ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nordmalings socken : Västerbottens södra domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 2140 Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 1295
Nordmaling sn Abborrtjärnberget berg Förkortningar förteckning Abborrtjärn tjärn
Nordmaling sn Abborrtjärnberget berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnberget berg
Nordmaling sn Abborrtjärnberget höjd Nordmalings sn sn Abborrtjärnbäcken bäck
Nordmaling sn /Se Abborrtjärnberget berg Nordmalings sn sn Abborrtjärnen tjärn
Nordmaling sn Abborrtjärnen tjärn Nordmaling socken Abborrtjärnen tjärn
Nordmaling sn Abborrtjärnen, Mitti- tjärn Nordmaling socken Abborrtjärnen, Mittet- tjärn
Nordmaling sn Abborrtjärnen tjärn Nordmaling socken Abborrtjärnmyren myr
Nordmaling sn Abborrtjärnen tjärn Nordmaling sn Abborrtjärnsberget bergshöjd
Nordmaling sn Abborrtjärnen tjärn Aspare inbyggarbeteckning Abborrträskberget bergshöjd
Nordmaling sn Abborrtjärnliden terräng Backare inbyggarbeteckning Abborrträsket sjö
Nordmaling sn Abborrtjärnmyran myr Baggårdsare inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Nordmaling sn Abborrtjärnmyran myr Gräsmyrare inbyggarbeteckning Adamsgärdan odling
Nordmaling sn Abborrträskberget berg Järnäsare inbyggarbeteckning Adraksmyran myr
Nordmaling sn Abborrträsket sjö Klubbare inbyggarbeteckning Aggbäcken bäck
Nordmaling sn Abborrträsket sjö Levars-bo inbyggarbeteckning Alderåsen skogsås
Nordmaling sn Abrahamsmyran myr Lögdare inbyggarbeteckning Algmyran myrodling
Nordmaling sn Abrahamsmyran myr Moare inbyggarbeteckning Allesmoran myr
Nordmaling sn *Aflüdz fiske laxfiske Nordmalings-bo inbyggarbeteckning Allesåsen bergsträckning
Nordmaling socken /Se Alderstranden strandområde Nordmalingstjärtrattar inbyggarbeteckning Andersgrundet grund
Nordmaling socken /Se Alderåsen terräng Nordmalingstjärutrattarna inbyggarbeteckning Annaviken vik
Nordmaling sn /Se Allesmyran myr Torrböling inbyggarbeteckning Armbågamyran myr
Nordmaling sn /Se Allesmyråsen skogsområde Örare inbyggarbeteckning Armyrsberget berg
Nordmaling sn /Se Allesåsen terräng Abborrtjärn torp Arvidsmyrarna myrar
Nordmaling sn /Se Amentjärnberget berg Andbacken byområde Aspabäcken, se Aspen Saknas
Nordmaling municipalsamhälle och sn /Se Amentjärnen tjärn Aspeå by Aspen del av Aspabäcken
Nordmaling sn /Se Amentjärnen tjärn Ava by Aspeåfjärden sjö
Nordmaling sn /Se *Anskartjärn, Norra sjö Backen byområde Aspeåmyren myr
Nordmaling sn /Se Anska Träsk, se Önskasjön sjö Baggård pst Aspeåtj(ärnen), se Aspfjärden Saknas
Nordmaling sn /Se Armbågamyran myr Baggård bebyggelse Asphällen holme
Nordmaling sn /Se Arrmyrsberget berg Baggård by Aspmyran myr
Nordmaling sn /Se Arvidsmyrorna myrar Baggård by Aspängena mark
Nordmaling sn /Se *A...sjöan sjö? Baggård ortn. Aspängesåsarna åsar
Nordmaling sn /Se aspa Berget, se ?Hallberget berg Bergsjö by Ateliusgrundet grund
Nordmaling sn och municipalsamhälle /Se Aspan bäck Bergtorp torp Avabäcken, Inre bäck
Nyakyrka sn /Se Aspan å Bjerten by Avabäcken, Yttre bäck
Alexanderstorpet ödetorp? Aspan å Björknäs torp Avafjärden fjärd
Aspe gård Aspan bäck Blåbärslån bebodd udde Avamyren myr
Aspeå by /Se Aspebäcken, se Aspan bäck Bolandet byområde Avan vik
Aspeå by /Se Aspe fielen, se Aspfjärden torrlagd sjö Bratteborg lht Avan vik
Aspeå by /Se Aspfielen, se Nordmalingsfärden Saknas Brattfors by Avan, Inre sank myr
Aspeå by /Se Aspfjärden sjö Brattfors by Avan, Yttre slåttermyr
Aspeå by /Se Aspfjärden torrlagd sjö Brattfors by Avan, Yttre vik
Ava gård Aspfjärden sjö Brattsbacka by Avartjärnen tjärn
Ava by Aspfjärden fjärd Brattsbacka by Avrättsplatsen skogsområde
Ava by Aspfjärden torrlagd sjö Brattsbacka, Gamla del av by Badhällen badplats och häll
Ava by Aspfjärden f.d. sjö Brattsbacka pst Baggerstjärnen tjärn
Ava gästgivaregård Aspfjärden fjärd Brattsbacka bebyggelse Bakamyrberget bergknalle
Baggård by Aspfjärden terräng, f.d. sjö Bredvik bebyggelse Bakamyren odling
Baggård by Aspfjärden torrlagd sjö Bredvik by Bakamyran myr
Baggård by Aspmyran myr Bredvik ornamn Bakamyrrapplet ängsmark
Brattfors by Aspmyrbäcken, Inre bäck Brotorp torp Bakomberget berg
Brattfors by *Asprå råmärke Brån by /Se Bakombergmyren myr
Brattfors by Aspån å Brån by Bakombergsbäcken bäck
Brattfors by Aspängena ägomark Brännan byområde Bakombergtjärnen tjärn
Brattfors by /Se Aspängesåsarna åsar Brännan torpområden Bakviken slåtter
Brattsbacka by Augustinusranningen sankmark Bräntberget hemman Balkesberget bergshöjd
Brevik by Avafjärden vik Bäckliden del av by Balkestjärnen tjärn
Brevik by Avamyran myr Bäckstrand Saknas Bannasliden bergsluttning
Bredvik by avan, se Ytteravan vik Dalabacken bebodd kulle Barkan slåtter, skogsområde
Brevik by Avan, se Ytteravan vik Dalen torp Barsmyren myr
Brevik by Avan sjö Degervalen torp och slåtter Bastugrundet, Lilla holme
Brånet beb. /Se Avan vik Djupsjö by Bastugrundet, Stora udde
Bäckstrand ödetorp? Avan vattensamling Djupsjö ortnamn Basturumpan åker
Dalarö kronobygge Avrättsplatsen terräng Djupsjönäset namn för Östanå Bengtmyren myr
Djupsjö by Backarna skogsbackar Djupsjösågen byområde Bergmyrberget bergshöjd
Djupsjö by Backheden terräng Drävjan torp Bergmyren myr
Fanngården beb(?) /Se Badhällan strandområde Edstorpet Saknas Bergmyren myr
Flodinstorpet hus Baggböglan tjärn Efsingtofällan torp Bergmyren myr
Forsbergstorpet ödetorp? Baggerstjärnen tjärn Elielund Saknas Bergmyren myr
Fålesta by? /Se Baggesjöträsk sjö Eriksbo Saknas Bergmyren myr
Gräsmyr by *Baggeviken sälfiske Eriksbo Saknas Bergmyren myr
Gräsmyr by *Baggeviken vik /Se Eriksborg torp Bergmyrtjärn(en) tjärn
Gräsmyr by Bakfällmyråsen ås Erikstorp torp Bergsjöberget berg
Gräsmyr by Bakomberget berg Forsmark Saknas Bergsjöberget berg
Gräsmyr by Bakombergsbäcken bäck Forstorp Saknas Bergsjön sjö
Gräsmyr by Bakombergsmyran myr Fälingslandet el. Fälikslandet, se 1 Fällikslandet Saknas Bergsjön sjö
Gräsmyr by Bakombergstjärnen tjärn Fällan hemman Bergtjärnen tjärn
Gräsmyr by Bakviken sank mark Fällan, Nedre byområde Bjenlandskullen bergknalle
Gräsmyr by Balkesberget, Stor- berg Fällfors by Bjenlandskullen, Mellan- höjd
Gräsmyr by Balkesliden skogsområde Fällikslandet bebyggelse Bjenmyrberget berg
Gräsmyr by Balkesmyran myr Fällorna byområde Bjenmyren myr
Gräsmyr by Balkesmyran, Stor- myr Försök åker Bjenmyren myr
Gräsmyr by Basket ägomark Gammbyn del av by Bjerten, Lilla sjö
Gräsmyr by Barsmyran myr Gammbyn del av by Bjertberget berg
Gräsmyr by Basgården äng /Se Genberg by Bjertsjön sjö
Gräsmyr by Bastugärdan åker o. äng /Se Grammaholmen bebyggelse Bjuforsen slåtter
Gräsmyr by /Se Bastumyran myr Gran torp Bjurforsen fors
Gustavstorp öde torp? Bengtmyran myr Grubbmyren byområde Bjurforsen näs
Hallen by Bengtmyran myr Gräsmyr by Bjurhuggmyren myr
Hallen by /Se Bergklubben holme Gräsmyr ortn. Bjurstället tallhed
Holgerdzbölett, se Hyngelsböle by Berglunda ägomark Gröndal torp Bjurslättmyren myr
Hummelholm by Bergmyran ägomark? Grönlunda hmd Bjutjärnen tjärn
Hummelholm by Bergmyran myr Gumpan torp Björkholmen holme
Hummelholm by Bergmyran ägomark Gården prästgård Björkholmsklubben holme
Hummelholm by Bergmyran myr Gårdstomten, se 20 Öre Saknas Björkmyren myr
Hummelholm by /Se Bergmyran myr Halla torp å backe Björkmyren myr
Hummelholm by /Se Bergmyrberget höjd Hallen by Björkmyren myr
Hundsjö utjord /Se Bergmyrberget berg Halvföre torp Björktjärnen tjärn
Hundsjön torp Bergmyrbäcken bäck Hammarbläcket bostadsområde Björkåsen bergshöjd
Hyngelsböle by Bergmyrdalen terräng Hammaren byområde Björkängeshuggstet slåtter
Hyngelsböle by Bergmyrtjärnen tjärn Hammargården gård Björnbäcken bäck
Hyngelsböle by Bergsjöberget berg Handelstomten, se 24 Håknäs Saknas Björnbäckraningen slåtter
Hyngelsböle by Bergsjöberget berg Himmelsundsviken, se Hämmersundet Saknas Björnhällen holme
Hyngelsböle by /Se Bergsjöberget triangelpunkt Hindersböle by Björnhällen holme
Hyngelsböle by /Se Bergsjömyran myr Holmbackarna del av by Björnmyren myr
Hyngelsböle by /Se Bergsjön sjö Holmen hemman o torp Björnmyren, Inre myr
Håknäs by Bergsjön sjö Holmfors del av by Björnmyren, Nedre myr
Håknäs by Bergsjön sjö Holmsjöbäck torp Björnsjöliden bergsluttning
Håknäs by Bergsjön sjö Holmsjön torp Björnsjömyren myr
Håknäs by Bergsjön sjö /Se Holmstranden torp Björnsjön sjö
Håknäs förr by, nu sågverk Bergsjön sjö Hummelholm bebyggelse Björnsnytskolan dalsänka
Håknäs by Bergsjön sjö Hummelholm by Björntjärnbäcken bäck
?Håknäs by Bergsjön sjö Hummelholm by Björntjärnen tjärn
Håknäs by /Se Bergsjön sjö Hummelholm ortn. Bladmyren myr
Hålgerdzböle, se Hyngelsböle by Bergsjön sjö Hyngelsböle, se Hindersböle by Bladmyren myr
Höglundatorpet ödetorp? Bergsjön sjö Håknäs bebyggelse Bladmyrviken vik
?Hörnsjö by Bergsjöträsk sjö Håknäs by Bladtjärnb., se Genbergsbäcken Saknas
Hörnsjö by Bergtjärnen tjärn Hämmersundet torpområde Blaggarnsmyren odling
Hörnsjö by Bergtjärnen tjärn Högbrännan by Blekan ö
Hörnsjö by Bersiön, se Bergsjön Saknas Högdal by Blomsteränget slåtter
Hörnsjö by Betet utslåtter och betesmark /Se Högland by Blågrundet halvö
Hörnsjö by Betmoren skogsbete Högland by Blågrundet, Lilla = Lillblågr., se Snävgrundet Saknas
Hörnsjö by Bienhella, se Björnhällan ö Högliden by Blågrundet, Lilla ö
Hörnsjö by Bienlandzbecken, se Björnlandsbäcken bäck Högliden by Blågrundet, Långa namn för St. Blågr.
