ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överkalix socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)
Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 1151 Bebyggelsenamn : 1127 Naturnamn : 2747
Nederkalix o. Överkalix snr Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Aarkutinjärvi finskt namn på Årkutsträsket
Kalix sn Abborrtjärnen sank mark Saknas Saknas Abborrtjärnen tjärn
?Över-o. Nederkalix snr Abborrtjärnen tjärn Överkalix socken Aborrtjärnen tjärn
?Över- o. Nederkalix snr Abborrtjärnen tjärn Överkalix Saknas Abborrtjärnen tjärn
Överkalix sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Överkalix sn Abborrträsket tjärn Nummerförteckning förteckning (Isi) Abborrträsket träsk
Kalix (Neder- o. Överkalix) snr Abborrträsket tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrträsket sjö
Öfverkalix sn. Abborrträsktjärnen tjärn Socknen byar /Se Abborrträsket f.d. sjö
Överkalix sn Abborrviken vik Socknen namn på byar Abborrträsket nu utgrävt träsk
Över-o. Nederkalix snr Abborrvikmyran myr Socknen namn på byar Abborrträskheden hed
Neder-och Överkalix snr Ahobäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrudden udde
Överkalix sn Ahobäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrviken vik
Över- o. Nederkalix snr Aholahti del av Kapasjärv, Kypasjärv Sagesmän förteckning Abborrviken vik
Kalix socken Aholahti vik Sagesmän förteckning Abborrviken vik
Överkalix sn Airokoski fors /Se Sagesmän förteckning Abborrvikmyran myr
Över- och Nederkalix socknar Albäcksviken vik Sagesmän förteckning Abram-änget änge
Över- o. Nederkalix snr Alkusbergen skogshöjder Sagesmän förteckning Ahlbäck-forsarna forsar
Kalix socken Alkusberget berg /Se Sagesmän förteckning Ahlbäcksviken vik
Kalix socken Alkusbäcken bäck Sagesmän förteckning Aholahti bergknalle
Överkalix o. Nederkalix snr Alkusjärvi sjö Sagesmän förteckning Aholahti-viken vik
Överkalix o. Nederkalix snr Alkusjärvi sjö /Se Sagesmän förteckning Ahovaini gärda
Överkalix o. Nederkalix snr Alkustjärnen tjärn Sagesmän förteckning Ailisjärvi sjö
Neder- o. Överkalix snr Allsjärv sjö Sagesmän förteckning Ainttjärnbergudden del av Anttjärnberget
Kalix socken Alsjärv sjö /Se Sagesmän förteckning Aios äng
Kalix socken Alsjärv sjö Sagesmän förteckning Airokoski namn på Årforsen
Kalix socken Allsjärv sjö /Se Sagesmän förteckning Akkatjjaure tjärn
Kalix socken Alsjärv sjö /Se Sagesmän förteckning Ala Kiilisjärvi sjö
Överkalix sn Alsjärvberget höjd Sagesmän förteckning Alavuoma f.d. slåttermyr
Över-o. Nederkalix snr Alsjärvberget berg Sagesmän förteckning Alko-berggärdan gärda
Överkalix o. Nederkalix snr Alsån å Sagesmän förteckning Alkusbergen berg
Kalixsocken socken Altjärnbäcken bäck Sagesmän förteckning Alkusbergen berg
Kalix socken Altjärnen tjärn Sagesmän förteckning Alkusbäcken bäck
Överkalix sn Altjärnen tjärn Sagesmän förteckning Alkusbäcken bäck
Överkalix o. Nederkalix snr /Se Annamyran myr Sagesmän förteckning Alkusbäcken bäck
Överkalix och Nederkalix snr Ansvarberget berg Sagesmän förteckning Alkusjärvi sjö
Överkalix sn Ansvarforsen fors Sagesmän förteckning Alkusjärvi sjö
Kalix socken Ansvarhedarna hed Sagesmän förteckning Alkusjärvi sjö
Över-o. Nederkalix snr Ansvarholmen holme Sagesmän förteckning Alkustjärn tjärn
Kalix socken Anttjärnberget höjdsträckning Sagesmän förteckning Alkus, Träsk-, se Träsk-Alkus Saknas
Kalix socken Anttjärnbergsudden höjd Sagesmän förteckning Alsberget, se Alsjärvberget berg
Över-o. Nederkalix snr Anttjärnen tjärn Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Överkalix sn Anttjärnhammarn skogsmark Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Över-o. Nederkalix snr Anttjärnmyran myr Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Över-o. Nederkalix snr Armoniitynoja bäck Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Nederkalix och Överkalix snr Artnäset näs Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Över-o. Nederkalix snr Asphammarn höjd Sagesmän förteckning Alsjärv sjö
Över-o. Nederkalix snr Aspviken vik Sagesmän förteckning Alsjärvberget berg
Överkalix sn Aspviken vik Sagesmän förteckning Alsjärvberget berg
Överkalix sn /Se Autiberget höjd Sagesmän förteckning Alsjärvberget berg
Överkalix kommun /Se Avabacken skogsmark Sagesmän förteckning Alsjärvberget berg
Överkalix poststation /Se Avaberget bergshöjd Sagesmän förteckning Alsjärvsberget Saknas /Se
Överkalix kyrka Saknas Avan »korvsjö» Sagesmän förteckning Alsjärvvägen stig
Albertina gd /Se Backmyrorna myrmark Sagesmän förteckning Alsåhultet eller Hultet skoghult (och gärda)
Albines gd /Se Backmyrorna myr Sagesmän förteckning Alssvedjeträsket sjö
Alfred gd /Se Bakiberget åkermark? Sagesmän förteckning Alsåmynnet Saknas /Se
Alfreds gd /Se Bakvalforsen fors Sagesmän förteckning Alsån å
Alko gd /Se Bankmyran myr Sagesmän förteckning Alsån å
Anna-Kajsa gd /Se Bankmyrberget bergshöjd Sagesmän förteckning Alsån å
Ansvar by /Se Bastuhultet skogsmark Sagesmän förteckning Altjärn tjärn
Anto gd /Se Berglundsmyran myr Sagesmän förteckning Altjärnen tjärn
Anto-Lasse (när-o Anto-Lasse) gd /Se Berguddmyran myr Sagesmän förteckning Andersbäcken bäck
Augustes gd /Se Berguddtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Annarmyran myr
Bertiles gd /Se Bergvikberget berg Sagesmän förteckning Ansvar fors
Björn gd /Se Bergviken vik Sagesmän förteckning Ansvarberget berg
Blommes gd /Se Bergändmyran myr Sagesmän förteckning Ansvar-forsen fors
Boheden by /Se Bjursbäcken bäck Sagesmän förteckning Ansvarforsen fors
Borti Flink gd /Se Bjursheden skog Sagesmän förteckning Ansvarholmen holme
?*Bredåker förr namn på by Björkarna sankmark Sagesmän förteckning Ansvarmyran myr
*Bredåker förr by Björkberget höjd Sagesmän förteckning Ansvarmyran, Stora myr
*Bredåkersby by Björkberget berg Sagesmän förteckning Antin-rova hed
Bredåkersby by Björkberget berg Als-Svedje-Jossa inbyggarbeteckning Antoka skogland
Bredåkersby by Björkberget berg alsåar(e) inbyggarbeteckning Anttjärnberget berg
Bredåkersby by Björkberget skogshöjd bruksarna inbyggarbeteckning Anttjärnen tjärn
Bredåkersby by Björkbäcken bäck brännar(e) inbyggarbeteckning Anttjärnen tjärn
*Bredåkersby, se Grelsbyn by Björkholmen holme Ederskan inbyggarbeteckning Anttjärnhammarn skogskulle
Bäck by /Se Björkholmen holme Finn-Haitsen inbyggarbeteckning Anttjärnmyran myr
Börjelsbyn by /Se Björkholmen holme fra(m)gårdsen inbyggarbeteckning Anttjärnmyran myr
*Calixxmare Saknas Björkholmen holme Gammel-Neran inbyggarbeteckning Anttjärnmyrkallkällorna kallkällor
Cecil gd /Se Björkholmstjärnarna tjärnar Gammel-Stubb-skräddarn inbyggarbeteckning Arforsen fors
David gd /Se Björkholmtjärnarna tjärnar Gammal-Stubb-Skräddarn inbyggarbeteckning Arkutinjärvi sjö
Dordi gd /Se Björkknösen skogsområde Gammal-Sanningsan inbyggarbeteckning Armoniity slåtterängar
Ed-Fred gd /Se Björkknösen kulle Gammal-Sannings-Olle inbyggarbeteckning Armonit-bäcken bäck
Ed-Gustaf gd /Se Björkknösen skogshöjd grannäsen inbyggarbeteckning Aron(s)-stormyran el. Stormyran myr
Ed-Jotta gd /Se Björklandberget berg grelsbyar(e) inbyggarbeteckning Artnäset, se Årtnäset näs
Ed-Nils-Gustaf gd /Se Björklandberget höjd Gyljebruksarna inbyggarbeteckning Aspberget berg /Se
Edo (när Edo) gd /Se Björklandet terräng Gyljen inbyggarbeteckning Asphammaren berg
Edvin (när-o Edvin) gd /Se Björklandet skogsmark Gylje-Jotta inbyggarbeteckning Asphammaren berg
Elias (när-o Elias) gd /Se Björklandstjärnen tjärn Gårvata-Pet inbyggarbeteckning Aspholmen udde
Elias gd /Se Björkmyran myr Hammarsen inbyggarbeteckning Aspudden udde
Eloves gd /Se Björkmyran myr hedar inbyggarbeteckning Aspuddviken vik
Emmas gd /Se Björksvedjan berg hedar inbyggarbeteckning Aspvikbäcken bäck
Erik gd /Se Björkträsk terräng Hedenbor inbyggarbeteckning Aspviken vik
Erkis (när Erkis) gd /Se Björkträsk skogsmark Hällanbor inbyggarbeteckning Atåheden hed
Erko gd /Se Björkträskbäcken bäck hällar inbyggarbeteckning Antiudden udde
Erko-Fina gd /Se Björkträsket sankmark Indergrannar(na) inbyggarbeteckning Antoniemi udde
Erko-Hjalmar gd /Se Björkträsket tjärn indergrannar inbyggarbeteckning Avaberget berg
Erko-Kall gd /Se Björkträsket sjö Joki Saknas Avaberget berg
Erkos gd /Se Björkträsket sank mark Kalixå-bor inbyggarbeteckning Ava-bäcken del av Naisbäcken
Ertsjärv gårdar /Se Björkträskmyran myr Kälvjärv-Lasse inbyggarbeteckning Ava-granden landområde
Fredrikes gd /Se Björkträskmyran sank mark lombhedar inbyggarbeteckning Avagrand-myran myr med slåtter
Förridare gd /Se Björkudden udde miekojärvas(e) inbyggarbeteckning (Isi) Avagärdan åkrar
Gregersbyn by Björkudden udde mittigrannar inbyggarbeteckning Avahedarna hedland
*Gregersbyn by Björkudden udde Mjäla-bor inbyggarbeteckning Avaheden hedland
Gregersbyn by Björkvikudden udde naisase inbyggarbeteckning Ava-holmen holme
Gregersbyn by Björkvången åker Nedanet-borna inbyggarbeteckning Avaholmen holme
Gregersbyn by Björkådammet tjärn posar(e) inbyggarbeteckning Avaknösen kulle
Gregersbyn by Björkån å Röns-Heiki el. Röns-Haits inbyggarbeteckning Avakullen höjd
Gregersbyn by Björkån å skogare inbyggarbeteckning Avan ava
Gregersbyn by Björkåudden myr skogare inbyggarbeteckning Avan älvvik
Grell gd /Se Björnberget höjd sockenbor inbyggarbeteckning Avan vik
Grell-Gustaf gd /Se Björnberget skogshöjd Svartby-bor inbyggarbeteckning Avasundet utlopp
Grell-Lass gd /Se Björnberget berg svedjare inbyggarbeteckning Avasundet mynning
Grell-Peter gd /Se Björnbergsmyran sank mark Tjerso inbyggarbeteckning Avaudden udde
Grels gd /Se Björnbergstjärnen tjärn Tjärso-Olle inbyggarbeteckning Avavarpet notvarp
Grels gd /Se Björnbergsudden utlöpare Uppåt-bor inbyggarbeteckning Backmyran myr
Grels gd /Se Björnbrändet terräng Uppåt-borna inbyggarbeteckning Backmyren myr /Se
Grelsbyn by Björnhultet skogsmark vännäsar(e) inbyggarbeteckning Backviken vik
Grelsbyn by Björnhuvudet höjd västerbyggare inbyggarbeteckning Back-viken vik
Grelsbyn by Blomstedbäcken bäck Västerbyggare inbyggarbeteckning Bakom hagen nu försvunna hagar
Grelsbyn by Blomstedtmyran myr västerbyggare inbyggarbeteckning Badstuhultet område
Grelsbyn by Blåmyrberget höjd ytterlänningar inbyggarbeteckning Bakiberget odling
Grelsbyn by Blåmyrheden hed Öster-borna inbyggarbeteckning Baki udden vik
Grelsbyn by Blötmyran myr österbyggare inbyggarbeteckning Baki udden mynning
Grelsbyn by Blötmyran myr österbyggare inbyggarbeteckning Baki Udden norvarp
Grelsbyn by Blötmyrtjärnen tjärn östergrannar inbyggarbeteckning Bakå Inderudden vik
Grelsbyn by Bodmyran myr överkalix(e) inbyggarbeteckning Balabäcken bäckrinnel
Grelsbyn by Bodmyrhultet, Västra skogsmark Överkalix Saknas Bankmyran myr
Grelsbyn by Bodmyrhultet, Östra skogsmark Aborrträsk eller Småtallberget jordlägenhet Bankmyrberget berg
Grelsbyn by Bodmyrsvedjan skogsmark Agustes gård Basas-holmen holme
Grelsbyn by Bodmyrsvedjan skogsmark Albines gård Basas-kenten plats
Grelsbyn by Bomhultet skogsmark (Isi) Ahlbäcks gård Basasviken vik
Grelsbyn by Bond-Lillträsket tjärn (Isi) Aho gård Baska-bäcken bäck
Grelsbyn by Brakarberget berg (Isi) Aho gård Baska Tiva, se Paskatiäva berg
Grelsbyn by Brakarberget berg (Isi) Aho gård Baska vaara, se Pasjavaara, Paskaberget berg
Grelsbyn by Brandheden skogsmark Ailisjoki by Bastaståkan fors
Grelsbyn by Brandlandet skogsmark Ailisjärvi by Bastastycket kornåker
Grelsbyn by Brantbacken skogssluttning Ailislehto by Basta-stycket åker
Grelsbyn by Brantbacken skogshöjd (Isi) Albertina gård Basta ugn-ören stenudde
Grelsbyn by Brantbacken grustag (Isi) Alfreds gård, läg. Bastaviken vik
Grelsbyn by Brantberget bergshöjd Alfris, se Nygårds gård Bastaviken vik
Grelsbyn by Braxenträsket sjö (Isi) Alko gård Bastavikmyran myr
Grelsbyn by Braxenträsket sjö (Isi) Alko gård Bastuberget berg
Grelsbyn by Braxenån å Alshammar bebyggelse Bastuedan n. pr.
