ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sorsele socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Samiska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 1062 Bebyggelsenamn : 289 Naturnamn : 2245
Sorsele kyrka kyrka Abbmoberget, se Abmoberget, Stora berg Sagesmän förteckning Abborrbergen höjder
Sorsele sn Abborrbergen berg Sagesmän förteckning Abborrberget höjd
Sorsele sn sn /Se Abborrberget berg Sagesmän förteckning Abborrberget Saknas
Sorsele sn /Se Abborrberget, Västra berg Sagesmän förteckning Abborrberget berg
Sorsele sn /Se Abborrberget, Östra berg Sorsele socken Abborrberget, Mellersta höjd
Sorsele sn /Se Abborrbergmyran myr Sorsele församling församling Abborrberget, Nölesta höjd
Sorsele sn /Se Abborrbäcken bäck Sorsele kyrkplats Abborrberget, Sönnersta höjd
Sorsele sn /Se Abborrsjöbäcken bäck Sorsele sn Abborrbergmyren, Lilla myr
Sorsele sn /Se Abborrsjömyran myr Sorsele socken Abborrbergmyren, Stora myr
Sorsele sn /Se Abborrsjön tjärn Sorsele socken Abborrbergmyran myr
Sorsele (by o.) sn /Se Abborrsjön sjö Sorsele ortnamn Abborrbäcken bäck
Sorsele sn /Se Abborrsjön sjö Suorsa samhälle och socken Abborrbäcken bäck
Sorsele sn och m:e /Se Abborrtjärnen tjärn juktare inbyggarbeteckning Abborrbäcken bäck
Orjel-sovon lapska namnet för Sorsele /Se Abborrtjärnen tjärn juktnäsar inbyggarbeteckning Abborrbäcken bäck
Stuorsovon (=Storselet) Saknas /Se Abborrtjärnen tjärn sorselar inbyggarbeteckning Abborrbäckmyren myr
Sörsele, se Sorsele sn /Se Abborrtjärnen tjärn Abmoberg by Abborrhålet tjärn
Abmobäckkojan koja Abborrtjärnen tjärn Abmoberg bebyggelse Abborrhålet fiskställe
Abmoträskkojan koja Abborrtjärnen tjärn Abmoträsk kolonat Abborrhålviken vik
*Allesnuole, se Gillesnoule gård /Se Abborrtjärnen tjärn Aha by Abborrmyren myr
Allesnöle, se Gillesnuole gårdar Abborrtjärnknösen berg Aitelesfors lht Abborrmyren myr
Ammarnäs by /Se Abborrträsket sjö Ajtelnasfors lht. Abborrmyrtjärnarna tjärnar
Blahnekesuwun by /Se Abborrtjärnen tjärn Aivak lht Abborrsjöbäcken bäck
Blattnicksele by /Se Abborrviken vik Akkjaholmen gård Abborrsjöbäcken bäck
Blattnicksele by /Se Abmoberget berg Ammarnäs by Abborrsjöbäcken bäck
Blattnicksele by /Se Abmoberget, Stora berg Ammarnäs by Abborrsjöbäcken bäck
Blattnicksele by /Se Abmobäcken bäck Ammarnäs bebyggelse Abborrsjöknösen höjd
Bure by /Se Abmobäcken bäck Ammarnäs bebyggelse Abborrsjöliden skoghöjd
Edsträsk gd /Se Abmomyran myr Ammarnäs bebyggelse Abborrsjöliden höjdsträckning
Edsträsk by /Se Abmomårkan binamn på Staggliden Ammarnäs by Abborrsjömyren myr
Edsträskkojan koja Abmoträsket sjö Andersberg gård Abborrsjön sjö
Fårträskkojan koja Abmoträsket sjö Antasbyn, se Antasstugan hlp Abborrsjön sjö
Försöket beb. /Se Abmoträsket träsk Antasstugan järnvägshållplats Abborrsjön sjö
Gargnäs by /Se Abmoträsket träsk Antasstugan hlp Abborrsjön sjö
Gerredet gård /Se Aborrberget, se Abborrbergen berg Aspgård gård Abborrsjön sjö
Gillesnoule gårdar /Se Adamstjärnen tjärn Asplund by Abborrsjöskogen skoghöjd
Gillesnoule gård /Se Ahasjön sjö Avanäs by Abborrsundet sund
Gillesnuole gårdar Ahasjön sjö Avanäs bebyggelse Abborrtjärn tjärn
Gillesnoule gd Aigertj. , se Aigert, Stora o. Lilla fjäll Backen del av Sorsele Abborrtjärn tjärn
  Aigert, Stora o. Lilla fjäll Berget gårdar Abborrtjärn tjärn
  Ailesvardo berg Berglunda lht Abborrtjärn tjärn
  Aivotjåkko berg /Se Berglunda beb. Abborrtjärn tjärn
  Akelsträsket sjö Berglunda by Abborrtjärn tjärn
  Akelsträsket sjö Bergnäs by Abborrtjärn tjärn
  Akersbäcken bäck Bergnäs by Abborrtjärn tjärn
  Akersträskberget berg Bergnäs lht. Abborrtjärn tjärn
  Akersträsket träsk Bergnäs beb. Abborrtjärn tjärn
  Akersviken vik Bertejaur lht Abborrtjärn tjärn
  Akkavare, se Kärringberget berg Betlehem ödetorp Abborrtjärn tjärn
  Alderholmen holme Biellojaur lappby Abborrtjärn Saknas
  Altesjaur, se Ältsvattnet, Övre sjö Ersmark nybygge Abborrtjärn tjärn
  *Amberfield(et), se Ammarfjället fjäll Bjerdakken fäbodställe Abborrtjärn tjärn
  *Amerfield, se Ammarfjället fjäll Bjurfors gård Abborrtjärn tjärn
  Ammarfjället fjäll Björkliden gård Abbortjärn, Gamla tjärn
  Ammarfjället fjäll Björkliden gård Abborrtjärn, Lilla tjärn
  Ammarfjället fjäll Björned gård Abborrtjärn, Stora tjärn
  Ammarfjället fjäll Blattnicken Saknas Abborrtjärnarna tjärnar
  Ammarfjället fjäll Blattniksele traktnamn Abborrtjärnbäcken bäck
  Ammarfjället fjäll Blattnicksele TO, se Sorsele taxeområde Saknas Abborrtjärnen tjärn
  Ammarfjället fjällmassiv /Se Blattnieksele by Abborrtjärnen tjärn
  Ammarfjället fjäll /Se Blattnicksele by Abborrtjärnen tjärn
  Ammarjaur sjö Blomdal gård Abborrtjärnmyren myr
  Ammarjaur sjö /Se Blomåker gård Abborrträsket sjö
  Ammarjaure sjö /Se Blåkulla lht Abborrträsket sjö
  Ammarjokk bäck /Se Blåstorp gård Abborrträsket sjö
  Ammartjåkko höjd /Se Bocktjärn lp Abborrträsket sjö
  Ammarvardo höjd /Se Bockträsk by Abborrträsket Saknas
  Ammertjohke berg /Se Bockträsk, Södra gård Abborrträskknösen höjd
  *Ammorträsk, se Gautsträsk sjö Brattmyrholmen gård Abborrviken vik
  Anders-Olovsmyran myr Breddalen nybygge Abmoberget höjd
  Anna-Britasholmen holme Brobäcken kronokolonat Abmoberget, Stora höjd
  Anna-Stinasholmen holme Bränna uppodlat ställe Abmobäcken bäck
  Apelträsk, se Akelsträsket sjö Brännan gård Abmomorkan binamn på Staggliden
  Appemyran myr Brännan gård Abmoträsket sjö
  Appetjärnen tjärn Brännbacken by Abram-Lars-backen backe
  Aresjaure sjö Brännbacken by Abram-Sjulstjärn tjärn
  Aresjaurmyran myr Brännberg odlingslht Abramsmyren myr
  Aresoive, se Arresåive berg Brännforskojan skogskoja Abrasjaur lapska namnet på Bockträsket
  Arjeplogholmen holme Brännholmen gård Abrasåive höjd
  Arnegrundet grund Brännlund gård Ackordsänget äng
  Arnesudden udde Brännudden lht. Adolfsmyren myr
  Arresåive berg Bräntkåtan kåta Aggovare höjd
  Askbrännan skogsområde Bräskafors by Ahaberget, Lilla höjd
  Aspholmen holme Bräskafors by Ahaberget, Stora höjd
  Aspkärren kärr Bure traktnamn Ahabergmyren myr
  Atjaholmen holme Bure by Ahasjön sjö
  Atjaträsket träsk Bure by Aigert, Lilla höjd
  August-Matsslåttesmyran myr Bure by Aigert, Stora höjd
  August-Matstjärnen tjärn Bure bandel, se Bure traktnamn Ailates- Saknas
  Aurefjället, se Auretjåkko fjäll Buresjön järnvägs- och poststation Ailesjaur, Nedre sjö
  *Aurenaisfjäll fjäll Buresjön hlp Ailesjaur, Övre sjö
  Auretjåkko fjäll Bäckmyrheden, se 1 Rackmyrheden Saknas Ailesjaurjokk bäck
  Auretjåkko fjäll Bäcknäs gård Ailesvardo höjd
  Aureträsket sjö Böka gård Ailesåive fjäll
  Austräsket träsk Dalovardo lappboställe Ailesåive fjäll
  Avan vik Diksele lht Aimert bäck
  Avaselet lugnvatten Diksele bebyggelse Aine fjälltopp
  Backmyrheden, se Rockmyrheden hed Djupfors by Aine fjäll
  Backänget sankmark Djupfors by Aitelesforsen fors
  Balajaur, se Biellojaure sjö Dårasvare skolkåta Aitelesjaur sjö
  Balkavan vik Edsträsk by Aitelesnjase höjd
  *Balla-Giaure, se Biellojaure sjö Filialen gd Aitelesselet sel
  Ballore = Biellojaure sjö /Se Fjosockens utlopp, se 1 Fjosokluspen Saknas Aivajokk bäck
  Barruktjärnen tjärn Fjosokluspen bebyggelse Aivakjaur sjö
  Barselesberget berg Fjällbonäs lht. Aivakjokk bäck
  Barselesliden höjd Fjällbonäs by Aivakvardo höjd
  Barselestjärnen tjärn Fjällnäs by Aivakåive höjd
  Baselesbäcken bäck Fjällnäs by Aivojokk bäck
  Baselesträsket sjö Fjällokåte kåta Aivojokk bäck
  Basmamyran myr Fjällsjönäs lht Aivotjåkko höjd
  Bastusundet sund Fjällsjönäs by Akelstr., se Åkersträsket sjö
  Bastutjärnen tjärn Flakaträsk lht Akelsträsket sjö
  Bedasbrånan berg Flatåker gård Akelsviken vik
  Berggrubban dalsänka Forsbacka gård Akkavare höjd
  Bergmyran myr Forsbacka lht Akkavare höjd
  Bergmyran myr Forsbacka by Akkjaholmen holme
  Bergmyran myr Forsnäs by Akkokotsjokk bäck
  Bergmyran myr Forsnäs by Alderholmen holme
  Bergmyran myr Forsnäs, se Gautsträsk Saknas Ammaresvardo lappska namnet på Ammarfjället
  Bergmyran myr Fredriksborg by Ammarfjället fjällparti
  Bergtjärnen tjärn Fridhem lht. Ammarjaur sjö
  Bergtjärnmyran myr Fårberg lht Ammarjaur sjö
  Bergtjärnvallberget skogshöjd Fårberg gd Ammarjokk bäck
  Berguvbacken backe Fårträsk gård Ammartjåkko höjd
  Bertejaure sjö Fårträsk, Västra torp Ammarvardo höjd
  Bertejaure sjö Fårträskudden gård Ammertjåkko höjd
  *Bertfield(et), se Birdotjårro höjd Fäb., se Osaträskfäboden ställe för sommarlagård Andersavan vik
  Besseljokk, se Bissabäcken bäck Fäbodarna gd Anders-Jonsavan vik
  Biellojaure sjö Fäboden ställe för lagårdar Anders-Jonsstranden myr
  ?Biellojaur sjö Fällan gårdar Anders-Olstjärn tjärn
  Biellojaure sjö Försöket hemman Andersudden udde
  Biellojaure sjö Gaiva gård Angelikholmen udde
  Biellojaure sjö /Se Gamrisnäs gård Anna-Brittaholmen holme
  Bierdåive berg Gargbro by Annorkielas höjd
  Biertåjve berg Gargnäs församling församling Annorkielas berg
  Bietarbakte berg Gargnäs by Antasodlingsmyren myr
  Bintekielas berg Gargnäs by Antasviken vik
  Bintekielasholmen holme Gargnäs by Antberget höjd
  Bintekielasudden udde Gargås gård Apemyren myr
  Birdijorro, se Birdotjårro fjäll Gausträsk Öfre, se 2 Ammarnäs Saknas Apetjärn tjärn
  Birdotjårro höjd Gausträsk Övre, se 3 Ammarnäs Saknas Arasjaure sjö
  Birdotjårro höjd Gautsträsk by Arasjaure sjö
  Birdotjårro fjäll Gautsträsk bebyggelse Arasåive Saknas
  Birgoi fjäll, se Björkfjället fjäll /Se Gautsträsks dammfäste bebyggelse Arresjaur sjö
  Birgotjakk, se Jårbovare fjäll Gautsträsk Nedre by Arresjaure sjö
  Biriberget berg Gautsträsk, Nedre by Arresjaurmyren Saknas