Hörnsjö by Bierten, se Bjärtsjön sjö Högliden ortn. Blågrundet, Stora ö
Hörnsjö by Biertsiön, se Bjärten sjö Höglundatorp område Blågrundshällen holme
Hörnsjö by Biert siön, se Bjärten sjö Höglågdal by Blågrundskatan sydspets av Blågrundet
Hörnsjö by Bjurbäckrödningen äng Högåker del av by Blågrundtjärnen tjärn
Hörnsjö by Bjurforsen fors Hörneborg torp Blågrundsviken vik
Hörnsjö by Bjurhuggmyran myr Hörnsjö bebyggelse Boakläppen bergshöjd
Hörnsjö by Bjurslättet terräng Hörnsjö by Boastaberget bergshöjd
Hörnsjö by Bjurslättmyran myr Hörnsjö ortn. Bockberget bergshöjd
Hörnsjön by Bjurtjärnen tjärn Hörntorp torp Bockbergsåsen bergås
Hörnsjö by /Se Bjurtjärnen tjärn Jansmark by Bockholmen slåtter
  Bjurtjärnen tjärn Järnäs by Bockskärsskatan halvö
  Bjurtorpet terräng Kalldalen byområde Bockskärtjärnen tjärn
  Bjällumberget berg Klubben fiskläge Bodinsåsen udde
  Bjännbäcken bäck Klöse by Boggkärren myrmarksområde
  ?Bjännmyran myr Krangen område Boggmyrberget bergshöjd
  Bjännmyran myr Krangen hemman Boggmyren odling
  Bjänntjärnmyran myr Krangen byområde Boggmyren myr
  Bjänsjön, se Bjärnsjön sjö Krikuddens fyrplats bebyggelse Boggsjön namn för Sunnansjön
  Bjärkholmen holme Kronön, se Kronören Saknas Boggskatan udde
  Bjärkåsen höjd Kronören hemman Boggvikbäcken bäck
  Bjärkängeshugstet terräng Kråkan byområde Boggviken vik
  Bjärtberget berg Kråkskär byområde Boggviken vik
  Bjärten sjö Kullen Saknas Boggviksjömyrarna myrar
  Bjärten sjö Kvarnplatsen, se 5 Mo resp. 14 Långed Saknas Boggviksjön tjärn
  Bjärten sjö Ledusjö bebyggelse Boggvikskatan udde
  Bjärten sjö Ledusjö by Borstmyrberget bergshöjd
  Bjärten sjö   Borstmyren myr
  Bjärten sjö   Borstmyren myr
  Bjärten sjö /Se   Boskäret skär
  *Bjärtens byskog terräng?   Boskärsberget bergshöjd
  Bjärtsjön sjö   Boskärssundet sund
  Björkmyran ägomark   Botberget höjd
  Björkmyran myr   Brakkärret slåtter
  Björkråmyran myr   Brandfällbäcken bäck
  Björktjärnen tjärn   Brandfälliden bergsluttning
  Björktjärnåsen höjd   Brandfällmyren myr
  Björkänget sankmark   Branddikberget berg
  Björnaranningen terräng   Brattbäcken bäck
  Björnbacken terräng   Brattforsen fors
  Björnberget berg   Brattforsen fors
  Björnbäcken bäck   Bratthallen backe
  Björnbäcken bäck   Bratthällarna kobbar
  Björnbäcken bäck   Brattmyran myr
  Björnhålet terräng   Brattmyren myr
  Björnhällan ö   Brattmyren myr
  Björnhällan holme   Brattmyren myr
  Björnhällan holme   Brattmyråsen bergås
  Björnlandsbäcken bäck   Bredavahällarna udde
  Björnlandsbäcken bäck   Bredavan sjö
  Björnlandsbäcken bäck   Bredavaviken vik
  Björnlandsbäcken bäck   Bredskäret, Lilla udde
  Björnlandskullen skogshöjd   Bredskäret, Stora udde
  Björnmyran myr   Bredskärsviken vik
  Björnmyran myr   Bredtomyren myr
  Björnogen terräng   Bredvik, se Gammfällberget Saknas
  Björnsjöheden skogsområde   Bredvikssjön sjö
  Björnsjön sjö   Bredviken namn för Bredvikssjön
  Björnsjön sjö   Bredvikstjärnen myr
  Björnstenen terräng   Bromsudden udde
  Björntjärnbäcken bäck   Bromyren myr
  Björntjärnen tjärn   Bromyren myr
  Bladmyran myr   Bromyrholmen skogsås
  Bladmyran myr   Broraningen åker
  Bladtjärnbäcken bäck   Brotthällen Södra, se Niofatsgrundet Saknas
  ?Bladtjärnsbäcken bäck   Brudbäcken bäck
  Bladtjärnsbäcken bäck   Brudbäcken bäck
  Blaggarnsmyran ägomark   Bruksallmänningen fyllnadsskog
  Blakörn, se Bleken holme   Bruksholmarna slåtter- och skogsområde
  Bleckören, se Bleken holme   Bruksmyren åkerområde
  Bleckören, se Bleken ö   Bruksåkern åkerområde
  Bleckören, se Bleken ö   Bruksån namn på Leduån
  Bleken ö   Brun(g)smyren myr
  Bleken ö   Brånaberget bergshöjd
  Bleken ö   Brånakammen bergås
  Bleken holme   Brånakammen ås
  Bleken ö   Brånamyrarna myrar
  Bleken ö   Brånamyren myr
  Bleken holme   Brånan skogsområde
  Bleken ö   Brånamyren, Stora myr
  Blekörn, se Bleken ö   Brånatjärnberget bergshöjd
  Blomsterängesberget berg   Brånatjärnbäcken bäck
  Blomsteränget terräng   Brånatjärnbäcken bäck
  Blomsteränget ägomark   Brånatjärnen tjärn
  Blåbrånet ås /Se   Brånvägen gångstig
  Blåbrånet bergknalle   Bråtabäcken bäck
  Blåbärsberget berg   Brändskomyran, se Brännskogbergsmyran myr
  Blågrundet udde   Brännan åker
  Blågrundet halvö   Brännbackberget, Stora berg
  Blågrundet udde   Brännberget bergshöjd
  Blågrundet halvö   Brännbergsmalen ås
  Blågrundshällan holme   Brännbergsmyran myr
  Blågrundsskatan udde   Brännegrundet holme
  Blågrundsskatan udde   Bränneviken vik
  Blågrundtjärnen tjärn   Brännholmen skogshöjd
  Blårotmyran myr   Brännholmen skogsholme
  Blårotmyrliden berg   Brännmyrkärret odling
  Blåvattenträsk sjö   Brännorna skogsområde
  Bläckörn, se Bleken ö   Brännraningsberget bergshöjd
  Boastaberget berg   Brännraningsmyren myr
  Bockberget berg   Brännskogberg, se Bräntskoberget Saknas
  Bockberget berg   Brännskogberget berg
  Bockberget terräng   Brännskogbergsmyran myr
  *Bockeholman holme /Se   Brännåsberget berg
  *Bockeskatan sälfiske   Brännåsen höjd
  *Bockeskatan skär /Se   Brännåsen backe
  Bockholmen halvö   Brännåsen höjd
  Bockholmen udde   Brännåsen ås
  Bockholmen förr holme nu udde   Brännåsmyran myr
  Bockholmen udde   Brännäset skogsnäs
  Bockholmen förr holme nu udde   Brännön, se Lilla Bastugrundet Saknas
  Bockholmen udde   Brännön halvö
  Bockholmen udde   Bräntberget berg
  Bockholmen udde   Bräntberget bergshöjd
  Bockholmsviken vik   Bräntberget bergshöjd
  Bockmyran ägomark   Bräntberget namn för Toböleberget
  Bockskär udde   Bräntberget bergshöjd
  Bockskär udde   Bräntet skogsområde
  Bockskär udde   Bräntet höjd
  Bockskärsharen ö   Bräntet skogsområde
  Bockskärsskatan udde   Bräntsko(g)berget bergshöjd
  Bockskärsskatan udde   Bräntskobergsmyren myr
  Bockskärsviken vik   Budalen slåtter
  Bodarna ägomark   Bullingfällan bete
  Bodinsåsen terräng   Bullingåsen bergås
  Boggdalen ägomark   Bumyrbäcken bäck
  Boggmyran myr   Bumyren myr
  Boggskatan udde   Bunkarberget bergshöjd
  Boggviken vik   Busjömyren, Lilla myr
  Boggviken vik   Busjömyren, Stora myr
  Boggviksjömyrorna myr   Busjön sjö
  Boggviksjön sjö   Byavasjöbäcken bäck
  Boggviksjön sjö   Byavasjön tjärn
  Boggvikskatan udde   Byforsen, se Bjurforsen fors och näs
  Boggvikskäret berg   Byxmyrbäcken bäck
  Bogålssiön, se Sunnansjön Saknas   Byxmyren myr
  Bohlesiön, se Orrbölessjön sjö   Byvikbäcken bäck
  Bokullberget, se Stor-Boakläppen berg   Byviken vik
  Bokullberget, se Stor-Boakläppen berg   Båsen sänka
  Bolandet ägomark   Båsmyrberget bergås
  Bonden ö   Båsmyrbäcken bäck
  Borren terräng   Båsmyren myr
  Borstmyran myr   Båsmyrtjärnen tjärn
  Borstmyran myr   Båtesån båtplats
  Borstmyrberget berg   Båtsmansgärdan Saknas
  Borstmyrberget berg   Båtsmansmyren myr
  Boskäret ö   Båtviken vik
  Boskäret skär   Bäckarna slåtterområden
  Boskärsberget berg   Bäckdalen dalgång
  Bosmyran myr   Bäcklidberget bergshöjd
  Bosmyran myr   Bäckliden bergsluttning
  Bosmyrtjärnen tjärn   Bäckliden bergsluttning
  Bosmyråsen ås   Bäckmanslån holme
  Bosmyråsen terräng   Bäckmyran myr
  Boviken vik   Bäckmyrtjärnen tjärn
  Brakkärret ägomark   Bäckmyråsen ås
  Branddikberget berg   Bäcknäset näs
  Brandfällbäcken bäck   Bäcknäset slåtter
  Brandfällmyran myr   Bäcksmyren myr
  *Branavansand udde   Bäckslidmyrtjärnen tjärn
  Branöhn, se Brännön halvö   Bäcksvadet vad
  Branöhol-, se Brännögrundet holme   Bänkmyrberget berg
  Branöholmen, se Brännögrundet holme   Bänkmyran myr
  Branöholmen, se Brännögrundet ö   Bärmyren myr
  Branön, se Brännön förr ö nu udde   Bärmyren myr
  Branön, se Brännön ö   Bärmyren myr
  Branön, se Brännögrundet holme   Bärmyren myr
  Bratmyra, se Brattmyran myr   Bärmyren myr
  Brattbäcken bäck   Bärmyren myr
  *Bratt fårss bergfors   Bärmyrheden tallhed
  Brattforsen fors   Bärmyrhällen berghäll
  Brattforsen fors   Bävertjärnberget bergshöjd
  Brattfors fors /Se   Bävertjärnbäcken bäck
  Brattfors-Fölatjärnen tjärn   Bävertjärnen tjärn
  Bratthallen terräng   Bävertjärnmyren myr
  Brattmyran myr   Bölestjärnbäcken bäck
  *Brattmyran myr   Bölestjärnen tjärn
  Brattmyran myr   Bölesundet, Lilla vik
  Brattmyran myr   Bölestjärnen tjärn
  Brattmyran myr   Bölesundet, Stora vik
  Brattmyran myr   Bölesundskatan, Lilla udde
  Brattmyråsen höjd   Bölesundskatan, Stora udde
  Braxseleån, se Hörnån å   Börsholmen halvö
  *Breavadsan halvö   Bövernäset, Lilla näs
  Bredastogen sank mark   Bövernäset, Stora näs
  Bredavan sjö   Dalafällan åker
  Bredaviken vik   Dalamyrbergen bergshöjder
  *Bredgrundet ögrupp   Dalamyren myr
  Bredskärsviken vik   Dalamyren myr
  Bredvijken, se Fickfjärden sjö   Dalbacken åker
  Bredviken, se Fickfjärden sjö   Dalkarlsberget berg
  Bredviken sjö? (förr vik)   Dalkarlsbäcken bäck
  *Br...iksfårskäret udde   Dalkarlsmyren myr
  Bredviks-Mesetjärnen tjärn   Dalkarlstjärnen tjärn
  Bredvikssjön sjö   Dalmyran myr
  Bredänget sank mark   Dalsbäcken bäck
  Brenberget, se Brännberget berg   Dalviken vik
  BrenBergs myra, se Brännbergsmyran myr   Dammluckemyren myr
  Brenlandsbecken, se Björnlandsbäcken bäck   Danielsåsen höjd
  Brenlands becken, se Björnlandsbäcken bäck   Degerberg, se Tjälsmyrberget Saknas
  Bresanäset strandområde   Degerberget berg
  Brewijken, se Byviken vik   Degerbäcken bäck
  Brodalsmyran ägomark   Degermyran myr
  Brohällorna berghällar   Degermyrbäcken bäck
  Bromyran myr   Degermyren myr
  Bromyran myr   Degermyren myr
  Bromyrholmen holme   Degermyren myr
  Brostället terräng   Degermyren myr
  Brotthällan holme   Degermyren åkerområde
  Brotthällorna skärgårdsholmar   Degermyrlunden skogsområde
  Brotthällstenarna stenar   Degermyrlunden skoglund
  Brudbäcken bäck   Degermyrraningen slåtter
  Bruksheden terräng   Degernabben, se Bockskärsskatan Saknas
  Bruksholmarna terräng   Degernäset slåtter
  Brunnsmyran myr   Degernäset slåtter
  Brunön, se Brännön udde   Degernäset näs
  Brånaberget höjd   Degersjön sjö
  Brånaberget berg   Degersjötjärnen tjärn
  Brånadalen terräng   Degerskolan slåtter
  Brånakammen höjd   Degerskolbäcken bäck
  Brånakammen terräng   Delmyren myr
  Brånamyran, Lill- myr   Delmyrhällen bergknalle
  Brånamyran, Stor- myr   Dikarmyrberget bergshöjd
  Brånan terräng   Dikarmyren myr
  Brånan terräng   Djupdalsberget berg
  Brånan terräng   Djupmyrarna myrar
  Brånan terräng   Djupmyrdalen åker
  Brånatjärnberget berg   Djupnäset slåtternäs
  Brånatjärnbäcken bäck   Djupnäset slåtter
  Brånatjärnen tjärn   Djupsjöbäcken bäck
  Brånatjärnen tjärn   Djupsjöbäcken bäck
  Bråsmyran myr   Djupsjön sjö
  Bråtabäcken bäck   Djupsjötjärnen tjärn
  Bråtabäcken bäck   Djuptjärnen tjärn
  Brännan ägomark   Djupviken vik
  Brännan skogsmark   Djupviken vik