?Grelsbyn by Braxenån å Alshammar hemman Beckarikvarnen kvarnställe
Grelsbyn by Bredberget höjd Alshammar hemman Beckarikvarnen kvarnställe+
Grelsbyn by /Se Bredforsen fors Alshammar bydel Beldo-Jossa-åkern åker
Grelsbyn by /Se Bredforshedarna terräng Alsjärv by Bempelibäcken bäck
Grelsbyn by /Se Bredforsstrycken del av Tallån Alsjärv by Berget berg
Grelsbyn by /Se Bredmyran myr Alsjärv by Berget berg /Se
Gretas gårdsplats /Se Bredmyrkölen höjdsträckning Alsjärv by Berget berg
Grundträskbodarna skogskoja Bredträsket sjö Alsjärv by Berggärdan gärda
Gyljen by /Se Bredträsket sank mark Alsjärv by Berg-holmen holme
Gyljen bydel /Se Bredträsklandet skogsområde Alsjärv by Bergmellanvägen gångstig
Gyljen bebyggelse /Se Bredträskmyran myr Alsjärv by Bergmyren myr
Gyljen by /Se Bredträskmyran myr Alsjärv by Bergmyran myr
Gyljen järnbruk /Se Bredträskmyran myr Alsjärvsvedjan gård Bergmyran myr
Gyljens masugn masugn /Se Bredträsktjärnen tjärn Alsjärvsvedjan gård Bergmyren myr
Haitj (när-o Haitj) gd /Se Bredträskån å Alsjärvsvedjan gård Bergmyrtjärnen tjärn
Hans-Hanno gd /Se Bredängesavan tjärn Alsjärvsvedjan gård Bergmyrtjärnen, se Berguddtjärnen Saknas
Heden by Bredänget strandremsa Alsjärvsvedjan by Bergskäret grund
Heden by Broknösen skogsparti (Isi) Als-Svedja gård Bergström-myran myr
Heden by /Se Bromyran sank mark (Isi e. Uppi) Alsvedjan gård Bergronningen slåtteräng
Heden by Brånalandet terräng Alsåklubben by (gårdar) Bergudden del av Sandsberget
Heden by Brändberget höjd Alsåklubben bebyggelse Bergudden udde
Heden by Brändberget berg Alsåklubben by Bergudden utlöpare från berg
Heden by Brändberget berg Alsåklubben bydel Berguddmyren myr
Heden by Brändberget berg Alsån Saknas Berguddtjärnen tjärn
Heden by Brändberget Östra höjd Alsån by Bergvikberget berg
Heden by Brändbergshammaren berg Alsån by Bergviken vik
Heden by Brändbergsmyran myr Alsån by Bergviken vik
Heden by /Se Brändbergsmyran myr Alsån by Bergviken vik
Heden by Brändbergsmyran myr Alsån by Bergviken vik
Heden by Brändholmen holme Alså by /Se Bergviken vik
Heden by Brändknösarna höjd Alsån by Bergvikmyran myr
Heden by Brändknösarna terräng Alsågården gd /Se Bergvikudden udde
Heden by Brändlandet odlad mark (Isi) Andreas gård Bergänden höjdparti
?Heden by /Se Brändlandet åker (Isi) Anna-Kajsa gård Bergändmyran myr
Heden by Brändlandet glesskogsterräng Ansavaara finskt namn på byn Ansvar Bertholmen slåtterholme
Heden by Brändmyran myr Ansavaara gård Beskiberget berg
Heden by Brändnäsudden udde Ansvar gård Beski-vägen gångstig
Heden by Brändtjärnarna tjärnar Ansvar gård Beski-vägen gångstig
Heden by Brändtjärnarna tjärnar Ansvar gård Bilinkberget berg /Se
Heden by Brännaberget berg Ansvar gård Bjuk-gärdan gärda
Heden by Brännbergsmyran myr Ansvar gård Bjursbäcken bäck
Heden by Brännberget höjd (Isi) Antkvarnen kvarnställe Bjursen ava
Heden by Bränngrynnan holme (Isi) Anto gård Bjursen sjö
Heden by Brännmyran myr (När han) Anto-Lasse gård Bjursheden hedland
Heden by Brännmyrhultet skogsmark Anttjärnmyran ängslägenhet Björkberget berg
Heden by Bränn Sockberget berg Arkuttin gård /Se Björkberget berg
Heden by Bröllopbäcken bäck Arkuttin gård /Se Björkberget berg
Heden by Bunäset näs Arkuttin gård /Se Björkberget berg
Heden by Buvallen myräng (Isi) aro gården gård Björkberget berg
Heden by Buvallstjärnen tjärn (När honom) Aro-gårds-Johan gård Björkberget berg
Heden by Bymyran myr (Isi) Aron f.d. gårdsnamn (Isi) Björkberget berg
Heden by *Bynäsjärv sjö (Isi) Arturs-Jotta gård Björkberget berg
Heden by /Se Byträskberget skogbevuxen höjd Aspberg krono, by Björkbergsbäcken bäck
Heden by /Se Byträsket sjö Aspberg krono, by Björkbergsbäcken bäck
Helmer (när-o Helmer) gd /Se Byträskheden hed? Aspberg krono, by Björkbergsvägen stig
Hjalmares gd /Se Byviken vik Aspberg krono, by Björkbergviken vik
Hukkakenten skogskoja Byviken vik Aspberg gård Björkgrubban svacka
Hällan gårdsgrupp /Se Båtlänningsgrubban utvidgning Aspberg gård Björkgrubbheden hed
Hällan by /Se Bäckdalen dal? Aspberg gård Björkholmen holme
Ingemarsbyn by /Se Bäckdalen åkermark? Aspberg gård Björkholmen holme
Ingjald gd /Se Bäckkvarnbäcken bäck Aspberg gård Björkholmen holme
Ingjald-Nicko gd /Se Bäckkvarnmyran myr Aspberg by Björkholmen holme
Ingjald-Oskar gd /Se Bäckkvarnmyran myr (Isi) Asplunds gård Björkholmen holme
Ingjald-Oskar-Edvin gd /Se Bäcklandet högre, torrare parti mellan myrar (Isi) Atå-hed(en) gård Björkholmen holme
isi element i gårdsnamn /Se Bäcklandet terräng? (Isi) Ava gård Björkholmen holme
isi element i gårdsnamn /Se Bäckmyran myr Avabacken bydel Björk kölen skogsås
Isi Garvars gd /Se Bänkmyran myr (Isi) Avabacken gård, läg. Björklandet skogsland
Jock by /Se Bänkmyran myr (Isi) Avaback-Nille gård, läg. Björksvedjan Saknas
Jockbyn by /Se Bänkmyran myr (Isi) Avaback-Oskar gård, läg. Björkträsket sjö
Jockgården gd /Se Bänkmyran myr (Isi) Avaback-Per-Olof gård Björkträsket sjö
Jokk by /Se Bänkmyran myr Ava-Gärda gd Björkträsket sjö
Jonke gd Bänkmyrhultet, Västra skogsmark Axil gård Björkträsket träsk
Jossa gd /Se Bänkmyrhultet, Östra skogsmark (Isi) Back gård Björkudden udde
Kangis gårdsgrupp /Se Bärmyran sank mark (Isi) Back gård Björkudden udde
Kangis del av byn /Se Bönmyran myr (Isi) Back gård Björkudden udde
Kankinen namn på gårdsgruppen /Se Bönmyran myr Back gård Björkviken vik
Karkjärv by /Se Bönnäset skogsmark (Isi) Back gård Björkvikudden udde
Kengisfors laxfiske Bönälven älv (Uppå) Back gård Björkån å
Klara gd /Se Bönälven älv (Isi) Back gård Björkån å
Knall gd /Se Börtsholmen holme Back gård Björkåudden, Indre Saknas
Krikinkylä (Grelsbyn) by /Se Dalmyran myr (Isi) Back(e) gård Björkåudden, Yttre Saknas
  Dalmyran myr (Isi) Back(e) gård Björnberget berg
  Dammbäcken bäck Isi Back(e) eller Mäkitalo gård Björnberget berg
  Dammibergen berg (Uppi) Backe gård Björnberget berg
  Dammibergen berg (Isi) Backe gårdsnamn Björnberget berg
  Dammibäcken bäck (Isi) Backe gård Björnberget berg /Se
  Dammibäcken bäck (Uppi) Backe gård Björnberget berg
  Dammimyran myr (Uppi) Backen gård Björnberget berg
  Dammiträsket, Inre o Yttre tjärnar (Isi) Backen gård, läg.? Björnberget, Stora o Lilla Saknas
  Damm-myran myr Back-Fritjofes gård Björnbergsknösen skogskulle
  Dammrötheden kalmark (Isi) Back-Johan gård Björnbergsmyren myr
  Dammrötmyran myr (Isi) Back-Labb gård (läg?) Björnbergsmyran slåttermyr
  Dammtjärnarna tjärnar (Isi) Back-Lasse gård Björnbergstjärnen tjärn
  Dammyran myr (Isi) Back, Nyback gård Björnbergstjärnen tjärn
  Degermyran myr Back-Svennes gård Björnbergtjärnen tjärn
  Degermyran myr Bagars gård Björnbranden skogsland
  Diribäcken bäck Baki-Berget gård Björnhultet skogsland
  Dirijärvi sjö (Isi) Baku gård Björnhultet skogsmark
  Dirikangas hed (Isi) Baku gård Björnhuvudet berg
  Dirivaara berg (Isi) Baku-stu(gun) gård Björnhuvudet, Stora och Lilla berg
  Dirivuoma myr (Isi) Baku-stu(gu)-Kall gård Björnsten sten
  Djupavan tjärn Basashemmanet Saknas Björnstenen sten
  Djupbäcken bäck Berg gd Björnudden udde
  Djupbäcken bäck (Isi) Berg gård Björn-viken vik
  Djupbäcken bäck (Isi) Berg gård Björnänget äng
  Djupbäcken bäck (Isi) Berg gård Blåbärsknösen skogskulle
  Djupbäcken bäck Berg gd Blåmyrberget berg
  Djupbäcken, Västra bäck Berg gd Blåmyrberget berg
  Djupbäckheden skogshöjd (Isi) Berg gård Blåmyrheden Saknas
  Djupbäckheden skogsmark Berg gd (Uppi) blåmyrslären hed
  Djupbäckmyran myr Berget, se 8 Nybyn Saknas Blötbäcken bäck
  Djupbäckmyran myr (När han) Berg-Lasse gård Blötbäcken bäck
  Djupträsket sjö Berg-Nicko gd Blötmyran myr
  Djupträsket sjö Bergström gd Blötmyren myr
  Djupträsket sjö (Isi) Bergström gård Blötmyran myr
  Djupträsk sjö /Se (Isi) Bergströms gård Blötmyrtjärnen tjärn
  Djupträsket sjötunga /Se (Isi) Bergström gård Blötsveget sänka
  Djupträsket sjö (Hos) Bergström gård Bodheden hedland
  Djupviken vik Isi Bergströms-Lars-Erik gård Bodhultet skogshult
  Djupviken vik (Isi) Berg-Ulrik gård Bodmyrhultet skogsland
  Dockaslomben tjärn Bergvikudden Saknas Bodmyrsvedjan skogsland
  Dockaslomben tjärn Bergvikudden by Bodvallen fäbodvall
  Dockasälven älv Bertiles gård Bodviken vik
  Dockasälven å (Isi) Beski Saknas ?Boggo-rånningsstråkan fors
  Dollobäcken bäck (Uppi) Beski gård (gårdar) Bokkariängena slåttermark
  Dollobäcken bäck (Isi) Beski Saknas Bondmäjärv, se Mäjerträsket Stora sjö
  Dolloknösen skogshöjd Bets gd Bondudden udde
  Dolloknösen terräng (Isi) Bissi gård Brakarberget Saknas
  Dollomyran myr Björkholmen gd Brakarberget berg
  Dollomyran myr Björksvedjan eller Tallsjön, se 1 Tallsjön Saknas Branbärlandet skogsland
  Dragbergen höjdsträckning Björksvedjan eller Tallsjön, se 1 Tallsjön by Brandberget berg
  Dragheden hed Björkträsket gårdar Brandberget berg
  Druggskogen skogsmark (Isi) Björlingsson gård Brandknösarna skogskullar
  Dynan ö m. sankmark (Isi) Björlingsson gård Brandknösen skogskulle
  Däldberg terräng Björn gd Brandknösmyran myr
  Däldberget berg (Isi) Björn gård Brantbacken skogsområde
  Dödfiskberg berg Björn gd Brantbacken höjd
  Dödfiskberget berg Bladvik hemman Brantbacken berg
  Dödfiskbergsmyran myr Bladvik hemman Brantbacken höjd
  Dödfiskbergsmyran sankmark (Isi) Blom kronotorp Brantberget, Yttre - och Indre berg
  Dödfiskbergstjärnen tjärn (När honom) Blom-Algot gård Brantberget berg
  Dödfisktjärnen tjärn (När honom) Blom-Linus torp Brantbergsmyran myr
  Edbäcken bäck Blommes gård Brantbergsmyran myr
  Edskogen skogsmark (När han) Blom-Oskar läg. Brattmyran myr
  Edtjärnen tjärn Isi Bodarna fäbodar Brattmyren myr
  Edträsket tjärn Bodheden fäbodvall Brattmyrsundet bäck
  *Eka-tjärnen tjärn /Se Bodheden by Braxenhulltet höjd
  Ekheden hed Bodheden by Braxenhultet skogsland
  Eldstjärnen tjärn Bodheden eller Strömsundet gårdar Braxenhägnan äng
  Elmaberget berg Bodheden eller Strömsundet gårdar Braxenträsket sjö
  Elmajärvi sjö Bodheden el. Strömsundet gårdar Braxenträsket sjö
  Elmabäcken bäck Bodheden el. Strömsundet gårdar Braxenudden udde
  Elmabäcken bäck Bodheden el. Strömsundet gårdar Braxenviken vik
  Elmajärvi sjö /Se Bodheden el. Strömsundet gårdar Braxenviken vik
  Elmamyran myr Bodheden el. Strömsundet gårdar Braxenån å
  Elmarova moränås Boheden n.pr. Braxenån å
  Empohultet skogshöjd Bodvallen del av bebyggelse Braxenån å
  Empohultmyran myr Boheden, se 48-49 Grelsbyn Saknas Bredberget berg
  Enisudden udde Boheden by Bredbrandarna gångstig
  Enstakaberget berg Bokkari gd Bredbrandarna gångstig
  Enstakaberget berg (Isi) Bokkari gård Bredforsen fors
  Enstakaberget höjd (Isi) Brambärlandet läg. Bredmyren myr
  Enstakabergsmyran myr (Isi) Brambärlandet läg. Bredmyran myr
  Enstakabergsmyran myr Bredseludden gård Bredmyran myr
  Ertsberget, Lilla berg Bredträsket Saknas Bredmyrkölen skogsås
  Ertsjärv tjärn Bredträsket Saknas Bredmyrkölen skogsås
  Ertsjärv sjö Bredträsk(et) by Bredråningen slåtteräng
  Erstjärv sjö /Se Bredträsket by Bredselet sel
  Ertskölen skog Bredträsket by Bredstranden slåtteräng
  Evamyran myr Bredträsket by Bredträsket sjö
  Evamyrlandet terräng Brind gård Bredträsket sjö
  Finnijänkkä sank mark (Isi) Brokvarnen kvarn F.d. Bredträsket utgrävd sjö
  Finnijänkkänmaa terräng (Uppå) Bruket = Gyljens bruk Saknas Bredträsket sjö
  Finnviken del av sjö Bruket bruk Bredträsket utgrävt träsk
  Fittjeviken vik /Se Bruket, (el. Gyljen) förr järnbruk Bredträskberget berg
  Flakaberget bergshöjd Brukskvarnen kvarn Bredträskmyran, se Bredträsket myr
  Flakabergsbäcken bäck (Isi) Bränd gård Bredträsktjärn, se Kärrjärv Saknas
  Flakabergsbäcken bäck (Isi) Bränd gård Bredträsktjärnen tjärn
  Flakaklippan berg Brändberget f.d. kronohemman Bredträskån å
  Flakakölbäcken bäck Brändberget f.d. kronohemman Bredträskån å
  Flakakölen skogsås Brändberget f.d. kronohemman Bredänget, se Långänget äng
  Flakakölen skogshöjd Brändforsen gård Bredänget slåtterängar
  Flakakölen, Lilla höjd Brändforsheden Saknas Bredänget slåtteräng
  Flakakölen, Stora höjd Brändforsheden gård Brita-gärdan gärda
  Flakatjärnmyran myr Brändsvedja gd Brita-Majan-männikkö skogsland
  Flarkmyran myr (Isi) Brändsvedja gård Bromyran myr
  Flarkmyran myr Bränna kyrkby Brottet dalgång
  Flarkmyran myr Bränna kyrkby Brunneberget berg
  Flarkmyran myr Bränna kyrkby Brunneknösen skogskulle
  Flarkmyran myr Bränna kyrkby Brunne(n)heden hed
  Flarkmyran sank mark Bränna kyrkby Brunnknösen skogskullar
  Flickberget berg Bränna kyrkby Brändberget berg
  Fligglandet höjdsträckning Bränna kyrkby Brändberget berg
  Fliken skogshöjd Bränna by Brändberget berg
  Forsheden höjd Brännaberget, se Brännberget samhälle Brändberget berg
  Forsholmen holme Bränna-marknaden, se Gällivare-lappar, Finnvägen Saknas Brändberget Saknas
  Forsnäsudden udde Brännberget Saknas Brändberget Saknas
  Fransberget berg Brännberget Saknas Brändberget berg
  Franshultet skogsmark Brännberget Saknas Brändberget berg
  Franslandet skogssluttning Brännberget by Brändberget berg
  Franslandmyran myr Brännberget samhälle Brändberget berg
  *Frunträsk sjö Brännberget samhälle Brändbergshammaren bergshöjd
  Fräkenbäcken bäck (Knipbäckens nedre lopp) Brännberget samhälle Brändbergshammaren bergknalle
  Fräkenmyran sank mark Bränngropen soptipp Brändbergsmyran myr
  Fräkenmyrlandet terräng Brännholm, se 50 Grelsbyn Saknas Brändbergsmyran myr
  Fräkenträsket tjärn Brännland kronohemman Brändbergsmyran myr
  Furuberget berg Bränntorp, se 51 Grelsbyn Saknas Brändbergsmyren myr
  Furuberget berg (Isi) Bränthult gård Brändbergsmyran myr
  Furuberget, Lilla berg (Isi) Bränthult gård Brändbergsmyran myr
  Furuberget, Lilla berg Bunäset obebodda gdar Brändbergsmyran myr