  Bissatjärnen tjärn Gautsträsk, Övre by Arrestvägen väg
  Bissasbäcken bäck Gautsträsk Övre, se 4-5 Ammarnäs Saknas Arresåive höjd
  Bissavan vik Gengonäs kronotorp Arvliden höjd
  Bjertoive, se Biertåjve berg Geriträsk gård Arvliden höjd
  Bjurbäcken bäck Gertsbäck by Arvträskbäcken bäck
  Björk-Olsberget berg Gertsbäck by Arvträsket, Lilla sjö
  Björkbackmyran myr Gertsbäck, se 1-2 Grannäs Saknas Arvträsket, Stora sjö
  Björkberget berg Gillesnuole ödegård Arvträskmyren myr
  Björkfjället fjäll Gillesnoule, se 1 Jillesnåle Saknas Arvån å
  ?Björkfjället fjäll /Se Gillisnuole kyrkplats Asbet höjd
  Björkfjället fjäll Gillisnuole ödegård Asphalsen myr
  Björkfjäll fjällrygg /Se Gillisnuole by Aspholmen del av Skogholmen
  Björkholmen holme Giltjaur by Aspnäset udde
  Björkholmen holme Giltjaur, se 1 Jiltjaur Saknas Aspnässelet sel
  Björklidbäcken bäck Giltjaur by Aspudden udde
  Björklidbäcken bäck Giltjaur, se Jultjaur telefonstation Aspudden udde
  Björkliden höjd Granhult lht Aspudden udde
  Björklidmyran myr Granliden torp Aspuddselet sel
  Björklidmyran myr Grannäs by Aspuddselet, Lilla sel
  Björklidtjärnen tjärn Grannäs by Aspuddviken vik
  Björkträsk, se Bertejaure sjö Grannäs bebyggelse Atjaj., se Atjaträsket sjö
  Björkudden udde Grans lappby lappvisten Atjajaur tjärn
  Björkudden udde Grantorp torp Atjaträsket sjö
  Björkudden, Lilla udde Granträsk by Atjekjaur sjö
  Björkudden, Stora udde Granudden gårdssätlle Atjekvagge myr
  Björkuddtjärnen tjärn Granudden gård Atsaln holme
  Björnbäcken bäck Granudden gård Attoktjärn tjärn
  Björnknösen berg Granåker by Aurejaur Saknas
  Björnmyran sank mark Granåker by Aurejokk bäck
  Björnmyrtjärnen tjärn Grundfors gård Auretjåkko höjd
  Björntjärnen tjärn Grundsund gård Aureträsket sjö
  Bladbäcken bäck Grundträsk by Austräsket sjö
  Bladtjärnen tjärn Grundträsk, se Krutträsk Saknas Avamyran myr
  Bladtjärnmyran myr Gråberget öde torp Avamyrviken vik
  Blaikbäcken, Nedre bäck Gränsgård gård Avan vik
  Blaikbäcken, Övre bäck Grönås lägenhet Avan vik
  Blaiken fjällrygg /Se Gunnerud jägmästareboställe Avan vik
  Blaikfjäll, se Matsarblaiken berg Gustavsberg bebyggelse Avanäset näs
  Blaikmyran myr Gustafsberg gård Avaselet sel
  Blattnickselet sjö Gustavsberg gård Avaseltjärn tjärn
  Blattnikselet lugnvatten Gustafsberg Saknas Backviken vik
  Bleckfjellet, se Blaiken fjällrygg /Se Gängonäs kronotorp Badarviken vik
  Bletiken vik Haga lht. Baktejaur tjärn
  Bletiken vik Heden torp Baktetjautjes höjd
  Blomstermyran myr Heden by Balkänget äng
  Blomstermyran myr Heden gårdar Ballerholmen holme
  Blyo sjö Heden lht Barselesbäcken bäck
  Blyo del av Västra Verbosjön Hednäs by Barselesträsket sjö
  Blyvalltjärnen tjärn Hemfjäll by Basmabäcken del av Kvarnbäcken
  Blåbärliden höjd Hemfjäll by Bastutjärn tjärn
  Blåtjärnen tjärn Hemlighet gård Beinajokk bäck
  Bockberget berg Hemligheten ödegård Benhalsen myr
  Bockholmen holme Hemnäs by Bergbäcken bäck
  Bockholmen holme Hemnäs ödegård Bergbäcken bäck
  Bocktjärnen tjärn Hemnäs gd Bergbäcken bäck
  Bockträskbäcken bäck Holmen del av Sorsele Bergmyrbäcken bäck
  Bockträsket sjö Holmen gårdar Bergmyren myr
  Bockträsket sjö Holmfors gård Bergmyren myr
  Boddopperberget berg Holmsele by Bergmyren myr
  Boddoppertjärnen tjärn Holmvik lht. Bergmyren myr
  *Bongfield, se Bångfjället berg Holmön gård Bergmyren myr
  Bonnäsjaur sjö /Se Huvtasjö by Bergmyren myr
  Bonnäs riksröse riksröse /Se Huvtaträsk torp Bergnäsudden udde
  *Bonnäsröset riksröse Häggås by Bergtjärn tjärn
  *Bonnäsröset riksröse Häggås gårdsställe Bergtjärn tjärn
  Bonnäs röset riksröse /Se Hällnäs by Bergtjärn tjärn
  Bonnässjön sjö Hällnäs by Bergtjärn tjärn
  Bonnässjön sjö Hälludden gård Bergtjärnen tjärn
  *Bonnästjärnarna tjärnar /Se Hässjebacken gård Bergtjärnmyren myr
  Bonnäsvare fjäll Hässjeudden gård Berguvtjärn tjärn
  Bonnäsvare fjäll Högbacken gård Bergvarpet notvarp
  Bonäsfj., se Bonnäsvare fjäll Högbränna öde bebyggelse Bergviken vik
  Bonässjön, se Bonnässjön sjö Högbränna by Bergviken vik
  Borekträsk sjö /Se Höliden gård Bernhardsavan Saknas
  Bortiavan vik Idbäckheden krontorp Bertejaur sjö
  Bortiforsen fors Idbäckheden lht Bertejaure sjö
  Botontmyran myr Idbäcksheden odlingslht Betestjärn tjärn
  Brackavan Saknas Isberget by Benkaberget höjd
  Brackavan vik Jillesnåle bebyggelse Biellojaur sjö
  Brackavan vik Jillesnåle bebyggelse Biettarpakte höjd
  Brakkfjället, se Brakotjåkko fjäll Jillesnåleforsen bebyggelse Bintekielas ås
  Brandbärberget skogshöjd Jillesnåle kapellplats bebyggelse Biokkjaur sjö
  Brattmyran myr Jillesnåle kapellplats, se 2 Jillesnåle Saknas Birdojaur sjö
  Brattmyran myr Jiltjaur bebyggelse Birdojokk bäck
  Brattmyran myr Jiltjaur telefonstation Birdotjårro höjd
  Brattmyran myr Jiltjer by Biriberget höjd
  Brattmyran myr Johannisberg by Bisits sjö
  Brattåivatje berg Johannisberg, se Lotträsk Saknas Bissaliden höjd
  Bredhalsen parti av myr Johannisberg Västra traktnamn Bissan sjö
  Bredselet sel Johannisberg, Västra by Bissan sjö
  Brobäcken bäck Johannisberg västra, se Johannisberg traktnamn Bissas sjö
  Bromyran myr Jokkegaske lappviste Bissasbäcken bäck
  Bromyran myr Jokkegaske lappviste Bissasbäcken bäck
  Bromyrtjärnen tjärn Jonsudden gårdar Bissasbäckudden, Västra udde
  Brudforsen fors Jukta by Bissasbäckudden, Västra udde
  Brunraningsmyran myr Juktbyn Saknas Bissasbäckudden, Yttre udde
  Bruntjärnen tjärn Juktbyn by Bissasbäckudden, Östra udde
  Bråkarudden udde Juktå by Bissavan vik
  Brånaholmen sankmark Juktfors by Bissasliden höjd
  Brånaholmsmyran myr Juktnäs gård Bissasliden berg
  Brånaliden berg Juktnäs gdar Bissatjärn tjärn
  Brånalidmyran myr Juktå by Bjennajokk bäck
  Brånamyran myr Juktå bebyggelse Bjerdakken udde
  Brånamyran myr Jägarbo gård Bjerdåive höjd
  Brånamyran myr Jägarbo lht. Bjurbäcken bäck
  Brånamyran myr Järnvägen, se Sandsjö traktnamn Bjärdaken udde
  Brånamyran myr Järnvägen, se Sandsele traktnamn Bjärganesjaurats tjärn
  Brånan terräng Järnvägen, se Blattniksele traktnamn Bjärganesjokk bäck
  Brånan berg Järnvägen, se Saxnäs traktnamn Bjärganestjåkko höjd
  Brånan berg Jönsarbo gårdar Bjärkmanken udde
  Brännbackmyran myr Jönsbo gårdar Björkberget del av Stalovare
  Brännet svedjeland Kabbnäs by Björkfjället fjällparti
  Brännet näs Karlberg gård Björkfjället fjällmassiv
  Brännholmen holme Karlsgård by Björkholmen holme
  Brännholmen holme Karlsgård by Björkknösen höjd
  Brännholmen holme Karlslund by Björklidbäcken bäck
  Brännholmen holme Karlslund by Björkliden höjd
  Brännkläppmyran myr Karlsten by Björkliden höjd
  Brännmyran myr Karlsten by Björklidmyren myr
  Brännmyran myr Karlstensfäboden sommarlagård Björklidtjärn tjärn
  Brännmyrtjärnen tjärn Kattisheden torp Björkuddbäcken bäck
  Bränntjärnen tjärn Kattistjärn torp Björkudden udde
  Brännträsket sjö Kinnekulle gård Björkudden udde
  Brännträsklobblet tjärn Klippen gård Björkudden, Lilla udde
  Brännudden udde Kläppnäs gård Björkudden, Stora udde
  Brännudden udde Kläppnäs gård Björkuddviken vik
  Bränthöjden höjd Kraddsele by Björkuddviken vik
  Bräskaforsen fors Kraddsele by Björnavan ava
  Buddniken udde Kreuna lappvist Björnberget berg
  Bulltjärnen tjärn Krokforsselet by Björndalen dalsänka
  Bumyran myr Kronoöverloppsmarken traktnamn Björnhällan udde
  Bureholmen holme Kronås gård Björnknabben höjd
  Buresjön sjö Krutträsk by Björnknabben berg
  Byxtjärnen tjärn Krutträsk bebyggelse Björnknösen höjd
  Bångfjället berg Krutträsk lp Björnknösen höjd
  Bångfjället fjäll Kusbacken gård Björnknösen höjd
  Bårrejaure träsk Kvarnbränna by Björnknöxen berg
  Bårrejaurmyran myr Kvarnbränna hlp Björnmyrarna myrar
  Båtsaforsen fors Kyrkostaden bebyggelse Björnmyren myr
  Bäckmyran myr Kyrkstaden kyrkstugor Björnmyren myr
  Bäckmyran myr Kyrkstaden, se Kyrkostaden Saknas Björnmyren myr
  Bäckmyrbäcken bäck Kåtaliden by Björnmyrtjärn tjärn
  Bäckmyrbäcken bäck Kåtaliden bebyggelse Björnrismoran mor
  Bäckmyrbäcken bäck Kåtanåive hemman Björntjärn tjärn
  Bäcknässelet del av Malån   Bladtjärn tjärn
  Bäckudden udde   Bladtjärn tjärn
  Bärbacken backe   Bladtjärnen tjärn
  Bärheden berg   Blaikavan binamn på Sikselavan
  Bäverraningen äng   Blaikbäcken bäck
  Bäverselet lugnvatten   Blajkbäcken Saknas
  Bökaberget berg   Blaikbäcken, Östra bäck
  Böllingmyran myr   Blaiken höjd
  *Bierfjeld, se Birdotjårro höjd   Blaiken fjällparti
  *Bært-field, se Birdotjårro höjd   Blaiken myr
  *Børg-field, se Björkfjället fjäll   Blaiken fjällmyr
  Börtingtjärnarna tjärnar   Blajken fjäll
  Börtingtjärnarna tjärnar   Blaikenjaur sjö
  Börtingtjärnen tjärn   Blaikmyren myr
  Börtingtjärnknösen berg   Blaiksjön sjö
  Daddmyran myr   Blajkbäcken bäck
  Daddmyrbränna terräng   Blajkbäcken, Yttre bäck
  Daddträsket tjärn   Blajkfjäll Saknas
  Dalaedobäcken, se Vivojokk bäck   Blajkfjället berg
  Dallosmyran myr   Blajksjön sjö
  Dalvasbäcken bäck   Blankbacken backe
  Dalvasmyran myr   Blankbackmyren myr
  Dalvastjärnen tjärn   Blankviken vik
  Dammgrenen å   Blassatj. myr
  Dammgrenen å   Blattnickselet sel
  Dammtjärnen tjärn   Bleckselet sel
  Dammtjärnen, Övre tjärn   Bleckselforsen fors
  Datjeguolpheden hed   Bleckselholmen holme
  Datjennjuona terräng   Blediken sjö
  Datjepakte berg   Blediken sel
  Delmotträsket träsk   Blekselet, Nedre sel
  Dikestjärnen tjärn   Blekselet, Övre sel
  Djupavan vik   Blekselforsen fors
  Djupavan del av Bredselet   Blekselholmen holme
  Djupudden udde   Bleriken sjö
  Djupudden udde   Bleriken tjärn
