  Brännholmen holme Järvsjö bebyggelse Björkbäcken bäck
  Brännholmen holme Karlsbo torp Björkhobben höjd
  Brännmyran myr Karlsborg torp Björkhobbmyran myr
  Bränntjärnen tjärn Karlstorp torp Björkholmarna holmar
  Bränntjärnen tjärn Kaskelougt, se Gaskeloukt traktnamn Björkholmen holme
  Brännvallsmyran myr Kaskeluokt bebyggelse Björkholmen holme
  Bräntbackudden udde Kirgesålandet, se Girjesålandet traktnamn Björkholmmyran myr
  Bräntberget berg Kirjesåns strömfall, se Fjällsjö traktnamn Björkkullarna kullar
  Bräntberget berg Kirjesjaure lht Björkliden höjd
  Bräntberget berg Knutsbo torp Björkliden höjd
  Bräntmyran myr Knösen bebyggelse Björkliden höjd
  Bräntnäset näs Kovallberget torp Björklidkärret kärr
  Bräntskallen berg Kovallberget jvgstation Björklidmyran myr
  Bräntudden udde Kovallberget hp Björklidmyran myr
  Buberget berg Kroksjöstrand utflyttning från Gardsjönäs Björklidmyran myr
  Bubergsbäcken bäck Kronoöverloppsmarken traktnamn Björknäset näs
  Buförningstjärnen tjärn Kronåker torp Björknäset äng
  Buktesberget berg Kvarnnäs bebyggelse Björknäset näs
  Buktesbäcken bäck Kyrkberg bebyggelse Björknäset näs
  Buktestjärnen, Norra tjärn Kyrkberg hmn Björkråmyran myr
  Buktestjärnen, Södra tjärn Kyrkberget hmn Björnabäcksjön sjö
  Bumyran myr Laisbäck bebyggelse Björnabäcksjön sjö
  Bumyran myr /Se Laisoknäs torp Björnabäckskogen skog
  Bumyrhobbarna bergstoppar /Se Lankashir torp Björnbacken backe
  Bumyrhobben berg Lerbacka torp Björnbacken sluttning
  Bumyrorna myrar /Se Lerberget utflyttning från Luspsjö Björnberget höjd
  Buostojokke bäck Lidmyran kolonat Björnberget Saknas
  Buskhobben höjd Lillberget torp Björnberget berg
  Buskmyran myr Lillstugan gård Björnberget berg
  *Bykällbäcken bäck Lillå torp Björnbäcken bäck
  Byssberget berg Ljungholmen torp Björnbäcken bäck
  Byssbäcken Saknas Lubbträsk bebyggelse Björnbäcken bäck
  Byssliden berg Luliluokt Saknas Björnbäcken bäck
  Byssliden terräng Lumsen torp Björnhässjan äng
  Bysslidtjärnen tjärn Lumsen bebyggelse Björnkammen åker
  Byssträsket träsk Lumsen gård Björnmyran myr
  Byssträsket träsk Lusnäs by Björnmyran myr
  Byssträsket träsk Luspen traktnamn Björnmyran myr
  Byssträsktjärnen tjärn Luspen bebyggelse Björnmyran myr
  Byxmyran myr Luspens bandel, se Luspen bebyggelse Björnmyran myr
  Byxtjärnen tjärn Luspholm, se Luspholmen traktnamn Björnmyran myr
  Båthusmyran myr Luspholmen traktnamn Björnmyran myr
  Båthusselet lugnvatten Luspholmen bebyggelse Björnmyrtjärn tjärn
  Bäckerholmen holme Luspsjö bebyggelse Björnmyrtjärn tjärn
  Bäckerholmen holme Långbäck bebyggelse Björnskallänget äng
  Bäckklyvan äng /Se Långnäs bebyggelse Björntjärn tjärn
  Bäckliden berg Långselberget hållplats Björntjärn tjärn
  Bäckmyran myr Långselberget hp Blackasbränna skogstrakt
  Bäckmyran myr Långsele torp Blackas bränna skogsområde
  Bäckmyran myr Långsjöbej Saknas Bladbackarna bäckar
  Bäckmyran myr Långvattnet bebyggelse Bladhobben äng
  Bäckmyrbäcken bäck Långängen bebyggelse Bladraningen äng
  Bäckmyrbäcken bäck Lönnberg bebyggelse Bladslåtten äng
  Bäckmyrbäcken bäck Lövdala torp Blaiken höjd
  Bäckmyrlandet berg Lövliden torp Blaiken, Lilla höjd
  Bäckmyrtjärnen tjärn Mattaberg torp Blaiken, Stora tjärr
  Bäcknäset näs Mattnejaur avs Blaikmyran myr
  Bäckviken vik Myrbacka torp Blajken berg
  Bäckviken vik Myrheden torp Bletiken tjärn
  Bävertjärnarna tjärnar Myrträsk torp Bleviksberget höjd
  Bävertjärnen tjärn Månsbo torp Bleviksmyran myr
  Bävertjärnen tjärn Mörka utflyttning från Skansnäs Blevikstjärn tjärn
  *Börtingkullarna höjder Mörtviken torp Blomdalen dal
  Börtingliden berg o. triangelpunkt Mörtviken krontorp Blommyran myr
  Börtingliden berg Mörtviken gårdar (kronotorp) Blommyrbrännan svedjeland
  Börtingtjärnberget berg Niepen torp Blomsterdalsvägen väg
  Börtingtjärnbäcken bäck Nordanås bebyggelse Blomsterhalsen äng
  Börtingtjärnbäcken bäck Norge Saknas Blomstermyran myr
  Börtingtjärnen tjärn Norrberg bebyggelse Blåbergsliden Saknas
  Börtingtjärnen tjärn Norrbäck bebyggelse Blåbärliden höjd
  Börtingtjärnen tjärn Norrdal bebyggelse Blåbärslidtjärn tjärn
  Börtingträskbäcken bäck Norrfors torp Blåbärlidmyran myr
  Börtingträsket träsk Norrfors bebyggelse Blåsvärraningen äng
  Börtingträsket tjärn Norrhed station Blåtjärn tjärn
  Dajkanberget berg Norrhed torp Blåtjärn, se Flatastjärn tjärn
  Dajkansjön sjö Norrheden bebyggelse Blåtjärn tjärn
  Dalberget berg Norrlunda torp Blåtjärn tjärn
  Dalåive fjäll /Se Norråker bebyggelse Blåtjärnbäcken bäck
  Dalåive berg /Se Norrås torp Blåögemyran myr
  Dammbrännan höjd Nybo torp Bobacken backe
  Dammtjärnen tjärn Nydala torp Bobacken backe
  Dammtjärnen tjärn Nyhamn torp Bockraningen äng
  Dammtjärnhobben berg Nyhem torp Bodbacken backe
  Dammyran myr Nyholm bebyggelse Boholmen holme
  Danabergen berg /Se Nyland torp Bojabäcken bäck
  Danabäcken bäck /Se Nysele traktnamn Bojasjön sjö
  Danasjön sjö /Se Nysele bebyggelse Bokktion, Lilla höjd
  Dankesmyran myr Nysele bebyggelse Bokktion, Stora höjd
  Davamyran myr Nysele eller Barsele, se Nysele traktnamn Boksan bäck
  Dikmyran myr Nyåker torp Boksanmyran myr
  Djupkärrhobben berg Näset Saknas Boltjoavan vik
  Djupmyran myr Näset gårdar Boltjohobben höjd
  Djupmyrberget berg Näsvattnet bebyggelse Boltjohobben kulle
  Djupmyrberget berg Nördbyn bydel Boltjotjärn tjärn
  Djupselberget berg Olofsberg bebyggelse Boltjotjärn tjärn
  Djupselberget berg Orrträsk torp Borenåive höjd
  Djuptjärnen tjärn Oskarsro torp Borenåive berg
  Dolpatie ö /Se Paubäcksmyran avs Borstgräsmyran myr
  Drevjemyran myr Pauträsk bebyggelse Borstgrästjärn tjärn
  Drevjemyran myr Pauträsk pst Borstmyran myr
  Drevjemyran myr Perstorp frälsetorp Borstmyran myr
  Drevjemyran myr Päronberg by Borstmyran myr
  Drevjemyran myr Renberg bebyggelse Borstmyrarna myrar
  Drevjetjärnen tjärn Ripfjäll lht Bostokken sjö
  Dräparviken vik Risbäcken torp Bostycket åker
  Drävjen sank mark Råberget torp Botjärn tjärn
  Edmansforsen fors Rånäset lht Botjärnbäcken bäck
  Ekorrhimmeln höjd? Rånäset krontorp Bottenmyra myr
  Ekorrknösen berg Rånäset gård Brandberghobben bergskulle
  Elakbäcken bäck Rödåker torp Brandbärbrånan höjd
  Entallmyran myr Rönnbäck torp Brandbärgrubban dal
  Erik-Antonsmyran myr Rönnäs bebyggelse Brandbärsholmen holme
  Eriksmyran myr Rörvik torp Bratthalsen äng
  Erikvikberget berg Sabotsgård torp Branthalsen äng
  Evaldsbäcken bäck Sabotsliden torp Brantmyran myr
  Evalds gärde terräng Sandvik bebyggelse Brantmyran myr
  Eva-Majasberget berg Sandås torp Brantmyran myr
  Farfarhässjan sank mark? Sandås lht Brantmyran myr
  Fianbäcken bäck Sandås gd Brantmyran myr
  Fjällsmyran myr Sibiristugan ? byggnad Brantmyran, Stora myr
  Fjällsmyrbäcken bäck Siknäs Saknas Brantmyrhalsen myr
  Fjällsmyrbäcken bäck Silverberg utflyttning från Harrsjö Brantmyrliden höjd
  Flakabacken höjd Sjöberg utflyttning från Bastansjö Brantmyrtjärn, Nedre tjärn
  Flakamyran myr Skansnäs bebyggelse Brantmyrtjärn, Övre tjärn
  Flakamyrberget berg Skarvsjöfäbodarna Saknas Brattbäckskogen skogsområde
  Flakamyrtjärnen tjärn Skarvsjön bebyggelse Brattbäcktjärnarna tjärnar
  Flatmyran myr Skiråsen hp Brattiken höjd
  Florktjärnen tjärn Skog torp Brattiken berg
  Flöttuvan sank mark Skäggvattnet bebyggelse Brattiken berg
  Forsvikberget berg Slussfors traktnamn Bredavamyren myr
  Forsnacken terräng Slussfors bebyggelse Bredavan vik
  Frans-Nilsmyran myr Slussforsportens strömfall, se Slussfors traktnamn Bredavan vik
  Fredagsmyran myr Slussfors strömfall, se Slussfors traktnamn Bredliden höjd
  Fredrik-Persmyran myr Sommarvägsdalen avs Bredliden skogsområde
  Friden-Långmarkmyran myr Station frälsetorp Bredliden berg
  Frukostmyran myr Stenlunda bebyggelse Bredlidtangen del av Budliden
  Fräkenmyran myr Stennäs torp Bredlidtången bergsutlöpare
  Fräkenselet sel Stenselberget hp Bredlötet bäck eller sund
  Fräkenviken vik Stensele bebyggelse Bredlötet bäck
  Fräkenviken vik Stensele Saknas Bredmyran myr
  Fräkenviktjärnen tjärn Stensele kronoöverloppsmark, Kronoöverloppsmarken traktnamn Bredselet lugnvatten
  Främmentjärnen tjärn Stensund torp Bredselforsen fors
  Funnemyran myr Stentorp bebyggelse Bredträsket sjö
  Funnemyran myr Storberg utflyttning från Harrvik Bredträsket sjö
  Funnemyrhobben berg Storholm, se Storholmen traktnamn Bredträsket sjö
  Furuladumyran myr Storholmen traktnamn Bredträskliden skogsområde
  Fågelmyrtjärnen tjärn Storholmen bebyggelse Bredträskliden berg
  Fårträsket sjö Stornäset bebyggelse Bredträskängarna ängar
  Fäbodberget berg Storskog lht Bredträskängena slåttermark
  Fäbodbäcken bäck Storsten bebyggelse Bredträskängena myrängar
  Fäbodmyran myr Stortjärnliden bebyggelse Broforsen fors
  Fäbodmyran myr Storuman Saknas Brokojan koja
  Fäbodmyran myr Storuman samhälle Brokojan skogskoja
  Fäbodmyran myr Strandkulla bebyggelse Brunstenstjärn tjärn
  Fäbodmyrbäcken bäck Striden bebyggelse Brunkindhalsmyran myr
  Fäbodmyrhobben höjd Strängnäs torp Brunnskällan hälsobrunn
  Fäbodnäset näs Strängnäs bebyggelse Brunntjärnshobben höjd
  Fäbodudden udde Strängnäs bebyggelse Bryggstustycket åker
  Fäbodtjärnen tjärn Strömnäs torp Brånaberget höjd
  Fäbodtjärnarna tjärnar Strömnäs torp Brånaberget höjd
  Fäbodtjärnen tjärn Strömnäs krontorp Brånaberget berg
  Fäbodtjärnen tjärn Strömnäs, se Holmnäs krononybygge Brånamyran myr
  Fäbodtjärnen tjärn Strömsund bebyggelse Brånamyran myr
  Fäbodviken vik Strömvik torp Brånavikberget berg
  Fäbodviken vik Stångträsk bebyggelse Brånaviken vik
  Fönnlöshalsen parti av myr Sundberget torp Brånaviken vik
  Förstmyran myr Sundsvall bebyggelse Brånaviknäset näs