  Brännberget berg   Djupviken odling
  Brännberget berg   Djupvikskatan udde
  Brännbergsmyran myr   Djölesnäset skog och slåtter
  Brännbergsmyran myr   Dombäcksberget berg
  Brännholmen myrholme   Drassviken vik
  Brännmyran myr   Drassviken tjärn
  Brännmyrberget berg   Drevören tjärn
  Brännmyrkärret myr   Drivan halvö
  Brännmyrranningen sankmark   Drivan, Yttre halvö
  Brännmyrranningsberget berg   Drivgården vik
  Brännorna skogsområde   Drivsjön tjärn
  Brännrödningen äng   Drivtjärnen tjärn
  Brännskatan vik   Drivudden udde
  Brännskogberget berg o. triangelpunkt   Drivön, se Drivan Saknas
  Brännskogbergsmyran myr   Drivörshällen holme
  Brännåsen terräng   Drivören halvö
  Brännåsen höjd   Duvgärdan åker
  Brännåsen ås   Dynglasset holme
  Brännåsen höjd   Dödmanhällen kobbe
  Brännåsmyran myr   Dödmanåsen bergås
  Brännåsmyran myr   Dövelberget berg
  Brännäset näs   Dövelberget berg
  Brännögrundet ö   Dövelbäcken bäck
  Brännögrundet holme   Dövelidberget höjd
  Brännögrundet holme   Döveliden skogsområde
  Brännögrundet holme   Dövelmyran myr
  Brännögrundet holme   Döveln slåttermyr
  Brännön udde   Dövelpåsen myråker
  Brännön förr ö nu udde   Dövlan myr
  Brännön udde   Dövlan myråker
  Brännön halvö   Edsnäset näs
  Brännön förr ö nu udde   Edsnäsmyran åker
  Brännön udde   Edsnästjärnen tjärn
  Brännön halvö   Edsnäsviken vik
  Brännön halvö   Efesusgrundet grund
  Brännön halvö   Efsingtoviken vik
  Brännöviken vik   Ekorrberget höjd
  Bräntberget berg   Eldmyren myr
  Bräntberget triangelpunkt   Eldmyråsen höjd
  Bräntberget berg   Elofsgärdan åker
  Bräntberget berg   Enmyren myr
  Bräntberget berg   Enmyrhösen höjd
  Bräntbergsbäcken bäck   Entjärnen, Inre tjärn
  Bräntbergsbäcken bäck   Entjärnen, Yttre tjärn
  Bräntbrånaberget berg   Erikfällberget bergshöjd
  Bräntbrånamyran myr   Erik Gustavsnyverket åker
  Bräntet terräng   Erik-Jansberget berg
  Bräntet terräng   Erik-Jansheden skogsmark
  Bräntkamtjärnen tjärn   Etsnäset slåtter- och åkerområde
  Bränön, se Brännön förr ö nu udde   Faberget berg
  Budalen strandområde   Fabrånet ås
  Bullingfällan terräng   Fabrånsberget berg
  Bumyran myr   Fageråsbäcken bäck
  Bumyrbäcken bäck   Fageråsen höjd
  Bunkarberget berg   Fageråsen bergshöjd
  Bursjön sjö   Fageråsmoran sankmarksområde
  Bursjön sjö   Fageråsmyren myr
  Bursjön sjö   Falesgrundet udde
  Bursjön sjö   Falesgrundet, Lilla holme
  Bursjön sjö   Fandershålet dalsänka
  Bursjön sjö   Fandershålet myr
  Bursjön sjö   Fanesmyren myr
  Bursjöbäcken bäck   Fangården näs
  Bursjömyran, Lill- myr   Fannesbacken åker och vägbacke
  Bursjömyran, Stor- myr   Fanäsbrännan åkermark
  Busiön, se Bursjön sjö   Fannäsdalen dalsänka
  Busiön, se Burjsön sjö   Fannäsdalsmyren myr
  Busiön, se Bursjön sjö   Fannäsdalsåsen bergshöjd
  Busiön, se Bursjön sjö   Fannäsmyren myr
  Bussiön, se Bursjön sjö   Fanäset slåtter
  Butsiön, se Bursjön sjö   Fanäset näs
  Buvikåsen ås   Farfarmyren myr
  Byavasjöbäcken bäck   Farnsmyrarna myrar
  Byavasjön sjö   Farnsmyrbäcken bäck
  *Bysiöträsk fiskevatten   Farnsmyren myr
  Byvikbäcken bäck   Femstenarået rågång
  Byviken vik   Femsänget bete
  Byviken vik   Femsänget slåtteräng
  Byxmyran myr   Femsängsåsarna skogsåsar
  BågSiön, se Sunnansjön sjö   Fickfjärden sjö
  Bågg...ön, se Sunnansjön sjö   Fikenslåttern slåtter
  Båggsiön, se Sunnansjön sjö   Finnfällbacken åker
  Bågsiön, se Sunnansjön sjö   Finnmyrbäcken bäck
  Båkskiärsgatan, se Bockskärsskatan udde   Finnmyren odling och myr
  Båtsmansmyran myr   Finnviken vik
  Båtvijken, se Kasaviken vik   Finnåkern åker
  Bäckamyran myr   Finnänget odling
  Bäcklidberget berg   Fjälabobäcken bäck
  Bäcklidmyran myr   Fjälabotjärnen tjärn
  Bäckmanslån holme   Fjällstigen körväg
  Bäcknäset strandområde   Fjärdgrundet grund
  Bäckskatan udde   Fjärdgrundet stengrund
  Bäckskolan terräng   Fjärdhällsgr(undet) N(orra), se Nordfjärdshällen Saknas
  *Bäckstranden terräng   Flaggberget bergshöjd
  Bärmyran myr   Flaggberget bergshöjd
  Bärmyran myr   Flakaberget bergshöjd
  Bärmyran myr   Flakabergsmyren myr
  Bärmyran myr   Flakabergsåsen bergshöjd
  Bärmyran myr   Flakaholmen skogsholme
  Bärmyran myr   Flakamyren myr
  Bärmyran myr   Flakamyren åkerområde
  Bärmyran myr   Flakaåsen höjd
  Bärmyrberget berg   Flakaåsen skogsås
  Bärmyrheden terräng   Flarkberget höjd
  Bärmyrheden höjd   Flarkberget bergshöjd
  Bärmyrtjärnen tjärn   Flarken tjärn
  Bärrödningen äng   Flarken slåtter
  Bävertjärnen tjärn   Flarogen slåtter
  Böhlas...ön, se Orrbölessjön sjö   Flasarna grund
  Böhlesiö-, se Orrbölessjön sjö   Flasen holme
  BöhleSiön, se Orrbölessjön sjö   Flaskviken vik
  Böhlessiön, se Orrbölesjön sjö   Flasorna udde
  Böhlesün..., se Lill-Bölessundet vik   Flasön, se Flasen Saknas
  Bölesdalen terräng   Flaten skogsmark
  Bölestjärnen tjärn   Flatmyran myr och åker
  Bölestjärnen tjärn   Flaxtjärnbäcken bäck
  Bölestjärnen tjärn   Flaxtjärnen tjärn
  *Bölis ffårss fors   Flickerhällarna kobbar
  *Bölis ffårss fors   Floknäsfällorna skogsområden
  Bölsholma, se Börsholmen halvö   Floknäsholmen holme
  Bölsholmen, se Börsholmen udde   Floksenfällan ås
  Börsholmen udde   Floksnen åkerfält
  Börsholmen halvö   Floxen myrområde
  Börsholmen udde   Floxenbäcken bäck
  *Böslesker sälfiske   Floxnarna myrar
  Cronöhn, se Kronören halvö   Flärken hemmansplats
  Dalamyrbergen skogsområde   Flöseberget del av udde
  Dalaröberget berg   Forsbacken backe
  Dalberget berg   Forsbergsmyren odling
  Dalen ägomark   Forsfällan åker
  Dalen ägomark   Forsfällan näs
  Dahkarlberget, se Dalkarlsberget berg   Forsfällberget berg
  Dalbacken åker /Se   Forsmyrberget berg
  Dalbackskiftet äng   Forsmyren myr
  Dalen dal   Fotan betesmark
  Dalkarlsberget berg   Fredagsraningsberget bergshöjd
  Dalkarlsberget berg   Fredriksgärdan åker
  Dalkarlsberget berg   Fredriksgärdan åker
  *Dalkarlsbergstrå råmärke   Fredriksgärdan åker
  Dalkarlsbäcken bäck   Fräkendalen skogsområde
  Dalrödningen äng   Fräkenkärrmyren myr
  Dammlucketjärnen tjärn   Fräkenmyren myr
  Dammluckeåsen ås   Fräkenmyren åker
  Danielsåsen terräng   Fräkenmyren myr
  Dansarsalen utvidgning av Hörnån   Fräkenmyren myrodling
  Degerberget berg   Fräkenmyren, Lilla myr
  Degerbukten vik   Fräkenmyrholmen kulle
  Degerbäcken bäck   Fräkenstranden slåtter
  Degerfjärden vik   Fubbgärdan åker
  Degerfjärden fjärd   Fulnäsmyren myr
  Degerfjärden havsfjärd   Funnenbäcken bäck och slåtter
  Degerfjärden del av Bottenhavet   Furuö, se Furuören Saknas
  Degerfjärden del av Bottenhavet   Furuören ö
  Degerholmarna strandområde   Fusberget berg
  *Degermyran myr   Fusbäcken bäck
  Degermyran åkerområde   Fågelberget bergshöjd
  Degermyran delvis odlat område   Fågelmyren myr
  Degermyran myr   Fågelmyren myr
  Degermyran ägomark   Fågelmyren myr
  Degermyran förr ägomark?   Fågelmyrliden höjd
  Degermyran myr   Fårskäret halvö
  Degermyrbäcken bäck   Fårskärsbukten bukt
  Degernäset strandområde   Fäbodberget bergshöjd
  Degernäset terräng   Fäbodbäcken bäck
  Degersjön sjö   Fäbodfällan skogsområde
  Degersjötjärnen tjärn   Fäbodheden tallmo
  Degerskolberget berg   Fäbodliden bergsluttning
  Degerskolbäcken bäck   Fäbodlunden skoglund
  Delmyrhällan terräng   Fäbodmyrarna myrar
  Delmyrtjärnen tjärn   Fäbodnäset slåtter
  Dhalkarlsberget, se Dalkarlsberget berg   Fäbodnäset näs
  Dhalkarlsbergstrå, se Dalkarlsbergstrå råmärke   Fäbodraningen skogsområde
  Dikarmyran myr   Fäbodåkern skogsområde
  Dikarmyran myr   Fähusvallen äng
  Dikarmyrberget berg   Fäladsfaret stig
  Dikningsmyran myr   Fälasmyren, Lilla myr
  Diupsunde, se Sundet terräng   Fälasmyren, Stora myr
  Djuphällan berghäll   Fällberget berg
  Djupmyran myr   Fällbergsmyren myr
  Djupmyrbäcken bäck   Fällforsberget berg
  Djupmyrorna myrar   Fällforsen fors
  Djupmyrorna myrmark   Fällforsraningarna slåtter
  Djupmyråsen skogsområde   Fällikslandet kustremsa
  Djupnäset strandområde   Fälltjärnbrånet skogsområde
  Djupnäset strandområde   Fälltjärnbäcken bäck
  Djupsjöbäcken bäck   Fälltjärnbäcken bäck
  Djupsjön sjö   Fälltjärnen tjärn
  Djupsjön sjö   Fälltjärnen tjärn
  Djupsjön sjö   Fälltjärnhalsen myrodling
  Djupsjön sjö   Fälltjärnliden berg
  Djupsjön sjö /Se   Fälltjärnraningarna slåtter
  Djupsjön sjö   Fälltjärnraningsbäcken bäck
  Djupsjön sjö   Fälltjärnrödningen slåttermyr
  Djupsjön sjö   Födkällorna grund
  Djupsjön sjö   Fölatjärnbäcken bäck
  Djupsjön sjö   Fölatjärnbäcken bäck
  Djupsjönäs ägomark   Fölatjärnen, Brattfors- tjärn
  Djupsjöträsk sjö   Fölatjärnen tjärn
  Djupsundet vik   Fölatjärnen tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Fölatjärnen tjärn
  Djuptjärnen tjärn   Fölatjärnmyran myr
  *Djuptjärnen tjärn   Fölesmyrarna myrar
  Djuptjärnen tjärn   Fölesmyren myr
  Djuptjärnen tjärn   Fölsinghålberget bergshöjd
  Djuptjärnen tjärn   Fölsinghålet sankmark
  Djuptjärnen tjärn   Fölsingviken vik
  Djupviken vik   Föltjärnen tjärn
  Djupviken vik   Fönnesmyråsen bergås
  Djupviken vik   Fönnäsdalsåsen ås
  Djupviken vik   Förklädesmyren myr
  Djupvikgärdan förr ägomark?   Förnesback udde
  Djupådalsbäcken bäck   Förnesmyran myr
  Domanskiär, se Dödmanskäret udde   Gabrielsberget berg
  Dragören vik   Gabrielsmyren myr
  Drassvikdalen dal   Galtmyren myr
  Drefören, se Drivören ö   Galtmyråsen bergås
  Drifhella, se Drivörshällan holme   Galtön halvö
  Drifhälla, se Drivörshällan ö   Galtöskatan halvö
  Drifhällan, se Drivörshällan ö   Galtöslean vik
  Drifskiera, se boskäret ö   Gammavan tjärn
  Driföhn, se Drivan o. Drivören ö   Gammbroedan vik
  Drifön, se Drivören halvö   Gammfähusvallen strandbank
  Drifön, se Drivören halvö   Gammfällberget berg
  Drifön, se Drivan halvö   Gammhamnbäcken bäck
  Driförn, se Drivören Saknas   Gammhamnen vik
  Drivan udde   Gammhamnen tjärn
  Drivan halvö   Gammholmen holme
  Drivan halvö   Gammkyrkvägen väg
  Drivan halvö /Se   Gammkölvägen, se Rysskölvägen väg
  Drivan halvö   Gammnäsviken vik
  Drivan halvö   Gammogen korvsjö
  Drivan halvö   Gammormmyren myr
  Drivan halvö   Gammrågfällan skogsområde
  Drivan halvö   Gammåbacken backe
  Drivan o. Drivören halvöar   Gammåbottnen bäck
  Drivgården vik   Gammåedan eda
  Drivsjön sjö   Gammåkern åker
  *Drivskäret holme   Gammån korvsjö
  Drivtjärnen tjärn   Gammån farled
  Drivudden udde   Gammån vik
  Drivön, se Drivan halvö /Se   Gammåvadet älvfåra
  Drivören halvö   Gammängesberget berg
  Drivören udde   Gammänget slåtter
  Drivören ö   Gammöranäset näs
  Drivören udde   Gasthällen hällgrund
  Drivören halvö   Gavelbänken udde
  Drivören halvö   Genbergsberget bergshöjd
  Drivören halvö   Genbergsbäcken bäck