  Djupvattnet sjöar /Se   Blesan öppen plats
  Djupviken vik   Blomrostjärn tjärn
  Dockmyrheden berg   Blomstermyren myr
  Drappotjärnen, Norra Saknas   Blomstermyren myr
  Drappotjärnen, Södra Saknas   Blyo sjö
  Drevmyran myr   Blyobäcken bäck
  Dräpträsket sjö   Blyomoren myr
  Dräpträsket, Yttre sjö   Blåbergsliden höjd
  Duoretjakk, se Dåresvare fjäll   Blåtja tjärn
  Duorra fjäll   Blåtjajaur sjö
  Dynäskärret kärr   Bockberget höjd
  Dåresvare fjäll   Bockholmen holme
  Dödstintudden udde   Bocktjärn tjärn
  Edsträsk sjö /Se   Bockträskbäcken bäck
  Edsträsket träsk   Bockträsket sjö
  Edsträskheden hed   Boddalmyren, Västra myr
  Eliasesmyran myr   Boddalmyren, Östra myr
  Emilsmyran myr   Bodden myr
  Erik-Ersmyran myr   Bodholmen holme
  Erik-Johannesmyran myr   Bodholmen holme
  Erik-Jonsamyran myr   Boförningsviken vik
  Erikmyran myr   Boförningsviken vik
  Eriksmyran myr   Boimokkavan vik
  Erikudden udde   Bokmyren myr
  Ersmarksberget berg   Bokkstjärn tjärn
  *Esmes-fieldel, se Essmitjåkko höjd   Bolojokk bäck
  Essmitjåkko höjd   Bolonbäcken bäck
  Eva-Majastjärnen tjärn   Bolonjokk bäck
  Falajaure sjö /Se   Bondranningen plats
  Farfarvikholmen holme   Bonnäsröset riksröse
  Fasteboldetjärnen tjärn   Bonnässjön sjö
  Fesonmyran myr   Bonnästjåkko binamn på Bonnäsvare
  Fesonviken vik   Bonnäsvare höjd
  *Fiskfjället fjäll   Boreast höjd
  Fisklöstjärnen tjärn   Borgjaur sjö
  Fjosokken sjö   Borgjaurbäcken bäck
  Fjällmyran myr   Borijaur tjärn
  Fjällnäsberget berg   Borijaurbäcken bäck
  Fjällströmstjärnen tjärn   Borjaur sjö
  Flakabackmyran myr   Borjaure sjö
  Flakaudden udde   Borjauresjön sjö
  Flarkberget, Stora berg   Borrokstjärn tjärn
  Flarkberget, Stora berg   Borstgräsmyren, Nedre myr
  Flarkmyran myr   Borstgräsmyren, Övre myr
  Flarkmyran myr   Borstmyren myr
  Flarkmyrarna myr   Borstmyren myr
  Flarkängtjärnen tjärn   Borstmyren myr
  Flokträsket träsk   Bortiavan vik
  Flokträsktjärnen tjärn   Bortiudden udde
  Florktjärnen tjärn   Boråive topp
  Flottatjärnen tjärn   Botelforsen fors
  Flottatjärnen tjärn   Brackavan vik
  Flyggbacken berg   Brackavan vik
  Flyttningsmyran myr   Braddudden udde
  Fläckselet lugnvatten   Brandbärsberget höjd
  Fläckselforsen Saknas   Brandstolmyren myr
  Forsavan vik /Se   Brandstolmyrtjärn tjärn
  Forsmyran myr   Brattbäcken del av Postmyrbäcken
  Forsmyrtjärnen tjärn   Brattbäckmyren myr
  Forsnäset näs   Brattgrenen vattendrag
  Forsnäsviken vik   Bratthalsen myr och bäck
  Fredagsmyran myr   Bratthalstjärn, Lilla tjärn
  Fritsflarken tjärn   Bratthalstjärn, Stora tjärn
  Fromavan vik   Brattmyran Saknas
  Fromavatjärnen tjärn   Brattmyran myr
  Frommyran myr   Brattmyrbäcken bäck
  Fräkenholmen holme   Brattmyren myr
  Fräkenholmen holme   Brattmyren myr
  Fräkenmyran myr   Brattmyren myr
  Fräkenmyran myr   Brattmyren myr
  Fräkenmyran myr   Brattmyrholmen skogholme
  Fräkenmyrliden berg   Brattmyrorna myrar
  Fräkenmyrliden berg   Brattmyrtjärn, Nedre tjärn
  Fräkenselet lugnvatten   Brattmyrtjärn, Övre tjärn
  Fräkentjärnarna tjärnar   Bredselet sel
  Fräkentjärnen tjärn   Breidabäcken bäck
  Fräkentjärnen tjärn   Breidabäcken bäck
  Fräkentjärnen tjärn   Breidajaur sjö
  Fräkenviken vik   Breidatjåkko höjd
  Fröjnäsberget berg   Bresaviken vik
  Fulräftmyran myr   Brobäcken bäck
  Fågelfjället fjäll   Brobäcken bäck
  Fågelfjällmyran myr   Brobäcken bäck
  Fågeltjärnen tjärn   Brobäcken bäck
  Fårtjärnen tjärn   Brobäcken bäck
  Fårträskbäcken bäck   Brobäcken bäck
  Fårträsket sjö   Brobäcken bäck
  Fårträsket träsk   Brobäcktjärn tjärn
  Fäbodavan vik   Brobäcktjärn tjärn
  Fäbodavan vik   Bromsmyren myr
  Fäbodberget berg   Brotjärn tjärn
  Fäbodberget berg   Brotjärnbäcken bäck
  Fäbodbäcken bäck   Brudforsen fors
  Fäbodbäcken bäck   Brudhällan stenhäll
  Fäbodforsen fors   Brudhällan sten (hälla)
  Fäbodmyran myr   Brunrenmyren myr
  Fäbodtjärnen tjärn   Brunta vik
  Fäbodtjärnen tjärn   Bruntavarpet notvarp
  Färlastjärnen tjärn   Bruntjärn tjärn
  Fönnmyran myr   Bruntjärnbäcken bäck
  Gaivaholmen holme   Bryggnabben udde
  Gaivatjärnen tjärn   Bråkarudden udde
  *Galbemenenase berg   Brånabackarna backar och åsar
  *Galbemenenase »utskott»   Brånabackmyren myr
  Galgatmyren myr   Brånaberget höjd
  Galgatmyran myr   Brånaholmen skogholme
  Galgatmyran myr   Brånaholmsmyren myr
  Galgonäset näs   Brånaknösen höjd
  Galmitjärnen tjärn   Brånaliden höjd
  Gammbränna berg   Brånamyren myr
  Gammstrannholmen holme   Brändholmen holme
  Gargeson forsen fors   Brändkåtaudden udde
  Gargkroken vik   Brändudden udde
  Gargmyran myr   Brännan område
  Gargruttje berg   Brännbacken backås
  Gargån å   Brännbackmyren myr
  Gargån å   Brännberget binamn på Brånaberget
  Gargån å   Brännbergsträsket sjö
  Gargån å   Brännholmen holme
  Gargån å   Brännholmen holme
  Gargån å   Brännholmen holme
  Gargån å   Brännlundstjärn tjärn
  Gargån å /Se   Brännmyren myr
  Gatumyran myr   Brännmyrtjärn tjärn
  Gautsträsk sjö   Brännträskbäcken bäck
  Gautsträsk sjö   Brännträsket sjö
  Gautsträsk sjö   Brännträsklobblet tjärn
  Gautsträsk sjö   Brännudden udde
  Gautsträsk sjö   Brännudden udde
  Gautsträsk sjö /Se   Brännudden udde
  Gautsträsk, Nedre sjö /Se   Brännuddviken vik
  Gautsträsk, Nedre sjö   Bräntholmen holme
  Gautsträsket, Nedre sjö   Bräntudden udde
  Gautsträsket, Nedre träsk   Bräntudden udde
  Gautsträsket, Nedre träsk   Bräntudden udde
  Gautsträsktjärnen tjärn   Bräntuddvarpet notvarp
  Gelisen, Norra berg   Bräsaudden udde
  Gelisen, Södra berg   Bräsaviken vik
  Gelismyran myr   Bräskaforsen fors
  Gengoavan vik   Bräskaforsen dragström
  Gengonäset näs   Brödratjärnen tjärn
  Gepsåive berg   Bulltjärn tjärn
  Geristräsket träsk   Bulltjärn Saknas
  Geriträsket tjärn   Bulltjärn tjärn
  Gersbäcken, se Gertsbäcken bäck   Bulltjärn tjärn
  Gerssjön, se Gertsjaure sjö   Bunabben udde
  Gertsbäcken bäck   Buodopes tjärn
  Gertsbäcken bäck   Buodopessjön sjö
  Gertsbäcken, Nedra bäck   Buorgjokkjaur sjö
  Gertsbäckviken vik   Buorgjokktjåkko höjd
  Gertsjaure sjö   Buorgokjaure sjö
  Gertsjaure sjö   Buorgoktjåkko höjd
  Gertsåive berg   Buresjön sjö
  Gesikbäcken bäck   Buriholmen holme
  Gesikträsket träsk   Buskberget höjd
  Getarberget berg   Buskbergtjärn tjärn
  Getingberget berg   Bådopperberget höjd
  Getingmyran myr   Bådoppersjön sjö
  Getingmyran myr   Bådoppertj., se Buodopessjön tjärn
  Getingmyran myr   Bådoppertjärn tjärn
  Getingmyran myr   Båktjajaur sjö
  Getingmyrarna myrar   Båktjavarats höjd
  Getingmyrtjärnen tjärn   Bålja berg
  Geuoniojokk, se Tjulån å   Bålja sjö
  Gibbmovare berg   Bålja, Lilla tjärn
  Giengeljaure sjöar /Se   Båljabäcken bäck
  Giimenoive berg /Se   Båljamyren myr
  Gilfvenjokk, se Kilvevuonajokk bäck   Båljavare berg
  Gillesuoleforsen fors   Båljavare höjd
  *Giltikällan källa   Bångfjället höjd
  *Giltingen backe   Båsatjaur sjö
  *Giltingenajek källa   Båsatjåkko höjd
  Giltjaur sjö   Båsatvare höjd
  Gimegulets terräng   Båtlänningen landningsplats
  Gipperavabacken höjd   Bäckholmen holme
  Gipperavan vik   Bäckmyren, Lilla myr
  Gipperavan vik   Bäckmyren, Stora myr
  Gipperavatjärnen tjärn   Bäcknäset näs
  Gipperbäcken bäck   Bäcksanden strand
  Gippertjärnen tjärn   Bäckströmsmyren myr
  Gippervare berg   Bäckviken vik
  Gitniken holme   Bäckviken vik
  Gitåive berg   Bäckviken vik
  Gitåivefläcken sank mark   Bäckviken vik
  Givorten fjäll, se ?Gouertuare fjäll   Bäverbäcken bäck
  *Givirtfhökket fjäll   Bäverbäcken bäck
  Glapmyran myr   Bäverhuskroka krök
  Glasan ö   Bävernäset näs
  Glattermyran myr   Bäverselet sel
  Gnepogetmyran myr   Bäverudden udde
  Gobdokudden udde   Bäverudden udde
  Goddjaur, Nedre träsk   Bökaberget höjd
  Goddjaur, Övre träsk   Bökabäcken bäck
  Goddjaurmyran myr   Bökamyrarna myrar
  Goddjaurviken vik   Bökaträsket, Nedre sjö
  Goeletesjokk, se Kuotelisjokk bäck   Bökaträsket, Övre sjö
  Gorrokbäcken bäck   Börtingselfallet fall
  Gorrokselet lugnvatten   Börtingtjärn tjärn
  *Gosetjåcks, se Murivardo riksröse /Se   Börtingtjärn tjärn
  ?Gouertvare fjäll   Börtingtjärn tjärn
  ?Gouertvare fjäll   Börtingtjärn tjärn
  ?Gouertvare fjäll   Börtingtjärn tjärn
  Gradinsbäcken bäck   Börtingtjärn tjärn
  Granberget berg   Börtingtjärn tjärn
  Granberget berg   Börtingtjärn tjärn
  Granberget berg   Börtingtjärnarna tjärnar
  Granberget berg   Börtingtjärnbäcken bäck
  Granberget berg   Börtingtjärnbäcken bäck
  Granberget berg   Börtingtjärnbäcken bäck
  Granbergtjärnen tjärn   Börtingtjärnen tjärn
  Granholmen höjd   Börtingtjärnknösen höjd
  Granholmen holme   Börtingtjärnknösen höjd
  Granholmen holme   Börtingtjärnknösen höjd
  Granholmen holme   Börtingtjärnknösen höjd
  Granknösen bergtopp   Börtingtjärnmyren myr
  Granknösen höjd   Börtingtjärnmyren myr
  Granliden skogshöjd   Dadjenjuona udde
  Granliden höjd   Dagnjerudden udde
  Granmyran myr   Dalabacken backe
  Granmyran myr   Dalbäcken bäck
  Granmyran myr   Dalforsen fors
  Granmyrhultet skogsområde   Dallosmyren, Lilla myr
  Granträskbäcken bäck   Dallosmyren, Stora myr
  Granträsket sjö   Dalmajauratj. tjärn
  Granträsket träsk   Dalmyren myr
  Granträskliden berg   Dalovardo höjd
  Granåsen ås   Dalovardosnuten udde
  Greken holme   Dalvosbäcken bäck
  Grenen älvfåra /Se   Dalvostjärn tjärn
  Grenholmen, Stor o. Lilla holmar /Se   Dammgrenen Saknas
  Grubbmyran myr   Dammtjärn tjärn
  Grubbtjärnen tjärn   Dammtjärnbäcken bäck
  Grundbäcken bäck   Dammvattnet tjärn