  Gajtoksjön (Gajtiksjön) sjö /Se Svartliden torp Brännan svedjeland
  Gajtokvardo berg /Se Svärdsvik torp Brännan åker
  Gammbrånan berg Svärtträsk järnvägsstation Brännholmen holme
  Gammbrännhobben berg Sågbacken torp Brännholmen holme
  Gammelbränntjärnen tjärn Sörbyn del av Gunnarn Brännlidmyran myr
  Gammfäbodnäset näs Sördal dal Brännmyran myr
  Gammhemberget berg Sörfors torp Brännmyran myr
  Gammstintkyrkan höjd? Sörsjöliden lp Brännmyran myr
  Garackberget berg Tallträsk bebyggelse Brännströmsforsen fors
  Garacken sjö Tara torp Bränntinberget höjd
  Garackselet sel Timmerbacken Saknas Bränntj. sjö
  Gardejaurbäcken bäck Tjuvluspen bebyggelse Bränntjärn sjö
  Gardefjället, Norra fjäll Torpsta bebyggelse Bränntjärn tjärn
  Gardfjället, Norra fjäll Tvärålund torp Bränntjärn tjärn
  *Gardevare fjäll Uddeholm torp Brännträsket sjö
  Gardfjället, Norra fjäll Ullisjaur bebyggelse Brännträsket sjö
  ?Gardfjället, Södra o. Norra fjäll Umnäs bebyggelse Brännträskbäcken bäck
  ?Gardfjället, Södra o. Norra fjäll Umstrand, Norra bebyggelse Brännträsket sjö
  Gardfjällen fjällmassiv /Se Umstrand, Södra bebyggelse Brännträskmyran myr
  Gardijaur, se Gardsjön sjö Upmäjen Luspe samhälle Brännvallavan vik
  Gardikvare, se Gardfjället, Norra fjäll Vallnäs Saknas Brännäset näs
  Gardoken, se Gardsjön sjö Vallträsk bebyggelse Brännäsviken vik
  Gardsjön sjö Vannbäcken torp Bräntbacken backe
  Gardsjön sjö Verksamheten bebyggelse Bräntbackmyran myr
  Gardsjön sjö Viken torp Bräntbackmyran myr
  Gaskeluokte del av Storuman Vinliden bebyggelse Bräntberget höjd
  Gaskeluoktliden höjdparti Vinlidsberg järnvägsstation Bräntbrånamyran myr
  Gaskeluoktnäset näs Vinlidsberg hållplats Bräntbrånan höjd
  Gausträsket träsk Vuoksbergsnäs Saknas Bränthalsarna ängar
  Gethobben höjd Vägsele torp Bränthobbarna berg
  Gethägnen höjd? Västanvik kronotorp Bräntholmen holme
  Gibbmoken berg /Se Västervik bebyggelse Bräntlandet åker
  Gilliluokten vik Västerås torp Bräntmyran myr
  Gilnoliden höjd Ånäs gård Bräntskallen höjd
  Gimesbäcken bäck Ånäset bebyggelse Bräntskallmyran myr
  Gimesbäckmyran myr Ånäset gård Brätteke berg
  Gippmakkorre, se Gippmokkhobben berg o. triangelpunkt Åsbo torp Buberget berg
  Gippmokkbäcken bäck Åsen torp Buberget höjd
  *Gippmokken ?terräng Åskilje bebyggelse Buförningshalsen äng
  Gippmokkhobben berg o. triangelpunkt Åskilje järnvägsstation Buföringsmyran myr
  Gippmokksjön, Yttre sjö Åskilje by Buförningsmyran myr
  Gippmokktr., se Gippmokksjön, Yttre sjö Åskilje hållplats Buförningsviken vik
  Girjesån, se Kirjesån å Åskilje by Buföringsviken vik
  Godängesbäcken bäck Åskiljeby by Buktesberget höjd
  Goptjaksehle, se Gotjakselet lugnvatten Åstorp torp Buktesbäcken bäck
  Gotjakselet lugnvatten Älvslunda torp Buktestjärnarna tjärnar
  *Granberget berg Östansjö bebyggelse Buktesviken vik
  Granberget berg Östansjö by Bumyran myr
  Granbergsbäcken bäck Östansjö by Bumyran myr
  Granbergstjärnen tjärn Östansjötorpet avs Bumyrorna myrar
  Granhobben höjd Östervik bebyggelse Bumyrhobbarna bergstoppar
  Granhobbmyran myr Österås torp Bumyrhobben bergskulle
  Granhobbäcken bäck   Bumyrtjärn tjärn
  *Granholmen holme /Se   Buornatjåkka höjd
  Granholmen holme   Burrtallholmen holme
  Granholmen holme   Burträsket sjö
  Granholmsmyran myr   Burträskmyran myr
  Granknula berg   Byggarmyran myr
  Granknösen berg   Byssberget höjd
  Granliden höjd   Byssberget höjd
  Granliden berg   Byssbäcken bäck
  Granliden höjd   Byssbäckselet lugnvatten
  Granlidknösen höjd   Byssbäckselforsen fors
  Granlidknösmyran myr   Bysstjärn tjärn
  Granlidmyran myr   Byssträsket sjö
  Granlidtjärnen tjärn   Byssträsket sjö
  Grannäset näs   Bytningsudden udde
  Grannäset näs   Byxmyran myr
  Grannäsmyran myr   Byxsäckshässjorna äng
  Grannäsudden udde   Byxtjärn tjärn
  Grannäsviken vik   Bånholmen holme
  Granselbäcken bäck   Båthusmyran myr
  Granselbäcken bäck   Båthusmyran myr
  Granselet vik   Båthusmyran myr
  Granträskliden berg   Båthusselet lugnvatten
  Granån del av Storuman   Båthusvarpet notvarp
  Granån å   Båthusviken vik
  *Gratian sjö /Se   Båthusviken vik
  *Gratian sjö /Se   Båthusviken vik
  Gratiansjon, se Umnässjön sjö   Båthusviken vik
  Gratjajaur, se Umnässjön sjö   Båthusviken vik
  Grenbrännan terräng   Båthusviken vik
  Grenbäcken bäckdel /Se   Bäckbackarna backar
  Grenen del av Gardikforsen /Se   Bäckerholmen holme
  Grenholmen holme   Bäckerholmen holme
  Grenmyran myr   Bäck-klyvan äng
  Grenmyran myr   Bäckkroken vindling i Ryfjällbäcken
  Grenmyran myrar /Se   Bäckmarksraningen äng
  Grenselet lugnvatten /Se   Bäckmarkstrådet äng
  Grenudden udde /Se   Bäckmyran myr
  Gretasmyran myr   Bäckmyran myr
  Gretatjärnen tjärn   Bäckmyran myr
  Grotjaur, se Grotsjön sjö   Bäckmyran myr
  Grotjaur sjö   Bäckmyran myr
  Grotjaurdammet dammbyggnad?   Bäckmyran myr
  Grotjaurkalven del av sjö   Bäckmyran myr
  Grotjaurmyran myr   Bäckmyran myr
  Grotsjön sjö   Bäckmyran, Lilla myr
  Grubbtjärnen tjärn   Bäckmyran, Stora myr
  Grundforsavan sjö   Bäckmyrarna myrar
  Grundforsdammen damm   Bäckmyrbäcken bäck
  Grundforsen fors   Bäckmyrhalsen äng
  Grundsel holme   Bäckmyrknösarna bergstoppar
  Grundträskbäcken bäck   Bäckmyrlandet skogstrakt
  Grundträsket träsk   Bäckmyrtjärn tjärn
  Gråtanliden berg   Bäckmyrtjärn tjärn
  Gråtanliden höjd   Bäckmyrtjärn tjärn
  Grävarmyran myr   Bäckmönnet äng
  Grävartjärnen tjärn   Bäckselet lugnvatten
  Grönberget berg   Bäckselholmen holme
  Grönberget berg   Bäverbäcken bäck
  Grönberget berg   Bäverbäcken bäck
  Gubbträskån å   Bäverforsen fors
  Gullblomtjärnen tjärn   Bävermyran myr
  Gumsbollmyran myr   Bävermyran myr
  Gunnarbäcken bäck   Bävermyran myr
  Gunnarbäcken bäck   Bäverraddet äng
  Gunnarbäcken bäck   Bäverraddet äng
  Gunnarbäcken bäck   Bäverselforsen fors
  Gunnarbäcken bäck   Bävertjärn tjärn
  Gunnarkalven träsk   Bävertjärn tjärn
  Gunnarn sjö   Bävertjärn tjärn
  Gunnarn, Nedre sjö   Bävertjärn tjärn
  Gunnarsjön, Nedre sjö   Bävertjärn tjärn
  Gunnarsjön, Övre sjö   Bävertjärn tjärn
  Gunnarsjön, Övre sjö   Bävertjärnraningen äng
  Gustav-Adolftjärnen tjärn   Börelmyran myr
  Gustav-Hansmyran myr   Börelmyran myr
  Gåsmyran myr   Börsgäsmyran myr
  Gåsmyrdalen dal?   Börsgäsmyrtjärn tjärn
  Gäddavan vik   Börtinghobben höjd
  Gäddtjärnen tjärn   Börtingliden höjd
  Gäddtjärnen tjärn   Börtingskallarna höjd
  Gäddtjärnen tjärn   Börtingsjön sjö
  Gäddtjärnen tjärn   Börtingstranden strand
  Gäddtjärnhobben berg   Börtingtjärn tjärn
  Hallgranbäcken bäck   Börtingtjärnhobben Saknas
  Hallgranmyran myr   Börtingträskbäcken bäck
  Handskforstjärnen tjärn   Börtingträskbäcken bäck
  Hansesnäset näs   Börtingträsket sjö
  Hans-Jacksmyran myr   Dajkanberget höjd
  Haragrundet grund   Dajkanbäcken bäck
  Harfsjö, se Harrsjön sjö   Dajkansjön sjö
  Harrbäckavan vik   Dalaraningen äng
  Harrbäcken bäck   Dalaviken vik
  Harrbäcken bäck   Dalbäck bäck
  Harrmyran myr   Dalen, se Konrads viken vik
  Harrsjön sjö   Dammkullen kulle
  Harrtjärnen tjärn   Dammtjärn tjärn
  Havssjön, Lilla sjö   Dammtjärnhobben höjd
  Havssjön, Stora sjö   Dammtjärnbrännan höjd
  Heligaängesbäcken bäck   Dammyran myr
  Heligaängesbäcken bäck   Danabergen berg
  Helvetesklinten berg   Danaberget, Lilla höjd
  Hemberget berg   Danabäcken bäck
  Hemberget berg   Danasjön sjö
  Hemberget berg   Djupbäcken bäck
  Hemberget berg   Djupskolmyran myr
  Hemtjärnen tjärn   Djupselet lugnvatten
  Herkitjärnen tjärn   Djupmyran myr
  Hiterstbäcken bäck   Delen äng
  Hiterstmyran myr   Draghalsen sund
  Hjällholmen holme   Draghalsen tidvis torrlagt sund
  Hjällholmen holme   Draghalsvarpen notvarp
  Hjälltuvholmen holme   Drävjmyran myr
  Hobbmyran myr   Dräparholmen holme
  Hobbmyran myr   Dräparforsen fors
  Hojarmyran myr   Drävja myr
  Hojarmyran myr   Drävjmyran myr
  Hojarmyran myr   Drävjmyran myr
  Holmen holme   Drävjmyran myr
  Holmmyran myr   Drävjtjärnbäcken bäck
  Holmtjärnen tjärn   Dunderhällan häll
  Holmtjärnen tjärn   Dyngvolkarna äng
  Holmträsk sjö /Se   Döholmen holme
  Holmträskberget berg   Döholmen holme
  Holmträskbäcken bäck   Dövahalsen äng
  Holmträskbäcken bäck   Dövamyran myr
  Holmträsket sjö   Döholmen holme
  Holmträsket träsk   Döviken vik
  Holmträsket sjö   Edvallsbacken backe
  Holmträsket tjärn   Edvardsgärdan åker
  Holmträsktjärnen tjärn   Ekorrliden höjd
  Hunddalberget berg   Ekorrlidhobben höjd
  Hundformyran myr   Ekorrlidmyran myr
  Häggnäsmyran myr   Elakbäcken bäck
  Häll-Boktjan berg   Elof Åströms myran myr
  Hällmyrbäcken bäck   Elpsoliden höjd
  Hälltjärnberget berg   Elvarynkor dalar
  Hälltjärnen tjärn   Enbjörkiholmen holme
  Hälludden udde   Enbjörkmyran myr
  Hästlidbäcken bäck   Engräsmoren myrmark
  Hästlidbäcken bäck   Entalliholmen holme
  Hästliden höjd?   Erik Antonsmyran myr
  Hästlidmyran myr   Erikes dike dike
  Högbacken höjd   Erik Jansnäset näs
  Högbackmyran myr   Erik Matshässjesto äng
  Högberget berg   Eriksbrännan svedjeland
  Höglidmyran myr   Eriksholmen holme
  Högmyrliden höjd   Eriksviken vik
  Högrödmossan mosse   Erikviknäset näs
  Höjden terräng   Erikviktjärn tjärn
  Höstkåtamyran myr   Evighetsängarna ängar
  Höstkåtamyrhobben höjd   Fallet fors
  Innermyran myr   Farbrorsgranlidmyran myr
  Inrebäcken bäck   Farbrorsgäddavan vik
  Inrebäcken bäck   Farfarsdalen dal
  Inre Gunnarn, se Gunnarn sjö   Farfarstjärn tjärn
  Inremyran myr   Farsskallen äng
  Isaksmyran myr   Fasnekbäcken bäck
  Jackesmyran myr   Fasneksjön sjö
  Jan-Janskallkällmyran myr   Fasnekvardo höjd
  Jan-Larshobben berg   Fattiglandet åker
  Jannesmyran myr   Fembladdalen dal
  Jan-Persmyran myr   Fembladmyran ortn.