  Furuberget, Östra berg (Isi) Bunäset gård Brändbergsmyren myr
  Furubergsbäcken, Lilla bäck (Isi) Bybergsgärdan läg. Brändbergsmyran myr
  Furubergsbäcken, Lilla bäck Byggmans gd Brändbergsmyren myr
  Furubergsmyran myr (Isi) Byträsket gård Brändbergsmyran myr
  Furubergsmyran myr Båthuset Saknas Brändbergsmyran myr
  Furubergsmyran myr Bäck gd Brändbergsmyran myr
  Furubergsmyran myr Bäck gd Brändbergsmyran myr
  Furubergsudden, Lilla skogsmark Bäck gd Brändbergsmyren myr /Se
  Furubergsudden myrudde Bäck gd Brändbergsmyrhammarn skogsås
  Furuholmen holme Bäck gårdar Brändbergsmyrvägen gångstig
  Furuholmen holme Bäck gårdar Brändbergsslären bergsluttning
  Furuholmen holme Bäck gårdar (Stor-) Bränddalsmyren myr
  Furuholmen holme Bäck gårdar Bränddalsmyran Saknas
  Furunäsavan bakficka till Ängesån Bäck gårdar Brändet, se Bräntet hed
  Furunäset terräng Bäck gårdar Brändforsen fors
  Furuträskbäcken bäck Bäck gårdar Brändhalsmyrorna myrar
  Furuträsket sjö Bäck gårdar Brändholmen skogsholme
  Furuträsket sjö Bäck gårdar Brändholmen holme
  Furuträsket tjärn Bäck gårdar Brändholmen holme
  Furuträskheden terräng (Isi) Bäckmans gård Brändknösarna skogskullar
  Furuträskheden terräng Bönan torp Brändlandudden udde
  Furuträskmyran myr Bönan kronotorp Brändnäsudden udde
  Furuträskmyran sank mark Bönkroken gd Brändnäsudden udde
  Furuuddberget berg Bönnäset bebyggelse Brändskatan fors
  Furuudden udde Bönnäset jordlägenhet Brännaberget berg
  Furuudden udde (Isi) Böntorpet kronotorp Brännaberget berg
  Fågelberget höjd Cecil gd Brännan landområde
  Fårholmen holme Cecil-Jorta(?) gd (Iså) Brännan skogsområde
  Fäbodmyran myr Dal gd Brännavan Saknas
  Fähusberget berg Dal gd Bränn-Grundträsket sjö
  Förstkölen skogsås Dal gd Bränngrynnan grynna
  Förstkölmyran myr (Uppi) Dal-Ante gård Bränngrynnan holme
  Förstkölmyran sank mark (Isi) Dalen gård Brännmyran myr
  Förstkölmyrtjärnen tjärn (Uppi) Dalen gård Brännmyran myr
  Förstkölmyrtjärnen tjärn (Uppi) Dalen gård Brännmyrhultet skogsområde
  Galbäckmyran myr Dalheden, se 9 Nybyn Saknas Bränn-ån Saknas
  Galbäckmyran myr (Isi) Dal-Nicko gård (Uppå) Bränten (el. Brändet?) kulle
  Galdimyran sank mark (Isi) Diiri el. Diri by Bräntet. (el. Brändet?) hed
  Galmaberget berg (Isi) Diiri el. Diri namn på Dieivaara Bräntet skogsland
  Galmaberget bergshöjd Dirijärv Saknas Bröllopsbäcken bäck
  Galmabäcken bäck (Uppi) Diirijärv gård Bugheden hed
  Galmabäcken bäck Dirijärv by Bugmyren myr
  Galmamyran myr Diirivaara by Bugnäset näs
  Galmamyran myr (Uppi) Diirivaara gårdar Bugnäsavan ava
  Galmaviken vik Dirijärvi gård Bulandet strand
  Galmaviken vik Dirijärvi gård Bulandet ängsmark
  Gammelberget berg Dirijärvi gård Bulandsgärdan Saknas
  Gammelbergmyran myr Dirijärvi gård Bumyren myr
  Gammelbergtjärnarna tjärnar Dirijärvi gård Bunäset plats vid Kalixälven
  Gammelmyran myr Dirijärvi gård Bunäset plats vid Kalixälven
  Gammelvallen terräng Dirivaara skogsby Bunäset plats
  Garaberget höjd Dirivaara skogsby Bunäset plats
  Garbinsudden udde Dirivaara skogsby Buskholmen holme
  Gattlandet höjd Dirivaara by Buvallen slåtterängar
  Germaudden udde Dirivaara by Buvallen odlingsmark
  Germaudden udde Dirivaara by Buvallstjärnen tjärn
  Gersheden skogsmark Dirivaara by Byamyren myr
  Gersrå terräng Dirivaara by Byamyren myr
  Gerstjärnarna tjärnar Dirivaara by Byberget Saknas
  Gommarlandsbäcken bäck Dirivaara by Byberget berg
  Gommarlandet terräng Dirivaara by Bybergstjärnen tjärn
  Granberget höjd Djiriapä hamman Bymyran myr
  Granberget skogshöjd Djiriapä hemman Bymyran myr
  Granberget, Lill- berg (Isi) Djupavan torp Byronningen slåtteräng
  Granbergsliden skogssluttning Djupdal gård Bytjärnen tjärn
  Granbergsliden skogssluttning Djupdal gård Byträskbäcken bäck
  Granbergsliden terräng Djupdal gård Byträsket sjö
  Granbergsliden skogsmark Djupdal gård Byträsket sjö
  Granbergsliden skogssluttning Djupdal gård Byträsket sjö
  Granbergsmyran sankmark Djupdal gård Båstjärn tjärn
  Granbergsmyran, Stor- myr Djupdal gård Båstjärn tjärn
  Granbergssvedjen skogshöjd Djupdal gård Båthålet passage
  Granbergssvedjen terräng Djupdal gård Båtlänningforsen fors
  Granbergsträsket sjö (Isi) Djupgården namn på Djupdal Båtlänningsidun ställe i Tallån
  Granholmen holme Djupträsk bebyggelse Bäckholmen holme
  Granholmen holme Djupträsk Saknas Bäckkvarnbäcken bäck
  Granholmen holme Djupträsk eller Hultet hemman Bäckkvarnbäcken bäck
  Granhultet skogsmark (Isi) Djuresheden gård Bäckmellanhultet skogsparti
  Granhultet skogsås Djurheden gd Bäckmellanhultet skogshult
  Granhultmyran myr Dockas gårdar Bäckmynnet utlopp
  Grankullen kulle (Isi) Dordi gård, läg? Bäckmyran myr
  Granlandhögstet terräng (Isi) Drugg-oskar avsöndring och gårdsnamn Bäckmyren myr
  Granlandshögstet berg Däldberg gård Bänkmyren myr
  Granlandshögstet berg /Se Däldberg hemman Bänkmyren myr
  Granlandshögstet berg /Se Däldberg eller Karkjärv, se 2 Karkjärv Saknas Bänkmyrberget berg
  Granlomben sjö (Isi) Där Ute gårdar Bäckänget slåtteräng
  Grannäset näs (Isi) Därut gård ?Bänke-sig-tjärnen tjärn
  Granträskbäcken bäck (Isi) Därut(e) gård ?Bänke-sig-tjärnen tjärn
  Granträsket sjö (Isi) Edet gård ?Bänke-sig-tjärnen tjärn
  Granudden skogsparti (Isi) Edet gård Bänkmyran, Stora och Lilla Saknas
  Granudden skogsudde (Uppå)Edet namn på Tväredet Bänkmyran myr
  Granåmyran myr (Isi) Edet el. Tväredet gårdar Bänkmyran myr
  Granån å (Isi) Edet el. Tväredet gårdar Bänkmyrberget berg
  Granån å Edet Saknas Bänkmyrhultet skogsområde
  Granå, Övre terräng Edet Saknas /Se Bäravaara berg
  Gravmyran myr Edet n. pr. Bärheden hedland
  Gregsudden udde /Se Edet, Lilla hemman Bärhedtjärnen tjärn
  Grelsbyberget berg (Isi) Edfast gård Bärmyran myr
  Gresudden udde (Isi) Ed-Fredd gård Bärmyran, Stora Saknas
  Grofttjärn tjärn (Isi) Ed-Gustaf el. Stor-Gustaf gård Bärviken Saknas
  Grubban utvidgning (Isi) Ed-Jotta gård Böglandet, se Bulandet Saknas
  Grubban göl (Isi) Ed-Nils-Gustaf gård Bögnäset, se Bunäset plats vid Kalixälven
  Grundträskberget höjd När-han-Edo torp Bögvallen slåtterängar
  *Grundträsket sjö (När) Edo gård Bölkimännikö hedland
  Grundträsket sank mark (När han) Edvin gård Bön älv
  Grundträsket myr Eks gårdar Bönheden hedland
  Grundträsket tjärn (Isi) Elias gård Bön-Jotta-vägen väg
  Grundträsket, Stora o. Lilla sjöar /Se (När honom) Elias gård Bönknösen skogskulle
  Grundträskheden skogsmark (Isi) Elias gård Bönkroken fors
  Grundträskheden hed (Uppi) Elma by Bönkroken krok
  Grundträskholmen holme (Isi) Elma gård Bönmyran myr
  Gruppholmarna holmar Elmajärvi gårdar Bön-näset land
  Grynnan udde Elmajärvi gårdar Bönnäset plats vid Bönälven
  Grönvägen skogsmark Elmajärvi gårdar Bönskiftet utskifte
  Grötforsen fors Elmajärvi gårdar Bönträsket träsk
  Gubberget höjd Eloves gård Bönträsk-vägen gångstig
  Gyljeheden åkermark (Isi) Emmas gård Bönträsk-vägen gångstig
  Gårtallhedarna terräng Emmas gård Bön-uddarna uddar
  Gåsmyran myr (Isi) Erik gård Bön-viken vik
  Gåsmyrberget höjd (När el. Isi) Eriks gård Bönvägen stig
  Gäddtjärnen tjärn Erkas gård Bönån (el. Bönen?) Saknas
  Gäddtjärnen tjärn (När) Erkis gård Bönån, Östra, se Öster-Bönån Saknas
  Gäddtjärnmyran myr Erko gd Bönån älv
  Gäddtjärnmyran sankmark (Isi) Erko gård Bönån å
  Gäddviken vik När-han-Erko torp Bönälven å
  Gärdbergsträsket tjärn (När henne) Erko-Fina gård Bönälven älv
  Gärdforsberget, Norra berg (Isi) Erko-Hjalmer gård Bönälven älv
  Gärdforsberget, Norra o. Södra berg (När han) Erko-Kall gård Bönängarna, Västra Saknas
  Gärdforsen fors (Isi) Erkos gård Bönängarna, Östra Saknas
  Görjevarpavan korvsjö Ertsjärv Saknas Börtsholmen (?) holme
  Haapavaara berg Ertsjärv by Bösslandet berg
  Habbajaholmen halvö Ertsjärv by Dalbacken backe
  Habbajaholmen holme Ertsjärv by Dalknösen skogskulle
  *Hakträsk sjö Ertsjärv by Dalmyran myr
  Halljärv myrsjö (Isi) Esko gård Dalmyran myr
  Halljärvbäcken bäck Finn-Annas gård (Uppåt) Dalstupet strand
  Halljärvheden skogsmark (Isi) Flink gård, läg. Dalstycket kornteg
  Halvvägsbäcken bäck (Isi) Forridar(e) gård Daltegen åkerteg
  Halvvägstbäcken bäck (Isi) Fors gård Dalvikarna vikar
  Hammaren berg (Isi) Fors gård Dalviken vik
  Hammaren skogshöjd (Isi) Fors-Edvard gård Dammet plats
  Hansavan »Korvsjö» Forsen, Under gård Dammibergen berg
  Haplaberget berg (Isi) Forsen gård Dammiberget berg
  Harabergsmyran myr (Isi) Forsmans gård Dammiberget berg
  Harrboträskbäcken bäck Forsnäset Saknas Dammiberget berg
  Harrboträsket sjö Forsnäs(et) bebyggelse Dammiberget berg
  Harrboträsket sjö Forsnäs kronohemman Dammiberget berg
  Harrboträskmyran myr Forsnäs kronohemman Dammibäcken bäck
  Harrboträskmyrarna myrmark Fraistu gd Dammimyran myr
  Harrboträskmyrorna myr (Isi) Fraistu gård Dammimyran myr
  Hartanselkä skogsås Framgårds(?) gd Dammitjärnarna tjärnar
  Hatten, Norra berg (Isi) Framgårds gård Dammitjärnen, Yttre och Inre tjärnar
  Hatten, Södra berg (Isi) Fra(m)gårds gård Dammiträsket, Inre och Yttre träsk
  Heden skogsås (Isi) Fra(m)gårds gård Dammyran myr
  Heden skogsmark (Isi) Framigård gård Dammyran myr
  Hedhultmyran myr (Isi) Framigård gård Dammyran slåtteräng
  Hedudden udde (Isi) Frmigård gård Dammyren myr
  Heinäsalmi myr Framigården gård Dammyrtjärnarna tjärnar
  Heinäsalmi sankmark (Isi) Framistu(gu) gård Dammtjärnarna tjärnar
  Hellersholmen holme (Isi) Framistu(gu) gård Dammtjärnen tjärn
  Hellersholmen holme (Isi) Framistu gård Degermyran myr
  Hellersholmen holme (Isi) Framistu-Ava gård Degermyran myr
  Hellersholmen holme Frammistu gd Degermyren myr
  Helläsalmi sankmark Frammistuava(n) gd Diiri-Jyppyrä berg
  Hemberget berg (Isi) Fredrik gård Diirijärv-Snödberget berg
  Hemberget höjd (Isi) Fram(m)istu(gu)-Edvin gård Diirikangas hed
  Hemberget berg (Isi) Fredriks gård Diribäcken bäck
  Hembergsbäcken bäck Fredrikes gård Diribäck-gravningen slåtterängar
  Hembergsbäcken bäck Fredrikes gård Dirijärvi sjö
  Hemmyran myr Fräistu gård Dirivaara berg
  Hemmyran myr Fräistu gård Dirivägen-Dirijärvvägen stig
  Hemmyran myr (Uppi) Furu del av Furunäset Djupavan ava
  Hemmyran myr Furunäset Saknas Djupavan vik
  Hemmyrbäcken bäck Furunäset beb. Djupavasundet sund
  Hirvijoki å Furunäs hemman Djupbäcken bäck
  Hisatillberget berg Furunäset gårdar Djupbäcken bäck
  Hisatillmyran myr (Isi) Furunäs-Olle gård Djupbäcken bäck
  Holmavan sjö (Isi) Furuudden läg. Djupbäcken bäck
  Holmberget skogshöjd Fyry gård /Se Djupbäcken bäck
  Holmdölo skogsparti Isi Fähusbodarna el. Isi Bodarna fäbodar Djupbäcken bäck
  Holmen holme Isi Fähusbodarna el. Isi Bodarna fäbodar Djupbäcken bäck
  Holmen myräng Isi Fähusbodarna el. Isi Bodarna fäbodar Djupbäcken bäck
  Holmforsen fors Isi Fähusbodarna el. Isi Bodarna fäbodar Djupbäckheden hed
  Holmforsen fors Isi Fähusbodarna el. Isi Bodarna fäbodar Djupbäckheden hed
  Holmforsselet lugnvatten (Hos) Fältmark kronotorp Djupbäckheden hed
  Holmforsselet del av Kiilisälven Förridare gd Djupbäckvägen gångstig
  Holmgärdesgrynnan holme Förrädar Saknas Djupbäckänget slåtteräng
  Holmmyran myr Gammal-Fräistu, se Fräistu gård Djupträsket sjö
  Hovlöskölen bergrygg (?) Gammalgårds gård Djupträsket sjö
  Hovlöskölen bergsås Gammalgårds, se Fräistu gård Djupträsket sjö
  Hovlöskölen berg o. triangelpunkt Gammalhammars gård Djupträsket sjö
  Hovlöskölen höjdsträckning Gammalkent, se Gammal-tjänt gård Djupträsket sjö
  Hovlöskölen sankmark Gammal-tjänt gård Djupträsket träsk
  Huhtarova berg (Isi) Gammelback, Back gård Djupträsket träsk
  Hukkabäcken bäck Gammelbyn plats i Svartbyn Djupträsket träsk
  Hukkajärvi igenvuxen f.d. sjö Gammelbyn plats i Svartbyn Djupträsket träsk
  Hukkajärvi träsksjö Gammelbyn plats i Svartbyn Djupträsket sjö
  Hukkajärvi, Lilla sjö (Isi) Gammel-Framistu(gun) gård Djupträsket sjö
  Hukkajärvi, Lilla tjärn (Isi) Gammelgården el. Gårdan gård Djupträskheden hedland
  Hukkakenten ägomark Gammelgården gård Djupträskmyrarna myrar
  Hukkalandet skogsmark (Isi) Gammelgården gård Djupudden udde
  Hukkalandet skogshöjd (Isi) Gammelgården el. Därut(e) gård Djupvarpet f.d. notvarp
  Hukkarova terräng (Isi) Gammel-kent torp Djupviken vik
  Hukkavaara berg Gammel-Märkjärv-gården nu försvunnen gård Djuresheden hed
  Hultet terräng Gammel-Märkjärv-gården nu försvunnen gård Dordi-udden udde
  Hultet skogsmark (Isi) Gammel-Nygårds el. Närare-Nygårds gård Dorpas berg
  Hultgrynnan holme (Isi) Gammel-Smy(g) gård Dorpas-bergen berg
  Hultmyran myr Gammelstället f.d. gårdsplats Dorpas, Sör- myr
  Hundberget höjd Gammelstället f.d. gårdsplats Dorpasberget berg
  Hundudden udde (Isi) Garvars gård Dorpasbäcken bäck
  Hurrikas odlad mark (Isi) Gers gård Dorpasmyran myr
  Hurrikas skogsmark (Isi) Gorpa förr gård Dorpasträsket träsk
  Hurrikasbäcken bäck (Isi) Gorpa förr gård Dössa-basta-knösen knabbe
  Huvudberget höjd Granbacken gård Drag-edet sund
  Huvudbergsmyran myr Granbergsliden jordlägenhet, krons Dragedet sund
  Huvudkölen bergshöjd Granholmen gårdar Draghedbergen berg
  Huvudåsen ås Granholmen gårdar Draghedberget berg
  Hållberget bergshöjd Granholmen gårdar Dragheden hedland
  Hållbergsmyran myr Granholmen gårdar Drevjan gräsbeväxt ställe
  Hållbergsmyran myr Granholmen gårdar Drugg-bäcken bäck
  Häggholmen holme Granholmen gårdar Drugg-vägen el. Indre-Drugg-vägen väg
  Hällberget skogshöjd Granholmen gårdar Drävjan innersti Kölen vattensamling
  Hällberget berg Granholmen gårdar Duohivaara berg
  Hällberget höjd Granholmen gårdar Dväppan myr
  Hällberget skogshöjd Granholmen by (Isi) Dväppen vattenpott
  Hällberget höjd Grannäsbacken, se 10 Nybyn Saknas Dynan (el. Dynoma?) myr