  Grundbäckmyran myr   Dammängarna ängar
  Grundtjärnen tjärn   Dartjejokk bäck
  Grundtjärnen tjärn   Dartjekvolbmyren myr
  Grundträsket träsk   Dartjekvolben hed
  Grundträskmyran myr   Dartjen stenflygge
  Grundträskmyran myr   Dartjenjuonje udde
  Gråberget berg   Dartjepakte höjd
  Gråberget berg   Datjepakte höjd
  Gråbergsbäcken bäck   Dartträskbäcken bäck
  Gråbergstjärnen tjärn   Dartträsket sjö
  Grälarmyran myr   Dartträskmyren myr
  Gräsbäckberget skogshöjd   Datträsket sjö
  Gräsbäcken bäck   Datträskmyren myr
  Gräsbäcken bäck   Dauta sjö
  Gräsmyrtjärnen tjärn   Dauta, Utsu sjö
  Grönhålet tjärn   Dautojaur sjö
  Grönskogen skogsmark   Dautojaur, Utsu sjö
  Grötbackstjärnen tjärn   Dautojokk bäck
  Guckismyran myr   Dautokåbbo höjd
  Gukkisträsket träsk   Dautojåkko höjd
  Gumsbollen berg   Davokmyren, Stora myr
  Gumsliden berg   Delmotträsket sjö
  Gumsliden berg   Dergabäcken bäck
  Guoibenåive berg   Dergabäcken bäck
  Guorbenåive berg   Dergaliden höjd
  Gustav Byströmsmyran myr   Dergaliden höjd
  Gustavsmyran myr   Dergasjön sjö
  Gustavstjärnen tjärn   Dergasjön sjö
  Gustavstjärnen tjärn   Dikberget berg
  Guardisträsket, Nedre Saknas   Dikselet sel
  Guardisträsket, Övre träsk   Dissavan vik
  Gåldlopstjärnen tjärn   Djupavamyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Djupavan vik
  Gåstjärnen tjärn   Djupavan vik
  Gåstjärnen tjärn   Djupavan vik
  Gåstjärnen tjärn   Djupavatjärn tjärn
  Gäddtjärnbäcken bäck   Djuplångvarpet varpställe
  Gäddtjärnen tjärn   Djupselet sel
  Gäddtjärnen, Lilla tjärn   Djupselforsen fors
  Gäddtjärnen tjärn   Djuptjärn tjärn
  Gäddtjärnen tjärn   Djuptjärn tjärn
  Gäddtjärnliden berg   Djuptjärnen tjärn
  Gäddträsket, Östra Saknas   Djupviken vik
  Göran-Stormyran myr   Djupviken vik
  Halsamyran myr   Dobbmokkjaurats tjärn
  Halstjärnmyran myr   Dobmokjaurats tjärn
  Halvvägasberget skogshöjd   Dolkabäcken bäck
  Halvvägsmyran myr   Dolkajaur sjö
  *Hammerfield, se Ammarfjället fjäll   Dolkanjuonje höjd
  Handskbäcken bäck   Doloken skogparti
  Harrberget berg   Drepsforsen fors
  Harrberget berg   Drepsforsen fors
  Harrberget berg   Drepsforsen fors
  Harrbergmyran myr   Drevimyren myr
  Harrbrännan berg   Drivvedbäcken vattendrag
  Harrbäcken bäck /Se   Dråpträsket och Yttre Dråpträsket sjöar
  Harrbäcktjärnen tjärn   Dråpträskmyren myr
  Harrträskbäcken bäck   Dräbbträskbäcken bäck
  Harrträskbäcken bäck   Dräbbträsket, Västra sjö
  Harrträsket sjö /Se   Dräbbträsket, Yttre sjö
  Harrträsket, Stora träsk   Dräbbträskmyren myr
  Harrudden udde   Dräpsen område
  Hemberget berg   Dräpsforsarna forsar
  Hemberget skogshöjd   Dräpsmårkan Saknas
  Hemberget berg   Drävjemyren myr
  Hemberget berg   Drävjemyren myr
  Hembäcken bäck   Drävjemyren myr
  Hemliden höjd   Drävjeudden udde
  Hemmyran myr   Dubblabäcken vanliga namnet på Duobblonbäcken
  Hemmyran myr   Dubblan, Lilla vanliga namnet på Lilla Duobblon
  Hemmyran myr   Dubblan, Stora sjö
  Hemnäsbrånan berg   Dubblan, Södra sjö
  Hemnäsbäcken bäck   Dunderforsen fors
  Hemsjön sjö   Dunderforsen fors
  Hemsjön sjö   Dunderselet sel
  Hemtjärnen tjärn   Dunderselholmen holme
  Herrberget, se Harrberget berg   Duobblon, Lilla sjö
  Herrgårdsknulen berg   Duobblon, Stora sjö
  Hjällholmen holme   Duobblon, Södra sjö
  Hjällholmen holme   Duobblonbäcken bäck
  Hjällholmen holme   Dsisikjaur sjö
  Hjällmyran myr   Dsisikvagge lågland
  Hobblidmyran myr   Dyngbäcken bäck
  Holmforsen fors   Dåkkebäcken bäck
  Holmforsen fors   Dåkkejaur, Lilla sjö
  Holmmyran sank mark   Dåkkejaur, Stora sjö
  Holmmyran myr   Dåkkejokk bäck
  Holmmyran myr   Dåkkevardo höjd
  Holmmyrtjärnen tjärn   Dåratjåkko höjd
  Holmselet sel   Dårastjärn tjärn
  Holmtjärnbäcken bäck   Dåresvare höjd
  Holmtjärnbäcken bäck   Dödstintholmen holme
  Holmtjärnen tjärn   Dödstintudden udde
  Holmtjärnen tjärn   Eddebrånan skoghöjd
  Holmtjärnen tjärn   Edsträsket sjö
  Holmtjärnen tjärn   Engräsmyren myr
  Holmtjärnen tjärn   Engräsmyren myr
  Holmtjärnmyrarna myr   Enholmen holme
  Holmträsket sjö   Enoksholmen holme
  Holmöudden udde   Eparpakte höjd
  Holmöudden, Yttre udde   Epparpakte höjd
  Huftabäcken bäck   Erik-Gustavshobben bergknalle
  Huftabäcken bäck   Erik-Gustavsmyran myr
  Huftaliden berg   Erik-Jansamyren myr
  Huftasjön, Västra sjö   Erik Jansmyran myr
  Huftasjön, Östra sjö   Erik-Perstjärn tjärn
  Huftasjön, Östra Saknas   Ersmarkuden udde
  Huftaträsk träsk   Ersmarkudden udde
  Hultet skogsbacke   Ersmarkviken vik
  Hundberget berg   Essmijaur sjö
  Hundbergsknölarna skogshöjder   Essitjåkko höjd
  Hundbergsmyran myr   Falesjaur sjö
  Hundtjärnen tjärn   Farfarholmen holme
  Hällbäckberget berg   Farfarudden udde
  Hällbäcken bäck   Farfarviken vik
  Hällbäcken bäck   Farsholmen holme
  Hällforsen fors   Fastebuoldebacken backe
  Hällforsen fors   Femabborrtjärn tjärn
  Hällforsen fors   Fesonmyren myr
  Hällforsen fors   Fetabborrtjärn tjärn
  Hällforskojan koja   Fetabborrtjärn tjärn
  Hällmyran myr   Fetrenbacken backsluttning
  Hällmyrflarken sank mark   Fetrenbäcken bäck
  Hälludden udde   Filialudden udde
  Hälludden udde   Finnäsviken vik
  Hängberget, se Låktavare berg   Fiskartjärn tjärn
  Hästmyran myr   Fiskartjärnarna tjärnar
  Hästmyran myr   Fiskbäcken bäck
  Hästmyran myr   Fiskobäcken bäck
  Hästmyran myr   Fiskosjön sjö
  Hästselet lugnvatten   Fiskoträsk sjö
  Häståsmyran myr   Fiskoträsket, Mellersta sjö
  Hässjetjärnberget skogshöjd   Fiskoträsket, Nedersta sjö
  Hässjetjärnberget skogshöjd   Fiskoträsket, Översta sjö
  Hässjetjärnen tjärn   Fiskoviken vik
  Hästholmen holme   Fiskoviken vik
  Högbackholmen holme   Fiskvarpet notvarp
  Högbränna terräng   Fjosokken sjö
  Högbrännan, Västra höjd   Fjosoken sjö
  Högbrännan, Östra höjd   Fjällmyrbäcken bäck
  Högholmen holme   Fjällmyren myr
  Höglundshobben berg   Fjällojaur sjö
  Högmyran myr   Fjärdedelsstenen sten
  Hömyran myr   Flakaliden höjd
  Idbäckavan vik   Flakaträsket sjö
  Idbäcken bäck   Flakaudden udde
  Idbäcken bäck   Flakaåsen ås
  Idbäcken bäck   Flarkberget höjd
  Idbäckheden hed   Flarkberget, St. berg
  Innersjön sjö   Flarken myr och tjärn
  Innerstmyran myr   Flarkmyren myr
  Innersttjärnen tjärn   Flarkmyren, Stora myr
  Innersttjärnen tjärn   Flarktjärn tjärn
  Inremyran myr   Flarktjärnmyren del av Stora Flarkmyren
  Isberg sluttning   Flarkängtj. tjärn
  Isberget höjd   Flatan myr
  Isberget berg   Flatåkern åker
  Isbergsbäcken bäck   Flokträsket sjö
  Isbergsmyran myr   Florkberget höjd
  Israel-Matstjärnen tjärn   Florkmyrbäcken bäck
  Israelstjärnen tjärn   Florkmyren myr
  Jakobsbäcken bäck   Florktjärn tjärn
  Jan-Larsmyran myr   Florktjärn tjärn
  *Jauresjaureröset ?riksröse   Florktjärnbäcken bäck
  *Jausjaure, se Umevatten, Lilla sjö /Se   Florktjärnmyren myr
  Jengräsmyran myr   Florkänget myr
  Jengräsmyran myr   Florkängtjärn tjärn
  Jengräsmyran myr   Flottatjärn tjärn
  Jenstjärnen tjärn   Flottatjärn tjärn
  Jenstjärnen tjärn   Flottatjärn tjärn
  ?Jerisjaure sjö   Flyttningsviken vik
  ?Jerisjokk bäck   Flyttstranden myr
  Jerpevare berg   Flyttstrandviken vik
  Jerpevare berg   Flödtjärn tjärn
  Jipmokberget berg   Forsavan vik
  Jipmokmyran myr   Forsbacka backe
  Jipmoktjärnen tjärn   Forsbackliden höjd
  Jipmokträskkalven träsk   Forsbäcken bäck
  Jipmokträsket, Södra Saknas   Forsholmarna holmar
  Jirejaure sjö   Forsholmen holme
  Jirejokk, se Jerisjokk bäck   Forsholmen holme
  Joddnäset udde   Forsholmen holme
  Joelsmyran myr   Forsholmen holme
  *Joipabäcken bäck   Forsholmen holme
  Jollegelesen berg   Forsnäsudden udde
  Jollegelesmyran myr   Forstuvan strandområde
  Jommodalen dal   Forsuddbacken backe eller holme
  Jon-Sjulsabrånan skogssluttning   Forsudden udde
  Jorbträsket träsk   Framak, Gille höjd
  Juckt-elfven, se Juktån å   Framaken höjd
  Juckt-träsk, se Överst-Juktan sjö   Framakselet, Nedre sel
  Jucktån å /Se   Framakselet, Övre sel
  Juktan, se Juktån å   Framakjaur sjö
  Juktan sjö /Se   Framaktjärn tjärn
  Juktan sjö   Fraundsberget höjd
  Juktådammen damm   Fraunesberget höjd
  Juktån å   Fredagsmyrbäcken bäck
  Juktån å   Fredagsmyren myr
  Juktån å   Fredagsmyran myr
  Juktån å   Friddesmyren myr
  Jucktån å /Se   Fritzflarken tjärn och myr
  Juktån å /Se   Fromavan vik
  Juktån älv   Fräkenavan vik
  Julkesmyran myr   Fräkenbäcken bäck
  Juobba, Stora o. Juobba, Njalle höjder   Fräkenhalsen myr och bäck
  ?Järbovare fjäll   Fräkenliden skoglid
  Järtaberget berg   Fräkenmyran myr
  Järtabergmyran myr   Fräkenmyran myr
  Jökeln berg   Fräkenmyran myr
  Jökeltjärnen tjärn   Fräkenmyrberget höjd
  Jörboken sjö   Fräkenmyrberget berg
  Jörbokforsen fors   Fräkenmyren myr
  Kaffebäcken bäck   Fräkenmyren myr
  Kaggholmen holme   Fräkenmyren myr
  Kallbäckberget berg   Fräkennäset udde
  Kallbäckmyran myr   Fräkenselet sel eller tjärn
  Kallbäcktjärnen tjärn   Fräkenselet sel
  Kallesdiken kärr   Fräkenselet sel
  Kallkällheden hed   Fräkenstranden strand
  Kallkällmyran myr   Fräkenstrandgrubban notvarp
  Kallkällmyran sank mark   Fräkenstrandsten sten
  Kallkällmyran myr   Fräkenstället äng
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Kallkällmyran sank mark   Fräknetjärn tjärn
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn binamn på Skraveltjärn
  Kallkällmyran myr   Fräkentjärn tjärn
  Kallnäsan, se *Galbemenenase »utskott»   Fräkentjärn tjärn
  Kalltjärnen tjärn   Fräkentjärn tjärn
  Kalven tjärn   Fräkentjärnarna tjärnar
  Kalven träsk   Fräkentjärnbäcken bäck