  Jengräsmyran myr   Femöresmyran myr
  Jengräsmyran myr   Fettjärn tjärn
  Jerusalem sank mark   Fettjärn tjärn
  Jilleluokte del av Storuman   Fetträskbäcken bäck
  Johanneshobben berg   Fetträsket sjö
  Jon-Andersholmen holme   Fetögat myr
  Jon-Andersmyran myr   Fetögat äng
  Jonas-Fredriksmyran myr   Fetögat äng
  Jon-Jacksmyran myr   Fetögat äng
  Jon-Jons-Stormyran myr   Fetögonen myrar
  Jonkesstretet myr   Fianbäcken bäck
  Joranbergen, se Jovanbergen berg   Fianselet lugnvatten
  *Jovanbergen berg   Fjuken myr
  Joranberget, se Jovanberget berg   Fjällbäcken bäck
  Jovanberget berg   Fjällmyran myr
  Joranberget berg   Fjällmyran myr
  Joranbäcken bäck   Fjällraningen äng
  Joranbäcken bäck   Fjällsbäcken bäck
  Joranliden berg   Fjällsbäckraningen äng
  Joranmyran myr   Fjällsjön sjö
  Joranmyrtjärnen tjärn   Fjällsjön sjö
  Joranselberget berg   Fjällsmyran, Lilla myr
  Joranträsket, Inre träsk   Fjällsmyran, Stora myr
  Joranträsket, Yttre träsk   Flakabackmyran myr
  Joranträsket, Yttre träsk   Flakamyran myr
  Juckt-elfven, se Juktån å   Flakamyrberget höjd
  Juktan, se Juktån å   Flakamyrtjärn, Lilla tjärn
  Juktavan vik   Flakamyrtjärn, Stora tjärn
  Juktån å   Flakaträsket sjö
  Juktån å   Flakaträskkalven sjö
  Juliasholmen holme   Flarken tjärn
  Jungfruhålet sank mark   Flarkforsen fors
  Jåvanberget berg   Flatatjärn el. Blåtjärn tjärn
  Jåvanberget berg   Flatet myr
  Jåvanbäcken bäck   Flatladumyran myr
  Jåvanbäckmyran myr   Flatmyran myr
  Jåvanmyran myr   Flatmyran myr
  Järmanberget berg   Flatmyran myr
  Järmansundet sund   Flenraningen odling
  Järvgillertjärnen tjärn   Flenviken vik
  Järvsandnäset näs   Flenviken område
  Järvtjärnen tjärn   Florkmyran myr
  Kajsas-Granlidmyran myr   Flintskrubbet bergstopp
  Kalesviken vik   Florkrinneln bäck
  *Kalbemålke Tjåuvelk Saknas   Funneberget berg
  Kallkällbäcken bäck   Funnemyren myr
  Kallkällmyran myr   Funnimyran myr
  Kallkällmyran myr   Flottarholmen holme
  Kallkällmyran myr   Flottarnäset näs
  Kallkällmyran myr   Flottarviken vik
  Kallkällmyran myr   Flottaviken vik
  Kallkällänget sank mark   Flottavikvarpet notvarp
  Kalvbäcken bäck   Flåarmyran myr
  Kalvbäcken bäck   Flåarnäset åker
  Kalvbäcken bäck   Flåartjärn tjärn
  Kalvbäckmyran myr   Forsnacken utlopp
  Kalven sjö   Forsnackforsen fors
  Kalven vik   Forsviken vik
  Kalven vik   Fredrikasdundret holme
  Kalven tjärn   Fredrik Samuelsmyran myr
  Kalvmyran myr   Fridiberget höjd
  Kalvsjön sjö   Frohålet äng
  Kalvsjön sjö   Frodigänget äng
  Kalvtjärnen tjärn   Frukosthässjan äng
  Kammen höjd?   Frukostnäset äng
  Kammyran myr   Frukostnäset äng
  Kamsgrubbdalen dal   Frukostnäset näs
  Karlestjärnen tjärn   Fräkenhålet äng
  Karl-Nilsmyran myr   Fräkenmyran myr
  Karl-Nilsmyran myr   Fräkenmyran myr
  Kasamark sank mark   Fräkenmyran myr
  Kaskeluokt vik /Se   Fräkenmyran myr
  Kaukarudden udde   Fräkenmyrbäcken bäck
  Kicku träsk sjö /Se   Fräkenmyren myr
  Killingholmen holme   Fräkenmyrtjärn tjärn
  Killingholmen holme   Fräkenraningen äng
  Kirjesjaure sjö /Se   Fräkenselet lugnvatten
  Kirjesån å   Fräkenselforsen fors
  Kitteltjärnen tjärn   Fräkenselraningen äng
  Kjolmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Klockarängena sank mark   Fräkenudden udde
  Klodden berg   Fräkenviken vik
  Klodden berg   Fräkenviken vik
  Kloddtjärnen tjärn   Fräkenviktjärn tjärn
  Kniptjärnen tjärn   Främmentjärn tjärn
  Kniptjärnhobben berg   Furubacken backe
  Knosken berg   Furubackmyran myr
  Knosktjärnen tjärn   Fåfängudden udde
  Knutberget berg   Fågelbacken höjd
  Knutträsket träsk   Fågelmyran myr
  Knutträsket träsk   Fågelmyrtjärn tjärn
  Knäberget berg   Fågelstranden äng
  Knäbergstjärnen tjärn   Fågeltjärn tjärn
  Knösen berg o. triangelpunkt   Fårberget berg
  Knösen berg   Fårhimmeln åker
  Knösen, Västre berg   Fårhobben höjd
  Knösen, Östre Saknas   Fårhusbacken åker
  Knöstjärnen tjärn   Fårträskberget höjd
  Koavaheden höjd   Fårträsket sjö
  Kodödtjärnen tjärn   Fäbodavan vik
  Kohobben berg   Fäbodavan vik
  Kojtjärnen tjärn   Fäbodbacken backe
  Kojviken vik   Fäbodbäcken bäck
  Kokvattenbäcken bäck   Fäbodbäcken bäck
  Kokvattenbäcken bäck   Fäbodbäcken bäck
  *Koptsksoon lugnvatten   Fäboddalen dal
  Korphobben berg   Fäbodforsen fors
  Korphobben höjd   Fäbodgärdan åker
  Kosundet sund   Fäbodmoren myr
  Kotramparmyran myr   Fäbodmyran myr
  Kotrampemyran myr   Fäbodmyran myr
  Kovallberget berg /Se   Fäbodmyran myr
  Krickkärret tjärn   Fäbodmyran myr
  Krokbäckmyran myr   Fäbodmyran, Stora myr
  Kroktjärnarna tjärnar   Fäbodmyran, Lilla myr
  Kroktjärnsmyran myr   Fäbodtjärn tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Fäbodvallen äng
  Kroktjärnen tjärn   Fäbodviken vik
  Kroktjärnen tjärn   Fähusstycket åker
  Kroktjärnen tjärn   Fälasholmen holme
  Kroktjärnen tjärn   Fällan åker
  Kroktjärnen tjärn   Fällan åker
  Kroktjärnen tjärn   Fällan åker
  Kroktjärnmyran myr   Fällan åker
  Kronobäckstjärnen tjärn   Fällnäset näs
  Krontjärnen tjärn   Fällnäset näs
  Krusbäcken bäck   Fällstycket åker
  Kråkhemshobben berg   Fönnlösmyran myr
  Kråkhemsmyran myr   Gainatstjärn tjärn
  Kråktjärnen tjärn   Gajnanstjärn tjärn
  Kullmyran myr   Galantmyrarna myrar
  Kvarnberget berg   Gambacken backe
  Kvarnberget berg   Gambrånan höjd
  Kvarnberget berg   Gambrånan höjd
  *Kvarnbäcken bäck /Se   Gambrännan höjd
  Kvarnbäcken bäck   Gambräntet höjd
  Kvarnbäcken bäck   Gambränttjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Gamgärdan åker
  Kvarnbäcken bäck   Gamhembäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Gamkalvbäckmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Gamkåtahalsen äng
  Kvarnbäcken bäck   Gamladuänget äng
  Kvarnbäcken bäck   Gammalmyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Gammbron bro
  Kvarnbäcken bäck   Gammfärjstället vik
  Kvarnklodden berg   Gammgrundforsvägen väg
  Kvarnmyran myr   Gammalmyrsundet sund
  Kvarnmårkan höjd   Gamraningen äng
  Kvarnnäset näs   Gamstintkyrka sten
  Kvarntjärnen tjärn   Gamstället äng
  Kvarnviken vik   Gamvallen äng
  Kvarnviken vik   Gamänget äng
  Kyrkberget berg /Se   Gamänget äng
  Kyrkberget berg   Garacken sjö
  Kyrkbergsmyran myr   Gardejaurbäcken bäck
  Kyrkbergtjärnen tjärn   Gardejaursbäcken bäck
  Kyrkklänningen höjd   Gardfjället, Norra fjäll
  Kyrkviken vik   Gardfjällmyran myr
  *Kåbdåloet fors   Gardikforsen fors
  Kådditjärnen tjärn   Gardikmyran myr
  Kåtabäcken bäck   Gardsjöbäcken bäck
  Kåtaholmen holme   Gardsjöluspen sjöutlopp
  Kåtaholmen holme   Gardsjön sjö
  Kåtamyran myr   Gardsjön sjö
  Kåtamyran myr   Garpbäcken bäck
  Kåtamyran myr   Garpen sjö
  Kåtamyran myr   Garpmyrarna myrar
  Kåtamyran myr   Gartjokholmen, se Gottjakholmen holme
  Kåtamyran myr   Gattison lugnvatten
  Kåtamyran myr   Gaunatsbäcken bäck
  Kåtaströmmen ström   Gaunatstjärn Saknas
  Kåtaudden udde   Gausträsket tjärn
  Källmyran myr   Gautsträsket sjö
  Käresten, se Tjeresten berg o. triangelpunkt   Georgsfäbodarna fäbodar
  Kärna tjärn   Germanberget höjd
  Kärrmansmyran myr   Germansundet sund
  Kärrmyran myr   Getarhobben höjd
  Ladumyran myr   Getartjärn tjärn
  Ladumyran myr   Getingmyran myr
  Ladumyran myr   Getingmyran myr
  Ladumyran myr   Getmyrarna myrar
  Ladumyran myr   Gibnebotten myr
  Ladumyran myr   Gierie höjd
  Lagbäcken bäck   Gilliluokte vik
  Lagbäcken bäck   Gilliluoktmörka landremsa
  Lagganberget, se Långselberget berg   Gilnoskielas tallmark
  Laggansoon, se Lakkasovven lugnvatten   Gippmokkbäcken bäck
  Laggvarpet vik   Gippmokkhobben höjd
  Lagnotjärnen tjärn   Gippmokkmörkan landremsa
  Laisbäcken bäck   Gippmokksjön, Inner sjö
  Laisotberget berg   Gippmokksjön, Ytter sjö
  Laisotnäset näs   Gippmokktjärn tjärn
  Lajsträsket sjö   Gjusmyran myr
  Lakkasovven lugnvatten   Gjusviken vik
  Landshövdingsviken vik   Glattermyran myr
  Lankasjön sjö   Gneka hässjan äng
  Lankasjön sjö   Godagabrännan åker
  Lankaänget sank mark   Gonäset näs
  Lankaänget sank mark   Gonäsviken vik
  Lappgravviken vik   Gormarkärret kärr
  Lapp-Johansmyran myr   Gorrtjärn tjärn
  Lappkåtatjärnen tjärn   Gorrviken vik
  Lapptjärnen tjärn   Gorteluoktsviken vik
  Lappviken vik   Gotjakagga bakvatten
  Lasses-Kesmagasticka sank mark   Gotjakforsen fors
  Leksviken vik   Gotjakheden hed
  Leksviknäset näs   Gottjackaggan bakvatten
  Lerberget berg   Gottjackavan vik
  Lerbergsviken vik   Gottjackforsen fors
  Lerhobben berg   Gottjackheden område
  Lertjärnen tjärn   Gottjackholmen holme
  Lerviken vik   Gottjackselet sel
  Levertjärnen tjärn   Gottjakaggan strömvirvel
  Lickotgrenen å   Gottjakavan vik
  Lidmyran myr   Gottjakforsen fors
  Lidmyran myr   Gottjakheden skogshed
  Lidmyran myr   Gottjakholmen el. gartjokholmen holme
  Lidmyran myr   Goänget äng
  Lidmyran myr   Granavamyran myr
  Liksjujiegge myr /Se   Gotjakselet lugnvatten
  Lill-Bastuträsket träsk   Granavan vik
  Lillberget berg   Granavan vik
  Lillberget berg   Granavan sund
  Lillberget berg   Granbacken backe
  Lillberget berg   Granberget höjd
  Lillberget berg   Granberget höjd
  Lillberget berg   Granbergsaggan motström
  Lill-Björkholmen holme   Grandalen dal
  Lillblaiken berg   Granhobben höjd
  Lill-Boktjon berg   Granhobben höjd
  Lill-Brattmyran myr   Granhobben höjd
  Lill-Bredselforsen fors   Granhobben berg
  Lill-Brånanäset näs   Granhobbmyran myr
  Lillbäcken bäck   Granhobbäcken bäck
  Lillbäcken bäck   Granholmen holme
  Lillbäckmyran myr   Granholmen holme
  Lill-Fetögat tjärn   Granholmen holme
  Lillgoberget berg   Granholmen holme
  Lill-Granberget berg   Granholmen holme
  Lill-Granberget berg   Granholmen holme
  Lill-Granliden berg   Granholmmyran myr
  Lill-Gubbträsket träsk   Graniten myr
  Lill-Harrbäcken bäck   Grankullen höjd
  Lillhobben berg   Granliden höjd
  Lill-Hästliden berg   Granliden höjd
  Lillknösen höjd   Granliden berg
  Lill-Kvarnmyran myr   Granlidknösen höjd
  Lill-Mattismyrarna myrar   Granlidmyran, östra myr
  Lill-Mejvan sjö   Granlidtjärn tjärn
  Lill-Morkomyran myr   Granmyran myr
  Lillmyran myr   Granmyran myr
  Lill-Mörtträsket träsk   Grannäset näs
  Lill-Orrliden berg   Grannäset näs
  Lill-Orrliden höjd   Grannäset näs
  Lillråhobben höjd   Grannäshobben höjd
  Lillselet vik   Grannäsviken vik
  Lill-Snarumyran myr   Granselet lugnvatten
  Lill-Snarumyrbäcken bäck   Gratja sjö
  Lill-Stenbittjärnen tjärn   Gratjasjön sjö
  Lillstenhobbmyran myr   Grenbäcken del av Risträskb.