  Hällberget bergshöjd Grannäset bydel Dynudden udde
  Hällberget höjd Grannäset gd Däldberget berg
  Hällberget berg Grannäset gård Dödfiskberget berg
  Hällberget berg (Isi) Grannäset gård Dödfiskheden hed
  Hällberget, Lilla höjd Grannäset by Dödkvistberget berg
  Hällberget, Mellersta höjd (Isi) Grannäs-Lasse gård Ed-bäcken bäck
  Hällberget, Mellersta skogsås (Isi) Grannäs-Nicke gård Edet väg
  Hällberget, Västra höjd (Isi) Granström gård (Isi) Edet väg
  Hällberget, Västra skogshöjd (Isi) Granström-Jotta gård Edet område
  Hällberget, Östra höjd (Isi) Granström-Kalle gård Edet plats vid Ängesån
  Hällberget, Östra skogsås (Isi) Granström-Ludvig gård Edmyran myr
  Hällbergmyran sank mark Granträsket Saknas Ed-rånningen äng
  Hällbergsbäcken, Västra bäck Granträsk(et) by Ed-stråkan fors
  Hällbergsbäcken, Västra bäck Granträsket by Edstråkan fors
  Hällbergsbäcken, Östra bäck Granträsket by Edtjärnen tjärn
  Hällbergsbäcken, Östra bäck (Isi) Grav gård Edträsket sjö
  Hällbergskölen skog (Isi) Grav gård Edtjärnen tjärn
  Hällbergsmyran, V. sank mark (Isi) Grell gård Edtjärnen tjärn
  Hällbergsmyran, Västra myr (Isi) Grell-Gustaf gård Edträsket träsk
  Hällbergstjärn tjärn (Isi) Grell-Lars gård Edudden udde
  Hällbergsträsket, Stora o. Lilla tjärnar (Isi) Grell-Peter gård Edviken vik
  Hällbäcken bäck (Isi) Grels gård Edvägen el. Tväråvägen väg
  Hällmyrbäcken bäck (Isi) Grels gård Edvägen väg
  Hällmyrbäcken bäck Grelsby eller Bränna, se 1-22 Grelsbyn Saknas Elimäjärvi sjö
  Hällmyrbäcken bäck Grelsby eller Bränna, se 24-35 Grelsbyn Saknas Elimänjyppyrä berg
  Hästberget berg Grelsby eller Bränna, se 38-39 Grelsbyn Saknas Elmaberget berg
  Hästbergstjärnarna tjärnar Grelsby eller Bränna, se 41-47 Grelsbyn Saknas Elmaberget berg
  Hästängesberget höjd Grelsbyn Saknas Elmaberget, Södra och Norra Saknas
  Hästängesberget skogshöjd Grelsbyn Saknas Elmabäcken bäck
  Hästängesholmen holme Grelsbyn Saknas Elmabäcken bäck
  Hästängesholmen holme Grelsbyn Saknas Elma-Jyppyrä berg
  Hästängesmyran myr Grelsbyn Saknas Elma-Jyppyrä berg
  Hästängesmyran myr Grelsbyn Saknas Elmajärv sjö
  Hästänget äng? Grelsbyn Saknas Elmajärvi, se Elimöjärvi sjö /Se
  Höbäcken bäck Grelsbyn Saknas Elmajärvi sjö
  Höbäckhultet skog Grelsbyn Saknas Elmamyran myr
  Höbäckmyran myr Grelsbyn Saknas Elmamyran myr
  Hömyran sank mark Grelsbyn by Elma-myran myr
  Hömyran myr Grelsbyn by Elmarova berg
  Hömyrberget skogshöjd Grelsbyn by Elmavägen stig
  Hömyrberget skogshöjd Grelsbyn by Elmavägen stig
  Hömyrheden terräng Grelsbyn by Elstjärnbrändet skogsland (björkskog)
  Hömyrheden skogsmark Grelsbyn by Elstjärnbäcken bäck
  Hörmyrberget skogshöjd Grelsbyn by Elstjärnbäcken bäck
  Hörmyrheden skogsmark Grelsbyn by Elstjärnen tjärn
  Idbäcken bäck Grelsbyn by Elstjärnen tjärn
  Illerträsket tjärn Grelsbyn by Elstjärnen tjärn
  Illuddberget höjd Grelsbyn by Empo-hultet skogshult
  Illuddberget skogshöjd Grelsbyn by Empo-viken vik
  Indermyran myr Grelsbyn by Empovikforsen vik
  Innanbergsmyran myr Grelsbyn by Enstakaberget berg
  Innanheden terräng (Isi) Gresstam gård Enstakaberget bergkulle
  Innanheden skogsmark (Isi) Gres stamgård Enstakaberget berg
  Innerstlomben tjärn (Isi) Gres stamgård Enstakaberget berg
  Innerstlomben sjö (Isi) Gres stamgård Enäsudden udde
  Innersttjärnen sank mark (Isi) Gres stamgård Enäsudden udde
  Innerträsket tjärn Gres gd Erik-Larsa-vägen stig och väg
  Innerträsket sjö Gres gd Erikselet sel
  Innerträskmyran myr Gres gd Erts-forsen fors
  Innerträskmyran myr Gres gård Ertsjärv sjö
  Innerån pilkåns nedre lopp (Isi) Gres-Johan gård Ertsjärv sjö
  Isakberget berg (Isi) Gres-Nils gård Ertsjärv sjö
  Isakberget bergshöjd Gretas f.d. gård Ertsjärv, Inre, se Inderträsket sjö
  Isak-Björkknösen höjd Grinko gd Ertsjärv Inre sjö
  Isakänget ängsmark (Isi) Grov-Jossa gård (läg?) Ertsjärv, Yttre, se Mellanträsket sjö
  Isakänget myrmark Grundträskbodarna fäbodar Ertsjärv Yttre sjö
  Isimyran myr Grundträsket Saknas Ertsjärvberget, Lilla berg
  Isnötholmen udde Grundträskstranden fäbodar Ertsjärv-vägen gångstig
  Isokoijukko höjd Gråb gård Erts-kölen skogsland
  Isopalo skogsås En Grän(?)-Elias gård Ertskölen höglandsområde
  Jaakonjoki bäck Gräsmark, se 13 Lomträsk Saknas Erts-vägen gångstig
  Jaaravaara höjd (Isi) Gudmar(?) gård Ertsån å
  Jaaravaaramyran myr (Isi) Gustaf gård (Isi) Ertsängarna slåtterängar
  Jakaträsket sjö (När han) Gustaf-Nisse gård, läg? Esko-viken vik
  Jakaträskheden hedmark Gustafsberg kronohemman Farsens stycke kornteg
  Jakaträskheden hedmark (Isi) Gylj hemman Fasterarstarmen landstycke
  Jakobberget berg Gylje-Heden by Finn-Haits-rodden slåtteräng
  Jakobberget triangelpunkt Gyljeheden gårdar Finnforsen fors
  Jakobberget berg Gylje-Heden gårdar Finnforsen fors
  Jakobudden udde Gyljen by o. f.d. bruk Finnviken vik
  Jakobviken vik Gyljen byadel, f.d. järnbruk Finnvägen vinterväg
  Jauratj tjärn Gyljen nu nedlagt järnbruk (masugn) Finnvägen vinterväg
  Jierivaara berg Uppå Gyljen nu nedlagd masugn och samhälle Finnvägen gångstig
  Jock-Allsjärv sjö /Se Uppå Gyljen nu nedlagd masugn och samhälle Fittjeviken vik
  Jocktallet del av Kalixälven Uppå Gylgen nu nedlagd masugn Fjollmyran myr
  Jockfallet vattenfall /Se Uppå Gyljen nedlagd masugn Fjollmyrhultet skogshult
  Jockfallet vattenfall /Se Uppå Gyljen nedlagd masugn Flakaberget berg
  Jocklandet skogsmark Uppå Gyljen nedlagd masugn Flakaberget berg
  Jockselet del av Kalixälven Uppå Gyljen nedlagd masugn Flakaberget berg
  Jokimaa skogshöjd Uppå Gyljen nedlagd masugn Flakaberget berg
  Jokimaamyran myr Gyljeheden by Flakaberget berg
  Jyppyrä berg Gyljen (uppå) by Flakaberget berg
  Jyppyräbäcken bäck (Uppi) Gården gård Flakaheden hed
  Järpmyran myr (Isi) Gården hemman Flakakölberget berg
  Järvikäinen tjärn Gärda gd Flakakölberget berg
  Järvikäisaho skogbevuxen höjd (Isi) Gärda hemman Flakakölbäcken bäck
  Järvikäisaho höjd (Isi) Gärda gårdar Flakakölbäcken bäck
  Jöns-Persalandet skogshöjd (Isi) Gärda gård Flakaölbäcken bäck
  Jöns-Persalandknösarna skogshöjder (Isi) Gärda läg? Flakakölen skogsås
  Jöns-Persamyran myr (Isi) Gärda el. (Uppi) Gärdan gård Flakakölen skogsland
  Kaakkurilammi tjärn (Isi) Gärd-Labb gård Flakakölen skogsås
  Kaarijänkkä myr Haapavaara by Flakakölen skogsköl
  Kaarivaara, Lilla o. Stora berg Haapavaara gårdar Flakakölmyran myr
  Kaisamyran myr Haapavaara, se Aspberg by Flakaköltjärnen tjärn
  Kaisaoja bäck Haia by Flakalandet skogsland
  Kaisaoja bäck (Isi) Haits gård Flakatjärnmyran myr
  Kajsaberget berg Halsius gd Flankdet del av Långlandet
  Kajsaberget skogshöjd (Isi) Halsius gård Flarkmyran myr
  Kajsamyran myr (Isi) Halsius gård Flarkmyran myr
  Kalixälven älv (Isi) Hammars gård Flarkmyran myr
  Kalixälven älv (Isi) Hammars gård Flarkmyren myr
  Kalixälven älv Hammars gård Flarkmyren myr
  Kalixälven älv Hanumäki kronohemman Flarkmyrhultet skogsland
  Kalixälven älv Hans gd Flarkmyrtjärnen tjärn
  Kalixälven älv (Isi) Hans gård Flätholmen grund
  Kalixälven älv (Isi) Hans-Pet läg. Flickberget berg
  Kallbäcken bäck Hanssons gård Fligglandet Saknas
  Kallioniitynoja bäck Han Varg-Lars-Oll läg. Flotta-bäcken del av Kvarnån
  Kallkällmyran myr Harrboträsk jordläg., krono. (Ini) Flottan udde
  Kallkällmyran sank mark (Isi) Hankipoja gård Flotta-stenen sten
  Kallmyran myr Hautaniemi gård Flyggberget berg
  Kallmyrbäcken bäck Hed gård Flyggberget berg
  Kallmyrlandet skogshöjder med sank mark Hedberget, se Hova f.d. kronotorp Flygget höjd
  Kallmyrlandet skogsmark Hedbo, se 17 Heden Saknas Flygget kulle
  Kallmyrlandet terräng Heden Saknas Flygglandet skogsområde
  Kallvikmyran myr Heden Saknas Flygglandet, se Flyggberget Saknas
  Kalvberget berg Heden Saknas Flygglandet tallhed
  Kalvberget berg Heden by Flygglandet bergland
  Kanalen vattendike Heden bebyggelse Forridar-myran slåttermyr
  Kanslakholmen del av ö Heden by Forsheden hed
  Kantobäcken bäck Heden by Forsholmen holme
  Karhuvaara höjd Heden by Forsholmen holme
  Karhuvaara berg Heden by Forsholmen holme
  Karhuvaaramyran myr Heden by Forsholmen holme
  Karilavaara berg Heden by Forsnäsudden udde
  Karkberget berg Heden by Forsnäsudden udde
  Karkberget berg Heden by Frami Dalen tjärdalsställe
  Karkjärv sjö Uppå Heden by Framiudden kornteg
  Karkjärv sjö Heden del av Lillsundet Framladan lada
  Karkjärv sjö Heden n. pr. Fransberget berg
  Karkjärv sjö /Se Hedens fäbodar Saknas Franshultet skogsområde
  Karkjärv sjö /Se Hedtorpet, se 39 Svartbyn Saknas Franslandbäcken bäck
  Karklomben sjö Heikkaforskojan koja Franslandet område
  Karkmyran myr (Isi) Hendrik gård Franslandet skogstrakt
  Karkmyran myr (Uppi) Henrik läg. Franslandmyran myr
  Karl-Bilsamyran myr (Uppi) Herman läg. Franslandsmyran myr
  Karl-Bilsamyran sank mark (Iså) Herrgården herrgård Fredrikstycket kornteg
  Karlssonsheden hed Hiljas gård Frivägen slåtterväg
  Karkvniemi höjd (Isi) Hisatill gård Fräistuträsket, se Furuträsket, Stora sjö
  *Katisträsk sjö (Isi) Hisadill gård Fräkenbäcken del av Knipbäcken
  Kattisberget höjd (Isi) Hjalmar gård Fräkenmyran myr
  Kattisberget berg Hjalmares gård Fräkenmyran myr
  Kattisbergsmyran myr Holem gård Fräkenmyran myr
  Kattisen tjärn (Isi) Holm gård Fräkenmyran myr
  Kattisheden skog (Isi) Holm el. Holm-Lasse gård Fräkenrået äng
  Kattistjärnen tjärn (Isi) Holm gårdar Fräkenrå(n) däld
  Kattisträskbäcken bäck Holm, se Holem gård Fräkenstranden slåtter
  Kattisträsket sjö Holmforsudden gård Fräken-udden udde
  Kattisträsket tjärn Holmforsudden gård Främstheden hed
  Kattålandet skog Holmforsudden gård Furuberget berg
  Kattån bäck Holmforsudden gård Furuberget berg
  Kengisknösarna skog Holmforsudden gård Furuberget berg
  Kentholmen holme Hoppet kronohemman Furuberget berg
  Kenttäjärvi tjärn Horrigas gd Furuberget, Stora och Lilla berg
  Kesasberget berg Hotta gd Furubergsbäcken bäck
  Kesas-Blötmyran myr (Isi) Hult gård (läg?) Furubergsmyran myr
  Kesasjärv sjö Hultet by Furubergsmyran myr
  Kesasjärv sjö /Se Hultet hemman Furubergsmyran myr
  Kesasjärv sjö /Se (Isi) Hultet gård Furuheden hed
  Kesaslomben myrmark Hultet gård Furuholmen holme
  Kesasmyran myr Hultet bebyggelse Furuholmen holme
  Kesasmyran myrmark (Uppi) Hultet gårdar Furuholmen holme
  Kesasån å (Uppi) Hultet gård Furuholmen holme
  Keskisuando bäck Hultet by Furuholmen holme
  Keskisuando terräng Hummelgård, se 3 Bredträsket Saknas Furuholmsstråkan fors
  Ketnihajegge sankmark Hurrigasniemi gård Furuholmssundet sund
  Ketmihajegge myr Hurrigasniemi avsöndring Furulandet åkrar
  Ketnihavare berg Hurrigasniemi avsöndring Furunäsavan ava
  Kiekurijärvi sjö Hyreshuset hyreshus Furunäsberget berg
  Kiekurilento terräng Hällan by Furunäset färjställe
  Kiilisforsen fors Hällan byadel Furu-Stormyran myr
  Kiilisjärvi sjöar Hällan by Furutjärnen tjärn
  Kiilisjärvi sjö Hällan bydel Furuträskbäcken bäck
  Kiilisjärvi sjö Hällgärdsudden, se 11 Nybyn Saknas (Uppi) Furuträsket träsk
  Kiilisjärvi, Södra sjö (Isi) Häll-Jakob gård Furuträsket träsk
  Kiilisjärvi Södra sjö Högkvists gård Furuträsket, Lilla sjö
  Kiilisälven älv Hömyrheden gd Furuträsket, Stora sjö
  Kiilisälven älv (Uppi) Hömysheden gård Furuträskheden hed
  Kiimamaa höjd Ibistu gård Furuträskmyran myr
  Kiimamaa myr (Isi) In gård Furuträskmyran myr
  Kiimamaa skogsmark (Isi) Inavan gård Furuträsktjärnen tjärn
  Kiimamaa skogshöjd (Isi) In gård Furu-udd-berget berg
  Kiimamaamyran myr (Isi) In-Ava gård Furuuddberget berg
  Kiimamaamyran myr (Isi) Indergården gård Furuudden udde
  Kinsbäcken bäck (Isi) Indregården gård Fågelberget berg
  Kinsforsmyran myr (Isi) Inder-Lainsjärv by Fågelberget berg
  Kinsjärv sjö Inder-Lainsjärv by Fågelbergsmyran myr
  Kinsjärv sjö Inder-Lainsjärv by Fågelvinmyren myr
  Kinsjärv sjö Inder-Lainsjärv by Fårholmen holme
  Kinsjärv sjö /Se Inder-Lainsjärv by Fårholmen holme
  Kinsjärv sjö /Se Inder-Lainsjärv by Fårholmen holme
  Kinsjärv sjö /Se Inder-Lainsjärv by Fårhuset förr fårhus
  Kippingberget berg Inder-Lainsjärv by Fårhägnan f.d. gärda
  Kippingeberget namn på två berg /Se Inder-Lainsjärv by Fårknösen skogskulle
  Kippingmyran myr Inder-Lainsjärv by Får-rånningen slåtter
  Klingerbergsmyran myr? /Se Inder-Lainsjärv by Fähusberget berg
  Klingermyran myr Inder-Lainsjärv by Fähusberget berg
  Klingermyran myr Inder-Lainsjärv by Fähusberget berg
  Klingermyran skogsmark Inder-Lainsjärv by Fähus-Granden äng
  Klingermyren myr /Se Inder-Lainsjärv by Fähusknösarna skogskullar
  Klingerviken vik Inder-Lainsjärv by Fähus-potan ava
  Klippan, Västra berg Inder-Lainsjärv by Fäli-myran slåtter
  Klockarberget höjd Inder-Lainsjärv by Fället namn på Jock-fallet
  Klockarbergsmyran sank mark Inder-Lainsjärv by Fället vattenfall
  Klubben skogshöjd Inder-Lainsjärv by Färdisan slåtteräng
  Klubbsjön »korvsjö» Inder-Lainsjärv by Färdisan slåtteräng
  Klubbsommarfjösen terräng Inder-Lainsjärv by Färdisan slåtteräng
  Klubbviken vik Inder-Lainsjärv by Fätån fägata
  Klubbäcken bäck Inder-Lainsjärv by Förstkölmyren myr
  Klöverberget höjd Inder-Lainsjärv by Förstkölmyran myr
  Knarrnäset terräng Inder-Lainsjärv by Gaddlandet skogsland
  Knipberget höjd Inder-Lainsjärv by Gakorilammi Saknas
  Knipberget berg Inder-Lainsjärv by Galbäckmyren myr
  Knipbäcken bäck Inder-Lainsjärv by Galenbäcken bäck
  Knipbäcken bäck, (Fräkenbäckens övre lopp) Inder-Lainsjärv by Gallionit-bäcken bäck
  Knipmyran myr Inder-Lainsjärv by Galmaberget berg
  Knipmyran myr Inder-Lainsjärv by Galmaberget berg
  Knipträsket myr Inder-Lainsjärv by Galmamyren myr
  Knämyran myr Inder-Lainsjärv by Galmaudden udde
  Kobäcken bäck (Isi) Ingjald (el. Ingvald ?) gård Galmaviken vik