  Kalvhobben berg   Fräkentjärnbäcken bäck
  Kalvmyran myr   Fräkenudden udde
  Kammarmyran myr   Fräkenänget myr
  Kanan näs   Fräknetjärn tjärn
  *Kanteträsk sjö   Fyrtjärnarna tjärnar
  Kappisbäcken bäck   Fyrtjärnarna tjärnar
  Karlbergshagen sankmark   Fyrtjärnmyren myr
  Karlbergsmyran myr   Fågelfjället ås
  Karl-Perskärret kärr   Fågelfjällmyren myr
  Karlsgårdsberget berg   Fjosokken höjd
  Karlstjärnen tjärn   Fårberget berg
  Karpesmyran myr   Fårbergudden udde
  Karsbäcken bäck   Fårbäcken bäck
  Karsbäcken bäck /Se   Fårbäcken bäck
  Kattisavan vik   Fårdräparbäcken bäck
  Kattisavan tjärn   Fårgångsänget myr
  Kattistjärnen tjärn   Fårknöxen berg
  Kattmyran myr   Fårträskberget höjd
  Kauträsk, se Gautsträsk sjö /Se   Fårträskbäcken bäck
  Kavelmyran myr   Fårträsket sjö
  *Keutajaure sjö   Fårträsket sjö
  *Keutajauren qveik fors   Fårträsket sjö
  Killingen holme   Fäb., se Jåmovär Saknas
  Killingholmen holme   Fäbodaggan strömvirvel
  Kilvevuonajokk bäck   Fäbodavan vik
  Kinnekulle skogshöjd   Fäbodavan vik
  Kirkejaur sjö? /Se   Fäbodavan vik
  Kirkudden udde   Fäbodbacken backe
  Kivortfjället, se Gouvertvare fjäll   Fäbodberget berg
  Klabbnäs näs   Fäbodberget höjd
  Klarvattentjärnen tjärn   Fäbodbrånan del av Seudåive
  Klemensliden höjd   Fäbodbäcken bäck
  Klemmesänget sank mark   Fäbodbäcken bäck
  Klovaudden udde   Fäbodbäcken bäck
  Klubbudden udde   Fäbodbäcken, Västra bäck
  Klubbviken vik   Fäbodbäcken, Yttre bäck
  Kläppmyran myr   Fäbodbäcken, Östra bäck
  Kläppmyran myr   Fäbodforsen, Västra fors
  Kläppmyran myr   Fäbodforsen fors
  Kläppmyrtjärnen tjärn   Fäbodforsen, Yttre fors
  Knipkälla källa   Fäbodgärdan åkerstycke och fäbod
  Kniptjärnen tjärn   Fäbodheden hed
  Kojmyran myr   Fäbodholmen holme
  Kraddselet sel   Fäbodholmen holme
  Krokflarkmyran myr   Fäbodmyren myr
  Krokforsen fors   Fäbodmyren myr
  Krokmyran myr   Fäbodmyran myr
  Krokmyran myr   Fäbodnäset udde
  Krokmyran myr   Fäbodranningen plats
  Krokmyran myr   Fäbodselet sel
  Kroktjärnen tjärn   Fäbodselet sel
  Krutberget berg   Fäbodselet, Västra sel
  Krutberget berg   Fäbodselet, Yttre sel
  Krutbergsbäcken bäck   Fäbodstranden äng
  Krutträsket sjö   Fäbodtjärn tjärn
  Krutträsket sjö   Fäbodtjärn tjärn
  Krutträsket sjö   Fäbodudden udde
  Krutträsket träsk   Fäbodviken vik
  Kråkholmen holme   Fällabona höjd
  Kråkmyran myr   Fällan äng
  Kulholmen holme   Färjtjärnmyren myr
  *Kunokoträsk sjö   Färjtjärnmyrtjärn tjärn
  Kuotelisjokk bäck   Förstbrånabacken höjd
  Kusbacken backe o. udde   Förstlingsnäset Saknas
  Kvarnavan vik   Föusoken sjö
  Kvarnbäckavan vik   Gabbi höjd
  Kvarnbäcken bäck   Gagatjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Gagjartsbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Gaitsennjuona udde
  Kvarnbäcken bäck   Gaivaavan vik
  Kvarnbäcken bäck   Gaivatjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Galgatmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Gallakielas berg
  Kvarnbäcken bäck   Gallaskielas ås
  Kvarnbäcken bäck   Galleskouts udde
  Kvarnbäcken bäck   Gallisguts vik
  Kvarnforsen fors   Gambrånan skoghöjd
  Kvarnforsen fors   Gamfredriksmyren myr
  Kvarnmyran myr   Gamgibbmokksen sjö
  Kvarnmyran myr   Gammelvallen lappvall
  Kvarntjärnen tjärn   Gammodlingen område
  Kvarntjärnen tjärn   Gammodlingen slåtter
  Kvarntjärnen tjärn   Gamsådden notvarp
  Kvarntjärnen tjärn   Gamsådden notvarp
  Kvarntjärnen tjärn   Gamvalludden udde
  Kvarntjärnen tjärn   Gamvattuledningen myr
  Kvarnudden udde   Gamån förutvarande älvsfåra
  Kvarnudden udde   Gardejaurats tjärn
  Kyrkberget berg   Gardejaurats tjärn
  Kyrktjärnen tjärn   Gardejauratsbäcken bäck
  Kyrktjärnen tjärn   Gardovare höjd
  Kyrkvägaberget skogshöjd   Gardåive höjd
  Kyrkvägabäcken bäck   Gargavare höjd
  Kåtabrånan skogsland   Gargjaurbäcken bäck
  Kåtabäckberget berg   Gargmyren myr
  Kåtabäcken bäck   Gargtjärn tjärn
  Kåtaholmen holme   Gargån å
  Kåtamyran sank mark   Gargån å
  Kåtamyran sank mark   Gargån å
  Kåtamyran sank mark   Gargåselet sel
  Kåtamyran myr   Garkagime skogparti
  Kåtamyran myr   Garnok sjö
  Kåtamyran myr   Gaskajaur sjö
  Kåtaruttje berg   Gatsijaur tjärn
  Kåtasundet sund   Gautjekielas höjd
  Kåtatjärnen tjärn   Gautsjaur sjö
  Kåtatjärnen tjärn   Gautsträsket sjö
  Kåtaudden udde   Gautsträsket sjö
  Kåtaviken vik   Nedre Gautsträsk sjö
  Källbakk, se Källberget, Lilla o. Stora berg   Gautsträsket, Nedre sjö
  Källberget, Lilla o. Stora berg   Gautsträsktjärn tjärn
  Källbäcken bäck   Gautsträsktjärn tjärn
  Källmyran myr   Gauttjärnkiellasen berg
  Käringavan del av Bredselet   Gengoavan vik
  Käringberget berg   Gengonäset udde
  Käringberget berg   Gergimyren myr
  Käringstrandmyran myr   Gergiudden udde
  Käringträskbäcken bäck   Gergiviken vik
  Käringträsket träsk   Geriavan vik
  Käringträsket träsk   Geribäcken bäck
  Käunjojuck, se Tjulån å   Geribäckmyren myr
  Ladumyran myr   Geriträsket sjö
  Ladumyran myr   Gerjaur tjärn
  Ladutjärnen tjärn   Gertsbäcken bäck
  Ladutjärnen tjärn   Gertsbäcken bäck
  Laduänget, Nedre sank mark   Gertsjaur sjö
  Laggliden berg   Gertsjaure sjö
  Lagglidmyran myr   Gertsjokk bäck
  Lagntjärnbäcken bäck   Gertsåive höjd
  Lagntjärnen tjärn   Gertsåive berg
  Lagtjärnen, Västra tjärn   Getbäcken bäck
  Lagtjärnen, Östra tjärn   Getingberget höjd
  Lagtjärnsbäcken bäck   Getingmyrbäcken bäck
  Lagängbäcken bäck   Getingmyren myr
  Lagängesmyran myr   Getingmyren myr
  *Laifjeld fjäll   Getsten sten
  Laifjället, se Laivatjåkko fjäll   Getudden udde
  Lairobäcken, Västra bäck   Getålke höjd
  Lairomyran, Östra myr   Geutelesjaur sjö
  Laisheden hed   Gibbmoberget berg
  Laisheden, Västra hed   Gibmokkberet Saknas
  Laisheden, Östra hed   Gibbmokksbäcken bäck
  Laisviken vik   Gibbmokksen höjd
  Laisälven älv   Gibbmokksen bergflygge
  Laisälven älv   Gibbmokkstjärnarna tjärnar
  Laisälven älv   Gibbmokksviken vik
  Laisälven älv   Gibbmokkvare höjd
  Laisälven älv   Gibbmotsbäcken bäck
  Laivatjåkko fjäll   Gibbmotsen berg
  Landsvägaholmen holme   Gibbmotstjärnen tjärn
  Landsvägsmyran myr   Gibbmovare berg
  Landsvägstjärnarna tjärnar   Gibbmovare höjd
  Lappmyran myr   Gibbmovare berg
  Lappskogen skogsområde   Gibbmovare höjd
  Lappstenen sten   Giddejaur sjö
  Lapptjärnen tjärn   Giengetjaur sjö
  Lapsavan sank mark   Gilkstsåts berg
  Lars Ersblaiken berg   Gilkstsåts höjd
  Latanmyran myr   Gilktjautjes höjd
  Latmyran myr   Gilkudden udde
  Latnäset näs   Gille Kreuna fjäll
  Laxmyran myr   Gillgos trakt
  Leipiken terräng   Gielisnuolebergen berg
  *Leksträsket sjö   Gillisnuolebergen höjder
  Leonardsmyran myr   Gillisnuoleberget berg
  Lerbäcken bäck   Gillisnuoleberget höjd
  Lerbäcksmyran myr   Gillisnuoleforsen fors
  Leukerträsket, Västra träsk   Gilljaur tjärn
  Lidbäcken bäck   Gilmetsen berg
  Lidmyran myr   Giltjaur sjö
  Lidmyrdalen dal   Giltjaurbäcken bäck
  Lermyran myr   Giltjaurstormyren myr
  Lidmyrbäcken bäck   Giltsuås berg
  Lidmyrtjärnen tjärn   Gimegolts tjärn
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Gippernäsavan vik
  Lill-Ahaberget berg   Gippernäset udde
  Lill-Ahaberget berg   Gipperträsket sjö
  Lillberget berg   Gipperträsket sjö
  Lillberget berg   Gippervare berg
  Lillberget berg   Gippervare höjd
  Lillberget berg   Gippmokksen fjäll
  Lillberget berg   Gippmokkåive, se Gippmots fjäll
  Lillberget berg   Gippmokkåive fjäll
  Lillbergmyran myr   Gippmots fjäll
  Lill-Bissa sank mark   Gippmots höjd
  Lillblaiken berg   Gippmotsen berg
  Lillbäcken bäck   Girijaur tjärn
  Lillbäcken bäck   Gisomjaur sjö
  Lill-Fiskartjärnen tjärn   Gisomtjåkko höjd
  Lillfjället fjäll   Gisonjaur sjö
  Lillflarken sank mark   Gisontjåkko höjd
  Lill-Fräkentjärnen tjärn   Gisonvare höjd
  Lill-Granberget skogshöjd   Gitmokkberget höjd
  Lill-Granberget berg   Gitmokkberget, jfr Gibmokkberget berg
  Lill-Granberget berg   Gitmokkberget, se Jipmokberget berg
  Lill-Granberget berg   Gitmokkmyr., se Jipmokmyran myr
  Lill-Harrträsket träsk   Gitmokkmyren myr
  Lillhobben berg   Gitmokkträsket sjö
  Lillholmen holme   Gitniken holme
  Lillholmen holme   Gitåive höjd
  Lillholmen holme   Gitåive, se Kitåjve berg
  Lillholmen holme   Gitåivetjärn tjärn
  Lillholmen holme   Gjeretsån Saknas
  Lillholmen holme   Gjesekträsket sjö
  Lillhällberget berg   Glasholmen holme
  Lill-Kåtamyran sank mark   Glasmyran myr
  Lill-Laisan del av Laisälven   Glittertjärn tjärn
  Lill-Lässejaure sankmark   Gnervo myr
  Lillmyran sank mark   Gnåjpaknösarna höjder
  Lillraningen holme   Goddaure Nedre sjö
  Lill-Ruttje å   Goddaure Övre sjö
  Lill-Rävamyran myr   Goddj.Ned., se Goddaure, Nedre sjö
  Lillselet lugnvatten   Goddj. Öf., se Goddaure, Övre sjö
  Lillselbränna hed   Goddjaur, Nedre sjö
  Lillselforsen fors   Goddjaur, Övre sjö
  Lillsjön sjö   Goddor, Lilla sjö
  Lillsjön sjö   Goddor, Stora sjö
  Lill-Smalaken berg   Goddorbäcken bäck
  Lill-Sobbträsket träsk   Godejaur sjö
  Lill-Svallmyran myr   Godejokk bäck
  Lilltjärnarna tjärnar   Golajaur sjö
  Lilltjärnen tjärn   Gollsesuolo holme
  Lilltjärnen, Västra tjärn   Gorka vik
  Lilltjärnen, Östra Saknas   Gorokselet sel
  Lilltjärnmyran myr   Gosepakte höjd
  Lill-Toträsket träsk   Gouertvare höjd
  Lill-Toträskliden berg   Goutsjaur sjö
  Lillträsket tjärn   Govdokavan vik
  Lillträsket träsk   Govdokudden udde
  Lillträsket träsk   Granberget höjd
  Lill-Ågern holme   Granberget höjd
  Lillån del av Vindelälven   Granberget höjd