  Lill-Stenträsket träsk   Grenen del av Garditsforsen
  Lillsundet sund   Grenholmen holme
  Lill-Svärtträsket träsk   Grenmyran myr
  Lill-Tallmyran myr   Grenmyran myr
  Lill-Tattartjärnen tjärn   Grenmyran myr
  Lill-Tjickuträsket träsk   Grenmyran myr
  Lilltjärnen tjärn   Grenmyran, Norra myr
  Lilltjärnen tjärn   Grenmyran, Södra myr
  Lilltjärnen tjärn   Grenmyrhalsarna vikar
  Lill-Tronäset näs   Grenselet lugnvatten
  Lill-Tronästjärnen tjärn   Grenudden udde
  Linjeudden udde   Gretasviken vik
  Ljustjärnen tjärn   Grotjaur Saknas
  Lokmyran myr   Grotsjön sjö
  Lomtjärnarna tjärnar   Grubbmyran myr
  Lomtjärnen tjärn   Grubbmyran myr
  Lomtjärnen tjärn   Grubbmyran myr
  Lomtjärnen tjärn   Grubbraningen äng
  Lomtjärnen tjärn   Grubbäcken bäck
  Lomvikshobben berg   Grubbäcken bäck
  Lubbsberget berg   Grubbäckmyran myr
  Lubbsbäcken bäck   Grubbäckmyrtjärn tjärn
  Lubbträsk sjö   Grubbängesbäcken bäck
  Lubbträsket sjö   Grubbänget äng
  Lubbträsk-Stormyran myr   Grundavan vik
  Luleluoktberget berg   Grundforsavan vik
  Luleluoktberget berg   Grundforsedan motström
  Luleluokte vik   Grundforsen fors
  Luleluokte lugnvatten   Grundforsen fors
  Luleluokte tjärn   Grundforsselet sel
  Lumsberget berg   Grundselet lugnvatten
  Lumsen sjö   Grundselgrenen del av Grundselet
  Lumsen sjö   Grundtjärn tjärn
  Lumshobben berg   Grundtjärn, Lilla tjärn
  Lumskalven sjö   Grundtjärn, Stora tjärn
  Lumskalvmårkan berg(?)   Grundtjärn tjärn
  Lurvholmen holme   Grundtjärnmyran myr
  Lusholmen holme   Grundträskbäcken bäck
  Luspberget berg   Grundträsket sjö
  Luspberget berg   Grundträskkalven sjö
  Luspberget berg /Se   Grundvarpet udde
  Luspeberget berg   Grusbacken backe
  Luspholmen holme   Grusmarkbäcken bäck
  Luspholmen holme   Grusmarktjärn tjärn
  Luspholmen holme /Se   Grytan djup i älv
  Luspnäset näs   Gråtanliden höjd
  Luspnäset näs   Gräshalsen myr
  Luspsjön vik   Grävebacken backe
  Luspsjön sjö   Grönaggan bakvatten
  Luspsjön sjö   Grönberget höjd
  Luspviken vik   Grönfläckarna ängar
  Lycksabäcken bäck   Grönfläcken äng
  Lycksabäcken bäck   Grönhålet vik
  Lycksaliden berg   Grönstrandgrundet grund
  Lycksamyran myr   Grötkläpparna kullar
  Lycksamyran myr   Gubberget höjd
  Lyckes källa källa? /Se   Gubbträskbäcken bäck
  Lycksbäcken bäck   Gubbträsket, Lilla sjö
  Lycksliden lid /Se   Gubbträskeet, Stora sjö
  Lysarbacktjärnen tjärn   Gubbträskkalven sjö
  Lyxamyran myr /Se   Gudottermyran myr
  Lyxamyran myr /Se   Gulisbäcken bäck
  Lång-Anna-Greta mark   Gulisviken vik
  Långbrånanäset näs   Gumsbacken backe
  *Långbäcken bäck   Gumsbollen kulle
  Långbäcken bäck   Gumsnäset näs
  Långhalsen ängsmark?   Gumtiken höjd
  Långhalsmyran myr   Gunnarberget höjd
  Långholmen holme   Gunnarberget höjd
  Långholmen holme   Gunnarbäcken bäck
  Långholmen holme   Gunnarbäcken bäck
  Långmarkbrännan terräng   Gunnarn kronopark
  Långmarkmyran myr   Gunnarn sjö
  Långmarksbäcken bäck   Gunnarn, Nedre sjö
  Långmyran myr   Guntiken berg
  Långmyran myr   Gustav Adolfsbävertjärn tjärn
  Långmyran myr   Gustav Rusens stuga skogskoja
  Långmyran myr   Gustavsbacken backe
  Långmyran myr   Gustav Sjulsmyran myr
  Långmyran myr   Gårdmyran myr
  Långmyran myr   Gårdmyrbäck bäck
  Långnäset näs   Gårdtegen åker
  Långselberget berg   Gåstjärn tjärn
  Långselberget berg   Gäddavan vik
  Långselberget berg   Gäddkärret kärr
  Långseleberget berg /Se   Gäddnäset näs
  Långselet lugnvatten   Gäddnäsviken vik
  Långselet lugnvatten   Gäddtjärn tjärn
  Långselet lugnvatten   Gäddtjärn tjärn
  Långselforsen fors /Se   Gäddviken vik
  Långselforsen fors   Gäddnäset näs
  Långselmyran myr   Gäddnäset näs
  Långsmalmyran myr   Gäddtjärn tjärn
  Långstretet äng   Gäddtjärnhobben kulle
  Långtjärn sjö /Se   Gällbacken backe
  Långtjärnen tjärn   Gällbacken backe
  Långtjärnen tjärn   Gällholmen holme
  Långtjärnen tjärn   Gölarna kärr
  Långtjärnen tjärn   Görjviken vik
  Långtjärnen tjärn   Hajkanfjället fjäll
  Långtjärnen tjärn   Hajkansjön sjö
  Långvattnet, se Verkansjön, Inre sjö   Hakaviken vik
  Långvattnet sjö   Halvvägsnäset näs
  Långvattnet sjö   Handskforsen fors
  Långvattnet sjö /Se   Handskforsen fors
  Långvattsbergen bergområde   Hanses raning flödesäng
  Långvattsbäcken bäck   Hans Jacksmoran myrland
  Långviken vik   Hanskforsen fors
  Långängesbäcken bäck   Hans-Persgrundet grund
  Långänget terräng   Hans-Persviken vik
  Länsmanstjärnen tjärn   Haraholmen holme
  Lördagsmyran myr   Haraholmen holme
  Lördagsmyran myr   Haraholmen holme
  Lövberget berg   Haraholmen holme
  Magaberget, se Magavardo fjäll   Haraholmselet lugnvatten
  Magasjön sjö   Harahällan grund
  Magavardo fjäll   Haraklippen höjd
  Majbrasehällan berg   Haramyrarna myrar
  Malgomajberget berg   Haraåkern åker
  Malgomajtången terräng   Harrbäcken bäck
  Maria-Olsholmen holme   Harrbäcken bäck
  Mattaberget berg   Harrbäckviken vik
  Mattasjöbäcken bäck   Harrgrubban grop
  *Mattensaari ?holme   Harrgrubban äng
  Mattisberget berg   Harrikberget höjd
  Mattisbäcken bäck   Harrikviken vik
  *Meivansoon lugnvatten   Harrsjöhobben höjd
  Mejvanbäcken bäck   Harrsjömoren myrland
  Mejvanbäcken bäck   Harrsjön sjö
  Mejvanbäcken bäck   Harrsjön sjö
  Mejvanhobben berg   Harrsjöängarna ängar
  Mejvanselet lugnvatten   Harrtjärn tjärn
  Mejvanselet lugnvatten   Harrvikavan vik
  Mejvansjön sjö   Harrviksjön sjö
  Mellanliden höjd   Hattnijaur sjö
  Mellanlidmyran myr   Hattnijaur sjö
  Metartjärnen tjärn   Hattnijaur sjö
  Metbrunnbäcken bäck   Hattnijaursberget höjd
  Mettjärnen, Västre tjärn   Hattnäset näs
  Mettjärnen, Yttre tjärn   Hattnäsviken vik
  Middagsberget, (Norra o. Södra) berg   Haukanbäcken bäck
  Middagsberget berg   Haukanfjället höjd
  Mielkosholmarna holmar   Ned. Haukanj. sjö
  Mikaelsmyran myr   Haukannjuonje höjd
  Mittentjärnen tjärn   Haukansjön, Nedre sjö
  Mittiberget berg   Haukansjön, Övre Saknas
  Mittiberget berg   Haukansjön sjö
  Mittiberget berg   Haukantjåkko höjd
  Mittilidbäcken bäck   Haukantjåkko fjäll
  Mittilidmyran myr   Haukojaur sjö
  Morfarberget berg   Havssjön, Lilla sjö
  Morkomyran myr   Havssjön, Stora sjö
  Mossabäcken bäck   Heden hed
  Mossalidbäcken bäck   Hedmarksfallet fors
  Mossaliden höjd   Heligaängesbäcken bäck
  Mossalidhobben höjd   Heligaängesbäcken bäck
  Mossamyran myr   Heligaänget äng
  Mossatjärnen tjärn   Helvetesklinten höjd
  Mossatjärnmyran myr   Hemberget höjd
  Muorjevare höjd   Hemberget höjd
  Murberget berg   Hemberget höjd
  Myrnäset näs   Hemberget höjd
  Myrnäset näs   Hemberget höjd
  Myrträsket sjö   Hemberget höjd
  Myrträsket träsk   Hemberget berg
  Måkkengieles höjd   Hemhobben höjd
  Mårkan mark   Hemnäset näs
  Mårkbrännan höjd   Hemselet lugnvatten
  Mårkmyran myr   Hemsjön sjö
  Mårkmyran myr   Herkien höjd
  Mårtensbäcken bäck   Herkimyran myr
  Mårtensmyran myr   Herkitjärn tjärn
  Måsken träsk   Hermansfallet fors
  Märratjärnen tjärn   Hermanstjärn tjärn
  Mödakaminen berg   Hermansviken vik
  Mödatjärnen tjärn   Hermyrarna myrar
  Mörtbäcken bäck   Hitretjärn tjärn
  Mörtbäcken bäck   Hjercken Saknas
  Mörtliden berg   Hobben backe
  Mörttjärnen tjärn   Hobbiken höjd
  Mörttjärnen tjärn   Hobbmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Hobbmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Hobbmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Hobbmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Hojarmyran myr
  Mörtträsket träsk   Hojarmyran myr
  Mörtträskhobben berg   Hojarmyrbäcken bäck
  Mörtviken vik   Holmavan vik
  Namnlöstjärnen tjärn   Holmladumoren myrland
  Namonsbäcken bäck   Holmladumyran myr
  Namonsbäcken bäck   Holmmyran myr
  Namosberget berg   Holmmyran myr
  Namsbäcken, se Namonsbäcken bäck   Holmmyrbäcken bäck
  Natanaels-Stormyran myr   Holmnäset näs
  Nederstforsen fors   Holmrada holmar
  Nederstmyran myr   Holmraningen äng
  Nedersttjärnen tjärn   Holmselet lugnvatten
  Nils-Johannestjärnen tjärn   Holmströmsavan vik
  Nils-Olsmyran myr   Holmsundet sund
  Nilsopnäset näs   Holmtjärn tjärn
  Nilsopsmyran myr   Holmtjärn tjärn
  Niomeloive berg   Holmtjärn tjärn
  Niome taive, se Niomeloive berg   Holmtjärnflyggja bergudde
  Nipen sjö   Holmtjärnmyran myr
  Nipenhobben höjd   Holmtjärnstretet myr
  Nipenmyran myr   Holmträskberget höjd
  Njåmmelåive höjd   Holmträskbäcken bäck
  Noansavan vik   Holmträsken sjö
  Noansberget berg   Holmträsket sjö
  Noansberget berg   Holmträsket sjö
  Noansberget berg   Holmträsket sjö
  Noansholmen holme   Holmträsket sjö
  Noansmyran myr   Holmträsket sjö
  Noanstjärnarna tjärnar   Holmträsket sjö
  Norbergsviken vik   Holmträsket sjö
  Nordestmyran myr   Holmträskliden bergsluttning
  Nordflygget stup   Holmvarpet notvarp
  Nordgrenmyran myr   Homparmyran myr
  Norditjärnarna tjärnar   Horntaget höjd
  Nordliden berg   Hultet äng
  Nordliden berg   Hundbäcken bäck
  Nordlidhobben berg   Hundbäckmyran myr
  Nordmyran myr   Hunddalberget berg
  Nordtjärnen tjärn   Hunddyngmyra myr
  Nordtjärnen tjärn   Hundforsen fors
  Nordängesberget berg   Hundryggen åker
  Nordängestjärnen tjärn   Hålberget höjd
  Norrestmyran myr   Häggnäset näs
  Norrsundet sund   Häggtjärn tjärn
  Norrviken vik   Hällarna hällar
  Norrviksberget berg   Hällforsen fors
  Norrviksbäcken bäck   Hällforsen fors
  Norsjorn träsk   Hällforsselet lugnvatten
  Norsjornberget, Västra berg   Hällmyran myr
  Norsjornberget, Östra berg   Hälltjärn tjärn
  Nosnoberget, se Noansberget berg   Hälltjärnberget höjd
  Notstångvikbäcken bäck   Hälludden udde
  Notstångviken vik   Hästdräpartjärn tjärn
  Notviken vik   Hästholmen holme
  Nyfunnenmyran myr   Hästlidbäcken bäck
  Nyholmsberget berg   Hästlidbäcken bäck
  Nymyran myr   Hästliden Låga höjd
  Nymyran myr   Hästliden, Stora höjd
  Nymyran myr   Hästliden bergknalle
  Nymyran myr   Hästliden höjd
  Nymyran myr   Hästlidmyran myr
  Nymyran myr   Hästlidmyran myr
  Nymyrbäcken bäck   Hästraningen äng
  Nymyrbäcken bäck   Hästtummelmyran myr
  Nymyrbäcken bäck   Högbacken åker
  Nymyrliden berg   Högbacken backe
  Nymyrliden berg   Högbackmyran myr
  Nymyrliden höjd   Högberget höjd
  Nyselholmen holme   Högkammen åker
  Nyslåtten mark   Höglandsmyran myr
  Nyslåttholmen holme   Höglandsmyran myr
  Nytjärnen tjärn   Högmyrliden höjd
  Nytjärnen tjärn   Högmörka landremsa
  Nytjärnmyran myr   Högsand sandstrand
  Nyträsket träsk   Högåkern åker
  Nyängesmyran myr   Idavan vik
  Nyängesmyran myr   Indien koja
  Nyängestjärnen tjärn   Innamyrarna myrar
  Nyänget sankmark   Inneravan vik
  Nyänget mark   Innersjön sjö
  Näfverberget, se Nävern berg   Innerstliden höjd
  Näset näs   Innerstmyran myr
  Näsvattnet sjö   Innerstviken vik
  Näsvattnet sjö   Inremyran myr
  Näsvattnet sjö   Isaksbäcken bäck
  Näsvattnet sjö   Isaksmyran myr
  Näverliden berg   Iskärrbäcken bäck
  Näverlidtjärnen tjärn   Iskärret, Nedre kärr
  Nävern berg   Iskärret, Övre kärr
  Mittibergsmyran myr   Israel Borgströms sjön sjö
  Nävertjärnen tjärn   Israelsgrubban äng
  Nölmyran myr   Jakobsbacken backe
  Nörd-Sjöliden berg   Jakobsbrunn tjärn
  Nörd-Villoträsket träsk   Jan Mats moren myrland
  Nörd-Villoträsket träsk   Jan Matsmyran myr
  Odlingsmyran myr   Jan Nils hässjan äng
  Olbon berg   Jan Ols grubban dal
  Olbonbergmyran myr   Jan-Persänget slåtter
  Olbonhobbarna berg   Javanberget berg
  Olbonbäcken bäck   Jeppma kullarna kullar
  Olbontjärnen tjärn   Jimisbäcken bäck
  Ol-Månsberget berg   Jockohålet äng
  Ol-Månsträsket träsk   Jon-Andersholmen holme
  Ol-Olsmyran myr   Jon Andersmyran myr
  Olovsbäcken bäck   Jonasmyrarna myrar
  Olovsbrännan höjd   Jonhenrikshubben ortn.