  Drivören halvö   Genskär holme
  Drivören halvö   Getberget berg
  Drivören halvö   Getholmen holme
  Drivören o. Drivan halvöar   Gethusheden tallmo
  Drivörshällan ö   Getingbrobäcken bäck
  Drivörshällan holme   Getklossberget bergknalle
  Drivörshällan ö   Getklossmyren myr
  Drivörshällan holme   Getklövsberget berg
  Drivörshällan ö   Getsundsberget berg
  Drivörshällan holme   Gluberget berg
  Drÿfförn, se Drivören udde   Gluberget berg
  Drÿforn, se Drivan udde   Glädjen, Lilla näs
  Durakviken terräng   Glädjen, Stora näs
  Duvisbackberget berg   Godhamnen fiskarplats
  DyKallmyran, se Dikarmyran myr   Odmerstatjärnen tjärn
  Dynghällan holme   Godnorsjön slåtter
  Dynglasset skär   Godmorrsj., se Sjöbottnen Saknas
  Dödarmyran myr   Gorrmyrskatan udde
  Dödmanhällan ö   Gorrtjärnbäcken bäck
  Dödmanhällan holme   Gorrtjärnen tjärn
  Dödmanhällan holme   Gorrtjärnen tjärn
  Dödmanskäret udde   Gorrtjärnen tjärn
  Dödmanskäret udde   Grammaholmen udde
  Dödmanskäret udde   Gran åker
  Dödmanåsen berg   Granberget berg
  Dödmanåsen terräng   Granberget berg
  Döfman Kläppen, se Dödmanåsen berg   Granbäcken bäck
  »döfran myra», se Döveln myr   Granbäcksmyren, Västra myr
  Döfvermyra, se Döveln slåtter   Granemyren myrodling
  Döfver myra, se Döveln slåtter   Granholmem holme
  DömanSkere, se Dödmanhällan holme   Granlidbäcken bäck
  Dömanskiere, se Dödmanhällan ö   Grannholmen slåtter
  Dövelberget berg   Grannholmsheden skogsområde
  Dövellidberget berg   Gran-näsbacken backe
  Dövelliden berg   Grannäset slåtter
  Döveln myr   Gran-näset näs
  Döveln slåtter   Gran-nässkolen dalgång
  Döveln slåtter   Granskataberget höjd
  Döveln terräng   Granskatabäcken bäck
  Döveln slåtter   Granåfällan skogshöjd
  Döveln slåtter /Se   Granön ö
  Dövelsmyran myr   Granösundet sund
  Edlundstorpet terräng   Grasmyran myr
  Edsmyran myr   Grassmyren myr
  Edsnäset ägomark   Grassmyråsen bergås
  ?Edsnästjärnen tjärn   Gravabergen bergshöjder
  Edsnästjärnen tjärn   Gravaberget bergshöjd
  Edvardsforsen fors   Gravaberget, Lilla berg
  Ekorrberget berg   Gravaberget, Stora berg
  Eldmyråsen terräng   Gravabergsmyrarna myrar
  *Elgeskär sälfiske   Gravabergsmyren myr
  *Elgskär skär   Gravabergsåsen bergshöjd
  *Elgeskär skär /Se   Gravabäcken bäck
  Elisbäcken bäck   Gravabäcken bäck
  Endelen åker o. äng   Gravamyrarna myrar
  *Engesiöträsk sjö /Se   Gravamyrberget berg
  Enmyråsen terräng   Gravamyrbäcken bäck
  Ensiäret, se Jenskär holme   Gravanäset odling och slåtter
  Ensiäret, se Jenskär holme   Gravanäsforsen fors
  Erik-Ersmyran slåtteräng   Gravaplatsen begravningsplats
  Erik-Ersranningen skogshöjd   Gravatjärnarna tjärnar
  Erikfällberget höjd   Gravatjärnberget bergshöjd
  Erik-Mårtsbäcken bäck   Gravatjärnmyren myr
  Erikstorp ägomark   Gravaänget äng
  Fagerstrand slåtteräng   Gravhällen kobbe
  Fageråsbäcken bäck   Graven, se Gravhällen Saknas
  Fageråsen höjd   Gravogen korvsjö
  Fageråsen terräng   Grindbäcken bäck
  Fageråsen ås   Grindåsen höjd
  Fagerängesberget berg   Grismyran myr
  Fageränget strandområde   Grismyrberget bergshöjd
  Falesgrundet udde   Grismyren myr
  Fannäsdalen sankmark   Grismyråsen skogsås
  Fannäsdalsmyran myr   Grisselgrundet grund
  Fannäsdalsåsen skogsområde   Grisselklubben holme
  Fansmyran terräng   Grovan dike
  Fanäset terräng   Grubban vik
  *Faresta skär sälfiske   Grubban slåtter
  Farfarsbacken terräng   Grubberget bergshöjd
  Farfargärdan åker /Se   Grubbmyren myr
  Farfarsmyran myr   Grubbnabben udde
  Farfarsmyran myr   Grubbnäset slåtter
  Farnsmyran myr   Grubbnäsforsen fors
  Farnsmyran myr   Grubbängesmyren myr
  Farnsmyran ägomark   Grundfjärden vik
  Faxneviken vik   Grundfjärden slåtter o. vattensamling
  Felttierna, se Fälltjärnen tjärn   Grundsundet slåttermyr
  Femängesåsarna terräng   Grunnan näs
  Femsänget myrslåtter   Gråberget bergshöjd
  Fermberget berg   Gråskären öar
  Fettierna, se Fälltjärnen tjärn   Gråskäret ö
  Fickfjärden sjö   Gråskärsklubbarna kobbar
  Fickfjärden sjö   Gräsmyrtjärnen tjärn
  Fickfjärden sjö   Gräsnäset åker
  Fingermotjärnen terräng   Grönberget bergshöjd
  Finngrundet grund   Gröndiket myr
  Finnmyran myrslåtter   Gröndiket vattensamling
  Finnmyrbäcken bäck   Gröningarna odling
  Finnåkern ägomark   Grönnäsbräntet bergshöjd
  Fjälabobäcken bäck   Grönmyren myr
  Fjälabotjärnen tjärn   Grönviklandet strandområde
  Fjällen höjder   Grötfatet sänka
  Fjälltjärnbrånet skogsmark   Grötnäset slåtter
  Fjärdgrundet grund   Gubbnäset slåtter
  Fjärdgrundet grund   Gubbstranden slåtter
  Fjärdingstolpstycket åker o. äng /Se   Gubbänget slåtter
  Flaggberget berg   Gummyrbäcken bäck
  Flaggberget triangelpunkt   Gumpan del av »Furuö»
  Flakabacken högplatå   Gumpfjärden fjärd
  Flakabergåsen höjd   Gumpsundet sund
  Flakabergsmyran myr   Gumsmyren myr
  Flakamoren terräng   Gumsmyråsen bergås
  Flakamyran myr   Gunnemyran myr
  Flakamyran ägomark   Gval-, se Val- Saknas
  Flakamyrberget berg   Gvalkällbäcken bäck
  Flakamyrberget, Övre berg   Gvalmyrberget bergshöjd
  Flakamyrberget berg   Gvalmyrbäcken bäck
  Flakaåsen terräng   Gvalmyren myr
  Flarken ägomark   Gvalmyren myr
  Flarken utvidgning av Leduån   Gvalnäset slåtter
  Flarken ägomark   Gvalskatatoen bergsänkor
  Flarogen sank mark   Gvaltbäcken bäck
  Flarogen terräng   Gvaltbäckmyren myr
  Flarogen natn. /Se   Gvamdiket bäck
  Flasarna, se *Kronskären öar   Gvorr-, se Vorr- Saknas
  Flasarna öar   Gvorrmyren myr
  Flasun, se Mitti-Flasen holme   Gvorrmyren myr
  Flasun, se Flasarna öar   Gvorrmyrkullen topp
  »flasun», se Mitti-Flasen holme   Gvorrsjön sjö
  Flasaberget udde   Gvorrsskäret holme
  Flasaberget udde   Gvorrskärsskatan udde
  Flasaberget udde   Gvorrslidbäcken bäck
  Flasarna holmar   Gvorrsliden bergshöjd
  Flasarna öar   Gvorrsliden höjd
  Flasarna holmar   Gårdberget bergshöjd
  Flasarna holmar   Gårdberget annat namn för Kallkällberget
  Flasun, se Flasarna holmar   Gårdmyren åker
  Flasund, se Flasarna holmar   Gårdmyren myr
  Flaten terräng   Gårdmyren myr
  Flatmyran myrslåtter   Gårdmyren, Nedre myr
  Flaxtjärnbäcken bäck   Gårdmyren, Övre myr
  ?Flaxtjärnen tjärn   Gårdmyrmossen myrmark
  Flaxtjärnen tjärn   Gåsgrundet ö
  Flaxtjärn(en) tjärn /Se   Gåsholmen holme
  *Flerken myr?   Gåstjärnarna tjärnar
  Flickerhällorna holmar   Gåstj., se Gravatjärnarna Saknas
  ?Flickerhällorna o. Tannelbådan öar   Gåstjärnberget berg
  Flinkfällan ägomark   Gåstjärnberget, Stora berg
  Flodinsmyran myr   Gåstjärnbäcken bäck
  Floknäsholmen holme   Gåstjärnen tjärn
  Floxenbäcken bäck   Gåstjärnen tjärn
  Floxnarna myrmark   Gåstjärnhea hed
  Floksnen myr?   Gåstjärnmyrarna myrar
  Flussarne, se Flasarna holmar   Gåstjärnmyren myr
  Flåsahällan skärgårdsholmar   Gäddträsket sjö
  Flätsiön, se Slättesjön sjö   Gärsgrundet stengrund
  »folaKiern berget», se *Fölatjärnberget berg   Gärshällarna hällgrund
  Fohlatierna, se Fölatjärnen tjärn   Gästgivaren kobbe
  Fohlatierna, se Fölatjärnen tjärn   Gästgivaren, Lilla stengrund
  *Fohlatierna tjärn   Göktomten åker
  Folatierna, se Fölatjärnen tjärn   Göstabäcken bäck
  *Folatjärnen tjärn   Göstabäcken bäck
  Forsfällberget berg   Hackemyren åker
  Forsmyran ägomark   Hackemyrkammen lerjordsås
  Forsmyrberget berg   Hagabäcken bäck
  Forstjärnbäcken bäck   Halen udde
  Forstjärnbäcken bäck   Halla torp och backe
  *Forstjärnen tjärn   Hallberget berg
  *Forstjärnåsen ås?   Hallberget bergshöjd
  Fredagsranningen terräng   Hallberget berg
  Fräkendalen terräng   Hallen skogsområde
  Fräkendalen dal   Halsängeshalla höjd
  Fräkenkärrmyran myr   Halvfaritstenen sten
  Fräkenmyran ägomark   Hammaren backe
  Fräkenmyran myr   Hammarån del av å
  Fräkenmyran myr   Hamngrundet holme
  Fräkenmyran ägomark   Hamnören udde
  Furun, se Furören ö   Hampsjön tjärn
  Furuöhn, se Furören ö   Hamptjärnen tjärn
  Furuöhn, se Furören ö   Hamptjärnen tjärn
  Furuön, se Furören ö   Hamptjärnmyrarna myrar
  Furuön, se Furören ö   Hanesmyren myr
  »furuön», se Furören ö   Haraberget berg
  Furön ö   Harabergsraningen bete
  Furören ö   Harahällberget berg
  Furören ö   Haramyren myr
  Furören ö   Haramyren myr
  Furören ö   Haratjärnen tjärn
  Furören holme   Haratjärnen tjärn
  Furören ö   Harkvattensberget bergshöjd
  Furören ö   Harkvattensholmen udde
  Furören ö   Harkvattnet sjö
  Furören ö   Harptjärnbergen bergshöjder
  Fusberget, Stor- berg   Harptjärnbäcken bäck
  Fusbäcken bäck   Harptjärnmyrarna myrar
  Fusmyran myr   Heden skogsområde
  Fåfängan äng /Se   Heden skogsområde
  Fågelberget berg   Hednäset slåtter
  Fågelberget berg   Hemavan sjö
  Fågelmyran myr   Hemberget berg
  Fågelmyran myr   Hemmersvikbäcken bäck
  Fågelmyran myr   Hemmersviken vik
  Fågelmyrliden skogsområde   Herr Olaåsen höjd
  Fågelmyråsen höjd   Hockholmen slåtter
  Fågelvinberget berg   Holmbackberget berg
  Fågelåsen höjd   Holmbergen bergshöjder
  Fågelåsmyran myr   Holmberget bergshöjd
  *Fålestagrundet sälfiske   Holmbrobäcken sund
  *Fålestagrundet grund /Se   Holmbrännan skogsområde
  *Fåreskatan sälfiske   Holmen udde
  Fåreskatan skär /Se   Holmen åker och slåtter
  Fårmyran myr   Holmen skogsmark
  Fårskäret udde   Holmforsbäcken bäck
  Fårskäret halvö   Holmforsen fors
  Fårskäret udde   Holmforsen fors
  Fårskäret förr ö nu udde   Holmgärdan åker
  Fårskäret udde   Holmmyren myr
  Fårskäret förr ö nu udde   Holmmyren myr
  Fårskäret halvö   Holmsjöbäcken bäck
  Fårskäret halvö   Holmsjön sjö
  Fårskärsbukten vik   Holmstrandberget berg
  Fårskärsskatan udde   Holmtjärnen betesmark, förr tjärn
  Fårskärsskatan udde   Hoppberget berg
  Fäbodberget berg   Hoppmyren gungfly
  Fäbodbäcken bäck   Hoppmyra myr
  Fäbodbäcken bäck   Huggberget bergshöjd
  Fäbodbäcken bäck   Huggstet slåtter
  Fäbodbäcken bäck   Hultmyran myr
  Fäbodheden skogsmark   Hultmyrbrånet skogsås
  Fäbodliden skogsområde   Hundmyren myr
  Fäbodmyrorna myrar   Hundnäset slåtter
  Fäbodnäset ägomark   Hundnäset näs
  Fällan, Neder- ägomark   Hundsjöberget berg
  Fällan udde   Hundsjön sjö
  Fällberget berg   Hundtjärnberget berg
  Fällbergsmyran myr   Hundtjärnberget bergshöjd
  *Fällefors fiskeplats   Hundtjärnbäcken bäck
  Fällforsberget berg   Hundtjärnen tjärn
  Fällforsen fors   Hundänget myr
  Fällforsstrand ägomark   Hundängesmyran myr
  Fällstycket åker o. äng /Se   Huntesmyren myrslåtter
  Fälltjärnberget berg   Huntesmyran myr
  Fälltjärnberget berg   Huntesmyrrödningen slåtteräng
  Fälltjärnbäcken bäck   Husberget berg
  Fälltjärnbäcken bäck   Håknäsforsen fors
  Fälltjärnen tjärn   Håknäskälen utmark
  Fälltjärnen tjärn   Hårfällberget berg
  Fälltjärnen tjärn   Häggnäset åker
  Fälltjärnen tjärn   Häggnäset näs