  Lillån biå   Granberget höjd
  Lillängviken vik   Granberget del av Abmoberget
  Lingosmyran myr   Granberget höjd
  Ljustjärnen tjärn   Granberget berg
  Ljustjärnmyran myr   Granberget, Lilla höjd
  Ljustjärnmyran myr   Granberget, Stora höjd
  Ljus-tjärnmyran myr   Granbergsmyren myr
  Ljustjärnmyrbäcken bäck   Granbergtjärn tjärn
  Ljusvattentjärnen tjärn   Granforsen fors
  Ljusvattnet träsk   Granforsen fors
  Ljusvattutjärnen tjärn   Granholmen holme
  Loitoträsket, Västra Saknas   Granholmen holme
  Loitoträsket, Östra träsk   Granholmen holme
  Lolokbäcken bäck   Granholmen, Lilla holme
  Lolokbäcken bäck   Granholmen, Stora holme
  Loloken berg   Granholmmyren myr
  Lolokmyran myr   Granholmmyren myr
  Lomavan vik   Granhultet skoghöjd
  Lomavan del av Juktån   Granknösen topp
  Lombäcken bäck   Granknösen höjd
  Lomforsmyran myr   Granliden höjd
  Lomholmen holme   Granliden höjd
  Lomholmen holme   Granliden höjd
  Lomholmen holme   Granliden höjd
  Lomtjärnarna tjärnar   Granlidmyren myr
  Lomtjärnbäcken bäck   Granlidtjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Granmyren myr
  Lomtjärnen tjärn   Grannäset udde
  Lomtjärnen tjärn   Granrisbränntjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Granträskbacken backe
  Lomtjärnen tjärn   Granträskbrännan ås
  Lomträsket tjärn   Granträskbäcken bäck
  Lomträskmyran myr   Granträskliden höjd
  Lottasbrånan berg   Granträskmyren myr
  Luddesmyran myr   Granträsket sjö
  Ludvigsholmen holme   Granuddbäcken bäck
  Lundströmsmyran myr   Granudden udde
  Luosavare berg   Granudden udde
  Luppemyran myr   Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden skogudde
      Granuddmyran myr
      Granåsen ås
      Granåstjärn tjärn
      Graupi tjärnar
      Graupi sjö
      Graupijaur sjö
      Graupijaurats binamn på Groptjärnarna
      Grautjokkbäcken bäck
      Grautjokkskäret grund
      Grenen älvsfåra
      Grenholmen, Lilla holme
      Grenholmen, Stora holme
      Grenmyran myr
      Grenranningen plats
      Grobbejaur binamn på Groptjärn
      Groddnaliden höjd
      Groddnalidängarna ängar
      Groddnatjärn tjärn
      Groppon sjö
      Groptjärn tjärn
      Groptjärnarna tjärnar
      Gropudden udde
      Gropuddgrubban notvarp
      Gropuddviken vik
      Grubbejaur sjö
      Grubbejaurats tjärn
      Grubbmyren myr
      Grubbtjärn tjärn
      Grubbtjärn tjärn
      Grubbtjärnarna tjärnar
      Grubbtjärnbäcken bäck
      Grundavan ava
      Grundbäcken bäck
      Grundbäcken bäck
      Grundbäckmyranmyr myr
      Grundbäckträsket sjö
      Grundbäckviken vik
      Grundforsen fors
      Grundlångvarpet varpställe
      Grundselet sel
      Grundtjärn tjärn
      Grundtjärn, Lilla tjärn
      Grundtjärn, Stora tjärn
      Grundtjärnbäcken bäck
      Grundtr., se Grundbäckträsket sjö
      Grundträskbäcken bäck
      Grundträsket sjö
      Grundträsket sjö
      Grundträsket sjö
      Grundträskliden höjd
      Grundträskmyren myr
      Grundträskmyren, Stora myr
      Grundträsksundet sund
      Grundviken vik
      Grundviken vik
      Gråberget höjd
      Gråbergsbäcken bäck
      Gråbergstjärn tjärn
      Gråmyren myr
      Gräsbäckberget höjd
      Gräsbäcken bäck
      Grävdtjärn tjärn
      Grötmyren myr
      Grötnabben udde
      Gubben notvarp
      Gubben notvarp
      Gubbme fjäll
      Gubbmetjåkko fjäll
      Gubbmetjåkko höjd
      Gukkespakte berg
      Gukkisträsket sjö
      Guldgruvan odling
      Guletsjaur sjö
      Guonger fjäll
      Guongerbäcken namn på Guongerjokk
      Guongerbäcken bäck
      Guongerjokk bäck
      Guongetjaur sjö
      Guoptetjåkko höjd
      Guorbåjvbäcken bäck
      Guorbåjve höjd
      Guordinjaur sjö
      Guorgobäcken bäck
      Guorgobäckliden bergmassiv
      Guorregrundet grund
      Guorreågern stenskär
      Guotelesgauta höjd
      Guoteleskielas berg
      Guoteleskielas höjd
      Guretudden udde
      Gustav-Larsholmen holme
      Gustav-Månsbäcken bäck
      Gustav-Månsmyren myr
      Gustav-Månstjärn tjärn
      Gustav-Månsänget äng
      Gustavstjärn tjärn
      Guvertfjället fjällparti
      Gverisbäcken bäck
      Gvoksikbolknie backar
      Gylmyren myr
      Gåddetjåkko höjd
      Gåddietjåkko höjd
      Gårdbäcken bäck
      Gårtjärn tjärn
      Gåsbäcken bäck
      Gåsmyrbäcken bäck
      Gåsmyren myr
      Gåsmyrtjärn tjärn
      Gåstjärn tjärn
      Gåstjärn tjärn
      Gåsvälbma tjärn
      Gäddavan ava
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnen, Nedre tjärn
      Gäddtjärnen, Övre tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtr., se Gäddtjärn tjärn
      Gäddträskbäcken bäck
      Gäddträskbäcken bäck
      Gäddträsken sjöar
      Gäddträsket sjö
      Gäddträsket sjö
      Gäddträsket sjö
      Gällholmen holme
      Gällholmen holme
      Gällholmen holme
      Gällholmen holme
      Gällholmen holme
      Gällmyren myr
      Gällträsket sjö
      Gällträskmyren myr
      Gärdberget berg
      Gärdsbäcken bäck
      Gärdsbäcken bäck
      Gärdsjokk bäck
      Gärdsjokk bäck
      Gäritjudden udde
      Gäråive berg
      Gästgivarudden udde
      Gästgivarudden udde
      Göbäckmyren myr
      Göletsjaur sjö
      Göletsjaur sjö
      Göletsjokk bäck
      Göransholmen holme
      Göransholmen holme
      Göransholmen holme
      Görbokken sjö
      Görbokkforsen fors
      Görbokksundet sund
      Görj(e)avan ava
      Göunogorberget topp
      Habakbäcken bäck
      Habaken höjd
      Habakjaur sjö
      Hackepaimyren myr
      Hagavarpet notvarp
      Halvhässjemyren del av Solvenmyren
      Halvpundtjärn tjärn
      Halvpundtjärnbacken backhöjd
      Halvpundtjärnbäcken bäck
      Halvvägasberget höjd
      Hampudden udde
      Hans-Göransselet sel
      Handsksundet sund
      Haraholmen holme
      Haraviken vik
      Harravan vik
      Harravanabben udde
      Harrberget höjd
      Harrberget berg
      Harrbrännan höjd
      Harrbrännan höjd
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harror, Nedre sjö
      Harror, Övre sjö
      Harror sjö
      Harrorbäcken namn på Harrbäcken
      Harrorbäcken bäck
      Harrorstormyren myr
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrträskbäcken bäck
      Harrträsket sjö
      Harrträsket sjö
      Harrträsket sjö
      Harrträsket, Lilla tjärn
      Harrträskmyran myr
      Harruddbäcken bäck
      Harrudden udde
      Harrudden udde
      Harruddviken vik
      Harruddviken vik
      Harrvarpavan vik
      Harrvarpet notvarp
      Harrvarpudden, Nedre udde och notvarp
      Harrvarpudden, Övre udde och notvarp
      Harrvarpudden udde
      Harrviken vik
      Haukejaur tjärn
      Haukijaur tjärn
      Hedudden udde
      Hemavan vik
      Hemberget berg
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hemberget höjd
      Hembäcken bäck
      Hemfjället berg
      Hemfjället höjd
      Hemforsen fors
      Hemliden skogsluttningen
      Hemmyren myr
      Hemmyran myr
      Hemnäset udde
      Hemnäset näs
      Hemnäsudden udde
      Hemselet sel
      Hemselet sel
      Hemselet del av Lomselet
      Hemsjön sjö
      Hemtjärn tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Hemträsket sjö
      Hemudden udde
      Hemvarpet notvarp
      Hemvarpet notvarp
      Herkerkvolben hed
      Hermans backen backe
      Himnomsbäcken bäck
      Himnomsbäckudden udde
      Hissarmyran myr
      Hissarvarpet notvarp
      Hitremyran myr
      Hitretjärn tjärn
      Hitretjärn tjärn
      Hitretjärnmyren myr
      Hjertaberget, se Järtaberget berg
      Hjällholmen holme
      Hjällvarpet notvarp
      Hjälludden udde
      Hjärtaberget höjd
      Hobben höjd
      Hobblaktjåkko höjd
      Holmarna holmar
      Holmavan vik
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen västiviken holme
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren myr
      Holmmyran myr
      Holmselet sel
      Holmsjöbäcken bäck
      Holmsjön sjö
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärnbäcken bäck
      Holmtjärnbäcken bäck
      Holmtjärnmyren myr
      Holmträskbäcken bäck
      Holmträskbäcken bäck
      Holmträskbäcken bäck
      Holmträsket sjö
      Holmträsket sjö
      Holmträsket sjö
      Holmträskmyren myr
      Holmudden udde
      Holmvikbäcken bäck
      Holmviken vik
      Holmviken vik
      Holmviktjärn tjärn
      Holmön udde
      Holmöviken vik
      Horrigime skogmark
      Hubbikbäcken bäck
      Hubbikbäcken bäck
      Hubbiken berg
      Hubbikmyran myr
      Hubbikmyran myr
      Hubiken höjd
      Hubiken berg
      Hubiktjärn tjärn
      Hundberget höjd
      Hundbergsknölarna höjder
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärnavan vik
      Hundtjärnen tjärn
      Hundudden udde
      Huppiken berg
      Hurrirurritjärnarna tjärnar
      Hurrurtjärnarna tjärnar
      Huvtabäcken binamn på Stenbäcken
      Huvtaliden skoghöjd
      Huvtasjön sjö
      Hårdnabben grund
      Hällarudden udde
      Hällbergbäcken bäck
      Hällbergranningen gräsbeväxt plats
      Hällberget höjd
      Hällberget höjd
      Hällbäcken bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällflygget bergsstup
      Hällflygglillsanden vik
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällmyrdalen dalgång och bäck
      Hällmyren myr
      Hällmyren, Lilla myr
      Hällmyren, Stora myr
      Hällmyrflarken sankt parti
      Hällnässvarttjärn tjärn
      Hällnäsviken vik
      Hällsnuten holme
      Hälluddavan ava