  Olovssjöbäcken bäck   Jonk och Ulla toppar
  Olovssjön, Inre sjö   Jonkes myran myr
  Olovssjön, Yttre sjö   Jon Lars fäbodarna fäbodar
  Olovssjön, Yttre sjö   Jon Larsvattuledningen myr
  Onyttigmyran myr   Joranberget Saknas
  Ormbacken höjd   Joranbäcken bäck
  Ormhalsen mark   Joranliden höjd
  Ormhålen tjärnar   Joranmyrarna myr
  Ormtjärnen tjärn   Joranselet lugnvatten
  Orrliden, Stora höjd   Joranselforsen fors
  Orrlidhobben berg   Joranträsk, Inre Saknas
  Orrmyran myr   Jovan kronopark
  Orrmyran myr   Jovanberget Saknas
  Orrmyran myr   Jovanliden Saknas
  Orrträsk mark   Jovanträsk, Inre = Joranträsk, Inre Saknas
  Orrträsket sjö   Juktan älv
  Orrträsket träsk   Juktan, se Juktån älv
  Orrträskkalven träsk   Juktholmen holme
  Oxdödberget berg   Juktholmen holme
  Oxdödmyran myr   Juktholmen holme
  Oxkärret mark   Juktholmvarpen tre notvarp
  Oxskallen berg   Juktkroken krök
  Oxtjärnen tjärn   Juktån å
  Oxögat tjärn   Juktån älv
  Oxögat tjärn   Juktån el. Juktan älv
  Pannbäcken, se Paubäcken bäck   Jåvanberget höjd
  Paubäcken bäck   Jåvanberget berg
  Paudejaur, se Baurejaure sjö   Jåvanberget berg
  Pauliden höjd   Jåvanbäcken bäck
  Pauträsket sjö   Jåvanbäcken bäck
  Pauträsket sjö   Jåvanbäcken bäck
  Pauträskkalven sjö /Se   Jåvanbäckmyran myr
  Pauträskviken vik   Jägarhässjbräntet svedjeland
  Pellesberget berg   Jälakdalen dalsänka
  Per-Eriksbacken berg   Jällbacken backe
  Per-Jansmyran myr   Jällholmen holme
  Per-Ollesbrännan höjd   Jällholmen holme
  Per-Olsselet lugnvatten   Jällholmen holme
  Piltjärnen tjärn   Jällholmen holme
  Pinnmobacken backe   Järpnäsaggan bakvatten
  Pärholmen holme   Järpnäset näs
  Pärlandsviken vik   Järpnäset näs
  Rackokalven, Västra vik   Järpnäset näs
  Rackokalven, Östra vik   Järpotjåkko Saknas
  Rackoliden berg   Järvbäcken bäck
  Rackosjön sjö   Järvfjället fjäll
  Ragnoberget berg   Järvfjällmyran myr
  Ragnoberget berg   Järvfjällmössan topp
  Rallartjärnen tjärn   Järvraningen myr
  Rammellandet berg   Järvseledan motström
  Raningsbäcken bäck   Järvselet lugnvatten
  Raningsbäcken bäck   Järvsjöliden höjd
  Raningsbäckmyran myr   Järvsjön sjö
  Raningsnäset näs   Järvtjärn tjärn
  Renberget berg   Järvåsdalen dal
  Renberget berg   Järvåsen höjd
  Renbergssjön sjö   Jössesdammet äng
  Rentjärnen tjärn   Kajsa-Lenasmyran myr
  Risavanäset näs   Kalesviken vik
  Risberget berg   Kalles tjärn tjärn
  Risbäcken bäck   Kalles tjärn tjärn
  Risliden höjd   Kallkälldalen dal
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyran myr   Kallkällmyran myr
  Rismyrberget berg   Kallkällmyran myr
  Rismyrberget berg   Kallkällsmyran myr
  Rismyrbäcken bäck   Kallkälltegen åker
  Rismyrudden udde   Kallkällviken vik
  Ristjärnen tjärn   Kallkällänget äng
  Risträskbäcken bäck   Kallsvägen äng
  Risträskbäcken bäck   Kalvbäcken bäck
  Roskbäcken bäck   Kalvbäckslåtten äng
  Roskmyran myr   Kalvdammet dammbyggnad
  Roskmyran myr   Kalven Saknas
  Roskmyrliden terräng   Kalven sjö
  Rostberget berg   Kalvgärdan åker
  Rostbergmyran myr   Kalvmyran myr
  Rostbäcken bäck   Kalvraningen äng
  Rostbäckheden hed   Kalvsjön sjö
  Rostmyran myr   Kalvtjärn tjärn
  Rotforsen fors   Kalvtjärn tjärn
  Rullmyran myr   Kalvänget äng
  Ryssjebäckholmen holme   Kammen åker
  Råberget berg   Kammen åker
  Råbäckbacken höjd   Kammyran myr
  Råbäcken Saknas   Kamsgrubbdalen dal
  Råbäckmyran myr   Karlesbacken backe
  Rålidbäcken bäck   Karlesviken, se Kalesviken vik
  Råliden berg   Karl Gustavsmyran myr
  Råliden sluttning   Karl Johansmyran myr
  Räftberget berg   Karlsborgbacken backe
  Räftberget berg /Se   Karlsborggärdan åker
  Räftmyran myr   Karlshässjan äng
  Rävakläppviken vik   Karlssundet sund
  Rävamyran myr   Kaskeluokte vik
  Rödingholmen holme   Kaskeluoktliden höjd
  Rödingtjärnen tjärn   Kaskettudden udde
  Rödingtjärnen tjärn   Kattögelhobben höjd
  Rödingtjärnhobben höjd   Kattögelnäset näs
  Rödingtjärnkullen höjd   Kattögelstranden äng
  Rödmossamyran myr   Kilen åker
  Rödmossamyran myr   Killingholmen holme
  Rödmossamyran myr   Killingholmen holme
  Rödmossamyran myr   Killingholmen holme
  Rödmossatjärnen tjärn   Kirjeshobben höjd
  Rönnberget berg   Kirjesjaure sjö
  Rönnberget berg   Kirjesliden höjd
  Rönnberget berg   Kirjesån å
  Rönnbergsmossamyran myr   Kittelavabäcken bäck
  Rönnbergsmyran myr   Kittelavamyran myr
  Rönnhagen terräng?   Kittelavan vik
  Rönnliden kronopark   Kittelavan vik
  Rönntjärnbäcken bäck   Kittelavan vik
  Rönntjärnen tjärn   Kittelavanäset näs
  Rönnäsberget berg   Kittelbotten höjd
  Rönnäsviken vik   Kittelbotten myr
  Rörhalsarna höjder   Klapparen strandavsnitt
  Rörmyran myr   Klas Olsraningen äng
  Rörmyran myr   Klimpen holme
  Rörmyran myr   Klockaränget äng
  Rörmyran myr   Klockmyran myr
  Rörmyran myr   Klottermyran myr
  Rörmyran myr   Klottermyran myr
  Rörmyran myr   Kludden höjd
  Rörmyran myr   Kludden höjd
  Rörmyrberget berg   Kluddsmyran myr
  Rörmyren myr   Kluddsmyran, Lilla myr
  Rörtjärnen tjärn   Kluddstjärn tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Kluddviken vik
  Rörtjärnen tjärn   Kläppmyran myr
  Röränget mark   Klödden berg
  Rötholmen holme   Kniptjärnviken vik
  Rötholmen holme   Knottermyran myr
  Rötholmen holme   Knutberget höjd
  Rötholmen holme   Knutberget berg
  Röttjärnen tjärn   Knutnäset näs
  Sabbotsen, se Sabotssjön sjö   Knutnäset näs
  Sabotsliden höjd   Knutträskbräntet svedjeland
  Sabotsliden berg   Knutträsket sjö
  Sabotssjön sjö   Knäberget höjd
  Sabotssjön sjö   Knösarna Saknas
  Sabotssjön sjö   Koavan vik
  Sakejaur sjö   Koavan vik
  Sakristjärnen tjärn   Koavan vik
  Sakristjärnen tjärn   Koavanäset näs
  Saktjaur, se Sakejaur sjö   Koavanäset näs
  Sakträsket sjö   Koavanäset näs
  Sakträskhobben höjd   Koavanäset näs
  Salmyran myr   Koforsen fors
  Samuelsmyran myr   Kohobben höjd
  Sandbäcken bäck   Kohärna åker
  Sandbäcksmyran myr   Kojan skogskoja
  *Sandholmen holme   Komyran myr
  Sandnäset näs   Kontbrännartjärn tjärn
  Sandudden udde   Kopprumselet lugnvatten
  Sandudden udde   Konrads viken el. Dalen vik
  Sarjesnäset näs   Kopparormsbacken backe
  Sarjesviken vik   Kornladustycket åker
  Sarviskalven träsk   Kotjärn tjärn
  Sarvträsket träsk   Kovallberget höjd
  Selinderstjärnen tjärn   Kovallberget berg
  Sellmanberget, Norra berg   Kovallberget berg
  Sellmanberget, Södra berg   Kovåmmen myr
  Sellmanberget, Södra berg   Koxarkammen höjd
  Setesmyran myr   Koxarkammyran myr
  Sibiriaggan strömvirvel   Koxikviken vik
  Sibrison sel /Se   Krokbäcken bäck
  Siggesmyran myr   Krokbäcken bäck
  Signalhobben höjd   Krokbäcken bäck
  Silverberget berg /Se   Krokbäcktjärn tjärn
  Simiskilä berg o. triangelpunkt   Kroken äng
  Simiskilä berg   Krokmyran myr
  Sjutjärnbäcken bäck   Krokmyran myr
  Sjöliden höjd   Krokmyrungen myr
  Sjöliden höjd   Krokraningen äng
  Sjönäset näs   Krokselet lugnvatten
  Skaggträsk, se Skäggträsket sjö   Krokselet lugnvatten
  Skansnässjön sjö   Krokselmoren myr
  Skarpskallen berg   Kroksjön sjö
  Skarvberget berg   Kroksjön sjö
  Skarvmyran myr   Kroksjöbäcken bäck
  Skarvmyrtjärnarna tjärnar   Kroksjömyran myr
  *Skarvsjöberget berg   Kroktjärn tjärn
  Skarvsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Skarvsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Skarvsjön sjö   Kroktjärnbäcken bäck
  Skarvsjön sjö /Se   Krontjärn tjärn
  Skautjannäset näs   Krusavan vik
  Skautjan-Stormyran myr   Krusbäcken bäck
  Skautjanviken vik   Krusmyran myr
  Skavberget berg   Krusmyran myr
  Skikkisjön sjö   Krusåkern åker
  Skikkisjön sjö   Krypbacken åker
  Skikkitjärnen tjärn   Krypviken vik
  Skikkiviken vik   Kråkbärholmen holme
  Skirliden berg   Kråkhällan häll
  Skirmyran myr   Kullen kulle
  Skirträsk sjö /Se   Kullen äng
  Skirträsk sjö /Se   Kullerbacken backe
  Skirträskbäcken bäck   Kullerbacken backe
  Skirträsket sjö   Kullerråka, Lilla klyfta
  Skirträsket träsk   Kullerråka, Stora klyfta
  Skirträsket träsk   Kuorpåive höjd
  Skiråsen ås   Kvarnberget höjd
  Skogsmyran myr   Kvarnberget höjd
  Skohömyran myr   Kvarnberget höjd
  Skohötjärnen tjärn   Kvarnbergmyrarna myrar
  Skorvtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Skrabbmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Skrakalidtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Skrakastrupen vik   Kvarnbäcken bäck
  Skraltabborrtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Skravelavan vik   Kvarnbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Skravelbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Skravelmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Skäfttjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  *Skäggträskberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Skäggträsket sjö   Kvarnbäcken bäck
  Skäggvattnet tjärn   Kvarnbäckraningen äng
  Skäggvattsbäcken bäck   Kvarnedan bakvatten
  Skärträsk, se Skirträsk sjö /Se   Kvarnedan bakvatten
  Slekamyran myr   Kvarnedan bakvatten
  Slekamyrnäset näs   Kvarnfallet fors
  Slimpen myr   Kvarnforsen fors
  Slimpen berg   Kvarngrenen del av Långselforsen
  Slipstensmyran myr   Kvarnholmen holme
  Slipstensmyran myr   Kvarnholmen äng
  Slåttertjärnen tjärn   Kvarnkludden åker
  Slåttesavan vik   Kvarnkludden berg
  Slåttesmyrhobben berg   Kvarnmorkan område
  Slåttestjärnen tjärn   Kvarnmyran myr
  Slätmyran myr   Kvarnmyran, Lilla myr
  Smalmyran myr   Kvarnmyran, Stora myr
  Smaltjärnberget berg   Kvarnmörka landtunga
  Småbergen berg   Kvarnraningen äng
  Småbergen berg   Kvarnsandnäset näs
  Småmyrbäcken bäck   Kvarnselet lugnvatten
  Små-Orrlidmyrorna myr   Kvarnstentaget berg
  Snidartjärnen tjärn   Kvarntjärn tjärn
  Snottermyran myr   Kvarntjärn tjärn
  Snottermyran myr   Kvarntjärn tjärn
  Snottermyran myr   Kvarnviken vik
  Snödberget berg   Kvarnviken vik
  Snödbrånan berg   Kvarnviken vik
  Soajal fjäll   Kvarnviken vik
  Soajallvare, se Soajal fjäll   Kvarnviken vik
  Spegeldammen damm   Kvarnviken vik
  Spångmyran myr   Kvinnfolkmyran myr
  Spångmyran myr   Kyrkan skreva
  Spångmyran myr   Kyrkberget kronopark
  Spångmyran myr   Kyrkberget höjd
  Stabburbäcken bäck   Kyrkbergholmarna holmar
  Stabburbäcken bäck   Kyrkstenen sten
  Stabburholmarna holmar   Kyrkstenmyran myr
  Stabburholmen holme   Kyrktjärn tjärn
  Stabburkärret tjärn   Kyrkviken vik
  Stabburnäset näs   Kyrkviken vik
  Starrmyran myr   Kåtabäcken bäck
  Stavarbäcken bäck   Kåtabäcken bäck
  Stavarliden höjd   Kåtabäckmyran myr
  Stavarmyran myr   Kåtahalsen äng
  Stenavan vik   Kåtaholmen holme
  Stenbacktjärnen tjärn   Kåtaholmen holme
  Stenbittjärnen tjärn   Kåtaholmen holme
  Stendalsbacken höjd   Kåtamoren myrland
  Stenkärret kärr   Kåtamyran myr
  Stenmyran myr   Kåtamyran myr
  Stenselberget berg   Kåtamyran myr
  Stenseldammen damm   Kåtamyran myr
  Stenseleberget berg   Kåtamyran myr
  Stenseleberget berg   Kåtamyran myr
  Stenseleberget berg   Kåtamyran, Lilla myr
  Stenselet lugnvatten   Kåtanäset näs
  Stenselet del av Ume älv   Kåtaritnäset näs
  Stenselet lugnvatten   Kåtategen åker
  Stenselforsen fors   Källarbacken backe
  Stenstrand terräng   Källingtappen myr
  Stentjärnberget berg   Källmyran myr
  Stentjärnen tjärn   Källmyran myr
  Stentjärnen tjärn   Källorna tjärnar
  Stentjärnen tjärn   Kärraningen äng
  Stentjärnen tjärn   Kärrmyran myr
  Stentjärnen tjärn   Köjkarknöjsen topp
  Stenträsket träsk   Kökaren bergssluttning
  Stinas tjärn tjärn   Kökarknösen höjd
  Storbacken höjd   Kökarknösen topp
  Stor-Bastuträsket träsk   Köresdalen dal
  Storberget berg   Körviken vik
  Storbergsbodarna berg   Laduavan vik
  Stor-Björknäset näs   Laduavanäset näs
  Storblaiken berg   Ladudalen dal
  Storblaiken berg   Ladumyran myr
  Storblaiken berg   Ladumyran myr
  Storblaiken höjd   Ladumyran myr
  Stor-Boktjon berg   Ladumyran myr
  Stor-Boktjon berg   Ladumyran myr
  Stor-Brattmyran myr   Ladumyran myr
  Stor-Bredselforsen fors   Ladumyran, Stora myr
  Storbäcken bäck   Laduviken vik
  Storbäcken bäck   Laduviken, Yttre vik
  Storbäcken bäck   Laduviken, Västra vik
  Storbäcken bäck   Lagbäcken del av Isaksbäcken
  Storbäcken bäck   Laghässjan äng
  Storbäcken bäck   Laglund äng
  Storbäcksmyran myr   Lagmoren myr
  Stor-Fetögat tjärn   Lagmyran myr
  Storforsberget berg   Lagnavan vik
  Stor-Fäbodmyran myr   Lagnavan vik
  Storfälliden berg   Lagnholmen holme
  Stor-Granliden berg   Lagnskekholmen holme
  Stor-Granliden berg   Lagnskekholmen holme
  Stor-Gubbträsket sjö   Lajsbäcken bäck
  Storhobben berg   Lajsotberget höjd