  Kobäcken bäck (Isi) Ingjald (?) gård (Isi) Gammalladan äng
  Koiramyran myr (Isi) Ingjald (?)-Nicko gård Gammalsvedjan område
  Koiramyran myr (Isi) Ingjald (?)-Oskar gård Gammelberget berg
  Kojknösen skogshöjd (Isi) Ingjald(?)-Oskar-Edvin gård Gammelberget berg
  Kojtjärnen tjärn (Isi) Ingjald(?)-Viktor gård Gammalberget, Norra och Södra Saknas
  Komyran myrmark (Isi) Inigård gård Gammaldalen skogsland
  Kopparshammaren berg (Isi) Inigård gård Gammalvägen väg
  Kopparsheden kalmark (När han) Inigård-Jotta gård Gammalvägen väg
  Kopparsjärv sjö Inigårds gd Gammelbergmyran myr
  Kopparsjärv sjö /Se Inihai gård Gammelbyberget berg
  Kopparsjärv sjö /Se (Isi) Ini-mark gård Gammeldalen plats
  Kopparsjärvsbäcken bäck (Isi) Innersti gård Gammelgården odling
  Kopparsmyran, Stora myr (Isi) Innersti gård (Isi) Gammalkent plats
  Kormträsket sjö Inniavan gd Gammelkvarnen f.d. kvarn
  Kormträskheden kalmark Innihed gd Gammal-Kvarnen plats
  Kormträskmyran myr Innimark gd Gammelmyran myr
  Korpikån bäck (Isi) Inåback(e) gård Gammel-Nera-sten sten
  Korpikån å Inåberg gd Gammelträdorna lindor
  Korsberget berg (Isi) In-å-berg gård Gammelvinstället plats
  Korsberget berg (Isi) Inåberg gård Gammelåkern åker
  Korsberget, Lilla berg Inåbäck gd Gammelänget äng
  Korsbäcken bäck Inåt gd Gammelängsknösen äng
  Korsbäcken bäck (Isi) Inåt gård Garhuvaara berg
  Korshultet skog (Isi) Inåt gård Garijänkkä myr
  Korsjärv tjärn (Isi) Inåt gård Garkonivaara berg
  Korsjärv sjö /Se (Isi) Inåt gård Gers-bäcken del av Naisbäcken
  Korsmyran myr (Isi) Inåt gård Gersbäcken slåtteräng
  Krokforsen fors (Isi) Inåt gård Gers-dal-ladan äng
  Krokforsen parti av Lansån Inåt Mjölaskatan gd Gers-dal-ladan äng
  Krokforsmyrarna myr Iratj by /Se Gerslandet (Gärds-?) skogsland
  Krokforsselet sel (Isi) Isadill gård Gers-rået slåtteräng
  Kroktjärnen tjärn (Isi) Isak gård Giriapäholmen holme
  Krokträskbacken sluttning (Isi) Isak gård Giskinit-bäcken bäck
  Krokträsket sjö (Isi) Isak gård Giski-niity slåtteräng
  Krokträskheden skogsmark Isigård gd Giskiniity slåtteräng
  Krokträskmyran myr (Isi) Isigård gård Glicknäsudden udde
  Krokträsktjärnen tjärn Isiån by Glon vik
  Kråkbäcken bäck (Isi el. Uppi) Isåtill gård Goiopalo skogsland
  Kugerbäcken bäck (Isi) Isåtill gård Gommarlandet höjdsträckning
  Kujärvbäcken bäck In Ivar-Karl gård Gommarlandsmyran myr
  Kujärvträsket tjärn Jakob hemman Gorkeapalo skogsområde
  Kuldholmen holme Jakob gd Gorpa-heden hed
  Kungerbäcken bäck (Isi) Jakob gård Gorralatti vik
  Kungsbäcken bäck (Isi) Jakob gård Gortallheden hed
  Kvossakåbbå berg (Uppi) Jakob läg. Granbergen berg
  Kvrkkioforsen fors Jock by Granberget berg
  Kurkkioforsen fors Jock by Granberget berg
  Kurkkioselet del av Killisälven Jock by Granberget berg
  Kurkkioselet lugnvatten Jock by Granberget berg
  Kutashultet höjd Jock by Granberget berg
  Kutashultet skog Jock by Granberget berg
  Kutasjärvi terräng Jock by Granberget berg
  Kutasvuoma myr Jock by Granberget berg
  Kvarnberget berg Jock by Granberget berg
  Kvarnberget skogshöjd Jock by Granberget berg
  Kvarnberget skogshöjd Jock by Granberget berg
  Kvarnberget, Lilla berg Jock by Granberget berg
  Kvarnbergsbäcken bäck Jock by Granberget berg
  Kvarnbergsmyran, Norra o. Södra myrar Jock by Granberget berg
  Kvarnbäcken bäck Jock by Granberget berg
  Kvarnbäcken bäck Jock by Granberget berg
  Kvarnforsen fors Jock by Granberget berg
  Kvarnforsen fors Jock by Granberget, lilla berg
  Kvarnforsen fors Jock by Granberget, Lilla Saknas
  Kvarnheden skogsmark Jock by Granberget, Lillsel- berg
  Kvarnheden hed? Jock by Granberget, Stora Saknas
  Kvarnhusberget berg Jock by Granberget, Stora och Lilla Saknas
  Kvarntjärnen tjärn Jock by Granberget, Västra Saknas
  Kvarntjärnen tjärn Jock by Granbergsgrubban sänka
  Kvarnträsket tjärn Jock by Granbergsliden land
  Kvarnträskmyran myr Jock by Granbergsmyran Saknas
  Kvarnudden udde Jock by Granbergsmyran myr
  Kvarnålandet myr Jock by Granbergsmyran myr
  Kvarnån å Jock by Granbergsmyran myr
  Kvarnån å Jock by Granbergsmyren myr
  Kvarnån å Jock by Granbergsmyren myr
  Kvarnån å Jock by Granbergsronningen slåtter
  Kvarnån å Jock by Granbergsträskbäcken bäck
  »Kynges» fors /Se (Uppi) Jock by Granbergsträsket utdikat träsk
  Kypasjärv sjö Jockbyn Saknas /Se Granbergssvedjan skogsland
  Kypasjärv sjö (Isi) Jock gård Granbergssvedjan högland
  Kypasjärv sjö (Isi) Jock gård Granden slåtteräng
  Kypasjärv sjö Jock-Alsjärv gård Granheden hedland
  Kypasjärvi sjö /Se Jock-Alsjärv gård Grand-udden, S (?) udde
  Kypasån å Jock-Alsjärv gård Grandviken vik (ava)
  Kypasån å Jock-Alsjärv gård Grandängena ängar
  Kåbtåkjegge sank mark Jockfall poststn. Granh. holme /Se
  Kåppåtuokjegge sankmark Jockfäll by Granholmen holme
  Kåtaberget berg Jockgården gd Granholmen holme
  Kåtaberget berg Jockgården gd Granholmen holme
  Kåtabergstjärn tjärn När-han-Jock-Pet torp Granholmen holme
  Kåtabäcken bäck (När honom) Johan gård Granholmen holme
  Kåtabäcken bäck (Uppi) Johan gård Granholmen holme
  Kåtaknösarna kulle (Isi) Johan gård Granholmen holme
  Kåtaknösarna bergshöjd Johannisberg gård Granholmen Saknas
  Kåtamyran myr (Isi) Johan-Petes gård Granhultet landområde
  Kåtamyran myr (Isi) Johanssons gård Granhultet skogsområde
  Kåtamyran myr Johissa by Granhultet skogsområde
  Kåtamyran sankmark (Uppi) Jon läg. Granhultet hed
  Kåtamyren myr Jonas gd Granhultet skogsland
  Kåtatjärn tjärn Jonkaladan lada Granhultmyrorna myrar
  Kälen skogsmark (Isi) Jonke (?) gård (Uppi) Granhuvudet berg
  Källandet skogshöjd (Isi) Jonos gård Granknösarna kullar
  Källandet skogsmark (Isi) Jonos-Johan gård Grankullen gård
  Källmyran myr (Isi) Jonos-Niko gård Granlandhögsten berg
  Kälvjärv sjö (Isi) Jonos (el. Jonus ?) gård Granlandhögstet berg
  Kälvjärv sjö (Isi) Jossa läg. (gård) Granlandhögstet berg
  Kälvjärv skogsområde (Isi) Jossa-rodden gård Granliden skogsland
  Kälvjärv sjö Jåck-, se Jock- Saknas Granlomben sjö
  Kälvjärv sjö Jöns-Eliasa gd Granlomben sjö
  Kälvjärv sjö (Isi) Jöns-Eliasson gård Grannäset udde
  Kälvjärv sjö /Se Jöns-Olsa gd Grannästjärnen tjärn
  Kälvjärv sjö /Se (Isi) Jöns-Olsa gård Granströmsholmen holme
  Kälvjärv sjö /Se Kaakkuri-järvi by /Se Gransvedjan åker
  Kälvjärvbackarna skogsområde Kall gd Grantegen åkerteg
  Kälvjärvdammet damm (Isi) Kall gård Granträskbäcken bäck
  Kälvmyran myr (Isi) Kall gård Granträsket, se Granbergsträsket sjö
  Kälvudden udde (Isi) Kall gård Granträsket sjö
  Kälvån å (Isi) Kall gård Granträsket sjö
  Kälvån å (Isi) Kall gård Granträskvägen gångstig
  Kängelberget berg (Isi) Kall gård Granträskvägen stig
  Kängelhulten skog Kall gård Granudden udde
  Kängelträsket, Stora o. Lilla tjärnar (Isi) Kall läg. Granudden udde
  Käringträsket träsk (Isi) Kalle gård Granudden udde
  Käringträsket tjärn (Isi) Kalle gårdsnamn Granudden udde
  Kärrbäcken bäck (Isi) Kalles-Inåt-Kall gård Granvikheden hed
  Kärrbäcken bäck Kalles gård Granåmyran myr
  Kölaberget bergshöjd Kalles gård Granåmyrselet sel
  Kölen utlöpare (Isi) Kall-Kalle läg. Granån avlopp
  Kölen bergshöjd (Isi) Kall-Pet gård Granån å
  Kölen utlöpare (Isi) Kall-Pet gård Granårsviken vik
  Kölen bergshöjd (Isi) Kall-Pet läg. Gravbäcken bäck
  Kölen bergshöjd (Isi) Kall-Pet-Nervid läg. Graven kanal
  Kölmjärv sjö Kallstugan koja Gravmyran myr
  Kölmjärv torrlagd? sjö (Isi) Kalv-ava gård Gravmyran myr
  Kölmjärv sjö Kalvudden kronohemman Gravningen odling
  Kölmjärv sjö /Se Kangis färjställe Gravningsbäcken bäck
  Kölmjärv sjö /Se Kangis färjställe, gårdar Gravningslandet granland
  Kölmmyran myr Kangis gd Gravträskbäcken bäck
  Kölmmyran myr (Isi) Kangis gård Gravträsket träsk
  Kölmyran myr Kankinen gård och färjställe /Se Gravträsket träsk
  Kölmyran myr (Isi) Karin läg. Grelsbyavan ava
  Kölmyran myr (Isi) Kark by Grelsbyberget berg
  Kölmyran myr (Uppi) Kark hemman Grelsbyberget berg
  Kölmyran, Inre myr Karkjärv gård Grelsbyberget berg
  Kölmyran, Inre myr Karkjärv by Grelsbäcken, Gresbäcken del av Naisbäcken
  Kölmyrholmsselet sel Karkjärv by Grels-dalen plats
  Költräsket tjärn Karkjärv by Grelsmyran myr
  Körvägmyran myr Karkjärv skattehemman Gres-forsen fors
  Laduängeselet sel Karkjärv skattehemman Gres-skiftet utskifte
  Lagmyrtjärnen tjärn Karkjärv kronohemman Gres-udden udde
  Lakabäcken bäck Karkjärv kronohemman Gres-udden udde
  Landet kalmark Karkjärv kronohemman Gresudden, se Storsundudden udde
  Landiberget bergshöjd Karkjärv kronohemman Gresudden udde
  Landiholmen holme Karkjärv Saknas Grodtjärn tjärn
  Övre och Yttre Lansjärv sjöar Karls eller Åmynne, se 1 Åmynnet Saknas Groft-tjärnen tjärn
  Landsjärv, Övre och Yttre sjöar Karls by Grovet sund
  Lansjärv, Övre o. Yttre sjöar Karls eller Åmynnet gårdar (Uppi) Grubba gård
  Lansjärv, Övre o. Yttre sjöar /Se Karls eller Åmynnet gårdar (Iså) Grubban metställe
  Lansjärv, Yttre sjö Karls eller Åmynnet gårdar Grubban ställe i sjö
  Lansjärv, Övre sjö Karls eller Åmynnet gårdar (Uppå) Grubban notvarp
  Lansjärv, Övre sjö Karls el. Åmynnet gårdar Grubberget berg
  Landsjärv sjöar /Se Karls el. Åmynnet gårdar Grubbholmarna holmar
  Lansåheden glesbevuxen skogsmark Karls el. Åmynnet gårdar Grubbholmarna holmar
  Lansån å Karls el. Åmynnet gårdar Grubbudden udde
  Lansån å (Isi) Kata namn på Jock-Alsjärvi Grubbudden udde
  Lanttomaa höjd Katta gård Grubbudden udde
  Lappavan del av Skrövån Kattaback gård Grundforsarna forsar
  Lappbergstjärnen tjärn Isi Katta-udden gård Grundforsarna forsar
  Lappforsen fors Kengis by Grundforsen del av Mars-forsarna
  Lappheden skogsmark Kengisfors laxfiske Grundforshedarna hedland
  Lappkåtaknösen skogshöjd (Isi) Kent gård Grundträskberget berg
  Lappstenen offersten (Isi) Kent gård Grundträskbäcken bäck
  Lappsättret äng /Se (Isi) Kent gård Grundträskbäcken bäck
  Lappudden berg (Isi) Kepas by Grundträskbäcken bäck
  Lappudden udde (Uppi) Kepas by Grundträsket sjö
  Lappudden udde Kesajärv Saknas Grundträsket del av Storgrundträsket
  Lars-Björnsberget skogshöjd Kesasjärv Saknas Grundträsket nu utdikat träsk
  Lars-Björnsmyran myr (Isi) Kesas by Grundträsket nu utdikat träsk
  Larsmyran myrmark Kesasbyn by Grundträsket sjö
  Larsmyran myr Kesasjärv by Grundträsket, Lilla Saknas
  Lars-Orsalandet kalmark Kesasjärv by Grundträsket, Stora, Lilla och Nybys- Saknas
  Lassaknösarna skogshöjd Kesasjärv by Grundträskheden hedland
  Lassamyran myr Kesasjärv by Grundträskheden skogsområde
  Lassberget berg Keskitalo gård Grundträskholmen holme
  Lassberget bergshöjd Kiilisjärvi Saknas Grundträskholmen holme
  Lassheden hed Kiilisjärvi by Grundträskvägen stig
  Lassholmen holme Kiilisjärvi by Grusgrubban grustag
  Lassholmen holme Kiilisjärvi by Grynnan änge
  Lauluvaaramyran myr Kiilisjärvi by Grynnan ovanvattensgrund
  Lauluvaaramyran myr Kiilisjärvi by Grynnan udde
  Lautavaara berg Klara gd Grynnorna slåtterängar
  Lavasberget skogshöjd (Isi) Klara gård ?Gränholmsträsket el. ?Gränörsträsket del av sjö
  Lavashammarn skogsudde (Isi) Klockars gård ?Gränholmsviken vik
  Lavasheden hed Klubben bydel Gråbudden udde
  Lavasjärv myr (Isi) Klubben gård Gröntuvan ovanvattensgrund
  Lavasjärv sjö /Se Klubben Saknas Grötknösen stenknalle
  Lavasån å Klubben Saknas Gucku-knösen skogskulle
  Laxforsberget berg o. triangelpunkt Klubben, se Alsåklubben by el. gårdar Gucku-udden udde
  Laxforskölen höjd Klubbsommarfjösen fäbodar Guckuudden udde
  Laxforsskon terräng (Isi) Klöverberget gård Gudmarlandet skogsområde
  Lehtomaa skogshöjd (Isi) Klöverbergs gård Gudmar-bäcken virvel
  Lehtomaaberget berg Klöverbergsudden gård Gukkaro äng
  Lehtomaabäcken bäck Klöverbergsudden kronohemman Gulamossamyran myr
  Lehtomaabäcken bäck Klöverbergsudden kronohemman Gustaftegen kornteg
  Lehtomaamyran myr Klöverbergsudden kronohemman Gyljeheden åssträckning
  Lehtomaamyran myr Klöverbergsudden kronohemman Gylje-änget äng
  *Leraträsk sjö Knall gd Gylje-änget äng
  Lidlandet skogsområde (Isi) Knall gård Gylje-Ören udde
  Lidlandet skogbeväxt sluttande mark? (Isi) Knall gård Gylje-ören stenör
  Lidlandet skogsområde Knuuti by Gyljeören backe
  Lidmyran myr Knuuti by Gårdsmyran myr
  Lidmyran myr Knuuti by Gårdsmyran myr
  Liinalinkka vattenfall /Se Knuuti by Gårdsmyran myr
  Lillandet skog Knuuti by Gårdstycket kornteg
  Lillandet terräng Knuuti by Gårvaton-kenten lappvall
  Lillandet höjd Knuuti by Gåsmyrberget berg
  Lillandet skogshöjd Knuuti by Gåsmyrberget berg
  Lillandet skogsmark Knuuti by Gäddudden udde
  Lillandsmyran myr Knuuti by Gäddviken vik
  Lillavan »Korvsjö» (Isi) Knös gårdar Gäddvikudden udde
  Lillberget berg (Isi) Knös gård Gälforsberget berg
  Lillberget berg (Isi) Knös (el. Knuts?) läg. Gälforsen fors
  Lillberget skogshöjd (Isi) Knös kronotorp Gällivarevägen väg
  Lillberget skogshöjd (Uppi) Knösen gård Gälmyran myr
  Lillberget berg (Uppå) Knösen gård Gälträsket träsk
  Lillberget bergshöjd (Isi) Knösen gård Gärdan åker
  Lillberget berg Kohpas by och sjö /Se Gärdbergträsket träsk
  Lillbergsmyran myr Kolonat by Gärdbergsträsket träsk
  Lillbergsmyran myr Kolonaten kolonat Gärdforsberget berg
  Lillbergsmyran myr (Isi) Koppars by Gärdforsen fors
  Lillbergstjärnen tjärn Kopparsheden gård Gärdforsen fors
  Lillbergudden skogsmark Kopparsjärv by Gärdgloudden udde
  Lillbjörklandet höjdsträckning Kopparsjärv by Görjevarpavan ava
  Lill- Björklandet skogsmark Kopparsjärv by Görjevarpet äng
  Lill-Björnberget skogshöjd Kopparsjärv by Görjevarpet äng
  Lill-Björnhuvudet höjd Kopparsjärv by Görjevarp-avan ava
  Lill-Brändbergsmyran myr Kopparsjärv by Görjevarp-potan sund?