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hällvarpet notvarp
      Härkenjuone udde, hed
      Hässjan vik, notvarp
      Hässjebacken backrygg
      Hässjebacken odling
      Hässjemyren myr
      Hässjetjärn tjärn
      Hässjetjärnberget höjd
      Hässjeuddavan ava
      Hässjeudden udde
      Hässjeudden udde
      Hästbacken backe
      Hästholmen holme
      Hästmoren myr
      Hästmyravan vik
      Hästmyrbäcken bäck
      Hästmyren myr
      Hästmyren myr
      Hästmyren myr
      Hästmyren myr
      Hästmyren myr
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärnbäcken bäck
      Hästtjärnbäcken bäck
      Häståsen ås
      Häståsmyren myr
      Höbäcken bäck
      Högbacken backe
      Högbackholmen holme
      Högbackudden udde
      Högbackudden udde
      Högbackuddmyran myr
      Högbrännan ås
      Högbrännan ås
      Högbrännmyren myr
      Högranningen avröjd gräsbeväxt plats
      Högstberget berg
      Höjden höjd
      Höjden höjd
      Hömyren myr
      Hönäset näs
      Höstuddavan Saknas
      Hötjärn tjärn
      Idasmyren myr
      Idbäcken bäck
      Idbäcken bäck
      Idbäcken bäck
      Idbäckheden hed
      Idbäcksheden hed
      Idbäcksselet sel
      Idbäckudden udde
      Idbäckudden udde
      Innerstmyren myr
      Innerstmyren myr
      Innersttjärn tjärn
      Innersttjärn tjärn
      Inresjön del av sjö
      Inresjön sjö
      Inreträsket sjö
      Inreviken vik
      Inreviken vik
      Isberget höjd
      Isbergsbäcken bäck
      Isbergsmyren myr
      Israelsmyren myr
      Israelsmyrtjärn tjärn
      Istjärnarna tjärnar
      Istjärnbäcken bäck
      Jakobsbäcken bäck
      Jakobskvarntjärn tjärn
      Jaksbäcken bäck
      Jaksmyren myr
      Jaksträsket sjö
      Jaksträsket, Södra binamn på Sörträsket
      Jalgesåive höjd
      Jan-Ersbäcken bäck
      Jan-Ersraningen äng
      Jan-Erstjärn tjärn
      Jan-Gustavsgärdan hage
      Jankesselet sel
      Jan-Nils-backarna Saknas
      Jan-Nilsbackarna uddar
      Jan-Nilsbacken, Mellerste udde
      Jan-Nilsbacken, Västre udde
      Jan-Nilsbacken, Yttre udde
      Jan Pålsmyran myr
      Jaroträsket sjö
      Jeggeljaur sjö
      Jeggelvare höjd
      Jengelvare höjd
      *jengräsbäcktjärnen tjärn
      Jenovardo höjd
      Jenstjärn tjärn
      Jeriberget binamn på Kyrkberget
      Jeribäcken bäck
      Jeribäcken bäck
      Jerijaur sjö
      Jerijaure sjö
      Jerijaurbäcken bäck
      Jerijaurliden skoglid
      Jerisbäcken bäck
      Jerisgöutel sjö
      Jerisjaur sjö
      Jerisjokk bäck
      Jeriskalet pass
      Jerisskaite höjd
      Jeristräskbäcken bäck
      Jeristräsket, Mellersta sjö
      Jeristräsket, Västra sjö
      Jeristräsket, Yttre sjö
      Jerkon tjärn
      Jertsetjåkko höjd
      Jibmokken Saknas
      Jideudden udde
      Jilgesåive höjd
      Jiltjerberget berg
      Jipmokberget berg
      Jipmoken berg
      Jipmokmyran myr
      Jipmokmyran myr
      Jipmokträsket sjö
      Jirenjuona udde
      Joddnäset udde
      Joelsbrännan, Norra tallås
      Joelsbrännan, Södra tallås
      Joelsmyren myr
      Johannisberget höjd
      Jomobäcken bäck
      Jonastjärn tjärn
      Jonkesmyren myr
      Jon-Månsholmen holme
      Jonovar höjd
      Jon-Samelsmyran slåttermyr
      Jonstjärn tjärn
      Jonsudden udde
      Jorbauresjön sjö
      Jorbor sjö
      Jorbor sjö
      Jorborbäcken bäck
      Jorborknösarna backar
      Jorbträsket sjö
      Josefsudden udde
      Josefsudden udde
      Jotatmyren myr
      Jotatskalet dalgång
      Juggerbäcken bäck
      Juggerjaur sjö
      Juggerjaure, se Juggersjön sjö
      Juggerknösarna backar
      Juggersjön sjö
      Juggerstranden äng
      Juktan sjö
      Juktan sjö
      Juktan, Stora sjö
      Juktan, Översta sjö
      Juktnäsudden udde
      Juktnäsviken vik
      Juktjsön sjö
      Juktsjön sjö
      Juktån å
      Juktån å
      Julkesmyren myr
      Juobbo, Njalle höjd
      Juobbo, Onna höjd
      Juobbo, Stora höjd
      Juobbokielas högland
      Juobbokielastjärn tjärn
      Juolek höjd
      Juollekielas höjd
      Juommovare, se Jåmovare berg
      Juommovare höjd
      Juomotjåkko höjd
      Juorpåive berg
      Juorpåive, Lilla höjd
      Juorpåive, Stora höjd
      Juovakielas berg
      Juovakielas höjd
      Jåmovare berg
      Jåmovär plats
      Jåmovär plats
      Jåmovär plats
      Jåpatjaurats tjärn
      Jårbovare höjd
      Jårbovare höjd
      Jårboålke fjäll
      Jårboålke höjd
      Jälberget höjd
      Jälberget berg
      Jällakbäcken bäck
      Järtojokk binamn på Järvbäcken
      Järnforsen fors
      Järnforsen fors
      Järnforsselet sel
      Järnforsselet sel
      Järpovare berg
      Järtaberget berg
      Järtabergmyran myr
      Järtabergmyran myr
      Järvbäcken bäck
      Jättvikavan vik
      Jökken höjd
      Jökkentjärn tjärn
      Kabbnäset udde
      Kaffetjärnarna tjärnar
      Kaissats fjäll
      Kaissats höjd
      Kaissatsliden fjäll
      Kalkatmyren myr
      Kallbäckberget berg
      Kallbäckberget höjd
      Kallbäcken bäck
      Kallbäckmyren myr
      Kalles udden udde
      Kallkällbäcken bäck
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyrbäcken bäck
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren del av Tjärnmyren
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyren, Lilla myr
      Kallkällmyren, Stora myr
      Kallkällmyrtjärn tjärn
      Kallkällmyråsen ås
      Kallkällvarpet notvarp
      Kalmeholmen holme
      Kalmevarats höjd
      Kalmevare topp
      Kalvberget berg
      Kalvberget höjd
      Kalven tjärn
      Kalven tjärn
      Kalven tjärn
      Kalvknösen höjd
      Kalvmyrarna myrar
      Kalvmyren myr
      Kalvmyren, Nedre myr
      Kalvmyren, Övre myr
      Kammarmyren myr
      Kammen grusås
      Kappisåive höjd
      Karanesvardo höjd
      Karlestjärn tjärn
      Karl-Gustavbacken backe
      Karmaluokte vik
      Karsbäcken bäck
      Karsbäcken bäck
      Kaskebäcken bäck
      Kaskejaur sjö
      Kaskevagge myr
      Kaskevarats höjd
      Kastbäcken bäck
      Kastbäcken bäck
      Kastejaure sjö
      Kastsjön sjö
      Kattisavan vik
      Kattisavanäset udde
      Kattisheden hed
      Kattistjärn tjärn
      Kavabäcken bäck
      Kavajaur sjö
      Keksisåive höjd
      Kerkasoen sel
      Kerkejaur sjö
      Kerkejaure sjö
      Kerkejaur, Lilla sjö
      Kerkejaur, Stora sjö
      Kerkejaur jokk
      Kermovarats höjd
      Keurdavare fjäll
      Keurdavare höjd
      Kielva holme
      Kieratsudden udde
      Kieråive höjd
      Killingen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Kilnets sjö
      Kilvebäcken binamn på Kilvevuonajokk
      Kilvejokk binamn på Kilvevuonajokk
      Kilvetjåkko höjd
      Kilvetjårro höjd
      Kilvevuonajaur sjö
      Kilvevuonajaur, Nuorte sjö
      Kilvevuonajokk bäck
      Kilvevuonajärvi sjö
      Kilvevuonajärvi, Nuorte sjö
      Kimegors tjärn
      Kimesvare berg
      Kissenjuona udde
      Kinnekulle binamn på Hässjetjärnberget
      Kirkovare lappska namnet på Kyrkberget
      Kistokudden udde
      Kittelmyren myr
      Kitteln notvarp
      Kittna fjäll
      Kittnabäcken bäck
      Kittnabäcken bäck
      Kittnamyren myr
      Kittnavare höjd
      Kittnavare fjäll
      Kitåjve berg
      Klarvattutjärn tjärn
      Klasavarpet notvarp
      Klattermyren myr
      Klemmetliden höjd
      Klemmetmyren myr
      Klimpholmen holme
      Klimpudden udde
      Klippen berg
      Klomkabäcken bäck
      Klomkaviken vik
      Klubbudden udde
      Klubbviken vik
      Klåvaudden udde
      Klämstryckan dragström
      Kläppmyren myr
      Kläppmyren myr
      Kläppmyrtjärn tjärn
      Klösamyren myr
      Kniptjärn tjärn
      Knipviken vik
      Knotterhalstjärn tjärn
      Knöksja bergmassiv
      Knölstenvarpet notvarp
      Knöttermyren myr
      Koberget höjd
      Koberget berg
      Kobergtjärnen tjärn
      Koblek höjder
      Kobäcken bäck
      Kocktjärnarna tjärnar
      Koibenåive höjd
      Kojmyren myr
      Kolkselbacken backe
      Kolkselet sel
      Kolkselfallet fors
      Kolphobben höjd
      Komyren myr
      Komyran myr
      Komyrtjärn tjärn
      Komyrtjärnen tjärn
      Konungen udde
      Kopparberget höjd
      Korentjåkko topp
      Korkselet sel
      Korkselfallet fall
      Korkselholmen holme
      Kornlåren notvarp
      Korveliden skoglid
      Kostranden strandområde
      Koudden udde
      Koxberget höjd
      Kraddselet sel
      Kraddselet sel
      Kraddselforsen fors
      Kraddselforsen fors
      Kramajaur sjö
      Kramaselet, Övre och Nedre sel
      Kramatjåkko höjd
      Kramatjåkko, Gille höjd
      Kreuna fjälltopp
      Kreuna fjäll
      Kreuna, Gille fjäll
      Kreunabäcken bäck
      Kreunabäcken bäck
      Kristas myran myr
      Krokavan vik
      Kroken notvarp
      Krokflarkmyren myr
      Krokforsaggan strömvirvel
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsholmarna holmar
      Krokforsselet sel
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyrbrännan skoghult
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokmyren myr
      Krokraningen äng
      Krokvarpudden udde
      Krokvarpudden udde
      Krutbergbäcken bäck
      Krutberget höjd
      Krutberget höjd
      Krutholmen holme
      Kruttjärn tjärn
      Krutträsket sjö
      Krutträsket sjö
      Kråkholmen holme
      Kukkesjaur sjö
      Kukkesjokk bäck
      Kukkestjåkko höjd
      Kukkesvare höjd
      Kukkispeurakjaur sjö
      Kullbergbäcken bäck