  Fälltjärnen tjärn   Häggströmsgrundet grund
  Fälltjärnen tjärn   Hägnnäsberget bergshöjd
  Fälltjärnliden terräng   Häktningsberget berg
  Fälltjärnliden höjd   Hällberget bergshöjd
  Fälltjärnmyran myr   Hällesnäsbäcken bäck
  Fällviken vik   Hällesnäset slåtter
  Fältsiön, se Fälltjärnen tjärn   Hällesnäset näs
  *Fölatjärnberget berg   Hällesnässkolen dalgång
  Fölatjärnbäcken bäck   Hellenäsviken vik
  Fölatjärnbäcken bäck   Hällnäset slåtter
  Fölatjärnen tjärn   Hällskärsskatan udde
  Fölatjärnen tjärn   Hämmersundsviken vik
  Fölatjärnen tjärn   Hännesåsen höjd
  Fölatjärnen tjärn   Hässjemyren myr
  Fölatjärnen tjärn   Hästhuvudstenen röse
  Fölatjärnmyran myr   Hästhuvudstenen sten
  Fölesmyran myr   Hästhuvudstenen sten
  Fölesmyran, Lill- Saknas   Hästlidberget bergshöjd
  Fölesmyran, Stor- myr   Hästliden bergsluttning
  Fölesmyråsen höjd   Hästtombacken sandås
  Fölsinghålberget berg   Hästtombacksmyren myr
  Fölsinghålet myr?   Hästviken vik
  Fölsingviken vik   Hästängesberget berg
  Fönnesmyråsen höjd   Hästängholmen holme
  Förklädesmyran myr   Högberget berg
  Försök ägomark   Högberget berg
  Gabrielsberget berg   Högberget berg
  Gabrielsmyran myr   Högbergsraningen slåtter
  Gaffle berg[e]tt Saknas /Se   Högbergsviken vik
  *Gaffmyreträsk fiskevatten   Högbrännlänningen båtplats
  Gafvelbacken, se Gavelbänken näs   Högen kulle
  Gallkohällan ö   Höglidberget bergshöjd
  Galtmyran myr   Höglidbäcken bäck
  Galtmyran myr   Högliden bergsluttning
  Galtmyrberget berg   Höglidmyren myr
  Galtmyran myr   Höglidpusten berg
  Galtön udde   Höglidraningsberget bergshöjd
  Galtön halvö   Högpusten bergshöjd
  Galtöskatan udde   Högskolan slåtter
  Galtöskatan udde   Högåsen bergshöjd
  Galtösledan del av Degerfjärden   Högåsen bergås
  Galtösunde, se Grubban vik   Hömyran myr
  Gamfällberget berg   Hömyrberget berg
  Gammavan tjärn   Hömyrdovan tjärn (vattensamling)
  Gammbyåsen terräng   Hömyren myr
  Gammgården terräng   Hömyren myr
  Gammhamnen vik   Hömyren myr
  Gamm-Husavan höjd   Hömyren myr
  Gammkåtamyran myr   Hömyrhällen berghäll
  Gammnäsviken vik   Hömyrkammen bergås
  Gammogen korvsjö   Hömyrliden höjdsträckning
  Gammogen natn. /Se   Hömyrtjärnbäcken bäck
  Gammranningen terräng   Hömyrtjärnen myr
  Gammvinåsen höjd   Hömyråsen bergås
  Gammvinåsen terräng   Hömyråsen ås
  Gammåkern ägomark   Hörneån å
  Gammån korvsjö   Hörnsjön sjö
  Gammåvadet del av Öreälven   Hörnsjön, se Uthörnsjön Saknas
  Gammängesberget berg   Hörnsjötunnan dalgång
  Gammängesberget berg   Hörnsjötunnan dalgång
  Gasgrunne, se Gåsgrundet skär   Hörnströmstjärn(en) tjärn
  Gasthällan skärgårdsholme   Idfjärden vik
  *Gavelbaken ?vatten   Ilbäcken bäck
  Gavelbänken landtunga   Illgärnsmyren myr
  Gavelbänken näs   Illmyren odling
  Gavelbänken landtunga   Illmyrsundet myrmarksområde
  Geenskere, se Jenskär ö   Ilmyran myr
  Genbergsberget berg   Inmyren myr
  Genbergsliden skogsmark   Innanmarken odlingsområde
  Genskiere, se Jenskär holme   Innanmarksbäcken bäck
  Gerhollmen, se Järholmen holme   Innerhällan grund
  Getberget höjd   Innersjön sjö
  Getberget berg   Jan Ersnäset slåtternäs
  Getingbrobäcken bäck   Jan Jacksberget höjd
  Getingbrobäcken bäck   Jan Perslån slåtter och uppgrundning
  Getryggen terräng   Jerholmarna ögrupp
  Getsundmyran myr /Se   Jernässjön, se Järnäsfjärden Saknas
  Giärholma, se Järholmarna holmar   Johandubben holme
  Gierholman, se Järholmarna ögrupp   Johanholmen holme
  Giernesfielen, se Järnäsfjärden Saknas   Jon Ersknösen kulle
  Giärnäsfieln, se Järnäsfjärden sjö   Jon Jansnäset slåtter
  Giernäshamnen, se *Järnäshamnen Saknas   Jon Jansnässkolan ravin
  Giernäshamnen, se Järnäshamn Saknas   Jon Jonsberget höjd
  Giärnäsuden, se Järnösudden udde   Jon Jonsmyren myr
  Giernäs udden, se Järnäsudden udde   Jonkbackkullarna åker
  Giernäs wijken, se Järnäsfjärden sjö   Jon Larsmyren myr
  Giernääsholman, se *Järnäsholmen ö   Jon Persdalen dalgång
  Gillhällan skärgårdsholme   Jonsmyrarna myrar
  Gillhällan holme   Jonsmyrbäcken bäck
  Giörgkiernan, se Gorrtjärnen tjärn   Josefsgraven åkerstycke
  Glevijken, se Glöviken vik   Josefsgrubban åkerstycke
  Glevijkklubben, se Obbolsskatan ö   Josefslägdan åkerstycke
  Glödberget höjd   Järberget bergshöjd
  Glödberget höjd   Järbäcken bäck
  Glödbergsnäset strandparti   Järnäsfjärden sjö
  Glöviken vik   Järnäsgr. Inre, se Innerhällan Saknas
  Glöviken vik   Järnäsgr. Yttre, se Ytterhällan Saknas
  Godhamnen vik   Järnäsudden halvö
  Godmerstatjärnen tjärn   Järpsundskatan udde
  Godmerstatjärnen tjärn   Järpsundsviken vik
  Godnorsjön torrlagd sjö   Kallamyren myr
  »gorgkiernan», se Gorrtjärnen tjärn   Kalldalen odling
  Gorrtjärnen tjärn   Kallesmyren slåtter
  Gorrtjärnen tjärn   Kallkällberget bergshöjd
  Gorrtjärnen tjärn   Kallkällberget höjd
  Gorrtjärnen tjärn   Kallkällmyren myr
  Gorrtjärnen tjärn   Kallkällskolan dalgång
  Gorrtjärnen tjärn   Kallmyrhällen berghäll
  Gorrtjärnen tjärn   Kallröddet äng
  Gorrtjärnåsen ås   Kallskäret ö
  Gorgtierna, se Gorrtjärnen tjärn   Kallskärssundet sund
  Gossänget terräng   Kalsongmyren myr
  Gramaholm, se Grammaholmen del av ö   Kalvberget bergshöjd
  Gramaholmen ö   Kalvberget bergshöjd
  Grammaholmen del av ö   Kalvbergsmyrarna myrar
  Grammaholmen del av ö   Kalvkätten åkerstycke
  Grammaholmen holme   Kalvlån slåtter
  Grammaholmen del av ö   Kalvstranden strandområde
  Grammaholmen del av ö   Kammviken vattensamling
  Grammaholmen del av ö   Kanklidberget berg
  Granberget berg   Karamyran myr
  Granberget berg   Karingärdan åker
  Granbäcken bäck   Karingärdan slåtter
  Granbäcksmyran myr   Karl Fredriksflakamyren åker
  Granden delvis odlat område   Karthällen häll
  Granemyran ägomark   Kasaberget berg
  Granersviken tjärn   Kattmyren myr
  Granfällan åker o. äng /Se   Kattmyren myr
  Granholmen holme   Kattnäset berghäll och udde
  Granholmen myrholme   Kavelbromyren myr
  Granklubben holme   Kilen näs
  Granliden skogsområde   Killingholmen holme
  Grannholmsheden skogsmark   Killingholmen slåtter
  Granskatabäcken bäck   Killingholmen holme
  Granskatabäcken bäck   Killinghällarna hällar
  Granön ö   Kippberget bergshöjd
  Granön ö   Kittelsmyren myr
  Granön ö   Klackberget berg
  Granön ö   Klammerbäcken bäck
  Granörn, se Kronören ö   Klammerbäcken bäck
  Granösundet sund   Klammervägen väg
  Grassmyran myr   Klamren myr
  Grassmyråsen terräng   Klamstenen sten
  Grassnäset ägomark   Klapparsjön, Inre tjärn
  Gravabacken skogshöjd   Klapparsjön, Yttre tjärn
  Gravabergen berg   Klappträmyren myr
  Gravaberget berg   Klinkaränget myr
  Gravaberget berg   Klockarbacken vägbacke
  Gravabergmyran myr   Klockarvikskatan udde
  Gravabergmyran myr   Klockholmen, se Klocktjuvholmen skogsholme
  Gravabergsmyrorna myrar   Klockmyren myr
  Gravabergåsen terräng   Klocktjuvholmen skogsholme
  Gravabäcken bäck   Klubbavan tjärn
  Gravabäcken bäck   Klubbhamnen vik och fiskhamn
  Gravabäcken bäck   Klubbsjöbäcken bäck
  Gravabäcken bäck   Klösebäcken bäck
  Gravabäcken bäck   Klöseforsen fors
  Gravabäcken bäck   Klösemyren myr
  Gravamyran ägomark   Klösnäset näs
  Gravamyran myr   Knakaängesliden skogsområde
  Gravamyrberget berg   Knappameriset myrslåtter
  Gravamyrbäcken bäck   Knottjärnberget berg
  Gravamyrorna myrar   Knottjärnen tjärn
  Gravamyrorna myrar   Knösberget bergshöjd
  Gravamyråsen höjd   Kodalen slåtter
  Gravanäsberget höjd   Kodalen dal
  Gravanäsforsen fors   Kodalsforsen fors
  Gravaogen terräng   Kohålberget bergshöjd
  Gravatjärnarna tjärnar   Kohålet slåtter och holme
  Gravatjärnberget berg   Kolamyrraningen skogsområde
  Gravatjärnberget berg   Kolfällan åker
  Gravatjärnmyran myr   Komyrarna myrar
  Graven ö   Komyrbäcken bäck
  ?Graven holme   Kontberget bergshöjd
  Graven holme   Koppartjärnen tjärn
  Gravogen utvikning av Öreälven   Koppartjärnmyren myr
  Gravogen natn. /Se   Korpberget bergshöjd
  Grellklack, se Grisselklubben holme   Korptjärnbrånet skogs- och bergholme
  Grelsklacken, se Grisselklubben holme   Korptjärnen tjärn
  Grelskacken, se Grisselklubben holme   Korptjärnen tjärn
  Grelskacken, se Grisselklubben holme   Korptjärnmyran myr
  Grelsklaken, se Grisselklubben holme   Korsberget berg
  Gremahol, se Gramaholmen ö   Korsmyrholmen ås
  Gremmaholmen, se Grammaholmen del av ö   Korsmyrholmen kulle
  Grilsklaken, se Grisselklubben holme   Kotjärnen tjärn
  Grindbäcken bäck   Kotjärnmyren myr
  Grindåsen terräng   Krangberget berg
  Grismyran myr   Krangberget bergshöjd
  Grismyrberget berg   Krangen kulle
  Grismyrberget berg   Krangholmen kulle
  Grisselklubben holme   Krangmyren myr
  Grisselklubben holme   Krangskolan ravin
  Grisselklubben holme   Kreckmyrbäcken bäck
  Grisselklubben holme   Kreckmyren myr
  Grisselklubben holme   Krick(e)bäcken bäck
  Grisselklubben holme   Krike vik
  Grisselklubben holme   Kriket myr
  Grisselklubben holme   Krikudden udde och fyrplats
  Gromyran myr   Krikåsen ås
  Groven bäck   Kringflyten holme
  Grubban vik   Krokberget höjd
  Grubban vik   Kroken farled
  Grubberget höjd   Krokforsen fors
  Grubbmyran myr   Krokigänget slåtter
  Grubbnäset näs   Krokogen slåtter
  Grubbänget terräng   Krokmyrarna myrar
  Grunden terräng   Krokmyrbäcken bäck
  Grundfjärden sank mark   Krokmyren myr
  Grundfjärden slåtter   Krokmyren myr
  Grundsundet slåttermyr   Krokmyren myr
  Grundsundholmen terräng   Krokskatan udde
  Grundtjärnen tjärn   Kroktjärn tjärn
  Grytkrubb, se Grisselklubben holme   Kroktjärnberget bergshöjd
  Grytörforsen fors   Kroktjärnsbäcken bäck
  Gråberget berg   Kråkbärholmen holme
  Gråmanen terräng   Kråkskäret del av område
  Gråskiare, se Väster-Gråskäret o Öster-Gråskäret holme   Kråksundet sjö
  Gråskiera, se Väster- o. Östergråskäret öar   Kråksundbäcken bäck
  Gråskär ö   Kräckemyran myr
  Gråskäret ö   Kullmyren myr
  Gråskäret holme   Kullmyrklinten bergshöjd
  Gråskärsklubbarna holmar   Kummelberget, Lilla bergshöjd
  Gränösundet, se Granösundet sund   Kummelberget, Stora bergshöjd
  *Gräsgrundet holme   Kungshatten bergknalle
  Gräskiar, se Väster- o. Öster-Gråskäret skär   Kvarnberget berg
  *Gräsmyren myr   Kvarnbäcken bäck
  Gräsmyrtjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Gröndikesåsen ås   Kvarnbäcken bäck
  Gröndiket terräng   Kvarnbäcken bäck
  Gröndiket myr   Kvarnbäcken bäck
  Gröndikmyran myr   Kvarnforsen, Gamla fors
  Gröningen ägomark   Kvarnforsen fors
  Gröningen ägomark   Kvarnforsen fors
  Grönlunda ägomark   Kvarnfällan slåtteräng
  Grönmyran myr   Kvarnheden skogsområde
  Grönnäsbräntet höjd   Kvarnheden skogsområde
  Gubbnäsholmen udde   Kvarnhusberget bergshöjd
  Gullgårdsbacken åker o. äng /Se   Kvarnhusberget kulle