  Lill-Bränddalsmyran myr Kopparsjärv by Görsgrovet (?) sund
  Lill-Brändholmen holme Kopparsjärv by Haapavaara berg /Se
  Lillbäcken bäck (Isi) Koppars-Lass-Gustaf gård Haapavaara berg /Se
  Lillbäckmyran myr (Isi) Koppars-Nils gård Haapavaaramyran myr
  Lill-Dirivaara berg Korsjärv f.d. kronotorp Haapavaaranjänkkä myr
  Lill-Furuberget höjd (Isi) Korpral gård Haapavaara-vägen gångstig
  Lill-Furuberget skogshöjd Krekin-kylä el. Krekun-kylä by /Se Habla berg
  Lill-Granberget höjd (Isi) Krister gård Habla berg
  Lill-Granberget höjd Krokforsbäcken by Hablabergmyran myr
  Lill-Granmyran terräng Krokträsk gård Haijavaara berg
  Lillgrenen fors /Se Krokträsk gård Hakabäcken bäck
  Lill-Grundträsket sjö Krokträsk gård Hakavaara berg
  Lillheden kalmark Kugerträsk kronopark Hakavaara, se Hukkaberget berg
  Lillholmen holme (Isi) Kurk läg. Halljärv sjö
  Lill-Kattisberget sidotopp (När han) Kvarn-Ville torp Halljärv sjö
  Lill-Kinsberget berg Kvarn-Villes gård Halljärv sjö
  Lill-Lappberget berg Kvist gård Halljärv sjö
  Lill-Lombberget höjd (Isi) Kvist gård Halljärvbäcken bäck
  Lill-Lombberget berg (Uppi) Kvist gård Halljärvbäcken bäck
  Lill-Lomberget berg (Isi) Kylmälä gård Halljärvbäcken bäck
  Lill-Lombergsmyran myr Kypäsjärvi poststation Halljärvbäcken bäck
  Lill-Muggberget berg (Isi) Kypas by Halljärvheden hedland
  Lillmyran myr Kypasjärv by Ahlljärvheden skogsås
  Lillmyran myr Kypasjärvi by Halltjärn, se Halljärv sjö
  Lillmyrbäcken bäck (Isi) Kypasjärvi by Halsen udde
  Lill-Nordanberget skogshöjd Kypäsjärvi by Halsen mellan Kölmyrorna myrås
  Lill-Pesaberget höjd Kypäsjärvi by Halvvägst slåtter
  Lill-Pesaberget berg Kypäsjärvi by Halvvägsbäcken bäck
  Lill-Pojmyran myr Kypäsjärvi by Halvvägstbäcken bäck
  Lill-Risberget berg Kypäsjärvi by Halvvägstforsen fors
  Lill-Råberget skogshöjd Kypäsjärvi by Halvvägshultet skogsland
  Lill-Rönsjärv sjö Kypäsjärvi by Halvvägstudden udde
  Lillsandudden strandområde Kyrkabordet hemman Hammarforsen fors
  Lillselberget berg Kyrkovallen, se 13 Brännberget Saknas Hammarn skogsknabbe
  Lillselbäcken bäck (Isi) Kyrkvärd gård Hammarn, Stenhammarn berg
  Lillselgranberget berg Kyrkvärds gd Hammarn bergknabbe
  Lill-Tistertjärnen tjärn Kåtaheden hed Hammarn kulle
  Lilltjärnen tjärn Kåtaheden hed Hammarn skogsås
  Lilltjärnen tjärn Käl gd Hankipoja-udden udde
  Lillträskberget berg Kälfudden eller Kälfjärv, se 1 Kälvjärv Saknas Hannoudden udde
  Lillträskberget berg Kälvjärv Saknas Hannuksenudden udde
  Lillträskberget berg Kälvjärv by Hansavan (äv. Brännavan) ava
  Lillträskbäcken bäck Kälvjärv by Hansavan ava
  Lill-träsket sankmark Kälvjärv by Hans-basta-slären hed
  Lillträsket sjö Kälvjärv by Hansgubbo-gärda gärda
  Lillträsket sjö Kälvjärv by Hapaojaviken vik
  Lillträsket sjö Kälvjärv by Hapla-berget berg
  Lillträsket tjärn Kälvjärv by Hardansolkivaara berg
  Lillträsket träsk Kälvjärv by Harrboträsket sjö
  Lillträsket sjö Kälvjärv by Harrboträskhedarna hedar
  Lillträsket tjärn Kälvudden hemman Hartanselkä berg
  Lillträsket tjärn Känn på annat namn på Storudden Hattabäcken bäck
  Lillträsket, Södra tjärn Kärr gd Hatta-bäcken bäck
  Lillträsk-Knösarna skogshöjder Kärret, se 7 Rödupp Saknas Hatta-bäcken bäck
  Lillträskmyran myr Kävel gd (Isi) Hattabäcken myr
  Lillträskmyran myr (Uppi) Kölm by Hattamyran myr
  Lillträskån å (Isi) Kölm by Hattamyran myr
  Lillträskån å Kölmjärv by Hattarna berg
  Lillviken vik Kölmjärv by Hattarna berg
  Lillån biarm till Kalixälven Kölmjärv by Hattarna berg
  Linafallet vattenfall Kölmjärv by Hatta-tjärnen tjärn
  Linaälven älv Kölmjärv by Hattmyran myr
  Lingbärskölen terräng Kölmjärv by Hattmyren myr
  Linjemyran myr Kölmjärv by Haukajänkkä myr
  Linjemyran myr Kölmjärv by Haukijoki bäck
  Linjemyran myr Kölmjärv by Haukiniity slåtteräng
  Linjemyran myr Kölmjärv by Hedbo-udden slåtter
  Linjestrycken del av Tallån Kölmjärv by Heden, se Utantillhedarna Saknas
  Linkan å /Se Kölmjärv by Heden hed
  Link(a)åfallet vattenfall /Se Kölmnäs gård Heden västra Edtjärn hedland
  Link(a)ån å /Se Kölmnäs hemman Hedhultmyran myr
  Linkkajärvi sjö Kölmyrholmen Saknas Edhultmyren myr
  Linkkajärvi, Pikku tjärn Kölmyrholmen by Heduddberget berg
  Linkkarova grustag Kölmyrholmen hemman Hedudden udde
  Linkkavaara berg Kölmyrholmen hemman Hedudden udde
  Ljusterudden udde Kölmyrholmen hemman (el. by) Heika-forsen fors
  Lohultet kalmark Kölmyrholmen hemman Heikkaforsen fors
  Lombberget berg (Isi) Labbes gård Hellävaara berg
  Lombberget höjd Laini-joki by /Se Hemberget berg
  Lombberget höjd Hemberget berg
  Lombberget, Inre berg   Hemberget berg
  Lombberget, Inre berg   Hemberget berg
  Lombbergsån å   Hembäcken bäck
  Lomben sjö   Hemgravningen slåttermyr
  Lomben tjärn   Hemmyran myr
  Lomben sjö   Hemmyren myr
  Lomben sjö   Hemmyren myr
  Lomben vik   Hidberget berg
  Lomben lugnvatten   Hietasenöja bäck
  Lomben lugnvatten   Hirvirova berg
  Lomben sjö /Se   Hisatillheden skogsland
  Lombergsbäcken bäck   Hitre-udden udde
  Lombergstjärnen tjärn   (Isi) el. (Uppi) Hjerpe gård
  Lombheden skogsmark   Hjerpmyran myr
  Lombheden skogsmark   Hjerpmyrknösarna skogskullar
  Lombhedsmyren myr   Hjerp-vägen stig
  Lombmyran, Övre Stor- myr   Holmavan ava
  Lombmyran myr   Holmdalun skogslandet
  Lombtjärnen tjärn   Holmdörren(?) skogsområde
  Lombtjärnen,Inre sjö   Holmen holme
  Lombtjärnen, Inre tjärn   Holmen Saknas
  Lombtjärnen, Yttre tjärn   Holmen odlingsmark
  Lombtjärnen, Yttre tjärn   Holmforsen fors
  Lombträsket sjö, by /Se   Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsen fors
      Holmforsudden udde
      Holmgärdesgrynnan grund
      Holmgärdgrynnan holme
      Holmgärdgrynnan holme
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmskatan sund
      Holmsundet sund
      Holmviken vik
      Holstret stenanhopning
      Homarberget berg
      Horsma-harju slåtteräng
      Hottarova berg
      Hovlöskölen skogshed
      Huekajärvi f.d. sjö
      Huckajärvi sjö
      Hugget teg
      Huhtarova berg
      Huhtarova berg
      Huhtarova berg
      Huhtarova berg
      Huhtarova berg
      Huhtarovaknösarna skogskullar
      Hukabäcken bäck
      Hukkaberget berg
      Hukkabäcken bäck
      Hukkabäcken bäck
      Hukkabäcken bäck
      Hukkajavaara, se Hukkaberget berg
      Hukkajärvi utdikad sjö
      Hukkajärvi sjö
      Hukka-kenten plats vid Storsjön
      Hukkavaara berg
      Hukkavaara berg
      Hukkavaara berg
      Hulasbäcken bäck
      Jullujoki bäck
      Hulten skogsland
      Hultet ås
      Hultet skoshult
      Hultforsen fors
      Hultgrynnan holme
      Hultlandet skogsområde
      Hultmyran myr
      Hultronningen slåtteräng
      Hundberget berg
      Hundberget berg
      Hundudden udde
      Hundudden udde
      Hundudden udde
      Hundudden udde
      Hurrikas gärda
      (Ini) Husdalen dal
      (Ini) Husdalen dal
      Huvudberget (el. Hundberget?) berg
      Huvudkölen höjd
      Hyllyjoenniemi udde, plats vid Lomben
      Håli(g)backen backe
      Hållberget berg
      Hållberget berg
      Hållberget(?) berg
      Hållbergsmyran myr
      Hållbergsmyran myr
      Hårpa-rodden röjning
      Häggers-forsen fors
      Hägges-forsen fors
      Häggholmen holme
      Häggholmen holme
      Häggrubban svacka
      Häimajaure träsk
      Häkeludden udde
      Hälisa(?) ängsmarker
      Hällan grund
      Hällavan ava
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg /Se
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällbergsheden hed
      Hällbergskölen skogssträckning
      Hällbergskölen bergsområde
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyran myr
      Hällbergsmyrvägen stig
      Hällbergsträsken träsk
      Hällbergsträsket, Lilla sjö
      Hällbergsträsket, Stora och Lilla sjöar
      Hällbergsträsket, Stora sjö
      Hällbäcken bäck
      Hällersholmen holme
      Hällforsarna forsar
      Hällforsen fors
      Hällforsen fors
      Hällforsidun idu
      Hällkölen skogssträckning
      Hällkölen, se Hällbergskölen bergsområde
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällnäsavan ava
      Hällnäsänget äng
      Häll-sanden sandstrand och f.d. notvarp
      Hälltjärnen tjärn
      Hälludden udde
      Hällväggen stup
      Häsning-änget, se Hölsning-änget äng
      Hästberget berg
      Hästberget berg
      Hästbergsbäcken bäck
      Hästbergtjärnen tjärn
      Hästholmmyren myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästronningen slåtteräng
      Hästronning(s)vägen stig
      Hästvägen stig
      Hästängesberget berg
      Hästängesberget berg
      Hästängesberget berg
      Hästängesholmen holme
      Hästängesholmen holme
      Hästängesholmen holme
      Hästänget slåttermark
      Höbäcken bäck
      Höbäcken bäck
      Höbäckhultet skogsland
      Höbäckmyran myr
      Högberget berg
      Högkölen? el. Huvudkölen? skogsås
      Hölsning-änget äng
      Hömyran myr
      Hömyran slåttermyr
      Hömyran myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget berg
      Hömyrbergsmyran myr
      Hömyrbäcken bäck
      ?Hömyrbäcken bäck
      Hömyrheden höjd
      Hönsudden udde
      Idbäcken bäck
      Idbäcken bäck
      Idbäcken bäckrinnel
      Idträsket träsk
      Idun under Fället idu
      Idu-udden udde och äng
      Illbäcken bi-bäck
      Illrået sank plats
      Illskatahällan stenhäll
      Illskatan Saknas
      Illskataudden udde
      Inderbäcken bäck
      Inder-Hatta berg
      Inder-Hatten berg
      Inder-Hällbergsträsket träsk
      Inder-Lillträsket träsk
      Inderlänningen båtplats
      Indermyran del av Sör-i-myrorna
      Inderträsket sjö
      Inderträsket Saknas
      Inderträsket del av Ertsjärv-träsken
      Inderträskmyran myr
      Inderträskmyrhammarn el. Hammarn skogsås
      Inderuddbäcken bäck
      Inderån å
      Indre-Björkåudden udde
      Indre-Brantberget berg
      Indre-Braxenån å
      Indre-Bredängesavan ava
      Indre-Dammiträsket träsk
      Indrehammarn skogsknabbe
      Indre-Knektlandet skogsland
      Indrekvarnen f.d. kvarn
      Indre-Långudden udde
      Indrelånguddviken vik
      Indre-Märkjärv träsk
      Indre-Märkjärv träsk
      Indre-Rudjärvberget berg
      Indre-Snödberget del av Snödbergen
      Indre-Tallberget berg
      Indretjärnen tjärn
      Indreudden udde
      Indreuddviken vik
      Ini Backen kornteg
      Ini Dalen kornteg
      Ini Fätån kornteg
      Innanlillänget äng
      Innanmyran myr
      Inner-Kiilisjärvi sjö
      Innerländingen landningsplats
      Innerlänningen landningsplats
      Innersti del av sjö
      Innersti del av sjö
      Innersti del av sjö
      Innerstibäcken bäck
      Innerstimyran myr
      Innersti (träsket) del av sjö
      Innersti-träsket del av sjö
      Innersti Träsket del av sjö
      Innersti träsket vik
      Innerstiviken vik
      Inner-Lillträsket sjö
      Innerst-Lillträsket träsk
      Innerstlomben sjö
      Innerst-Lomb(en) lomb
      Innerstlomben tjärn
      Innerträsket sjö
      Innerträsket, se Ertsjärv, Inre sjö
      Innerträsket sjö
      Innerträskmyran myr
      Innerträskmyran Saknas
      Innerträskmyren myr
      Innerån å
      Innerån namn på Pilkån
      Innerån å
      Inrebergen, se Lill-Lappberget berg
      Inre-Kölmyran myr
      Inre-Lombberget berg
      Inre Stormyrbäcken bäck
      Inre Stormyrbäck, se Bjursbäcken bäck
      Indre-Stubb-Oll-tjärnen tjärn
      Inre-Tyckberget berg
      Inåback-ronningen slåtteräng
      Inåbrändmyran myr
      Isakberget berg
      Isakholmen Saknas
      *Isimyran myr
      Isi Rumpan myrsly
      Isi Uppåt äng
      Isi Vassen äng
      Isi-å-vägen vik
      Isnotholmen udde
      Isnötholmen holme
      Iso-Autto dalsänka
      Iso Haijanvaara berg
      Iso Liukkavaara berg
      Isoluhtaudden udde
      Isot Linkanvaarat berg
      Iså till-skogen skog
      Ivar-roddarne slåtter
      Jaakojoki bäck
      Jaaku-joki bäck
      Jaaravaara berg
      Jaaravaaramyran myr
      Jakamyran myr
      Jakaträsket sjö
      Jakaträsket sjö
      Jakaträskhedarna hedar
      Jakaträskheden sandhed
      Jakobberget berg
      Jakob-bäcken bäck
      Jakobsberget berg
      Jakobudden udde
      Jakob-viken vik
      Jakobviken vik
      Jakobängena slåttermarker
      Jepp-holmen holme
      Jeppholms-sundet sund
      Jeppudden udde
      Jerivaara berg
      Jirholmen holme
      Jirholmen holme
      Jirviken vik
      Jirviken vik
      Jockfallet, se Jockfället vattenfall
      Jockfallet vattenfall /Se
      Jockfallet vattenfall
      Jock-fället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockfället vattenfall
      Jockholmen holme
      Jokinlinkka vattenfall /Se
      Jonas-grynnan holme
      Jonasmyran myr
      Jonkas äng
      Jonsviken vik
      Jonsvägen (el. Jonkvägen?) stig
      Jontsbäcken bäck
      Jontsbäcken bäck
      Jonts-roddarna ängar
      Jonts-rodden (el. roddarna?) slåtteräng
      Jordigbacken backe
      (Isi) Jossa el. Tjälaberget torp
      Jurakkomaa skogsås
      Jurakkomaa skogsås
      Jypperä berg
      Jyppyrä berg
      Jyppyrä berg
      Jyppyrä berg
      Jyppyrä-bäcken bäck
      Jyppyrä-bäcken bäck
      Jänkasvägen gångstig
      Järpmyran myr
      Järvenkäis tjärn
      Järvenkäis-hultet skogsås
      Järvenpää urfjäll
      Järvi träsk
      Jöns-Eliesa-sten sten
      Jöns-Eliesa-sten sten
      Jöns-Eliesa-sten sten
      Jöns-Olsa-holmen holme
      Jöns-Persaberget berg
      Jöns-Persalandet högländ trakt
      Jöns-Persalandet skogsland
      Jöns-Persa-landet skogsland
      Jöns-Persa-landet skogsland
      Jöns-Persa-myran myr
      Jöns-Persamyran myr
      Jöns Persamyren myr
      Kaakkuri-dalen dalsänka
      Kaakkurijänkkä myr
      Kaakkurin-jänkkä myr
      Kaakkuri-järv träsk
      Kaarivaara, Stor- och Lill- berg
      Kaarivaara berg
      Kainunn-joki älv /Se
      Kaivosjärvi sjö /Se
      Kajsa-berget berg
      Kajsaberget berg
      Kajseberget? berg
      Kajsa-oja bäck
      Kajseoja? bäck
      Kakelviken rundbuktad vik
      Kalasätno lapskt namn på Kalixälven
      Kalix-ån namn på Kalixälven
      Kalixån namn på Kalixälven
      Kalixån = Kalixälven vattendrag
      Kalixån å /Se
      Kalisån Saknas
      Kalixälven Saknas
      Kalix-älven Saknas
      Kallbäcken kallkällbäck
      Kallbäcken, se Kallmyrbäcken bäck
      Kallbäcken bäck
      Kallbäcken bäck
      Kallbäckängen Saknas
      Kall-Gusta-vägen vik
      Kallioniity slåtteräng
      Kallioniitynoja bi-bäck
      Kallkällbacken backe
      Kallkällmyran myr
      Kallkällorna isi Tansån kallkällor
      Kallmyran myr
      Kallmyran myr
      Kallmyrbäcken bäck
      Kallmyrbäcken bäck
      Kallmyrlandet Saknas
      Kallmyrlandet skogsområde
      Kalludden udde
      Kalludden udde
      Kall-viken vik
      Kallviken vik
      Kallviken vik
      Kallvikheden hed
      Kallvikudden udde
      Kaltonitojoki bi-bäck
      Kalvberget berg
      Kalvberget berg
      Kalvberget berg
      Kalvuddarna slåtteräng
      Kalvudden udde
      Kammarsgärdan förr åker, nu linda
      Kandobäcken bäck
      Kandomyran myr
      Kangis färjställe
      Kangis-knösarna skogskullar
      Kangisknösarna skogskullar
      Kangis-myran myr
      Kanisholmen holme
      Kanslakholmen holme
      Kanslakholmen holme
      Kanslakt-holmen holme
      Kantovaara berg
      Karhuoja bäck
      Karhuvaara berg
      Karhuvaara berg
      Karhuvaarabäcken bäck
      Karhuvaara-myran myr
      Karhuvouma myr
      Karijänkkä myr
      Karilberget berg
      Karilberget, se Karillavaara berg
      Karillavaara, se Karilberget berg
      Karillavaara berg
      Karilmyran myr
      Karilmyran myr
      Kariniity slåtteräng, »ronning» /Se
      Kariniity slåtter
      Karivaara berg
      Karkberget berg
      Karkbäcken bäck
      Karkdynorna uppgrundning (gungfly?)