      Kullberget berg
      Kullberget höjd
      Kullberget höjd
      Kuoltatjåkko höjd
      Kuongojaur binamn på Tjulträsken
      Kuongovardo höjd
      Kuoratjåkko höjd
      Kuorbenåive berg
      Kuorbenåive höjd
      Kuorotjåkko höjd
      Kuorpåive berg
      Kuotelisjaur sjö
      Kuotelisjokk bäck
      Kuotsvarats höjd
      Kusbacken backe och udde
      Kusenkerki stenblock
      Kvarnavan vik
      Kvarnavan vik
      Kvarnavan vik
      Kvarnavan vik
      Kvarnavan Saknas
      Kvarnavan ava
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken del av Olsbäcken
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken del av Borgjaurbäcken
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckviken vik
      Kvarnforsen fors
      Kvarngrubban strömvirvel
      Kvarngrubbstryckan dragström i Juktån
      Kvarnheden hed
      Kvarnhon strömvirvel
      Kvarnmorkan land
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyren myr
      Kvarnnäsbäcken bäck
      Kvarnnäset näs
      Kvarnnästjärnbacken backe
      Kvarnnästjärnen tjärn
      Kvarnnäsviken vik
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnmyren binamn på Kvarnmyren
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvastmyren myr
      Kvastmyran myr
      Kvastmyrbäcken bäck
      Kvastmyrhobben kulle
      Kveletesjaur sjö
      Kvelletsjaur sjö
      Kverdesträsken sjöar
      Kvigtjärn tjärn
      Kvobbåive klipphäll
      Kvodejaur tjärn
      Kvodejokk bäck
      Kvollesjön sjö
      Kvoraken höjd
      Kvorpåive höjd
      Kvorpåivebäcken bäck
      Kyrkavan vik
      Kyrkbacken backe
      Kyrkberget höjd
      Kyrkberget berg
      Kyrklångbacken backe
      Kyrktjärn tjärn
      Kyrktjärn tjärn
      Kyrkvallen vall
      Kyrkvallen vall
      Kyrkviken vik
      Kyrkviktjärn, Lilla tjärn
      Kyrkviktjärn, Stora tjärn
      Kyrkvägaberget höjd
      Kyrkvägen stig
      Kåbdekielas ås
      Kåbdekielasjaurats tjärnar
      Kåbdekielasjokk bäck
      Kåbdekielasvare höjd
      Kåbdetjåkkohöjd höjd
      Kåberåive höjd
      Kåbrisjokk bäck
      Kåppelluokte vik
      Kåtaavan vik
      Kåtaavan vik
      Kåtabäcken bäck
      Kåtahalsen myrhals
      Kåtaheden hed
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaliden höjd
      Kåtamyren myr
      Kåtamyren myr
      Kåtamyren myr
      Kåtamyren myr
      Kåtamyrtjärn tjärn
      Kåtanäset udde
      Kåtaranningen plats
      Kåtaselet sel
      Kåtastenen sten
      Kåtastrandbacken backe
      Kåtastranden myr
      Kåtasundet sund
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärnbäcken bäck
      Kåtaträsket sjö
      Kåtaträsket, Lilla sjö
      Kåtaträsket, Stora sjö
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaviken vik
      Kåtaviken vik
      Kåtavikmyren myr
      Kåtenåive backtopp
      Källarbacken backe
      Källberget, Lilla höjd
      Källberget, Stora höjd
      Källbergstjärn tjärn
      Källbäcksliden höjd
      Källmyren myr
      Källmyran myr
      Kälvskallänget änge
      Kälvarmyren myr
      Kämavarats berg
      Käringavan vik
      Käringberget höjd
      Käringberget, Övre höjd
      Käringträsket sjö
      Körvägaviken vik
      Körvägen körväg
      Körvägskåret sänka
      Labbetbäcken bäck
      Labbetjaur tjärn
      Labbetmyrarna myrar
      Laddekårje dalgång och bäck
      Laduholmen holme
      Laduholmen holme
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyren, Västra myr
      Ladumyren, Yttre myr
      Lagliden skoglid
      Lagnudden udde
      Lagnviken vik
      Lagnudden Saknas
      Lairobäcken bäck
      Lairobäcken bäck
      Lairobäcken bäck
      Lairobäcksmyren myr
      Lairoliden del av Guoteleskielas
      Lairomyren, Lilla myr
      Lairomyren, Stora myr
      Lairoträsket, Västra sjö
      Lairoträsket, Västra sjö
      Lairoträsket Östra sjö
      Lairoträsket, Östra sjö
      Laisan namn på Laisälven
      Laisan älv
      Laisheden, Västra hed
      Laisheden, Östra hed
      Laismyren, Stora myr
      Laisviken vik
      Laisälven älv
      Laivabäcken bäck
      Laivajaur sjö
      Laivajokk bäck
      Laivasjön binamn på Laivajaur
      Laivatjåkko höjd
      Laivavagge myr
      Laivavuellets myrland
      Laiver binamn på Laivajaur
      Lakanabben udde
      Lakanabben udde
      Lakasand strand
      Laksjaur, Nedre sjö
      Laksjaur, Övre sjö
      Laksjaurbäcken bäck
      Laksmyren myr
      Laksvardo höjd
      Landsvägamyrbäcken bäck
      Landsvägamyren myr
      Landsvägamyrtjärn tjärn
      Landsvägatjärn tjärn
      Landsvägatjärnarna tjärnar
      Langentjärn tjärn
      Langentjärnbäcken bäck
      Lantanjuone berg
      Lappavan vik
      Lappavan vik
      Lappkåtaberget del av Sandberget
      Lapmöss-stenen sten
      Lappnäset udde
      Lappsavan vik
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lapsavan vik
      Lars-Ersblaiken höjd
      Lars-Ersblajken berg
      Lars-Månsvarpet notvarp
      Lars-Olofsfäbodudden udde
      Lars-Olofsudden udde
      Leipenjunje udde
      Leksgrundet grund
      Leksudden udde
      Leksudden udde
      Leksudden udde
      Lerviken vik
      Lessejaur, Norra sjö
      Lessejaur, Södra sjö
      Lessejaurmyren myr
      Lessejaurbäcken bäck
      Lessjaur, Norra och Södra sjöar
      Lessjaurmyren myr
      Leukerbäcken bäck
      Leukerliden höjd
      Leukertjärn tjärn
      Leukerträsket, Västra sjö
      Leukerträsket, Östra sjö
      Libojaur sjö
      Libojokk bäck
      Libovardo topp
      Libovare topp
      Liabäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Liden binamn på Staggliden
      Lidmyren myr
      Lidmyren myr
      Lidmyren myr
      Lidmyrtjärn tjärn
      Liggarbacken backe
      Liggarbackmyren myräng
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Likholmen sommarbegravningsplats
      Likholmen holme
      Likholmen holme
      Lillabborrsjön sjö
      Lilladutjärn tjärn
      Lill-Arvträsket sjö
      Lillavan vik
      Lillavaudden Västra udde
      Lillavaudden, Östra udde
      Lillbacken backe
      Lillbacken backe
      Lillbacken backe
      Lillberget berg
      Lillberget höjd
      Lillberget bergstopp
      Lillberget höjd
      Lillblaiken höjd
      Lillblajken berg
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäckmyren myr
      Lillbäckmyrtjärnarna tjärnar
      Lillbävernabben udde
      Lilldjupet vik
      Lillfjället höjd
      Lillfjället fjäll
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillfräkentjärn tjärn
      Lillgautsträsktjärn tjärn
      Lillgeritjärn tjärn
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillharrvarpet notvarp
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholme Saknas
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillkläppen höjd
      Lillmankselet sel
      Lill-Nartok sjö
      Lillnjuonesvare berg
      Lillodlingen slåtter
      Lill-Opper del av Opperträsket
      Lillormbacken backe
      Lillraningen äng
      Lillraningen äng
      Lillraningen äng
      Lillraningsnabben udde
      Lillsand strand
      Lillsanden vik
      Lillselbrännan hed
      Lillselet sel
      Lillselet sel
      Lillselforsen fors
      Lillsjöbäcken bäck
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lillstryckan dragström i Gargån
      Lillsvacksen holme
      Lillsvaksen holme
      Lillsvaksen holme
      Lillsådden notvarp
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn, Västra tjärn
      Lilltjärn, Östra tjärn
      Lilltjärnen nedom kvarnen tjärn
      Lilltjärnmyren myr
      Lill-Toträskliden höjd
      Lilltrindmyren myr
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträskudden udde
      Lilludden udde
      Lillvarpet notvarp
      Lillåbron landsvägsbro
      Lillågern stenskär
      Lillåmynnet sund
      Lillån del av Vindelälven
      Lillån strömfåra
      Lillänget äng, myr
      Limsan vatten
      Limsavan vik
      Linaforsen fors
      Linderstjärnen tjärn
      Lingosmyren myr
      Lingosmyrtjärnarna tjärnar
      Lissvojaur sjö
      Lissvojokk bäck
      Lissvotjåkko höjd
      Ljuskällmyrbäcken bäck
      Ljuskällmyren myr
      Ljustjärn tjärn
      Ljustjärnmyran myr
      Ljusvattnen tjärnar
      Ljusvattutjärn tjärn
      Lobb tjärn
      Lobbelmyren myr
      Lobbelselet sel
      Lobblet sel
      Lobblet sel eller tjärn
      Lobblet sel
      Lobblet binamn på Viggolobblet
      Lobtas höjd
      Loitokammen ås
      Loitoträsket, Västra sjö
      Lojtoträsket, Västra sjö
      Lojtoträsk, Östra sjö
      Loitoträsket, Östra sjö
      Lolokavan vik
      Lolokavan vik
      Lolokbäcken bäck
      Lolokbäcken bäck
      Lolokmyren myr
      Lomavan vik
      Lomavan vik
      Lomavaudden udde
      Lomforsen fors
      Lomforsmyren myr
      Lomnäset näs
      Lomselet sel
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn del av Huvtasjön
      Lomtjärnarna tjärnar
      Lomtjärnbäcken bäck
      Lomträskbäcken bäck
      Lomträsket sjö
      Lomträskmyren myr
      Lomviken vik
      Lonnabäcken bäck
      Ludvigsholmen holme
      Lundströmsmyren myr
      Luobble tjärn
      Luobblon tjärn
      Luosabäcken bäck
      Luosajaur sjö
      Luosavare berg
      Luosavare höjd
      Luossejaure sjö
      Luspasjaur sjö
      Luspasjokk bäck
      Luspastjåkko höjd
      Luspasvare höjd
      Luspatjåkko och Luspavare höjder
      Luspeavan vik
      Luspebacken höjd
      Luspebacken backe

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.