  Gullåsen terräng   Kvarnhusberget berg
  Gummyrbäcken bäck   Kvarnhusberget berg
  Gumpfjärden del av Nordmalingsfjärden   Kvarnhusbergmyrarna myrar
  Gumpharen holme   Kvarnhusliden skogsområde
  Gumpskäret udde   Kvarnhusmyren odlad myr
  Gumpsundet sund   Kvarnhusmyren myr
  Gumsmyran myr   Kvarnhusmyran myr
  Gumsmyråsen höjd   Kvarnhusåsen bergås
  Gumtjälsbacken sandtag /Se   Kvarnmyren odling
  Gumtjälsgärdan åker /Se   Kvarnraningsbäcken bäck
  Gumtjälsrödningen åker o. äng /Se   Kvarnraningsviken vik
  Gunnilmyrdalen åker   Kvarnsjön sjö
  Gvalkällberget berg   Kvarnskatan näs
  Gvalkällbäcken bäck   Kvarnskatan näs
  Gvalkällmyrorna myrmark   Kvarnskaten slåtteräng
  Gvalmyran myr   Kvarnstensberget bergshöjd
  Gvalmyran myr   Kvarntjärnen tjärn
  Gvalmyran myr   Kvarnviken vik
  Gvalmyran myr   Kvarnänget slåtter
  Gvalmyran myr   Kvigmyren myr
  Gvalmyrberget berg   Kvillskär ö
  Gvalmyrberget berg   Kvisselbrånet skogshöjd
  Gvalmyrbäcken bäck   Kvisseln myr
  Gvalnäset näs   Kvisslorna myrar
  Gvalskataberget berg   Kyrkbergåsen annat namn för Storfallsskog
  Gvaltbäcken bäck   Kyrkfällorna skogsområde
  Gvaltmyran myr   Kyrkhällberget bergshöjd
  Gvorrberget berg   Kyrkhällen udde
  Gvorrlidberget berg   Kyrktjärnen tjärn
  Gvorrsjöbäcken bäck   Kyrktjärnen tjärn
  Gvorrsjön sjö   Kyrktjärnåsen bergås
  Gvorrsjön sjö   Kyrkvägen, se Gammkyrkvägen väg
  Gvorrsjön sjö   Kåsanberget bergshöjd
  Gvorrsjön sjö   Kåtabäcken bäck
  Gvorrsjön sjö   Källarsberget bergknalle
  Gvorrsjön sjö   Källberget bergshöjd
  Gvorrsjön sjö   Källskolen dalgång
  Gvorrskäret udde   Käringviken tjärn
  Gvorrskärsskatan udde   Käringviken vik
  Gvorrslyet myr   Kärnmjölkskolen dalgång
  Gvörhällan udde   Kärren odlingar
  *Gåmyran myr   Kärrhjulhålet å
  Gårdmyran ägomark   Kärseviken vik
  Gårdmyran myr   Kölberget berg
  Gårdmyran myr   Kölen skogs- och bergås
  Gårdmyrmossan myrmark   Kölvägen väg
  Gårdsgärdan åker o. äng /Se   Königsgrundet grund
  Gåsberget berg   Köpnäset slåtter
  Gåsgrundet ö   Ladumyren åker
  Gåsgrundet ö   Ladumyren myr
  Gåsgrundet skär   Ladumyrtjärnen tjärn
  Gåsgrundet holme   Laduträskberget bergshöjd
  Gåsgrundet ö   Laduträsket sjö
  Gåsgrundet ö   ?Laduugnsbäcken bäck
  Gåsgrundet holme   Laduängesberget bergshöjd
  Gåsgrundet ö   Laduängesbäcken bäck
  Gåsholmarna terräng   Lakaskärsudd, se Laxskärsudden Saknas
  Gåsholmen udde   Lammerberget bergshöjd
  Gåstjärnberget berg /Se   Lamnäsviken vik
  Gåstjärnberget berg   Landkvistsgärdan åker
  Gåstjärnbäcken bäck   Landsråmyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Lappbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn   Lappkåtabacken backe
  Gåstjärnen tjärn   Lappkåtaberget bergshöjd
  Gåstjärnen tjärn   Lappkåtamyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Lappkåtamyren myr
  Gåstjärnmyran myr /Se   Lappkåtamyren myr
  Gåstjärnmyran myr   Lappkåtaåsen bergås
  Gåstjärnmyrorna myr   Lappkåtaåsen bergås
  Gåstjärnliden lid /Se   Lappmyren myr och odling
  Gäddträsket sjö   Lappmyren myr
  Gärdvikmyrorna myrmark   Lappmyran myr
  Gästgivaren udde   Lappmyrrödningen slåtteräng
  Gökberget berg   Lappnäsberget berg
  Gökdalen dal   Lappnäset näs
  Gökhällan holme   Lappnäset slåtter och åker
  Görgdalen åker o. äng /Se   Lappnäsholmen holme
  Görgdalsgärdan åker o. äng   Lappskolan ravin och slåtter
  Görgtierna, se Gorrtjärnen tjärn   Lappstranden strand
  *Görgtjärnen tjärn   Lapptjärnen tjärn
  Görjdalsmyran myr   Lappåsmyren myr
  Göstabäcken bäck   Lassefällan skogsområde
  Halfareberget, se Halvföreberget berg   Lassefällan åker
  ?Hallberget berg   Lasseraningsmyren myr
  Hallberget berg   Lassmyren, Lilla myr
  Hallberget berg   Lassmyren, Stora myr
  Hallnäs gatan, se Harnäsudden udde   Lassråbacken höjd
  Hallnäsgatan, se Harnäset udde   Lassråbergen bergshöjder
  Hallnäsgann..., se Harnäsudden udde   Lassrået myr och odling
  Halltjärnen tjärn   Laxforsedan eda
  HalmSiön, se Holmsjön sjö   Laxforsen fors
  Halmsiön, se Holmsjön sjö   Laxgårdshällarna berghällar
  Halsängeshallen terräng   Laxgårdshällorna berg i dagen
  Halvföreberget berg   Laxgårdsmyren myr
  Halvföreberget berg   Laxgårdsmyran myr
  Halvföreberget berg   Laxskärsudden udde
  Halvsvedbacken höjd   Laxskärsviken vik
  Hamgrunne, se Hamngrundet holme   Ledskäret ö
  Hamnberget berg   Ledskärshällen holme
  Hamngrundet ö   Ledskärshällorna,se Ledskärshällen Saknas
  Hamngrundet holme   Ledusjöforsen fors
  Hamngrundet holme   Ledusjön sjö
  Hamngrundet holme   Leduåforsberget berg
  Hamngrundet holme   Leduåhalsen näs
  Hamngrundet skär   Leduåforsen fors
  Hamngrundet holme   Led(u)ån å
  Hamngrundshällorna stenar   Lekattmyrarna myror
  hampkiernan, se Hampsjön tjärn   Lerbäcken bäck
  Hampsjöberget berg   Lervikriset åker
  Hampsjön sjö   Levandersmyren odling
  Hampsjön sjö   Levarbäcken bäck
  Hampsjön tjärn   Levarsjön sjö
  ?Hampsjön sjö   Levarsjöraningen åkerområde
  Hampsjön tjärn   Lilla Bjertsj., se Bjerten, Lilla Saknas
  Hampsjön sjö   Lidberget bergshöjd
  Hamptjärnbäcken bäck   Lidberget berg
  Hamptjärnen tjärn   Lidbordsbäcken bäck
  Hamptjärnen tjärn   Lidbordssanden sankmark
  Hamptjärnsmyran myr   Lidbroberget bergshöjd
  Hamptjärnsmyran myr   Lidbromyren myr
  Hamptjärnsmyran myr /Se   Lidskolen dalgång
  hanggrunne, se Hamngrundet holme   Lidskolbäcken bäck
  Hansnäs terräng   Lidskolgrubban åker och skog
  Hansåsen skogsmark   Lidvägen stig
  Haptierna, se ?Edsnästjärnen tjärn   Lillberget höjd
  *Haptjärnen tjärn   Lillberget bergshöjd
  Haraberget berg   Lillbådan holme
  Harahällbergen berg   Lill-Grasmyran myr
  Haramyran myr   Lill-Gvalmyran myr
  Haratjärnen tjärn   Lillheden odling
  Haratjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Hardalsberget berg   Lillhällen kobbe
  Haren holme   Lill Jonkebäcken bäck
  Haren udde   Lill Jonketoet sänka
  Hargrundshällan kobbar   Lill-loken myr
  Harkvattnet sjö   Lillmyren myr
  Harkvattsberget berg   Lillmyren myr
  Harmyran myr   Lillkärukallsjön, se Tjärukallen, Lilla Saknas
  Harnaberget berg   Lillnäset näs
  Harnäset udde   Lillparsberget, se Porsberget, Lilla Saknas
  Harnäset udde   Lillraningen slåtter
  Harnäset skogsområde   Lillraningen slåtter
  Harnäsmyran myr   Lillraningsbäcken bäck
  Harnäsudden udde   Lillraningsbäcken bäck
  Harnäsudden udde   Lillraningstjärnen tjärn
  Harnäsudden ö   Lillrundeln bergshöjd
  Harptjärnberget berg   Lillsjöbäcken bäck
  Harptjärnbäcken bäck   Lillsjöbäcken bäck
  Harptjärnmyran myr   Lillsjökullarna höjder
  Heden ägomark   Lillsjömoran odling
  Hellskere, se Hällskärsskatan ö   Lillsjömoran myr
  Hemavan sjö   Lillsjömyren myr
  Hemberget triangelpunkt   Lillsjömyren åker
  *Hemmersundet sund /Se   Lillsjön tjärn
  Hemmersvikbäcken bäck   Lillsjön tjärn
  Hemmersviken vik   Lillsjön sjö
  *Hesianäs råmärke   Lillsjön sjö
  *Hesianäs råmärke   Lillsjön sjö
  Hingstberget berg   Lillsläteheden tallmo
  *Hinnmyren myr   Lillslätet slåtter
  Hitstenberget berg   Lillstackberget berg
  Hjärtestrand ägomark   Lillstockmyren myr
  *Holasiötresk fiskevatten   Lillstråket ström
  *Holasiötresk sjö /Se   Lilltj., se Svarttjärnen Saknas
  Hollskiere, se *Hällskäret förr skär, nu del av Kronören   Lilltjärnberget berg
  Holmarna terräng   Lilltjärnbäcken bäck
  Holmbackarna skogsmark   Lilltjärnen tjärn
  ?Holmbackberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Holmbackberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Holmbackforsen fors   Lilltjärnen tjärn
  Holmberget berg   Lilltjärnen åker
  Holmbrännan terräng   Lilltjärnkallberget bergshöjd
  *Holmen ö   Lilltoet bergsänka
  Holmen ägomark   Lill-Tomyran myr
  Holmforsen fors   Lilltorpet åker och torp
  Holmforsen fors   Lilltotjärnen tjärn
  Holmlunden terräng   Lillågärdan odling
  Holmmyran myr   Lillåmyren myr
  Holmmyrorna myrmark   Lillån å
  Holmsiön, se Vångsjön sjö   Lillån sidofåra
  »holm siön», se Vångsjön sjö   Lillåraningen skogsområde
  Holmsjöberget berg   Lillåsjön sjö
  Holmsjön sjö   Lillängesbäcken bäck
  Holmsjön sjö   Lillänget odling
  Holmsjön sjö   Lillänget slåtter
  Holmsjön sjö   Lindsjölidberget berg
  Holmsjön sjö   Lindsjölidbäcken bäck
  Holmsjön sjö   Lindsjön tjärn
  Holmstrandberget berg   Linkarnäset näs och torp
  Holmtjärnen tjärn   Linsynket plats
  Holmängesbergen berg   Linsänktjärnen tjärn
  Holmängesmyran myrslåtter   Lintjärnen tjärn
  Honsiön, se Vångsjön sjö   Ljushällen ö
  Honsiön, se Vångsjön Saknas   Ljusmyran myr
  Hoonsiön, se ?Vångsjön sjö   Ljusterhalla bergknalle
  Hoppberget berg   Ljusterhallberget bergknalle
  Hoppmyran myr   Lofällan skogsområde, odling
  *Hopptjärnen tjärn   Lofällberget bergshöjd
  Hornåån, se Hörnån å   Loken, se Lokmyran myr
  Hornåån, se Hörnån å   Lokmyren myr
  *Huffwth skäreth utö   Lokmyran myr
  Hugstet ägomark    
  Huitören, se Vitören ö    
  Huitörn, se Vitören ö    
  Hultmyran myr    
  Hultmyran myr    
  Hultmyran myr    
  Hultmyrberget berg    
  Hultmyrbrånet skogsområde    
  Hultmyrbäcken bäck    
  Hultören, se Vitören ö    
  »hultören», se Vitören ö    
  Hultörn, se Vitören del av ö    
  Hummelnäset strandområde    
  *Humsjöarna sjöar    
  Hundedan del av Öreälven    
  Hundedsforsen fors    
  Hundmyran myr    
  Hundmyran myr    
  Hundmyran myr    
  Hundsjö utjord    
  Hundsjöberget berg    
  Hundsjöberget berg    
  Hundsjöbäcken bäck    
  Hundsjölångmyran myr    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundsjön sjö    
  Hundtjärnberget berg    
  Hundtjärnbäcken bäck    
  Hundtjärnbäcken bäck    
  Hundtjärnen tjärn    
  Hunmyra, se Hundmyran myr    
  Hunsion, se Hundsjön sjö    
  HunSiön, se Hundsjön sjö    
  hun Siön, se Hundsjön sjö    
  Huntesmyran myr    
  Husavan slåtter    
  Husberget berg    
  hualfmyran, se Gvalmyran myr    
  hualfmyrberget, se Gvalmyrberget berg    
  Hyngelsbölefors Saknas    
  hyngielböles berget, se ?Storrisberget berg    
  *Håckmyrberget berg    
  Håknäs laxfiske /Se    
  Håknäsforsen fors    
  *Håkånæs fårss fors    
  Håknäsforsen fors    
  Håknäskälen utmark /Se    
  Håknäskälen Saknas /Se    
  Håknäskälen terräng    
  Hålgerttz böle ffårss fors    
  Hårfällberget berg    
  Häbbersmyran myr    
  Häbbersmyrberget berg /Se    
  Häggmyran myr    
  Häggnäsberget berg    
  Häggnäsberget berg    
  Häggnäset ägomark    
  Hägnaden åker o. äng /Se    
  Häktningsberget berg    
  Häktningsberget, Främre berg    
  Hällberget berg    
  Hällbergsmyran myr    
  Hällbergsåsen ås    
  *Hällenes sälfiske    
  Hällesnäset terräng    
  Hällesnäsviken vik    
  Hällnäs ägomark    
  Hällrevet vik?    