      Karkheden hed
      Karkjärv sjö
      Karkjärv sjö
      Karkjärv sjö
      Karkjärv sjö
      Karkjärv sjö
      Karkkuniemi bergsudde (el. berg)
      Karklandet skogsområde
      Karklomben sjö
      Karklomben insjö
      Karklomben insjö
      Karklomben insjö
      Karkmyran myr
      Karkmyren myr
      Karkträsket sjö
      Karkudden udde
      Karkvägen stig
      Kaski (el. Gaski) äng
      Kata-Mäll-udden udde
      Kata-Mäll-vägen stig
      Katisbergen berg
      Katisberget berg
      Katisberget berg
      Katisberget berg
      Katisberget berg
      Katisberget, Lilla Saknas
      Katisberget, Stora berg
      Kattisberg(s)myren myr
      Katisbergmyran myr
      Katisbergsslären hed el. bergsluttning
      Katisbäcken bäck
      Katisen ava
      Katisgrynnan halvö
      Katisheden hed
      Katismyran myr
      Katisnäset område
      Kattisberget berg
      Kattisberget berg
      Kattisbergsmyran myr
      Kattistjärnen tjärn
      Katistjärnen tjärn
      Katistjärnen tjärn
      Kattistjärnen tjärn
      Kattisträskbäcken Saknas
      Katisträsket sjö
      Katisträsket sjö
      Katisträsket träsk
      Kattisträsket sjö
      Kattisträsket sjö
      Kattisträsket sjö
      Katisänget slåtteräng
      Kattbäcken bäck
      Katthålet djupt ställe
      Kattisen ängsområde
      Kattisholmen Saknas
      Kattisholmen äng?
      Kattisträsket träsk
      Kattisträsket sjö
      Katt-Pet-knösarna skogskullar
      Kattstranden slåtteräng
      Kattå-landet skogsland
      Keddevare lapskt namn på Hällberget
      (Isi) Kenten udde
      (Isi) Kenten spets av Udden
      Kenten plats vid sjö
      Kenten plats vid sjö
      Kenten plats
      (Iså) Kenten backe
      (Iså) Kenten backe
      Kenten, Lillsund- backe
      Kentholmen holme
      Kentholmen holme
      Kentholmen holme
      Kentholmssundet sund
      Kentnäsberget berg
      Kentudden udde
      Kentudden udde
      Kentudden, Öster- och Väster- uddar
      Kesasberget berg
      Kesasberget berg
      Kesasdalmyren myr
      Kesasjärv sjö
      Kesajärv sjö
      Kesajärv sjö
      Kesaslomben sjö
      Kesaslomben sjö
      Kesasmyran myr
      Kesasmyran myr
      Kesasmyren myr
      Östra Kesasmyren myr
      Kesasmyrorna myrar
      Kesasronningen slåtterängar
      Kesas-Stormyran myr
      Kesasån å
      Kesasån å
      Keskisuando myr
      Keskiruandobäcken bäck
      Keskisuandobäcken bäck
      Kiekurijärvi sjö
      Kiekurijärvi sjö
      Kiekurijärvi sjö /Se
      Kiekurivaara berg
      Kiekurivuoma myr /Se
      Kielinen näs
      Kiikuslehto höjd
      Kikurilehto, se Kiikuslehto höjd /Se
      Kiilis-forsarna namn på Kiilisån
      Kiilis-älven vattendrag
      Kiima-maa skogsås
      Kiimamaa hedland
      Kiimamaa plats
      Kiimamaa skogsland
      Kiimapalo skogsland
      Kikurijärvi sjö
      Kikurijärvi sjö
      Kikurjärv sjö /Se
      Kikurilehta berg /Se
      Kikurilehto , se Kiekurivaara berg
      Kikurivaara berg
      Kilen änge
      Killholmen holme
      Killudden udde
      Kringelberget berg
      Kringeln, se Kängeln träsk
      Kingeln träsk
      Kingeln, Stor- och Lill- träsk
      Kinsberget, Stor- och Lill- Saknas
      Kinsberget berg
      Kinsberget berg
      Kinsbergslandet skogsland
      Kinsbäcken bäck
      Kinsbäcken bäck
      Kinsforsen fors
      Kinsforsen fors
      Kinshultet skogsområde
      Kinsjärv sjö
      Kinsjärv nu utdikad sjö
      Kinsjärv nu utdikad sjö
      Kinsjärv nu utdikad sjö
      Kippingberget berg
      Kippingberget berg
      Kippingberget berg
      Kippingberget (el. Kyppingberget, Kuppingberget) berg
      Kippingberget (el. Kyppingberget) berg
      Kippingberget, Kippingmyran, se Kypping- Saknas
      Kippingmyren myr
      Kippingmyran myr
      Kippingmyran myr
      Kiriudden udde
      Kivilahti vik
      Kiviniva fors
      Klingerbergsmyran myr
      Klingerbergsmyran, se Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyran myr
      Klingermyr-råningen slåtteräng
      Klingermyrvägen slåtterstig
      Klingerviken vik
      Klingerviken vik
      Klingerviken vik
      Klingervikholmen udde
      Klingervikmyran myr
      Klippen, Lilla bergstopp
      Klockarberget berg
      Klockarbergmyran myr
      Klubben land
      Klubben skogsområde
      Klubben udde
      Klubben höjd
      Klubbkvarnen kvarn
      Klubbmyran myr
      Klubbmyran myr
      Klubbmyren myr
      Klubbsjön sjö
      Klubbsjön ava, avsnört vatten
      Klubbsjön sjö
      Klubbudden udde
      Klubb-viken vik
      Klubbviken vik
      Klöverberget berg
      Klöverberget berg
      Klöverberget berg
      Klöverbergsudden talludde
      (Uppå) Knabben kornteg
      Knarrnäset udde
      (Isi) Knarrnäset udde
      Knektlandet land
      Knektlandet, Norra och Södra Saknas
      Knipberget berg
      Knipberget berg
      Knipbäcken bäck
      Kniphultet skogskulle
      Knipmyren myr
      Knipträsket träsk
      Knipträskmyran myr
      Knyllen berg
      Knyllmyran myr
      Knyllmyrberget, se Knyllen berg
      Knämyran myr
      Knösarna skogskullar
      Knösen skogsklädd kulle
      Knösen udde
      Knösen yttersti tjärnen knabbe
      Kobäcken bäck
      Koforsen fors
      Kohpas by och sjö /Se
      Korravaara berg
      Koj-viken vik
      Koknösen skogskulle
      Kolk(gärd)viken vik
      Kolkvarpet f.d. notvarp
      Kolkvarpet f.d. notvarp
      Kolkvarpidorna idor
      Kolvedahugget, Stora hed
      Kopparsbäcken bäck
      Kopparsheden tallhed
      Koppars-heden hedland
      Kopparsjärv sjö
      Kopparsjärv sjö
      Kopparsmyran myr
      Kopparsvägen väg
      Kopparsvägen väg, förr stig
      Kormträsket sjö
      Kormträsket insjö
      Kormträskheden hedland
      Kormträskmyran myr
      Kormträskmyrorna myrar
      Korsbergen berg
      Korsberget berg
      Korsberget berg
      Korsberget berg
      Korsberget, Lilla del av Korsbergen el. Korsberget
      Korsberget, Stora del av Korsbergen, berg
      Korsbäcken bäck
      Korsjärv sjö
      Korsjärv sjö
      Korsjärv sjö
      (Isi) Korsjärv träsk
      Korsjärv sjö
      Korsjärvbäcken bäck
      Korsmyran myr
      Korsudden udde
      Korv-idun vattenbassäng
      Korvudden udde
      Kotavaaranoja finskt namn på Kåtabergsbäcken
      Kotteahpe myr /Se
      Koviniitu äng
      Krabastjärnen tjärn
      Krokträskavan ava
      Krick-rumpan äng
      Kroken krok på Tvärån
      Krokforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokforsudden udde
      Krokheden hedland
      Krokhuvudet f.d. notvarp
      Krokträsket sjö
      Krokträsket sjö
      Krokträsket träsk
      Krokträsket träsk
      Krokträskheden hedland
      Krokträskholmen holme
      Krokträskmyran myr
      Kronmäjärv, se Mäjerträsket Lilla sjö
      ?Kronnäsudden udde
      Kroppåstjärnen, se Krabastjärnen tjärn
      Kråkbäcken bäck
      Kugerträsket träsk
      Kuhkkarjaure lapskt namn på Muggträsket
      Kujärvbäcken bäck
      Kulders-Lillån vattendrag
      Kuldholmen holme
      Kuldholmen holme
      Kuldholmen holme
      Kuldholmen holme
      Kuldholmen holme
      Kuldvarpet vik
      Kuldvarpudden udde
      Kuldviken eda el. idu
      Kungsstrandbäcken bäck
      Kungsstranden slåtteräng
      Kurkio-forsen fors
      Kurki(s)uddarna uddar
      Kurpinjänkdalen granland
      Kuru svacka
      Kuträsket träsk
      Kuusisaari finskt namn på Granholmen
      Kvarnbergen berg
      Kvarnberget, se Kvarnhusberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget bergstopp
      Kvarnberget berg
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken del av Mäskbäcken
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas /Se
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckronningen äng
      Kvarnen plats i Djupbäcken
      Kvarnen plats
      Kvarnen plats vid Missisbäcken
      Kvarnen plats för förutvarande kvarn
      Isi Kvarnen plats för kvarn
      Kvarnforsarna forsar
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnheden hed
      Kvarnheden hed
      Kvarnheden hedland
      Kvarnheden skogsland
      Kvarnholmsstråkan fors
      Kvarnholmsstråkan fors
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhuskölen skogsås
      Kvarnhusmyran myr
      Kvarnidun »eda el idu»
      Kvarnmyran myr
      Kvarnmyrorna myrar
      Kvarnstället el. Gammel-Kvarnen plats vid Naisbäcken
      Kvarnträskbäcken bäck
      Kvarnträskbäcken bäck
      Kvarnträsken träsk
      Kvarnträsket träsk
      Kvarnträsket sjö
      Kvarnträskhedarna tallhedar
      Kvarnträskmyrarna myrar
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnviken vik
      Kvarnvägen stig
      Kvarnålandet hedland
      Kvarnåmynnet utlopp
      Kvarnåmyran myr
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnån å el. bäck
      Kvarnån södra loppet av Kvarnbäcken
      Kvarnån å
      Kvarnån del av å
      Kvarnån del av å
      Kvarnån å
      Kvarnån å
      Kvarnåudden udde
      Kvist-dammet f.d. fördämning och slåtteräng
      Kvist-fårhägnan fårhägna
      Kviststrycken fors
      Kvormträsket sjö
      Kukas by
      Kypäsforsen vattendrag
      Kypasjärvi sjö
      Kyppingberget berg
      Kyppingmyran myr
      Kypäsjärvi sjö
      Kypäsjärvi sjö
      Kypasjärvvägen gångstig
      Kypasälven å
      Kypäsvaara berg
      Kyrkvägen stig
      Kyrkvägen kyrkstig
      Kyrkvägen kyrkstig
      Kyrkvägen stig
      Kyrkvägen väg
      Kåtabergbäcken bäck
      Kåtabergen berg
      Kåtaberget berg
      Kåtaberget berg
      Kåraberget berg
      Kåtaberget berg
      Kåtaberget berg
      Kåtaberg-Klippen topp
      Kåtabergsbäcken bäck
      Kåtabergstjärnen tjärn
      Kåtabäcken bäck
      Kåtabäcken bäck
      Kåtabäcken bäck
      Kåtabäcken bäck
      Kåtaheden hedland
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyrbäcken bibäck
      Kåtaroddbäcken bäck
      Kåtarodden slåtteräng
      Kåtasjärv träsk
      Kåtasjärv, se Kattisträsk sjö
      Kåtasknösarna skogskullar
      Kåtasknösarna(?) höjder
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärnen tjärn
      Kåtaudden skogsudde
      Kåtaudden udde
      Kåtaviken vik
      Kåtaviken vik
      Kåtavikvägen gångstig, kyrkstig
      Källamyran myr
      Källandet, se Kärrlandet höjdsträckning
      Källarbackstycket kornåker
      Källmyran myr
      Källmyran myr
      (Isi) Källorna slåttermyr
      Källrånningen slåtteräng
      Kälvforsvägen gångstig
      Källmyran myr
      Kälvjärv sjö
      Kälvjärv sjö
      Kälvjärvmyran myr
      Kälvjärvmyrbäcken bäck
      Kälvmyran, se Kälvjärvmyran myr
      Kälvmyren myr
      Kälvudden udde och by
      Kälvudden, se Furuudden udde
      Kälvåforsen fors
      Kälvån å
      Kälvån å
      Kängelberget berg
      Kängelberget berg
      Kängelberget berg
      Kängelbäcken bäck
      Kängel-hulten skogsland
      Kängel-myran myr
      Kängeln el. Kingeln el. Kinkeln del av Kängelträsken
      Kängeln träsk
      Kängeln träsk
      Kängeln område
      Kängeln, Stor- och Lill- träsk
      Kängelträsket, Norra sjö
      Kängelträsket Norra sjö
      Kängelträsket, Södra sjö
      Kängelträsket Södra sjö
      Kärrjärv tjärn
      Kärrjärvberget(?) berg
      Kärrvägen efter Hovlöskölen väg
      Känjerbäcken tillflöde
      Känjerbäcken tillflöde
      Känerbäcken tillflöde
      Känjerträsket träsk
      Känjerträsket träsk
      Känjärv träsk
      Känjärvbäcken bäck
      Känjärvbäcken bäck
      Känjärvbäcken bäck
      Känjärvträsket träsk
      Känjärvträsket träsk
      Känträsket träsk
      Kän(er)träsket träsk
      Kärrlandet höjdsträckning
      Kölsberget, se Tjälaberget berg
      Kölen land
      Kölen skogsås
      Kölen skogsås
      Kölen skogssträckning
      Kölen skogsås
      (Iså) Kölen hedland
      Kölen skogshed
      Kölen höjd
      Kölen, se Kölmkölen skogssträckning
      Kölen skogsås
      Kölen bergssträckning
      Kölforsen, se Gälforsen fors
      Köl-gubb-roddarna ängar
      Kölmjärv sjö
      Kölmjärv sjö
      Kölmkölen el. kölen skogssträckning
      Kölmmyran myr
      Kölmmyran myr
      Kölmmyren myr
      Kölmmyren myr
      Kölmträsket sjö
      Kölm-vägen gångstig
      Kölmyran myr
      Kölmyran myr
      (Iså) Kölmyran myr
      Kölmyran, Inre- och Yttre- myrar
      Kölmyrheden hedland
      Kölmyren myr
      Kölmyrholmen myrholme
      Kölmyrorna myrar
      Kölmån å
      Költjärnen tjärn
      Költräsket träsk
      Költräsket sjö
      Költräskgärdan, se Költräsket åker
      Kölåkern, se Erts-kölen åkrar
      Körmyran myr
      Körvägamyran myr
      Körvägamyrorna myrar
      Körvägmyren myr
      Ladurånningarna slåtterängar
      Laduudden udde
      Lagmyran myr
      Lagmyran myr
      Lagmyrtjärnen tjärn
      Lagmyrtjärnen tjärn
      Lainjärv, Inder- o. Ytter- sjöar och byar
      Lainjärv, Inder- och Ytter- sjöar och byar
      Lainsjärv sjö /Se
      Lainsjärv-vägen gångstig, delvis landsväg
      Lainsån å
      Lainså-vägen väg
      Lakabäcken bäck
      Lakabäcken bäck
      Lakabäcken bäck
      Lakaören stengrund
      Lammi tjärn
      Landetberget (Landiberget) berg
      Landet-Nils-änget ängar
      Landet-råningen (el. Landi-?) slåtteräng
      Landiberget berg
      Landiberget berg
      Landiberget berg
      Landiholmen slåtterholme
      Landiholmen holme
      Landisundet sund
      Landmyran myr
      Landmyrtjärn tjärn
      Landsån å
      Landtjäringhuset grotta eller tunnel
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, Övre och Yttre sjöar
      Lansjärv, inre sjö
      Lansjärv, yttre sjö
      Lansjärv, Övre sjö
      Lansjärvs-udden udde
      Lansjärvsudden , se Tomasudden udde
      Lansån å
      Lansån å
      Lantomaa hedland
      Lantomaamyran myr
      Lanto-niemi slåtteräng
      Lantoniity slåtteräng
      Lanto-viken vik
      Lapinkoski fors /Se
      Lappavabäcken bäck
      Lappavaheden hedland
      Lappavan ava
      Lappberget berg
      Lapp-berget berg
      Lappbergstjärnen tjärn
      Lappbergstjärnen tjärn
      Lappbergsänden utlöpare
      Lappforsen fors
      Lappgömslan plats vid torp
      Lappheden hedland
      Lappheden skogsområde
      Lappkåtaheden hed
      Lappkåtaknösen höjd
      Lappkåtamyran myr
      Lappkåtamyran myr
      Lappstenen klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappstenen fristående klippa
      Lappudden berg
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden bergudde
      Lappudden bergudde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappuddmyran myr
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lapp(v)ikheden hed
      Lappvikheden hed
      Lars-Björnberget berg
      Lars-Björnsaberget berg
      Lars-Björnsabäcken bäck
      Lars-Björnsamyran myr
      Larsholmen holme
      Lassa-bäcken (el. Lassha-) bäck
      Lassamyran myr
      Lassamyren myr
      Lassamyren myr
      Lassamyrorna, (eller Lassha-?) myrar
      Lass-Andersa-storgärdan åker
      Lasseberget berg
      Lass-berget berg
      Lassheden hed
      Lasseholmen holme
      Lassholmen holme
      Lass-Olsa-landet hedland
      Lass-Persa-berget el. Lars-Björnsa-berget? berg
      Lass-Persa-berget berg
      Lass-Persa-bäcken bäck
      Lass-rået slåtteräng
      Lassrån slåtteräng
      Lass-Ytterstan slåtteräng
      Latrånningen slåtter
      Lauluvaara berg
      Lantavaara berg
      Lantavaara berg
      Lautavaara berg
      Lavasberget berg
      Lavashammaren skogsås(?)