  Storholmen holme   Lajsträsket sjö
  Storholmen holme   Lankaberget berg
  Storholmen holme   Lanksjön sjö
  Storholmen holme   Lappavan vik
  Storholmen holme   Lappbobacken backe
  Storholmsbrännan terräng   Lappbrännan äng
  Storhällflygget höjd?   Lapperskmoren myr
  Stor-Hästliden berg   Lapphällan häll
  Storkammen berg   Lapp Johansberget höjd
  Storkällan sank mark   Lappmössan kulle
  Storkällmyran myr   Lappmössan berg
  Storkärret tjärn   Lappskåret dal
  Storliden sluttning   Lappstenen sten
  Stor-Mattismyrarna myrar   Lapptjärn tjärn
  Stormyran myr   Lapptjärn tjärn
  Stormyran myr   Lapptjärn tjärn
  Stormyran myr   Lapptjärnheden hed
  Stormyran myr   Lapptjärnhobbarna bergstoppar
  Stormyran myr   Lars Larsmyran myr
  Stormyran myr   Lars Nilsbacken åker
  Stormyran myr   Lars Nilslandet åker
  Stormyran myr   Lars Olofsgärdan äng
  Stormyran myr   Lars Olofsviken vik
  Stormyran myr   Lassesberget höjd
  Stormyran myr   Lassesmyran myr
  Stormyran myr   Lassesmyran myr
  Stormyran myr   Latekmyran myr
  Stormyrliden berg   Latraningen äng
  Stormyrliden berg   Lekattmyrarna myrar
  Stormyrtjärnen tjärn   Leksand sandstrand
  Stornäsmyran myr   Leksandberget höjd
  Stornäsmyran myr   Lekselet lugnvatten
  Stor-Orrliden berg   Lekselmaln »stenskravel»
  Stor-Orrlidmyran myr   Leksgrundet grund
  Stor-Rödmossamyran myr   Leksviken vik
  Stor-Rödmossamyran myr   Lemolotten äng
  Stor-Rödmossen mosse   Leonardsvattuledningen myr
  Storselet sel   Lerbergviken vik
  Stor-Snarumyran myr   Lergrubbäcken Saknas
  Storstenberget berg   Lergrubbmyran myr
  Storstenen sten   Lermyran myr
  Storstenmyran myr   Lerviken vik
  Storstenmyran myr   Lerviken vik
  Storstenmyran myr   Lickotgrenen älvgren
  Storstenmyran myr   Lidmyran myr
  Storstenmyran myr   Lidmyran myr
  Storstenmyran myr   Lidmyrarna myrar
  Storstenmyran myr   Lidmyrarna myrar
  Storstensmyran myr   Lidmyrhobben bergstopp
  Storstensmyrlandet myr   Likotgrenen gren av Juktån
  Storsundet sund   Lillavan vik
  Stor-Svärtträsket träsk   Lillavan vik
  Stor-Tattartjärnen tjärn   Lillavan vik
  Stor-Tjickuträsket träsk   Lillbacken backe
  Stortjärnberget berg   Lillbacken backe
  Stortjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Stortjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Stortjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Stortjärnen tjärn   Lillbjörnmyran myr
  Stortjärnen tjärn   Lill-Britas bron äng
  Stortjärnen tjärn   Lill bäckbrännan svedjeland
  Stortjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Lillbäckraningen äng
  Stortjärnen tjärn   Lilldalen svacka
  Stortjärnhobben berg   Lillfisktjärn tjärn
  Stortjärnliden höjd   Lillfisktjärn tjärn
  Storträsket träsk   Lillflygget fjällstup
  Stor Uman sjö   Lillgoberget höjd
  Stor Uman sjö   Lillgoberget höjd
  Stor Uman sjö   Lillgoänget äng
  Stor-Uman sjö /Se   Lillgrundtjärn tjärn
  Storuman sjö   Lillgröbban djup i Ume älv
  Storuman sjö   Lillholmen holme
  Storuman sjö   Lilljorden holme
  Storuman sjö o. m:e /Se   Lillnäset näs
  Storuman sjö /Se   Lillnäset udde
  Storviken vik   Lillorrliden skogsområde
  Storviken vik   Lillraningen äng
  Storviken vik   Lillraningen äng
  ?Streikbäcken bäck   Lillraningen äng
  Streikbäcken bäck   Lillselet lugnvatten
  Streikbäcken bäck   Lillselet lugnvatten
  Streikmyran myr   Lillselet lugnvatten
  Streiksjön, Västra sjö   Lillselmyran myr
  Streiksjön, Östra sjö   Lillsundet sund
  Stretet sankmark   Lilltjickuträsket sjö
  Sträggbäcken, se Streikbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Strömsundsviken vik   Lilltjärn tjärn
  *Sluttningfjället fjäll?   Lilltjärn tjärn
  Stångträskbäcken bäck   Lilltjärn tjärn
  Stångträsket tjärn   Lilltjärnmyran myr
  Störmyran myr   Lillån å
  Stöttingsfjäll fjäll /Se   Lillån del av Ume älv
  Sultentjärnen tjärn   Linaforsen fors
  Sultenträsket träsk   Linaskärret kärr
  Sundberget berg   Linlandet åker
  Sundet å   Lintjärn tjärn
  Sundet sund   Lisaslägdan åker
  Sundet sund   Lisasmyran myr
  Sundmyran myr   Lindgrenshästlidmyran myr
  Sunds-myran myr   Ljungkvarnen fors
  Sundträsket, Norra träsk   Ljusbottenkärret kärr
  Sundträsket, Södra träsk   Ljustermunsviken vik
  Surnäsberget berg   Ljustjärn tjärn
  Surnäset näs   Ljustjärnvallen äng
  Svagdakärret kärr   Lobacken åker
  Svanadrävjemyran myr   Lokmyran myr
  Svanamyran myr   Lomholmen holme
  Svanamyran myr   Lomholmmyran myr
  Svanatjärnarna tjärnar   Lomskallarna tjärnar
  Svartbäcken bäck   Lomtjärn tjärn
  Svartholmen holme   Lomtjärn tjärn
  Svartlidbäcken bäck   Lomtjärn tjärn
  Svartliden höjd   Lomtjärnarna tjärnar
  Svartliden höjd   Lomtjärn, Västra tjärn
  Svartlidtjärnen tjärn   Lomtjärn, Östra tjärn
  Svartmyran myr   Lomtjärnhobben höjd
  Svarttjärnen tjärn   Lomtjärnhålen kärr
  Svarttjärnen tjärn   Lomtjärnmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Lomtjärnmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Lomtjärnmyran myr
  Svarttjärnhobben höjd   Lostycket åker
  Svarttjärnmyran myr   Lovisasdalen dal
  Svartviken vik   Lovisasmyran myr
  Svartviken vik   Lubbsbäcken bäck
  Svartviknäset näs   Lubbsjön sjö
  Sågavan vik   Lubbträsket Saknas
  Sågberget berg   Lubmesjöarna Saknas
  Sågberget berg   Ludenudden udde
  Sågbäcken bäck   Luliluokten vik
  Sågbäcken bäck   Luliluoktmörka landremsa
  Sågbäcken bäck   Lumnihobben höjd
  Såggrenen vik   Lumsberget höjd
  Sågmyran myr   Lumsberget berg
  Sågnäset näs   Lumsberget berg
  Sågtjärnen tjärn   Lumsen sjö
  Sätervallen terräng   Lumsen sjö
  Sävemyran myr   Lumshobben höjd
  Sävetjärnen tjärn   Lumskalven sjö
  Säveträsket tjärn   Lumskalven sjö
  Säveträsktjärnen tjärn   Lumskalven sjö
  Sörberget berg   Lunden äng
  Sörberget berg   Luobal, Nedre Saknas
  Sörbäcken bäck   Luobal, Övre Saknas
  Sörbäckviken vik   Lurvberget höjd
  Sörflygget stup   Lurvbergmyran myr
  Sörlidbäcken bäck   Lusholmen holme
  Sörmyran myr   Luspavan vik
  Sörmyran myr   Luspberget kronopark
  Sörmyran myr   Luspberget höjd
  Sörmyran myr   Luspholmen holme
  Sörmyran myr   Luspholmselet lugnvatten
  Sörmyrliden höjd   Luspnäset näs
  Sörmyrorna myrar   Luspsjön sjö
  Sör-Sjöliden berg   Luspstormyran myr
  Sörsundet sund   Luspviken vik
  Sörviknäset näs   Lusteligbacken backe
  Sör-Villoträsket träsk   Lusteligbrånan topp
  Tallbackholmen holme   Lustikullarna kullar
  Tallberget berg   Lutenbjörken holme
  Tallberget berg   Lycksbäcken bäck
  Tallberget berg   Lycksliden höjd
  Tallberget berg   Lycksliden skogsområde
  Tallberget berg   Lycksmyran myr
  Tallberget berg   Lycksmyran myr
  Tallberget, Norra berg   Lysarbackraningen äng
  Tallbergsmyran myr   Lysarbacktjärn tjärn
  Tallmyran myr   Lyxamyran = Lycksmyran myr
  Tallmyran myr   Lyxamyran, se Lycksmyran myr
  Tallmyrtjärnen tjärn   Långberget höjd
  Tallträsket sjö   Långbrånanäset näs
  Talludden udde   Långbräntet svedjeland
  Talträsk, se Tallträsket sjö   Långbäcken Saknas
  Tattartjärnhobben berg   Långbäcksavan vik
  Timmerhopmyran myr   Långforsen fors
  Tjangarforsen fors   Långforsen fors
  Tjeresten berg o. triangelpunkt   Långforsen fors
  Tjeresten, Västre berg   Långforsen fors
  Tjeresten, Yttre berg   Långhalsen äng
  Tjickuträsket träsk   Långholmen holme
  Tjomsberget berg   Långholmen holme
  Tjomsen vik   Långholmen holme
  Tjomsen sjö   Långhålet äng
  Tjomsnäset näs   Långmarkmyran myr
  Tjuvslåtten myr   Långmyran myr
  Tjåutjasara naturnamn?   Långmyran myr
  Tjädermyran myr   Långmyran myr
  Tjädermyran myr   Långmyran myr
  Tjädernäset näs   Långmyran myr
  Tjädervinbäcken bäck   Långmyran myr
  Tjädervinfallet fall   Långmyran myr
  Tjäderåsen ås   Långmyran myr
  Tjärdalsviken vik   Långmyrbacken backe
  Tjärnberget berg   Långmyrliden höjd
  Tjärnbäcken bäck   Långmyrliden höjd
  Tjärnbäcken bäck   Långmyrliden höjd
  Tjärnen uppå berget tjärn   Långnäset näs
  Tjärnhobben höjd   Långnäset näs
  Tjärnmyran myr   Långnäsudden udde
  Tjärnmyran myr   Långselberget höjd
  Tjärnmyran myr   Långselberget höjd
  Tjärnmyrkullen höjd   Långselet lugnvatten
  Tjärnnäset näs   Långselet lugnvatten
  Tjärnsund sund   Långselet lugnvatten
  Tjärnsundet sund   Långselet lugnvatten
  Tolvmanmyran myr   Långselforsen fors
  Tolvmansmyran myr   Långselforsen fors
  Tolvmanstjärnen tjärn   Långselmyran myr
  Torrtallmyran myr   Långsmalmyran myr
  Torsdagsmyran myr   Långsmalmyran myr
  Trebladmyran myr   Långsnyta äng
  Trebladmyran myr   Långstranden äng
  Treblommaberget berg   Långstranden näs
  Trehässjegårdbäcken bäck   Långstranden strand
  Trindmyran myr   Långstretet äng
  Trindmyran myr   Långstycket åker
  Trindmyran myr   Långsundträsken sjöar
  Trollberget berg   Långtegen åker
  Trollbergmyran myr   Långtjärn tjärn
  Trollhålet tjärn?   Långtjärn tjärn
  Trollhålhobben höjd   Långtjärn tjärn
  Trollhålsbäcken bäck   Långtjärn tjärn
  Trollmyran myr   Långtjärn tjärn
  Tronjansberget berg   Långtjärnbäcken bäck
  Tronäset terräng   Långudden udde
  Tronästjärnen tjärn   Långvattnet Saknas
  Tronäsudden udde   Långvattsavan vik
  Tronäsviken vik   Långvattsjön sjö
  Trumfesmyran myr   Långvidet vik
  Tränsarmyran myr   Långviken vik
  Tränsarmyran myr   Långviknäset näs
  Tränsarmyran myr   Långängesmyrarna myrar
  Träskberget berg   Länningsviken vik
  Träsket träsk   Länsmansmyran myr
  Träskmyran myr   Länsmanstjärn tjärn
  Tuvtjärnen tjärn   Länsmanstjärn tjärn
  Tvillingtjärnarna tjärnar   Länsmantjärn tjärn
  Tvintnäset näs   Läukasjön sjö
  Tvåladumyran myr   Löjviken vik
  Tvåladumyran myr   Löplistbacken backe
  Tvärberget berg   Lördagsmyran myr
  Tvärlålandmyran myr   Lördagsmyran myr
  Törnbuskkärret tjärn   Lördagsmyran myr
  *Ubmeje sjö   Lördagsmyran myr
  Ullisbäcken bäck   Lördagsmyran myr
  Ullisjaure sjö   Löta äng
  Ullisjaure tjärn   Lövberget höjd
  Ullisklumpen höjd   Lövberget höjd
  Uman, Stor sjö /Se   Lövberget, Lilla höjd
  Umeälven älv   Lövberget berg
  Umeälven älv   Lövbergmyran myr
  Umeälven älv   Lövhobben höjd
  Umeälven älv   Lövholmen holme
  Umeälven älv   Lövkullarna kullar
  Umnässjön sjö /Se   Magasjöbäcken bäck
  Umnässjön sjö   Magasjön sjö
  ?Umnässjön sjö /Se   Magavardo höjd
  ?Umnässjön sjö /Se   Mager-Antanstjärn tjärn
  Umnässjön sjö   Maglenasavan vik
  Umnässjön sjö /Se   Maja Stinasmyran myr
  Umstrand, Södra strandområde   Majhobben höjd
  Umviken vik   Majsanäset näs
  Utiberget berg   Majsannäset udde
  Utiberget berg   Manneshässjan äng
  Uttisjaur, se Ullisjaure sjö   Mankarna ängar
  Vackerliden höjd   Mankmyran myr
  Vackertjärnen tjärn   Marrahålet myr
  *Waggesoon lugnvatten   Marratjärn, Lilla tjärn
  Vallholmen holme   Marratjärn, Stora tjärn
  Vallmyran myr   Marratjärnmyran myr
  Valltjärnen vik   Marraviken vik
  Valltjärnen tjärn   Marraviken vik
  Vallträsket tjärn   Marraviken vik
  Vallträskhobben höjd   Marraviknäset näs
  Vama mark   Matsonsforsen fors
  Vannbäcktjärnen tjärn   Matssonsvåga fors
  Vapsta röse riksröse /Se   Matstomhällarna hällar
  Wapstån, se Vapstälven å   Matsundet myr
  Vapstån å /Se   Mattaberget höjd
  Vapstälven å   Mattanberget höjd
  Vapstälven å /Se   Mattanjaure sjö
  Vapstälven älv /Se   Mattasjön sjö
  Vattenledningstjärnen tjärn   Mattesberget höjd
  Vattuledningsbäcken bäck   Matttes Sjulsmyra myr
  Vattuledningsmyran myr   Mattnejaurbäcken bäck
  Vattuledningsmyran myr   Matts Anders bäcken bäck
  Vattumyran myr   Matts-Andersudden udde
  Verkanbäcken bäck   Mejvanbäcken bäck
  Verkanliden, Inre berg   Mejvanbäcken bäck
  Verkanliden, Inre höjd   Mejvanhobben höjd
  Verkanliden, Yttre berg   Mejvanhobben berg
  Verkanmyran myr   Mejvanhobben, se Mejvanklödden berg
  ?Verkansjön, Inre sjö   Mejvankilen höjd
  Verkansjön, Inre sjö   Mejvankilen berg
  Verkansjön, Inre sjö   Mejvankludden höjd
  Verkansjön, Yttre sjö   Mejvankludden berg
  Verkansjön, Yttre Saknas   Mejvanklödden berg
  Verksamhetsbrånan berg   Mejvanmyran myr
  Verksamhetstjärnen tjärn   Mejvanmyran myr
  Verta berg   Mejvanraningen äng
  Videtjärnen tjärn   Menvanselet lugnvatten
  Vilakammen berg   Mejvanselet sel
  Villoholmen holme   Mejvansj., se Västramejvansjön sjö
  Villomyran myr   Mejvansjön sjö
  Villomyran myr   Mejvansjöarna sjöar
  Villomyrtjärnen tjärn   Mejvansjön sjö
  Villomårkan berg   Mellanlidmyran myr
  Vinbacken backe /Se   Mellanstycket åker
  Vinberget berg   Metarbäcken bäck
  Vinberget berg   Metarbäckraningen äng
  Vinberget höjd /Se   Metarhällan häll
  Vinberget höjd /Se   Metbrunnet tjärn
  Vinliden berg   Metestjärn tjärn