  *Hällskäret förr skär, nu del av Kronören    
  Hällskärsskatan udde    
  ?Hällskärsskatan udde    
  Hällskärsskatan udde    
  Hällskärsskatan udde    
  Hällskärstjärnen tjärn    
  Hällänget ägomark    
  Hälskaret, se ?Hällskärsskatan udde    
  Hälskiäret, se Hällskärsskatan udde    
  Hännesåsen höjd    
  Hässjegärdan åker o. äng    
  Hässjeviken terräng    
  Hässwijken, se Hästviken vik    
  Hästdikmyran myr    
  Hästhuvudstenen råsten    
  Hästhuvudstenen sten    
  Hästhuvudstenen sten?    
  Hästhuvudstenen sten?    
  Hästliden skogsområde    
  Hästmyran myr    
  ?Hästtjärnen tjärn    
  Hästtjärnen tjärn    
  Hästtommbacken höjd    
  Hästviken vik    
  Hästviken vik    
  Hästviken skärgårdsvik    
  Hästviken vik    
  Hästviken skärgårdsvik    
  Hästwijka, se Lill-Bölessundet vik    
  Hästängesberget berg    
  Hästängeskroken terräng    
  Hästängholmen terräng    
  Högberget berg    
  Högberget höjd    
  Högberget berg    
  Högheden skogsområde    
  Höglandskyrkan terräng    
  Höglidmyran myr    
  Höglidpusten berg    
  Höglidpusten triangelpunkt    
  Höglidranningsberget berg    
  högljen, se Höglidpusten berg    
  Högpusten terräng    
  Högåsberget berg    
  Högåsen ås    
  Högåsen höjd    
  Högåsen terräng    
  Högåsmyran myr    
  *Hökhällan häll? o. råmärke    
  Hömyran myr    
  *Hömyran myr    
  ?Hömyran myr    
  *Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyran myr    
  Hömyrberget berg    
  Hömyrbrännberget berg    
  Hömyrbäcken bäck    
  Hömyrkammen berg    
  Hömyrkammen terräng    
  Hömyrliden terräng    
  Hömyrtjärnbäcken bäck    
  Hömyrtjärnen tjärn    
  Hömyrtjärnen tjärn    
  Hömyråsen höjd    
  Hömyråsen terräng    
  Hönsiö, se Hörnsjön sjö    
  Hönsiö, se Hörnsjön sjö    
  Hönssiön, se Hörnsjön sjö    
  Hörensiön, se Hörnsjön sjö    
  hörens-ön, se Hörnsjön sjö    
  Hörnu ån, se Hörnån Saknas    
  Hörneborg ägomark    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön by och sjö    
  Hörnsjön sjö    
  Hörnsjön sjö /Se    
  Hörnsjön, Ut- sjö    
  Hörnsjömyran ägomark    
  Hörnsjömyran ägomark    
  Hörnsjömyran, Ut- myrmark    
  Hörnsjön sjö /Se    
  Hörnsjöån, se Hörnån Saknas    
  Hörnstensnäset strandområde    
  Hörneån å /Se    
  Hörnån å    
  Hörnån å    
  Hörnån å    
  Hörnån å    
  Hörnån å    
  Hörnån å /Se    
  Hörnån å /Se    
  Id...myran, se ?Hömyran myr    
  Idfjärden vik    
  Iernh:, se Järholmarna holmar    
  Iernholm:, se Järholmarna holmar    
  Iernäs udd, se Järnäsudden udde    
  Ilbäcken bäck    
  Ilbäckraningen skogsmark    
  Illjärnsmyran myr    
  Illmyran ägomark    
  Illmyrsundet terräng    
  Ilmyran myr    
  *Ingaskär råmärke /Se    
  *Ingaskär råmärke    
  *Ingaskær Saknas /Se    
  Ingskiäret, se Flasaberget holme    
  Innanmarken ägomark    
  Innanmarksbäcken bäck    
  Innanmarksbäcken bäck    
  Inneravan sank mark    
  Inneravan vik    
  Innerhällan holme    
  Inner-Klapparsjön sjö    
  Inner-Mjöviken sjö    
  Inrenholm, se Järholmen ö    
  Inrenholm, se Järholmen ö    
  Jakob-Jansberget berg    
  Jakobsmark terräng    
  Jan-Eriksberget berg    
  Jan-Ersnäset strandområde    
  Jan-Jacksberget berg    
  Jenskär holme    
  Jernäs udde, se Järnäsudden udde    
  Jon-Jansberget berg    
  Jan-Mattesberget berg    
  Jan-Perslån terräng    
  Jan-Persmyran myr    
  Jan-Persnäset ägomark    
  Janstorpmyran myr    
  Jenmyran myr    
  Jenmyran myr    
  Jenmyrberget berg    
  Jenmyrberget höjd    
  Jenmyrhösen höjd    
  Jenskär holme    
  Jenskär holme    
  Jenskär holme    
  Jenskär holme    
  Jentjärnarna tjärnar    
  *Jerffueholmen holme /Se    
  Jerneshambnen, se Klubbhamnen vik    
  Jernholmen, se Järholmen ö    
  Jernholman, se Järholmen ö    
  *Jernholmsklubb ö    
  Jernäshamnen, se Klubbhamnen Saknas    
  Johanholmen udde    
  *Jolatjärnberget berg    
  Jon-Ersknösen höjd    
  Jon-Jansberget berg    
  Jon-Larsmyran myr    
  Jon-Persbäcken bäck    
  Jon-Persfällan terräng    
  Jonsmyrbäcken bäck    
  Jonsmyrorna myr    
  Jordbäckmyran myr    
  Järberget berg    
  Järberget berg    
  ?Järholmarna öar    
  Järholmarna holmar    
  Järholmarna ögrupp    
  Järholmarna öar    
  Järholmarna holmar    
  Järholmarna holmar    
  Järholmen ö    
  Järholmen ö    
  Järholmen holme    
  Järholmen ö    
  Järholmen ö    
  Järnvägsforsen fors    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäsfjärden förr fjärd, nu sjö    
  Järnäsfjärden fjärd    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäsfjärden sjö    
  Järnäshamn hamn    
  *Järnäshamnen strandparti    
  *Järnäsholmen ö    
  Järnäs-Sandö fyr fyr    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järnäsudden udde    
  Järpsundskatan udde    
  Jössviken torrlagd vik    
  Kaclahellud, se Bockskär udde    
  Kaklahellud, se Bockskär udde    
  Kallamyran ägomark    
  Kallesmyran myr    
  Kallkällan tjärn    
  Kallkällberget höjd    
  Kallkällberget berg    
  Kallkällmyran myr    
  Kallkällmyran myr    
  Kallkällmyran myr    
  *Kallnässkatan udde    
  Kallnäskatan, se Harnäset udde    
  Kallnäskattan, se *Kallnässkatan udde    
  Kallskäret del av ö    
  Kallskäret del av ö    
  Kallskäret del av ö    
  Kallskäret del av ö    
  Kallskäret ö    
  Kallskäret del av ö    
  Kallsten, se Kallskäret del av ö    
  Kallsten, se Kallskäret del av ö    
  Kalmar holme /Se    
  Kalvberget höjd    
  Kalvbergsmyrorna myrar    
  Kalvdalen terräng    
  Kalvlån terräng    
  *Kamptjärnen tjärn    
  Kankliden skogsområde    
  Karamyran myr    
  Karamyrviken vik    
  *Karesta sker sälfiske    
  *Karfuaholm råmärke /Se    
  *Karfuaholm råmärke    
  Karingärdan ägomark    
  Karsta Sieret, se Skarsta ö    
  Karsta Sieret, se Skarsta del av ö    
  Karstaskiar, se Skarsta ö    
  KarstaSkiäre, se Skarsta del av ö    
  Kasaberget berg    
  Kasaviken vik    
  Kasaviken vik    
  Kasperstorpet ägomark    
  Kattmyran myr    
  Kattmyrbäcken bäck    
  Kattmyrhällan terräng    
  Kattmyrkullen höjd    
  Kattmyrsundet myrmark    
  Kattnäset terräng    
  Kattuggelbrånan skogsmark    
  *Kavaviken vik    
  Kavelbromyran myr    
  Kiernar, se Orrmyrtjärnarna tjärnar    
  Kiernberget, se ?Lapptjärnberget berg    
  Killingholmen holme    
  Killingholmen holme    
  Killingholmen holme    
  Killinghällorna småholmar    
  Killingviken sank mark    
  Kindkälsmyran myr    
  Kitjaviken vik    
  Kiären, se ?Sågsjön sjö    
  Kiärn, se *Tjärnen tjärn?    