      f.d. Lavasjärv f.d. sjö
      Lavasån å
      Lavasån å
      Lavasån å
      Lavmyrtjärnen tjärn
      Lavmyrtjärnen tjärn
      Lavmyrtjärnen tjärn
      Laxforsberget berg
      Laxforsberghögstet topp
      Laxforsbergskon dal
      Laxforskölen skogsland
      Lehmäjänkkä myr
      Lehonjärvi sjö /Se
      Lehtivaara berg
      Lehtivaara berg
      Lehtomaa skogsås
      Lehtomaa skogsås
      Lehtomaabäcken bäck
      Lehtomaa-bäcken bäck
      Lehtomaanjoki bäck
      Leksvarpen vik
      Leksviken vik
      Lemesbäcken bäck
      Lemesstråkan fors
      Lemesstråkan fors
      Lemesstråkan fors
      Lemesstråkan fors
      Lerbron land
      Lerbäcken bäck
      Lertegarna åkrar
      Lerudden udde
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lervikholmen udde
      Lettivaara, se Lövberget berg
      Lettomabäcken bäck
      Leveäranta slåtteräng
      Liikamaa hedland
      Liinalinkka vattenfall
      Likvägen gångstig
      Lillandet hedland
      Lillandet skogsland
      Lillandet skogsland
      Lillandet låglandsområde
      Lillavaberget berg
      Lillavan ava
      Lillavan ava
      Lillavan ava
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillbergmyran slåttermyr
      Lillbergsmyran myr
      Lillbergsmyren myr
      Lillbergstjärnen tjärn
      Lillbergtjärnen tjärn
      Lillbergstjärnen tjärn
      Lillbergviken vik
      Lill-Björklandet trakt
      Lill-Björkholmen holme
      Lill-Björklandet skogsland
      Lill-Björnberget berg
      Lill-Björnberget berg
      Lill-Björnhuvudet berg
      Lillbroviken vik
      Lill-Brändberget berg
      Lill-Brändberget berg
      Lill-Brändberget del av Brändberget
      Lill-Brändberget berg
      Lill-Brändbergsmyran myr
      Lill-Brändbergsmyran myr
      Lill-Brändbergsmyran myr
      Lill-Brändbergsmyran myr
      Lillbrändet skogsområde
      Lill-Brändholmen holme
      Lill-Brändholmen holme
      Lill-Brändholmen holme
      Lillbrännan åker
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäckudden udde
      Lill-Bänkmyran myr
      Lill-Dirivaara berg
      Lilldjupet sund
      Lill-Djuptjärn tjärn
      Lill-fniskan myr
      Lillforsen del av Mars-forsarna
      Lill-Furuberget berg
      Lillfuruberget berg
      Lill-Furuberget berg
      Lill-Furuberget berg
      Lill-Granberget berg
      Lill-Granberget berg
      Lillgranberget berg
      Lill-Granberget berg
      Lill-Granberget berg
      Lill-Granden äng
      Lillgrenen gren av Kalixälven
      Lillgrenen fors
      Lillgrenen fors
      Lillgrenen gren
      Lillgren-heden hed
      Lill-Grun(d)träsket sjö
      Lill-Grundträsket del av Grundträsken
      Lill-Grundträsket del av Grundträsken
      Lill-Grundträsket sjö
      Lill-Grundträsket (del av) sjö
      Lill-Grundträsket sjö
      (Uppå) Lillheden hedland
      Lillheden höjd
      Lill-Hedudden udde
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen, Stora holme
      Lill-Hukkajärv(i) sjö
      Lillhällan stenhäll, holme
      Lill-Hömyran myr
      Lillidun plats vid Kalixälven
      Lill-idun eda
      Lill-Kaarivaara berg
      Lill-Katisberget del av Katisbergen
      Lill-Kinsberget berg
      Lill-Kinsberget berg
      Lill-Klippen bergtopp
      Lill-Korsberget del av Korsbergen el. Korsberget
      Lillkvarnbäcken bäck
      Lillkvarnbäcken del av Mjöträskbäcken
      Lill-Kängeln del av Kängelträsken
      Lill-ladu-änget slåtteräng
      Lill-Landdalen däld
      Lill-Landet hed
      Lill-Landmyran myr
      Lill-Lappberget berg
      Lill-Lappberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lomberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lombberget berg
      Lill-Lombbergsbäcken bäck
      Lill-Lombergsm. myr /Se
      Lill-Lombbergs-myran myr
      Lill-Lombbergsmyren myr
      Lill-Lombergsmyran myr
      Lill-Lombhalsen udde
      Lill-Malungsberget berg
      Lill-Malungsbergslären hedland
      Lill-Marsberget berg
      Lill-Mjölåsberget berg
      Lill-Mjöträsket sjö
      Lill-Muggberget berg
      Lill-Muggträskbränden skogsland
      Lill-Muggträsket sjö
      Lillmyran myr
      Lillmyrbäcken biflöde
      Lill-Myrberget berg
      Lillmyrbäcken bäck
      Lill-Nordanberget berg
      Lill-Nordanberget berg
      Lill-Nordanberget berg
      Lill-Pajmyran myr
      Lill-Pannjärv träsk
      Lill-Pannjärvbäcken bäck
      Lill-Pesaberget berg
      Lill-Pesaberget berg
      Lill-Persaberget berg
      Lill-Persatjärn tjärn
      Lill-Pilkver berg
      Lill-Poimisträsket sjö
      Lill-Pojmyren (el. Lill-Pajmyren) myr
      Lill-Renberget berg
      Lill-Risberget berg
      Lill-Risberget berg
      Lill-Roas vik
      Lillronningen del av Kälvån
      Lill-Råberget berg
      Lill-Råberget berg
      Lillrånningsselet sel
      Lill-Rönsjärv träsk
      Lill-Sandsberget berg
      Lill-Sandsmyran myr
      Lillsanduddbäcken bäck
      Lillsandudden udde
      Lill-Sandudden udde
      Lillselbäcken bäck
      Lillselet sel
      Lillselet sel
      Lillsel-Granberget berg
      Lillselmyran myr
      Lillskäret, Ö o. V. holmar
      Lillslären (el. Lillslägeren?) hed
      Lillslären hed
      Lill-Snårberget del av Snårbergen
      Lill-Sta(v)viken vik
      Lill-Sta(v)viken vik
      Lill-Stenträsket sjö
      Lill-Stenträsket sjö
      Lill-Stormyrberget berg
      Lillstråkan fors
      Lillsundet sund
      Lillsundet äng
      Lillsundet bäck
      Lillsundet sund
      (Isi) Lillsund-kenten backe
      Lill-Svedjekvarnbäcken bäck
      Lill-Svedjekvarnen kvarnplats
      Lillsvedjeudden udde
      Lill-Tansberget berg
      Lilltiljemyran myr
      Lill-Tistertjärnen tjärn
      Lill-Tistertjärnen tjärn
      Lill-Tistertjärnen tjärn
      Lilltjärnbäcken bäck
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lill-Tranumyrudden udde
      Lillträskberget berg
      Lillträskberget berg
      Lillträskberget berg
      Lillträskberget berg
      Lillträskbrändet skogsland
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket träsk
      Lillträsket utgrävt träsk
      Lillträsket f.d. sjö
      Lillträsket träsk
      Lillträsket sjö
      Lillträsket träsk
      Lillträsket träsk
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket, Inner- träsk
      Lillträsket, Inre sjö
      Lillträsket, Ytter- träsk
      Lillträsket, Yttre sjö
      Lillträskheden skogsland
      Lillträskmyren myr
      Lillträskån å
      Lill-Ulmberget berg
      Lill-Ulmberget berg
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lill-Vänsberget berg
      Lillåberget berg
      Lillåmynnet mynningen av Lillån
      Lillån vattendrag
      Lillån del av Kalixälven
      Lillån del av Kalixälven
      Lillån gren av Kalixälven
      Lillån å
      Lillån ågren
      Lillån älvgren
      Lillån älvgren
      Lillån gren
      Lillå-potan sund
      Lillänget äng
      Lillören stengrund
      Lillören övervattensgrund
      Limbärkölen skogssträckning
      Limingmyrbäcken bäck
      Limingslombolo, se Lomben sjö
      Limingån å
      Limitråkan fors
      Linafallet vattenfall
      Linafallet vattenfall
      Linaälven biälv
      Linaälven, se Linkån älv
      Linjemyrorna myrar
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka el. Linga vattenfall
      Linka vattenfall
      Linkabergen el. Linkåbergen berg
      Linka-berget el. Linkå-berget berg
      Linkaberget, se Linkavaara berg
      Linkabergträsket el. Linkåbergträsket träsk
      Linka-fallet del av Ängesån
      Linkafallet vattenfall
      Linka-fället vattenfall
      Linkaheden el. Linkåheden hedland
      Linkajärvi sjö
      Linkan, se Linafallet vattenfall
      Linkanvaara berg
      Linkavaara berg
      Linkavaara berg
      Linkavaara berg
      Linkavaara berg
      Linkavaara berg, kronopark
      Linkavaara berg
      Linkavuoma myr
      Linkberget berg
      Linkberget berg
      Linkberget berg
      Linkbergmyran myr
      Linkbergudden Saknas
      (Uppi) Linken vattenfall
      (Uppi) Linken Saknas
      Linkfället vattenfall
      Linkgrubban sänka
      Linkgrubban sänka
      Linkheden hedland
      Uppå-Link-huvudet sel
      Linkka vattenfall
      Linkka fall /Se
      Linkmyran myr
      Linkåfället vattenfall
      Linkån biflod
      Linkån biflod
      Linkån biflod
      Linkån å
      Linnäsudden udde
      Linkån å
      Lintovaara berg
      Lipinimi-änget slåtteräng
      Lipphålet vattenpassage
      Lipphålet vattenpassage
      Lipphålet vattenpassage
      Lippknösen stenskravel
      Lisa-gärdan plats
      Lisa-stället plats
      Lisa-udden udde
      Lisa-viken vik
      Lohikoskenvaara berg /Se
      Lombberget berg
      Lombbergen berg
      Lombbergen berg
      Lombberget berg
      Lombberget berg
      Lombberget berg
      Lombberget, Lilla berg
      Lomberget, Lilla berg
      Lombberget, Stora och Lilla berg
      Lombberget, Västra berg
      Lombbergsbäcken bäck
      Lomben tjärn
      Lomben sjö
      Lombergsbäcken Saknas
      Lombergsbäcken bäck
      Lombergsmyran myr
      Lombbergsmyran myr
      Lombergsmyran myr
      Lombergsmyran, Lilla myr
      Lombbergsslären hed
      Lombbergstjärnen tjärn
      Lombbergstjärnen tjärn
      Lombergstjärnen tjärn
      Lombbergsån å
      Lombbergsån å
      Lombbergsån bäck
      Lombbäcken bäck
      Lombbäckladuänget slåtteräng
      Lomben del av sjö
      Lomben tjärn
      Lomben del av sjö
      Lomben udvidgning i Nävelån
      Lomben del av Nybys-Grundträsk
      Lomben del av Bredträsket
      Lomben utvidgning av å
      Lomben sjö
      Lomben sjö
      Lomben tjärn
      Lomben sjö
      Lomben del av sjö
      Lomben delvis utdikad del av sjö
      Lomben sjö
      Lomben sjö
      Lomben del av sjö
      Lomben gammalt namn på Tallviksavan
      Lomberget, Stora och Lilla berg
      Lombergsmyran, Stora och Lilla Saknas
      Lombergsmyran, Stora och Lilla Saknas
      Lombergstjärnen tjärn
      Lombbäcken bäck
      Lombheden hed
      Lombheden hed
      Lombheden, se Lomheden Saknas
      Lombheden hedland
      Lombheden hedland
      Lombheden hedland
      Lombheden hedland
      Lombheden hed
      Lombheden hedområde
      Lombheden höjdsträckning
      Lombhedmyran myr
      Lombhedmyren myr
      Lombhultet område
      Lombhultet skogsås
      Lombhultmyran myr
      Lombhultmyren myr
      Lomb-Kentän el. Kentän (Kenten?) plats, f.d. fiskevall
      Lomb-Kentän el. Kentän (Kenten?) plats, f.d. fiskevall
      Lomb-Kentän (el. Kentän, Kenten?) plats, f.d. fiskevall
      Lomblandet, Västre- och Östre- Saknas
      Lomblandforsen fors
      Lombmyran myr
      Lombmyran myr
      Lombmyran slåttermyr
      Lombmyran Saknas
      Lombtjärnbacken backe
      Lombtjärnen tjärn
      Lombtjärnen tjärn
      Lombträsket nästan uttorkad sjö
      Lombvägen gångstig
      Lombån å
      Lombån ån
      Lombån å
      Lombån å
      Lombån å
      Lomheden hedland
      Lomheden höjdsträckning
      Lomhedsmyran myr
      Lompolo sjö
      Lomtjärnen tjärn
      Lomträsket nu torrlagd sjö
      Lomträsket nu torrlagd sjö
      Lomträsket torrlagd sjö
      Lomträsket sjö
      Lomträskvägen stig
      Lom-udden udde
      (Isi) Lund-sanden sandstrand
      Lungspetsmyran myr