  Vinliden berg   Metsjön sjö
  Vinmyran myr   Mettjärnarna tjärnar
  Vinmyran myr   Middagsberget, Norra höjd
  Vinmyran myr /Se   Middagsberget, Södra höjd
  Vinmyran myr /Se   Middagshobben höjd
  Vintertjärnen tjärn   Middagshobben höjd
  Vintervägamyran myr   Mielkosberget Saknas
  Vintervägamyran myr   Mielkostjärn Saknas
  Vintervägamyran myr   Mikaelsbrånan höjd
  Vintervägtjärnen tjärn   Mikaelsmyrarna myrar
  Vintjärn tjärn /Se   Militärvägen väg
  Vintjärnen tjärn   Missenhålet äng
  Vitstarrmyran myr   Mittiberget höjd
  Vitstarrmyran myr   Mittiberget höjd
  Vivattnet, Södra sjö   Mittiflygget hällstup
  Volvobäcken bäck   Mittiflygget hällstup
  Volvoliden höjd   Mittiholmen holme
  Volvonäset näs   Mittiraningen äng
  Volvosjön sjö   Mittitjärn tjärn
  Våthålet mark   Mittitjärn tjärn
  Vägmyran myr   Mittitjärn tjärn
  Västanlidmyran myr   Mittitjärn tjärn
  Västerberget berg   Mittitjärn tjärn
  Västerbäckbrännan terräng   Mittitjärnmyran myr
  Västerbäcken bäck   Mjelkosholmen holme
  Västerbäcken bäck   Mjelkotsnäset näs
  Västernäset näs   Mjölkberget Saknas
  Västpånäset näs   Mjölnäset näs
  Ytterholmen holme   Mockengelis höjd
  Ytt.Gunnarn, se Gunnarn, Nedre sjö   Morasbacken backe
  Åkerholmen holme   Moren myrland
  Åkerholmen holme   Moren myr
  Åkernäset näs   Moren myr
  Åliden berg   Moren äng
  Åliden berg   Moren jordområde
  Ålksruttsj. berg   Morfarberget höjd
  Ånäset, se Åskiljenäset näs   Morfarsstycket åker
  Åsen höjd   Morfars viken vik
  Åskiljenäset näs   Mor Lisashalsen äng
  Åskmyran myr   Mormorsbacken backe
  Åsmyran myr   Morskomyran myr
  Åsmyrberget berg   Morsraningen äng
  Åsmyrberget berg   Morvallen äng
  Åsmyrberget berg   Moskon sjö
  Åsmyrbäcken bäck   Moskon höjd
  Åsmyrkammarna berg   Mossaavan vik
  Åsmyrtjärnarna tjärnar   Mossaavan vik
  Åsvattnet sjö   Mossaavan vik
  Älgkärret mark   Mossabacken backe
  Älgporten berg   Mossaholmen holme
  Älgtjärnen tjärn   Mossaholmen holme
  Älgudden udde   Mossaholmvarpen notvarp
  Ängesbäcken bäck   Mossaliden höjd
  Ängesselet sel   Mossalidhobben höjd
  Ängessjön sjö   Mossalidmyran myr
  Öster-Skarvmyran myr   Mossamyran myr
  Östervik vik /Se   Mossatjärn tjärn
  Överstselet lugnvatten   Mossatjärnmyran myr
  Övremyran myr   Mossholmen holme
      Mostersudden udde
      Murberget del av Pauträsk
      Murjevare skogstrakt
      Myrbärstuvorna myr
      Myren,uti myr, slåtter
      Myrstranden äng
      Myrträskbäcken bäck
      Myrträsket sjö
      Myrträskmyra myr
      Myrviken vik
      Myrviken, Övre vik
      Myrviken vik
      Måckenkielinen = Mockengelis höjd
      Måndagsslåtten äng
      Mångaboningsraningen äng
      Måratshobben höjd
      Mögerholmen holme
      Mörka, Väster landremsa
      Mörka Öster landremsa
      Mörkmyran myr
      Mörkmyran, hitre myr
      Mörkmyran, Västra myr
      Mörktjärn tjärn
      Mörtavan vik
      Mörtbäcken bäck
      Mörtbäcken bäck
      Mörtbäcken bäck
      Mörtleksudden udde
      Mörtliden höjd
      Mörtliden område
      Mörtliden skogsområde
      Mörtliden berg
      Mörtlidtången bergsutlöpare
      Mörtmyran myr
      Mörtmyrkludden berg
      Mörtsjökludden berg
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sjö
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn, Lilla tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnhobben höjd
      Mörttjärnskåret dal
      Mörtträsket, Lilla sjö
      Mörtträsket, Stora sjö
      Mörtträskhalsen äng
      Mörtträskhobben höjd
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mörtviken vik
      Mössbacken backe
      Namnlösberget höjd
      Namnlösberget berg
      Namnlöshobben höjd
      Namonsberget höjd
      Namonsbäcken bäck
      Namonselet lugnvatten
      Namoselet lugnvatten
      Namoselforsen fors
      Natanael Andersviken vik
      Natanael Jonsmyran myr
      Nevenberget höjd
      Nickasdalen dal
      Nils Ersgrundet grund
      Nils Eriksagga bakström
      Nils Jakobsmyran myr
      Nils Persbacken åker
      Niomsen Saknas
      Nipen sjö
      Njallejaurbäcken bäck
      Njösken höjd
      Njåmelåive höjd
      Njåmelåivesmyran myr
      Noansavan vik
      Noansavan vik
      Noansberget höjd
      Noansholmen holme
      Noansnäsen näs
      Noansnäset näs
      Noanselet lugnvatten
      Noanstjärnarna tjärnar
      Noansvägen äng
      Nompraningen äng
      Nordhobben bergskulle
      Noret sund
      Normansbacken backe
      Norrbergdalen dal
      Norrberget höjd
      Norrberget berg
      Norrbäcksjön sjö
      Norrhalsen vik
      Norrhobben höjd
      Norriråhobben höjd
      Norriråmyran myr
      Norriråmyran myr
      Norrmyran myr
      Norrmyran myr
      Norrmyran myr
      Norrmyrdalen dal
      Norrsundet sund
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Norrviken vik
      Nossom sjö
      Nossoenberget, Västra höjd
      Nossoenberget, Östra höjd
      Nossomliden berg
      Notstången vik
      Notstångnäset näs
      Notstångnäset näs
      Notstångviken vik
      Notvarpnäset näs
      Nybräntet äng
      Nyfunnimyran myr
      Nyfunnemyran myr
      Nyladuänget äng
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran, Stora myr
      Nymyran myr
      Nymyrarna myrar
      Nymyrarna myrar
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrforsarna forsar
      Nymyrliden höjd
      Nymyrliden höjd
      Nymyrliden höjd
      Nyselavan vik
      Nyselet lugnvatten
      Nyselet lugnvatten
      Nyselforsen fors
      Nyselforsen fors
      Nyselholmen holme
      Nyslåtten myr
      Nyslåttholmen holme
      Nytegen åker
      Nyträskbäcken bäck
      Nyträsket sjö
      Nyträsket sjö
      Nyträsket sjö
      Nyverket åker
      Nyängesbäcken bäck
      Nyängesbäckheden hed
      Nyängesbäckkludden höjd
      Nyängesbäckmyran myr
      Nyängesliden höjd
      Nyänget äng
      Näckmyran myr
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näsfähusviken vik
      Nästegen åker
      Näsvattnet sjö
      Näsåkern åker
      Näverliden höjd
      Näverlidtjärn tjärn
      Nävern = Nivenberget höjd
      Nördberget berg
      Nördhobben bergknalle
      Nördsundet sund
      Nördvilloträsket tjärn
      Ol Ersmyran myr
      Ol Ersraningen äng
      Ol Jansmyran myr
      Ol-Kirstupsvägen väg
      Ollesbacken backe
      Olmyran myr
      Ol Mårtsberget höjd
      Ol-Mårtssundet sund
      Ol Mårtsträsket sjö
      Ol-Mårtsträsket sjö
      Olofbäcken bäck
      Olofsjön, Inre Saknas
      Olofsjön, Yttre sjö
      Olvonbäcken bäck
      Orrlidbäcken bäck
      Orrliden, Lilla höjd
      Orrliden, Stora höjd
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrmyran myr
      Orrmyrbäcken bäck
      Orrmyrmoren myrland
      Orrmyrtjärn tjärn
      Orrträskbäcken bäck
      Orrträsket sjö
      Orrträsket sjö
      Orrträsket sjö
      Orrträskkalven tjärn
      Orrträskliden höjd
      Orrträskmyran myr
      Otroligbacken backe
      Otterviken vik
      Ottosstormyran myr
      Otursnäset näs
      Otursnäset näs
      Oxbåset höjd
      Oxnäset näs
      Oxskallarna höjd
      Oxstugberget höjd
      Oxögat myr
      Pappasdalen dal
      Pappasholmen holme
      Paubäcken bäck
      Paubäckraningen äng
      Pauliden höjd
      Paulidmyran myr
      Pauluskärret kärr
      Pauträsket sjö
      Pauträsket sjö
      Pauträskviken vik
      Per-Eriksbacken backe
      Per Eriksraningen äng
      Per Eriksraningen äng
      Per Karlsgärdan åker
      Per Kristiansraningen äng
      Per Ollesbränna del av Räftberget
      Per Olov Jonsraningen äng
      Per Olovsmyran myr
      Per Olsmyran myr
      Per-Olsmyran myr
      Per Sjulsforsen fors
      Per Sjulsnäset äng
      Persmyran myr
      Pettersmyran myr
      Petronellasdalen dal
      Pipmyran myr
      Pinhålet myr
      Postviken vik
      Prostviken vik
      Präststormyran myr
      Putterhålet myr
      Pylsrismyran myr
      Pylsrisnäset näs
      Pål Larsmyran myr
      Pål Larstjärn tjärn
      Pålsgrenen del av fors
      Pålskärret kärr
      Pålsmyrberget höjd
      Pärholmen holme
      Pärongärdan åker
      Päronlandsbacken backe
      Päronnäset näs
      Päronnäsviken vik
      Rackoliden höjd
      Rackosjökalven sjö
      Rackosjön sjö
      Ragnoberget höjd
      Rammelmyran myr
      Raningen äng
      Raningslund äng
      Raningsmyran myr
      Rappelbäcken bäck
      Rappelbäcklslåtten äng
      Raurejaure sjö
      Raurevardo höjd
      Regngrubban dal
      Renberget höjd
      Renbergkalven sjö
      Renbergsjön sjö
      Renfallhobben höjd
      Rengårdsmyran myr
      Renmyran myr
      Ripfjället höjd
      Ripmyran myr
      Ripsjön sjö
      Risavan vik
      Risavan vik
      Risavan vik
      Risavanäset näs eller holme
      Risbacken backe
      Risberget höjd
      Risbäcken bäck
      Risbäcken bäck
      Risbäcken bäck
      Risbäckmyran myr
      Rishålet äng
      Risliden, Norra höjd
      Risliden, Södra höjd
      Rislidhobben höjd
      Rislund äng
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Rismyran, Lilla myr
      Rismyran, Västra myr
      Rismyran, Yttre myr
      Rismyran myr
      Rismyrliden höjd
      Rismyrselet lugnvatten
      Ristakladumyran myr
      Ristjärn tjärn
      Risträskbäcken bäck
      Roligslåtten äng
      Roparhällan häll
      Roskberget höjd
      Roskbäcken bäck
      Roskbäcken bäck
      Roskbäcken bäck
      Roskbäckheden område
      Roskbäckheden skogsområde
      Roskbäckmyran myr
      Roskbäckmyran myr
      Roskbäcktjärnarna tjärnar
      Roskhalsen äng
      Roskmyran myr
      Roskmyran myr
      Roskmyran myr
      Roskmyrbränna höjd
      Roskmyrbäcken bäck
      Rotforsen fors
      Rotforsen fors
      Rotforsholmen holme
      Rullmyran myr
      Rullmyrbäcken bäck
      Rullmyrhobben höjd
      Rundmyran myr
      Rundmyran myr
      Rundmyrhobben bergstopp
      Ryfjällbäckaggan bakvatten
      Ryfjällbäckaggan bakvatten
      Ryfjällbäcken bäck
      Ryfjällbäcken bäck
      Ryfjällmyran myr
      Ryssjebäcken bäck
      Råberget höjd
      Råbäcken bäck
      Råbäckmyran myr
      Rågranknösen höjd
      Råhobben höjd
      Råhälla häll
      Råknösen höjd
      Rålidbäcken bäck
      Råliden höjd
      Råliden höjd
      Rånäset näs
      Rånäsviken vik
      Rånäsviken vik
      Räftberget höjd
      Räftmyran myr
      Rännan fors
      Ränta åker
      Rävabacken backe
      Rävakläppen höjd
      Rävakläppviken vik
      Rävamyran myr
      Rävamyran myr
      Rävamyran myr
      Rävamyran myr
      Rävamyran myr
      Rävarumpan äng
      Rävatjärn tjärn
      Rävatjärn tjärn
      Rävatjärn tjärn
      Rödingholmen holme
      Rödingholmen holme
      Rödingnäset näs
      Rödingsjön sjö
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingtjärn kullen höjd
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträskbäcken bäck
      Rödingträsket sjö
      Rödingträskhobben höjd
      Rödingträsket Saknas
      Rödingträskfjället Saknas
      Rödmossamyran myr
      Rödmossamyran myr
      Rönnberget höjd
      Rönnberget höjd
      Rönneln bäck
      Rönnliden kronopark
      Rönnmyran myr
      Rönnmyrtjärn tjärn
      Rönnäsviken vik
      Rörholmen holme
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran myr
      Rörmyran, Lilla myr
      Rörmyran, Stora myr
      Rörmyrberget höjd
      Rörmyrberget berg
      Rörmyrbrånan höjd
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörmyrbäcken bäck
      Rörmyrtjärn tjärn
      Rörmyrtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Rörtjärn tjärn
      Röstanmyren myr
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Rötholmen holme
      Rötnäset näs
      Sabotsen sjö
      Sabotsliden höjd
      Sabotsnäset näs
      Sabotssjön Saknas
      Sakkats höjd
      Sakträsket sjö
      Salmyran myr
      Salmyran, Lilla myr
      Sandavamyran myr
      Sandavan vik
      Sandbacken backe
      Sandbäcken bäck
      Sandnäset näs
      Sandnäsviken vik
      Sandtuvan tuva
      Sandudden udde
      Sanduddviken vik
      Sandvarpet näs
      Sandviken, Lilla vik
      Sandviken, Stora vik
      Sara Lisasvälenet vik
      Sarjesnäset näs
      Sarjesviken vik
      Sarvisbäcken bäck
      Sarviskalven sjö
      Sarvissjön sjö
      Sarvträsket Saknas
      Savasjöbrånan höjd
      Savasjöhobben bergstopp
      Savasjöliden höjd
      Savasjön sjö
      Sellmanberget höjd
      Selvanberget Saknas
      Sibiriaggan bakvatten
      Sibrison lugnvatten
      Sigfridsflygget hällflygg