  Klackberget berg    
  Klackmyran myr    
  Klamstenen sten o. råmärke    
  Klinkaränget myrslåtter    
  *Klocksten råmärke    
  Klocktjuvholmen terräng    
  Klubbavan sjö    
  Klubben, se Rundviksklubben ö    
  Klubben, se Rundviksklubben ö    
  Klubben, se Rundviksklubben del av ö    
  Klubben, se Storklubben ö    
  Klubben, se Österklubben o. Västerklubben ö    
  Klubben fiskeläge /Se    
  Klubbhamnen, se *Järnäshamnen strandparti    
  Klubbhamnen vik    
  Klubbhamnen vik    
  Klubbhamnen vik och fiskehamn /Se    
  Klubbhamnen vik    
  Klubbhamnen vik    
  Klåck sten, se *Klocksten råmärke    
  Klösbäcken bäck    
  Klöseheden skogsområde    
  Klösforsen fors    
  Klösforsen fors    
  Klösnäset strandområde    
  Klösviken vik    
  Knakaängesliden skogsområde    
  Knakaängesliden skogsområde    
  Knifven, se Skivan skär    
  Knifven, se Skivan skär    
  Knorrtjärnen tjärn    
  Knorttjärnberget berg    
  Knorttjärnbäcken bäck    
  Knorttjärnen tjärn    
  Knäpparmyran myr    
  Knösberget berg    
  Knösen holmar    
  Kodalen terräng    
  Kodalen terräng    
  Kodalsforsen fors    
  Kofällåsen ås    
  Kohålberget berg    
  Kojberget berg    
  Kolfällan terräng    
  Komyrbäcken bäck    
  Kontberget höjd    
  Konten mossholme    
  Koppartjärnen tjärn    
  Koppartjärnen tjärn    
  Koppartjärnen tjärn    
  Koppartjärnen tjärn    
  Koppartjärnliden terräng    
  Korberget berg    
  Korpberget berg    
  Korptjärnbrånet skogsmark    
  Korptjärnen tjärn    
  Korptjärnen tjärn    
  Korptjärnen tjärn    
  Korsberget berg    
  Korsmyran myr    
  Koryggen terräng    
  Kotjärnen tjärn    
  Koåsen ås    
  Krickbäcken bäck    
  Krickmyran myr    
  Krickeviken vik    
  Krokberget udde    
  Krokbrännan terräng    
  Krokdalen terräng    
  Kroken vik    
  Kroken vik    
  Krokforsen fors    
  *Krokgrundsskatan udde    
  Krokmyran myr    
  Krokmyran myr    
  Krokmyrbräntet skogsområde    
  Krokmyrbäcken bäck    
  Krokmyrbäcken bäck    
  Krokmyrorna myrar    
  Krokogen terräng    
  Krokogen natn. /Se    
  Kroktjärnberget höjd    
  Kroktjärnbäcken bäck    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Krokänget strandområde    
  *Kronskären, Se Flasarna öar    
  *Kronören ö    
  *Kronören ö    
  Kronören ö    
  Kronören ö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören ö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kronören halvö    
  Kråkan, se Kråkskäret f.d. holme    
  Kråkan ås    
  Kråken terräng, f.d. ö    
  Kråken terräng    
  Kråken skogsområde    
  *Kråkeskatan sälfiske    
  Kråkeskatan skär /Se    
  Kråkfällan ägomark    
  *Kråkgrundet udde    
  Kråkgrunne, se Väster-Flasen holme    
  Kråkorn, se Kråkskäret förr ö    
  Kråkskäret förr skär    
  Kråkskäret skogsområde    
  Kråkskäret skogsområde    
  Kråkskäret förr ö, nu udde    
  Kråkskäret förr holme    
  Kråkskäret f.d. holme    
  Kråkskäret del av område /Se    
  Kråkskäret skogsmark    
  Kråkskäret förr ö, nu udde    
  Kråkskäret skär    
  Kråkskäret förr ö    
  Kråkskäret skogsområde    
  Kråkskäret triangelpunkt    
  Kråksundet sjö    
  Kråksundet förr sund, nu sjö    
  Kråksundet sjö, förr sund    
  Kråksundet sjö    
  Kråkön, se Kråken terräng    
  Kråkön, se Kråkskäret förr ö, nu udde    
  *Kråkön, se Kråkskäret del av område /Se    
  Kråk örn, se Kråkskäret förr ö, nu udde    
  Kråkörn, se Kråkskäret förr holme    
  Kråköön, se Kråkskäret skogsområde    
  Krångberget berg    
  Krångberget berg    
  Krången terräng    
  Krången ägomark    
  Krååkörn, se Kråkskäret skär    
  Kullmyran myr    
  Kullmyrklinten terräng    
  Kungshatten terräng    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnforsen fors    
  Kvarnfällan åker o. äng    
  Kvarngärdan äng    
  Kvarnheden terräng    
  Kvarnhusberget berg    
  Kvarnhusberget berg    
  Kvarnhusbäcken bäck    
  Kvarnhusliden skogsmark    
  Kvarnhusmyran myr    
  Kvarnhusmyran myr    
  Kvarnhusmyran myr    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnmyrkroken åker o. äng    
  Kvarnranningsberget berg    
  Kvarnranningsbäcken bäck    
  Kvarnrödningen äng    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnstensberget berg    
  Kvarnåsen ås    
  Kvarnåtaget terräng    
  Kvigmyran myr    
  Kvillskär ö    
  Kvillskär ö /Se    
  Kvisselbrånet terräng    
  Kvisseln terräng    
  Kvisslarna myrar /Se    
  Kvittskär ö    
  Kvittskär ö    
  Kvittskär ö    
  Kyrkfällorna skogsmark    
  Kyrkhällan udde    
  Kyrkmyran myr    
  Kyrkmyrberget höjd    
  Kyrktjärnen tjärn    
  Kyrktjärnen tjärn    
  Kyrktjärnmyran myr    
  Kyrktjärnåsen höjd    
  Kyrkvägaåsen höjd    
  Kyrkvägsberget berg    
  Kålsänggärdan åker    
  Kåtabäcken bäck    
  Kåtaogen terräng    
  Kälahålet slåtter /Se    
  Kälbergen berg    
  Kälbergen berg    
  Kälberget, Lill- höjd    
  Kälberget, Stor- berg    
  Kälberget, Lilla berg /Se    
  Kälberget, Stora berg /Se    
  Kälberget berg /Se    
  Kälbäcken bäck    
  Kälbäcken, Lill- bäck    
  Kälbäcken bäck    
  Kälbäcken bäck /Se    
  Kälen skogsområde    
  Kälen skogsmark    
  Kälen terräng    
  Kälen höjd /Se    
  Kälen utmark /Se    
  Källbäcken bäck    
  Källhällan holme    
  Kälmyran ägomark    
  Kälmyren myr /Se    
  Kälsmyrberget berg o. triangelpunkt    
  Kälsberget berg    
  Kälsmyrberget berg /Se    
  Käringholmen mossholme    
  Käringviken vik    
  Kärret myr    
  Kärrhjulhålet vattenled    
  Kärrmyrogen strandområde    
  Käxholmen äng    
  Köpnäset strandområde    
  Körskatahällan berghäll?    
  Ladumyran myr    
  Laduträskberget berg    
  Laduträsket sjö    
  Laduängesberget berg    
  Laduängesbäcken bäck    
  Lammerberget berg    
  Landfällan ägomark    
  Landstrandfällan åker    
  Langsand, se Sandskäret, Stora skär    
  Lappesberget berg    
  Lappesberget berg    
  Lappesbäcken bäck    
  Lappesmyran myr    
  Lappkåtabacken terräng    
  Lappkåtaberget berg    
  Lappkåtabäcken bäck    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtamyran, Lill- myr    
  Lappkåtamyran, Stor- myr    
  Lappkåtamyran myr    
  Lappkåtaåsen terräng    
  Lappmyran myr    
  Lappmyran ägomark    
  Lappnäsberget berg    
  Lappnäset udde    
  Lappnäset terräng    
  Lappnäsholmen udde    
  ?Lapptjärnberget berg    
  Lapptjärnberget berg    
  Lapptjärnen tjärn    
  Lappåsen ås    
  Lassfällan ägomark    
  Lassråbergen berg    
  Lassrået ägomark    
  Lattermyran myr    
  Lattermyrberget berg    
  Lavåsen höjd    
  Laxforsedan utbuktning av Öreälven    
  Laxforsen fors    
  Laxgårdsbäcken bäck    
  Laxgårdshällorna höjd    
  Laxskärsudden udde    
  Laxskärsviken vik    
  Laxviken vik    
  Ledskär ö /Se    
  Ledskäret ö    
  Ledskäret ö    
  Ledskäret ö    
  Ledskäret ö    
  Ledskäret ö    
  Ledskäret ö    
  Ledskärshällan holme    
  Ledskärsudden udde    
  Leduforsberget berg    
  Leduforsen fors    
  Leduhalsen, se Leduåhalsen udde    
  Ledusjöheden terräng    
  Ledusjön sjö    
  Ledusjön sjö    
  Ledusjön sjö /Se    
  Ledusjön sjö    
  Ledusjön sjö    
  Ledusjön sjö    
  ...oholmen, se ?Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen udde    
  Leduåhalsen näs /Se    
  Leduåhalsen udde    
  Leduån å    
  Leduån å    
  Leduån å    
  Leduån å    
  Leduån å /Se    
  Leduån å    
  Leduån å    
  Leduån å    
  Leeskiäret, se Ledskäret ö    
  Leeskäret, se Ledskäret ö    
  Leffronsiön, se Levarsjön sjö    
  Lefvaravan, se Avan vik    
  Lefvaravan, se Avan sjö    
  Leijskiären, se Ledskäret Saknas    
  Leiskiera, se Ledskäret ö    
  Lekatthällan ö    
  Lekattmyrorna myrar    
  Lerbäcken bäck    
  Lerbäcken bäck    
  Lerbäcksranningen terräng    
  Lergrubban äng    
  Lerholmen strandområde    
  *Lerviken del av Järnäsfjärden    
  *Lerviken vik    
  *Lerviken vik    
  *Lerviken vik    
  Levandersmyran myr    
  Levarbäcken bäck    
  Levarbäcken bäck    
  Levarflasen holme    
  Levarranningen ägomark    
  Levarsjön sjö    
  Levarsjön sjö    
  Levarsjön sjö    
  Levarsjön sjö    
  Levarsjön sjö    
  Levarsjön sjö    
  Leviksriset ägomark    
  Leåhalsen, se Leduåhalsen udde    
  leåhalsen, se Leduåhalsen udde    
  leåhn, se Leduån å    
  Leån, se Leduån å    
  Leån, se Leduån del av Leduån    
  Lidberget berg    
  Lidberget berg    
  Lidberget berg    
  Lidbergsbäcken bäck    
  Lidbäcken bäck    
  Liden terräng    
  Lidgrindtegen åker    
  *Liidz fiske laxfiske    
  *Lijgdaträsk fiskevatten    
  Lill-Andersmyran myr    
  *Lillavamyran myr    
  Lill-Balkesberget berg    
  Lill-Bastugrundet holme    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget skogshöjd    
  Lillberget berg    
  Lillberget höjd    
  Lill-Bjärten sjö    
  Lill-Bjärten tjärn    
  Lill-Blågrundet halvö    
  Lillblågrundet holme    
  Lill-Blågrundet halvö    
  Lill-Boakläppen terräng    
  Lillbådan holme    
  Lillbådan holme    
  Lillbådan skär    
  ?Lillbådan skär    
  Lillbådan holme    
  Lill-Bäverstranden terräng    
  Lill-Bölesskatan o. Stor-Bölesskatan uddar    
  Lill-Bölesskatan udde    
  Lill-Böhlessundet vik    
  Lill-Bölessundet vik    
  Lill-Bölessundet vik    
  Lill-Bölessundet vik    
  Lill-Dalkarlstjärnen tjärn    
  Lill-Eldmyran myr    
  Lill-Ersmyran myr    
  Lill-Fageråsmyran myr    
  Lill-Fräkenmyran myr    
  Lill-Fäladsmyran myr    
  Lill-Fälltjärnen tjärn    
  Lill-Fällvikmyran myr    
  Lill-Födkällan holme    
  Lill-Glädjen holme?    
  Lillgodlötet terräng    
  *Lillgoviken vik /Se    
  Lill-gravaberget berg    
  Lillgrundet holme    
  Lillgrå Siäh-, se Lillbådan holme    
  Lillgråsiähl, se Lillbådan ö    
  lillgråSiähl, se Lillbådan holme    
  Lillgråsiähle, se Lillbådan skär    
  *Lillgråsjäl(-en) skär    
  Lill-Holmberget berg    
  Lillholmen udde    
  Lillhällan ö    
  Lillhällan skär    
  Lillhällan skär    
  Lillhällan holme    
  Lillhällan skärgårdsholme    
  Lillhällan holme    
  Lill-Hötappmyran myr    
  Lillkierukallen, se Lill-Tjärekallsjön sjö    
  Lillkierükalln, se Lill-Tjärekallssjön sjö    
  Lill-Knarten udde    
  Lillkrången terräng    
  Lill-Lassmyran myr    
  Lillmalen höjd    
  Lill-Mjömyran myr    
  Lill-Mjösjöberget berg    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyrberget berg    
  Lillnäset ägomark    
  Lillnäset strandområde    
  Lillnäset terräng    
  Lill-Nävermyran myr    
  Lilloxpallsbäcken bäck    
  Lillranningsbäcken bäck    
  Lill-Ravastjärnbäcken bäck    
  Lill-Rengårdsmyran myr    
  Lill-Rundbäcken bäck    
  Lillrundelmyran myr    
  Lillrundeln terräng    
  Lillrödningen äng    
  Lillrödningsbacken åker    
  Lill-Rönn holme    
  Lill-Råvattnet o. Stor-Råvattnet sjöar    
  Lill-Salutjärnen o. Stor-Salutjärnen tjärnar    
  Lill-Salutjärnen tjärn    
  Lill-Sandskäret o. Stor-Sandskäret delar av Kronören    
  Lill-Sandskäret udde    
  Lill-Sandskäret o. Stor-Sandskäret halvöar    
  Lill-Sandskäret o. Stor-Sandskäret halvöar    
  Lill-Sandskäret halvö    
  Lill-Simpan holme    
  *Lillsjöberget berg    
  Lillsjöbäcken bäck    
  Lillsjöbäcken bäck    
  Lillsjökullarna höjd    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lill-Skåpviken vik    
  Lillslätt strandparti    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjömoren myr    
  Lillsjömyran myr    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Lillslättforsen fors    
  Lill-Snödmyran myr    
  Lillstackmyran myr    
  Lillstrycket del av Öreälven    
  Lill-Svarthällan skärgårdsholme    
  Lill-Tallmyran myr    
  Lill-Tannörsavan sjö    
  LilltiernKallen, se Lill-Tjärekallsjön sjö    
  Lilltierukallen, se Lill-Tjärekallssjön sjö    
  Lill-Tjärekallsjön sjö    
  Lill-Tjärekallssjön sjö    
  Lill-Tjärekallssjön sjö    
  Lill-Tjärekallsjön sjö    
  Lilltjärnberget berg    
  Lilltjärnberget berg    
  Lilltjärnberget berg    
  Lilltjärndiket tjärn    
  ?Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lill-Tobölesberget berg    
  Lill Treske, se Träsket sjö    
  lillTreske, se Träsket tjärn    
  Lillviken vik    
  Lillågärdan ägomark    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Lillåsjön sjö    
  Lillängesbäcken bäck    
  Lillängesåsarna åsar    
  Lillänget förr ägomark?    
  Lill-Örviken vik    
  Lindsjölidberget berg o. triangelpunkt    
  Lindsjölidbäcken bäck    
  Lindsjön sjö    
  Linfällan äng    
  Lingärdan äng    
  Linjekullen terräng    
  Linkarnäset udde    
  Linpålberget berg    
  Linsänkmyran myr    

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.