      Signalhobben topp
      Sigrubba äng
      Siktjärn vik
      Siktjärn tjärn
      Silverberget höjd
      Simaskalbäcken bäck
      Simaskalet dalgång
      Simiskilä höjd
      Simmarvikbäcken bäck
      Simmarviken vik
      Simmarviken, Stora vik
      Simptjärn tjärn
      Sislätten äng
      Sittarhässjorna äng
      Sjul Nilsmyran myr
      Sjulsberget berg
      Sjulsnäset äng
      Sjutjärnbäcken bäck
      Sjutjärnbäcken bäck
      Sjutjärnviken vik
      Sjödinsberget del av kyrkberget
      Sjöliden höjd
      Sjöliden höjd
      Sjöliden, Norra höjd
      Sjöliden, Södra höjd
      Sjöliden område
      Sjöliden, N. bergsområde
      Sjöliden, S. område
      Sjöliden höjd
      Sjönäset näs
      Sjönäset näs
      Sjöraningen äng
      Skalet dalgång
      Skallerhalsen äng
      Skalma Saknas
      Skalmafjället Saknas
      Skansnässjön sjö
      Skarpa ängar
      Skarpmyrudden udde
      Skarpskallen höjd
      Skarvberget höjd
      Skarvmyran myr
      Skarvmyrtjärn, Lilla tjärn
      Skarvmyrtjärn, Stora tjärn
      Skarvsjöavan vik
      Skarvsjöberget höjd
      Skarvsjön sjö
      Skikkisjön sjö
      Skirbäcken bäck
      Skirliden höjd
      Skirträskbäcken bäck
      Skirträsket sjö
      Skirträsket sjö
      Skirviken vik
      Skirviken vik
      Skiråsen höjd
      Skofordalen dal
      Skohömoren myrland
      Skorven äng
      Skorvhällan häll
      Skorvhällan höjd
      Skorvhällmyran myr, slåtter
      Skorvtjärn tjärn
      Skottholmen holme
      Skrakastrupen vik
      Skrappelbäcken bäck
      Skrattabborrtjärn tjärn
      Skravelavan vik
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelstrucka fors
      Skraveltjärn tjärn
      Skraveltjärn tjärn
      Skraveltjärn tjärn
      Skraveltjärnsbäcken bäck
      Skraveltjärnsliden höjd
      Skraveltjärnsliden område
      Skraveltjärnsliden skogsområde
      Skraveltjärnsliden höjd
      Skraveltjärnsmyran myr
      Skrovberget höjd
      Skrutjgrubban myr
      Skrätjhålet tjärn
      Skrömtkroken krok
      Skrömtraningen äng
      Skåparmyran myr
      Skäftesberget höjd
      Skäftesberget berg
      Skäftesbergmyran myr
      Skäftesmyran myr
      Skäftestjärn tjärn
      Skäftestjärn tjärn
      Skäftholmen holme
      Skäftholmen holme
      Skäftnäsudden udde
      Skäggträsket Saknas
      Slemavan vik
      Slemavan vik
      Slemavan vik
      Slemträskbäcken bäck
      Slemträskbäcken bäck
      Slemträskbäcken bäck
      Slemträsket sjö
      Slemträsket sjö
      Slemträsket sjö
      Slimpmyran myr
      Slimpmyran myr
      Slimpmyran myr
      Slimpstranden äng
      Slimptjärn tjärn
      Slintmyran myr
      Slipstenbäcken bäck
      Slipstenviken vik
      Slussforsselet lugnvatten
      Slussforsviken vik
      Slåttesmyran myr
      Slåttestjärn tjärn
      Slåttjärnbäcken bäck
      Slåttesviken vik
      Slåttesviken vik
      Smalmyran myr
      Smalränta åker
      Smaltjärn tjärn
      Smidistycket åker
      Småhässjorna äng
      Småbackamyran myr
      Småbackarna backar
      Småholmarna holmar
      Småkärren kärr
      Småraningarna ängar
      Smååkrarna åkrar
      Smöget skogsudde
      Snaruliden höjd
      Snarumyran, Lilla myr
      Snarumyran, Stora myr
      Snartjockmyran myr
      Snartjoken berg
      Snarumyran myr
      Snattermyran myr
      Snattermyran myr
      Snattertjärn tjärn
      Snebackamyran myr
      Snusdalen dal
      Snustjärn tjärn
      Snusåkrarna åkrar
      Snyddåsen ås
      Snäckrosmyran myr
      Snäutesbränna svedjeland
      Snöghobben höjd
      Snögbrånan höjd
      Sommarvägen gångstig
      Soajal höjd
      Sockerbacken backe
      Sommarfähusbacken backe
      Sommarlänningsavan vik
      Sonesbränna svedjeland
      Soppskomyran myr
      Sovjenalta äng
      Spakbäcken bäck
      Spakbäcken del av Lubbsbäcken
      Spakbäcken bäck
      Spakjukta Saknas
      Spakjuktan del av älv
      Spakjuktan del av älv
      Spirholmen holme
      Spisaggan bakvatten
      Spjäludden udde
      Spolmyran myr
      Sprangarbacken backe
      Sprangarbacktjärn tjärn
      Sprangardalen dal
      Sprinttjärn tjärn
      Sprinttjärnhobben höjd
      Spångmyran myr
      Spänninghällan häll
      Spänningknösen höjd
      Stabburbrånan höjd
      Stabburbäcken bäck
      Stabburbäcken bäck
      Stabburholmen holme
      Stabburmyran myr
      Stabburnäset näs
      Stabburraningen äng
      Stallbacken backe
      Stallforsen fors
      Stallstycket åker
      Stalltegen åker
      Starrbäckbacken backe
      Starrbäcken bäck
      Starrtjärn tjärn
      Stavarbäcken bäck
      Stavarliden höjd
      Stavarmyran myr
      Stekmyran myr
      Stenbacken backe
      Stenbergviken vik
      Stenbitbäcken, Lilla bäck
      Stenbitbäcken, Stora bäck
      Stenbitkärret kärr
      Stenbitkärret, Stora kärr
      Stenbittjärn, Lilla tjärn
      Stenbittjärn, Stora tjärn
      Stenbänken notvarp
      Stengeten berg
      Stenkammen backe
      Stenmyran myr
      Stenmyran, Stora myr
      Stennäset näs
      Stennäset näs
      Stennäsviken, Lilla vik
      Stennäsviken, Stora vik
      Stenseleberget höjd
      Stenselbergmyran myr
      Stenselet lugnvatten
      Stenselforsen fors
      Stenseleplatsen kyrkplats
      Stensjökalven Saknas
      Stensjön Saknas
      Stensjöån å
      Stenstrand strand
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärn tjärn
      Stentjärnberget höjd
      Stenträskbäcken bäck
      Stenträsket sjö
      Stenträsket sjö
      Stenträsket sjö
      Stenträsket, Lilla sjö
      Stenträskkalven Saknas
      Stenträskliden höjd
      Stenudden näs
      Stenvikberget höjd
      Stenviken vik
      Stickarberget höjd
      Stickarmyran myr
      Stickartjärn tjärn
      Stinas tjärn tjärn
      Stingestjärn tjärn
      Stobacknäset näs
      Stomraningen äng
      Stomvarpet udde
      Storagga bakvatten
      Storagga bakvatten
      Storagga bakvatten
      Storaggan vik
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Storbackmyran myr
      Storbackviken vik
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storbjörnmyran myr
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcksavan vik
      Stordalen dal
      Stordalen dal
      Stordalsbäcken bäck
      Stordrävja myr
      Storfallet fors
      Storfallet fors
      Storfallet fors
      Storforsberget berg
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storforsen fors
      Storgrenen del av fors
      Storgrundet grund
      Storgröbban djup
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen äng
      Storholmen äng
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen, Lilla holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmsraningen äng
      Storhällan häll
      Storhällstycket åker
      Storjorden holme
      Storkammen höjd
      Strokällan flark
      Storkällmyran myr
      Storlaget äng
      Storliden höjd
      Storlägdan åker
      Stormyrlänningsviken vik
      Stor Mattesmyran myr
      Stormoren myrland
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran, Norra myr
      Stormyran, Södra myr
      Stormyran myr
      Stormyrhalsarna ängar
      Stormyrhalsen äng
      Stormyrliden höjd
      Stormyrmoren myrland
      Stormyrselet lugnvatten
      Stormyrselet lugnvatten
      Stormyrselforsen fors
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn, Norra tjärn
      Stor Nilasmyran myr
      Stornäset näs
      Stornäset äng
      Stornäset äng
      Stornäsmyran myr
      Stororrliden skogsområde
      Stororrlidmyran myr
      Stororrlidmyrorna myrar
      Storraningen äng
      Storraningsselet lugnvatten
      Storrödmossamyran myr
      Storsand sandstrand
      Storsandviken vik
      Storsandviken vik
      Storselet lugnvatten
      Storselet lugnvatten
      Storstenbacken backe
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenstycket åker
      Storstenviken vik
      Storstranden äng
      Storstycket åker
      Storsundet sund
      Stortallnäset näs
      Stortallviken vik
      Stortegen åker
      Stortegen äng
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnberget höjd
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnhobben berg
      Stortjärnnabbarna näs
      Storträskbäcken bäck
      Storträskbäcken bäck
      Storträsket sjö
      Storträsket tjärn
      Storuman sjö
      Storvattuledningen myr
      Storviken vik
      Storvikmönnet mynning
      Strankesviken vik
      Streikbäcken bäck
      Streikmyran myr
      Streiksjön sjö
      Stretet myr
      Struckan fors
      Struckan fors
      Strupagga bakvatten
      Struptjärn tjärn
      Strömholmen, Lilla holme
      Strömholmen, Stora holme
      Strömnäs gårdar (kronotorp)
      Stubbraningen äng
      Stugustycket åker
      Stugustycket åker
      Styggbäverselforsen fors
      Stygghobben bergstopp
      Stålklimpen höjd
      Stångnäset näs
      Stångträskbäcken bäck
      Stångträsket sjö
      Stämnvarpen notvarp
      Sultenträsket sjö
      Sultinmyran myr
      Sumphålet äng
      Sundberget höjd
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundmyran myr
      Sundsmyran myr
      Sundsmyran myr
      Sundsnäset näs
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärn tjärn
      Sundtr., N. och S. sjöar
      Sundträsket, Yttre Saknas
      Sundträsket, Övre Saknas
      Sundänget äng
      Surhalsarna ängar
      Surhålet äng
      Surmyran myr
      Surmyran myr
      Surmyran myr
      Surmyrbäcken bäck
      Surnäsberget höjd
      Surnäset äng
      Surnäset näs
      Surnäset näs
      Surstranden äng
      Surstranden äng
      Svajal höjd
      Svallbäcken bäck
      Svallbäcken bäck
      Svallmyran myr
      Svanaavan vik
      Svanabäcken bäck
      Svanadrävjmyran myr
      Svanamyran myr
      Svananäset näs
      Svanatjärn tjärn
      Svanatjärn tjärn
      Svanavaka sund
      Svanavaken utvidgning
      Svartberget höjd
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartdjuptjärn tjärn
      Svarthässjan äng
      Svartliden höjd
      Svartlidmyran myr
      Svartlidtjärn tjärn
      Svartlidtjärn tjärn
      Svartmyran myr
      Svartnäset näs
      Svartselet lugnvatten
      Svartselforsen fors
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnhobben höjd
      Svarttjärnmyran myr
      Svarttjärnmyran del av myr
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svidja del av teg
      Svärdaberget höjd
      Svärdaholmen holme
      Svärdasjölänningen vik
      Svärdasjön sjö
      Svärdaviken vik
      Svärton höjd
      Svärtträsket, Lilla sjö
      Svärtträsket, Stora sjö
      Svärtträskmyran myr
      Syringen myr
      Sågberget höjd
      Sågberget höjd
      Såggrena fors
      Såggrenen del av Långselforsen
      Sågmyran myr
      Sågnäset näs
      Såkeasi höjd
      Sålet äng
      Sävetjärn tjärn
      Sävimyran myr
      Sävitjärn tjärn
      Säviträsket sjö
      Sävträskmyran, Stora myr
      Sävjtjärn tjärn
      Sävjtjärn tjärn
      Sönkstrandraningen äng
      Sörberget höjd
      Sörhobben höjd
      Sörhobben bergskulle
      Sörhobben berg
      Sörlidbäcken bäck
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyran myr
      Sörmyrberget höjd
      Sörsjöliden bergsområde
      Sörsundet sund
      Sörsundet sund
      Sörtjärn tjärn
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörvilloträsket tjärn
      Taffeltjärn tjärn
      Taffeltjärnhalsen myr
      Tackemyran myr
      Takveddalen dal
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget höjd
      Tallberget berg
      Tallberget berg
      Tallbergmyran myr
      Tallklimpen udde
      Tallklimpen udde
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyran myr
      Tallmyrtjärn tjärn
      Tallskogmyran myr
      Tallträskbäcken bäck
      Tallträsket sjö
      Tallträsket, Lilla sjö
      Tallträsket, Stora sjö
      Tallträskkalven sjö
      Tallvarpet udde
      Tangen bergsrygg
      Tangmyran myr
      Tarmslåtten äng
      Tarmslåtten äng
      Tattarbäcken bäck
      Tattarholmen holme
      Tattartjärn, Lilla tjärn
      Tattartjärn, Mitti tjärn
      Tattartjärn, Stora tjärn
      Tattartjärn tjärn
      Tattartjärnarna tjärnar
      Tattartjärnliden höjd
      Tiggarstranden äng
      Timmerbackmyran myr
      Timmerhobben höjd
      Timmertjärn tjärn
      Timmerviken vik
      Tingsraningen äng
      Tistelhalsen äng
      Tistelmyran myr
      Tjatjjaure sjö
      Tjeresten höjd
      Tjeresten berg
      Tjeresten berg
      Tjickuavan vik